"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

კარმიდამო ჩემი

"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

1970 იან 1 04:00:00
მიწის დამუშავებაში დახელოვნებულ ხალხს _ "Georgia".

მას შემდეგ, რაც ქართველმა ერმა დაიბრუნა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და თავი დაიხსნა "უფროსი ძმის" მფარველობისგან, აუცილებელიცაა და ვალდებულიც, ისე წარმართოს საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკა, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქციით მიმზიდველი გახდეს ევროპისა თუ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზრისთვის. თეორიულად ეს მუდამ გვესმის, მაგრამ სად არის გამოსავალი მაშინ, როცა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარი არა მარტო გაჯერებული, არამედ გადაჯერებულია უამრავი სახეობის ნედლი, გადამუშავებული თუ გადაუმუშავებელი პროდუქტებით?

ისმის კითხვა: როგორ შეგვიძლია მკაცრი კონკურენციის პირობებში უცხო ბაზარზე ქართული პროდუქციით მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია? არსებობს ერთადერთი გამოსავალი _ ვაწარმოოთ ის, რის მწვავე დეფიციტსაც განიცდის მსოფლიო ბაზარი და რისი პოტენციური საშუალებაც დღევანდელ საქართველოში არსებობს. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის, იგივე "ბიოპროდუქციის" ან იგივე "ორგანული" პროდუქციის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა იყო და რჩება აგრარულ ქვეყნად. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფელში, მაგრამ მცირემიწიანობის, ფინანსური პრობლემების, აგრარული განათლების სიმწირის, მცირე მექანიზაციის არქონის, ბაზრის დაუცველობის და მრავალი უარყოფითი ფაქტორის გამო ქართული მიწა, ნაცვლად იმისა, რომ არჩინოს არა მარტო მწარმოებელი ქართველი გლეხის ოჯახი, სოფელი, ქალაქი, გახდა წამების ერთგვარი იარაღი თანამედროვე ტექნოლოგიების არცოდნისა და ძველი ტრადიციების გამოუყენებლობის გამო.

ქართული სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა მცირემიწიანობის გამო, ძნელად ჩამოყალიბდება, როგორც ფერმერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან გული აიცრუოს სოფლის მეურნეობაზე და ისიც მწარმოებლის ნაცვლად მომხმარებლად გადაიქცეს. საკარმიდამო ნაკვეთი, როგორც სამეურნეო და საცხოვრებელი გარემო, თავისუფალი დროის გასატარებელ, დასასვენებელ ადგილს და აგრეთვე, უპირველეს ყოვლისა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წყაროს წარმოადგენს!

ბიოლოგიური მეურნეობრიობის პრინციპები დაფუძნებულია იმაზე, რომ ბუნება მეტად რთული და გაწონასწორებული სისტემაა, რომელიც უამრავ ურთიერთდამოკიდებულ ელემენტს შეიცავს. მცენარის სრულყოფილად ზრდა-განვითარება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მის ირგვლივ უამრავი ორგანიზმი პოულობს თავშესაფარს (მიწის ერთი ჰექტარი ფართის მდელოს ქვეშ ცხოვრობს 24 000 კილოგრამი ცოცხალი მასა). ამ ორგანიზმების უმრავლესობა მცენარეებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და თუნდაც ერთსაც თუ გამოვრიცხავთ, შესაძლოა, შეუქცევადი შედეგი მივიღოთ. შხამქიმიკატები სპობენ არა მარტო მავნებლებს, არამედ სასარგებლო ორგანიზმებსაც, რაც არღვევს ბუნებაში არსებულ წონასწორობას. ეს კი თავის მხრივ აავადებს გარემოს. მავნებლების "აფეთქებები" და დაავადებების ეპიდემიები, ნიადაგის გამოფიტვა და ეროზია _ ყოველივე ეს მხოლოდ დაავადებული გარემოს შედეგია.

ქიმიური სასუქები დროთა განმავლობაში ფიტავს ნიადაგს და იგი ყოველ მომდევნო წელს მზარდი რაოდენობით შეაქვთ. რაც უფრო მეტ შხამქიმიკატს ვიყენებთ, მით მეტი თავსატეხი გვიჩნდება _ მით მეტი ახალი მავნებელი დაავადება იჩენს თავს ან ისინი უფრო გამძლენი ხდებიან საწამლავის მიმართ.

შხამქიმიკატების გამოყენება აჩენს ადამიანის უამრავ დაავადებას და მავნე გავლენას ახდენს გარემოზე. გარდა ამისა, ამგვარად მოყვანილ პროდუქციას ნაკლები საყუათო ღირებულება გააჩნია. დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პრობლემების გადასაჭრელად ერთადერთი გამოსავალი მხოლოდ ეკოლოგიურ მეურნეობაშია. ის თავს უყრის ძველ, უკვე ნაცად გამოცდილებას და უახლოეს მეცნიერულ ცოდნას, რომელიც გლეხურ მეურნეობას ისე ჰარმონიულად რთავს ეკოსისტემაში, რომ ბუნებას საკუთარ მეგობრად აქცევს.

საუკუნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობა, განვითარების დონის ამაღლების ნაცვლად, მინიმალურ ნიშნულამდე დაეცა, რასაც ბევრმა ობიექტურმა თუ სუბიექტურმა მიზეზებმა შეუწყო ხელი.

დღეს სპეციალისტი თუ არასპეციალისტი, თეორეტიკოსი თუ პრაქტიკოსი, პოლიტიკოსი თუ დილეტანტი ბევრს საუბრობს, რომ დარგი უნდა აყვავდეს, განვითარდეს, გლეხი უნდა დაუბრუნდეს მიწას და სხვა, მაგრამ ნაკლებად არის იმ დასაყრდენი წერტილის მიმანიშნებელი, რომელსაც დარგში გადატრიალების მოხდენა შეუძლია! დღეს მოდად იქცა თეორიული მტკიცება იმისა, რომ თუ გლეხები გაერთიანდებიან კოოპერატივებში, შექმნიან ფერმერულ გაერთიანებებს, სხვადასხვა დარგი აღმავლობის გზას დაადგება, რაც ნამდვილად არაა ლოგიკას მოკლებული. მაგრამ რომ მივიღოთ მსხვილი ფერმერული გაერთიანება ან კოოპერატივი, პირველ რიგში, უნდა გვქონდეს წვრილი ფერმერული ან გლეხური მეურნეობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ცოდნაზე და გამოცდილებაზე. მათ განვითარების საკუთარი რესურსი ამოწურული უნდა ჰქონდეთ და ამის შემდეგ დაიწყებენ ფიქრს გაერთიანებაზე, ერთიანი სავაჭრო ნიშნის ჩამოყალიბებაზე, გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნაზე და სხვა.

ამ პატარა სტატიით არ შეიძლება გლობალური პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დარგშია დაგროვილი. მისი მიზანია რჩევა, წვრილ გლეხურ მეურნეობაში, რომელსაც მწირი საბრუნავი კაპიტალი გააჩნია და არ არის განებივრებული მიწის დიდი ფართობით, როგორ დააკმაყოფილოს საკუთარი ოჯახი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციით და გარკვეული ნაწილი სარეალიზაციოდ გამოიყენოს ისე, რომ გადაღმა გადასვლაც არ დასჭირდეს "ჩაკეტილი წრიდან". თუ გადავა მხოლოდ შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად!

ბიომეურნეობის მოსაწყობად უპირველესი არის მოტივაცია, რომ გაქვს სურვილი აწარმოო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია შენთვის და შენი მომავლისთვის, რომ იყვნენ ჯანმრთელი და ხალისიანი, ჩაუყარო ტრადიციას საფუძველი, რომ შენი ქმედებით არა მარტო შექმნა პროდუქცია მოთხოვნილების შესაბამისად, არამედ არანაირი ზიანი არ მიაყენო შენს ირგვლივ მყოფ ბუნებას.

ბიომეურნეობა თავის თავში აერთიანებს როგორც მემცენარეობას, ასევე, მეცხოველეობას. ეს დარგები ერთმანეთს ავსებს და ქმნის ეგრეთ წოდებულ ჩაკეტილ წრედს, რომელიც სქემატურად ასე გამოიყურება. (აქ ჩავსვათ დანართი, ნახაზის სახით).

ამ ნახაზის მიხედვით, ადამიანი საკუთარ საკარმიდამო წრედში ბრუნავს, ბიომეურნეობის ეს დარგები ერთმანეთს ავსებენ და ქმნიან ჰარმონიული განვითარების საშუალებას, იკრძალება ქიმიური ქარხნების მიერ წარმოებული სასუქების და შხამქიმიკატების გამოყენება, მაგრამ დასაშვებია ბუნებრივი მინერალური სასუქების შეტანა (დოლომიტი, კირი, კოლოიდური ფოსფატები. მცენარეული წარმოშობის ნაცარი, ბუნებრივი, გაუმდიდრებელი მინერალები და სხვა).

ბიომეურნეობაში მავნებელ დაავადებებთან საბრძოლველად არსებობს უამრავი ტრადიციული საშუალებები, ამასთანავე, თანამედროვე მეცნიერების მიერ შემუშავებული ბრძოლის ბიოღონისძიებები (ბაქტერიული პრეპარატები, მცენარეული ექსტრატები, თერმული დამუშავება, სასარგებლო მწერები, ნემატოდები, საჭერები, კალიუმის პერმანგანატი, ნატურალური საპონი და სხვა).

არსებობს ბიომეურნეობრიობის სხვადასხვა სახეები. ესენია: ბიოდინამიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური, პერმაკულტურა და სხვა. ყოველი მიმართულების მიმდევარი მეურნის ამოსავალი წერტილი ერთში მდგომარეობს: მაქსიმალურად გამოიყენოს მის ირგვლივ არსებული ყოველგვარი ბუნებრივი რესურსი (შლამი, ნაკელი, წუნწუხი და ჟიჟა, მზისა და ქარის ენერგიები, ბიოგაზი და სხვა). ეს ყველაფერი ხომ ჩვენს ირგვლივაა? მთავარია ნება, რომ ჯანმრთელ ადამიანს ამის კეთების სურვილი ჰქონდეს. ყველაზე აბეზარი სარეველები: ავშანფოთლიანი ამბროზია, გვიმრა, ჯიჯლაყა, მამულა და მრავალი სხვა მსგავსი მცენარეები, გამოცდილი მეურნის ხელში საუკეთესო სახის სასუქად გარდაიქმნება.

ბიოპროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტია მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენმა მეურნეობებმა საკუთარ ცოდნა-გამოცდილებასთან ერთად, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს კაცობრიობის მიერ საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილი უნარ-ჩვევები.

სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი იწვევს დამწყებ ბიომეურნეებს თავის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში პრაქტიკული ცოდნის ასამაღლებლად, სადაც არაერთ სასარგებლო რჩევას მიიღებენ და საინტერესო, გამოცდილი მეურნეების საუბარს მოუსმენენ. სასურველია ჯგუფებთან (5-10 კაციანი) მუშაობა. მთავარია, სურვილი იყოს.

აკაკი ღლონტი, სოფლის მეურნეობის ცენტრის სპეციალისტი აგრონომიულ საკითხებში
 ახალი ამბები
  • "ლაჩარი, არარაობა" - ეკა ბესელია ვანო ზარდიაშვილს პასუხობსეკა ბესელია ვანო ზარდიაშვილის მიერ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ იმ განცხადებას ეხმაურება, სადაც ოცნების დეპუტატი ამბობს, რომ ბესელია ე.წ. ვირთხაა, რომელსაც ნოდარ მელაძესთან "ოცნებიდან" ინფორმაცია გაჰქონდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა „ქართული ოცნების“ დეპუტატს ლაჩარი და არარაობა უწოდა. ბესელია ბიძინა ურჩევს, რომ თუ მას ვანო ზარდიაშვილის მსგავსი სპიკერები სჭირდება, მის მოთმინებას ნუ გამოცდის. „ოცნებიდან“ წასული დეპუტატი ამბობს, რომ მისი პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე მას ახლა უფრო მეტი კითხვა აქვს, ვიდრე აქამდე ... ...
  • "ზარდიაშვილმა, დღეს აღიარა ჩემი ფარული მიყურადების ფაქტი" - მელაძე "რუსთავი 2"-ის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე, ვანო ზარდიაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ბესელიაზე "ფეისბუქის" გვერდზე ეხმაურება. "დეპუტატ ვანო ზარდიაშვილის თქმით, ჩემი, "რუსთავი 2'-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის წყარო იყო ეკა ბესელია, რომელიც ახდენდა ჩემს ინფორმირებას იმ სკანდალურ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც "კურიერისთვის" მომზადდა, მათ შორის "ქართული ოცნების" დეპუტატების ბიზნესინტერესებსა და შესაძლო კორუფციულ გარიგებებზე. ამ ინტერვიუთი დგინდება. 1.ჩემი, როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსის საქმიანობის გამო, მმართველი პარტია ახორციელებს, ჩემს უკანონო ფარულ მიყურადებას, იმის დასადგენად, თუ საიდან ხდება ინფორმაციის მოპოვება. 2. იმის გამო, რომ ჩემი სატელეფონო მოსმენების ან სხვა სახის ფარული მიყურადების შესახებ ვერ იქნებოდა გაცემული სასამართლოს სანქცია, იმიტომ, რომ არასდროს!!! ჩემი სახელი არ ფიგურირებდა არც ერთ სისხლის სამართლის საქმეში, ხდება უკანონო ფარული მიყურადება. 3. ფარული მოსმენას ახორციელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შესაბამისად, დგინდება, რომ სუს-ი მისმენს უკანონოდ და საუბრის შინაარსის შესახებ ხდება მმართველი პარტიის დეპუტატების ინფორმირება. მივმართავ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება, დეპუტატის განცხადებაზე, რომელმაც დღეს, პრაქტიკულად, აღიარა "რუსთავი 2"-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ფარული მიყურადების ფაქტი. პ.ს. ანუ ეთერში 100% სიზუსტით ვყვებოდით ყველაფერს, რომ ამტკიცებდით იგონებთო", _ წერს ... ...
  • ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება - პაატა სალია განმარტებებს აკეთებსსტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, განმარტებები გააკეთა „რუსთავი 2“-ის გენერალურმა დირექტორმა. სალიას განცხადებით,  იუსტიციის სახლს, არანაირი საფუძველი არ ჰქონია იმისათვის, რომ არ აღესრულებინა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება. სალია ამბობს, რომ განცხადებები, თითქოს იუსტიციის სამინისტროს სამი თვის ვადაში არ შეეძლო აღესრულებინა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, სპეკულაციურია. "პირველ რიგში, შეგახსენებთ იმას, რომ სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის სარჩელი და სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის იმდროინდელი რეგისტრირებული მესაკუთრეების, ყარამანიშვილების და ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელები არ დაკმაყოფილდა. ცალკე აღნიშვნის ღირსია და ეს არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი განმარტების, რომ "რუსთავი 2"-ის სარჩელი, რომელზე დაკავშირებითაც იქნა გამოყენებული უზრუნველყოფის ღონისძიება, შეგახსენებთ, ყველას, რომ ეს უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რის თაობაზეც ძალიან ბევრი სპეკულაცია მოვისმინეთ თავის დროზე და ეს საფრთხე იყო თითქოს არხი შეიძლება დახურულიყო და არსებობდა გამოხატვის თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების საფრთხე. სასამართლო გადაწყვეტილებით დადასტურდა და გამოირიცხა ამგვარი საფრთხის არსებობდა. მართალია, უპრეცენდენტო ღონისძიება იქნა გამოყენებული თავის დროზე სასამართლოს მიერ, ვგულისხმობ სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა, მოგეხსენებათ ალბათ, რომ დროებითი ღონისძიების გამოყენებისას მტკიცების სტანდარტი უფრო ნაკლებია, ვიდრე საქმის დასაშვებობის ან არსებითი განხილვისას. შესაბამისად, განიხილა რა, "რუსთავი 2"-ის სარჩელის დასაშვებობა სასამართლომ, მიიჩნია, რომ ეს სარჩელი არ არის დასაშვები. სასამართლომ ასევე, გადაწყვეტილებაში, სადაც შავით თეთრზე წერია, მიუთითა, რომ უნდა გაუქმდეს ის დროებითი ღონისძიება, რომელიც იყო ერთადერთი დამაბრკოლებელი გარემოება საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილების დასარეგისტრირებლად და ქიბარ ხალვაშის ამ კომპანიის მესაკუთრედ აღრიცხვასთან დაკავშირებით. არსებობს ასევე, მიღებული წერილი იუსტიციის სამინისტროს მიერ, რომელიც მან გაასაჯაროვა, სადაც ცალსახად არის მითითებული, რომ ეს დროებითი ღონისძიება გაუქმდა. შესაბამისად, ყველანაირი სპეკულაცია ამასთან დაკავშირებით არის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, ჩვენი მოქმედება პირველ რიგში, ქიბარ ხალვაშის და მისი წარმომადგენლის მოქმედება, წარგვედგინა უზენაესი სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება იუსტიციის სახლში, იყო აბსოლუტურად სწორი და კანონიერი. ვერცერთი ის პირი, ვინც დღეს კომენტარები გააკეთა, ვერ მიუთითებს იმაზე, რომ რომელიმე საკანონმდებლო ნორმის დარღვევა მოხდა ამ კუთხით. ამიტომ, ძალიან ვთხოვ ყველას, თავი შეიკავონ დაუსაბუთებელი განცხადებებისგან, თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომელმაც შეიძლება არხის ინტერესებს ზიანი მიაყენოს", _ განაცხადა პაატა ... ...
  • "ეკა ბესელია იყო მელაძესთან მიბმული ვირთხა, რომელსაც გაჰქონდა ინფორმაციები" _ ზარდიაშვილი"დასტურდება, რომ ეკა ბესელია იყო ნოდარ მელაძესთან მიბმული ე.წ. ვირთხა, რომელსაც გააქვს ხოლმე შიგნიდან ინფორმაციები", _ ამის შესახებ ოცნების დეპუტატმა ვანო ზარდიაშვილმა განაცხადა. ზარდიაშვილის თქმით, ბესელიას საბოლოოდ ჩამოეხსნა ნიღაბი. „ის ინფორმაციების გაჟონვა, რომელიც "ქართულ ოცნებაში" ხდებოდა ხოლმე უკვე დადგენილია. ჩემი აზრით, უკვე უდავოა ეს ფაქტი. ეს იყო ეკა ბესელია. მას ჰქონდა პირდაპირი კავშირი ნოდარ მელაძესთან, რომლის მეშვეობითაც ჟონავდა ხოლმე უმრავლესობის სხდომებიდან ინფორმაცია. ამის დამადასტურებლად მე გეტყვით ერთ ფაქტს. იმ ცნობილი უმრავლესობის სხდომიდან, სადაც ეკა ბესელიასთან მიმართებაში დაისვა კორუფციასთან მის სიახლოვესთან კითხვები, რატომღაც იმ უმრავლესობის სხდომაზე ამ ინფორმაციას არ გაუჟონია. მხოლოდ და მხოლოდ გამოვიდა ის ინფორმაცია, რომ ვითომ ირაკლი კობახიძემ მოუხადა ეკა ბესელიას ბოდიში. არადა იმ შეხვედრაზე ჩვენმა ერთ-ერთმა კოლეგამ ბესელიას, კორუფციულ საკითხებთან დაკავშირებით დაუსვა კითხვა. რატომღაც ამ ინფორმაციამ არ გაჟონა. შესაბამისად, არ აწყობდა ეკა ბესელიას ამ ინფორმაციის გაჟონვა და უკვე ნათელია, რომ აქამდეც ყველა ინფორმაცია უმრავლესობის სხდომიდან და მიმდინარე პროცესებიდან გაჰქონდა ეკა ბესელიას. ნოდარ მელაძის საშუალებით. "რუსთავი 2"-მა იცოდა შიდა მიმდინარე პროცესები და ყველაფერი ჟონავდა. დასტურდება, რომ ეკა ბესელია იყო ნოდარ მელაძესთან მიბმული ე.წ. ვირთხა, რომელსაც გააქვს ხოლმე შიგნიდან ინფორმაციები. საბოლოო ჯამში, ნიღაბი ჩამოეხსნა ამ ქალბატონს, რომელიც როგორც გუნდის შიგნით, ასევე გუნდის გარეთ მხოლოდ კორუფციული ინტერესებიდან მოქმედებს და მას სხვა ინტერესი არ გააჩნია. მან ქვეცნობიერად ვერც კი გაიგო, თავის პარტიის ფერად აირჩია დოლარის ფერი და ასე ეხვეწება თემიდას, რომ იქნებ ფული აშოვნინოს, მაგრამ ვერ მიიღებს ეკა ბესელია სასამართლოდან ფულის შოვნას. მისი სახე არის ნათელი“, _ განაცხადა ვანო ... ...
  • "მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება" _ ბესელია შსს-ს ინფორმაციაზედეპუტატმა ეკა ბესელიამ შსს-ში ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე გაჟღერებული ინფორმაციის შესახებ კომენტარი გააკეთა. ბესელიას თქმით, მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება, სომხეთის ციხეში მყოფი ამ პატიმრის თაობაზე რამდენიმე თვეა, ვიცოდით „მგონი ცოტა მეტი სერიოზულობაა საჭირო, ვიდრე ასეთი სატყუარების გადაგდება, რადგან სომხეთის ციხეში მყოფი ამ პატიმრის თაობაზე რამდენიმე თვეა, ვიცოდით. მახსოვს, „რუსთავი 2“-ის ეთერში გავიდა ინტერვიუ სწორედ ამ პატიმართან, რომელიც ძალიან უცნაურ რაღაცებს ამბობდა. არ ვიმეორებ იმ ფრაზებს, რაც მაშინ თქვა, რასაც და ვისაც ასახელებდა. მაშინ ეს არავინ ჩათვალა სერიოზულად. ამ პატიმრის თაობაზე ცნობილია რამდენიმე თვეა, აქამდე მაშინ რატომ არ იყო მისთვის ბრალი წარდგენილი? როცა საგამოძიებო მასალებს გავეცანი, ვიკითხე, დაკითხული იყო თუ არა ეს პატიმარი, მითხრეს, რომ ელოდებოდნენ სომხეთიდან მასალებს, რომ ჩვენი გამომძიებელი არ შეუშვეს და მას არ მისცეს უფლება, დაეკითხათ ეს პატიმარი, რაც ასევე უცნაურია, რატომ არ მისცეს ამის უფლება საქართველოს მხრიდან გამომძიებელსა და პროკურორს. რამდენიმე დღის წინ კიდევ გადავამოწმე იყო თუ არა სომხეთიდან რაიმე ინფორმაცია ამ პატიმართან დაკავშირებით და პროკურატურამ მითხრა, რომ ეს პატიმარი ჩვენებას არ იძლეოდა. მთავარი კითხვა დავსვი, იყო თუ არა ეს პირველი წყარო, საიდანაც მოხდა ამ უკანონო ქმედების განხორციელება და მითხრეს, რომ ეს არ არის პირველი წყარო და რომ პირველწყაროს ვერ ადგენდნენ. ყველაფერი, რაც ჩამოვთვალე, ეს იძლევა საფუძველს, რომ ეს ინფორმაცია სერიოზულად მივიღოთ? მე ახალი არაფერი მომისმენია პირადად. ამ პატიმრის თაობაზე ვიცოდი. გამოძიებასთან მაქვს კითხვა, ამდენი თვის განმავლობაში ბრალი რატომ არ ჰქონდა წარდგენილი, თუ ადასტურებდა ეს ადამიანი, რომ მან უკანონოდ გაავრცელა“, – განაცხადა ეკა ბესელიამ. შეგახსენებთ, რომ შსს-მ გამოავლინა და პასუხისგებაში მისცა პირი, რომელმაც დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები საჯარო სივრცეში პირველმა ატვირთა და გაავრცელა. შსს-ში აცხადებენ, რომ ვიდეოჩანაწერი 2019 წლის იანვრარში მკვლელობისთვის ამჟამადაც პატიმრობაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ დ.ა.-მ ინტერნეტით გაავრცელა სომხეთის ... ...

არქივი

კარმიდამო ჩემი

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...
ზაფრანი

რა თანხას ითხოვენ ვარსკვლავები ავტოგრაფის სანაცვლოდ

ბრიტანულმა გამოცემამ "Daily Mail" ვარსკვლავების...

„დაწყევლილი” ნახატები

1) სვეტლანა ტელეცის - “წვიმის...

ანჯელინა ჯოლის ბრძოლა სიგამხდრესთან

ჟურნალ "ვოგის" ცნობით 44 წლის...

საუკეთესო საყვარლები ესპანელი მამაკაცები ყოფილან

სხვადასხვა ქვეყნის 15 ათასი ქალის...

ქალებს მამაკაცებში ინტელექტი და ცნობადობა იზიდავთ

ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ევროპულმა...