"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

კარმიდამო ჩემი

"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

1970 იან 1 04:00:00
მიწის დამუშავებაში დახელოვნებულ ხალხს _ "Georgia".

მას შემდეგ, რაც ქართველმა ერმა დაიბრუნა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და თავი დაიხსნა "უფროსი ძმის" მფარველობისგან, აუცილებელიცაა და ვალდებულიც, ისე წარმართოს საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკა, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქციით მიმზიდველი გახდეს ევროპისა თუ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზრისთვის. თეორიულად ეს მუდამ გვესმის, მაგრამ სად არის გამოსავალი მაშინ, როცა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარი არა მარტო გაჯერებული, არამედ გადაჯერებულია უამრავი სახეობის ნედლი, გადამუშავებული თუ გადაუმუშავებელი პროდუქტებით?

ისმის კითხვა: როგორ შეგვიძლია მკაცრი კონკურენციის პირობებში უცხო ბაზარზე ქართული პროდუქციით მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია? არსებობს ერთადერთი გამოსავალი _ ვაწარმოოთ ის, რის მწვავე დეფიციტსაც განიცდის მსოფლიო ბაზარი და რისი პოტენციური საშუალებაც დღევანდელ საქართველოში არსებობს. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის, იგივე "ბიოპროდუქციის" ან იგივე "ორგანული" პროდუქციის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა იყო და რჩება აგრარულ ქვეყნად. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფელში, მაგრამ მცირემიწიანობის, ფინანსური პრობლემების, აგრარული განათლების სიმწირის, მცირე მექანიზაციის არქონის, ბაზრის დაუცველობის და მრავალი უარყოფითი ფაქტორის გამო ქართული მიწა, ნაცვლად იმისა, რომ არჩინოს არა მარტო მწარმოებელი ქართველი გლეხის ოჯახი, სოფელი, ქალაქი, გახდა წამების ერთგვარი იარაღი თანამედროვე ტექნოლოგიების არცოდნისა და ძველი ტრადიციების გამოუყენებლობის გამო.

ქართული სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა მცირემიწიანობის გამო, ძნელად ჩამოყალიბდება, როგორც ფერმერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან გული აიცრუოს სოფლის მეურნეობაზე და ისიც მწარმოებლის ნაცვლად მომხმარებლად გადაიქცეს. საკარმიდამო ნაკვეთი, როგორც სამეურნეო და საცხოვრებელი გარემო, თავისუფალი დროის გასატარებელ, დასასვენებელ ადგილს და აგრეთვე, უპირველეს ყოვლისა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წყაროს წარმოადგენს!

ბიოლოგიური მეურნეობრიობის პრინციპები დაფუძნებულია იმაზე, რომ ბუნება მეტად რთული და გაწონასწორებული სისტემაა, რომელიც უამრავ ურთიერთდამოკიდებულ ელემენტს შეიცავს. მცენარის სრულყოფილად ზრდა-განვითარება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მის ირგვლივ უამრავი ორგანიზმი პოულობს თავშესაფარს (მიწის ერთი ჰექტარი ფართის მდელოს ქვეშ ცხოვრობს 24 000 კილოგრამი ცოცხალი მასა). ამ ორგანიზმების უმრავლესობა მცენარეებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და თუნდაც ერთსაც თუ გამოვრიცხავთ, შესაძლოა, შეუქცევადი შედეგი მივიღოთ. შხამქიმიკატები სპობენ არა მარტო მავნებლებს, არამედ სასარგებლო ორგანიზმებსაც, რაც არღვევს ბუნებაში არსებულ წონასწორობას. ეს კი თავის მხრივ აავადებს გარემოს. მავნებლების "აფეთქებები" და დაავადებების ეპიდემიები, ნიადაგის გამოფიტვა და ეროზია _ ყოველივე ეს მხოლოდ დაავადებული გარემოს შედეგია.

ქიმიური სასუქები დროთა განმავლობაში ფიტავს ნიადაგს და იგი ყოველ მომდევნო წელს მზარდი რაოდენობით შეაქვთ. რაც უფრო მეტ შხამქიმიკატს ვიყენებთ, მით მეტი თავსატეხი გვიჩნდება _ მით მეტი ახალი მავნებელი დაავადება იჩენს თავს ან ისინი უფრო გამძლენი ხდებიან საწამლავის მიმართ.

შხამქიმიკატების გამოყენება აჩენს ადამიანის უამრავ დაავადებას და მავნე გავლენას ახდენს გარემოზე. გარდა ამისა, ამგვარად მოყვანილ პროდუქციას ნაკლები საყუათო ღირებულება გააჩნია. დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პრობლემების გადასაჭრელად ერთადერთი გამოსავალი მხოლოდ ეკოლოგიურ მეურნეობაშია. ის თავს უყრის ძველ, უკვე ნაცად გამოცდილებას და უახლოეს მეცნიერულ ცოდნას, რომელიც გლეხურ მეურნეობას ისე ჰარმონიულად რთავს ეკოსისტემაში, რომ ბუნებას საკუთარ მეგობრად აქცევს.

საუკუნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობა, განვითარების დონის ამაღლების ნაცვლად, მინიმალურ ნიშნულამდე დაეცა, რასაც ბევრმა ობიექტურმა თუ სუბიექტურმა მიზეზებმა შეუწყო ხელი.

დღეს სპეციალისტი თუ არასპეციალისტი, თეორეტიკოსი თუ პრაქტიკოსი, პოლიტიკოსი თუ დილეტანტი ბევრს საუბრობს, რომ დარგი უნდა აყვავდეს, განვითარდეს, გლეხი უნდა დაუბრუნდეს მიწას და სხვა, მაგრამ ნაკლებად არის იმ დასაყრდენი წერტილის მიმანიშნებელი, რომელსაც დარგში გადატრიალების მოხდენა შეუძლია! დღეს მოდად იქცა თეორიული მტკიცება იმისა, რომ თუ გლეხები გაერთიანდებიან კოოპერატივებში, შექმნიან ფერმერულ გაერთიანებებს, სხვადასხვა დარგი აღმავლობის გზას დაადგება, რაც ნამდვილად არაა ლოგიკას მოკლებული. მაგრამ რომ მივიღოთ მსხვილი ფერმერული გაერთიანება ან კოოპერატივი, პირველ რიგში, უნდა გვქონდეს წვრილი ფერმერული ან გლეხური მეურნეობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ცოდნაზე და გამოცდილებაზე. მათ განვითარების საკუთარი რესურსი ამოწურული უნდა ჰქონდეთ და ამის შემდეგ დაიწყებენ ფიქრს გაერთიანებაზე, ერთიანი სავაჭრო ნიშნის ჩამოყალიბებაზე, გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნაზე და სხვა.

ამ პატარა სტატიით არ შეიძლება გლობალური პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დარგშია დაგროვილი. მისი მიზანია რჩევა, წვრილ გლეხურ მეურნეობაში, რომელსაც მწირი საბრუნავი კაპიტალი გააჩნია და არ არის განებივრებული მიწის დიდი ფართობით, როგორ დააკმაყოფილოს საკუთარი ოჯახი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციით და გარკვეული ნაწილი სარეალიზაციოდ გამოიყენოს ისე, რომ გადაღმა გადასვლაც არ დასჭირდეს "ჩაკეტილი წრიდან". თუ გადავა მხოლოდ შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად!

ბიომეურნეობის მოსაწყობად უპირველესი არის მოტივაცია, რომ გაქვს სურვილი აწარმოო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია შენთვის და შენი მომავლისთვის, რომ იყვნენ ჯანმრთელი და ხალისიანი, ჩაუყარო ტრადიციას საფუძველი, რომ შენი ქმედებით არა მარტო შექმნა პროდუქცია მოთხოვნილების შესაბამისად, არამედ არანაირი ზიანი არ მიაყენო შენს ირგვლივ მყოფ ბუნებას.

ბიომეურნეობა თავის თავში აერთიანებს როგორც მემცენარეობას, ასევე, მეცხოველეობას. ეს დარგები ერთმანეთს ავსებს და ქმნის ეგრეთ წოდებულ ჩაკეტილ წრედს, რომელიც სქემატურად ასე გამოიყურება. (აქ ჩავსვათ დანართი, ნახაზის სახით).

ამ ნახაზის მიხედვით, ადამიანი საკუთარ საკარმიდამო წრედში ბრუნავს, ბიომეურნეობის ეს დარგები ერთმანეთს ავსებენ და ქმნიან ჰარმონიული განვითარების საშუალებას, იკრძალება ქიმიური ქარხნების მიერ წარმოებული სასუქების და შხამქიმიკატების გამოყენება, მაგრამ დასაშვებია ბუნებრივი მინერალური სასუქების შეტანა (დოლომიტი, კირი, კოლოიდური ფოსფატები. მცენარეული წარმოშობის ნაცარი, ბუნებრივი, გაუმდიდრებელი მინერალები და სხვა).

ბიომეურნეობაში მავნებელ დაავადებებთან საბრძოლველად არსებობს უამრავი ტრადიციული საშუალებები, ამასთანავე, თანამედროვე მეცნიერების მიერ შემუშავებული ბრძოლის ბიოღონისძიებები (ბაქტერიული პრეპარატები, მცენარეული ექსტრატები, თერმული დამუშავება, სასარგებლო მწერები, ნემატოდები, საჭერები, კალიუმის პერმანგანატი, ნატურალური საპონი და სხვა).

არსებობს ბიომეურნეობრიობის სხვადასხვა სახეები. ესენია: ბიოდინამიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური, პერმაკულტურა და სხვა. ყოველი მიმართულების მიმდევარი მეურნის ამოსავალი წერტილი ერთში მდგომარეობს: მაქსიმალურად გამოიყენოს მის ირგვლივ არსებული ყოველგვარი ბუნებრივი რესურსი (შლამი, ნაკელი, წუნწუხი და ჟიჟა, მზისა და ქარის ენერგიები, ბიოგაზი და სხვა). ეს ყველაფერი ხომ ჩვენს ირგვლივაა? მთავარია ნება, რომ ჯანმრთელ ადამიანს ამის კეთების სურვილი ჰქონდეს. ყველაზე აბეზარი სარეველები: ავშანფოთლიანი ამბროზია, გვიმრა, ჯიჯლაყა, მამულა და მრავალი სხვა მსგავსი მცენარეები, გამოცდილი მეურნის ხელში საუკეთესო სახის სასუქად გარდაიქმნება.

ბიოპროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტია მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენმა მეურნეობებმა საკუთარ ცოდნა-გამოცდილებასთან ერთად, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს კაცობრიობის მიერ საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილი უნარ-ჩვევები.

სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი იწვევს დამწყებ ბიომეურნეებს თავის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში პრაქტიკული ცოდნის ასამაღლებლად, სადაც არაერთ სასარგებლო რჩევას მიიღებენ და საინტერესო, გამოცდილი მეურნეების საუბარს მოუსმენენ. სასურველია ჯგუფებთან (5-10 კაციანი) მუშაობა. მთავარია, სურვილი იყოს.

აკაკი ღლონტი, სოფლის მეურნეობის ცენტრის სპეციალისტი აგრონომიულ საკითხებში
 ახალი ამბები
  • "დედა ჩემს შიშველ გადაღებებს ესწრებოდა!" _ ექსკლუზიური ინტერვიუ სექსუალურ ტრეფიკინგში ჩართულ არასრულწლოვნათანდედა მაფრთხილებდა, რომ იმის შესახებ, თუ როგორ მიღებდნენ, არავისთვის მეთქვა, _ ამბობს გოგონა, რომელსაც, ბებიის თქმით, დედის ძალიან ... ...
  • „შემოქმედობა“ _ ორმოციოდე შემოქმედელით და ოთხჯერ მეტი სტუმრით20 სექტემბერს, სოფელ შემოქმედში „შემოქმედობის“ ტრადიციული დღესასწაულის აღნიშვნა ოზურგეთს მუნიციპალიტეტის მერიამ დაგეგმა. ტრადიციული დღესასწაული, როგორც აქ, ისე სხვა სოფლებშიც იმართება და არასდროს აკლია ხალმრავლობა, ხალისი და საინტერესო წიაღსვლები. თუმცა, ამჯერად, როგორც ეს ყველამ იხილა, უჩვეულოდ მცირერიცხოვნობით გამორჩეული „შემოქმედობა“, ძირითადად, მოსული სტუმრების ხარჯზე წარიმართა _ ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ორმოციოდე შემოქმედელი დაგვეთვალა, რასაც, დაახლოებით, ოთხჯერ სჭარბობდა სტუმარი (ძირითადად, შემოქმედებითი ანსამბლების წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და კონცერტში მონაწილე ბავშვთა მშობლები). ღონისძიების დასაწყისში სპორტული აქტივობები შედგა:  გაიმართა შეჯიბრი ნარდში, მკლავჭიდსა და მაგიდის ჩოგბურთში, რომლის  მონაწილეები მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებიც  იყვნენ. აღსანისნავია, რომ უხლოეს პერიოდში გამართულ ღონისძიებებზე ისინი ნარდის თამაშში აქტივობით გამოირჩევიან. „ერთი, მენახა ვინმე, ჭადრაკი ეთამაშა, რა მაგრად ყვარებიათ გურულებსაც ეს კამათლების კოტრიალი და ყირამალა. რა შავდება მაგით, მარა არც არაფერი კეთდება. როგორც ჩვენ ვერაფერი გავაკეთეთ დღეს. დავიძარით ქუთაისიდან, ისეთი რეკლამა იყო ფეისბუკზე, გვეგონა, ცოტას  ვივაჭრებდით, მაგრამ ორი ჭიქა ბატიბუტი ვერ გავყიდეთ, _ ასე გაღარიბდა აქ ხალხი? იქითაც კია გაჭირვება, მარა... რა ვიცი, ასე ხელცარიელი არსად დავრჩენილვართ ამ ბოლო დროს,  _  ღიმილიანი სახით გვითხრა გვითხრა ქუთაისიდან ჩამოსულმა ინდმეწარმე გიორგი ლაცაბიძემ. „რა გინდა? შემოქმედლებს ითვლი? მიდი იქ და ნახე, „პოლონელი შემოქმედელები“ ცეკვავენ, _ ხუმრობა მოგვადევნა რამდენიმე შემოქმედელმა და მიგვითითა სკვერში  მოწყობილი სცენისკენ, სადაც მართლაც სადღესააწაულოდ ცეკვავდა პოლონელი ახალგაზრდების ხალხური ცეკვის ანსამლი, თუმცა, ვერავინ გვითხრა, კონკრეტულად რომელი ქალაქიდან იყვნენ ისინი. „რაა ეს, ახლაც არჩევნები ხომ არაა, ძალით მოყვანა რომ არ უნდათ, კი გააფრთხილეს ხალხი, მაგრამ სამ საათზე იყო დანიშნული და ალბათ, აწი მოვლენ. ისე, შარაშენიძის ამომრჩეველი მაინც მოსულიყო,  _  მცირე  პოლიტიკაც გაურია მცირერიცხოვანი მაყურებლის ყოფნას ღონსძიებაზე რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა. შემოქმედელებმა _ მედიკო ხვინგიმ და თამუნა აშუბამ, გვითხრეს, რომ დღეს აქ მათი შვილები ცეკვით გამოდიან და იმის სანახავად მოვიდნენ. _ ხალხი? რა ვიცი, რატომ არის ასე ცოტა, ალბათ, ვერ მოიცალეს. ისე, სოფელში კი იცოდნენ და ყველას გააგბინეს,  _ გვითხრეს მათ. „უი, უი, უი, რამ წამომიყვანა, ჩემი  სათამაშო „კეკელობანი“ მაქვს,  წამოვიღე. პატარა სათამაშო ბიზნესია, ერთი ლარი არ ამიღია. არავინ მოსულა. ასე ცოტა ხალხი არც ერთ ღონისძიებაზე არ მხვდება. ინტერნეტში ვეცნობი ასეთ ამბებს და მერე ჩავდივარ ყველგან. ისეთი რეკლამა იყო, ავიბარგე ამ დიაბეტიანმა პენსიონერმა  კაცმა და  წამოვედი. პენსია არ მყოფნის, ვიფიქრე, ორიოდე ლარს ვიშოვი,-მეთქი და დავითარსე.  „პოლიაკები“  კი ჩამოუყვანიათ საცეკვაოდ, მარა გამომცეკვებელია ცოტა... ღმერთმა მისცეთ საქმე საცეკვაოდ, მარა მე მაგი საქმე არ მეხერხება და რაც მეხერხება, ტყუილა ჩამოვათრიე“, _ ბათუმელმა ავთო მეგრელაძემაც ხუმრობა ამჯობინა „შემოქმედობის“ შეფასებისას და იმედი გამოთქვა, მომავალ წელს  ბევრად მეტი ხალხი დახვდება, გურულები ასე ცოტა სანადიროდაც არ დადიან და დღეს რა დაემართათო, _ გვითხრა მეგრელაძემ. მცირერიცხოვანი მაყურებლის წინაშე მოეწყო ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების: ,,გურიას,’’ "აისის," "იადონის," "ვახტანგურის," "ალილუიას," სტუდენტური-ფოლკლორული ჯგუფი ,,იედლინოკის’’ (პოლონეთი)  კონცერტი.  სოლო შემსრულებლის,  რეზიკო ხომერიკის გამოსვლისას მიკროფონი გამოირთო და ჩართვის მომლოდინე მომღერალს  მაყურებლმა თანაგრძნობის ნიშნად ტაში დაუკრა. ღონისძიების დასასრულს, შემოქმედელებს, რომელთა რაოდენობას სულ ცოტა ოთხჯერ სჭარბობდნენ სტუმრები, მიესალმა გურიის გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია და თქვა, რომ კულმინაცია ღონისძიებისა  არის დაჯილდოება _  „საპატიო შემოქმედელის“ წოდების მინიჭება.    „საპატიო შემოქმედელის“ წოდება მიანიჭეს „გზამენი 18“-ის დირექტორს, შემოქმედის მკვიდრს,  თემურ ჯახვას და  ამჟამად პენსიონერ ოთარ გეგიაძეს. მათ ჯილდოები ზურაბ ნასარაიამ და კოტე შარაშენიძემ გადასცეს. ოზურგეთის მუნიციპალიეტის მერმა კოტე შარაშენიძემ თავისი გამოსვლის დასაწყისშივე მიანიშნა მოსული ხალხის მცირერიცხოვნობაზე, რითაც, როგორც ეტყობა, თავადაც არ დარჩა კმაყოფილი: _ მთლიანობაში ვერ ვხედავ სოფლის აქტივობას, მაგრამ კარგია, რომ მოვიდნენ ახალგაზრდები, მომავალშიც მრავალჯერ აღვნიშნავთ „შემოქმედობას“, რომელიც უკვე ტრადიციად არის ქცეული, ასევე, მომავალშიც კვლავ დავაჯილდოებთ საპატიო შემოქმედელებს, _ თქვა მან. თემურ ჯახვამ მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც სოფლისთვის მისი ღვაწლი შეაფასა და იმ პროექტების შესახებ ისაუბრა, რომელიც უახლოეს დროში უნდა გახორციელდეს შემოქმედში. _ 50 წელია,  საგზაო სისტემაში ვმუშაობ. ბევრი სიკეთე გამიკეთებია ჩემი სოფლისთვის, თუმცა, უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა. დიდ მადლობას ვუხდი ყველას დაფასებისთვის. ახლა გეტყვით, რომ დაპროექტებულია და მალე დაიწყება შემოქმედთან მოსასვლელი გზის კეთება, რომელსაც მარჯვენა მხარეს ექნება ტროტუარი, კედელი და რა თქმა უნდა, გაკეთდება გარე განათება. ასევე, კეთდება გომისმთის გზის პროექტი და მომავალ წელს უკვე მშენებლობა დაიწყება, რის დასრულების შემდეგ უკვე ნახევარ საათში იქნება შესაძლებელი გომისმთაზე ასვლა. გზის მთელ მონაკვეთზე გაკეთდება სამი გადასახედი მოედანი. ასევე, აშენდება ეკლესია, რომლის საძირკველიც გომისმთაზე ჩაყრილია, _ თქვა თემურ ჯახვამ, რასაც გულწრფელი ოვაცია და ტაში ... ...
  • ოზურგეთში იურიდიული მომსახურების ცენტრი გაიხსნა19 სექტემბერს, ოზურგეთში იურიდიული დახმარების ცენტრი გაიხსნა. ლენტი საზეიმოდ გაჭრეს ოზურგეთის მუნიციპალიტტის მერმა კოტე შარაშენიძემ და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა რაჟდენ კუპრაშვილმა.   რაჟდენ კუპრაშვილმა  დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და წარუდგინა ოზურგეთის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი იამზე მემარნიშვილი. კუპრაშვილმა განმარტა, რომ ამიერიდან გურიის მცხოვრებლები აქ  უფასო იურიდიულ მომსახურებას  მიიღებენ. _ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი თქვენგანისთვის ხელმისაწვდომი გახდება უფასო სამართლებრივი დახმარების სერვისი და ბიუროს სპეციალისტები დახმარებას და იურიდიულ კონსულტაციას გაგიწევენ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, საადვოკატო მომსახურებაში. ყველა სპეცილისტი, ვინც მოგემსახურებათ, აუცილებლად იქნება მაღალკვალიფიციური, _ თქვა მან. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. გახსნის ცერემონიის შემდეგ, სახელმწიფო ქორეოგრაფილუმა ანსამბლმა „გურიამ“,  სახელმწიფო ფოლკლორულმა ანსამბლებმა _ „შვიდკაცამ“ და „ რეხეულმა“ თავიანთი შემოქმედებით მიულოცეს  ყველას  ეს მნიშვნელოვანი დღე. ცნობისთვის, საქართველოში დღეისთვის ათი საკონსულტაციო ცენტრი და ცამეტი იურიდიული დახმარების ბიურო ... ...
  • ლისაბონში ვებპროგრამირების სამიტზე ორი ოზურგეთელი მიემგზავრება“გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, ყოველწლიურ ვებპროგრამირების სამიტზე, რომელიც ყოველწლიურად ლისაბონში ტარდება, წელს ოზურგეთიდან ორი ქალი თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი მიეგზავრება. წელს, აპრილსა და მაისში სოციალური მედიისა და ვებპროგრამირების ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის ეგიდით მიერ ჩატარდა და ემსახურებოდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოში. პროექტი ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში 5 რეგიონში, მათ შორის გურიაში, კონკრეტულად ოზურგეთში და ლანჩხუთში. კონკურსში მონაწილეობდა 11 ადამიანი, აქედან ოთხი იყო ოზურგეთელი _ იაკო თავდიშვილი, თამო ონიანი, სოფო კალანდაძე, მერი ეძიეშვილი. საბოლოო ჯამში, გამოვლინდა ოთხი გამარჯვებული, რომელიც ლისაბონში მიემგზარება ყოველწლიურ ტექნოლოგიების ვებსამიტზე. თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი პირველად არიან მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე. “ეს არის ძალიან პრესტიჟული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიტი. სასიხარულოა, რომ სამიტზე პირველად გურიიდან ორი ქალი მიეგზავრება. საქართველოდან სამიტზე წლებია ესწრებიან ქალები", _ გვითხრა პროექტის ერთ-ერთმა ტრენერმა ხათუნა ... ...
  • ოზურგეთელი მონიკა ახვლედიანი უკრაინაში საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას28 ოქტომბერს, საქველმოქმედო ასოციციას “გურიას“ ბენეფიციარი მონიკა ახვლედიანი საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე მიეგზავრება. მონიკას უკვე დაწყებული აქვს მზადება და ფესტივალზე სპეციალურად მომზადებულ სიმღერებს შეასრულებს. უკრაინში ჩასატარებელ კონკურსამდე ქუთაისში ჩატარდა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი “ივერია ბრილიანტი“ (შესარჩევი ტური) და “გურიას“ ბენეფიციარებმა სხვადასხვა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. პირველი ადგილი მონიკა ახვლედიანს ერგო და აქედან გამომდინარე, მიიღო მოწვევა უკრაინიდან.  “ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ამაღელვებელი და სასიხარულოა, რომ უკრაინაში უნდა წარვადგინო ჩემი ქვეყანა, საქართველო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან შშმ პირები და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო და კარგი ფესტივალი ჩატარდა”, _ გვითხრა მონიკა ... ...

არქივი

კარმიდამო ჩემი

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...

როგორ ვუმკურნალოთ კბილებს

ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სასიკეთო...

ჭარბი ტენიანობის მიზეზებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ

თხილის კულტურის სიდამპლის და სოკოვანი...

როგორ მოვიქცეთ ჭექა-ქუხილის დროს?

წელიწადის დროებსა და თვეებს შორის,...

სეზონის შესაფერი სამუშაოებისთვის მზადყოფნა აუცილებელია

ზოგს თოხნა და სარეველებისგან ბოსტნის...

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...
ზაფრანი

საკვები, რომელიც ხანგრძლივი სიცოცხლის საწინდარია

ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია კვებასთან....

მუდმივად დაამატეთ სოდა თქვენს ყავას

სოდას უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია....

სიმართლე სანთლების შესახებ

ზოგიერთი სურნელოვანი სანთელი ორგანიზმისთვის მავნებელი...

სანამდე მივყავართ უძილობას

გარკვეული მიზეზების გამო, ხშირად გიწევთ...

როგორ უნდა მოხიბლოთ ქალი

ვერძი – ქალი ვერძების დიდ...

ქალები, რომელთა შეყვარებასაც მწარედ ინანებთ

ვერძი - მამაკაცური პლანეტა მარსი,...