ბატონო პრეზიდენტო, 22 წლის წინ, სოფელ გურიანთაში (ოზურგეთის რაიონი) შემოყვანილი იქნა გაზის მაგისტრალი. სოფელმა ამისათვის დიდი რაოდენობით სახნავ-სათესი ფართობები გაიღო,
ალბათ, მავანი სათაურმა დააფიქრა, მავანნი კი გააცინა, რადგან როცა სინდისის ქენჯნა სანატრელია, ესე იგი, სინდისის დეფიციტს განიცდი... და თუ ეს