პრეზიდენტის შეწყალება, როგორც ელიტური კორუფციის ნაწილი?

gurianews.com

მთავარი თემა

პრეზიდენტის შეწყალება, როგორც ელიტური კორუფციის ნაწილი?

2013 ნოე 5 14:05:08

დღეს სახალხო დამცველის აპარატმა აღნიშნულთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების ინსტიტუტის გამოყენება კონსტიტუციურ-სამართლებრივ ფარგლებში უნდა მოექცეს.

"შეწყალების ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებულ პრივილეგიას. ამრიგად, პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფოს მეთაური სარგებლობს კონსტიტუციური პრივილეგიით – მსჯავრდებულთა შეწყალების განსაკუთრებული უფლებით. საქართველოს პრეზიდენტის აღნიშნული პრივილეგია გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციის 73–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ო" ქვეპუნქტით, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენს პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა განმსაზღვრელი კონსტიტუციური ნორმის ნაწილს.

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუციის 73–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ო" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლება – მსჯავრდებულთა შეწყალების პრივილეგია, ისევე, როგორც მისი სხვა უფლებამოსილებები, განხილული უნდა იქნეს, მათ შორის, კონსტიტუციის 69–ე მუხლის ფარგლებშიც, განსაკუთრებით კი ქვეყნის ერთიანობის, მთლიანობის და სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობის კონსტიტუციურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტის აღნიშნული კომპეტენცია, ასევე შესაბამისობაში იყოს საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის ძირითად სულისკვეთებასთან, განსაკუთრებით, სამართლებრივი სახელმწიფოს და ზოგადად სამართლის უზენაესობის კონსტიტუციით აღიარებულ პრინციპებთან.

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ "შეწყალების გამოყენების წესის თაობაზე" დებულებით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი მინიჭებული ასეთი ფართო პრივილეგია, შესაძლებელია წინააღმდეგობაში მოდიოდეს პრეზიდენტის საქართველოს კონსტიტუციის პოლიტიკურ–სამართლებრივ ბუნებასთან განსაკუთრებით კი, მის ერთ–ერთ ძირითად ფუნქციასთან – უზრუნველყოს სახელმწიფო ორგანოთა (ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულების ორგანოთა) საქმიანობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობა. ამიტომ, აუცილებელია, განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც სამართლებრივ რაზიონალიზმზე დაფუძნებულ პრივილეგიას", _ ესაა მცირე ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც დღეს სახალხო დამცველის აპარატმა გაავრცელა.

პრეზიდენტის მიერ საკუთარი თავისთვის განუსაზღვრელი უფლებების მინიჭებაზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტის უფლებმოსილებას შეწყალებასთან დაკავშირებით რეგულაცი სჭირდება.

შეწყალების ინსტიტუტს რეფორმირებას ემხრობა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.

"საერთოდ შეწყალების ინსტიტუტი, ისევე როგორც საპატიმროებში სასჯელის მოხდის მიმდინარეობა, რა თქმა უნდა, საჭიროებს რეფორმას. მე არ ვარ იმ აზრის რომ პატიმრები კატეგორიებად უნდა დაიყონ და ზოგიერთის შეწყალება უნდა შეეძლოს პრეზიდენტს და ზოგიერთის არა - პრეზიდენტს ყველანაირი პატიმრის შეწყალება უნდა შეეძლოს და ამაში არაა პრობლემა. პრობლემა, ჩემი აზრით, თავად პროცედურაშია - პროცედურა უნდა დაიხვეწოს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ხვდება პრეზიდენტის მაგიდაზე ხელმოსაწერად ესა თუ ის შეწყალების აქტი. სწორედ პროცედურა უნდა გადაიხედოს და ის გამჭირვალე იყოს საზოგადოებისთვის", _  განაცხადა  წულუკიანმა.

ომბუდსმენის, არასამთავრობოების ნაწილისა და იუსტიციის მინისტრის მოსაზრებას,   საპარლამენტო უმრავლესობაშიც იზიარებენ. თუმცა, განსხვავებული ხედვა აქვთ უმცირესობაში.

"თუ ეს პრეზიდენტის მიერ ბაჩო ახალაიას შეწყალებას უკავშირდება და ამის გამო უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია, არასწორია, მაგრამ თუ ზოგადად ახალი მთავრობა შეიმუშავებს სასიკეთო ცვლილებებს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, თუ რაიმე ახალს და კარგს დანერგავს, ჩვენ მივესალმებით ამ ქმედებას. შეეზღუდება თუ არა პრეზიდენტს შეწყალების უფლება ეს დისკუსიის თემა უნდა იყოს. არ დაგვავიწყდეს, რომ შეწყალება პრეზიდენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჰუმანური ფუნქციაა", _ განაცხადა "ნაციონალური მოძრაობის" ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა.

პრეზიდენტისთვის შეწყალებასთან დაკავშირებით უფლებამოსილების შეზღუდვას დადებითად აფასებს უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და "გურია ნიუსთან" საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამ თემით დიდი ხნის წინ უნდა დაინტერესებულიყვნენ.

"ასეთი განცხადებები არ უნდა კეთდებოდე მას შემდეგ, რაც ურემი ბრუნდება. ესეთი განცადების გაკეთების საფუძველი დიდი ხანია არსებობს. შეწყალების გამოყენების დებულება პრეზიდენტს განუსაზღვრელ უფლებებს ანიჭებს - შეიწყალოს მსჯავრდებული პირი სასჯელის დინების ნებისმიერ მომენტში. მას შემდეგ, რაც აღნიშული აქტის მოქმედება გამოყენებული იქნა პრეზიდენტის მიერ დაუსწრებლად მსჯავრდებული პირების მიმართ, მხედველობაში მაქვს ჯიმშეიშვილი და ადეიშვილი. ასეთი აქტის მარათლზომიერება მსჯელობის საგანი უნდა გამხდარიყო. მუხედავად შეწყალების გამოყენების დებულების მე-8 თავით გათვალსიწინებული ულფებისა, სააკაშვილს არ ჰქონდა უფლება შეეწყალებინა დაუსწრებლად მსჯავრდებული პირები, ვინაიდან 2004 წელს გამოცემული ბრძანებულება შეწყალების გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ, ამგვარი კატეგორიის მიმართ შეწყალების გამოყენებას არ ითვალისწინებდა, ვინაიდან მხოლოდ 2006 წელს შესული ცვლილებების შედეგად გახდა შესაძლებელი იმ პირის გასამართლება, რომელიც დასუწრებლად ბრალდებული იყო მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში, ხოლო შეწყალების დებულება პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცებული იქნა 2004 წელს და მასში ცვლილება და დამატება2005 წელს შევიდა.

ბუნებრივია ის რაც ვერ იქნებოდა 2004 2005 წლებში გამოყენებადი 2006 წელს შესული ცვლილებების შედეგად ვერ უნდა გამოყენებულიყო", _ ამბობს "გურია ნიუსთან" საუბრისას ლორთქიფანიძე.

ცნობისთვის, პროცედურულად პრეზიდენტის მიერ ამა თუ იმ პირის შეწყალება, როგორ ჩვენთან საუბარში უფლებადამცველი განმარტავს, შემდეგნაირად ხდება:

"საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის ო ქვეპუნქტის თანახმად მხოლოდ პრეზიდენტია უფლებამოსილი შეიწყალოს მსჯავრდებული პირი. მსჯავრდებული პირის შეწყალების დელეგირებას პრეზიდენტი ახდებს შეწყალების კომისიისადმი მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე. ესაა კომისია, რომელიც უფლებამოსილია შეისწავლოს ყველა ის განცხადება, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის სახელზე მსჯავრდებული პირის, მისი ოჯახის წევრის მხრიდან შემოდის. კომისია ასეთ განცხადებებს პერიოდულად განიხილავს და დადგენული რპაქტიკით აე პერიოდები დიდ რელიგიურ დღესასწაულებეს მოიცავს. თუმცა, შეწყალების კომისიის მუშაობას ხშირ შემთხვევაში ფასადური მხარე აქვს. ანუ, შეწყალების კომისიის მუშაობის დაწყებას ეფექტურად იყენებდა პროკურატურა, რომელიც შესაწყალებელი პირების რეალურ სიას ადგენდა და ეს სია შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით პრეზიდენტს წარედგინებოდა. მაგრამ, მედიისთვის ცხადდებოდა, რომ შეწყალების კომისიამ იმუშავა", _ განმარტავს ლორთქიფანიძე.

მისივე თქმით, ეს სქემა ელიტურ კორუფციას ემსახურებოდა, რადგან ხშირად არჩევნებისთვის ხმების მოსაპოვებლად იყენებდნენ.

"ეს იყო ელიტური კორუფციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასეთი სიების მომზადებაში აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობები, რომელებიც გარკვეული ხმების სანაცვლოდ პროკურატურას უგზავნიდნენ ამგვარ სიებს", _ უთხრა "გურია ნიუსს" უფლებადამცველმა.

რაც შეეხება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძეს, მას ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი პოზიცია არ გააჩნია და ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შეწყალება - ეს პრეზიდენტის მისივე დებულებით განსაზღვრული უფლებაა.


ნახვა: 547


 ახალი ამბები
  • ჩაისუნთქე სუფთა ბგერა _ ხვალ ბახმაროში პირველი მუსიკალური ფესტივალი გაიმართებახვალ, 19 აგვისტოს, გურიაში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, კურორტ ბახმაროში, პირველი თანამედროვე მუსიკალური ფესტივალი გაიმართება. ბახმარო SunSet Fest ფერისცვალების დღესასწაულზე, ტრადიციული დოღის შემდეგ ჩატარდება და მომავალში ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს. ფესტივალი ზღვის დონიდან 2100 მეტრზე, მზის ჩასავალ გორასთან, 17:00 საათიდან _ დილამდე მსმენელს შესთავაზებს თანამედროვე მუსიკას ახალგაზრდებში პოპულარული ჯგუფებისა და DJ-ების შესრულებით. დაგეგმილია მზის გაცილების ცერემონიალი; ფესტივალის ტერიტორიაზე უკვე მოეწყო „კარვების ქალაქი“ ლაშქრობისა და კემპინგის მოყვარულთათვის. ტერიტორია უზრუნველყოფილია ყველა აუცილებელი სერვისით; იფუნქციონირებს კაფე & ბარი, რომლებშიც, ძირითადად, გურიაში წარმოებული პროდუქტი, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელი იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალში მონაწილეობენ მუსიკალური ჯგუფები: KILLAGES, არა, MEBO RENARD, ბაჩო ჯიქიძე & ალბანელი შამანები, George Merych, Leif S, ლურჯი იალქანი. დიჯეები: SUMO, WCAN და ანი ANI. ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს სიურპრიზიც ელოდებათ _ მსმენელისთვის ყველაზე ცნობილი ცნობილი გურული DJ დაუკრავს. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფესტივალი ტარდება სახელმწიფო პროგრამა “Check in Georgia“ ფარგლებში. ევროკავშირის პროექტის - " მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის" მხარდაჭერით. ორგანიზებასა და ჩატარებას უზრუნველყოფს “ა(ა)იპ „Post- ალიონი“. მედია პარტნიორი ორგანიზაციები არიან: მედია სახლი “გურია ნიუსი“ და კლიპარტი. ფესტივალის მოსამზადებელ სამუშაოებში აქტიურად არიან ჩართული გურიაში მცხოვრები ახალგაზრდები - მოხალისეები. ფესტივალი ხელს შეუწყობს ბახმაროს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართვას ტურიზმის განვითარებაში. ფესტივალის გენერალური სპონსორია "წყალი მარგებელი". სპონსორები არიან: კომპანია "ზედაზენი"; შპს "პალადა"; "საქენერგო რემონტი"; შპს “NEW ROAD"; "ორბი ჯგუფი" "ოზურგეთლუდი", "ვასაძის პური"; "My family", სასტუმრო "ბახმარო".; "ნატურალ თი კომპანი", "ჩვენი მარკეტი". მხარდამჭერები არიან: გურიის სამხარეო ადმინისტრაცია; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი; სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო; შინ აგან საქმეთა სამინისტრო; ენერგო პრო ჯორჯია, მაჟორიტარი დეპუტატის ნინო წილოსანის ბიურო, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; სიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი; "ლიდერფუდი"; TBC ბანკი; ოზურგეთს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია; ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღურჯუმელიძე; ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატი გელა ჭანუყვაძე; ბიზნესმენი ბეგლარ სიორიძე, ბიზმესმენი გია ... ...
  • ბახმაროში ტრადიციული დოღისთვის სამზადისი მიმდინარეობსჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კურორტ ბახმაროში ტრადიციული დოღისთვის აქტიური სამზადისია. „ბახმაროს თასი 2018“-ის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასული ცხენოსნები იბრძოლებენ. ღონისძიების ორგანიზატორები წყაროს წყალი “ბახმარო” და “ნაბეღლავის” მწარმოებელი “წყალი მარგებელია“. დოღის გამართვაში მონაწილეობს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი. საქართველოს ხალხური ცხენოსნობის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ღონისძიების ფარგლებში 4 გარბენი მოეწყობა. გამარჯვებულებს ფულადი ჯილდოები გადაეცემათ. ბახმაროში დოღის ჩატარებას გასული საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა ... ...
  • თვითმკვლელობა ოზურგეთში _ დაკავებულს ბრალი დაუმძიმდაშინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1996 წელს დაბადებული მ.თ., თვითმკვლელობამდე მიყვანის და წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით, ოზურგეთში დააკავეს. ჩადენილი დანაშაულის უმაღლესი სასჯელი 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანებში მცხოვრები, 2002 წელს დაბადებული ნ.ბ. სოციალური ქსელის - „ფეისბუქის“ საშუალებით გაიცნო. მ.თ.-ს გოგონასთან გარკვეული დროის განმავლობაში, ამავე ქსელის მეშვეობით მიმოწერა ჰქონდა. მოგვიანებით, ბრალდებული ნ.ბ.-ს აღნიშნული მიმოწერის მისივე მშობლებისთვის გაგზავნით დაემუქრა, რის შედეგადაც არასრულწლოვანი გოგონა ინტიმური ხასიათის ფოტოსურათებისა და ვიდეოკადრების გადაღებასა და გაგზავნაზე დაითანხმა. მას შემდეგ, რაც ნ.ბ.-მ გადაღებული ფოტოები და ვიდეომასალა გადაუგზავნა, ბრალდებულმა გოგონას დაშანტაჟება დაიწყო, რის გამოც ამ უკანასკნელმა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში თავი ჩამოიხრჩო. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ასევე წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტზე, საქართველოს სსკ-ს 115-ე მუხლით და 141-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით ... ...
  • ელჭექი, სეტყვა, წყალმოვარდნები _ როდემდე გაგრძელდება უამინდობა საქართველოშიგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 18 აგვისტოდან 19 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონებში დროგამოშვებით იწვიმებს. "18 აგვისტოს დღის ბოლოდან 20 აგვისტომდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა ელჭექით, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია სეტყვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო ქვეყნის მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა - გააქტიურება გამოიწვიოს", _ ნათქვამია ეროვნული სააგენტოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებულ ... ...
  • რა უნდა გაითვალისწინონ გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმასაქართველოში ნადირობის სეზონი დღეიდან დაიწყო. ინფორმაციას საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა, ნადირობისას, თან უნდა იქონიონ დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 2018-2019 წლების სანადირო სეზონისთვის ფრინველებზე: ჩიბუხა, მწყერი, ქედანი, გარეული მტრედი, გულიო (გვიძინი), ჩვეულებრივი გვრიტი, ღალღა და ჩიბუხელა (გარშნეპი) ახალქალაქის, ახალციხის, ნინოწმინდის, წალკის, დმანისის, დუშეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ნადირობა ნებადართულია 2018 წლის პირველი სექტემბრიდან 15 თებერვლამდე. სამინისტროს ნორმატიულ აქტში ცვლილებაა. ხანძრების გამო, სანადიროდ ნებადართული ადგილები შემცირდა. საქართველოში, დღეისათვის, 40 000-ზე მეტი მონადირეა რეგისტრირებული. ნადირობა აკრძალულია სახელმწიფო ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500-მეტრიან ზონაში, ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ ... ...

არქივი

ზაფრანი

,,ყველაზე", „ყველაზე“ ადამიანები მსოფლიოში

მსოფლიოში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვნად...

მოგწონთ თქვენი სახელი?

სახელს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის....

ამერიკელი ინდიელების ცხოვრებისეული ფილოსოფია

როცა უკანასკნელ ხეს მოჭრი, უკანასკნელ...

ქვეყნიერების მერვე საოცრება

„თუ ქვეყნიერების მერვე საოცრება გინდათ...

გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები

ცოტა ხნის წინ ბუნების დაცვის...
კარმიდამო ჩემი

გურული მეურნის მიერ დამორჩილებული ცნობილი "ლედის თითები" _ იგივე ბამია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთის მკვიდრი,...

მცენარეთა რძე და რძის პროდუქტები

ჩვენს წარმოდგენაში რძე და რძის...

გავამდიდროთ ხაჭაპური ჯიჯილაყას ნარევი გულსართით

მცენარე ჯიჯილაყა, იგივე ამარანტი, რომელსაც...

თევზის ფილეს სალათი

ზეთში შემწვარი თევზის ფილე დავჭრათ...

ბერძნული მუსაკა

მასალა: 1 კგ კარტოფილი; 2...

სუსტი განტოტვის დამაგრება

ხეხილის მოსავლიან ბაღებში, ისეთი უხვი...

დავრგოთ ტირიფი შესაფერის გარემოში

გურიაში ტირიფს ბევრგან შეხვდებით. 600-მდე...

პირველ რიგში ჩასატარებელი სამუშაოები აგვისტოში

აგვისტოში, როგორც ბაღ-ვენახებში, ისე, ბოსტნებში...

ქართველი "ზორო" ბიზნესსაქმიანობას, ამქრებთან ერთად, "ზუკიტოს ქოხიდან" იწყებს

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში (შემოქმედის...