"თუ კაი თავმოწონე ოჯახი იყო, არც მევიდოდა შეთლით” _ ქორწილი გურიაში

ისტორია

"თუ კაი თავმოწონე ოჯახი იყო, არც მევიდოდა შეთლით” _ ქორწილი გურიაში

2 მაი. 2020, 10:32:44

წლების განმავლობაში ვაგროვებდი და ახლაც განვაგრძობ მასალების შეგროვებას გურიის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის შესახებ. ქორწილი ერთ-ერთი უმთავრესი მოვლენაა ადამიანის ცხოვრებაში და ალბათ, საინტერესო იქნება, მკითხველისთვის სხვადასხვა ადგილას მოძიებული და ჩემ მიერ შეკოწიწებული ამბების წაკითხვა გურულებისა და ქორწილის შესახებ.

ეგნატე ნინოშვილი მოთხრობაში ,,პარტახი წერდა: ,,გავიდა შემოდგომის ორი მესამედი. სოფელმა ჭირნახული მიალაგა და გაჩნდა ქორწილები; ისე კვირა-უქმე დღე არ გავიდოდა, რომ ქორწილი არ მომხდარიყო. შემოდგომა, ჭირნახულის დალაგების შემდეგ საუკეთესო დროა სოფლელისთვის, ვისაც ჯვარის დაწერა და ქორწილი ესაჭიროება. პური, ღვინო, თავისუფალი დრო თუ აქვს, სწორედ მაშინ აქვს გლეხკაცს. გასათხოვარი ქალებიც მოუთმენლად მოელოდებიან ამ დროს”.

მადიო ანთაძე-მახარაძის თქმით ,,გუუგზანიდენ წერილს, კაცს,  თუ ვერ მოასრობდენ, შუუთვლიდენ, მარა შეთლა სირცხვილი იყო და თუ კაი თავმოწონე ოჯახი იყო, არც მევიდოდა შეთლით”.

აპოლონ წულაძე ბროშურაში ,,ქორწილი, სურათები გურიის ცხოვრებიდან” (1910) აღწერდა, თუ რა მოსდევდა ოჯახში მიღებულ ქორწილის მოსაწვევ ბარათს.

,,დასაპატიჟებელ ბარათის კონვერტზე შენ სახელ-გვართან უეჭველად მიწერილი იქნება ,,თავის მეუღლითო”, ხოლო თუ ისე ბედნიერი ხარ, რომ მეუღლე არა გყავს, ისე უბედური მაინც როგორ იქნები, ან დედა, ან და, ან რძალი, ან დედათა სქესის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არა გყავდეს ოჯახში. ასეთ შემთხვევაში კონვერტზე წარწერას ყოველთვის შესაფერი კუდი ექნება გამობმული. მოდი და ამის შემდეგ, თუ კარგი ვაჟკაცი ხარ, დამაგრდი სახლში, ებრძოლე ევის შთამომავალს. ქორწილში და ლხინში კი არა, ისეთი დღე დაგადგება, ჯოჯოხეთში, ნავთში და კუპრში წასვლაზე დასთანხმდები.

მუშაობიდგან თუ მგზავრობიდგან დაბრუნებისას, როცა ცოლი მხიარულად შემოგღიმებს, ეს იმის მომასწავლებელია, რომ ,,ქორწილის წიგნი” მოგსვლიათ და თქვენი დარბაისელი თანამესარეცლე ეხლავე შესდგომია მხიარულებას, რადგანაც კონვერტზე უკვე უპოვია და ამოუკითხავს სანტრელი სიტყვები ,,თავის მეუღლითო”.

შეიძლება ასეთის შემთხვევის გამოუცდელი ბრძანდებით და წასვლაზე უარის თქმა გაჰბედეთ. არ გირჩევთ, რადგანაც ასეთს გაბედვას ცუდი შედეგი მოჰყვება. არ დაიჯერებთ? მაშ შეიტყვეთ და დასტკბით. დაუგველი სახლი, დაურეცხელი ჯამ-ჭურჭელი, გაუშლელი ლოგინი, უმარილო და ხშირად უხარშავი შეჭამადი, უმცხვარი მჭადი და ცოლის მუდმივი ბუზღუნი: ,,მე უბედურ ვარსკვლავზე გაჩენილი! ამისთანა გათხოვას გუუთხოვარობა არ ჯობდა, ამისანა ქმარს უქმრობა არ მერჩია! ტირილში ვერ წავალ, წორწილში ვერ წავალ, მტერთან ვერ მივალ, მოყვარესთან ვერ მივალ... ქვეყანაში თვალს ვერ გავაჭყერ. ამისთანაი რა ბსიცოცხლე, რა სიკვტილი? ფოტინე, მაკრინე, სოფიო, მარინე, ასინე, კასინე, მატრონე, ქრისტინე, ივლიტე, დესპინე, იგინი, აგინი, დიდი და პაწაი, კაი და ავი - ყველაი აპირებს ქორწილში წასვლას და მე ბედგადაწყვეტილი შინ უნდა ვეგდო, შინ უნდა დევირჩვა... ნეტა მაინც კოჭლი ვიყო, ბრუტიანი ვიყო, ქაჩალი მჭირდეს, წელკავი მჭირდეს... სხვაზე ნაკლებად გარება ვიცოდე... სხვებზე ნაკლებად სიტყვას ვიტყოდე... რაიზა არ ვარ მე ქორწილში გამოჩენის ღირსი...

არ დაივიწყოთ, რომ ზემოდ ჩამოთვლილ ასინე-კასინეთა ლეგიონიც თავიანთ ქმრებს სწორედ ასეთ ძილის-პირებს უგალობებს და დანიშნულ დღეს, რაღა საკვირველია... ქორწილი ნაირ-ნაირის ქალ-კაცთით ივსება”.

აუცილებელი იყო მაყარი: ,,გძელი კუდიანი კაბა - დედოფალც, ცხენები და მაყრები! შორ თუ იყო, ცხენებით იცოდენ წასლა. რეთი დეინტროვოდა, ვინ იცის! ნენავ, ნენავ! ქორწილი და ტირილი ძმები არიენ! წეიყვანდენ! ზოგს ქუხნა ქონდა, მეტი აფერი. ქუხნიანი ხშირა იყო! ოდა სულ არ ქონდენ. ოდას საცხა დეინახვიდი აგერ-იგერ. გაჭირვება კი იყო, მარა ქი ცხვრობდენ და კარქა ქი იყვენ”, იუწყებოდა ფაცია კვაჭაძე-სალუქვაძე.

მას კვერს უკრავს ამირან გოგეშვილი: ,,მაყრები იცოდენ. მაყრები შეხვდებოდენ ახლა, ერთი მახარებელი მევიდოდა ახლა, მოდის ნეფე-დედოფალიო და ახარებდა ოჯახს. ახლა აქიდან ხაზეინი და ხაზეიკა შეხთებოდენ ჭიშკართან და მიესალმებოდენ”.

და რაც უმთავრესი იყო, ეს იყო სუფრა: ,,დაკლავდენ საკლავს, ხარი იქნებოდა თუ ძროხა, თხაი, რაც შიელო, ღომი, ხარჩო და მშრალი ხორცი, ინდოური თუ იყო, დასაცივსებულსაით იცოდენ. კიდომ რაცხას შეწუავდენ და თხელ-თხელი ლევაში იცოდენ, ფურცელსაით, იმას მეიტანდენ და პირადათ სტოლძე დააზავებდენ. ოტკას ჩამუარონიებდენ და ღვინო კაი უნდა ყოფილიყო, თავარი მაი იყო” -ფაცია კვაჭაძე-სალუქვაძე.

მადიო ანთაძე-მახარაძე: ,,დაკლიდენ საკლავს, ძროხას, დეკნას, ჩამეიტანდენ ფოთიდგან თებზს, მოხარჩვიდენ მოსახარჩავს, შეწუავდენ, გამოუცხობდენ ჭადეფს, ხაჭაპურეფს, ღომს დაამზადებდენ, სულგუნები ქონდენ, შეწუავდენ გოჩ, საცივს შეამზადებდენ, ზაკუსკას, მარა იმდონეთი უნდა გაკეთებულიყო, რუმე, რუმ მოთავდებოდა აი ამბავი, იერი იმდონი კიდომ უნდა დარჩენილიყო”.

ამირან გოგეშვილი: ,,ქორწილში თავარია ღვინო. ჩვენში იცოდენ ადესა. კაი ადესა გემბრიელიცაა და სასარგებლოც. კაი ადესას არ ჯობია აფერი, მარა კარქა უნდა იყოს დაყენებული. მაშინ სა იცოდენ ცოლიკაური, მაინცდამაინც მაშინ არ იყო მოშენებული”.

მადიო ანთაძე-მახარაძე იგონებდა: ,,ახლა რაფერი იყო აი ჯრისწერა: ფატა ქონდა ქალც თავზე. ორვეს, ქალცაც და ბიჩსაც, ბუკეთიანი სანთელი ხელში, ორთავეს ოთხი შაფერი ხავდა, კაბის კუდი შაფერებს ეჭირა ხელში. ახლა ჩვენ რუმ ვიყაით აი ნეფე-დედუფალი, ჯერემ გვაზიარებდენ ღვინით ორთავეს, მერე გაგვარონიებდენ ხანჯლეფს ქვეშიდან, თეფშს გასტეხთენ კიდომ, შეიძახებდენ და დეიწყებოდა სიმღერა, ცეკუა. მერე დაჟდებოდენ სტოლძე და იქეიფებდენ. აი ქეიფი გაგძელდებოდა სამს-ვოთხ დღეს; თუ მაგარი ვოჯახი იყო, - ერ კვირეს და მეც. დათრებოდენ. ნამეტანი ათრობდენ ერთქამეც. მაყრემა, აპა ჰე, რუმელი ვაჯობებთო და არცობდენ ერთქამეც ღვინით, ოტკით. ამბის მიმტანი არ გუუშვათო და იყო: დალიე და დამილიე, არ დავლევ. კი დალევ. ჩხუბიც მოყობოდა ქორწილს, ხანდისხანდაი კლელობაც კი იყო”.

ამირან გოგეშვილის გადმოცემით, ,,დეიწყებდენ ქორწილს. ჭამდენ, სვამდენ, მღეროდენ, ცეკვობდენ. ზოი დათრებოდა უბედურათ, თუ ხავდა პატრონი, გეიყუანდენ იქით, მოშორებით, ქლა არ მოგვჯაყოსო. ზოი იტანდა ღვინოს, ზოი მეიპარავდა და ე, ატყდებოდა ჩხუბი და გამიშვი და გაგიშოფ და ამბავი. მასპინძელი უნდა ყოფილიყო მაგარი და ხავდა მაგარი ბიჭები და გააკავებდენ, გეიყუანდენ განში; ხთებოდა ისეც, რომე შაკიონავდენ კაც, შეკრავდენ ბაწრით, რუმ ვერ მიერევოდენ და დაამწყტოვდენ. მერე მეიფხილებდა და იხთიდა ბოდიშს...”

საინტერესოა, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა გურია აჯანყდა, გურულებმა ძველი ,,დრომოჭმული” ტრადიციების წინააღმდეგაც გაილაშქრეს _ ისინი უარყოფდნენ ,,წაბურვას” _ მიცვალებულის ოჯახისთვის ფულით დახმარებას, ,,ზარს”, აღაპს, ,,გამაღატაკებელ” ჩვეულებას, ნადიმებს და ქეიფებს, გადამეტებულ ღვინის სმას, ლოთობას, ,,რადგან ამას ხშირათ ჩხუბი და თავ-პირის მტვრევა მოყვება”, ხარჯიან ქორწილს, ჯვრისწერას. გურულები თურმე ამბობდნენ, რომ უნდა სიყვარულით იქორწინო და არა ფულის გულისთვის, ამიტომ მათ, ვინც მზითევი მიიღო, ურჩიეს უკან, პატარძლის მშობლებისათვის დაებრუნებინათ. ზოგიერთი ასეც მოქცეულა. თუმცა, თუ მშობლები თავისი სურვილით მისცემდნენ მზითევს, სიძეს უარი არ უნდა ეთქვა.
 ახალი ამბები
  • "პასუხი ერთ კვირაში გვეცოდინება" _ ბავშვთა ინტოქსიკაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბაღებში17-18 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღებში 200-ზე მეტი ბავშვი მოწამლა ბაღებში შეტანილმა ხორცმა. როგორც მაშინ ითქვა, ვითარება უმძიმესი იყო, მაგრამ ფაქტს მუნიციპალიტეტის მერია და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი დღეების განმავლობაში მალავდა. "გურია ნიუსი" სეს-ის რეგიონული სამსახურის უფროსს, მანანა ერქომაიშვილს ესაუბრა, რომელმაც არ დაადასტურა ოზურგეთში გავრცელებულ ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღებში ბავშვები ხორცით მოიწამლნენ. _ ფაქტი არის ნამდვილად _ 11 საბავშვო ბაღის 80-მდე ბავშვს აქვს მოწამვლის სიმპტომი. თუმცა, ენტეროვირუსია ეს თუ სხვა რამ, ჯერ არ არის დადასტურებული. ეპიდემიოლოგები ცალკე მუშაობენ, ასევე, ვმუშაობთ ჩვენც. ხორცით მოწამვლის ფაქტი არ ყოფილა. ერთი ბავშვი ბათუმში გადაიყვანეს და დაუდასტურდა ენტეროვირუსი, _ გვითხრა ერქომაიშვილმა და დასძინა, რომ ინფორმაცია არავის დაუმალავს, პირიქით, ეს ყველაფერი სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის და სეს-ის რეგიონული სამსახურის მიერ 18 ოქტომბერს, დილით გახმაურდა. რა მოხდა სინამდვილეში, როდის გახმაურდა ბავშვების მოწამვლის ფაქტი და რა მდგომარეობაა დღეისთვის, ამის შესახებ "გურია ნიუსი" ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დირექტორს, მაკა ჭყონიას ესაუბრა: _ 16 ოქტომბერს, პარასკევს, როცა ჩვეულებრივად დასრულდა სამუშაო დღე და აღსაზრდელები შინ დაბრუნდნენ, არანაირი შეტყობინება ან რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ, არსად გახმაურებულა _ ის დღე, ჩვეულებრივ, მშვიდობიანად დასრულდა. არ ყოფილა არც ერთი ფაქტი იმისა, რომელიმე მშობელს სადმე ეთქვა ან დაერეკა, რომ ბავშვს ჰქონდა ინტოქსიკაციის ნიშნები. შაბათს, 17 ოქტომბერს, სოფელ ვაკიჯვრის მენეჯერმა, სოფო რუსიეშვილმა დამირეკა და მითხრა, რომ ოთხ ბავშვს ჰქონდა ღებინება და მაღალი ტემპერატურა... მაშინვე დავიწყე მოკვლევა. ქსელში შევედი, "მენეჯერთა ჯგუფში", დავიხმარე ცენტრის თანამშრომელი ხატია ყაზაიშვილი, რომ საქმე უფრო დამეჩქარებინა და ყველა ბაღის მენეჯერს მივმართე, ხომ არ იყო ანალოგიური მდგომარეობა მათთან. იმ მომენტისთვის არავის ჰქონდა ინფორმაცია, თუმცა, თანდათან დაიწყო ინფორმაციების მოწოდება, რომ მსგავსი ვითარება, უფრო კი დიარეა აღენიშნებოდათ ბავშვებს სხვადასხვა სოფელში, ასევე, ქალაქშიც. სასწრაფოდ მივმართე სეს-ის რეგიონული სამსახურის უფროსს, მანანა ერქომაიშვილს. აუცილებელი იყო ოპერატიული მოქმედება. ეს ყველაფერი ჯგუფშიც თანმიმდევრულად არის ასახული. დავურეკე ეპიდემიოლოგიურ ცენტრში, მაია ქუტიძეს. რა დამალვაზე საუბრობენ?! შეიძლება ეს ვინმეს აზრად მოუვიდეს?! ხაზგასმით ვამბობ, ეს ამბავი ჩვენ გავახმაურეთ. მომდევნო დილას, ანუ 18 ოქტომბერს, კვირას, სეს-ის ხელმძღვანელმა, მანანა ერქომაიშვილმა დაიბარა ყველა მენეჯერი და შევუდექით საქმეს. ყველა ნიუანსი მოიკვლიეს და ეს ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს მივაწოდეთ. მოვიკითხე, კლინიკაში თუ იყო ვინმე გადაყვანილი. ჯერჯერობით, ასეთი ოთხი შემთხვევაა. ერთი ბავშვი დაბრუნდა შინ; როგორც ექიმებისგან ვიცი, სამი ისევ კლინიკაშია. ერთ ბავშვს, რომელიც ბათუმში გადაიყვანეს, ენტეროვირუსი დაუდგინდა. სხვა მხრივ, ჯერჯერობით, ყველგან სტაბილური მდგომარეობაა. მენეჯერები ყოველ საათში რეკავენ და აზუსტებენ ინფორმაციას, რაიმე ხომ არ ხდება და ზოგადად, რა მდგომარეობაა. ვიზუალურად ყველაფერი მწყობრშია. ახლა მთავარი ლაბორატორიული პასუხებია და ეს პასუხი ერთ კვირაში გვეცოდინება. განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, მაქსიმალურ სიფრთხილეზე ვართ ორიენტირებული, თუმცა, შემთხვევისგან არავინაა დაზღვეული, _ გვითხრა მაკა ჭყონიამ. ჭყონიამ, ასევე, ისაუბრა წყლისა და საკვები პროდუქტის ხარისხისა და ჰიგიენის წესების დაცვაზე: _ ჩვენ როგორც რძის და ხორცის, ასევე, ბოსტნეულის და ხილის თითო მომწოდებელი გვყავს ანუ ორი კომპანია. ყველა ბაღში შეტანილია მათი პროდუქტი. გასაკვირია, თუ რაიმემ მოწამვლა გამოიწვია, ეს მოხდა 11 ბაღში და დანარჩენ 23-ში არა? _ იქნებ, წყალმა გამოიწვია მოწამვლა? _ მიუხედავად იმისა, რომ წყლის ლაბორატორიული ანალიზი ყოველ ექვს თვეში ტარდება და ბაღებში სწავლა ისე არ იწყება, თუ წყლის ლაბორატორიული ანალიზი არ ჩატარდა. სასმელი და საკვების მოსამზადებელი წყალი მრავალი წელია, ბაღებში გარედან შეგვაქვს _ ვყიდულობთ. ახლაც, რომელ ბაღშიც უნდა შეხვიდეთ, ნახავთ იქ სპეციალურ ბალონებში. ონკანის წყალს არც ერთი ბავშვი არ სვამს, ახლა კი არა, უკვე რამდენი წელია. მიუხედავად იმისა, რომ აქაც ზედმიწევნით დაცულია ჰიგიენის პირობები. სანამ საბოლოო დასკვნა არ დაიდება, რასაც სულმოუთქმელად ველით, მეტს ვერაფერს გეტყვით, _ გვითხრა მაკა ჭყონიამ. პარალელურად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბაღებში სასწავლო პროცესი შეწყდა და ამის შესახებ განცხადება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ბაღების გაერთიანებამ დაიწყო მოკვლევა: "გამომდინარე იქიდან, რომ გამორიცხულიყო საკვებით მოწამვლა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, საბავშვო ბაღებში დაუყოვნებლივ შესულიყო სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები და ეპიდემიოლოგები, შემოწმების მიზნით. დაზუსტებული ინფორმაციით, ენტეროვირუსის ნიშნები ამ დროისთვის აღენიშნება 80-მდე ბავშვს, სტაციონარში მკურნალობს მხოლოდ _ 3. ნაწილი გამოჯანმრთელდა, ნაწილი სახლში აგრძელებს მკურნალობას. აქვე განვმარტავთ, რომ საბავშვო ბაღებში პროდუქტი და სასმელი წყალი, კანონმდებლობის და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების სრული დაცვით, შევიდა 2 დღით ადრე. სანამ შესაბამისი სამსახურები აღნიშნული ფაქტის გამომწვევ მიზეზს არ დაადგენენ, საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი არ განახლდება", _ ნათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. "გურია ნიუსი" ესაუბრა კლინიკა "მედალფას" პედიატრიული სამსახურის კოორდინატორს, მარიკა ზარნაძეს: _ გუშინ დილიდან დღეს დილამდე (18-19 ოქტომბერი. რედ.) გადაუდებელ ამბულატორიაში გატარდა 15 პაციენტი. აქედან 9 ქალაქის მცხოვრებია და 6 _ სოფლის. გაუმჯობესებული მდგომარეობით ისინი გაეწერნენ ბინაზე. რაც შეხება ინფექციურ განყოფილებას, ოთხი პაციენტიდან გაეწერა ერთი და ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, იქ რჩება სამი ბავშვი, _ გვითხრა მარიკა ზარნაძემ. მისივე თქმით, კორონავირუსთან დაკავშირებით არც ერთი დადებითი პასუხი არ მოსულა: _ გუშინ საღამომდე რაც მივიღეთ (საუბარია 18 ოქტომბრის საღამოს მდგომარეობის მიხედვით. რედ) ყველა პასუხი იყო უარყოფითი, _ გვითხრა ზარნაძემ. სეს-ის რეგიონული სამსახურის უფროსმა, მანანა ერქომაიშვილმა 19 ოქტომბრისთვის ჩვენთან ასეთი კომენტარი გააკეთა: _ გურიის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო. არაგეგმური ინსპექტირების ფარგლებში დადგინდა სურსათის მიმწოდებლები, რომლებიც საბავშვო ბაღებს 8 დღის მარაგს აწვდიან; გაიცა დამატებითი მითითებები გენერალური რეცხვა-დეზინფექციისა და პერსონალის ენტერობაქტერიებზე კვლევის შესახებ; ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სურსათის ნიმუშები, რომელთა ლაბორატორიული დასკვნა მიღებისთანავე გასაჯაროვდება. მან, ასევე, თქვა, რომ ძალიან ბევრი ზარი შევიდა ბავშვების ინტოქსიკაციასთან დაკავშირებით. მშობლები და ზოგადად, საზოგადოება ინტერესდება აღნიშნული ფაქტით. _ მინდა ყველას საჯაროდ განვუმარტო, რომ სურსათის ნიმუშების გამოკვლევა მოხდება ლაბორატორიაში და გამოკვლევის შედეგებს აუცილებლად გაცნობებთ. მანამდე დასკვნების გაკეთება შეუძლებელია. ბავშვს, რომელიც ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც მშობელმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, დაუდგინეს გასტროენტეროკოლიტი, რომელიც უმთავრესად ვითარდება მწვავე ინფექციებისა და ენტეროინტოქსიკაციის შემთხვევაში. ლაბორატორიული კვლევის პასუხები კვირის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი და მაშინვე გავასაჯაროებთ, _ განაცხადა ერქომაიშვილმა. კვლევისთვის აღებულია სურსათის ნიმუშები, რომელთა შესახებ ლაბორატორიული დასკვნა მიღებისთანავე გასაჯაროვდება. ჯერჯერობით, ვარაუდის დონეზეც არ არის ცნობილი, რა გახდა ბავშვთა ინტოქსიკაციის მიზეზი. როგორც სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დირექტორი მაკა ჭყონია და ასევე, სხვადასხვა ბაღის მენეჯერები ამბობენ, გაკვირვებას იწვევს ის ფაქტი, რომ არ მომხდარა ისე, ერთ რომელიმე, ცალკეულ ჯგუფში ან საბავშვო ბაღში ყველა ბავშვს ჰქონოდა ინტოქსიკაციის ნიშნები. საკვები კი ყველგან ერთნაირად მიიღეს. _ ამიტომ ახლა ყველა კითხვას პასუხი უტყუარმა ლაბორატორიულმა დასკვნამ უნდა გასცეს, _ ამბობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ... ...
  • ყველა მძევალი გათავისუფლებულია, ბანკზე თავდამსხმელს ჯერ კიდევ ეძებენშინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სამეგრელოს რეგიონში ჩატარებული სპეციალური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად, ყველა მძევალი გათავისუფლებულია და მათ სიცოცხლესა, ასევე ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება,- ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. „მოგეხსენებათ, ქალაქ ზუგდიდში, ზვიად გამსახურდიას გამზირზე მდებარე ერთ-ერთი ბანკის ფილიალზე განხორციელდა შეიარაღებული თავდასხმა, რომლის დროსაც დამნაშავემ 43 მოქალაქე აიყვანა მძევლად. პოლიციის ძალისხმევით, რთული და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად, დღის განმავლობაში მათი უდიდესი ნაწილი ეტაპობრივად გათავისუფლდა, რომლებსაც სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ავთანდილ გალდავა ჩაენაცვლა. მოგვიანებით, ავთანდილ გალდავამ და სამმა მძევალმა, თავდამსხმელთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის – ავთანდილ გალდავას უშუალო ძალისხმევით შეიარაღებული დამნაშავისგან ყველა მძევალი გათავისუფლდა, ამჟამად მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ ოპერატიულ-საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებებს დამნაშავის დაკავების მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის დამატებით ინფორმაციას ეტაპობრივად გაავრცელებს“,- აღნიშნულია შსს-ს ... ...
  • ზუგდიდის ბანკთან ინკასაციის მანქანა გამოჩნდა _ თავდამსხმელმა ბანკი დატოვახელისუფლება, სავარაუდოდ, თავდამსხმელის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს -  ბანკის შენობასთან ინკასაციის მანქანა გამოჩნდა და ვერტმფრენი დაჯდა. არაოფიციალური ინფორმაციით, შესაძლოა, ინკასაციის მანქანა თავდამსხმელის მხრიდან ფულის მოთხოვნას, ხოლო ვერტმფრენი მის მიერვე მოთხოვნილ უდაფრთხო კორიდორს უკავშირდებოდეს.  შეიარაღებულმა პირმა ზუგდიდში „საქართველოს ბანკის“ შენობა დატოვა. თავდამსხმელი შენობიდან სავარაუდოდ რამდენიმე მძევალთან ერთად გამოვიდა. როგორც კადრებში ჩანს, მას შენობის დატოვების დროს ხელები აწეული ჰქონდა და სავარაუდოდ, ხელში ხელყუმბარა ეკავა. ადგილზე სპეცრაზმის ჯგუფები და სამართალდამცავები არიან მობილიზებული. შემოსაზღვრული ლენტის გარე პერიმეტრზე იმყოფებიან მძევლების ოჯახის წევრები. ზუგდიდის ცენტრში, გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე „საქართველოს ბანკში“ შეიარაღებულმა პირმა მძევლები რამდენიმე საათის წინ აიყვანა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე, 236-ე და 144-ე ... ...
  • ზუგდიდში თავდამსხმელმა კიდევ ერთი მძევალი გაათავისუფლაარსებული ინფორმაციით, ზუგდიდში თავდამსხმელმა კიდევ ერთი მძევალი გაათავისუფლა.  დარჩენილი მძევლების გასათავისუფლებად პოლიცია მუშაობას აგრძელებს. ზუგდიდის ცენტრში, გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე „საქართველოს ბანკში“ შეიარაღებულმა პირმა მძევლები რამდენიმე საათის წინ აიყვანა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე, 236-ე და 144-ე ... ...
  • სალომე ზურაბიშვილი: ნებისმიერი დამატებითი დაძაბულობის ხელოვნურად შექმნა დაუშვებელიასაქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ზუგდიდში „საქართველოს ბანკში“ მძევლების აყვანის ფაქტს ეხმიანება. როგორც განცხადებაში წერია, ნებისმიერი დამატებითი დაძაბულობის ხელოვნურად შექმნა დაუშვებელია. „მივმართავ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ დროს, როცა ადამიანების სიცოცხლე სასწორზე დევს და სამართალდამცავები, ამ ურთულესი მდგომარეობის მსხვერპლის გარეშე განმუხტვას ცდილობენ, ნებისმიერი დამატებითი დაძაბულობის ხელოვნურად შექმნა დაუშვებელია, ართულებს სამართალდამცავების ამოცანას და საფრთხეს უქმნის მძევლების მშვიდობიან გათავისუფლებას. ასევე, მოვუწოდებ მედიასაშუალებებს, გაითვალისწინონ სამართალდამცავი ორგანოების თხოვნა და ინფორმაცია საზოგადოებას მიაწოდონ ისე, რომ არ შეაფერხონ ოპერატიული მოქმედებები“- აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. ზუგდიდის ცენტრში, გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე „საქართველოს ბანკში“ შეიარაღებულმა პირმა მძევლები რამდენიმე საათის წინ აიყვანა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე, 236-ე და 144-ე ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...