რა საფრთხეებს შეიცავს ტყის ახალი კოდექსი

მთავარი თემა

რა საფრთხეებს შეიცავს ტყის ახალი კოდექსი

2011 ოქტ 24 10:40:17
ხელისუფლებას ტყის ინვენტარიზაციის პროცესი ეძვირება და თვლის, რომ ინვესტორი, ფულის გადახდის შემდეგ, თავად დაითვლის რა იყიდა; გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტის უკეთ გასააზრებლად საკმარისი საჯარო განხილვები არ მოწყობილა, საზოგადოება არაა საკმარისად ინფორმირებული, თუ რა ბედი ელის საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეს.

ამ კანონპროექტის განხილვის პროცესი უცნაურ კაზუსსაც უკავშირდება _ კანონპროექტის ქართული ვარიანტი სულ რამდენიმე დღეა გამოჩნდა და მანამდე, სპეციალისტებს მხოლოდ ინგლისური ვარიანტის მიხედვით შეეძლოთ ემსჯელათ. სპეციალისტებს გაუჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ პროცესი საგანგებოდ ჩქარდება და ტყეების ნახევარსაუკუნოვანი ვადით გადაცემა კონკრეტული პირების ინტერესს წარმოადგენს.

ხელისუფლება კი თვლის, რომ უკვე გამართული რამდენიმე საჯარო შეხვედრა და განხილვა სრულიად საკმარისია საკითხის გადასაწყვეტად.

ორივე მხარის პოზიციის უკეთ გარკვევის მიზნით, "გურია ნიუსი" ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს, ნინო ენუქიძეს და არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-ის გარემოს დაცვის პროექტების კოორდინატორს, რეზო გეთიაშვილს შეხვდა.

_ გაჩნდა მოსაზრება, რომ ამ კანონპროექტის მიღება დაჩქარებულ რეჟიმში მიმდინარეობს.

ნინო ენუქიძე, ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე: _ რას ნიშნავს დაჩქარებულ რეჟიმი?! ჯერ პარლამენტში არ შესულა კანონპროექტი და უკვე სამი საჯარო შეხვედრა მოეწყო. არანაირად არ ვეთანხმებით იმ აზრს, რომ კანონპროექტს დაჩქარებულ რეჟიმში ვიღებთ. საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმების დაცვით მიმდინარეობს განხილვა.

შეიძლება, ორგანიზაციებს კანონის საჯარო განხილვის ვადის დანიშვნამდე ოფიციალური წერილი 1 დღით ადრე მიუვიდათ, მაგრამ სატელეფონო საუბრებით წინასწარ ყველამ იცოდა, რომ 15 ოქტომბერს მოხდებოდა თემის განხილვა. გარდა ამისა, 4 ოქტომბერს უკვე სამინისტროს საიტზე განთავსებული იყო განხილვის ჩატარების თარიღი.

რეზო გეთიაშვილი, CENN-ის გარემოს დაცვის პროექტების კოორდინატორი: _ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტყის რეფორმა ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ტარდებოდა, დაჩქარებული რეჟიმის გამო "ვერავის ვუსაყვედურებთ", მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა მორიგ შემთხვევაში, რეფორმა იმდენად არათანმიმდევრული იყო, სპეციალისტები სახლის მშენებლობის ბოლო სართულიდან დაწყებას ადარებდნენ. დღესაც იგივეა; იმისთვის, რომ ტყეები მართო, საჭიროა სატყეო პოლიტიკის არსებობა, ტყეების ინვენტარიზაციის და კატეგორიზაციის უზრუნველყოფა; შემდგომ, უკვე შეიძლება გამოყო სამეურნეო დანიშნულების ტყეები და სააუქციონო პაკეტი ისე მოამზადო, რომ ინვესტორმაც იცოდეს, რაში დებს ფულს და სახელმწიფომაც _ რას გასცემს. ეს თანმიმდევრობა დაცულია ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ავსტრიაშიც, რომლის მოდელიც ხელისუფლებას გადმოაქვს.

რეალურად, ხელისუფლების პროექტი წარმოადგენს ექსპერიმენტს, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში არ გახორციელებულა და ბევრ რისკ-ფაქტორს შეიცავს, რასაც გულდასმით გაანალიზება სჭირდება; და როცა ხელისუფლება სთხოვს საზოგადოებას, რომ საჯარო განხილვაში მიიღოს მონაწილეობა, მას გონივრული ვადებიც უნდა მისცეს, ეს ხომ ფორმალობა არ არის?! 11 ოქტომბრის საღამოს დაიდო სამინისტროს საიტზე კოდექსის განხილვის თარიღი. ასე რომ, მოსამზადებლად საზოგადოებას მხოლოდ ერთდღიანი შუალედი ჰქონდა. დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ორგანიზაციამ ვერც კი მოასწრო განცხადების წაკითხვა. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ინფორმაცია საჯაროდ 11 ოქტომბერს გავრცელდა. თუ სამინისტრო სხვა ინფორმაციას ავრცელებს, ესე იგი, ტყუის.

_ ხდება თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება?

ნინო ენუქიძე: _ რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ. სწორედ იმიტომ ტარდება ეს საჯარო განხილვები, რომ მიღებული რაციონალური შენიშვნები გავითვალისწინოთ. მაგალითად, "მწვანე ალტერნატივას" ჰქონდა შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტყის იჯარით გაცემის პროცესი საჯარო უნდა იყოს და დაახლოებით იგივე სქემით უნდა მიმდინარეობდეს, როგორც გარემოს ზემოქმედებაზე შეფასება. ამაზე დავეთანხმეთ მათ და აუცილებლად იქნება იმპლემენტირებული კანონში და კანონქვემდებარე აქტებში.

რეზო გეთიაშვილი: _ საზოგადოებასთან კონსულტაციის შემდეგ, ხელისუფლებამ პოზიცია შეიცვალა. მაგალითად, სატყეო რეფორმა შეუძლებელს ხდიდა ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნას და ამ საკითხთან დაკავშირებით, ენერგეტიკის სამინისტრო ძალიან კატეგორიული იყო. ბოლო განხილვაზე კი, მინისტრმა აღნიშნა, რომ გეგმარული დაცული ტერიტორიები შეიქმნება, თუკი თითოეულ მათგანს ექნება სოციალური დასაბუთება. თუ ძალიან არ იჩქარებს ხელისუფლება, ძალიან ბევრი საფრთხისგან დაიზღვევს თავს.

_ რატომ არ მომზადდა და გავრცელდა დოკუმენტები ქართულ ენაზე?

ნინო ენუქიძე: _ კანონპროექტი უკვე არის ქართულად ნათარგმნი, თუმცა, საიჯარო ხელშეკრულება ჯერჯერობით _ არა. მაგრამ ძირითადი დოკუმენტი მაინც კოდექსია. ხელშეკრულება კი არ იქნება პარლამენტში განხილული, არამედ, კოდექსი და ეს ხელშეკრულება უნდა გამომდინარეობდეს კოდექსიდან.

რეზო გეთიაშვილი: _ თავიდან კოდექსიც და საიჯარო ხელშეკრულებაც მხოლოდ ინგლისურ ენაზე მომზადდა და გავრცელდა. საზოგადოების მოთხოვნის შემდეგ, კოდექსი ითარგმნა ქართულად, საიჯარო ხელშეკრულება კი _ არა. თუ ხელისუფლებას საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სურდა, მაშინ დოკუმენტების თარგმნისთვის თავი ნამდვილად არ უნდა აერიდებინა.

_ წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, იჯარით ტყეების 100%-ი ყოველგვარი ინვენტარიზაციისა და კატეგორიზაციის გარეშე გაიცემა. როგორ ფიქრობთ, ეს მნიშვნელოვან სოციალურ, ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და ფინანსურ რისკებთან არ არის დაკავშირებული?

ნინო ენუქიძე: _ არავითარ რისკებთან არ არის ეს დაკავშირებული. ინვენტარიზაციის გახორციელება რომ შეეძლოს სახელმწიფოს, მაშინ აღარ იქნებოდა ლაპარაკი ამ კანონპროექტზე. ინვენტარიზაცია ძალიან ძვირი პროცესია. სწორედ შემოსულმა მოიჯარემ უნდა განახორციელოს ინვენტარიზაცია. ეს იქნება მისი ვალდებულება, რომლის მონიტორინგსაც განახორციელებს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს სახით.

რეზო გეთიაშვილი: _ თვითონ კანონპროექტი მოიცავს ძალიან ბევრ პუნქტს, რომელიც გარკვევას და დეტალიზაციას საჭიროებს. ამასთან დაკავშირებით, სამინისტრომ 6 ოქტომბერს მიიღო შენიშვნები და ლოგიკური იქნებოდა, რომ ამ კითხვებზე პასუხი გაეცა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ვიმეორებ, მეტი კონკრეტიკის აუცილებლობაა.

საფრთხეები, მართლაც მრავალმხრივია _ ზიანი მიადგება ბიომრავალფეროვნებას, გაქრება სახეობები, დაიწყება მეწყრული პროცესები. რაც შეეხება ეკონომიკურ საფრთხეებს: თუ გვინდა ჩვენი რესურსების ათვისება, მინიმუმ, ამ რესურსებზე წარმოდგენა უნდა გვქონდეს. თუ არ გაკეთდა შეფასება და ინვენტარიზაცია, სახელმწიფომ შეიძლება დაკარგოს სერიოზული ინვესტორი. ის აუქციონი, რომელიც გამოცხადდება, ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ სახელმწიფოს ზარალი არ მიადგეს; ყოველწლიურად ბუნებრივი კატასტროფებისგან ქვეყანას ასობით მილიონი ლარის ზარალი ადგება და ამის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი ტყეების არასწორი მართვაა.

ეკოლოგიური საფრთხის თვალსაზრისით, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენთან, კავკასიის რეგიონში ტყეებს ძალიან დიდი გარემოსდაცვითი დანიშნულება აქვთ და აქ შეცდომის დაშვება არ ნიშნავს, ერთი ლამაზი ხის მოჭრით ზიანი მივაყენეთ გარემოს. თუ ჩვენ გვინდა შემოსავალი მივიღოთ, მაშინ ამ შემოსავალს უნდა შევადაროთ ის ეკონომიკური რისკები, რომელსაც უკვე იწვევს ტყეების არასწორი მართვა და შესაბამისობაში უნდა მოვიყვანოთ ერთმანეთთან.

ყურადსაღებია სოციალური საფრთხეებიც; ხელისუფლებამ ამ რეფორმაში მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის საკითხი ჩადო, მაგრამ სხვადასხვა ფაქტორებმა შეიძლება სოციალურ კონფლიქტამდე მიგვიყვანოს. ადამიანები შეჩვეულნი არიან, რომ ტყე მათი განუყოფელი ნაწილია და ტყეში შესვლა არ უნდა დაუშალო. ეს კანონპროექტი ძალიან ბუნდოვანს ხდის იმ შეზღუდვებს, რაც მოსახლეობას მომავალში დაუწესდება. ეს ბუნდოვანება ინვესტორს მანიპულაციის საშუალებას მისცემს _ ერთ "მშვენიერ დღეს", მოსახლეობას შეიძლება ტყეში აბრა დახვდეს: "შესვლა აკრძალულია!" კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე ბუნებრივი კატასტროფებია, რომლის სათავე ტყეების არასწორი მართვაა. ბუნებრივი კატასტროფებისას არა მარტო ქვეყანას ადგება მატერიალური ზარალი, არამედ, ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება _ მარტო წელს, 100-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. მსოფლიოში 20 ცხელი წერტილი შეირჩა ბუნებრივი მრავალფეროვნების თვალსაზრისით და მათ შორის არის კავკასიაც.

_ რამდენად დიდია დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან?

ნინო ენუქიძე: _ როდესაც კონკრეტულ ბიზნესმენს შეუძლია, დაგეგმოს თავისი ბიზნესი გრძელვადიან პერსპექტივაში, დაინტერესება უდავოდ დიდი იქნება. მოიჯარის ვალდებულება იქნება მოუაროს, აღადგინოს და გააკეთოს ტყეების ინვენტარიზაცია. თუკი რაიმე დარღვევებთან გვექნება საქმე, კანონში შესაბამისი სადამსჯელო სანქციები იქნება ჩადებული.

რეზო გეთიაშვილი: _ როცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ეს არის ავსტრიული მოდელი, მაშინ გადმოიტანოს ის ძირითადი საკითხებიც, რასაც ეყრდნობა ავსტრიული ტყის მართვის სისტემა. ჩვენ ვაძლევთ ინვესტორს უფლებას, თვითონ ჩაატაროს ინვენტარიზაცია, რაც არსად არ ხდება!

ასევე, გაუმართლებელია ყოფილი სატყეო ტერიტორიების 100%-ის გაცემა საიჯაროდ, რადგანაც ამ რეფორმით მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა იქმნება. ცენტრალიზებული სისტემა კი, თავისთავად, რეგიონების ბუნებრივი რესურსების გარეშე დატოვებას და ყველა პრობლემის ერთ სამინისტროზე მიბმას ნიშნავს.
 ახალი ამბები
  • ბახმარო თანამედროვე მუსიკალურო ფესტივალის სამზადისში _ ის, რაც არ უნდა გამოტოვოთSunset Fest Bakhmaro 2019-ის მზადება აქტიურად მიმდინარეობს. უკვე მოწყობილია კარვების ქალაქი, მოსასვენებელი კუთხეები, კაფე-ბარები. ამ წუთებში, ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე საკონცერტო სცენის აწყობა მიმდინარეობს. ბახმაროში, ხვალ, 19 აგვისტოს ბევრი სიურპრიზი და დიდი მხიარულება გელით. ტრადიციული დოღის დასრულების შემდეგ, 17 საათზე, მზის ჩასავალი გორის მიმდებარედ (ასასვლელი ვერტოდრომიდან) თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი გელოდებათ არაჩვეულებრივი შემსრულებლებით _ Bedford Falls, LOUD speakers, Kordz & Dro, Pitter J, Anushka Chkheidze, Lua და Kraumur თქვენს შესანიშნავ განწყობაზე დილამდე იზრუნებენ. შეაგროვე მთელი წლის სამყოფი ენერგია და მოგონებები. სუფთა ჰაერი, ნისლი, წიწვოვანი ტყე, კოცონები, ვარსკვლავებიანი ცა, კარვების ქალაქი, კარგი მუსიკა, ზაფხულის მზესთან დამშვიდობება _ ეწვიეთ 19 აგვისტოს ბახმაროს! არ გამოტოვოთ დიდი მხიარულება. ფესტივალი „ჩექინ ჯორჯიას“ ფარგლებში იმართება და მისი თანადამფინანსებელია საქართველოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების სამინისტრო. გენერალური სპონსორია „წყალი მარგებელი“. სპონსორები და მხარდამჭერები არიან: „ზედაზენი“; “New Road”; „ორბი ჯგუფი“; „ვასაძის პური“; „სანდომი“; „თქვენი მარკეტი“ ასკანგელი“, ‘გზამშენი 18“, „ლიდერფუდი“, „ბითი ჩერითი ჯგუფი“, „ბახმარო ჰოტელი“; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია; „ენერგო პრო ჯორჯია“; საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; ფესტივალის მედია პარტნიორი და საინფორმაციო მხარდამჭერია ... ...
  • „ნაბეღლავი“, „ბახმარო“, „გალფი“ _ ბახმაროში ტრადიციული დოღის სამზადისიახვალ, ბახმაროში, ფერისცვალების დღესასწაულზე ასულ სტუმრებს ბევრი სიურპრიზი ელით. მზადება უკვე დაწყებულია. ტრადიციულ დოღს,  რომელიც მეორე წელია,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება, წელს ბევრი სიახლე ახლავს _ „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ ახალი სპონსორები მოიძია, რის გამოც საპრიზო ფონდი გაზრდილია. _ წინა წელს დავიწყეთ ეს ღონისძიება ამ მასშტაბით და მაშინ დავპირდით  პირველ რიგში გურულებს და მთელ საქართველოს, რომ ბევრად დიდი მასშტაბი იქნებოდა წელს, რაც ვფიქრობ, რომ შევძელით.  ჩვენი გეგმა, რომ 10 წლის მანძილზე ბახმარო გავხადოთ არამარტო გურიის, არამედ მთელი საქართველოს სავიზიტო ბარათი.  დღეს ვნახე და ძალიან გამიხარდა, რომ დოღში მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია _ მონაწილეები დაგვემატნენ ბათუმიდან, პანკისიდან,  რაც მისასალმებელია. ასევე, სასიხარული და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ბიზნესის ჩართულობაც _  “საქართველოს ბანკის“ შემდეგ, დაგვემატა „გალფი“, „გლოვო“, „კროკო ბეთი“. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ნაწილი და მთავარი ნაწილი შეიძლება ითქვას . ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ სახე ქვეყნის და ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, _ ამბობს კომპანია “წყალი მარგებლის“ დამფუძნებელი მიხო სვიმონიშვილი. სვიმონიშვილი იმედოვნებს, რომ წელს, ბახმაროს დოღს შარშანდელზე მეტი ადამიანი დაესწრება: _  წინა წელს 27 000 ათასი ადამიანი დაესწრო დოღს და ამდენი გაღიმებული ადამიანის ერთად ნახვა ბედნიერებაა. იმედი მაქვს, წელს, ეს რიცხვი მეტი იქნება, _ აღნიშნა სვიმონიშვილმა. კომპანია „გალფის“ ვიცე პრეზიდენტის ნინო ჯიბლაძის თქმით, „გალფისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეკოლოგიურად პასუხისმგებელობიანი აქტივობების მხარდაჭერა“: _  წელს პირველად დავუჭირეთ მხარი ბახმაროს დოღს და მოხარულები ვართ, რომ გარდა საპრიზო ფონდში თანამონაწილეობისა, საჩუქრებს და პრიზებს დავაწესებთ ოთხივე გარბენის გამარჯვებულისათვის, _ თქვა ნინო ჯიბლაძემ. ერთი სიტყვით, „ნაბეღლავი“, წყაროს წყალი „ბახმარო“, მათი გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკი“ და ღონისძიების სპონსორები _ „გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი ხვალ, 19 აგვისტოს, ბახმაროში კარგ სანახაობას გპირდებიან. ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე გამართული დოღი ასეთი იქნება: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულა გარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარი I ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი; I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ... ...
  • გადაიწევს თუ არა აბიტურიენტთა ჩარიცხვების ვადების გამოცხადებააბიტურიენტები სახელმწიფოს მიერ 2019 წელს სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სიას ელოდებიან, რომელიც, ჯერჯერობით, არ ჩანს. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში edu.aris.ge-ს განუმარტეს, რომ დოკუმენტს ახლო მომავალში გამოაქვეყნებენ და ვადებში ეტევიან. თუმცა, ფაქტია, რომ  აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შესატანად ცოტა დრო რჩებათ. საგულისხმოა, ისიც რომ გასულ წლებში უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი აგვისტოს დასაწყისში უკვე გამოქვეყნებული იყო, მაგალითად: 2016 წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია გამოქვეყნდა 28 ივლისს, 2017 წელს – 2 აგვისტოს, 2018 წელს – 6 აგვისტოს. უკავშირდება თუ არა სიის გამოქვეყნების დაგვიანება სამინისტროს მიერ უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების წესში შესატან ცვლილებებს, ამ ეტაპზე უცნობია. შეგახსენებთ, რომ სამინისტრო პირველ ეტაპზე, 2019 წლისთვის უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების მოდელში ცვლილებების შეტანას აპირებდა, მოგვიანებით კი მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი მის საერთოდ გაუქმებაზე ალაპარაკდა, რაც შემდეგ 2020 წლისთვის გადადო. ცნობისთვის! – აბიტურიენტებს უფასო ფაკულტეტების არჩევის ვადა, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან შემდეგი დღის 18:00 საათამდე აქვთ. “ნაეკის” ინფორმაციით, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნება, სავარუდოდ, მომავალი კვირის ბოლოს დასრულდება. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ფაკულტეტების სია, ამ პერიოდისთვის გამოქვეყნებული ... ...
  • საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავსმივმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად, – ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ვლადიმერ კონსტანტინიდმა საოკუპაციო ხაზიდან საქართველოს შვიდი მოქალაქის გატაცებასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში. „შეშფოთებას გამოვთქვამთ საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან შვიდი ადგილობრივი მცხოვრების გატაცების გამო. იმ პირობებში, როცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებულად დაძაბულია მდგომარეობა სოფელ გუგუტიანთკარში ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გამო, საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების გატაცებისა და უკანონო დაკავებების პრაქტიკის გაგრძელება წარმოადგენს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციის აშკარა მცდელობას. საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში“, – აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ვლადიმერ კონსტანტინიდის თქმით, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი; საქმის კურსში არიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. „ჩვენ დაუყოვნებლივ გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი; უკვე დავუკავშირდით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს; პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საოკუპაციო ხაზზე და პატივი სცეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უპირობო შესრულება, რადგან საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა არის ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარების ერთადერთი გზა. მივმართავთ ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად“, – განაცხადა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა. საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები სოფელ ახალუბნის მცხოვრებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, მოქალაქეები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იყვნენ წასული, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან ... ...
  • რუსმა სამხედროებმა სოფელ არცევთან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავესრუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან, ოკუპირებული სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, სოფელ დიდი მეჯვრისხევის მკვიდრი დააკავეს. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. სუს-ის ინფორმაციით, დაკავებული ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. საქართველოს მოქალაქეს ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან. სუს-ის ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული საქართველოს შვიდი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება და ე.წ. სასამართლო პროცესს ელოდება. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მათ ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში სდებენ ბრალს. ე.წ. სასამართლო პროცესი, სავარაუდოდ, ხვალ ჩაინიშნება. სუს-ის ინფორმაციით, ცხელი ხაზის რამდენჯერმე გააქტიურების შემდეგ, გვიან ღამით შედგა დე-ფაქტოცხინვალის წარმომადგენლობასთან კომუნიკაცია, რომლებმაც დაადასტურეს საქართველოს შვიდი მოქალაქის ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...