სიახლის თანმხლებ პრობლემას საგარანტიო სესხი დაძლევს

კარმიდამო ჩემი

სიახლის თანმხლებ პრობლემას საგარანტიო სესხი დაძლევს

1970 იან 1 04:00:00
და აფრიკის ღარიბი ქვეყნების ჯგუფში აღმოჩნდა. ასეთი მდგომარეობა საგანგაშო უნდა იყოს ქვეყნისთვის, რომელსაც 10-12 მილიონი ადამიანის გამოკვების ბიორესურსი გააჩნია.

გურიის მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფის ანალიზიდან გამომდინარე, ბოლო წლებში ჩატარებულმა გამოკვლევებმა დაგვანახა, რომ გურიის მხარის მოსახლეობის ფულადი შემოსავლები და ტემპი რეგიონებს შორის ყველაზე დაბალია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ადგილობრივი წარმოების დონე მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სასურველს და ამის მიზეზები არა ბუნებაში, არამედ ეკონომიკასა და პოლიტიკაში უნდა ვეძებოთ. სასურსათო რესურსების გამოყენებისთვის დიდ რეზერვს წარმოადგენს რამდენიმე ათას ჰექტარზე მეტი დაუმუშავებელი და ეწერი მიწები, გამოუყენებელია მინერალური წყლების რესურსები, თერმული წყლების, ქარისა და მზის რესურსების უდიდესი მარაგი. გამოიკვეთა ალტერნატიული კულტურების გაშენების ტენდენცია ეკოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინების გარეშე, რამაც შეიძლება, ხელი შეუწყოს ნიადაგების ნაყოფიერების მკვეთრ დაცემას ეროზიული და მეწყერული პროცესების ინტენსიური განვითარების გამო. ამ საკითხების მართვა და გახორციელება უნდა ეფუძნებოდეს სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის შედეგებს. ლიდერის ფუნქცია კი უნდა ეკისრებოდეს სოფლის მეურნეობის ახლად შექმნილ სამსახურს, რაც სიახლეა, მაგრამ წარმოშობს პრობლემასაც, რაც დაუყოვნებლივ უნდა გადაიჭრას. კერძოდ, აღნიშნულ სამსახურში უნდა შეიქმნას აგროსამრეწველო სექტორში ეკონომიკური პროცესების მართვისა და რეგულირების მუდმივმოქმედი კომისია, სადაც მიწვეული იქნებიან ექსპერტები, საზოგადოების აქტიური ნაწილი. კომისიის მხარდაჭერა უნდა განახორციელოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შექმნილმა მუდმივმოქმედმა საბჭომ.

კომისია მოამზადებს მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფციას. მუნიციპალიტეტის სასურსათო სექტორის განვითარების უახლოესი პერიოდის პრიორიტეტად უნდა მიიჩნეოდეს ადგილობრივი სურსათით მოსახლეობის მოთხოვნის უზრუნველყოფის დონის მნიშვნელოვანი ამაღლება, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში, ტრადიციული და ახალი საექსპორტო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა. სოფლად საფინანსო პოლიტიკის ამოცანას წარმოადგენს ეფექტური საკრედიტო სისტემის ჩამოყალიბება. საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების ბაზაზე უნდა შეიქმნას სესხის საგარანტიო ფონდი, სადაც ფინანსები მოიზიდება, როგორც ბიუჯეტიდან, ისე დონორი და კომერციული ორგანიზაციებიდან. სესხის საგარანტიო ფონდი განსაზღვრავს კონკრეტულ შემთხვევაში თითოეული ოჯახისთვის საჭირო სესხის საჭირო რაოდენობას და პასუხისმგებლობას იღებს მისი სწორად განსაზღვრის და დროულად დაბრუნების თაობაზე. კომისია ასევე მოამზადებს წინადადებებს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ზონების შექმნის შესახებ. ძირითადად კი, ამ კომისიამ ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერით ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა მუნიციპალიტეტში ხელი შეეწყოს საინვესტიციო გარემოს შექმნის აუცილებლობას. უნდა მოხდეს მიწის პატარა ნაკვეთების გამსხვილება, რადგან მიწის პრივატიზაციის შედეგად დაქუცმაცებულ ნაკვეთებზე გართულებულია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენება. მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებათა საფუძველზე მიზანშეწონილია, ასეთი მიწების ბაზებზე ფორმირებული იქნეს კოოპერატიული და სააქციო საზოგადოებები. კომისიისავე გადაწყვეტილებით და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებით, რეკომენდაცია უნდა მიეცეს აგროსამრეწველო სექტორში იმ პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობას, რომელიც ყველაზე მომგებიანია, როგორც წმიდა ეკონომიკურ, ასევე სოციალურ-პოლიტიკური თვალსაზრისით. თითოეულ ფერმერს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და მიეცეს კვალიფიცირების საშუალება ანუ კომისიის რეკომენდაციები ორიენტირებული უნდა იყოს წარმოების მოთხოვნაზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით საგარეო ბაზრებზე პოზიციების აღდგენას, ახალი ბაზრების ათვისებას. კომისია ასევე შეეცდება, მხარი დაუჭიროს საზოგადოების იმ ჯგუფებს და ცალკეულ პირებს, რომლებიც თავიანთი აქტიური ჩართვით ხელს შეუწყობენ სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების გახორციელებას. სოფლის მეურნეობის ახალი სამსახურის თანამშრომლები აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის გაფართოებისა და გაუმჯობესებისთვის პრიორიტეტების განსაზღვრაში, რათა ინფრასტრუქტურის განვითარების სამომავლო ინიციატივები აუცილებლად ეხმიანებოდეს აგროსამრეწველო სექტორის განვითარების საჭიროებებს, ანუ გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრარული, სოციალური და ყოფითი პრობლემების კომპლექსურად გადაჭრა.

გურამ იობიშვილი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი
 ახალი ამბები
  • რუსეთში ქართველი ახალგაზრდა მოკლეს“გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, რუსეთში ახალგაზრდა მამაკაცი მოკლეს. ამ ეტაპზე მშობლიურ ქალაქში ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის გავრცელებული, მხოლოდ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა იციან. მოკლული ახალგაზრდა გურიის ერთ-ერთი სოფლიდან არის. ჩვენთვის უცნობია სხვა დეტალები. “გურია ნიუსი“ მწუხარებას გამოხატავს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ... ...
  • მასწავლებლის საპენსიო ჯილდოს მეორე ეტაპიც დასრულდასაჯარო სკოლებში დასაქმებული საპენსიო ასაკს მიღწეული პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის ფულადი ჯილდოს მისაღებად რეგისტრაცია 29 ნოემბერს დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით 2019 წლის ზაფხულში განისაზღვრა საჯარო სკოლაში დასაქმებული საპენსიო ასაკს მიღწეული პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის ფულადი ჯილდოს გადაცემის წესი, პირობები, ეტაპები, ვადები. პირველი ეტაპი პირველი სექტემბრისთვის დასრულდა. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 106-მა პენსიონერმა მასწავლებელმა აიღო ფულადი ჯილდო. ეს თანხა სულ 932 471 ლარს შეადგენს. ყველა ამ კატეგორიის მასწავლებელს ფულადი ანაზღაურება 1 ნოემბრისთვის ჩაერიცხათ. რაც შეეხებათ მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებულებს, საპენსიო ჯილდოს ისინი 2020 წლის იანვრის ბოლოს მიიღებენ. პრაქტიკოსი მასწავლებელი ნიშნავს პედაგოგს, რომელიც მოღვაწეობს სკოლაში, მაგრამ არ აქვს დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია. ეროვნულმა საგამოცდო ცენტრმა ახლახანს დაასრულა პრაქტიკოსი მასწავლებლების გამოცდების მეორე ეტაპი. პირველი ეტაპი ზაფხულში, ივლისში ... ...
  • ნიგვზიანის ბაგა-ბაღის აღმზრდელი "მწვანე ჯილდოს“ კონკურსის ფინალშიაგარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ გამოცხადებული “მწვანე ჯილდოს“ კონკურსის ფინალში 10 კონკურსანტი გავიდა, აქედან ორი ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან არის. ოზურგეთის #9 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი, ჟანა გორდელაძის შესახებ “გურია ნიუსი“ უკვე წერდა. მეორე ფინალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნიგვზიანის აღმზრდელი ნათია თავაძეა. “ძალიან გახარებული ვართ მთელი გუნდი. ახლა ველოდებით ფინალის შედეგებს. საფინალო ღონისძიება 17 დეკემბერს გაიმართება თბილისში. 6 წელია ნიგვზიანის ბაგა-ბაღში ვმუშაობ. ბაღში 75 აღსაზრდელია. ამ ეტაპზე მყავს სასკოლო ჯგუფი და ვატარებთ სხვადასხვა აქტივობებს, რომლის უმეტესობა გარემოს დაცვის აქტივობებია. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩემს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში აქტიურად არიან ჩართულები ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების მშობლები. გვქონდა ერთ-ერთი აქცია “დარგე ერთი ხე ბაბუასთან ერთად,“ _ გვითხრა ნათია თავაძემ. მისივე თქმით, აღნიშნულმა კონკურსმა დიდი დაინტერესება გამოიწვია საქართველოს ყველა კუთხეში და აქედან გამომდინარე ბევრი კონკურსანტი იყო. ფინალისტების გამოცხადებამდე,  ერთ-ერთი ტური  ქუთაისში გაიმართა, სადაც 17 კონკურსანტი იყო. ამ ტურში ასევე მოხვდა სოფიო სიხარულიძე, ჩოხატაურის #2 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი, რომელსაც კარგი პრეზენტაცია ქონდა. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ფინალში ხუთი აღმზრდელი დასავლეთიდან შეარჩიეს და ხუთი ფინალისტი აღმოსავლეთი ... ...
  • ზურაბ აბაშიძე: „ნაცმოძრაობის“ მორიგი პოლიტიკური პერფორმანსიდღევანდელი კონფერენციის ორგანიზატორებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ არც ჩვენი მოწვევა, არც ჩვენი მოსმენა, გვაფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს ნაციონალური მოძრაობის მორიგ პოლიტიკურ პერფორმანსთან, – ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე სასტუმრო „რუმსში” გამართულ კონფერენციას – „რუსეთის კულტურის ცენტრი – ახალი საოკუპაციო ბაზა თბილისში”. ზურაბ აბაშიძის შეფასებით, სამწუხაროა, რომ ასეთ დელიკატურ საკითხებზე პოლიტიკოსთა ნაწილი კვლავ ხელმძღვანელობს არა სახელმწიფოებრივი ინტერესებით, არამედ თავისი ეგოისტური მიზნებით. „დღეს, სასტუმრო „რუმსში”, უმთავრესად „ნაციონალური მოძრაობის” ძალებით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე, რუსეთის კულტურის ცენტრი – ახალი საოკუპაციო ბაზა თბილისში. გამართულა დისკუსია იმაზე, თუ როგორ უნდა გაუწიოს ჩვენმა საზოგადოებამ წინააღმდეგობა ასეთი ცენტრის საქმიანობას. სამწუხაროა, რომ კონფერენციის ორგანიზატორებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ მთავრობის წარმომადგენლის მიწვევა, რაც ვფიქრობ, საკმაოდ უცნაურია, რადგან სწორედ 28 ნოემბერს პრაღის ფორმატში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა რუსულ მედიაში ინფორმაცია, დეკემბრის თვეში, საქართველოში რუსული კულტურისა და ენის ცენტრის დაარსების შესახებ. ასეთ მოწვევას და დღევანდელ კონფერენციაზე დასწრებას ალბათ სავალდებულოდაც ჩავთვლიდით, რამეთუ საზოგადოების ინფორმირებას პრაღის ფორმატში მიმდინარე დიალოგის თაობაზე უაღრესად მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ. გასულ კვირას, პრაღიდან დაბრუნების შემდეგ, გვქონდა შეხვედრები ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მედიის წარმომადგენლებთან და დეტალურად ვისაუბრეთ იმაზე, რა იყო და რაზე ვიმსჯელეთ პრაღაში”, – განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას რუსული კულტურის ცენტრის შექმნის რაიმე ინიციატივასთან შეხება არ აქვს და არც ჰქონია. „ეს საკითხი, სახელისუფლებო დონეზე არსად არ განხილულა. რაც შეეხება ერთ-ერთ კომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც 2014 წლიდან ეწევა რუსული ენის სწავლებას, არც იგი გეგმავს თავისი საქმიანობის ამ სახით გაფართოებას. რაიმე სხვა სახის ინფორმაციას ასეთი ცენტრის შესახებ ჩვენ არ ვფლობთ. ვერანაირი ასეთი ცენტრის კვალს ჯერ ვერ მივაკვლიეთ”, – განაცხადა ზურაბ ... ...
  • ელენე ხოშტარიას ტოლერანტობის ქომაგის წოდება მიენიჭაევროპული საქართველოს დეპუტატს, ელენე ხოშტარიას, ტოლერანტობის ქომაგის წოდება მიენიჭა. ხოშტარიას ჯილდო სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიურმა საბჭომ ტოლერანტობის კულტურაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის გადასცა. სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოები ყოველწლიურად ირჩევენ მედიასაშუალებას, ორგანიზაციას, პიროვნებას და საჯარო მოხელეს, რომლებმაც მიმდინარე წლის განმავლობაში ხელი შეუწყვეს ქვეყანაში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვას და ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებას. წყარო: ... ...

არქივი

კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...
ზაფრანი

როგორ ვებრძოლოთ დაღლილობას

თუ ხშირად გრძნობთ დაღლილობას, გტანჯავთ...

ჯენიფერ ლოპესის სილამაზის საიდუმლო

ცოტა ხნის წინ უბერებელმა კინომსახიობმა...

რა დაავადებისგან იცავს ვარჯიში მამაკაცებს

რეგულარული ვარჯიში კონკრეტული დაავადებების რისკს...

დღეში, რამდენი ფინჯანი ყავის დალევა შეიძლება

რამდენიმე თვის წინ ამერიკელმა მკვლევარებმა...

საპარლამენტო არჩევნების რომელ მოდელს უჭერთ მხარს