პრეზიდენტის შეწყალება, როგორც ელიტური კორუფციის ნაწილი?

gurianews.com

მთავარი თემა

პრეზიდენტის შეწყალება, როგორც ელიტური კორუფციის ნაწილი?

2013 ნოე 5 14:05:08

დღეს სახალხო დამცველის აპარატმა აღნიშნულთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების ინსტიტუტის გამოყენება კონსტიტუციურ-სამართლებრივ ფარგლებში უნდა მოექცეს.

"შეწყალების ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებულ პრივილეგიას. ამრიგად, პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფოს მეთაური სარგებლობს კონსტიტუციური პრივილეგიით – მსჯავრდებულთა შეწყალების განსაკუთრებული უფლებით. საქართველოს პრეზიდენტის აღნიშნული პრივილეგია გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციის 73–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ო" ქვეპუნქტით, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენს პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა განმსაზღვრელი კონსტიტუციური ნორმის ნაწილს.

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუციის 73–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ო" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლება – მსჯავრდებულთა შეწყალების პრივილეგია, ისევე, როგორც მისი სხვა უფლებამოსილებები, განხილული უნდა იქნეს, მათ შორის, კონსტიტუციის 69–ე მუხლის ფარგლებშიც, განსაკუთრებით კი ქვეყნის ერთიანობის, მთლიანობის და სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობის კონსტიტუციურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტის აღნიშნული კომპეტენცია, ასევე შესაბამისობაში იყოს საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის ძირითად სულისკვეთებასთან, განსაკუთრებით, სამართლებრივი სახელმწიფოს და ზოგადად სამართლის უზენაესობის კონსტიტუციით აღიარებულ პრინციპებთან.

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ "შეწყალების გამოყენების წესის თაობაზე" დებულებით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი მინიჭებული ასეთი ფართო პრივილეგია, შესაძლებელია წინააღმდეგობაში მოდიოდეს პრეზიდენტის საქართველოს კონსტიტუციის პოლიტიკურ–სამართლებრივ ბუნებასთან განსაკუთრებით კი, მის ერთ–ერთ ძირითად ფუნქციასთან – უზრუნველყოს სახელმწიფო ორგანოთა (ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულების ორგანოთა) საქმიანობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობა. ამიტომ, აუცილებელია, განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც სამართლებრივ რაზიონალიზმზე დაფუძნებულ პრივილეგიას", _ ესაა მცირე ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც დღეს სახალხო დამცველის აპარატმა გაავრცელა.

პრეზიდენტის მიერ საკუთარი თავისთვის განუსაზღვრელი უფლებების მინიჭებაზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტის უფლებმოსილებას შეწყალებასთან დაკავშირებით რეგულაცი სჭირდება.

შეწყალების ინსტიტუტს რეფორმირებას ემხრობა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.

"საერთოდ შეწყალების ინსტიტუტი, ისევე როგორც საპატიმროებში სასჯელის მოხდის მიმდინარეობა, რა თქმა უნდა, საჭიროებს რეფორმას. მე არ ვარ იმ აზრის რომ პატიმრები კატეგორიებად უნდა დაიყონ და ზოგიერთის შეწყალება უნდა შეეძლოს პრეზიდენტს და ზოგიერთის არა - პრეზიდენტს ყველანაირი პატიმრის შეწყალება უნდა შეეძლოს და ამაში არაა პრობლემა. პრობლემა, ჩემი აზრით, თავად პროცედურაშია - პროცედურა უნდა დაიხვეწოს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ხვდება პრეზიდენტის მაგიდაზე ხელმოსაწერად ესა თუ ის შეწყალების აქტი. სწორედ პროცედურა უნდა გადაიხედოს და ის გამჭირვალე იყოს საზოგადოებისთვის", _  განაცხადა  წულუკიანმა.

ომბუდსმენის, არასამთავრობოების ნაწილისა და იუსტიციის მინისტრის მოსაზრებას,   საპარლამენტო უმრავლესობაშიც იზიარებენ. თუმცა, განსხვავებული ხედვა აქვთ უმცირესობაში.

"თუ ეს პრეზიდენტის მიერ ბაჩო ახალაიას შეწყალებას უკავშირდება და ამის გამო უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია, არასწორია, მაგრამ თუ ზოგადად ახალი მთავრობა შეიმუშავებს სასიკეთო ცვლილებებს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, თუ რაიმე ახალს და კარგს დანერგავს, ჩვენ მივესალმებით ამ ქმედებას. შეეზღუდება თუ არა პრეზიდენტს შეწყალების უფლება ეს დისკუსიის თემა უნდა იყოს. არ დაგვავიწყდეს, რომ შეწყალება პრეზიდენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჰუმანური ფუნქციაა", _ განაცხადა "ნაციონალური მოძრაობის" ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა.

პრეზიდენტისთვის შეწყალებასთან დაკავშირებით უფლებამოსილების შეზღუდვას დადებითად აფასებს უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და "გურია ნიუსთან" საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამ თემით დიდი ხნის წინ უნდა დაინტერესებულიყვნენ.

"ასეთი განცხადებები არ უნდა კეთდებოდე მას შემდეგ, რაც ურემი ბრუნდება. ესეთი განცადების გაკეთების საფუძველი დიდი ხანია არსებობს. შეწყალების გამოყენების დებულება პრეზიდენტს განუსაზღვრელ უფლებებს ანიჭებს - შეიწყალოს მსჯავრდებული პირი სასჯელის დინების ნებისმიერ მომენტში. მას შემდეგ, რაც აღნიშული აქტის მოქმედება გამოყენებული იქნა პრეზიდენტის მიერ დაუსწრებლად მსჯავრდებული პირების მიმართ, მხედველობაში მაქვს ჯიმშეიშვილი და ადეიშვილი. ასეთი აქტის მარათლზომიერება მსჯელობის საგანი უნდა გამხდარიყო. მუხედავად შეწყალების გამოყენების დებულების მე-8 თავით გათვალსიწინებული ულფებისა, სააკაშვილს არ ჰქონდა უფლება შეეწყალებინა დაუსწრებლად მსჯავრდებული პირები, ვინაიდან 2004 წელს გამოცემული ბრძანებულება შეწყალების გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ, ამგვარი კატეგორიის მიმართ შეწყალების გამოყენებას არ ითვალისწინებდა, ვინაიდან მხოლოდ 2006 წელს შესული ცვლილებების შედეგად გახდა შესაძლებელი იმ პირის გასამართლება, რომელიც დასუწრებლად ბრალდებული იყო მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში, ხოლო შეწყალების დებულება პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცებული იქნა 2004 წელს და მასში ცვლილება და დამატება2005 წელს შევიდა.

ბუნებრივია ის რაც ვერ იქნებოდა 2004 2005 წლებში გამოყენებადი 2006 წელს შესული ცვლილებების შედეგად ვერ უნდა გამოყენებულიყო", _ ამბობს "გურია ნიუსთან" საუბრისას ლორთქიფანიძე.

ცნობისთვის, პროცედურულად პრეზიდენტის მიერ ამა თუ იმ პირის შეწყალება, როგორ ჩვენთან საუბარში უფლებადამცველი განმარტავს, შემდეგნაირად ხდება:

"საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის ო ქვეპუნქტის თანახმად მხოლოდ პრეზიდენტია უფლებამოსილი შეიწყალოს მსჯავრდებული პირი. მსჯავრდებული პირის შეწყალების დელეგირებას პრეზიდენტი ახდებს შეწყალების კომისიისადმი მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე. ესაა კომისია, რომელიც უფლებამოსილია შეისწავლოს ყველა ის განცხადება, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის სახელზე მსჯავრდებული პირის, მისი ოჯახის წევრის მხრიდან შემოდის. კომისია ასეთ განცხადებებს პერიოდულად განიხილავს და დადგენული რპაქტიკით აე პერიოდები დიდ რელიგიურ დღესასწაულებეს მოიცავს. თუმცა, შეწყალების კომისიის მუშაობას ხშირ შემთხვევაში ფასადური მხარე აქვს. ანუ, შეწყალების კომისიის მუშაობის დაწყებას ეფექტურად იყენებდა პროკურატურა, რომელიც შესაწყალებელი პირების რეალურ სიას ადგენდა და ეს სია შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით პრეზიდენტს წარედგინებოდა. მაგრამ, მედიისთვის ცხადდებოდა, რომ შეწყალების კომისიამ იმუშავა", _ განმარტავს ლორთქიფანიძე.

მისივე თქმით, ეს სქემა ელიტურ კორუფციას ემსახურებოდა, რადგან ხშირად არჩევნებისთვის ხმების მოსაპოვებლად იყენებდნენ.

"ეს იყო ელიტური კორუფციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასეთი სიების მომზადებაში აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობები, რომელებიც გარკვეული ხმების სანაცვლოდ პროკურატურას უგზავნიდნენ ამგვარ სიებს", _ უთხრა "გურია ნიუსს" უფლებადამცველმა.

რაც შეეხება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძეს, მას ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი პოზიცია არ გააჩნია და ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შეწყალება - ეს პრეზიდენტის მისივე დებულებით განსაზღვრული უფლებაა.
 ახალი ამბები
  • გრიგოლ ვაშაძე: როგორც ყველა ნორმალური მამაკაცი, ორჯერ ვიყავი დაქორწინებულიროგორც ყველა ნორმალური მამაკაცი, ორჯერ ვიყავი დაქორწინებული“, - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ ოპოზიციური ჯგუფის პრეზიდენტობის კანდიდატმა, გრიგოლ ვაშაძემ ტელეკომპანია „რუსთავი2“-ის გადაცემაში „პოსტკრიპტუმი“ განაცხადა. მისი თქმით, პირველად ის 18 წლისა დაქორწინდა და პირველი შვილისგან უკვე შვილიშვილიც ჰყავს. პრეზიდენტობის კანდიდატის შვილი, ნოდარ ვაშაძე ევროპაში ოჯახის ღვინის კომპანიის წარმომადგენელია. პოლიტიკოსის პირველი ცოლი ნატალია ალხიმოვა იყო.  ვაშაძის მეორე ცოლი თბილისის საბალეტო დასის ხელმძღვანელი ნინო ანანიაშვილია, რომელთანაც გრიგოლ ვაშაძეს ქალიშვილი ელენე ... ...
  • ხანძარი თბილისში მოსკოვის გამზირზეთბილისში, მოსკოვის გამზირზე, კერამიკის ქარხნის ტერიტორიაზე საბურავები, პენოპლასტი და ჯიხური დაიწვა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მუშაობდა 4 სახანძრო ჯგუფი. დამწვარია 130 კვ. მ.   ... ...
  • „თვალნათლივ გვაჩვენა ივანიშვილის გუნდის დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ“_ბოკერია„ამ ჩანაწერებმა, უბრალოდ, დაადასტურა კომისიის დასკვნაში მოცემული ფაქტები, რომ ხელს აფარებდნენ კონკრეტულ მკვლელობაში ეჭვმიტანილს და რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა სუბელიანის გამო. ამას აკეთებდნენ უმაღლესი თანამდებობის პირები, ყოფილი მთავარი პროკურორი და ა.შ. “,_აღნიშნული განცხადება დღეს გიგა ბოკერიამ გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, ჩვენების შეცვლის სანაცვლოდ შესაწირში ჩაგდებული თანხის შესახებ ინფორმაცია ჩანაწერებიდან შეიტყო. ბოკერიას თქმით, ჩანაწერებმა ივანიშვილის გუნდის უპატივცემულო დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ უფრო თვალნათელი გახადა. „ჩანაწერებმა უფრო თვალნათლივ და უფრო დიდი მასშტაბით გვაჩვენა ცინიზმის და იმ სრული უპატივცემულობის საზოგადოების მიმართ და ახალგაზრდის სიცოცხლის და მართლმსაჯულების მიმართ და კანონის უზენაესობის მიმართ, რომელიც ახასიათებს ივანიშვილის გუნდს. კორუფცია, ნეპოტიზმი, ორგანიზებული დანაშაული და მაფიისთვის დამახასიათებელი მმართველობის ფორმა. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც 28 ოქტომბერს უნდა ვუთხრათ უარი ამ ყველაფერს“,_განაცხადა გიგა ბოკერიამ. ... ...
  • დღეს საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო (R)დღეს საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა. როგორც ცესკოს პრეს-სპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ბიულეტენები იბეჭდება 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის და თერჯოლასა და სამტრედიაში 6 საარჩევნო უბანზე გასამართი საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის. ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდება და მას ცესკოს წევრებთან ერთად დააკვირდება 2 საერთაშორისო და 5 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 12 დამკვირვებელი. „საერთო ჯამში, თბილისის 6 სტამბაში 3 709 საარჩევნო უბნისთვის დაიბეჭდება 3 259 900 ბიულეტენი. მათგან 3 252 800 განკუთვნილია პრეზიდენტის არჩევნებისთვის, ხოლო 7 100 - საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის. ამომრჩევლებს კენჭისყრის დღეს, 28 ოქტომბერს, გადაეცემათ თითო ბიულეტენი პრეზიდენტის ასარჩევად, ხოლო თერჯოლისა და სამტრედიის 6 უბნის ამომრჩევლებს - ორი ბიულეტენი, როგორც პრეზიდენტის, ისე საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის“, - განაცხადა ანა მიქელაძემ. მისივე თქმით, კანონმდებლობის თანახმად, ზუსტი აღრიცხვის მიზნით, საარჩევნო ბიულეტენები თანმიმდევრობით დაინომრება და 50-50 ცალად აიკინძება ბლოკნოტების სახით. თითოეულ საარჩევნო უბანს ამომრჩეველთა რაოდენობიდან გამომდინარე, გადაეცემა 50-ის ჯერადი ოდენობის ბიულეტენი. აღსანიშნავია, რომ ბიულეტენები ასევე დაიბეჭდება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე: ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე ბიულეტენები მიეწოდება 209 საარჩევნო უბანს, ხოლო ქართულ-სომხურ ენებზე - 133 საარჩევნო უბანს. ასევე, ოთხი საარჩევნო უბნისთვის დაიბეჭდება სამენოვანი ბიულეტენები (ქართულ-აზერბაიჯანულ-სომხური). ცენტრალური საარჩევნო კომისია კანონით განსაზღვრულ ვადებში (არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-2 დღისა), საოლქო საარჩევნო კომისიებს გადასცემს ბიულეტენებს. თავის მხრივ, საოლქო საარჩევნო კომისიები კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა უზრუნველყოფენ ბიულეტენების მიწოდებას საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის. ცესკოს პრეს-სპიკერის განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ასევე იბეჭდება როგორც ამომრჩეველთა სამაგიდო (ფოტოსურათიანი), ისე სიის საჯარო (კედლის) ვერსია და ამომრჩეველთა ბარათები. ანა მიქელაძის თქმით, საბოლოო მონაცემებით, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საერთო ჯამში რეგისტრირებულია 3 518 890 ამომრჩეველი. ... ...
  • „უნდა ვუთხრათ უარი იმ ჭაობს, რომელსაც ივანიშვილი გვთავაზობს“_ დავით ბაქრაძე მხარდამჭერებს შეხვდადღეს „ევროპული საქართველოს“ საპრეზიდენტო კანდიდატი, დავით ბაქრაძე თბილისში, სპორტის სასახლეში მხარდამჭერებს შეხვდა. შეხვედრაზე დასასწრებად პარტიის მხარდამჭერები საქართველოს ყველა რაიონიდან ჩამოვიდნენ. შეხვედრა საქართველოს ჰიმნის შესრულებით გაიხსნა და ვიდრე, პარტიის ლიდერები სიტყვით გამოსვლებს დაიწყებდნენ, მათ დავით ბაქრაძის შვილმა, კატომ ვიდეოთი მიმართა და მამას მხარდაჭერა გამოუცხადა, რადგან სასწავლებლად საზღვარგარეთ იმყოფება და დღეს, ოჯახის წევრების გვერდით ყოფნა არ შეეძლო. დავით ბაქრაძეს მხარდაჭერა ასევე ვიდეომიმართვით გამოუცხადა ლიტვის პირველმა პრეზიდენტმა, ვიტაუტას ლანდსბერგისმა. „როდესაც ჩვენ საქართველო და ლიტვა ვიყავით გამომწყვდეული საბჭოთა კავშირში, მახსოვს, როგორ მედგრად იბრძოდნენ ქართველები თავისუფლებისთვის. ხშირად ქართველები იყვნენ საბჭოთა იმპერიის წინააღმდეგ გამართული ბრძოლის წინა ხაზზე, ზოგჯერ საქართველოს არც იღბალი ღალატობდა და ასე მოხდა „ვარდების რევოლუციის“ დროს. გუნდმა, რომელმაც განახორციელა გამბედავი  რეფორმები, საქართველო უნდა აქციოს ფუნქციურ ევროპულ სახელმწიფოდ. საქართველოს წარმატებისთვის ფუნდამენტურია მთავრობის არჩევნების გზით შეცვლის შესაძლებლობა და უნარი. საქართველოს მეგობრებს გვსურს ვიხილოთ საქართველო ჩვენს თავისუფალი და დემოკრატიული ერების ოჯახში. გვსურს საქართველო იყოს დაცული ნატოსა და ევროკავშირის ფარგლებში, რომ საქართველო იყოს მთლიანი და თავისუფალი, რადგან გადაუწყვეტელი საქართველო ზრდის რისკს მის ირგვლივ. ჩვენ ვიცნობთ, გუნდს, რომელსაც წარმოადგენს „ევროპული საქართველო“, ვიცნობთ დავით ბაქრაძეს, რომელსაც განსაკუთრებული რეპუტაცია აქვს საქართველოს მეგობრებში საზღვარგარეთ. საქართველოს სჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც გულანთებულია და რომელსაც მყარი ხედვა და ცივი გონება აქვს. დავით ბაქრაძე სწორედ ასეთი ადამიანია“,_განაცხადა ლანდსბერგისმა. როგორც „ევროპული საქართველო“ აღნიშნავს, 28 ოქტომბერს, ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს სწორი არჩევანი, რომ ქვეყანამ შეძლოს გამოსვლა ჭაობიდან, რომელშიც, მათი თქმით, „ქართული ოცნება“ და ივანიშვილი  ფლავენ. „ხელისუფლება ცდილობს ხალხი დააჯეროს, რომ თუ არ იქნებიან ისინი იქნება რევოლუცია, შფოთი, რევანში. ეს არის პროპაგანდა და ეს არის ტყუილი“,_ განაცხადა გიგი უგულავამ აუდიტორიის წინაშე. როგორც სიტყვით გამოსვლისას საპრეზიდენტო კანდიდატმა, დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, მთავრობა, არაფერს აკეთებს საკუთარი ჯიბის, ნეპოტისტური და კორუფციული ინტერესის გარდა, რის შედეგადაც, საზოგადოება ხედავს შეუსრულებელ დაპირებებს,  დაპირებებს, ტყუილს, უიმედობას და უკუსვლას, გაზრდილ სიღარიბეს. ბაქრაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოება, ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელებით,  ბოლომდე გამოიწვია. მან ასევე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ცდილობს, მოქალაქეებს დაანახოს, რომ არჩევანის გაკეთება ცუდს და უარესს შორის უწევთ და ამ მიზნით ოპოზიციის ნაწილს იყენებს. „ქართული ოცნება დღეს ცდილობს გვაჩვენოს, რომ ქართველებს არ გვაქვს კარგი, მომავალზე ორიენტირებული არჩევანი და რომ ჩვენი არჩევანი არის ცუდს და უარესს შორის. ჩვენი არჩევანია იმ ჭაობს, უიმედობას და უპერსპექტივობას შორის, სადაც დღეს ვართ და არეულობას, შურისძიებას და წარსულის დაბრუნებას შორის.  ეს არის იარაღ,, რომელიც დღეს ხელისუფლებას აქვს. სამწუხაროა, რომ ამ მიზნით ხელისუფლება იყენებს ოპოზიციის ნაწილს, მათ შორის იმ ნაწილ, სადაც წლების განმავლობაში ჩვენც ვიყავით. საუბარი მაქვს „ნაციონალურ მოძრაობაზე“. წარსულის შეცდომების არ აღიარება, აგრესიული რიტორიკა, მკაფიო დაპირების არარსებობა, რომ მომავალში შურისძიება არ იქნება, არ იქნება რევანში და არეულობა - ეს ყველაფერი ეხმარება ხელისუფლებას, წარმოაჩინოს, რომ ქვეყანა დგას ორი ალტერნატივის წინაშე, ან იქნება სალომე ზურაბიშვილი და ჭაობი, ან იქნება „ნაციონალური მოძრაობა“ და არეულობა და რევანში,“_განაცხადა ბაქრაძემ. მან ასევე  „ქართული ოცნების“ აქტივისტებსა და მხარდამჭერებს მოუწოდა, პატივი სცენ ერთმანეთის განსხვავებებს, ერთმანეთის განსხვავებულ წარსულს, პატივი სცენ და შეუნდონ ერთმანეთს წარსულში დაშვებული შეცდომები. „ევროპული საქართველოს“ ლიდერები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გარდაუვალია, ხოლო 25 საპრეზიდენტო კანდიდატიდან პრეზიდენტობისთვის  დავით ბაქრაძე, გრიგოლ ვაშაძე და სალომე ზურაბიშვილი იბრძოლებენ.  როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას, გიგა ბოკერიამ განაცხადა,  სალომე ზურაბიშვილი საქართველოსთვის საშიში და სამარცხვინო საპრეზიდენტო კანდიტატია, ხოლო გრიგოლ ვაშაძე,  რომელიც უპასუხისმგებლო პოპულიზმში ეჯიბრება მმართველ პარტიას საქართველოს არ სჭირდება. „საქართველოსთვის  საშიშია და არ სჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც საკუთარ ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას და ეთნიკურ შუღლს აღვივებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის, როგორიც არის სალომე ზურაბიშვილი, სამარცხვინო კანდიდატი ივანიშვილის მიერ შერჩეული. საქართველოს არ სჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც უპასუხისმგებლო პოპულიზმში ეჯიბრება მმართველ პარტიას, როგორიც არის გრიგოლ ვაშაძე, მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატი. საქართველოს ჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც მის ინტერესებს დაიცავს ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით და აქვს მკაფიო ხედვა და რწმენა მშვიდობიანი შეცვლისა ამ ჭაობიდან მშვიდობით გამოსვლისთვის. ასეთი კანდიდატი არის დავით ბაქრაძე.  28 ოქტომბერს, ჩვენ ყველამ უნდა ვუთხრათ უარი იმ ჭაობში ჩაფლულობას, რასაც ივანიშვილი გვთავაზობს ბოლო წლებია“_განაცხადა ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე ცნობილი მზარეულები მსოფლიოში

გორდონ რამზი ცნობილი კულინარიული პროგრამების...

ბუნების სამკურნალო თვისებები

შოტლანდიის შეტლანდის კუნძულებზე ჩატარებული წარმატებული...

რატომ თვლით, რომ უბედური ხართ

იმისათვის, რომ ტკივილი გადაიტანოთ, საჭიროა...

მიზეზები, რომელიც ლამაზს გხდის

იქნებ საქმე შინაგან განწყობაში, ახალ...

„უიღბლო“ ამერიკელი

კონექტიკუტის შტატში მცხოვრებმა ჩარლზ დადლიმ...

ახლო მეგობარი მოდელები

რატომღაც მივეჩვიეთ, რომ სამოდელო ბიზნესში...
კარმიდამო ჩემი

ლობიოს რაგუ ბასკურად

ესპანური სამზარეულო მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო...

გავამრავლოთ ქოთნის ყვავილები

შემოდგომის დასაწყისი, ოქტომბრის ბოლომდე, ქოთნის...

ბულგარული წიწაკის საწებელი ნედლი მწავანილეულით

მრავალგვარ საწებელს შორის, ჩვენს მიერ...

როგორ მოვამზადოთ წათხი

ყველის წათხის მოსამზადებლად საჭიროა: ერთი...

დანდური _ მხალეული, მწნილი, სამკურნალო მცენარე

ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარე დანდური საქართველოში...

ბოსტნეულის შენახვის რა მეთოდს იყენებდნენ წინაპრები

შემოდგომის დასაწყისიდან ყველა დიასახლისი ამზადებს...

როგორ დავიცვათ სიმინდი ფაროსანასგან

აზიური მავნებლის ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის...

როგორ ამოვიცნოთ ინსულტი

ინსულტი 21–ე საუკუნის კიდევ ერთი...

"ყვავილებში ნაპოვნი ენერგია ჩაის აღორძინებაში დამეხმარება"

ფატი გრიგალაშვილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

ვის აძლევთ ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებზე?