დაკარგული თუ გაყალბებული ისტორია?! _ როგორ აღმოჩნდა საყდრისი "გაბაშვილის სიაში"

მთავარი თემა

დაკარგული თუ გაყალბებული ისტორია?! _ როგორ აღმოჩნდა საყდრისი "გაბაშვილის სიაში"

2014 ოქტ 20 16:34:10

კულტურული ძეგლისთვის სტატუსის როგორც მინიჭების, ასევე გაუქმების საკითხს ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობა არეგულირებს. ეს მარტივი ჭეშმარიტებაა, რაზეც არავინ კამათობს, არც გეოლოგები, არც არქეოლოგები, არც ისტორიკოსები და არც იურისტები.

სწორედ, ამ მარტივი ჭეშმარიტებიდან გამომდინარე, 2014 წლის 13 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბათილად ცნო კულტურის სამინისტროს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის თანახმადაც, საყდრისის მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. სასამართლომ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ მინისტრმა 2013 წლის 5 ივლისის ბრძანება პროცედურული დარღვევებით მიიღო. კერძოდ, სამინისტროში არსებულ არქეოლოგიურ საბჭოს საკითხი არ განუხილავს. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რამდენად ჰქონდა ამ ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულება, უნდა მიეღო შესაბამის საბჭოს, როგორც ამას კანონი ითხოვდა და არა კომისიას, როგორც ეს სამინისტრომ გააკეთა. რადგან ეს არ მომხდარა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ სამინისტრომ არასათანადოდ გამოიკვლია საკითხი და ისე მიიღო გადაწყვეტილება.

ეს  გახლავთ მედლის ერთი მხარე. მედლის მეორე მხარეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ბუნდოვანებით მოცული საკითხი დგას _  როგორ და რის საფუძველზე მიენიჭა საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს? რამდენად დაცული იქნა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები და რას მოაწერა ხელი კულტურის მაშინდელმა  მინისტრმა გიორგი გაბაშვილმა?

"გურია ნიუსი"  ძეგლის სტატუსის მინიჭების კანონიერებით დაინტერესდა.

ინფორმაცია უახლესი ისტორიიდან...

საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წლის 30 მარტს, მაშინდელი კულტურის მინისტრის, გიორგი გაბაშვილის  ბრძანების საფუძველზე მიენიჭა. აღნიშნული ბრძანება ცნობილია, როგორც "საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ მოქმედების პერიოდში ისტორიის და კულტურის ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისთვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე". შესაბამისად, ამ ბრძანებით, ფაქტობრივად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აღუდგა იმ ობიექტებს, რომელსაც 1977 წლის კანონის საფუძველზე მინიჭებული ჰქონდათ ისტორიისა და კულტურის ძეგლის სტატუსი. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ 1999 წელს ამოქმედდა ახალი კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ (2006 წელს ჯერ კიდევ 1999 წელს მიღებული კანონი მოქმედებდა), რომელმაც ძალადაკარგულად გამოაცხადა საბჭოთა პერიოდში მოქმედი, 1977 წელს მიღებული კანონი ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ. როცა ამოქმედდა 1999 წლის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონი, ძალადაკარგულად გამოცხადდა ყველა ის აქტი, რომელიც მიღებული იყო საბჭოთა პერიოდში მოქმედი კანონის საფუძველზე. რადგან საბჭოთა პერიოდში მოქმედი კანონი ძალადაკარგულად გამოცხადდა, ფაქტობრივად მოხდა ის, რომ 1999 წლიდან 2006 წლამდე, არცერთ ობიექტს, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სამართლებრივი სტატუსი ჰქონდა, ამ სტატუსის აღდგენა აღარ მოხდა. გამომდინარე აქედან, კულტურის სამინისტრომ შეკრიბა საბჭოთა პერიოდში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტი, გააერთიანა ერთ მთლიან ნუსხაში და ფაქტობრივად კულტურის მინისტრის ბრძანებით, სტატუსი აღუდგათ საბჭოთა პერიოდში სტატუს მინიჭებულ ობიექტებს. რატომღაც, ამ ბრძანებაში  შეიტანეს საყდრისის არქეოლოგიური ობიექტი _ საყდრისის უძველესი ოქროს მაღარო.

კულტურის სამინისტრო _ "ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოიპოვება"

თუკი, სამართლებრივად  აღნიშნული ობიექტი არანაირად არ  "ჯდებოდა" იმ კრიტერიუმებში, რასაც ზემოაღნიშნული  ნორმატიული  აქტები  ითვალისწინებდა, როგორ მოხდა ბრძანებაში საყდრისის  არქეოლოგიური ძეგლი? კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ  ამ მიზეზის დადგენა მაშინ თავად სამინისტრომაც ვერ შეძლო

მათი განმარტებით, საყდრისის ოქროს მაღაროდ გამოცხადება მოხდა მხოლოდ 2004 წელს დაწყებული კვლევების საფუძველზე. შესაბამისად, საბჭოთა პერიოდში, 1977 წლის კანონის საფუძველზე მას ვერანაირად ვერ ექნებოდა მინიჭებული ძეგლის სტატუსი, რადგან მხოლოდ 2004 წლიდან დაიწყო მისი კვლევა. გამომდინარე აქედან, ლოგიკურად და სამართლებრივად ეს ობიექტი არ უნდა ყოფილიყო ამ ბრძანების ჩამონათვალში.

 თეა ონიანი (კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი): " სამინისტროში იმ პერიოდში ვერ იქნა მოძიებული ვერც ერთი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ამ ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე რამე მსჯელობა გაიმართა. 1999 წლის კანონი კი, რომელიც იმ დროისთვის მოქმედებდა, ცალსახად განმარტავდა, რომ ობიექტისთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭება უნდა მომხდარიყო მხოლოდ საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. შემდეგ, როცა სამინისტრომ საყდრისისთვის სტატუსის მინიჭების სამართლებრივი საფუძვლები გამოიკვლია, ვერ იქნა მოძიებული საბჭოს სხდომის ერთი ოქმიც კი, სადაც ასახული იქნებოდა, რომ ვინმემ კონკრეტულად იმსჯელა საყდრისის ობიექტისთვის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. მიუხედავად ამისა, საყდრისი რატომღაც მოხდა იმ ჩამონათვალში, რომელშიც არ უნდა მოხვედრილიყო.

2006 წლის ბრძანების შინაარსი ამბობს, რომ მოქმედება უნდა აღუდგეთ საბჭოთა პერიოდში არსებულ, კანონის შესაბამისად გამოცემულ ყველა ნორმატიულ აქტს, რომელიც ობიექტებს ანიჭებდა ძეგლის სტატუსს და ვერც 1982, ვერც 1987 წლის და ვერც 1999 წლის დადგენილებაში საყდრისი ობიექტი ვერ იქნებოდა შეტანილი, რადგან მისი კვლევები მხოლოდ 2004 წლიდან დაიწყო. არანაირი დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ ეს იყო უძველესი ოქროს მაღარო არ არსებობს. ქართულ-გერმანულმა ექსპედიაციამ საყდრისში რეალურად მუშაობა 2004 წლიდან დაიწყო და კვლევის პირველადი მონაცემები 2006 წლისთვის ჰქონდათ."

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია: "ეს დოკუმენტაცია ფიზიკურად ვერ გვექნებოდა"

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საყდრისის თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებას საკმაოდ   ვრცელი კვლევა შესთავაზა, რომელიც გამოთხოვილ დოკუმენტებსა და  მათ საფუძველზე გაკეთებულ ანალიზს ეყრდნობოდა.

კვლევის ერთ-ერთ ავტორს, სულხან სალაძეს "გურია ნიუსმა" მიმართა კითხვით : "კვლევის პროცესში მოიპოვეს თუ არა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებდა,  რომ 2006 წელს საყდრისისთვის ძეგლის მინიჭების სტატუსი განიხილა სპეციალურმა საბჭომ, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებდა.

სულხან სალაძე: "ეს დოკუმენტაცია ფიზიკურად ვერ გვექნებოდა, რადგან კულტურული მემკვიდრეობის  ეროვნული სააგენტო აცხადებდა, რომ ეს დოკუმენტაცია კომისიის მუშაობის დროს ვერ იქნა მიკვლეული. ვერ იქნა მიკვლეული არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დოკუმენტები არ იყო თავის დროზე. შეიძლება, აქ გვქონდა სულ სხვა თემასთან საქმე, ამ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ, როდესაც   საყდრის-ყაჩაღიანს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა, ამის შემდეგ გაქრა ეს დოკუმენტები. შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ეს დოკუმენტები არ აღმოჩნდა შემდეგ სამინისტროში.  თუმცა, მე როგორც ვიცი, თავის დროზე ეს დოკუმენტები წარდგენილი იყო სამინისტროში, სააგენტოში და ამ დოკუმენტების საფუძველზე მიენიჭა სწორედ სტატუსი.

_ ანუ, თქვენ ამასთან დაკავშირებით არ გაქვთ არანაირი დოკუმენტი?

_ არა, ჩვენ არ გვაქვს...

კითხვაზე, _ ხომ არ უპოვიათ მათ კვლევისას ისეთი რესპოდენტი, რომელიც დაადატურებდა 2006 წელს კულტურის სამინისტროში საყდრისის ძეგლის სტატუსთან დაკავშირებით საბჭოს არსებობას და ამ საბჭოს წევრობას, _ სულხან სალაძემ გვიპასუხა, რომ მათ ასეთი რესპოდენტი-მოწმე არ შეხვედრიათ. მისი თქმით, კომისიის წევრები ვინ იყო და ვინ არა, ეს მათი სამართლებრივი შეფასების საკითხი არ ყოფილა...

  საიას წარმომადგენელმა დეტალების უკეთ გასარკვევად გვირჩია ქალბატონ ირინა ღამბაშიძეს დავკავშირებოდით.

ირინა ღამბაშიძე: "ძეგლის სტატუსის მიმნიჭებელი კომისიის არსებობის შესახებ არაფერი ვიცი"

ქალბატონ ირინას იმავე კითხვით მივმართეთ, როგორითაც საიას_ როგორც საკითხში ჩახედული ადამიანი ფლობდა თუ არა რაიმე ინფორმაციას 2006 წელს საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ.

ირინა ღამბაშიძე (საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ვინც 2004 წლიდან იკვლევს საყდრისის საბადოს): "სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი  მაშინდელი კანონმდებლობით ძეგლს სტატუსი  რა ნიშნით და როგორ ენიჭებოდა. მე ჩავაბარე საბუთები კულტურის სამინისტროში, ეს იყო სააღრიცხვო ბარათი, რომელიც მომცეს, დოკუმენტები, ფოტოები და ნახატები, ასევე მეცნიერული აღწერა ობიექტის შესახებ.  მაშინ  ნიკა ვაჩეიშვილი იყო მინისტრის მოადგილე და თვითონ შემომთავაზეს, სტატუსი მივანიჭოთო. მე არ ვიცოდი, როგორ ენიჭებოდა სტატუსი, ეს ჩემთვის უცნობი იყო და ამიხსნეს. ამის შემდეგ, საბუთები შევიტანე სოფო სახანბერიძესთან, რომელმაც  ჩაიბარა. მერე მე აღარაფერი ვიცოდი ამ თემასთან დაკავშირებით და სულ ვკითხულობდი, რა ხდებოდა საყდრისზე. მითხრეს, რომ ქონების მართვას აქვსო. თუ ამ დროს ეკონომიკის სამინისტრო განიხილავდა ამ საკითხს და ლიცენზია უკვე გაყიდული ჰქონდათ, ან როგორ არ თქვეს ამის შესახებ ან სტატუსი როგორ მიანიჭეს? მე როგორც ვიცი, წინააღმდეგობა არ ყოფილა არანაირი. მე განცხადება შევიტანე 2005-ში და  2006 წელს მითხრეს სტატუსი მიენიჭა და ჩვენთვის ეს პირველი ძეგლია, რომელსაც  სტატუსი მივანიჭეთო.

_ ქალბატონო ირინა, ხომ არ გსმენიათ კომისიის შესახებ, რომელმაც მაშინ ძეგლისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხი განიხილა, თუ დოკუმენტაციის შემტანი თქვენ ბრძანდებოდით, სავარაუდოდ კომისიაშიც უნდა ყოფილიყავით...

_ არ ვიცი, მე მაგ კომისიის არსებობის შესახებ არაფერი ვიცი. ჩემთან მაგ თემაზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი, კომისიამ ეს საკითხი გაიარა თუ არ გაიარა, ვინმემ რამე აზრი გამოთქვა თუ არა, ასეთი არაფერი ვიცი. იცით, რა სტატუსი მოუხსნეს უნამუსოდ უკანონოდ, ეს ზუსტად ვიცი, მაგრამ თუ უკანონოდ ჰქონდა მინიჭებული, მაშინ თავის დროზევე უნდა ეთქვა ეს მთავრობას, ხო? მე მეცნიერი ვარ და სამართლებრივ საკითხებში ვერ ჩავერევი, ჩვენ გვინდოდა, რომ საყდრისის მნიშვნელობა გვეჩვენებინა, მაგრამ თუ ასეთი პრობლემური იყო, ამდენი ინსტანცია გაიარა და რატომ მიანიჭეს  სტატუსი და რატომ ატეხეს ასეთი ამბავი? მე ხომ არ ამიტეხავს ეს ამბავი, არა?  მერე უბრალოდ ფორმა ვეღარ მოძებნეს სტატუსის მოხსნის და დაგვაბრალეს, რომ ვიტყუებოდით.  ჩვენ მოსატყუებელი არაფერი გვჭირდა, ჩვენ მეცნიერები ვართ და ეს არის ჩვენთვის გაცხადებული, ეტალონურად გათხრილი და დოკუმენტირებული ძეგლი. სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კი სახელმწიფოს პრეროგატივაა.

_ თქვენი კოლეგებიდან ვინმე ხომ არ იცით, რომელსაც ამ კომისიის არსებობის დადასტურება შეუძლია?

_ არა, მე ნამდვილად არ ვიცი.

"ახალგაზდა ადვოკატები": "ჯერჯერობით, საყდრისისთვის ძეგლის მინიჭების სამართლებრივად დამადასტურებელი საბუთები არ გვაქვს"

"ახალგაზრდა ადვოკატები" აგრძელებს საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის სამართლებრივი ანალიზის შესწავლას. ამ მიმართულებით, ორგანიზაციამ უკვე მიმართა არაერთ საჯარო უწყებას ინფორმაციის უზრუნველყოფის მიზნით. სწავლობს არსებულ მასალასაც, რომელიც მედიაში ქვეყნდება.

როგორც " გურია ნიუსს" ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა განუცხადა, ინფორმაცია, რომელიც ამჟამად აქვს ორგანიზაციას და რომლის შესწავლაც მიმდინარეობს, არ ცხადყოფს, რომ 2006 წელს, როდესაც კულტურის მაშინდელმა მინისტრმა ძეგლს სტატუსი მიანიჭა, სამართლებრივი მოქმედება გამომდინარეობდა რომელიმე კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

არჩილ კაიკაციშვილი: "ცხადია, ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. ჩვენ გვაინტერესებს, უკვე 2012 წლის ოქტომბრის ცვლილებების შემდეგ, რა მოქმედებები განხორციელდა და უკვე შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებები, რა ფაქტობრივ და სამართლებრივ საფუძვლებს ეყრდნობოდა. ამასთან, სიანტერესოა, დადგინდეს, ძეგლისთვის სტატუსის მინიჭება, რომელიც ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით ხდებოდა, იყო მინისტრის ხედვაზე დაფუძნებული თუ გადაწყვეტილებებს უძღოდა საჭირო საფუძვლებიც. ამიტომაც, ჩვენი მიზანია, საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის საკითხი საფუძვლიანად იქნეს შესწავლილი. იურისტებისთვის საჭირო ყველა ლეგიტიმურ კითხვას, მიგვაჩნია, რომ პასუხი უნდა გაეცეს. რაც უფრო მეტი იქნება მტკიცებულებები, მით უფრო მეტი იქნება საკითხის მიმართ გამჭვირვალობა. მიგვაჩნია, რომ დღეს საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის საკითხი საკმაოდ პოლიტიზირებულია, რაც პროცესის მიმართ კვალიფიციურ მსჯელობას აფერხებს. ორგანიზაცია საკითხზე კვლევის ანალიზს, ნოემბრის თვეში წარმოადგენს".

საყდრისის გარშემო არსებულ პრობლემებზე მუშაობას "გურია ნიუსი" აგრძელებს... ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ მოვახერხეთ დავკავშირებოდით გიორგი გაბაშვილს, რადგან მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. შევეცდებით მისი განმარტება უახლოს მომავალში შემოგთავაზოთ.
 ახალი ამბები
  • რატომ იტყუებიან სეს-ის წარმომადგენლები _ ჩეკურიშვილის გვიანი სტუმრობა და შეწირულის კომენტარიმიუხედავად იმისა, რომ დღეს არაერთხელ გვითხრეს სეს-ის გურიის რეგიონულ სამსახურში, რომ სააგენტოს უფროსი ზურა ჩეკურიშვილი ხვალ ჩამოვიდოდა გურიაში, რადგან დღეს მოსვლა ვერ შეძლო, ის საღამოს, ექვსი საათისთვის მაინც  მივიდა  ოზურგეთში, რეგიონულ სამმართველოში  და შალვა პეტრიაშვილი წარუდგინა თამნამშრომლებს. ჩვენი ინფორმაციით, მან სამმართველოს  ყოფილ ხელმძღვანელს, ნინო შეწირულს მადლობა გადაუხადა, აღნიშნა, რომ  სხვა გეგმები აქვს, მიდისო და წარმატებები უსურვა.  თუ რა მოხდა ასე  უცებ, რატომ დაწერა მოულოდნელად განცხადება გათავისუფლებაზე სეწირულმა და რა იყო ამის წინაპირობა, არც ერთი მხარე არ ამბობს. ნინო შეწირული, როგორც ჩანს, ამავე სფეროში აპირებს დარჩენას, რადგან ასეთი კომენტარი გააკეთა „გურია ნიუსთან“.  „მე ვიყავი და  ვიქნები ჩემი ქვეყნის სამსახურში და ჩემი გამოცდილება ამ საქმეში უნდა მოვახმარო ჩემს ქვეყანას“, _ გვითხრა ... ...
  • ახალგაზრდულ სამიტზე საპენსიო რეფორმა განიხილეს,,პოლიტიკისა და დიპლომატიის ახალგაზრდულ სამიტზე“ საპენსიო რეფორმასა და მის უპირატესობებზე იმსჯელეს. საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამდღიანი ღონისძიება ახალგაზრდებისთვის საქართველოში მიმდინარე ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე მუშაობის კარგი შესაძლებლობაა. პროექტში 200-მდე სტუდენტია ჩართული. სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში ისინი სხვადასხვა თემებს განიხილავენ. მათ შორის არის საქართველოში ამოქმედებული დაგროვებითი საპენსიო სქემა. ღონისძიებას საპენსიო სააგენტოს დირექტორი დაესწრო და სტუდენტებს სიტყვით მიმართა. ლევან სურგულაძემ ახალგაზრდების სამიტი შეაფასა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე სტუდენტების მოსაზრებების გათვალისწინება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ,,მე დღეს გახლდით სასიამოვნოდ განცვიფრებული, დღევანდელი საკომიტეტო მოისმენა ეხებოდა იმ უმნიშვნელოვანეს და ისტორიულ რეფორმას, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება. ამ რეფორმის მიზნები სწორად იყო გააზრებული და ჩამოყალიბებული. ორი უმთავრესი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი: პირველი - მოსახლეობას საპენსიო ასაკში უნდა ჰქონდეს ღირსეული ცხოვრება და მეორე არის საქართველოში საინვეტსიციო კაპიტალის ბაზრის გაჩენა, რომელიც გამოიწვევს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, საინვესტიციო ინსტრუმენტების შექმნას და ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებას მინიმaუმ 3, 4 პროცენტით. ეს კი თავის მხრივ, გამოიწვევს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას, შემოსავლების ზრდას და საერთო კეთილდღეობის ზრდას ყველასთვის მიუხედავად იმისა, ჩართულია თუ არა ეს ადამიანი საპენსიო სქემაში.“ - აღნიშნა ლევან სურგულაძემ. პოლიტიკისა და დიპლომატიის ახალგაზრდულ სამიტზე გამომსვლელებმა პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავეს, სადაც მათი რეკომენდაციები არის ასახული. ღონისძიება სასტუმრო ,,კრუიზში“ გაიმართა. ... ...
  • 18 ივნისს საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე კომპანია ,,ნატახტარის“ თანამრომლებს შეხვდება (R)18 ივნისს, 12:00 საათზე, სოფელ ნატახტარში (კომპანია ნატახტარის სათაო ოფისში) საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე კომპანია ,,ნატახტარის“ თანამრომლებს შეხვდება. ვაჟა ჯაფოშვილი დასაქმებულებს დაგროვებითი საპენსიო სქემის შესახებ ტრენინგს ჩაუტარებს და მათ შეკითხვებს ... ...
  • „დახმარებაზე უარი ვერ ვუთხარი“ _ რა უნდა ვიცოდეთ, როცა სესხს სხვისთვის ვიღებთბანკთან სხვადასხვა სახის მომსახურების მისაღებად ურთიერთობა ადამიანებს ყოველდღიურად უწევთ, თუმცა, საკმაოდ დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც რთული მდგომარეობის გამო, იძულებულები ხდებიან, სესხი აიღონ ან სულაც რაიმე ნივთი განვადებით შეიძინონ, მძიმე სოციალური ყოფის  გამო კი ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას ანუ ვალის დაბრუნებას ბევრი ვერ ახერხებს. სამწუხაროდ, არის შემთხვევებიც,  როცა ადამიანები სხვა ადამიანის, მეგობრის თუ ახლობლის თხოვნით იღებენ სესხს და პრობლემებში ეხვევიან. როგორც ა.ზ. გვიყვება, სესხი რამდენიმე წლის წინ მეგობრის თხოვნით აიღო. „სესხი მეგობრის თხოვნით ავიღე. დედა ავად ჰყავდა. თვითონ სესხს არ უმტკიცებდნენ და დახმარება მთხოვა. უარი ვერ ვუთხარი. ბანკის მიერ თანხის დამტკიცების შემდეგ ბარათი მას მივეცი. დავალიანება უნდა დაეფარა, მაგრამ ერთ დღესაც ბანკიდან დამირეკეს და მითხრეს, რომ ვალი დამეფარა ან საქმე სასამართლოს გადაეცემოდა. მეგობარს მივაკითხე, ის კი თურქეთში წასული დამხვდა“, _ ამბობს ა.ზ. რა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, როცა სესხს სხვისი თხოვნით, სხვისი საჭიროების გამო იღებენ და რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ _ ამ საკითხებზე „გურია ნიუსი“ ადვოკატ მარიკა არევაძეს ესაუბრა. როგორც ადვოკატი ამბობს, კარგია მეგობრისა თუ ახლობლის დახმარება, მაგრამ ამ ადამიანებმა, ვინც სესხს სხვის გამო იღებენ იმ პირობით, რომ შემდეგ ამ თანხის დაბრუნება იმ  პირის მიერ მოხდება, ვის გამოც ისესხეს, უნდა გაითვალისწინონ მისი მდგომარეობა და ისიც, რომ სესხზე პასუხისმგებლობა მათ დაეკისრებათ და არა ბანკთან ხელშეკრულების მიღმა მყოფ პირს. „ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სესხზე  პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ ადამიანს ვისი სახელითაც შეივსო განაცხადი სესხის შესახებ, ვისაც მიეცა თანხა და ვინც გააფორმა ხელშეკრულება. არის შემთხვევები და ხშირად მომისმენია მეც, რომ მეგობარმა მთხოვა და მან უნდა გადაიხადოს-ო. რა თქმა უნდა,  მორალური თვალსაზრისით ვალის დაფარვა იმ პირს ეკუთვნის ვისი თხოვნითაც კონკრეტულმა პირმა სესხი აიღო,  მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით გამსესხებელი კომპანია მოთხოვნას დააყენებს სწორედ იმ ადამიანთან ვინც ისესხა. ვადაგადაცილების შემთხვევაში პირგასამტეხლო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ხარჯი,  რომელიც ამ გაპრობლემებულ სესხს მოყვება იქნება ამ ადამიანის გადასახდელი. ეს არის საკმაოდ დიდი რისკი და უმჯობესია, რომ მსგავსი მოქმედებებისგან თავი შევიკავოთ. კარგია მეგობრის დახმარება, მაგრამ უნდა ვაანალიზებდეთ იმას, რომ თუ ადამიანი ვერ შეძლებს ამ სესხის დაფარვას, შემდგომ ეს თანხა იქნება მსესხებლის გადასახდელი“, _ ამბობს არევაძე. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა სახის სესხებთან ერთად მოქალაქეებში პოპულარობით სარგებლობს ავტო სესხები, რაც სასურველი ავტომობილის შესაძენად თანხის გაცემას შესაძენი ავტომობილის უზრუნველყოფით გულისხმობს, ასევე, პოპულარულია  ავტო ლომბარდიც, რომელიც თანხას ისე გასცემს, რომ ავტომობილის დატოვება ლომბარდში აუცილებლობას არ წარმოადგენს. თუმცა, არსებობს შემთხვევებიც, როცა ავტომობილი, რომლის ირგვლივაც დავალიანებაა, არ არის სახეზე ან ვერ ხერხდება მისი მოძიება. როგორც აკაკი ცოფურაშვილი გვიყვება, მეგობარს სესხის აღებით ავტომობილის შეძენაში დაეხმარა, თუმცა, საბოლოდ, საბანკო ანგარიში დაუყადაღეს და საქმე სასამართლოში მიდის. „ჩემი სახელის გამოყენებით მოხდა ავტომობილის შესაძენად იმავე ავტომობილითვე უზრუნველყოფილი სესხის აღება. ავტომობილის შეძენიდან მალევე მან მანქანა სხვას მისცა და სესხიც იმ პირს უნდა დაეფარა, მაგრამ ასე არ მოხდა. დღეისთვის იმ ავტომობილს ვერ პოულობენ, ყველაფერი დამიყადაღეს. ამხელა თანხის გადახდის შესაძლებლობა არ მაქვს“, _ ამბობს ცოფურაშვილი. ადვოკატ მარიკა არევაძის თქმით, ავტო ლომბარდის დავალიანების ვადაგადაცილების შემთხვევაში შეიძლება ვალმა ავტომობილის ღირებულებასაც კი გადააჭარბოს. „ავტო ლომბარდის შემთხვევაშიც პირობები დამოკიდებულია ხელშეკრულებაზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელშეკრულება თავიდანვე იყოს წაკითხული და გააზრებული. ავტომობილის ლომბარდის ვადაგადაცილების შემთხვევაში შეიძლება ისე გაიზარდოს სესხის თანხა, პირგასამტეხლო, რომ მანქანის ღირებულება არ ეყოს. როცა ავტომობილს ეხება საქმე, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ხელშეკრულებაში წერია. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ავტომობილის რეალიზაციის ან გამსესხებლისთვის საკუთრებაში გადაცემით მოხდება ვალის დაფარვა, აუცილებელია, ამ ადამიანებმა შეამოწმონ, რომ განულებულია ვალდებულება და მოითხოვონ ცნობა დავალიანების არ ქონის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება რაღაც პერიოდის შემდგომ ეს კომპანია ისევ დაუკავშირდეს მას და უთხრას, რომ დავალიანება კიდევ იყო დარჩენილი და სამომავლო დავის და ნერვიულობის საფუძველი გახდეს“, _ ამბობს არევაძე. ადვოკატის თქმით, თუკი ავტომობილი, რომლის ირგვლივაც არის დავალიანება არ არის სახეზე ან ვერ ხერხდება მისი მოძიება და  ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ მანქანის გარდა მსესხებელი გამსესხებლის წინაშე  სხვა ქონებით თუ შემოსავლითაც არის პასუხისმგებელი, იწყება დავა სასამართლოში და გამსესხებელი თანხას უძრავ-მოძრავი ქონებიდან ან ხელფასიდან ამოიღებს. არსებობს თუ არა რაიმე სახის გზა, რომ ადამიანებმა, რომლებიც ფინანსურ პრობლემებში მათთვის უახლოესი ადამიანების გამო გაეხვნენ და თავადაც არ შეუძლიათ, გაზრდილი დავალიანების გადახდა სამართლებრივი გზით დააკისრონ იმ პირებს ის პასუხისმგებლობა, რომლებიც მორალურად არ ან ვერ აღმოაჩნდათ, ადვოკატი ამბობს, რომ თუ მსესხებელს ექნება მტკიცებულებები,  მას შეუძლია რეგრესის წესით მიმართოს სარჩელით სასამართლოს ამ პიროვნების წინააღმდეგ და მას დააკისროს შემდგომ უკვე ამ თანხის გადახდა თავისთვის და არა ... ...
  • ეს ყველაფერი არის არასერიოზული _ ბახტაძე თანამდებობიდან გადადგომის შესახებმე წარდგენილი მაქვს ჩემი სამთავრობო პროგრამა სამთავრობო გუნდთან ერთად და მას ვახორციელებ, – ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ კითხვას, აპირებს თუ არა თანამდებობის დატოვებას და განიხილება თუ არა მის შემცვლელად ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი. როგორც მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, თანამდებობის დატოვების საკითხზე საუბარი არასერიოზულია და ამაზე სერიოზულ განცხადებას ვერ გააკეთებს. „ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრად დანიშვნის პერიოდიდან, ქართული მედიით ყოველკვირა ვგებულობდი მსგავს ინფორმაციებს. კიდევ ერთხელ გიპასუხებთ იმაზე, რაც აქამდე მიპასუხა, ეს ყველაფერი არის არასერიოზული და ამაზე სერიოზული განცხადების გაკეთებაც კი გამიჭირდება. მე წარდგენილი მაქვს ჩემი სამთავრობო პროგრამა ჩემს სამთავრობო გუნდთან ერთად და მას ვახორციელებ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამავე დროს ანგარიშვალდებული ვარ ქართველი ხალხისა და საქართველოს პარლამენტის წინაშე. მსგავს საკითხებზე სერიოზულ განცხადებას ვერ გავაკეთებ, რადგან ასეთი ჭორები, როგორც ბოლო ორი წელია მესმის, მომავალშიც გაგრძელდება, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების დამახასიათებელი საკითხი“, – განაცხადა მამუკა ... ...

არქივი

ზაფრანი

10 პროდუქტი დაღლილობის წინააღმდეგ

შვრია _ შვრია შეიცავს მაგნიუმს,...

როგორ ვებრძოლოთ ღამით ჭამას

ეგრეთ წოდებული, "ღამის დიეტის" ავტორი...

ქალის ხასიათს პომადით გამოიცნობთ

1. თუ პომადა ორმხრივადაა ნახმარი,...

გახდომა მავნებელი ყოფილა

ცოტა ხნის წინ ამერიკელმა მეცნიერებმა...

აქტიური კომპიუტერული თამაშები აუმჯობესებს მხედველობას

ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კომპიუტერული...

10 პროდუქტი რომელიც სახის კანს ასუფთავებს

ყველას უნდა ჰქონდეს სუფთა, ჯანმრთელი...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...