ჩვენი ტრადიციული გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდების უმრავლესობამ გურიის შესახებ ბევრი არაფერი იცის. ამიტომ, ჩვენი გაზეთი აგრძელებს სტატიების ციკლს, რომლიდანაც ჩვენი