ვინ შეიწყალა პრეზიდენტმა 26 მაისს

მთავარი თემა

ვინ შეიწყალა პრეზიდენტმა 26 მაისს

2013 ივნ 6 12:07:15
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძის თქმით, შეწყალებული პატიმრების დიდი ნაწილი სასჯელს მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. გათავისუფლებული 1810 პატიმრიდან განმეორებით დანაშაული 72-მა ჩაიდინა.

ბოლო შეწყალებას პრეზიდენტმა 26 მაისს მოაწერა ხელი. "გურია ნიუსმა" შეწყალებულ პატიმართა სია მოიპოვა, რომელთა უმრავლესობა ყაჩაღობის, მკვლელობის მცდელობის და ნარკორელიზატორობისათვის იხდიდა სასჯელს.

გარკვეული მოსაზრებებით, შეწყალებულ პატიმართა ვინაობა ჩვენ კონფიდენციალურად დავტოვეთ.

1. ც. ფრიდონის ასული ა. _ დაბადებული 1973 წელს, მსჯავრდებული ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს 2008 წლის 17 ოქტომბრისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 18 დეკემბრის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მესამე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით, 262-ე მუხლის მეოთხე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით და მოსახდელად დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი გაუნახევრდეს; მოკლე ფაბულა: თურქეთიდან შემოიტანა 3 ნაწილად დაფასოებული 4,75 გრ. ჰეროინი , საიდანაც 3,05 გრ. გადასცა ე. ც.-ს ხოლო დანარჩენი დაიტოვა თვითონ. სასჯელის დასაწყისი: 22.01.08 წ. სასჯელის დასასრული: 23.01.16

2. მ.ა. _ დაბადებული 1971 წელს, მსჯავრდებული გორის რაიონული სასამართლოს 2009 წლის 24 თებერვლისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2009 წლის 25 სექტემბრის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით და გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: 27.11.08 წ. დანით დააყაჩაღა ვ.გ. სასჯელის დასაწყისი: 27.11.08 წ. სასჯელის დასასრული: 12.07.14

3. დ. ა. _ დაბადებული 1976 წელს, მსჯავრდებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2010 წლის 28 ივნისის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: დანით დააყაჩაღა დ.მ. სასჯელის დასაწყისი: 25.12.10წ. სასჯელის დასასრული: 25.11.13 წ.

4. ტ. გ. _ დაბადებული 1978 წელს, მსჯავრდებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2012 წლის 12 მარტის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: 38,63 გრ. მარიხუანა გაასაღა ი.ც-ზე და ლ.ჯ.-ზე. სასჯელის დასაწყისი: 04.11.11 წ. სასჯელის დასასრული: 04.11.14 წ.

5. ნ. გ. _ დაბადებული 1992 წელს, მსჯავრდებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 25 იანვრის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: დანით დააყაჩაღა ა.მ. სასჯელის დასაწყისი: 14.05.12 წ. სასჯელის დასასრული: 14.08.14 წ.

6. დ. გ. _ დაბადებული 1982 წელს, მსჯავრდებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2011 წლის 24 მარტის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით; მოსახდელად დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი გაუნახევრდეს; მოკლე ფაბულა: დანით დააყაჩაღა მ.ყ. სასჯელის დასაწყისი: 14.02.11 წ. სასჯელის დასასრული: 18.02.14 წ.

7. ი. გ. _ დაბადებული 1966 წელს, მსჯავრდებული ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 2011 წლის 21 ოქტომბრის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე მუხლით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: დანით ის.გ.-ის მკვლელობის მცდელობა. სასჯელის დასაწყისი: 07.09.11 წ. სასჯელის დასასრული: 07.03.14 წ.

8. ი. დ. _ დაბადებული 1954 წელს, მსჯავრდებული გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 2007 წლის 23 აპრილისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2007 წლის 16 ნოემბრის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 109-ე მუხლის მეორე ნაწილის "გ" ქვეპუნქტით; მოსახდელად დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი შეუმცირდეს 1 წლით; მოკლე ფაბულა: თოფით მოკლა ნ.მ. სასჯელის დასაწყისი: 04.06.06 წ. სასჯელის დასასრული: 04.12.16 წ.

9. პ. კ. _ დაბადებული 1986 წელს, მსჯავრდებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2011 წლის 15 მარტისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2011 წლის 27 ივლისის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით, ამავე მუხლის მესამე ნაწილის "ბ", "გ" ქვეპუნქტებით, 260-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: ნ. და პ. თ.-ების დაყაჩაღება, სასჯელის დასაწყისი: 25.11.10 წ. სასჯელის დასასრული: 25.02.19 წ.

10. ლ. ს. _ დაბადებული 1989 წელს, მსჯავრდებული თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს 2012 წლის 18 მაისის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე მუხლით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: ე.ს.-ის მკვლელობის მცდელობა. სასჯელის დასაწყისი: 01.03.12 წ. სასჯელის დასასრული: 01.03.14 წ.

11. ა. ფ. _ დაბადებული 1987 წელს, მსჯავრდებული ვანის რაიონული სასამართლოს 2009 წლის 22 დეკემბრის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის "ბ", "გ" ქვეპუნქტებით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: ტაქსისი მძღოლის- მ.ჭ-ის დაყაჩაღება. სასჯელის დასაწყისი: 06.09.09 წ. სასჯელის დასასრული: 6.03.14 წ.

12. ლ. ღ. _ დაბადებული 1977 წელს, მსჯავრდებული ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 4 ივლისის განაჩენით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 143-ე მუხლის მესამე ნაწილის "დ" ქვეპუნქტით, 353-ე მუხლის პირველი ნაწილით; მოსახდელად დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი გაუნახევრდეს; მოკლე ფაბულა: იარაღის მუქარით თავისუფლება აღუკვეთა არასრულწლოვან გ.ც.-ს და წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას. სასჯელის დასაწყისი: 14.01.12 წ. სასჯელის დასასრული: 14.04.17 წ.

13. პ. ჩ. _ დაბადებული 1971 წელს, მსჯავრდებული ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს 2010 წლის 24 ივნისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2010 წლის 27 სექტემბრის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე მუხლით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: ზ.მ.-ის მკვლელობის მცდელობა. სასჯელის დასაწყისი: 13.05.10 წ. სასჯელის დასასრული: 13.08.15 წ.

14. ზ. ხ. _ დაბადებული 1975 წელს, მსჯავრდებული ხაშურის რაიონული სასამართლოს 2010 წლის 24 ნოემბრისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2011 წლის 8 აპრილის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე მუხლით; გათავისუფლდეს საპატიმრო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან; მოკლე ფაბულა: ვ.გ.-ის მკვლელობის მცდელობა. სასჯელის დასაწყისი: 31.08.10 წ. სასჯელის დასასრული: 3108.14 წ.

15. გ. ხ. _ დაბადებული 1983 წელს, მსჯავრდებული მცხეთის რაიონული სასამართლოს 2011 წლის 17 იანვრისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2011 წლის 3 მაისის განაჩენებით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის პირველი ნაწილით; მოსახდელად დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი გაუნახევრდეს; მოკლე ფაბულა: ტაქსისი მძღოლის- ბ.კ.-ს დაყაჩაღება. სასჯელის დასაწყისი: 13.10.10 წ. სასჯელის დასასრული: 13.01.15 წ.
 ახალი ამბები
  • „ნაბეღლავი“, „ბახმარო“, „გალფი“ _ ბახმაროში ტრადიციული დოღის სამზადისიახვალ, ბახმაროში, ფერისცვალების დღესასწაულზე ასულ სტუმრებს ბევრი სიურპრიზი ელით. მზადება უკვე დაწყებულია. ტრადიციულ დოღს,  რომელიც მეორე წელია,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება, წელს ბევრი სიახლე ახლავს _ „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ ახალი სპონსორები მოიძია, რის გამოც საპრიზო ფონდი გაზრდილია. _ წინა წელს დავიწყეთ ეს ღონისძიება ამ მასშტაბით და მაშინ დავპირდით  პირველ რიგში გურულებს და მთელ საქართველოს, რომ ბევრად დიდი მასშტაბი იქნებოდა წელს, რაც ვფიქრობ, რომ შევძელით.  ჩვენი გეგმა, რომ 10 წლის მანძილზე ბახმარო გავხადოთ არამარტო გურიის, არამედ მთელი საქართველოს სავიზიტო ბარათი.  დღეს ვნახე და ძალიან გამიხარდა, რომ დოღში მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია _ მონაწილეები დაგვემატნენ ბათუმიდან, პანკისიდან,  რაც მისასალმებელია. ასევე, სასიხარული და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ბიზნესის ჩართულობაც _  “საქართველოს ბანკის“ შემდეგ, დაგვემატა „გალფი“, „გლოვო“, „კროკო ბეთი“. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ნაწილი და მთავარი ნაწილი შეიძლება ითქვას . ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ სახე ქვეყნის და ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, _ ამბობს კომპანია “წყალი მარგებლის“ დამფუძნებელი მიხო სვიმონიშვილი. სვიმონიშვილი იმედოვნებს, რომ წელს, ბახმაროს დოღს შარშანდელზე მეტი ადამიანი დაესწრება: _  წინა წელს 27 000 ათასი ადამიანი დაესწრო დოღს და ამდენი გაღიმებული ადამიანის ერთად ნახვა ბედნიერებაა. იმედი მაქვს, წელს, ეს რიცხვი მეტი იქნება, _ აღნიშნა სვიმონიშვილმა. კომპანია „გალფის“ ვიცე პრეზიდენტის ნინო ჯიბლაძის თქმით, „გალფისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეკოლოგიურად პასუხისმგებელობიანი აქტივობების მხარდაჭერა“: _  წელს პირველად დავუჭირეთ მხარი ბახმაროს დოღს და მოხარულები ვართ, რომ გარდა საპრიზო ფონდში თანამონაწილეობისა, საჩუქრებს და პრიზებს დავაწესებთ ოთხივე გარბენის გამარჯვებულისათვის, _ თქვა ნინო ჯიბლაძემ. ერთი სიტყვით, „ნაბეღლავი“, წყაროს წყალი „ბახმარო“, მათი გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკი“ და ღონისძიების სპონსორები _ „გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი ხვალ, 19 აგვისტოს, ბახმაროში კარგ სანახაობას გპირდებიან. ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე გამართული დოღი ასეთი იქნება: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულა გარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარი I ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი; I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ... ...
  • გადაიწევს თუ არა აბიტურიენტთა ჩარიცხვების ვადების გამოცხადებააბიტურიენტები სახელმწიფოს მიერ 2019 წელს სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სიას ელოდებიან, რომელიც, ჯერჯერობით, არ ჩანს. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში edu.aris.ge-ს განუმარტეს, რომ დოკუმენტს ახლო მომავალში გამოაქვეყნებენ და ვადებში ეტევიან. თუმცა, ფაქტია, რომ  აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შესატანად ცოტა დრო რჩებათ. საგულისხმოა, ისიც რომ გასულ წლებში უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი აგვისტოს დასაწყისში უკვე გამოქვეყნებული იყო, მაგალითად: 2016 წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია გამოქვეყნდა 28 ივლისს, 2017 წელს – 2 აგვისტოს, 2018 წელს – 6 აგვისტოს. უკავშირდება თუ არა სიის გამოქვეყნების დაგვიანება სამინისტროს მიერ უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების წესში შესატან ცვლილებებს, ამ ეტაპზე უცნობია. შეგახსენებთ, რომ სამინისტრო პირველ ეტაპზე, 2019 წლისთვის უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების მოდელში ცვლილებების შეტანას აპირებდა, მოგვიანებით კი მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი მის საერთოდ გაუქმებაზე ალაპარაკდა, რაც შემდეგ 2020 წლისთვის გადადო. ცნობისთვის! – აბიტურიენტებს უფასო ფაკულტეტების არჩევის ვადა, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან შემდეგი დღის 18:00 საათამდე აქვთ. “ნაეკის” ინფორმაციით, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნება, სავარუდოდ, მომავალი კვირის ბოლოს დასრულდება. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ფაკულტეტების სია, ამ პერიოდისთვის გამოქვეყნებული ... ...
  • საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავსმივმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად, – ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ვლადიმერ კონსტანტინიდმა საოკუპაციო ხაზიდან საქართველოს შვიდი მოქალაქის გატაცებასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში. „შეშფოთებას გამოვთქვამთ საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან შვიდი ადგილობრივი მცხოვრების გატაცების გამო. იმ პირობებში, როცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებულად დაძაბულია მდგომარეობა სოფელ გუგუტიანთკარში ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გამო, საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების გატაცებისა და უკანონო დაკავებების პრაქტიკის გაგრძელება წარმოადგენს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციის აშკარა მცდელობას. საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში“, – აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ვლადიმერ კონსტანტინიდის თქმით, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი; საქმის კურსში არიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. „ჩვენ დაუყოვნებლივ გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი; უკვე დავუკავშირდით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს; პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საოკუპაციო ხაზზე და პატივი სცეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უპირობო შესრულება, რადგან საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა არის ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარების ერთადერთი გზა. მივმართავთ ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად“, – განაცხადა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა. საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები სოფელ ახალუბნის მცხოვრებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, მოქალაქეები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იყვნენ წასული, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან ... ...
  • რუსმა სამხედროებმა სოფელ არცევთან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავესრუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან, ოკუპირებული სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, სოფელ დიდი მეჯვრისხევის მკვიდრი დააკავეს. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. სუს-ის ინფორმაციით, დაკავებული ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. საქართველოს მოქალაქეს ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან. სუს-ის ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული საქართველოს შვიდი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება და ე.წ. სასამართლო პროცესს ელოდება. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მათ ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში სდებენ ბრალს. ე.წ. სასამართლო პროცესი, სავარაუდოდ, ხვალ ჩაინიშნება. სუს-ის ინფორმაციით, ცხელი ხაზის რამდენჯერმე გააქტიურების შემდეგ, გვიან ღამით შედგა დე-ფაქტოცხინვალის წარმომადგენლობასთან კომუნიკაცია, რომლებმაც დაადასტურეს საქართველოს შვიდი მოქალაქის ... ...
  • დამტვრეული ინვეტარი, მიტოვებული, არგახსნილი მუზეუმი და ბალახებში ჩაფლული პარკი შემოქმედშიეს ფოტოები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შემოქმედის ერთ-ერთ პარკსა და 2 წლის წინ აშენებულ, ჯერ არგახსნილ, ვარლამ სიმონიშვილის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არის გადაღებული. როგორც ფოტოებიდან ჩანს, ახალგარემონტებულ პარკში, ახალაშენებულ საპირპარეშოში საშინელი მდგომარეობა. დამტვრეული ინვეტარი. სოფელ შემოქმედში ახალი პარკი და ეთნოგრაფიული მუზეუმი 2015-2017 წლებში ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...