კანდის ნაჭერმა შეიძლება იხსნას ფუტკრის ოჯახი

კარმიდამო ჩემი

კანდის ნაჭერმა შეიძლება იხსნას ფუტკრის ოჯახი

1 იან. 1970, 04:00:00

კანდი წარმოადგენს ნატურალური თაფლის ან ინვერსირებული სიროფისა და შაქრის პუდრისგან მომზადებულ ცომს, რომელსაც, მისი თვისებების გასაუმჯობესებლად, სხვადასხვა მინარევებს უმატებენ. უკანასკნელ ხანს, მეფუტკრე სპეციალისტები დიდ ყურადღებას აქცევენ კანდის მომზადებას, რაც განპირობებულია მისი მრავალი უპირატესობით ფუტკრის თხევად საკვებთან შედარებით.

ეს უპირატესობებია:

_ კანდის მიცემა ფუტკრისთვის დღე-ღამის ან სეზონის ნებისმიერ დროს შეიძლება, რადგან ის არ იწვევს ფუტკრის აღელვებას, ქურდობას და სხვა უარყოფით შედეგებს, რაც თხევადი საკვების _ შაქრის სიროფის მიცემას ახასიათებს;

_ მიცემულ კანდს ფუტკარი მთლიანად იყენებს საკუთარ საკვებად და მარაგად არ ინახავს;

_ მისი მიცემა ფუტკრისთვის მოითხოვს შრომისა და დროის ნაკლებ დანახარჯს;

_ კანდში ადვილია საკვებდანამატების, ვიტამინების, ფერმენტების, სტიმულატორების, სამკურნალო პრეპარატების ჩართვა;

_ მომზადებული კანდი ვარგისია დიდი ხნის, რამდენიმე თვის განმავლობაშიც კი, მაშინ როცა შაქრის სიროფი მხოლოდ 3-4 დღის განმავლობაშია ვარგისი.

კანდის გამოყენებას სპეციალისტები ურჩევენ შემდეგ შემთხვევებში:

_ ყოველთვის, როცა რაიმე მიზეზის გამო ვერ ხერხდება ფუტკრის მაღალხარისხოვანი თაფლის მომარაგება საზამთროდ, სიროფის მიცემა კი დაგვიანებულია;

_ საზამთროდ, ნორმალურად მომარაგებული ფუტკრის ოჯახების შემთხვევაშიც კი, როცა შემოდგომა-ზამთრის I ნახევარი თბილია, ფუტკარი აქტიურია, მეტ საკვებს ხარჯავს, ჩარჩოებზე დედა ფუტკარი ინტენსიურად დებს კვერცხს. ზამთრის მეორე ნახევარი ცივია, ფუტკარი კრავს გუნდას უთაფლო ჩარჩოებზე, დაბალი ტემპერატურის გამო კი გვერდით, თაფლიან ჩარჩოზე გადასვლა არ შეუძლია და იღუპება, მაშინ, როცა სკაში თაფლის მარაგი შეიძლება საკმაო იყოს. ასეთ პირობებში 0,5-1 კგ კანდის ნაჭერმა შეიძლება იხსნას კარგი ოჯახი დაღუპვისგან;

_ დედა ფუტკრების გამოყვანისას, ძირითად საკვებად მცირეზომიან ნუკლეუსებში, როცა საკვების დამოუკიდებლად შევსება მცირე ოჯახს არ შეუძლია, შაქრის სიროფი კი პროვოცირებას უწევს ქურდობის განვითარებას;

_ დედა ფუტკრის გადაგზავნისას გალიებით, ასევე, უჩარჩოო პაკეტებით ფუტკრის ოჯახების გადაგზავნისას;

_ ფუტკრის საკვებად წლის ნებისმიერ დროს;

_ ფუტკრის სამკურნალოდ აქტიურ და, განსაკუთრებით, მოსვენების პერიოდში, როცა დაავადებული ოჯახი აღმოაჩინეთ; გვიან, როცა სიროფში შერეული პრეპარატების მიცემა უკვე აღარ შეიძლება _ ამ შემთხვევაში იყენებენ სამკურნალო კანდს, რომელშიც შერეულია შესაბამისი სამკურნალო პრეპარატი;

როგორც ხედავთ, კანდს მრავალი უპირატესობა გააჩნია თხევად საკვებთან შედარებით, მაგრამ არსებობს გარკვეული სიძნელეებიც: 1-2 კგ-ზე მეტი რაოდენობისას მისი მომზადება ხელით (მოზელა) ძალიან შრომატევადია; მხოლოდ ნატურალურ თაფლზე მომზადებული კანდი ძვირია, თანაც ყოველთვის არ არსებობს დაავადებებისგან გარანტირებულად თავისუფალი თაფლის საკმაო რაოდენობა.

პირველი სიძნელის გადასაჭრელად, დიდ საფუტკრეებში და სამრეწველო საწარმოებში იყენებენ ელექტროფიცირებულ ცომსაზელ აგრეგატებს. მეორე სიძნელის გადასაჭრელად კი, თაფლს ჩაანაცვლებენ ინვერსირებული სიროფით. ინვერსირებული სიროფი _ შაქრის სიროფია, რომელშიც რთული შაქრები დაშლილია. ასეთ სიროფს ფუტკარი ისევე ადვილად ინელებს, როგორც თაფლს. გარდა ამისა, ინვერსირებული სიროფი თავისუფალია სხვადასხვა დაავადების გამომწვეებისგან. შაქრის სიროფის ინვერტირების მრავალ მეთოდთაგან, კანდის დასამზადებლად საუკეთესო გამოდგა მელნიჩუკის მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს შაქრების ინვერსიას დაბალ ტემპერატურაზე ნატურალური თაფლის ფერმენტების საშუალებით. ამ მეთოდით დამზადებული ინვერსირებული სიროფი არ შეიცავს ფუტკრისთვის დამღუპველ შენაერთებს, რაც, დამახასიათებელია შაქრის ორგანული მჟავებით ინვერსიის დროს.

გურიაში იყიდება ორი სახის სამკურნალო კანდი:

_ სამკურნალო კანდი სტიმულატორებით;

_ სამკურნალო ვარდისფერი კანდი სტიმულატორებით და ცილოვანი დანამატებით.

ორივე სახის კანდი შეიცავს: შაქრის პუდრს, თაფლით დაბალ ტემპერატურაზე ინვერსირებულ სიროფს (მელნიჩუკის მეთოდით), ოთხი სახის სტიმულატორს (კობალტი, პეპსინი, ეპიბრასინოლიდი, ზღვის მარილი) და ანტიბიოტიკების ნაკრებს _ ბაქტოპოლს. კანდში შემავალი თითოეული სტიმულატორი ცალ-ცალკე 15-20%-ით ზრდის დედა ფუტკრის კვერცხმდებლობას, ასევე გამოზრდილი ფუტკრის ხარისხს. ბაქტოპოლი წარმოადგენს ბოლო თაობის ხუთი ძლიერმოქმედი ანტიბიოტიკის ნაზავს, იგი ეფექტურია ამერიკული, ევროპული, რიკეტრიოზის და სხვა ნაწლავური ინფექციების სამკურნალოდ.

მეორე სახის კანდი _ სამკურნალო ვარდისფერი კანდი სტიმულატორებით და ცილოვანი დანამატებით, დამატებით შეიცავს მშრალ რძეს, სოიოს შროტს, საფუარს და ალბუმინს. ამ ტიპის კანდი განსაკუთრებით ეფექტურია გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, ფუტკრის მასის ზრდის პერიოდში, ან ნებისმიერ სხვა დროს, აქტიურ პერიოდში, როცა ცუდი ამინდების გამო, ბუნებრივი ყვავილის მტვრის მოდინება სკაში შემცირებულია. ამ დროს ცილოვანი დანამატებით გამდიდრებული კანდით კვება 30-35%-ით ზრდის დედა ფუტკრის კვერცხმდებლობას, აუმჯობესებს გამოზრდილი ფუტკრის შრომის უნარს და სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
 ახალი ამბები
  • სასკოლო კრებებზე დაუშვებელია მოსწავლეების აკადემიური მოსწრებისა და ყოფაქცევის საჯარო განხილვასახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში აცხადებენ, რომ ბავშვების პერსონალური მონაცემების დაცვა განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, რადგან ისინი ნაკლებად აცნობიერებენ რისკებს და შედეგებს, რაც შესაძლოა, მათი მონაცემების არაკანონიერ დამუშავებას მოჰყვეს. „ბავშვების პერსონალური მონაცემების არასწორი მოპოვება, გამოყენება, მესამე პირისთვის გაზიარება ან/და გასაჯაროება შესაძლოა, გახდეს ბავშვის დისკრიმინაციისა და ბულინგის მიზეზი. სწორედ ამიტომ სკოლის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და მშობლები განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ ბავშვის პერსონალურ მონაცემებს, პატივი უნდა სცენ მის პირად ცხოვრებას და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმოქმედონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით“, – აცხადებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ავრცელებს რეკომენდაციებს როგორც სკოლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისა და მშობლებისთვის. აღნიშნულ რეკომენდაციებში განსაკუთრებით არის გამოყოფილი სასკოლო კრებების საკითხი. „სასკოლო კრებები ეფექტური საშუალებაა, რათა მასწავლებლებმა და მშობლებმა ერთობლივად განიხილონ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ზოგადი და საორგანიზაციო საკითხები. დაუშვებელია კრებებზე კონკრეტულ მოსწავლეებთან დაკავშირებული ისეთი საკითხების საჯარო განხილვა, როგორიცაა აკადემიური მოსწრება, ყოფაქცევა და ა.შ., რადგანაც ამ საკითხების განხილვამ შესაძლოა, შელახოს მოსწავლეების უფლებები. მაგალითად, მოსწავლის ქცევის ნეგატიურ კონტექსტში განხილვამ შეიძლება შელახოს მოსწავლის ღირსება, გამოიწვიოს თანატოლებში, მშობლებსა და მასწავლებლებში მის შესახებ სტერეოტიპული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, უარყოფითად იმოქმედოს მოსწავლის ჩართულობაზე სასწავლო პროცესში და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მისი უფლება მიიღოს განათლება თანაბარი შესაძლებლობების პირობებში. მეორე მხრივ, განსაკუთრებით პოზიტიურ კონტექსტში განხილვა შესაძლოა, გახდეს მოსწავლეთა შორის დაპირისპირების და ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მიზეზიც“, – აღნიშნულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ... ...
  • ცესკო-მ 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განსაზღვრაკორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 31 ოქტომბრის არჩევნების კენჭისყრის დღისთვის, საარჩევნო ღონისძიებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დადგენილება გამოსცა. დადგენილების მიხედვით, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი პირბადის გარეშე კენჭისყრის შენობაში არ დაიშვება, ხოლო კენჭისყრის შენობაში ყოფნა დასაშვებია მხოლოდ პირბადის გამოყენებით. ამასთან, ამომრჩეველი ვალდებულია, დროებით მოიხსნას პირბადე, კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრისთვის საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის წარდგენის დროს; ამასთან, ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის მიერ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობაში ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტში აღნიშნული ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემების ამომრჩეველთა სიაში არსებულ მონაცემებთან შესაბამისობის შემოწმების დროს; თუმცა, პირბადის გამოყენება არ მოეთხოვება პირს, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უჭირს პირბადის ტარება, რაც დასტურდება სამედიცინო/ექიმის ცნობით. დადგენილების მიხედვით, ამომრჩევლებს თერმოსკრინინგი არ ჩაუტარდებათ. ყველა სხვა პირს კი, ვინც კენჭისყრის შენობაში შევა, სავალდებულო თერმოსკრინინგის გავლა მოუწევს. ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში 5 წუთიანი განმეორებითი თერმოსკრინინგისას ცხელების კვლავ დადასტურების შემთხვევაში, პირი კენჭისყრის შენობაში არ ... ...
  • როგორ არის გაკრული "ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატის პლაკატები ნაძალადევშისაქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. „გურია ნიუსი“ გთავაზობთ, თბილისში, გურამიშვილის გამზირზე გადაღებულ ფოტოებს, სადაც "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატის, მიხეილ ყაველაშვილის საარჩევნო პლაკატებია გამოსახული. ცნობისთვის,ყაველაშვილი ამომრჩეველთა ხმების მოსაპოვებლად კენჭს ნაძალადევის რაიონში ... ...
  • როგორ უნდა მოიქცნენ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეები31 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. ცესკო ინფორმაციას ავრცელებს იმის შესახებ თუ რა უნდა გაითვალისწინონ საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა  არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად: „საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში. თქვენ 4 წლის ვადით ირჩევთ საქართველოს პარლამენტს. არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად: თქვენ უნდა იმყოფებოდეთ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე ან უნდა იყოთ რეგისტრირებული საზღვარგარეთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; თუ არ ხართ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე და არ გაქვთ რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, 2020 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია შესაბამის სახელმწიფოში არსებულ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში (საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა არ ითვალისწინებს მოსაკრებლის გადახდას); საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან უნდა იქონიოთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი”,_ აცხადებენ ცესკოში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აღნიშნავენ, რომ  არჩევნების შესახებ ნებისმიერ საკითხზე დაგვიკავშირდით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ონლაინ ჩათის საშუალებით შეუძლიათ. გარდა ამისა, მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომასთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საკონსულო სამსახურის ვებგვერდზე შეუძლიათ, თუ ამომრჩეველი  ვერ აღმოაჩენს პირად მონაცემებს საკონსულო აღრიცხვის სიაში, მან უნდა მიმართოს ადგილსამყოფელ ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებას. საქართველოს ის მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან ექვსი თვის ვადაში არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, საკონსულო აღრიცხვიდან ავტომატურად მოიხსნება. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ... ...
  • რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდარაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მორაგბე რამაზ ხარაზიშვილის დაჭრაში ბრალდებულ რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ იმსჯელა. 16 სეტემბერს რაგბის კავშირის შენობაში „შვიდკაცას“ ყოფილი კაპიტანი დაჭრეს. დაჭრის ფაქტზე რაგბის კავშირის ვიცეპრეზიდენტი მერაბ ბესელია დააკავეს. რაგბის კავშირის შენობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებისა და სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...