"აქანე ბატონო, აქანე ზის!" _ ამბავი გურიის წარსულიდან

ისტორია

"აქანე ბატონო, აქანე ზის!" _ ამბავი გურიის წარსულიდან

2017 ივნ 23 12:13:34

საკვირველი ხალხი ვართ ქართველები, დახვავებული გვაქვს უამრავი პრობლემა, ლამისაა თავზე ჭერი გვენგრევა და ამ დროს მთელი საზოგადოება და მედია სივრცე ბჭობს და თავს იმტვრევს იმაზე, გვჭირდება თუ არა მეფე და ვინ უნდა იყოს იგი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი (იგულისხმე მოქმედი პრეზიდენტი) ვერ აიტანა საზოგადოების ერთმა ნაწილმა და მმართველმა ელიტამ, ახლა მოგვინდა კონსტიტუციური მონარქია – მეფე სახე იქნება სახელმწიფოსი და გააერთიანებს ერსაო. ვითომ? მახსოვს დიდი ხნის წინ ოზურგეთში ვიყავი და პირველი არხის გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა გუბერნატორისაგან (თუ არ ვცდები ჭკუასელი იყო მაშინ) ინტერვიუს ასაღებად. ცენტრში მდგომ გურულებს ჰკითხეს: გუბერნატორი სად ზისო? _ აქანე ბატონო, აქანე ზისო! _ უ პასუხა ერთმა გურულმა და კისერზე დაირტყა ხელი.

 ა, ასე წამოგავსკუპდება ახლადგამოჩეკილი მეფეც საქართველოს მოსახლეობას და ისევ მისი შესანახი იქნება (მეფე უნდა ჰყავდეს ეკონომიურად ძლიერ ქვეყანას და ხალხს, რომელსაც მკაფიოდ აქვს გააზრებული და გათავისებული სახელმწიფოებრივი იდეა და არა ასეთ დაჩაჩანაკებულს, რავარც ჩვენ ვართ). კაი დავანებოთ ამას თავი: მეფეს რომ ვჩივით, ამ პოსტზე ღირსეული კანდიდატურა თუ არსებობს? რასაც მე ვუყურებ, ნაღდად არა (თუ მეშლება რამე, შემისწორეთ და თვალები ამიხილეთ). ეხლა სანამ გამოვზრდით და ვასწავლით რაცხას, ანდაზისა არ იყოს, იქამდე ტყავსაც გაგვაძრობენ. ვიქტორ ფრანკეშტეინი კი დიდი ხნის მკვდარია, თვარა ვთხოვდით და ან დავით აღმაშენებელს ან ერეკლეს გააცოხლებდა...

რაკი ეს საკითხი აქტუალურია გთავაზობთ გადავინაცვლოთ წარსულში და გავიხსენოთ გურიის მმართველები - გურიელები (ნაწყვეტი აღებულია მომავალი წიგნიდან /თუ გვეღირსა გამოცემა/ ლანჩხუთის შესახებ, ავტორები თქვენი მონა-მორჩილი, ნონა იმნაძე და ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის თანამშრომლები).

 ,,რაღაც საოცრება იყვნენ ეს გურიელები, _ იხსენებდა ექვთიმე თაყაიშვილი, _ მამია გურიელი ქუთაისის ბაღში რომ გაივლიდა, ყველა მისკენ იყურებოდა... ყველა გურიელი მომღერალი გახლდათ! ვახტანგ, ჯაბა და ტელემაკი ძალიან შეხმატკბილებული იყვნენ; მახსოვს მათი სიმღერა ტექსტით:

,,ინდი-მინდი, ფერად შინდი, ფრთა შეისხი, გადმოფრინდი,

გამომყევი, გამობრწყინდი, შენთვის სიკვდილს არ შევშინდი,

უკვდავების წყაროდ მინდი!..”

ტერმინი ,,გურული” ლიტერატურაში შედარებით ახალი ფორმაა. ძველ წყაროებში ამ მნიშვნელობით იხმარებოდა ,,გურიელი”, ბაგრატ IV დროს (XI ს.) იხსენებიან ,,გურიელნი აზნაურნი”, ე. ი. აზნაურები გურიიდან. ეს ფორმა ჩვეულებრივია XII საუკუნის ძეგლებისთვისაც. იგი გვიანაც გვხვდება, კერძოდ გურიელს უწოდებს გურიის მცხოვრებს (გურულს) სულხან-საბა ორბელიანი. იოანე ბატონიშვილი XIX ს. დასაწყისში წერს, რომ იაკობ შემოქმედელი (დუმბაძე) იყო გურიელი. ასევე ,,გურიელი” იყო, მისი სიტყვით, ,,მამა პეტრე ჩხატარაისძე” და ა. შ.

გურიელი – გურიის მკვიდრი და გურიელი – გურიის მფლობელ-გამგებელი რომ განესხვავებინათ, პარალელურად იხმარებოდა ფორმა ,,გურიული”. ასეა ვახუშტი ბატონიშვილის ხელნაწერებში, ,,ახალ ქართლის ცხოვრებაში”. ნიკო ბერძენიშვილის სიტყვით ტერმინი ,,გურიელი” (იგულისხმება გურიელი ერისთავთ-ერისთავი), ისევეა ნაწარმოები, როგორც თმოგველი, ცხუმელი, ბედიელი, ხორნაბუჯელი... იგი სარეზიდენციო სახელიდანაა ნაწარმოები. XIX საუკუნის დასაწყისიდან გურიელი თანდათან გურიის სამთავროს სახლის წევრთა (ბატონიშვილთა) გვარის სახელად იქცა (გურია მხარის კვლევა-ძიების შედეგები, თბილისი, 1996, გვ. 126-129).

გურიის სამთავროს ფეოდალური არისტოკრატია ასეთი შემადგენლობისა იყო: ქვეყნის სათავეში იდგა მთავარი – გურიელი, ,,ხელმწიფის”, ,,ხელმწიფე გურიელის” ტიტულით. გურიელის სახლის წევრები ბატონიშვილებად ან გურიელისძეებად იწოდებოდნენ და საბატონიშვილო ყმა-მამულს ფლობდნენ.

ფეოდალური იერარქიის მომდევნო მაღალ საფეხურზე იდგნენ მსხვილი მემამულეები – თავადები. თავადებს ეკავათ სამთავროს უმაღლესი საერო და სასულიერო თანამდებობანი: სარდლის, სახლთუხუცესის, მოურავის, მესტუმრეთუხუცესის, ეპისკოპოსის, წინამძღვრის. თავადობას ლაშქარ-ნადირობისა და მთავრის გამასპინძლების გარდა სხვა რაიმე სახელმწიფო ვალდებულება არ ედო.

თავადებს ქვემოთ იდგნენ საპატიო კაცები ანუ უაზნაურო თავადები, ჩვეულებრივ, გურიაში სხვა მხარეებიდან გადმოსულნი. მაგ., შალიკაშვილებისა და თავდგიირიძეების ნაწილი.

 გურიის ფეოდალთა ყველაზე მრავალრიცხოვან ფენას შეადგენდნენ სახელმწიფო (სამთავრო, ,,ტახტის”), საეკლესიო და სათავადო აზნაურები, რომელთა თავისუფლება (,,აზნაური” თავისუფალს ნიშნავს) ვასალიტეტის დებულებით გარკვეულად შეზღუდული იყო. ეს შეზღუდვა იმაში გამოიხატებოდა, რომ აზნაურს ბატონის ნებართვის გარეშე არ შეეძლო განეკარგა (გაეყიდა, შეეწირა) თავისი ყმა-მამული და ბატონის შეცვლის შემთხვევაში თავისი სააზნაურო ყმა-მამული უნდა დაეთმო. აზნაურს ევალებოდა: ბატონის პირად სამსახური და დაცვა, ლაშქარ-ნადირობა და სადილი _ ანუ გამასპინძლება. ამ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის ან რაიმე მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში აზნაური შეიძლებოდა დაემცროთ, გლეხად ექციათ.

თავადები და აზნაურები (ლაშქრობავალდებულ უმაღლესი თანრიგის გლეხებთან – მსახურებთან ერთად) ქვეყნის დამცველ, მხედრულ ფენას შეადგენდნენ. ამავე დროს თავადაზნაურობიდან გამოდიოდა იმდროინდელი ინტელიგენცია. გურიის აზნაურები, როგორც საქართველოს ერთიანი სამეფოს ლაშქრის ერთი შენაერთი, უკვე XI საუკუნეში, ბაგრატ IV-ის დროს მოიხსენიება (გურიის თავადთა და აზნაურთა ოჯახები, ,,მეცნიერება”, 1993, გვ. 8-10).

XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში გურიის სამთავროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საბატონიშვილოს წარმოადგენდა გიორგი მეხუთე გურიელის (მთავრობდა 1756-1788 წლებში) საუფლისწულო მამული, რომელიც მდებარეობდა გურიის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. მან თავის ხუთ ვაჟს სიცოცხლეშივე დაუტოვა საბატონიშვილო მამულები, აქედან ერთ-ერთს, ვახტანგს, რომელიც 1792-97 წლებში მთავრობდა, უბოძა ტერიტორიები სოფელ ლესა-მალთაყვას მიდამოებში.

გურიელ ბატონიშვილთა შორის ხშირად ხდებოდა დაპირისპირება მამულებისა და ყმების ხელში ჩაგდების გამო, რომლის ამსახველი ფაქტებიც მრავლადაა წარმოდგენილი იმდროინდელ სიგელ-გუჯრებში. აღნიშნულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, მიწების მიტაცებასა და ავანტიურაში ყველაზე მეტად ვახტანგ ბატონიშვილი იყო დაწინაურებული. იგი არ ერიდებოდა ძმების მამულების დაწიოკებას და ყველანაირი საშუალებით ცდილობდა უპირატესობის მოპოვებას.

ვახტანგ გურიელი დაქორწინებული იყო ზაალ ბარათაშვილის ასულ მარიამზე. ჰყავდა შვილები დავითი და კონსტანტინე. ეს უკანასკნელი მცირეწლოვანი გარდაიცვალა. ვახტანგ ბატონიშვილის საუფლისწულო რეზიდენცია გახლდათ ლანჩხუთის სოფელი ლესა, სადაც შემდგომ მისი ვაჟი დავითი ოჯახითურთ დამკვიდრდა.

ვახტანგ გურიელის გარდაცვალების თარიღი უცნობია. სიგელი, რომელშიც ბატონიშვილი უკანასკნელად მოიხსენიება, თარიღდება 1817 წლით. სავარაუდოდ იგი 1819 წლამდეა გარდაცვლილი, რადგან 1819-20 წლების გურიის მოვლენებში მისი სახელი აღარ იხსენიება. ვახტანგ გურიელი და მისი მეუღლე მარიამი, რომელიც უფრო გვიან გარდაიცვალა, დაკრძალულნი არიან ჯუმათის მთავარანგელოზის ეკლესიაში.

გურიის სამთავროს გაუქმების შემდეგ, 1828 წელს, ვახტანგ გურიელის ვაჟი დავითი სხვა წარჩინებულებთან ერთად სოფიო დედოფალს გაჰყვა თურქეთში. 1832 წელს, მას შემდეგ რაც ნიკოლოზ პირველმა შეწყალების ამინისტია გამოსცა, დავით ვახტანგის ძე სხვა ბატონიშვილებთან ერთად დაბრუნდა გურიაში, დაიბრუნა კუთვნილი ყმა-მამული. მისი სამფლობელო მოიცავდა ლანჩხუთის დასავლეთით ვრცელ ტერიტორიებს, რომელიც აღწევდა შავ ზღვამდე და მასში შედიოდა ფოთის, მალთაყვის, გრიგოლეთისა და ჩიბათის თემი.

დავითი დასახლდა სოფელ ლესაში, იქვე ააგო სასახლე, რომელიც შესანიშნავად აქვს აღწერილი მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს იონა მეუნარგიას: ,,მისი სასახლე დაწყობილი იყო ისე, როგორც ეს უნდოდა ძველ ჩვენს ჩვეულებას საზოგადოდ საქართველო-იმერეთში. ეზოში იდგა სასახლის ეკლესია, რომელშიც კვირა-უქმე დღეს წირვა-ლოცვას ასრულებდა კარის ეკლესიის მღვდელი იოსებ გიგინეიშვილი, თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა კარგი მგალობლებით, იმ ქვეყანაში, საცა ყოველი კაცი მგალობელია. დავით, რაც უნდა საჭირო საქმე ჰქონოდა იმას, არც ერთ წირვას, არც ერთ ლოცვას არ დააკლდებოდა, როგორც ამბობენ, თითქო თათრებში ესწავლოსო თავ-თავის დროს ლოცვის გადაუცდენობა. ეკლესიის მოშორებით იდგა დავითის სადგომი სახლი, ძველებური დიდი ოდა, და იმის გვერდით სასტუმრო ,,სააზნაურო სახლი”, რომლის სიდიდეზე იტყვიან ,,შიგ ცხენი გაჭენდებაო”. სხვა შენობათაგან, რომელთაც გადაეჭრელებინათ დავითის ეზო, მეტი ყურადღების ღირსი იყო საჯინიბო, რომელშიც ება მისრეთის ფაშისაგან გამოგზავნილი მშვენიერი არაბული მერანი” ((https://burusi.wordpress.com/2009/09/11/mamia-gurieli-iona-meunargia/).

დავით გურიელს ცოლად ჰყავდა სახელგანთქმული ,,დიდ ნიკოდ” წოდებული ნიკოლოზ დადიანის ასული ეკატერინე (შინაურობაში ბათუ). მათ შვიდი შვილი ჰყავდათ: მამია, ჯამბაკური, ვახტანგი, ტელემაქი, ვარდენი, ივდითი და მაკა. დავით გურიელი გარდაიცვალა 1956 წელს 54 წლის ასაკში, მისი მეუღლე 1884 წელს, ისინი განისვენებენ ჯუმათის მონასტერში.

როგორც იონა მუნარგია ამბობს, ,,ამ საბატონიშვილომ მისცა საქართველოს შესანიშნავი პოეტი და მოღვაწე მამია გურიელი-ფაზელი... მამია მშვენიერი ხელოვანია: წაიკითხეთ მისი ,,ქობულეთური ყანის სიმღერა” და თქვენ წარმოგიდგებათ თქვენს წინაშე ჩინებული ლირიკოსი პოეტი, აკაკის ბადალი, რომელიც ნამდვილი მშვენიერებაა ქართული მწერლობისა; წაიკითხეთ მისი პოეტის ,,ფიცი” და თქვენ იგრძნობთ, რომ ეს მშვენიერი ქმნილება უმაღლესი გრძნობით არის გამსჭვალული და იმავე გრძნობისაგან ნაკარნახევი; წაიკითხეთ მისი ლექსები: ,,ჩემს სურათზედ”, ,,ჩემს რძალს ელეონორას”, ,,ქალები” და თქვენ დარწმუნდებით რომ მამია ნამდვილი პოეტია, როგორც ათასი სხვა, ამ სახელის ღირსი მისი შეცდომა მხოლოდ ის იყო, რომ ამ კარგის შემძლემ, ბევრი უნაყოფო და უფერული ლექსიც დაწერა.”

მამია გურიელი დაიბადა სოფელ ლესაში 1836 წლის 28 იანვარს. გურიელის სასახლე დიდი ზეიმით შეხვდა მემკვიდრის დაბადებას. თოფის სროლა, საჩუქრების გაცემა, სიმღერა და გალობა კვირაობით გაგრძელდა. ანბანის შესწავლა მამიას კარის ეკლესიის მღვდელმა გიგინეიშვილმა დააწყებინა. შემდეგ იყო ქუთაისის გიმნაზია, რომლის დამთავრების შემდეგ მამია თბილისში სამხედრო სამსახურში გადაიყვანეს. მისი სამხედრო სამსახური ლამის ციხით დასრულდა: რუსეთ-თურქეთის ომში მამია დანიშნეს გურიის ქვეითთა დრუჟინის უფროსად, რომელსაც მეთაურობდა ომის  დასრულებამდე. როცა დრუჟინა დაიშალა გურიელს დააბრალეს უფლებების გადამეტება, ხარჯების უკანონო გაფლანგვა და მრავალის სხვა. სასამართლომ ის გაამართლა და იმპერატორმა კი ეს განაჩენი დაამტკიცა 1881 წლის 5 იანვარს.

 დაე, იცვალოს გარემოება, თუნდ ხალხის ხმამაც მოგცეს ზიანი, თვით ნუ იცვლები!

მოვა დროება, გიცნობენ, რომ ხარ ადამიანი.

 ცხოვრების მიზნად სიმართლე გქონდეს და სიყვარული მოძმეთა ვალად,

სამშობლო შენი მარად გახსოვდეს, თუ კი გსურს გახდე ადამიანად!

 მამია სამსახურისადმი დიდ ინტერესს არასოდეს იჩენდა, ამიტომაც რაიმე  მნიშვნელოვან წარმატების ვერ მიაღწია. პროფესორ ალექსანდრე ხახანაშვილის სიტყვებით, მამია გურიელი ,,სამსახურში ოხრავდა და ხშირად დადიოდა გურიაში დროს გასატარებლად. დაიარებოდა თბილისშიაც...” თბილისის მაღალ საზოგადოებასთან დაახლოება მამიას არ გასჭირვებია - თავადური შთამომავლობა, გარეგნული სილამაზე, პოეტური ნიჭი, საუცხოო დეკლამაცია ადვილად უხსნიდა მამიას გზას არისტოკრატიული წრეებისაკენ. იგი მალე გახდა ამ საზოგადოების საყვარელი წევრი. ნადიმებსა და სალონებში მამიას გამოჩენას აღტაცებით ხვდებოდნენ. გალაკტიონ ტაბიძე წერდა: ,,ამბობენ, რომ ორთეოსის სულის ძალას შეეძლო აღფრთოვანებული რიტმით მოძრაობაში მოეყვანა ხეები და ქვები... ასეთი იყო თურმე მამია გურიელის მიერ წაკითხული ლექსების რიტმი”. 1868 წელს მან მელიქიშვილის ქალზე იქორწინა, თუმცა მათი ქორწინება უიღბლო და ტრაგიკული აღმოჩნდა. ცოლთან განშორების შემდეგ, პოეტის ერთადერთმა შვილმა კახაბერმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, რამაც დამღუპველად იმოქმედა გურიელზე.

სიცოცხლის ბოლო წლები მამიამ ქუთაისში სიღარიბეში გაატარა. ,,ის სვამდა ღვინოს, თუმცა ლოთი არ იყო. სვამდა მისთვის, რომ თავდავიწყებას მისცემოდა, რომ გალუცინაციებში შეჭრილიყო: შეიძლება იმიტომაც, რომ ამით მოესპო სიცოცხლე და ფორმალური თვითმკვლელობით გამოწვეულ სკანდალებს აცილებოდა, ვინ, იცის!” ასეა თუ ისე, ოზურგეთში ყოველ დღე იმართებოდა წვეულებანი, სადაც უზომოდ ისმეოდა ღვინო. თურმე ის სასტუმროში შეატანინებდა ტიკებით ღვინოს და თუ სტუმრები ბოლომდე არ დაცლიდნენ, მივარდებოდა და ტიკებს ხანჯლით ჭრიდა. ,,სმაი პირველი საქმეა, - იძახდა თურმე გურიელი. ალკოჰოლიზმისაგან და მძიმე სენისაგან დაუძლურებული პოეტი 1891 წელს გარდაიცვალა. იგი დაკრძალულია ქუთაისში, წმინდა გიორგის ტაძრის ეზოში.

მამია გურიელი და მისი ძმები, გარდა იმისა, რომ ცნობილნი იყვნენ მთელ გურიაში როგორც საგალობლების უბადლო შემსრულებლები, გამორჩეულნი იყვნენ მახვილსიტყვაობით, ასევე გატაცებულნი ყოფილან ქართული, ევროპული, ბერძნულ-რომაული ლიტერატურით და ფილოსოფიით. ისინი თავის მსახურებსაც კი უკითხავდნენ და აზეპირებინებდნენ სხვადასხვა პოეტების ლექსებს, ხშირად პაექრობდნენ მწერალთა ნაწარმოებების ცოდნაში და აჯიბრებდნენ ერთმანეთს სტუმრებსა და შინაურებს. თავის ახლობლებს არქმევდნენ ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟების სახელებს. მამიას ერთი ძმა ისე იყო გატაცებული ანტიკური პერიოდის ლიტერატურით, რომ სახელი ალექსანდრე ტელემაქით შეიცვალა (ოდისევსის შვილის სახელი), ხოლო მის ერთადერთ ქალიშვილს იუნონა (იუპიტერის მეუღლე) დაარქვა სახელად. ტელემაქი ტანმორჩილი, კოხტა კაცი იყო. მუდამ ჩოხას ატარებდა. ქუდს არ იხურავდა, მის მაგივრობას უწევდა საუცხოო გრუზა თმა, რომელიც გვირგვინივით აჯდა თავზე. გარდა რუსულისა იცოდა ინგლისური და ფრანგული ენები. ,,ტელემაკი (გურიელი) კი დიდი მფარველი იყო ჩაგრული ინტელიგენციის, ლამაზიც გახლდათ, ფაფანაკს ატრებდა, რაც ძალიან უხდებოდა”, - იხსენებდა ექვთიმე თაყაიშვილი.

ცნობილი მარჯორი უორდროპი ასე გვიხატავს ტელემაქ გურიელის პორტრეტს: `...გურიელები იშვიათად იხურავენ ქუდს, რადგან კულულები ჯეროვნად იცავთ ზაფხულის სიცხისა და ზამთრის სუსხისაგან. მათ ძალიან ლამაზი, სწორი ნაკვთები და გულუბრყვილო გამოხედვა აქვთ, მაგრამ ამავე დროს, ინტელეგენტურები და ფიცხები არიან”. ვლასა მგელაძის მოგონებით, ლონდონის მეფის სასახლეში ყოფნისას ტელემაკის ,,შავი სუროსავით” თმას ,,მოთელილ ნაბადსავით” რომ ადგა თავზე, თურმე ხელით სინჯავდნენ – თმაა თუ არაო”.

სუფსაში ტელემაქისა და მისი მეუღლის ნინო ბერიძის ლიტერატურულ სალონში თავს იყრიდა იმდროინდელი მოწინავე ქართული ინტელიგენცია. ეს ოჯახი სტუმრობდა გურიაში ჩასული და-ძმა უორდროპებსაც.

 ვლასა მგელაძის მონათხრობით, გურიელების და ივდითი მოსწონებია აკეთელ თავადს ყარამან თავდგირიძეს, მაგრამ მთავარმა არ ისურვა მასთან დანათესავება, რითაც თავდგირიძე უფრო მეტად გაახელა. ერთხელ ქრისტეს ამაღლების დღესასწაულზე გურიელები ჟორდანიებს ეწვივნენ ლანჩხუთში. იქ ასევე იმყოფებოდნენ გურია-სამეგრელოს თავადაზანაურობა, რომელიც ჯირითში იღებდა მონაწილეობას. დღესასწაულის დასრულების შემდეგ, ღამით, ყარამან თავდგირიძე აკეთელ მოკეთეებთან ერთად მიიჭრა ჟორდანიების სახლში და ივდითი მოიტაცა. მათ ლამის მთელი ლანჩხუთი დაედევნა, მაგრამ გამტაცებლებმა ტყეში შეასწრეს და გათენებისას აკეთის მაცხოვრის ტაძარში ჯვარი დაიწერეს.  ყველაფერი სასიკეთოდ დასრულდა - ,,გურიელებმა გაბუტვა-ჩხუბს მოსაშვალე პირების შემწეობით შერიგება-მოყვრობა არჩიეს”.

ამჟამად, უმემკვიდრეოდ გადასულ ლანჩხუთელ გურიელთა მთელ მემკვიდრეობას წარმოადგენს ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული ვახტანგ გურიელის ნაქონი ავეჯი, რომელიც გაჭირვების ჟამს ერთი ურმის შეშის ფასად მიუყიდია თანასოფლელ ძმებ გურგენაძეებისათვის, ასევე შემორჩენილია გურიელთა ფოტოები.

 ირაკლი მახარაძე

ფოტოები "ივერიელის" არქივიდან
 ახალი ამბები
  • ბახმაროს დოღის საპრიზო ფონდიუკვე მეორე წელია, რაც ბახმაროში დოღი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება. „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ სპონსორებთან ერთად სპეციალური საპრიზო ფონდი და საჩუქრები დააწესა. წყალ მარგებელთან ერთად ღონისძიების გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკია“, ღონისძიების პარტნიორები არიან ასევე კომპანია გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი. ღონისძიების ფარგლებში შედგება 4 გარბენი: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულაგარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარიI ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი;I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; მონაწილეობაღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირმა უნდა გაიროს რეგისტრაცია 18 აგვისტოს 10:00 დან 18:00 საათამდე, რეგისტრაცია გაიმართება ბახმროში, დოღის სტარტის მიმდებარე ტერიტორიაზე.აუცილებელია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა. რეგისტრაციის დროს სავალდებულოა ცხონოსანი გამოცხადდეს ცხენის ... ...
  • ოზურგეთის ბაზარში ძაღლმა სოფელ მელექედურის მცხოვრები დაკბინადღეს ოზურგეთის აგრარულ ბაზარში ძაღლმა მოქალაქე დაკბინა. მელექედურელი მამაკაცი ბევრს ეცადა, ძაღლი მოეშორებინა, თუმცა, ცხოველის მოსაგერიებლად  ვერც ირგვლივ შემოკრებილი ხალხი აღმოჩნდა საკმარისი და სამაშველო სამსახრური გამოიძახეს. ბაზარში მომუშავე ქალბატონი მანანა ფერცულიანი ამბობს, რომ ახლახან ის დაკბინა მიუსაფარმა ძაღლმა და დღემდე მკურნალობას გადის. _ ამ მიუსაფარ ძაღლებს დღეში რამდენჯერ ვაჭმევ, არ ვიცი. მაინც მე დამკბინეს. რა უნდა ვქნა? ვინმემ თუ არ მოაგვარა ეს საკითხი, კარგად არ დასრულდება ამ ძაღლების პარპაში. ახლახან რომ ბავშვი დაკბინა, მთელმა ოზურგეთმა იცის, _ გვითხრა მანანა ფერცულიანმა. ოზურგეთის სერვისცენტრის უფროსმა თენგიზ ქუტიძემ „გურია ნიუსთან“ თქვა, რომ ძაღლი, რომელმაც მოქალაქე დაკბინა, იდენტიფიცირებულია და მალე გადაიყვანენ თავშესაფარში. _ ბაზარი კერძო ტერიტორიაა  და თუ იქედან ოპერატიულად მოგვმართავენ ასეთ დროს, ჩვენ რეაგიებას არ დავაყოვნებთ, _ გვითხრა მან. ვრცლად ოზურგეთში მოხეტიალე მიუსაფარი ძაღლების, მათ მიერ მიყენებული დაზიანებების და მათზე ზრუნვის შესახებ,  სტატიას უახლოეს საგაზეთო ნომერში ... ...
  • „გალტ ენდ თაგარტმა“ კვლავ წარმატებით განათავსა „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის 2-წლიანი ობლიგაციები...სს „გალტ & თაგარტმა“ კიდევ ერთხელ უზრუნველყო შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების, 2 წლიანი ობლიგაციების წარმატებით გამოშვება. ეს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიისთვის“ რიგით მეოთხე ემისიაა, რაც კომპანიის სტაბილურობაზე, ინვესტორების მხრიდან ნდობის მაღალ ხარისხზე და ზოგადად, კომპანიის მზარდ ტენდენციებზე მეტყველებს.  „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ მომხმარებელს უკვე მეოთხედ აძლევს შესაძლებლობას, დააბანდოს თავისუფალი ფულადი სახსრები კომპანიის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. ფასიანი ქაღალდის წლიური ფიქსირებული განაკვეთი შეადგენს 7,5%-ს, უახლოეს მომავალში კომპანია გეგმავს აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაშვებას ადგილობრივი საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში და შესაბამისად, მოხდება დარიცხული პროცენტის გათავისუფლება გადასახადებისაგან, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებს ინვესტორებისთვის. ობლიგაციების ვადა შეადგენს 2 წელს და მისი სრულად დაფარვა მოხდება 2021 წლის 9 აგვისტოს. განთავსების აგენტი, როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, აქაც „გალტ & თაგარტია“.  „მოხარულები ვართ, რომ “საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ“ კიდევ ერთხელ, უკვე მეოთხედ, წარმატებით განათავსა ობლიგაციები ადგილობრივ ბაზარზე. ობლიგაციებზე მოთხოვნამ ჩვენს მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ძალიან სასიხარულოა რადგან ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანიის ძალიან მაღალ სანდოობაზე და „გალტ & თაგარტის“ მაღალ პროფესიონალიზმზე მეტყველებს. გვემაყება ის ფაქტიც, რომ ჩვენი და „გალტ & თაგარტის“ თანამშრომლობა უკვე წლებია ასე წარმატებულად გრძელდება“ , - განაცხადა საქართველოს სალიზინგო კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ელდარ ახვლედიანმა.  „მოხარული ვარ, აღვნიშნო „გალტ & თაგარტის“ როლი „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაციების წარმატებით განთავსებაში. კიდევ ერთი წარმატებული განთავსება მეტყველებს, როგორც „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ სანდოობაზე, ისე, ზოგადად საქართველოში მსგავს ტრანზაქციებზე ინვესტორების მხრიდან ნდობის ზრდაზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის კომპანიებისთვის დაფინანსების კიდევ ერთი მეტად ხელსაყრელი წყარო. მინდა მივულოცო „გალტ & თაგარტის“ მთელ გუნდს, რომელიც საკუთარი  გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის წყალობით, გახდა საინვესტიციო-საბანკო მომსახურების მიმწოდებელი წამყვანი კომპანია ქვეყანაში“, - განაცხადა „გალტ & თაგარტის“ მმართველმა დირექტორმა - ოთარ შარიქაძემ. ... ...
  • თავდასხმა საქართველოს ბანკზე _ პოლიციამ ერთი პირი დააკავაშინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, თბილისში „საქართველოს ბანკზე“ ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტი გახსნეს, დაკავებულია 1 პირი - 1994 წელს დაბადებული ვ.გ. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებული მიმდინარე წლის 8 აგვისტოს, თბილისში, ჩიტაიას ქუჩაზე მდებარე „საქართველოს ბანკის“ ექსპრეს ფილიალს ყაჩაღურად თავს დაესხა, იარაღის მუქარით გაიტაცა ფული (დაახლოებით 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით) და მიიმალა. სამართალდამცველებმა დაადგინეს დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და მომხდარიდან რამდენიმე დღეში იგი თბილისში დააკავეს. პოლიციამ ვ.გ.-ს დროებითი საცხოვრებელი სახლიდან ნივთმტკიცებად ამოიღო ტანსაცმელი, რომელიც მას ბანკის დაყაჩაღების დროს ეცვა, სახლის სხვენიდან კი ამოღებულია დანაშაულის ჩადენის იარაღი, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. ყაჩაღობის და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის 1-ლი, ასევე, 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს. მიმდინარე წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დედაქალაქსა და საქართველოს რეგიონებშიში ბანკებზე ყაჩაღური თავდასხმის 4 ფაქტი გახსნა, დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემულია 8 პირი. 3 ფაქტზე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ... ...
  • გაზრდილი მგზავრთა ნაკადის მომსახურების მიზნით დამატებითი მატარებელი ინიშნება (R)საკურორტო სეზონზე, გაზრდილი მგზავრთნაკადის  მომსახურების მიზნით, 18 აგვისტოს „საქართველოს რკინიგზა“   თბილისიდან და  ბათუმიდან ორივე  მიმართულებით, სამგზავრო მატარებელს ამატებს.   მატარებელი  იმოძრავებს  შემდეგი განრიგით:  18/08/2019    თბილისი - ბათუმი -  თბილისი   №888/887   გასვლა- თბილისი   ჩასვლა-ბათუმი  გამოსვლა-ბათუმი   ჩამოსვლა- თბილისი 09:05 14 :42 18:30 00:07    შეგახსენებთ, რომ ბილეთების შეძენა შესაძლებელია Georgian Railway Tickets მობილური აპლიკაციით. მობილურ აპლიკაციას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა, აირჩიოთ სასურველი ადგილები მატარებელში.  ბილეთები იყიდება  ასევე  ვებ გვერდებზე  (Railway.ge; tkt.ge; Biletebi.ge; matarebeli.ge) ; სწრაფი გადახდის აპარატებსა  და საბილეთო სალაროებში.  საქართველოს რკინიგზა ბედნიერ და კომფორტულ მგზავრობას  ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...