კადეტთა კორპუსის ისტორია

ისტორია

კადეტთა კორპუსის ისტორია

24 დეკ. 2018, 18:30:58

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი სიტყვა კადეტის მნიშვნელობას ასე გადმოცემს: ,,რევოლუციამდელ რუსეთში: კადეტთა კორპუსის მოსწავლე. კადეტთა კორპუსი - დახურული ტიპის სამხედრო საშუალო სასწავლებელი, რომელშიც თავად-აზნაურთა შვილებს ამზადებდნენ ოფიცრებად”.  რუსეთის იმპერიაში ტერმინი ,,კადეტი” (ფრანგ. cadet - უმცროსი, არასრულწლოვანი) ჯერ კიდევ იმპერატორ პეტრე I-ის მმართველობის დროს შემოვიდა საფრანგეთიდან. თვით ეს ტერმინი ნაწარმოებია გასკონური კილოკავიდან capdet, რომელიც თავად მომდინარეობს ლათინური capitellum -დან, რაც ,,პატარა კაპიტანს”  ნიშნავს.

რუსეთის იმპერიაში დაახლოებით 50 კადეტთა კორპუსი ან სამხედრო-სასწავლო დაწესებულება არსებობდა. ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ, 1918 წლისთვის, ყველა კორპუსი დაიხურა, მაგრამ საზღვარგარეთ მოქმედებდა თეთრი ემიგრაციის მიერ გახსნილი ექვსი სასწავლებელი.

თბილისში გახსნილი კადეტთა კორპუსი პირველი სასწავლო დაწესებულება იყო, რომელიც ამიერკავკასიისთვის სამხედრო კადრების მომზადების ყველა სტანდარტს შეესაბამებოდა.

სამხედრო სასწავლებლის გასხნა თბილისში ჯერ კიდევ XIX საუკუნის ოციან წლებში იგეგმებოდა. 1827 წელს ოფიცრებმა და ჩინოვნიკებმა, რომლებიც სამსახურს კავკასიაში გადიოდნენ, მიმართეს იმპერატორ ნიკოლოზ I-ს თხოვნით 150 კაციანი კადეტთა კორპუსის გახსნის შესახებ. მაგრამ კავკასიის ჯარების მაშინდელ სარდალს ივან პასკევიჩ-ერივანსკის სხვა შეხედულება ჰქონდა ამის თაობაზე და ასეთი სასწავლებლის გახსნა მიზანშეუწონლად და ნაადრევად მიაჩნდა. მისი აზრით, ჯერ ერთი რომ კავკასიაში ძალიან ცოტა იყო შესაბამისი ცოდნით ა.ღჭურვილი მასწავლებლები, მეორე, საქართველოს მოსახლეობა არ იყო ჯერ კიდევ ადაპტირებული რუსულ ჩვევებსა და ადათებთან, და მესამეც - მოსახლეობამ რუსული ენა არ იცოდა. ახლა ოდნავ წინ გადავინაცვლებ და გეტყვით რომ რუსული ენის არცოდნა, უკვე დიდი ხნის შექმნილ კადეტთა კორპუსში, პრობლემებს უქმნიდა სასწავლებლის დირექციას. იმის გამო, რომ დიდი ნაწილი მოსწავლეებისა ქართველები იყვნენ, ოფიცერ-დამრიგებლების დახმარების მიუხედავად, მათ დროის ყველაზე დიდი ნაწილი რუსული ენის შესწავლაში ეხარჯებოდათ. ამის გამო ხშირად სხვა საგნებში მომზადებას ისინი ვერ ასწრებდნენ. მაგალითად, 1914 წლის იანვარში, მეორე როტის მთელი განყოფილებამ უარი განაცხადა რუსულ ენაში წერით გაკვეთილზე, რადგან მათ არ ჰქონდათ საგანი მომზადებული.

კადეტთა კორპუსის ისტორია 1871 წელს დაიწყო, როცა ქალაქში დაწყებითი სამხედრო სკოლა გაიხსნა. 1875 წლის 7 ივლისს ის სამხედრო გიმნაზიად გადაკეთდა, სადაც უკვე 200 მოსწავლე სწავლობდა. ამ გიმნაზიის ბაზაზე კი 1882 წელს უკვე კადეტთა კორპუსი ჩამოყალიბდა (სხვათაშორის, კადეტთა კორპუსის გახსნამ ხელი შეუშალა საქართველოში უნივერსიტეტის გახსნას. საქმე იმაშია, რომ როცა იმპერატორი ალექსანდრე II თბილისში ჩამოვიდა, თერგდალეულთა ინიციატივით დაიწერა მოთხოვნა უნივერსიტეტის გახსნის შესახებ, მაგრამ მეფისნაცვლისა და ქართველი თავადაზნაურობის წარჩინებული, მაგრამ რეაქციული წარმომადგენლების (გიორგი და ივანე მუხრანბატონები, იასე ჭავაჭავაძე, ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი, გრიგოლ ორბელიანი და სხვები) მეცადინეობითა და ზეგავლენით თავადაზნაურთა მარშალმა რევაზ ანდრონიკაშვილმა შეცვალა ადრესის პროექტი და უნივერსიტეტის ნაცვლად იმპერატორს თბილისში კადეტთა კორპუსის გახსნა სთხოვა) .

გაზეთ ,,ცნობის ფურცლის” (1898, #642) მიხედვით ,,იმ ჟამად მთავარმართებლად ბრძანდებოდა მათი იმპერატორებითი უმაღლესობა დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლოზის ძე, რომლის მეცადინეობით ეს კორპუსი დაარსებულ იქმნა თანახმად უმაღლესის ბრძანების.... სულ საშტატო ადგილია 262 კაცისთვის. ამ რიგათ სამხედრო პროგიმნაზია გადაკეთებულ იქმნა სამხედრო გიმნაზიად, და რადგან ყოველივე ეს დიდი მთავრის მეცადინეობით გაკეთდა, ამის გამო კორპუსის დამაარსებლად ითვლება მისი უმაღლესობა. 1882 წ. სამხედრო გიმნაზია გადაკეთებულ იქმნა კორპუსად... პირველად 1881 წ. დაასრულა კურსი სულ 16 კაცმა. მას შემდეგ აგერ მე-19-ე რიგობა ასრულებს კურსს. დღეს კორპუსში სწავლობს 352 კაცი სახელმწიფო ხარჯზე და 32 კაცი გარედან მოსიარულე”.

აღსანიშნავია, რომ პირველი ორი სასწავლებლის ადგილმდებაროება უცნობია, კადეტთა კორპუსი კი გოლოვინის (თანამდეროვე რუსთაველის) გამზირის №31-ში განთავსდა (აშენდა 1860 წელს, არქიტექტორი უცნობია. ამის მიზეზი ის არის, რომ ეს და სხვა სამხედრო დანიშნულების შენობები სამხედრო უწყებისა და მათი არქიტექტორ-ინჟინრების მიერ არის აშენებული, ამიტომაც ხშირად არქიტექტორის ვინაობა არ იყო გახმაურებული). 1909 წლის 30 დეკემბერს კადეტთა კორპუსს დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის სახელი მიენიჭა. მიხეილი, იმპერატორ ნიკოლოზ I-ს მეოთხე ვაჟი, 1862-82 წლებში გახლდათ კავკასიის მეფისნაცვალი, მთავარსარდალი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც იმავე, 1909 წლის დეკემბერში კანში (საფრანგეთი) გარდაიცვალა.

კორპუსის შტატი დაკომპლექტდა რუსეთის იმპერიაში მიღებული სტანდარტის მიხედვით: სასწავლებელს გენერალი ან პოლკოვნიკი ხელმძღვანელობდა; ყმაწვილებს სამხედრო საქმეს კლასის ინსპექტორები და მათი დამხმარეები - ასეულის მეთაურები და აღმზრდელი ოფიცრები ასწავლიდნენ. კორპუსის მოსწავლეები განთავსებულნი იყვნენ სამ როტაში.. კადეტთა კორპუსის გარემო მაქსიმალურად იყო მიმსგავსებული სამხედრო ცხოვრებას. შტატში ირიცხებოდა მედოლე, მებუკე, ექიმები და ფერშლები. აუცილებელი იყო კორპუსს ჰქონოდა საკუთარი ეკლესია (ის განლაგებული იყო შენობის მეორე სართულზე (ნიკოლოზ II-ის ვაჟის, ალექსის დაბადებასთან დაკავშირებით კადეტთა კორპუსის შენობაში გადაიხადეს ,,სამადლობელი პარაკლისი და ითქვა მრავალ-ჟამიერი მათ იმპერატორებით-უდიდებულესობათ, უმაღლესად ახალ შობილისა... პარაკლის-მრავალ-ჟამიერის შემდეგ გაისმა აღტაცებული ,,ურა” მოწაფეთა”. ( ,,ივერია”, 1904, #190); ასევე იყო ეკლესია მანგლისში, კადეტთა საზაფხულო ბანაკში) , მღვდელი, დიაკვანი და მეფსალმუნე. როგორც ამბობენ, თბილისის კადეტთა კორპუსის დაფინანსება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო რუსეთის იმპერიაში და ის ათეულში შედიოდა (აქვე აღვნიშნავ, რომ ზოგადად კადეტთა კორპუსის დაფინანსება რუსეთის მთავრობას ძალიან ძვირი უჯდებოდა, თუმცა როგორც ამბობენ ეს ამად ღირდა, რადგან კადეტთა კორპუსიდან გამოსული ოფიცერი კორპუსში შეძენილ ცოდნას, უნარ-ჩვევებსა და რაც მთავარია ოფიცრის სულს და შემართებას გადასცემდა სხვა სამხედრო სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს თუ სამოქალაქო პირებს, რომლებიც იმპერიის საჯარისო ნაწილებში სამსახურს გადიოდნენ. ამ კადეტურ ,,საფუარზე” გაფუვდა რუსეთის იმპერიის ოფიცერთა დიდებული ცომი, როგორც ამას წერს კადეტთა კორპუსის კურსდამთავრებული მწერალი ს. დვიგუბსკი ). ყოველწლიურად ხაზინა მასწავლებელთა ხელფასისთვის გასცემდა 32 850 რუბლს. დამატებით გამოყოფილი იყო ხარჯი სხვადასხვა კონფესიების მღვდელმსახურთათვის, რადგან, კადეტთა შორის სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანები იყვნენ.

 კადეტთა სხვა სასწავლებლების მსგავსად თბილისის კადეტთა კორპუსში შემდეგ საგნებს ასწავლიდნენ:

1. საღვთო სჯული.

2. რუსული ენა.

3. ფრანგული და გერმანული ენები (ზოგან ინგლისური ენა).

4. მათემატიკა (არითმეტიკა, ალგებრა, გეომეტრია, ტრიგონომეტრია და ა. შ.).

5. საწყისი ინფორმაცია ბუნებისმეტყველების ისტორიის შესახებ.

6. ფიზიკა.

7. კოსმოგრაფია (ასტრონომია).

8. ქიმია.

9. გეოგრაფია.

10. ისტორია.

11. სამართალ,ცოდნეობა.

12. მართლწერა.

13. ხატვა და ხაზვა.

ასევე: სამწყობრო მომზადება და ფიზკულტურა: ტანვარჯიში და სხვადასხვა თამაშები, ფარიკაობა, ცურვა, ცეკვა, სიმღერა, მუსიკა და ა. შ.. 1911-12 წლებში მეოთხე კლასიდან შემოიღეს მიზანში სროლა.

თუმცა კადეტობაზე ხელი თითქმის ნებისმიერ მსურველს მიუწვდებოდა (სწავლა სახელმწიფო ხარჯზე ხდებოდა), მაგრამ კორპუსში უპირატესობა ენიჭებოდა თავად-აზნაურთა და ოფიცრის შვილებს, ექვსი წლის ასაკიდან. ბევრს ჰქონდა იქ მოხვედრის სურვილი (კადეტთა კორპუსის კურსდამთავრებულებს განსაკუთრებული პრივილეგიები ენიჭებოდათ: სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ მათ უგამოცდოდ შეეძლოთ ჩაებარებინათ რუსეთის იმპერიის ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში), მაგრამ ხშირად დაბალი წოდება არ უწყობდა ხელს. შალვა მაღლაკელიძე, ცნობილი სამხედრო და საზოგადო მოღვაწე, ვერმახტის ქართველი გენერალი იგონებდა, რომ მამამისის, ნიკოს ოცნება იყო მისი შვილი კადეტთა სკოლაში ენახა. როცა შალვა ექვსი წლის გახდა დახმარებისთვის მამამ მიმართა ნაუმ ლორთქიფანიძეს. ახლა მოვუსმინოთ მაღლაკელიძეს: ,,(ლორთქიფანიძე) იყო პირველი იურისტი და (მამამ) უთხრა, მე და შენს პატარა ძმას ალექსანდრეს ერთი ძუძუ გვაქვს ნაწოვი, დედაჩემისო. დამეხმარე, მინდა რომ ჩემი ბიჭი კადეტთა კორპუსში მომიწყოო. შენ რომ პატარაობისას პაგონები გეკეთა და „ჩესტს“ რომ იღებდიო, ისე მინდა ჩემს შვილსაც ჰქონდესო. ხარჯს არ დავერიდებიო. – ნიკოია გასულელდიო – უპასუხნია ნაუმ ლორთქიფანიძეს – შენ შვილს ვინ მიიღებს კადეტთა კორპუსშიო. ეს ჩვენთვის არის, თავადაზნაურებისთვისო. შენ გლეხიკაცი ხარ და მეტრიკაც არა გაქვსო, მეტრიკა ხომ უნდა მიიტანოო. ფულს გავიღებ, ნაუმ-ჩემოო – უპასუხნია მამაჩემს. ფული არ ჭრისო, უთქვამს ლორთქიფანიძეს, ღირსება ჭრისო. ყაძახი ხარ შენ, ყაძახიო. მე შენ გირჩევ, შეძლებული კაცი ხარ, ვენახი გაქვს, სამოყიანი თოხი უყიდე, მიეცი ხელშიო. სამოყიანი თოხი არის თქვენი, ყაძახების საქმეო”. ასე და ამდაგვარად შალვას მამამ ნიკომ ოცნება ვერ აისრულა, მაგრამ მისი შვილი მაინც ცნობილი სამხედრო პირი გახდა.

გაგრძელება იქნება
 ახალი ამბები
  • „სჯობს, ტყუილებს გადაეჩვიონ”:დიზელის საწვავზე ერთლარიანი შეღავათი 39 თეთრამდე ჩამოსწიეს საქართველოს მთავრობის მიერ  შემუშავებული ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, რომლის მიხედვით ფერმერებს ერთი ლარის ფასდაკლებით სთავაზობდნენ დიზელის საწვავის შეძენას, დღეს ეს შეღავათი, მაქსიმუმ,  32 თეთრს  შეადგენს და ბენეფიციარები უკმაყოფილებას არ მალავენ. ისინი განსაკუთრებულ გულისწყრომას ბანკებსა თუ ბენზინგასამართ სადგურებში, რიგში დგომისას,  გამოხატავენ: _ზუსტად ერთი ლარის ოდენობის შეღავათს შეგვპირდნენ, მერე რომ  მივხვდით, გვატყუებდნენ, ერთ ლარამდე გეხმარებოდითო. ახლა   1,48 თეთრს  ვიხდით  და სულ ერთი ლიტრი დიზელის საწვავი 1,87 ლარი ღირს. რა გამოდის? 39 თეთრია შეღავათი. თან ყოველ კვირაში აკლებენ. რა  ჰქვია ამას, თან  ახლა ვის სჭირდება საწვავი. ყანები დახნულ-დათესილია.  მოსავლის აღების და შეშის მოჭრის სეზონი ჯერ არ არის. სჯობს, ტყუილებს გადაეჩვიონ, დიზელის საწვავზე ლარიანი შეღავათი 39 თეთრამდე რომ ჩამოსწიეს. ტყუილია საქმე, თორემ არც მაგას გვაძლევდნენ და კი ვიყავით. როდის დასრულდება თვალლთმაქცური ტყუილები ამ ქვეყანაში? -გვეუბნებიან ფერმერები: სერგო ბოიაჯანი, ალექსანდრე ხინთიბიძე, გიორგი ლომჯარია, თინა ვაშაყმაძე და სხვები.  მართლაც, როცა  პრემიერმა წარადგინა ანტიკრიზისული გეგმა,  კონკრეტულ მიმართულებაში „ზრუნვა სოფელსა და ფერმერეზე“, ქვეთავში,  „პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქცია“,  ნათქვამი იყო, რომ: „პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლებსა და საზოგადეობრივ ცენტრებში დაურიგდებათ ავტოგასამართი კომპანიის (,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”) ფასდაკლების ბარათები. აღნიშნული ბარათებით, პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებს, შესაძლებლობა ექნებათ, დიზელის საწვავი, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დიზელის ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებში ფიქსირებულ ფასზე,  დაახლოებით, 1 ლარით ნაკლებ ფასად შეიძინონ. საწვავის შეძენა შესაძლებელი იქნება „სოკარ პეტროლეუმ-ჯორჯიას” საბითუმო ბაზებიდან და ავტოგასამართი სადგურებიდან.“  „გურია ნიუსი“ კვლავ დაუკავშირდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახურს. აქ მოგვცეს საშუალება, პროგრამის კოორდინატორთან, ლევან მიროტაძესთან გვესაუბრა.:  ლევან მიროტაძე ადასტურებს, რომ ახლა  ნაკლებია  შეღავათი და ის 32   თეთრს შეადგენს. თუმცა,  ამას ასე ხსნის: _ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში როცა გახორცილედა პროექტი, ბენზინგასამართ სადგურებზე 1,90 ლარი ღირდა დიზელის საწვავის ფასი. პროექტის მიხედვით კი _ 1,10 ლარი.   ჩვენი მიმართვის საფუძველზე მხოლოდ „სოკარმა“ შემოგვთავაზა იდეალური ფასი, ტენდერის ფარგლებში. თუმცა, ყოველ თვეში  იცვლება საწვავის კონსოლიდირებული ფასი. როცა დავიწყეთ პროექტი, მაშინ ფასი დაბალი იყო. დღეისთვის კი კონსოლიდირებული ფასი 1,66 ლარია. ახლა გამოდის შეღავათი 32 თეთრი. ეს შეღავათი წლის ბოლომდე გვაქვს გადანაწილებული და სავარაუდოდ, საწვავის ფასი უფრო დაიწევს. ციგრებით რომ ვისაუბროთ, ჯამში  2 მილიონ ლარზე მეტია დანაზოგი, - გვითხრა ... ...
  • თიბისის მხარდაჭერით, „აჭარა ტექსტილის“ ჯგუფის კიდევ ერთი საწარმო - „ქართული ტექსტილი“ გაიხსნებარუსთავში, თიბისის მხარდაჭერით, ტექსტილის მაღალტექნოლოგიური საწარმო - „ქართული ტექსტილი“ გაიხსნება. 14 ივლისს, 38 000 კვ.მ ფართობის მიწაზე 20 000 კვ.მ ფართობის ქარხნის მშენებლობას ჩაეყარა საძირკველი. შ.პ.ს „ქართული ტექსტილი“ „აჭარა ტექსტილის“ ჯგუფის რიგით მეოთხე საწარმოა. ქსელის სხვა საწარმოების მსგავსად, რუსთავში მდებარე ახალ სამკერვალო ქარხანაში სპორტული სამოსი შეიკერება, რომელიც ექსპორტზე გავა. საწარმოში 2000-მდე ადგილობრივი ადამიანი დასაქმდება. პროექტის ჯამური ღირებულება 30 მილიონი ლარია, საიდანაც 10 მილიონ ლარს თიბისი სააგენტოს - „აწარმოე საქართველოში“  პროგრამის ფარგლებში დააფინანსებს. ქართული ექსპორტიორი კომპანია „აჭარა ტექსტილი“ საფეიქრო მრეწველობის სფეროში 2009 წლიდანაა ჩართული და დღემდე ბათუმში, ქობულეთსა და ფოთში სამ სამკერვალო ქარხანას აერთიანებდა, სადაც ჯამში 3500 ადამიანია დასაქმებული. კომპანია სპორტული პორდუქციის რეალიზაციას საერთაშორისო ბაზარზე ახორციელებს და ისეთ მსხვილ სპორტულ ბრენდებთან თანამშრომლობს, როგორებიცაა: Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima, Under Armour და სხვა. საწარმოებში სპორტული სამოსი მსოფლიოში წამყვანი სპორტული გუნდებისთვის (აიაქსი, არსენალი, ლიონი, მალაგა, ატლეტიკო, მადრიდი, გალათასარაი) და სხვადასხვა ეროვნული ნაკრებისთვის (საფრანგეთი, ინგლისი, პორტუგალია, ხორვატია, შევიცარია) იკერება. ჯგუფი წლიურად 10 000 000 ერთეულ სპორტულ პროდუქტს ქმნის, რუსთავში ახალი ქარხნის ამოქმედებით კი წარმოების მოცულობა კიდევ უფრო გაიზრდება. „თიბისისთვის პრიორიტეტული და განსაკუთრებით მნიშვენლოვანია ისეთი ბიზნესების მხარდაჭერა, რომლებიც მაღალი ხარისხის ეროვნულ წარმოებას ავითარებს და ადგილობრივების დასაქმებას უწყობს ხელს. ჩვენთვის საამაყოა იმ პროდუქციის შექმნაში წვლილის შეტანა, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე Made in Georgia-ს ეტიკეტით გადის. „აჭარა ტექსტილის“ დამსახურებით საფეხბურთო ჩემპიონატებზე არაერთი გუნდი სწორედ საქართველოში შეკერილი ფორმებით ასპარეზობს. არსებულ კრიზისულ პერიოდში ჩვენი მთავარი მიზანია უზრუნველვყოთ ბიზნესსექტორის და ზოგადად, ქართული ეკონომიკის უწყვეტი ფუნქციონირება. გვიხარია, რომ გამოწვევებითა და სირთულეებით სავსე ახალი რეალობის მიუხედავად, ეროვნული წარმოება გრძელდება და ფართოვდება კიდეც“, - ლევან შავკაციშივილი, თიბისი ბანკის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი. ... ...
  • "ოკრიბაზე" მძღოლებს თანხას სძალავდნენ- შსს-მ ე.წ. კრიმინალური ავტორიტეტები დააკავათბილისში დააკავეს ე.წ. კანონიერი ქურდები, რომლებიც "ოკრიბაზე" მძღოლებს ყოველთვიურად თანხას სძალავდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი: „შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სამი პირი: 1971 წელს დაბადებული მ.რ., 1968 წელს დაბადებული ლ.ა და 1973 წელს დაბადებული კ.დ. „ქურდული სამყაროს“ წევრობისა და ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს. დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ე.წ. კრიმინალური ავტორიტეტები და „ქურდული სამყაროს“ წევრები - ლ.ა., კ.დ. და მ.რ. თბილისში, ავტოსადგურ „ოკრიბას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე თვითდასაქმებულ მოქალაქეებს, რომლებიც საკუთარი ავტომობილებით მგზავრთა გადაყვანას ახდენდნენ, ფიზიკური ანგარიშსწორების მუქარითა და „ქურდული გარჩევის“ გზით, ყოველთვიურად გარკვეულ თანხას სძალავდნენ. „ქურდული სამყაროს“ წევრობის და გამოძალვის ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223-ე პრიმა მუხლის 1-ლი ნაწილით და 181-ე მუხლის მე-2-ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით ... ...
  • " გადაურჩა დაწვას"- მკვლელობის მცდელობა გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით საქართველოს პროკურატურამ ოჯახის წევრის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე  შ.გ.-ს ბრალდება დაუზუსტა და დანაშაულის ჩადენის მოტივად  გენდერული დისკრიმინაცია დაადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2020 წლის 30 ივნისს, შ.გ.-მ მასთან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ ს.შ.-ს მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, შემდეგ ბენზინი მიასხა და ცეცხლი წაუკიდა. ბრალდებული შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, ხოლო ს.შ.-ს ადგილზე შეკრებილი ადამიანების დახმარებით გადაურჩა დაწვას. სამართალდამცველებმა ს.შ. იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19,109-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ვ'' ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტით წარედგინა. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში შეკრებილი მტკიცებულებების საფუძველზე დადგინდა, რომ შ.გ.-მ მკვლელობის მცდელობა გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით ჩაიდინა. ასევე, გამოძიებით დადგინდა, რომ  2020 წლის თებერვალსა და მაისში  შ.გ.-მ გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით ს.შ.-ს მიმართ ფიზიკური ძალადობა განახორციელა. 2020  წლის 13 ივლისს შ.გ.-ს ბრალდება დაუზუსტდა და  ბრალი  წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19.109-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,დ1"  და ,,ვ" ქვეპუნქტებით და მე-3 ნაწილის ,,ბ" ქვეპუნქტით და 126-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (ორი ეპიზოდი). სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ... ...
  • მოხმარებისთვის გამოუსადეგარი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონო შეძენა/შენახვისთვის მსჯავრდებული პატიმრობიდან გათავისუფლდათბილისის სააპელაციო სასამართლომ, რამდენიმე წუთის წინ, დააკმაყოფილა GDI-ს შუამდგომლობა განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. სასამართლომ გააუქმა მსჯავრდებულისთვის სასჯელის სახედ და ზომად დანიშნული 5 წლიანი პატიმრობა და ის გაათავისუფლა პენიტენციური დაწესებულებიდან. მსჯავრდებული 2016 წლიდან სასჯელს იხდიდა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, კერძოდ მეტამფეტამინის, წონით 0,000036 გრამი და ამფეტამინის, წონით 0,000033 გრამი შეძენისა და შენახვისთვის. სასამართლომ გაიზიარა დაცვის მხარის და ექსპერტის პოზიცია, რომ ნარკოტიკული საშუალებების აღნიშნული ოდენობები არ მიეკუთვნებოდა მოხმარებისთვის ვარგის დოზებს, ხოლო პატიმრობის გამოყენება წარმოადგენდა ღირსების შემლახავი სასჯელის გამოყენებას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2020 წლის 4 ივნისის განჩინებით, ღირსების შემლახავი სასჯელის გამოყენებად მიიჩნია და არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმის შინაარსი, რომელიც პატიმრობის გამოყენებას ითვალისწინებდა მოხმარებისთვის უვარგისი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებათა უკანონო შეძენისა და შენახვისთვის. GDI აცხადებს, რომ მზად არის განაჩენის გადასინჯვაში დაეხმაროს ყველა იმ პირს, ვინც მოხმარებისთვის უვარგისი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა/შენახვისთვის იხდის ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...