"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

კარმიდამო ჩემი

"ჩაკეტილი წრედი" _ წარმატებული მეურნეობის გასაღები

1970 იან 1 04:00:00
მიწის დამუშავებაში დახელოვნებულ ხალხს _ "Georgia".

მას შემდეგ, რაც ქართველმა ერმა დაიბრუნა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და თავი დაიხსნა "უფროსი ძმის" მფარველობისგან, აუცილებელიცაა და ვალდებულიც, ისე წარმართოს საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკა, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქციით მიმზიდველი გახდეს ევროპისა თუ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზრისთვის. თეორიულად ეს მუდამ გვესმის, მაგრამ სად არის გამოსავალი მაშინ, როცა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარი არა მარტო გაჯერებული, არამედ გადაჯერებულია უამრავი სახეობის ნედლი, გადამუშავებული თუ გადაუმუშავებელი პროდუქტებით?

ისმის კითხვა: როგორ შეგვიძლია მკაცრი კონკურენციის პირობებში უცხო ბაზარზე ქართული პროდუქციით მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია? არსებობს ერთადერთი გამოსავალი _ ვაწარმოოთ ის, რის მწვავე დეფიციტსაც განიცდის მსოფლიო ბაზარი და რისი პოტენციური საშუალებაც დღევანდელ საქართველოში არსებობს. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის, იგივე "ბიოპროდუქციის" ან იგივე "ორგანული" პროდუქციის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა იყო და რჩება აგრარულ ქვეყნად. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფელში, მაგრამ მცირემიწიანობის, ფინანსური პრობლემების, აგრარული განათლების სიმწირის, მცირე მექანიზაციის არქონის, ბაზრის დაუცველობის და მრავალი უარყოფითი ფაქტორის გამო ქართული მიწა, ნაცვლად იმისა, რომ არჩინოს არა მარტო მწარმოებელი ქართველი გლეხის ოჯახი, სოფელი, ქალაქი, გახდა წამების ერთგვარი იარაღი თანამედროვე ტექნოლოგიების არცოდნისა და ძველი ტრადიციების გამოუყენებლობის გამო.

ქართული სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა მცირემიწიანობის გამო, ძნელად ჩამოყალიბდება, როგორც ფერმერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან გული აიცრუოს სოფლის მეურნეობაზე და ისიც მწარმოებლის ნაცვლად მომხმარებლად გადაიქცეს. საკარმიდამო ნაკვეთი, როგორც სამეურნეო და საცხოვრებელი გარემო, თავისუფალი დროის გასატარებელ, დასასვენებელ ადგილს და აგრეთვე, უპირველეს ყოვლისა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წყაროს წარმოადგენს!

ბიოლოგიური მეურნეობრიობის პრინციპები დაფუძნებულია იმაზე, რომ ბუნება მეტად რთული და გაწონასწორებული სისტემაა, რომელიც უამრავ ურთიერთდამოკიდებულ ელემენტს შეიცავს. მცენარის სრულყოფილად ზრდა-განვითარება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მის ირგვლივ უამრავი ორგანიზმი პოულობს თავშესაფარს (მიწის ერთი ჰექტარი ფართის მდელოს ქვეშ ცხოვრობს 24 000 კილოგრამი ცოცხალი მასა). ამ ორგანიზმების უმრავლესობა მცენარეებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და თუნდაც ერთსაც თუ გამოვრიცხავთ, შესაძლოა, შეუქცევადი შედეგი მივიღოთ. შხამქიმიკატები სპობენ არა მარტო მავნებლებს, არამედ სასარგებლო ორგანიზმებსაც, რაც არღვევს ბუნებაში არსებულ წონასწორობას. ეს კი თავის მხრივ აავადებს გარემოს. მავნებლების "აფეთქებები" და დაავადებების ეპიდემიები, ნიადაგის გამოფიტვა და ეროზია _ ყოველივე ეს მხოლოდ დაავადებული გარემოს შედეგია.

ქიმიური სასუქები დროთა განმავლობაში ფიტავს ნიადაგს და იგი ყოველ მომდევნო წელს მზარდი რაოდენობით შეაქვთ. რაც უფრო მეტ შხამქიმიკატს ვიყენებთ, მით მეტი თავსატეხი გვიჩნდება _ მით მეტი ახალი მავნებელი დაავადება იჩენს თავს ან ისინი უფრო გამძლენი ხდებიან საწამლავის მიმართ.

შხამქიმიკატების გამოყენება აჩენს ადამიანის უამრავ დაავადებას და მავნე გავლენას ახდენს გარემოზე. გარდა ამისა, ამგვარად მოყვანილ პროდუქციას ნაკლები საყუათო ღირებულება გააჩნია. დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პრობლემების გადასაჭრელად ერთადერთი გამოსავალი მხოლოდ ეკოლოგიურ მეურნეობაშია. ის თავს უყრის ძველ, უკვე ნაცად გამოცდილებას და უახლოეს მეცნიერულ ცოდნას, რომელიც გლეხურ მეურნეობას ისე ჰარმონიულად რთავს ეკოსისტემაში, რომ ბუნებას საკუთარ მეგობრად აქცევს.

საუკუნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობა, განვითარების დონის ამაღლების ნაცვლად, მინიმალურ ნიშნულამდე დაეცა, რასაც ბევრმა ობიექტურმა თუ სუბიექტურმა მიზეზებმა შეუწყო ხელი.

დღეს სპეციალისტი თუ არასპეციალისტი, თეორეტიკოსი თუ პრაქტიკოსი, პოლიტიკოსი თუ დილეტანტი ბევრს საუბრობს, რომ დარგი უნდა აყვავდეს, განვითარდეს, გლეხი უნდა დაუბრუნდეს მიწას და სხვა, მაგრამ ნაკლებად არის იმ დასაყრდენი წერტილის მიმანიშნებელი, რომელსაც დარგში გადატრიალების მოხდენა შეუძლია! დღეს მოდად იქცა თეორიული მტკიცება იმისა, რომ თუ გლეხები გაერთიანდებიან კოოპერატივებში, შექმნიან ფერმერულ გაერთიანებებს, სხვადასხვა დარგი აღმავლობის გზას დაადგება, რაც ნამდვილად არაა ლოგიკას მოკლებული. მაგრამ რომ მივიღოთ მსხვილი ფერმერული გაერთიანება ან კოოპერატივი, პირველ რიგში, უნდა გვქონდეს წვრილი ფერმერული ან გლეხური მეურნეობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ცოდნაზე და გამოცდილებაზე. მათ განვითარების საკუთარი რესურსი ამოწურული უნდა ჰქონდეთ და ამის შემდეგ დაიწყებენ ფიქრს გაერთიანებაზე, ერთიანი სავაჭრო ნიშნის ჩამოყალიბებაზე, გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნაზე და სხვა.

ამ პატარა სტატიით არ შეიძლება გლობალური პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დარგშია დაგროვილი. მისი მიზანია რჩევა, წვრილ გლეხურ მეურნეობაში, რომელსაც მწირი საბრუნავი კაპიტალი გააჩნია და არ არის განებივრებული მიწის დიდი ფართობით, როგორ დააკმაყოფილოს საკუთარი ოჯახი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციით და გარკვეული ნაწილი სარეალიზაციოდ გამოიყენოს ისე, რომ გადაღმა გადასვლაც არ დასჭირდეს "ჩაკეტილი წრიდან". თუ გადავა მხოლოდ შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად!

ბიომეურნეობის მოსაწყობად უპირველესი არის მოტივაცია, რომ გაქვს სურვილი აწარმოო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია შენთვის და შენი მომავლისთვის, რომ იყვნენ ჯანმრთელი და ხალისიანი, ჩაუყარო ტრადიციას საფუძველი, რომ შენი ქმედებით არა მარტო შექმნა პროდუქცია მოთხოვნილების შესაბამისად, არამედ არანაირი ზიანი არ მიაყენო შენს ირგვლივ მყოფ ბუნებას.

ბიომეურნეობა თავის თავში აერთიანებს როგორც მემცენარეობას, ასევე, მეცხოველეობას. ეს დარგები ერთმანეთს ავსებს და ქმნის ეგრეთ წოდებულ ჩაკეტილ წრედს, რომელიც სქემატურად ასე გამოიყურება. (აქ ჩავსვათ დანართი, ნახაზის სახით).

ამ ნახაზის მიხედვით, ადამიანი საკუთარ საკარმიდამო წრედში ბრუნავს, ბიომეურნეობის ეს დარგები ერთმანეთს ავსებენ და ქმნიან ჰარმონიული განვითარების საშუალებას, იკრძალება ქიმიური ქარხნების მიერ წარმოებული სასუქების და შხამქიმიკატების გამოყენება, მაგრამ დასაშვებია ბუნებრივი მინერალური სასუქების შეტანა (დოლომიტი, კირი, კოლოიდური ფოსფატები. მცენარეული წარმოშობის ნაცარი, ბუნებრივი, გაუმდიდრებელი მინერალები და სხვა).

ბიომეურნეობაში მავნებელ დაავადებებთან საბრძოლველად არსებობს უამრავი ტრადიციული საშუალებები, ამასთანავე, თანამედროვე მეცნიერების მიერ შემუშავებული ბრძოლის ბიოღონისძიებები (ბაქტერიული პრეპარატები, მცენარეული ექსტრატები, თერმული დამუშავება, სასარგებლო მწერები, ნემატოდები, საჭერები, კალიუმის პერმანგანატი, ნატურალური საპონი და სხვა).

არსებობს ბიომეურნეობრიობის სხვადასხვა სახეები. ესენია: ბიოდინამიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური, პერმაკულტურა და სხვა. ყოველი მიმართულების მიმდევარი მეურნის ამოსავალი წერტილი ერთში მდგომარეობს: მაქსიმალურად გამოიყენოს მის ირგვლივ არსებული ყოველგვარი ბუნებრივი რესურსი (შლამი, ნაკელი, წუნწუხი და ჟიჟა, მზისა და ქარის ენერგიები, ბიოგაზი და სხვა). ეს ყველაფერი ხომ ჩვენს ირგვლივაა? მთავარია ნება, რომ ჯანმრთელ ადამიანს ამის კეთების სურვილი ჰქონდეს. ყველაზე აბეზარი სარეველები: ავშანფოთლიანი ამბროზია, გვიმრა, ჯიჯლაყა, მამულა და მრავალი სხვა მსგავსი მცენარეები, გამოცდილი მეურნის ხელში საუკეთესო სახის სასუქად გარდაიქმნება.

ბიოპროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტია მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენმა მეურნეობებმა საკუთარ ცოდნა-გამოცდილებასთან ერთად, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს კაცობრიობის მიერ საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილი უნარ-ჩვევები.

სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი იწვევს დამწყებ ბიომეურნეებს თავის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში პრაქტიკული ცოდნის ასამაღლებლად, სადაც არაერთ სასარგებლო რჩევას მიიღებენ და საინტერესო, გამოცდილი მეურნეების საუბარს მოუსმენენ. სასურველია ჯგუფებთან (5-10 კაციანი) მუშაობა. მთავარია, სურვილი იყოს.

აკაკი ღლონტი, სოფლის მეურნეობის ცენტრის სპეციალისტი აგრონომიულ საკითხებში




 ახალი ამბები
  • პრეზიდენტმა 9 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალასაქართველოს პრეზიდენტმა ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალების აქტი გამოსცა და 9 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა.ყველა მსჯავრდებულს ერთი, ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს, მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულები კი, ძალადობრივ დანაშაულთა კატეგორიას არ განეკუთვნება. ცხრავე მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებას დღესვე ... ...
  • კორონავირუსი მოსახდელი დაავადებაა და აუცილებლად ყველამ უნდა მოიხადოს _ ლევან რატიანიკორონავირუსი მოსახდელი დაავადებაა და აუცილებლად ყველამ უნდა მოიხადოს, – ამის შესახებ თბილისის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა განაცხადა. „ჩვენი კლინიკა განსხვავდება სხვა კლინიკებისგან, ჩვენ არა მარტო ვმკურნალობთ პაციენტებს, არამედ ვიღებთ და გავცემთ ინფორმაციას ამ დაავადებების შესახებ. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ჩვენთვისაც, მსოფლიოში წამყვანი მეცნიერებისთვის ამ ვირუსის სტრატეგია არის უცნობი. მხოლოდ და მხოლოდ ვიცით ერთ რამ – ეს მოსახდელი დაავადებაა, აუცილებლად უნდა მოიხადოს ეს ვირუსი კაცობრიობამ, 80 პროცენტმა აკლინიკური ფორმით, 20 პროცენტმა – საშუალო, მძიმე და კრიტიკული ფორმით. იცით, რომ „ბეცეჟე ვაქცინაციის“ შესახებ როგორი ბუმია სამყაროში წამოსული. ჩვენს ქვეყანას გაუმართლა კალენდარულ აცრებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანა მსუბუქად გადაივლის ამ პანდემიას. ჩატარებულია „ბეცეჟე ვაქცინაცია“, რაც დაავადებათ კონტროლის ცენტრის დიდი დამსახურებაა“, – განაცხადა ლევან ... ...
  • თბილისში ყველა აგრარული ბაზარი დაიკეტაკორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში, უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციით, თბილისში მოქმედი აგრარული ბაზრები დროებით დაიკეტა. როგორც დედაქალაქის მერიაში აცხადებენ, გადაწყვეტილების მიზეზი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციაა. „ეს უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებებს. შესაბამისი რეკომენდაცია გასცა უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ და დღეიდან თბილისში არსებული ყველა აგრარული ბაზარი დაიკეტა“, - აცხადებენ ... ...
  • საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 167 ფაქტი გამოვლინდაპოლიცია, საქართველოს მთავრობის მიერ საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ზომების მნიშვნელოვანი გამკაცრების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების მოთხოვნების აღსრულების და ე.წ. კომენდანტის საათის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების დამრღვევი პირების გამოვლენის მიზნით, 24-საათიან რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების თანამშრომლები, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნით, სამართალდარღვევის ყველა ფაქტზე ოპერატიულად რეაგირებენ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში, სამართალდამცველების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ე.წ. კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 167  ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ, 6 აპრილის 21 საათიდან 7 აპრილის დილის 6 საათამდე, ე.წ. კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 112 მოქალაქე დააჯარიმა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების და 2-მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო,  სულ 28 მოქალაქე დააჯარიმეს სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კიდევ 27  პირი დააჯარიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს, დაიცვან საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული, შესაბამისი ზომები. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირი ვალდებულია, დაიცვას საგანგებო რეჟიმი და დაემორჩილოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას – ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3 000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის – 15 000 ლარით. ... ...
  • ხარების სადღესასწაულო წირვა სამტრედიის საკათედრო ტაძარშიხარების დღესასწაული დღეს ყველა მოქმედ ეკლესია-მონასტერში აღინიშნა. სამტრედიაში, წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა ჩაატარა ხონი-სამტრედიის ეპარქიის მმართველმა, მაღალყოვლადუსამღვდელოესმა, მეუფე საბამ. მრევლი მიტროპოლიტის ლოცვასა და ქადაგებას ტაძრის ეზოში ისმენდა. ხარება ერთ-ერთი საუფლო დღესასწაულია ქრისტიანულ ეკლესიაში. ლუკას სახარების მიხედვით, გაბრიელ მთავარანგელოზმა მარიამ ღვთისმშობელს ახარა, რომ იგი შობდა იესო ქრისტეს, ძეს ღვთისას. ქრისტოლოგიაში ხარების დღესასწაული ითვლება კაცობრიობის ხსნის დასაწყისად, საუკუნეების განმავლობაში დაფარული ღვთის საიდუმლოს ... ...

არქივი


კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...