"ეროვნულ გამოცდებს ხარვეზები აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესოა განათლების სისტემაში"

მთავარი თემა

"ეროვნულ გამოცდებს ხარვეზები აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესოა განათლების სისტემაში"

2014 აგვ 25 13:58:41

საქართველოს უნივერსიტეტებს 26 ათასი სტუდენტი შეემატა. 35 500 აბიტურიენტიდან 6 - ათასმა  სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო.  უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრა კი  9- ათასმა ვერ შეძლო.

მათთვის, ვინც დაფინანსება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  ვერ მოიპოვა, 2014-2015 სასწავლო წლისთვის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო    სოციალურ  გრანტებს გასცემს. აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული  ბაკალავრებისთვის - 2 520 000 ლარი, ხოლო მაგისტრანტებისთვის 205 000 ლარი გამოიყო.

განათლების სამინისტროს ცნობით, სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფი­ნან­­­სების მოსაპოვებლად, ბაკალავრებმა განცხადება თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო მაგისტრანტებმა 20 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარადგინონ.

ბაკალავრიატში დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა აქვს შემდეგი კატე­გო­რიის სტუდენტებს: მაღალმთიან და ეკოლოგიური მიგრა­ციის რეგიონებში მცხოვრებ სტუდენტებს; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ სტუდენტებს; ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტებს; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს; საქართველოს ტერიტო­რიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა შვილებს; კომუნისტური რეჟიმის დროს სა­ქარ­თველოდან დეპორტირებული სამცხე-ჯავახეთის მო­სახ­ლეობის შთამო­მავლებს; ობოლ (უდედმამო) სტუდენტებს; მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილით) წევრებს; შეზღუ­დუ­ლი შესაძლებლობის მქონე პირებს; სო­ცია­ლურად დაუცველ სტუდენტებს, რომელთა ოჯა­ხების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე; სტუდენტებს, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ.

მაგისტრატურაში დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა აქვს შემდეგი კატე­გო­რიის სტუდენტებს: საქართველოს ტერიტო­რიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა შვილებს; შეზღუ­დუ­ლი შესაძლებლობის მქონე პირებს; სო­ცია­ლურად დაუცველ მაგისტრანტებს, რომელთა ოჯა­ხების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე.

რაც შეეხება,  უნივერსიტეტებში არსებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შევსებას, რომლის რიცხვი 45 ათასი იყო,  ვერ მოხერხდა. რატომ ხდება, რომ უნივერსიტეტებში მისაღები ადგილების რაოდენობა დიდია, ხოლო ჩარიცხვის მსურველთა რიცხვი დაბალი? 

ამ და სხვა საკითხებზე „გურია ნიუსი“ განათლების მეცნიერებათა აკადემიკოსს და ფსიქოლოგიის პროფესორ ზურაბ ვახანიას ესაუბრა.

_ ერთიანი ეროვნული გამოცდები  2005 წლიდან ტარდება. 2014 წლამდე  ბევრი ცვლილება განიცადა უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრის  ამ წესმა. თქვენ აზრით, გაამართლა, თუ აბიტურიენტების  შეფასების ამგვარმა  სისტემამ?  საკმარისია უნივერსიტეტებში  მოსახვედრად მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება?

_   საქართველოში,  20 წელია, განათლების სისტემაში ყველაფერი უკან-უკან მიდის და ერთიანი ეროვნული გამოცდები  ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, რაც გაკეთდა 90-იანი წლების შემდეგ ამ სფეროში. მრავალი ხარვეზი ახლავს თან, მაგრამ რაც იყო, იმას ნამდვილად  ჯობია.  წესიერ სახელმწიფოში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სკოლის ატესტატის ნიშნები, მაგრამ საქართველოში ვერ ენდობი სკოლის ნიშანს.

2005 წლიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად ვაანალიზებ ეროვნული გამოცდების შედეგებს და გეტყვით, რომ ახლანდელი ტესტები გაცილებით მარტივია, ვიდრე 2005-სა და 2006 წლებში. მაშინ ბარიერი  49 ქულა იყო, საშუალოდ.  ახლა ძალიან ცოტაა.  

გამოცდების ბარიერის შემცირებაც გვიჩვენებს, როგორ უარესდება  განათლების დონე.  თუმცა, მისაღები გამოცდების მთავარი ნაკლი სულ სხვაა. ასეთი ტიპის ტესტს აქვს თავისი ინსტრუქცია. თუ მას არ დაიცავ,  ტესტი ხდება  უაზრო. ინსტრუქცია მდგომარეობს შემდეგში: ასეთი ტიპის ტესტში ზღვარი უნდა იყოს 50-45%.40%-ზე ნაკლები არ შეიძლება. ახლა რომ არის ზოგიერთ საგანში  23 და 24 ქულა, ეს ნიშნავს, რომ ბარიერი არ არის. ამიტომაა,  რომ ბევრი აკრიტიკებს ამ სისტემას. ტესტი თავის დანიშნულებას ვერ ასრულებს,  როცა ასეთი დაბალია ბარიერი. ალალბედზე შემოხაზვით იოლად გადის ფონს აბიტურიენტი.  

_ თუმცა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი აცხადებს,  რომ მინიმალური ზღვრის შემთხვევით გადალახვის შანსი,  ქულების გათანაბრების საფუძველზე, რომელიც დააწესეს, ახლა უფრო ნაკლებია ვიდრე წინა წლებში იყო...

_ მართალია პასუხების რაოდენობას მოუმატეს, მაგრამ მაინც  საკმაოდ დიდია ალალბედზე შემოხაზული პასუხების რიცხვი.  ვინც,  მაგალითად, ზოგად უნარებში 40 ქულაზე მეტს ვერ იღებს, ის სტუდენტობისთვის არ არის მზად.  ეგ ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლება არის ფიქცია. ასე მოხვედრილი სტუდენტი სწავლისთვის არ არის მზად.

_ რაც შეეხება გრანტების განაწილების პრინციპს, იყო დრო, როცა მხოლოდ ზოგადი უნარების გამოცდის საფუძველზე იღებდა მას სტუდენტი. ეს პრინციპი შეცვლილია და ყველა გამოცდის შედეგები მონაწილეობს  სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვებისას. სამართლიანია, თუ არა  გრანტის გაცემის ამგვარი მიდგომა?

_  ვფიქრობ, სწორია გრანტების ასეთი განაწილება. რატომ უნდა ენიჭებოდეს მარტო ერთ გამოცდას მნიშვნელობა? კიდევ ერთხელ, ვიმეორებ, ბარიერის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. მაღალი რომ იყოს ბარიერი, მაშინ უმაღლესი სასწავლებლების 2/3 დარჩება ცარიელი. განათლების დაბალი დონეა  ჩვენს ქვეყანაში და იმიტომ ვერ ივსება ადგილები უნივერსიტეტებში. სკოლა განათლებას ვერ იძლევა.

ეს მარტო სკოლის ბრალი არ არის, კომპლექსური პრობლემაა.  15 წლის მერე   საქართველოს საშუალო მოსწავლე რომ იყოს სომხეთის და ყაზახეთის დღევანდელი მოსწავლის დონეზე, ეს  ჩვენი განათლების სისტემის უდიდესი მიღწევა იქნება. არ ვედრები გერმანიას და ფინეთს, არც რუსეთს და ბალტიისპირეთს. მათ 15-ის კი არა 55 წლის შემდეგ თუ დავეწიეთ, ესეც კარგი იქნება.

_ როგორ შეძლო  სომხეთმა და ყაზახეთმა განათლების ხარისხის გაუმჯობესება?

_სხვათაშორის, არ არის საუბარი ჯერ გაუმჯობესებაზე. ამ ქვეყნებში კომუნისტების დროს დაიწყო ეს პროცესი და ყოველი მომდევნო წელიწადი არის უკეთესი, ვიდრე წინა. მარტო იმას თუ მოვახერხებთ, რომ გაუარესება არ ხდებოდეს განათლებაში, ესეც მიღწევა იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერ უკუსვლა ვერ შევაჩერეთ.

იქ მცირე გაუმჯობესება მოახერხეს. ჩვენ 90- 95-იან წლებში რა დონეც იყო, ის რომ შეგვენარჩუნებინა, ძალიან კარგი იქნებოდა. ვისაც რა სულელური აზრი მოუვა თავში და იმას აკეთებს განათლების სფეროში,  ამან მიგვიყვანა  ჩვენ ამ მდგომარეობამდე.

_ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ უკვე სასურველ ფაკულტეტებზე მოხვედრილ სტუდენტებს უნივერსიტეტები ვეღარ სთავაზობენ  იმგვარი ხარისხის სწავლებას, როგორი  სტარტიც მათ  აბიტურიენტობისას  აქვთ აღებული. პირადად, მე ბევრი სტუდენტისგან გამიგონია, რომ გამოცდების ჩაბარებისას უფრო კარგად იცოდნენ  უცხო ენა, ვიდრე უნივერსიტეტის დამთავრებისას. თქვენი აზრით, რატომ ხდება ასე?

_  რაც შეეხება უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხს, თუ ცალ-ცალკე განვიხილავთ ეკონომიკას, უცხო ენებს, ფილოლოგიას, იურიდიულს,  ყველას  თავისი სპეციფიკა აქვს. თქვენ ახსენეთ უცხო ენა და ნამდვილად არის ეგ მდგომარეობა, მაგრამ, ნაწილობრივ, სხვა საგნებშიც ეგრეა. ზოგი საკითხი, რომელიც იცოდნენ პირველ კურსზე, აღარ იციან უმაღლესის დასრულების შემდეგ.

გეთანხმებით, აქ უმაღლესი განათლებაც სცოდავს, მაგრამ ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ახალგაზრდები არ არიან მზად სტუდენტობისთვის, არამარტო ცოდნით, არამედ სწავლისადმი განწყობით.

თქვენ რომ გადახედოთ რომელიმე უნივერსიტეტის ეზოს საზღვარგარეთ და შემდეგ ჩვენსას, დაინახავთ, რომ ჩვენი სტუდენტები განწყობილები არიან სათამაშოდ და საღლაბუცოდ და არა - სამუშაოდ. არავის  არ აქვს წიგნი და რვეული. ტიპური უნივერსიტეტის სტუდენტს კი დრო არ რჩება, კვირაში ერთხელ მაინც რომ გაერთოს.

უნივერსიტეტი ამაში ძალიან მონდომებულიც რომ იყოს, ვერ გარიცხავს სტუდენტს. მაშინ როგორ გადაუხადოს პროფესორებს ხელფასი?

_ რაც შეეხება უნივერსიტეტების რეიტინგს, როგორც სტატისტიკამ აჩვენა, აბიტურიენტების უმრავლესობამ თსუ-ზე, ილიას  და თავისუფალი უნივერსიტეტების სასარგებლოდ  გააკეთა არჩევანი. რეიტინგი  ნიშნავს თუ არა იმას, რომ  ამ უნივერსიტეტებს კარგი  განათლების მიცემა შეუძლიათ სტუდენტებისთვის?

_ გააჩნია, რომელ დარგზე ვისაუბრებთ. აკადემიური  მეცნიერებების სწავლების კუთხით, ნამდვილად საუკეთესოა ჯავახიშვილი. ეკონომიკაში და მენეჯმენტის სწავლებაში იქ რა ხდება, სამწუხაროდ,  ვერ გეტყვით. ილიას უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი უნივერსიტეტი. ეს  საერთაშორისო კვლევამაც აჩვენა.  ილიას უნივერსიტეტი  ქართულ სახელმწიფო  უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე ბოლოს გავიდა. მასზე წინ იყო სამედიცინო  და პოლიტექნიკური.  

თუმცა, განათლებაში  არაფერს არ ნიშნავს საბაზრო პრინციპები. რომელი თეატრი და ფილმიც მოსწონს ბევრ ხალხს, ის ხომ არ  არის საუკეთესო? ასეა უნივერსიტეტებიც.  ბევრი რომ აკეთებს არჩევანს, ეს არ ნიშნავს, რომ  იმ უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხი მაღალია.
 ახალი ამბები
  • დაირღვა თუ არა 7 წლის ბავშვის უფლებები _ დიდი გამოხმაურება სოციალურ ქსელშიდღეს დიდი აჟიოტატი მოყვა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოს და ფოტოს, სადაც შვიდი წლის გოგონა არის გადაღებული. “გული მაქვს გახეთქვაზე. 7 წლის გოგოს აცვია პენუარი, უჩანს საცვალი და ცეკვავს დაახლოებით, ისე, როგორც სტრიპტიზ ბარში ცეკვავენ; ანუ არის ჰიპერსექსუალიზირებული, დასწავლილი მოძრაობებით, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად მიმართულია სექსუალური ლტოლვის აღძვრაზე. ამ ვიდეოებს აქვს ათასობით ნახვა, ზოგი ბოროტად იყენებს და ზოგი რატომღაც ვერ ხვდება, რომ ბავშვი არ შეიძლება წარმოვაჩინოთ სექსუალურ ობიექტად.“ - წერს სოციალურ ქსელში ქალთა უფლებადამცველი ბაია პატარაია. ის ასევე აღნიშნავს: განათლების სამინისტროს საღათას ძილით სძინავს საპატრიარქოს და ვასაძისებრთა შიშით, სქესობრივი უმეცრება და პედოფილია კი ყვავის ქვეყანაში. ბოლო 6 თვეში 28 პირს შეეფარდა პატიმრობა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილ ქმედებაზე. შსს-ს უკვე მივმართე და გარკვეული ნაბიჯები უკვე დაგეგმილი აქვთ. შეიბრალეთ თქვენი ქალიშვილები, ნუ წაართმევთ ბავშვობას, ქალობას ისედაც მოესწრება, ნუ აქცევთ პატარა გოგონებს პედოფილების სამიზნედ. ბავშვის სექს-ობიექტად გადაქცევა არის საზიანო და ძალიან საშიში პრაქტიკა. სოციალურ ქსელში ამ თემას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. როგორც გაირკვა, გოგონა ოზურგეთიდან არის. მისი ახლობელი კი ფეისბუქზე შემდეგი სახის კომენტარს წერს. მ.ც.-ძე: არ შემიძლია ამ თემას არ გამოვეხმაურო. დავიწყებ იქიდან, რომ ეს ბავშვი, არის ულამაზესი და უნიჭიერესი. 6 წლის ასაკში ცდილობს მიაღწიოს წარმატების მწვერავლებს და ჩვენ რას ვაკეთებთ? _ ბავშვს ყოველგვარ იმედს და ხალისს ვუკლავთ, ჩვენი ბოღმით, მერე რა რომ გამოპრანჭულია, თქვენი შვილები მსგავს კონკურსში რომ გამოდიოდნენ, არ გამოპრანჭავდით ? თქვენ არ იპრანჭებოდით ბავშვობაში? ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, არის ბავშვი. როგორ შეიძლება მსგავსი სიტყვები ჩემმამდე მართლა არაღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ არვიცნობ ამ ულამაზეს პატარას, მინდა ვუსურვო უამრავი წარმატება ცხოვრებაში და ვურჩიო, რომ არავის ლაპარაკს ყურადღება არ მიაქციოს და ისწრაფოს თავისი მიზნებისა და ოცნებების ასრულებისთვის. #არაბულინგს. (ამის შემდეგ გოგონას მშობლებს მიმართავს) საუკეთესო მშობლები ხართ თქვენს შვილს ასე რომ უვლით და ხელს უწყობთ წარმატების მიღწევაში. "ეს ჩემი შვილია, 7 წლის. არავის არაფერს ვუმტკიცებ, მაგრამ უმაკიაჟოადაც ბრილიანტი მყავს. აი, თქვენ კი თქვენს ნაკლს ვერ ხედავთ და სხვას აკრიტიკებთ. ჩემი შვილის ჩაცმა-გამოპრანჭვას თქვენ ნამდვილად არ შეგეკითხებით. თქვენ მაგაზე არ იდარდოთ, თქვენს თავს მიხედეთ. ის კი ნამდვილად ვიცი, თქვენნაირ სულით მახინჯ ადამიანად ნამდვილად არ აღვზრდი. მადლობა ყურადღებისათვის," - ეს კი 7 წლის გოგონას დედის კომენტარია, რომელიც ასევე ფეისბუქით ვრცელდება. სოციალურ ქსელში ფსიქოლოგმა, მაია ცირამუამ და ბავშვთა უფლებადამცველმა, ანი აბაშიძემ შემდეგი სახის პოსტები გაავრცელეს, რომელსაც “გურია ნიუსი“ უცვლელად გთავაზობთ. მაია ცირამუა: ბავშვი არ არის ინსტრუმენტი, თოჯინა, სათამაშო .... ბავშვი არ შეიძლება გამოპრანჭოს მშობელმა, გაუკეთოს მაკიაჟი, რაც ყველაზე შემზარავია "გაასექსუალუროს" და მერე ფბ-ზე გამოჭიმოს მისი ვიდეო, რომელსაც 150 000 ზე მეტი ნახვა აქვს - ანუ კარგი მასალაა ცუდად დაინტერესებული ადამიანებისთვის. ბავშვის ასეთ საფრთხეში ჩაგდება არ შეიძლება, სულ რომ გალიაში გამოკეტოთ და დაცული გყავდეთ - აზიანებთ, სერიზოულად აზიანებთ მის ფსიქიკას და ამას გარდა ნორმად აქცევთ ბავშვის სექსუალიზაციას. ასეთ მშობელს სოციალურმა სამსახურმა უნდა გააგებინოს საკუთარი ფუნქცია, სულ რომ მდიდარი და გავლენიანი იყოს, სოციალურ სამსახურს აქვს უფლებამოსილება ეს გააკეთოს, რადგან ბავშვის ინტერესი არის უპირატესი. P.S. არ მკითხოთ რა მოხდა, მაშინ მომიწევს ლინკების მოცემა და გავრცელება იმისი, რაც პირიქით უნდა შეიზღუდოს ამ სივრცეში. რაც მოხდა მიწერია ისედაც. ანა აბაშიძე: პატარა გოგონასთან დაკავშირებულ ვიდეო და ფოტო მასალებთან დაკავშირებით, ჩემი შეფასებით:1. მოხდა ბავშვისთვის სექსუალიზება; 2. ბავშვი ჩააყენეს მისთვის სრულიად შეუსაბამო და შეუფერებელ როლში და ამით მას მიაწოდეს მისთვის არასასურველი და ასაკის გათვალისიწინებით დაუშვებული სექსუალური შინაარსის ინფორმაცია; 3. ბავშვის საშუალებით მოხდა ბავშვთა ქორწინების რომანტიზება/ნორმალიზების ხელშემწყობი ქცევა; 4. შესაძლოა ბავშვი გახდეს ონლაინ და ოფლაინ პედოფილების სამიზნე; 5. შესაძლოა ბავშვი გახდეს ბულინგის სამიზნე 6. მსგავსი ქცევა არ ეხმარება ბავშვის ფსიქო-ემოციურ, კოგნიტურ და ფიზიკურ განვითარებას, უფრო აზიანებს მას. ახლა რა უნდა მოხდეს, მნიშნელობა არ აქვს განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით მოხდა ეს, შსს-მ, სოც სამსახურმა, მანდატურის სამსახურმა და სხვა დაკავშირებულმა უწყებებმა უნდა შეიმუშაონ ერთობლივი განცხადება აუხსნან და გააფრთხილონ მშობლები ამ რისკებზე და მოუწოდონ მასალის აღება დაუყოვნებლივ. ეს არის აუცილებელი პრევენციული ქცევა. თუ განმეორდება მსგავსი რამ უკვე უწყებების უშუალო ჩარევის საფუძველი გახდება. გვახსოვდეს, ბავშვს ვაზიანებთ გააზრებულად თუ გაუაზრებლად, შედეგეს არ ცვლის ამიტომ ყველა თანაბრად ყურადღებით უნდა იყოს.“ "პალიტრავიდეოსთან" შსს პრესსამსახურში გავრცელებულ კადრებზე შემდეგი სახის კომენტარი გაკეთდა. „გავრცელებული ინფორმაცია არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, თუმცა ცნობიერების ამაღლება მსგავსი ვიდეოების საფრთხეებთან და ბავშვის განვითარების რისკებთან დაკავშირებით საჭიროებს განზოგადებას და ხანგრძლივვადიან მულტიდისციპლინურ მუშაობას, რომელშიც ჩართული უნდა იყოს როგორც სახელმწიფო უწყებები, ისე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.ამ მიზნით, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი გეგმავს ქეის-კონფერენციას შესაბამისი უწყებების ჩართულობითა და ... ...
  • ბოლნისში ქმარმა ცოლი მოკლაბოლნისში ქმარმა ცოლი მოკლა. შემთხვევა სოფელ ტალავერში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, კაცმა ქალი ქამრით გაგუდა. წყვილს 3 არასრულწოვანი შვილი ჰყავს. როგორც შსს-ში აცხადებენ, დანაშაულში ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. უწყების ინფორმაცით, სისხლის სამართლის საქმე 109-ე მუხლის მეორე ნაწილის ბ- ქვეპუნქტითაა ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართება18 ოქტომბერს, თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართება.    ფორუმი, რომელიც სამუსიკო სკოლის დარბაზში, 11 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება,  მიზნად ისახავს ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებთან დაკავშირებას. ღონისძიებაში მონაწილეობას სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლები მიიღებენ.  ფორუმის ფარგლებში, სამუშაოს მაძიებლები დამსაქმებლების მიერ შეთავაზებულ ვაკანსიებს ადგილზე გაეცნობიან და პროფესიული მომზადების კურსების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიიღებენ. თავის მხრივ, დამსაქმებლებს  საშუალება ექნებათ არსებულ ვაკანსიებზე მოიძიონ შესაბამისი კადრები. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე წარმატებული ადამიანები, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთ ისტორიებს გაუზიარებენ, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. RDFG კი,  ღონისძიების მიმდინარეობისას, ფორუმის მონაწილეთათვის პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერებს გაათამაშებს. გამარჯვებულებს  შესაძლებლობა ექნებათ, მათი ინტერესების შესაბამისი, პროფესიული მომზადება-გადამზადების მოკლევადიანი კურსი თავად შეარჩიონ. სოციალური მომსახურების სააგენტომ ფორუმის გამართვის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინება worknet-ზე დარეგისტრირებულ რეგიონში მცხოვრებ, 26 000-მდე, სამუშაოს მაძიებელს წინასწარ გაუგზავნა. ღონისძიებაზე მონაწილეობისთვის სამუშაოს მაძიებელმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს (სარეგისტრაციო ლინკი - http://apps.ssa.gov.ge:4000/ ). ღონისძიების მსვლელობისას სამუშაო მაძიებლებს ინდივიდუალურ კონსულტაციებს  გაუწევენ და საჭიროების შემთხვევაში, worknet.gov.ge-ზეც დაარეგისტრირებენ.  ასევე, ფორუმზე სააგენტოს წარმომადგენლები როგორც სამუშაოს მაძიებლებს, ასევე დამსაქმებლებს ქვეყანაში დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამებისა და სერვისების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ... ...
  • ჩოხატაურში სამუსიკო სკოლა გაიხსნა (R)ჩოხატაურში სამუსიკო სკოლა გაიხსნა. რეაბილიტირებული სკოლა დღეს გურიის მხარის რწმუნებულმა ზურაბ ნასარაიამ, ჩოხატაურის მერმა ირაკლი კუჭავამ და საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ მამალაძემ, მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნეს. მოსწავლეებმა სკოლის გახსნა საზეიმოდ აღნიშნეს. შესრულდა სხვადასხვა მუსიკალური ნომერი. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. გაფართოვდა საკონცერტო დარბაზი და მოეწყო შენობის თბოიზოლაცია. პროექტი, რომლის ღირებულებამ 277 988 ლარი შეადგინა, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა. ... ...
  • ინგა გრიგოლია TV პირველის დირექტორი გახდატელეკომპანია პირველის მფლობელის, ვატო წერეთელის განცხადებით, დღეიდან ტელევიზიას ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია უხელმძღვანელებს. მანამდე ამ თანამდებობას პაატა კაკაურიძე იკავებდა. დღეიდან ტელეკომპანია ,,პირველს,, ინგა გრიგოლია უხელმძღვანელებს. გადავდივართ განვითარების ახალ ეტაპზე , რომელსაც სათავეში ახალი დირექტორი ჩაუდგება, დიდი გეგმებით და მთელი გუნდის ერთიანი ძალისხმევით .ინგა ,,პირველზე,, იმ დროს მოვიდა, როცა აქ პირველი აგური იდებოდა და ჩვენი ტელევიზიის ყველა თანამშრომელთან ერთად,, მთელი ენერგია ჩადო ჩვენი ტელევიზიის განვითარებაში. უკვე დღეიდან ,,რეაქციასთან " ერთად ის მთელი არხის ახალ ეტაპზე გადასვლის პროცესს ჩაუდგება სათავეში. მჯერა, ეს ახალი ეტაპი კიდევ უფრო წარმატებული გამოგვივა. ინგა გრიგოლია, წარმატებებს გისურვებ! _ წერს ვატო წერეთელი ფეისბუქის საკუთარ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...

რატომ უნდა დადოთ საწოლთან გაჭრილი ლიმონი

ლიმონი ვიტამინი C-ს წყაროა. გარდა...

სიზმრის ახსნა

კბილის გატეხვა ან ამოღება -...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...