სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

მთავარი თემა

სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

11 ნოე. 2012, 12:35:18

"მივიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო თბილისის კომფორტული, მაღალი თანამდებობა და გვერდით დავუდგე ჩემს კახეთს და კახელებს. ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემი მომავალი საქმიანობა დავუკავშირო გაჭირვებაში მყოფ ხალხზე ზრუნვას..." _ განაცხადა კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ და ამ დღის შემდეგ, არც გაჭირვებულებს უნახავს ის თვალით და არც მას _ გაჭირვებულები.

პარლამენტში გადაბარგებული ბეჟაშვილს სულ სხვა საზრუნავი გაუჩნდა _ როგორ დაეკომპლექტებინა კონტროლის პალატა "ნაცმოძრაობის" დამარცხებული მაჟორიტარებით და როგორ მოხვედრილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრად. მის ამ პოზიციაზე ვერგასვლას კი უმცირესობის მხრიდან სოლიდარული პროტესტი მოჰყვა.

განსაკუთრებულ მხარდაჭერას ლევან ბეჟაშვილს პავლე კუბლაშვილი უცხადებდა, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ახსოვდა ბეჟაშვილის ფასდაუდებელი სამსახური საერთო სასამართლოების შემოწმებისას. პარლამენტარ პავლე კუბლაშვილის ძმა, კოტე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა, საერთო სასამართლოები კი, სადაც კონტროლის პალატის აუდიტებმა 2 335 212 ლარის დანაკლისი აღმოაჩინეს, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ექვემდებარება. თავად პავლე კუბლაშვილი 2004-2005 წლებში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გახლდათ.

2010 წელი... საერთო სასამართლოების აუდიტი... ბეჟაშვილის ბრძანება

საქართველოს კონტროლის პალატის მაშინდელი თავმჯდომარის, ლევან ბეჟაშვილის 2010 წლის 7 ივნისის N 61/43, 2010 წლის 12 ივლისის N76/43 და 2010 წლის 16 აგვისტოს N84/43 ბრძანებებით, ჩატარდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის 2006-2010 წლების საფინანსო - სამეურნეო საქმიანობის აუდიტი.

საქართველოს საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლს კი, ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი: განკარგავს ფინანსებს სასამართლოების საქმიანობისა და მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველსაყოფად; უზრუნველყოფს სასამართლოებს სათანადო შენობა-ნაგებობებით; უზრუნველყოფს სასამართლოებს მათი საქმიანობისათვის აუცილებელი ნორმატიული აქტებითა და სხვა მასალებით; ამოწმებს სასამართლოების მიერ ფინანსური და მატერიალური რესურსების ხარჯვას; ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს სასამართლოების საქმიანობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის.

აუდიტის ჯგუფს ძველი რევიზორი, რეზო შავიშვილის დროინდელი კადრი, გია ტუხაშვილი ხელმძღვანელობდა. აუდიტორების უმეტესობა შავიშვილის დროინდელი თანამშრომლები იყვნენ, რომელთანაც ბეჟაშვილი არ კონტაქტობდა. მათთან საურთიერთობოდ მის მოადგილეს, თარხნიშვილს გზავნიდა. ამ ძველი აუდიტორებიდან დღეს, კონტროლის პალატაში თითქმის არცერთი აღარ მუშაობს.

თუ რა მოხდა 2010 წელს, ისინი ექსკლუზიურად "გურია ნიუსისთვის" ყვებიან.

სასამართლოებში გამქრალი მილიონები _ პროკურატურისთვის გადასაცემი საქმის დეტალები

კონტროლის პალატის ყოფილი აუდიტორი, სოსო ჩიქობავა, რომელმაც განცხადებას წამოსვლის შესახებ ხელი ნებით არ მოაწერა, სამსახურიდან მაინც გაათავისუფლეს. ბეჟაშვილმა მის მიერ გაურკვეველი მეთოდით ჩატარებული ტესტირებით ასე გაათავისუფლა თანამშრომელთა ის ნაწილი, რომელიც მის დავალებებს არ ასრულებდა.

ჩიქობავა პირადად იღებდა მონაწილეობას საერთო სასამართლოების აუდიტში და "გურია ნიუსთან" აცხადებს, რომ მათ მიერ აღმოჩენილი დანაკლისი საერთო სასამართლოებში, 2 მილიონზე მეტი იყო.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის მიმდინარეობისას, აუდიტორთა ჯგუფმა დაადგინა სასაწყობო მეურნეობაში დიდი ოდენობით დანაკლისის ფაქტი, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სააღრიცხვო მონაცემებსა (საბუღალტრო დოკუმენტაცია) და ფაქტობრივ მონაცემებს (ადგილზე, საწყობში არსებული ფასეულობები) შორის სხვაობა შეადგენდა 2 335 212 ლარს.

აღნიშნული ფაქტის გამოვლენის შემდეგ, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შეეცადა ფაქტის მიჩქმალვას, რაც იმაში გამოიხატა, რომ აუდიტორთა ჯგუფს წარუდგინეს სრულიად განსხვავებული ბუღალტრული დოკუმენტაცია, რაც არ იქნა მიღებული."

ჩვენი რესპონდენტის თქმით, ამის შემდეგ, უკვე გადასწორებული დოკუმენტაცია, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა წერილობით გაუგზავნა კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილს, რომელმაც წერილი გადააწერა მის ქვემდგომ მოხელეებს და საბოლოოდ, გადაეცა აუდიტორთა ჯგუფს, რომელთაც კვლავ არ გაიზიარეს ეს გასწორებული დოკუმენტაცია და ფაქტი ასახეს აუდიტის დასკვნაში; თან აქტშივე მიუთითეს, რომ ისინი ვერ გაიზიარებდნენ ასეთ მასალებს.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის დასრულების შემდეგ, აუდიტორთა ჯგუფმა, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შეადგინა ფინანსური აუდიტის აქტი, დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა და სარეკომენდაციო წერილი. წარმოდგენილი მასალების სერიოზულობიდან გამომდინარე, აუდიტორებმა საერთო სასამართლოების დეფარტამენტის ფინანსური საქმიანობა უარყოფითად შეაფასეს. შემდგომი მსვლელობისას, კონტროლის პალატის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდებოდა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის დანაკლისის ფაქტებთან დაკავშირებით, მასალები გადაეცა საქართველოს პროკურატურისათვის და დაეყენებინა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი."

ლევან ბეჟაშვილმა პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა, ოღონდ იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ამ შემოწმებაში მონაწილეობდნენ და გადასწორებულ დოკუმენტაციაზე ხელი არ მოაწერეს! მათ შორის გახლდათ ჯგუფის ხელმძღვანელი, გია ტუხაშვილი.

"პირდაპირ მითხრა, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და ტყუილად იკლავ თავსო..."

კონტროლის პალატის კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომელი, ნოდარ ავლახაშვილი აცხადებს, რომ გია ტუხაშვილი საერთო სასამართლოების შემოწმების პროცესშივე გაათავისუფლეს: "კონტროლის პალატის ისტორიაში არ მომხდარა, რომ შემოწმების ჯგუფის ხელმძღვანელი სამუშაო პროცესის დროს გაეთავისუფლებინოთ. თანაც მაშინ, როცა ნახევარზე მეტი საქმე გაკეთებული იყო. როდესაც გიამ ისეთი რაღაცეები ამოწია, რაც არასასიამოვნო იყო ძმები კუბლაშვილებისთვის, მათ, როგორც ჩანს, დაურეკეს ბეჟაშვილს. ბეჟაშვილის ბრძანებით, დაურეკეს გიას. იმ დღეს, მე და გია ერთად გამოვედით შემოწმებიდან. თქვა, ეტყობა მასალების გაცნობა უნდათო, წამოკრიბა ქაღალდები და წავიდა. ერთ საათში დამირეკა და მითხრა, რომ განცხადება დააწერინეს. საბოლოო ჯამში, ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც კუბლაშვილებს უნდოდათ."

"გურია ნიუსი" საერთო სასამართლოების აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელს, გია ტუხაშვილსაც დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის სწორედ ამ საქმის გამო გამოუშვეს კონტროლის პალატიდან.

გია ტუხიაშვილი: "შემოწმებისას, ბევრი დარღვევა აღმოვაჩინეთ, მაგრამ ძირითადი ის იყო, რომ დაახლოებით 3 მილიონის დოკუმენტები გაქრა, დაფიქსირდა დანაკლისი. საწყობში ჰყავდათ ადამიანი, რომელიც სასაქონლო ზედნადებს წერდა ერთ ეკზემპლარად. საქონლის შეძენა ფიქსირდებოდა, მაგრამ გაცემა - აღარ. რომელ სასამართლოში რა ინვენტარი დადეს, არსად ფიქსირდებოდა, არც ინვენტარიზაცია ჩაუტარებიათ.

ამ სამი მილიონის ჩამოწერა მოინდომეს ერთ დღეს; მერე რა ქნეს, ეს აღარ ვიცი, გამომიშვეს სამსახურიდან. მე არ დამისრულებია ამ აუდიტზე მუშაობა. ერთ მშვენიერ დღეს, დამიბარეს და მითხრეს, განცხადება უნდა დაწერო და წახვიდეო. ასე შემომითვალა ბეჟაშვილმა თავისი მოადგილის, თარხნიშვილის პირით..."

"გურია ნიუსის" კითხვაზე, იყო თუ არა მასზე რაიმე ზეწოლა მუშაობის პერიოდში, გია ტუხაშვილმა განაცხადა:

_ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის უფროსი, დიმიტრი გეგელია მეუბნებოდა, ტყუილად იკლავ თავს, მაგ საქმიდან არაფერი შედეგი არ იქნება, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და რა აქტიც არ უნდა დადო, არავინ დაისჯებაო.

აუდიტის "პატარა" ეპიზოდი _ ბეჟაშვილის მოადგილე და კუბლაშვილის ფინანსისტი

საერთო სასამართლოების ამ ისტორიაში, კიდევ ერთი მოქმედი პირია, რომელსაც არც ისე უმნიშვნელო ადგილი უკავია აუდიტის მიჩქმალულ საქმეში.

საუბარია ფინანსთა მინისტრის ყოფილ ( ახლა სამინისტროს ვებგვერდზე მისი მოადგილეობა აღარ ფიქსირდება. ავტ) მოადგილეზე, გიორგი კერვალიშვილზე. კერვალიშვილი 2008 წელს ლევან ბეჟაშვილის მოადგილე იყო. უფრო ადრე, 2005 წელს, მაშინ, როცა კოტე კუბლაშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა, კერვალიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების უფროსი იყო; შუალედში კი, 2006-2007 წლებში, ის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გახლდათ.

კონტროლის პალატის აუდიტორები საერთო სასამართლოებში იმ ორ წელსაც ამოწმებდნენ, როცა მას კერვალიშვილი თავმჯდომარეობდა. შემოწმების პერიოდად 2006-2010 წლები იყო აღებული.

ბეჟაშვილის მოადგილის და კუბლაშვილის ფინანსისტის ყოფილ უწყებაში გამქრალი მილიონების უკან ვინ იდგა, ამაზე აუდიტის იმ დასკვნას უნდა გაეცა პასუხი, რომელსაც "დღის სინათლე" არ ეღირსა.

დარღვეული ვადები, შეჩერებული აუდიტი და "გურია ნიუსისთვის" გაცემული პასუხები...

აუდიტორი სოსო ჩიქობავა ამბობს, რომ მასალები საქართველოს პროკურატურას უნდა გადასცემოდა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დამდგარიყო: "ფაქტობრივად, კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და აუდიტის აქტის თაობაზე არ განახორციელა "კონტროლის პალატის შესახებ" საქართველოს კანონით და "საქართველოს კონტროლის პალატის მუშაობის რეგლამენტით" გათვალისწინებული არცერთი პროცედურა. არსებობს ჩატარებული აუდიტის ფაქტი და შედგენილი აქტი, რომელიც უბრალოდ, გადამალულია."

წესისა და კანონის მიხედვით, აუდიტის აქტი, აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრულ ვადაში დგება, რომელსაც ხელს აწერენ აუდიტის ჯგუფის უფროსი და წევრები. ჱუდიტის აქტს დეპარტამენტის უფროსი გასაცნობად გადასცემს აუდიტის ობიექტს.

აუდიტორების განმარტებით, საერთო სასამართლოების აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრული ვადა ამოიწურა 2010 წლის 30 აგვისტოს. შესაბამისად, აქტიც ამ დროს უნდა შედგენილიყო და ხელმოწერილიყო აუდიტორების მიერ. რის შემდეგაც, ჳასაცნობად გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს.

"გურია ნიუსმა" მოთხოვნით, გადმოეცათ ჩვენთვის საერთო სასამართლოების აუდიტის დასკვნა, კონტროლის პალატას 2011 წლის 19 დეკემბერს მიმართა.

კონტროლის პალატის პასუხში, რომელსაც ხელს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, გიორგი ბოტკოველი აწერს, ვკითხულობთ: "კონტროლის პალატის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში ჩატარებული აუდიტის მასალები რეალიზაციის პროცესშია..."

სხვათაშორის, ლევან ბეჟაშვილის მეგობარი გიორგი ბოტკოველი, რომელიც კონტროლის პალატიდან პირდაპირ არჩევნებზე აღმოჩნდა "ნაცმოძრაობის" კახეთის კოორდინატორად, ახლა უკვე კახეთის ვიცე-გუბერნატორია...

საერთო სასამართლოების აუდიტი კი, რომელიც ორი წლის უნდა დასრულებულიყო და გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს გასაცნობად, არავინ იცის ვის უჯრაშია ჩაკეტილი.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს რომ არ ჩაბარებია, ამას არც დეპარტამენტი უარყოფს.

"გურია ნიუსი" ამ ამბის გასარკვევად უზენაესი სასამართლოს პრესსამსახურს დაუკავშირდა კითხვით, _ გაეცნო თუ არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი აუდიტის დასკვნას და იქნა თუ არა აღმოფხვრილი ის შენიშვნები, რაც მათ მიმართ ჰქონდათ.

_ დასკვნა არ არსებობს, იყო მხოლოდ რაღაც დრაფტი, რომელიც თვითონ შეცვალეს და თვითონვე წაიღეს. ხელი არ მოაწერეს და თვითონვე გაითხოვეს უკან, _ ასეთი იყო პასუხი, რომელიც "გურია ნიუსმა" მიიღო.

ეს "ხელმოუწერელი დრაფტი", სავარაუდოდ, სწორედ ის გადასწორებული დოკუმენტაცია უნდა იყოს, რომელსაც აუდიტორთა ჯგუფმა ხელი არ მოაწერა და რასაც შეეწირა კიდეც მათი თანამდებობები.

სად არის 2 335 212 ლარი და რამდენი "დაიზოგა" რეფორმირებული სასამართლოს ფასადებში, ამას, ალბათ, სათანადო ორგანოები დაადგენენ.

და ალბათ იმასაც, კიდევ რამდენი ასეთი გადამალული აქტია ლევან ბეჟაშვილის დროინდელ კონტროლის პალატაში, რომელსაც დღესაც ვერაფრით გაუგია, რატომ არ აირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად...
 ახალი ამბები
  • "არ არის აუცილებელი გარე პერიმეტრზე აბიტურიენტის მთელი ოჯახით გულშემატკივრობა"არ არის აუცილებელი აბიტურიენტების გულშემატკივრების დიდი თავშეყრა გამოცდის გარე პერიმეტრზე, ნუ შევიკრიბებით, _ ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა. ამასთან, ამირან გამყრელიძემ აბიტურიენტებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ მათთვის ყველა საჭირო პირობა იქნება შექმნილი. „აბიტურიენტებს მივმართავ, იყვნენ მშვიდად. მათთვის იქნება ყველა პირობა შექმნილი, ყველანაირი კომფორტი, რომ მშვიდ ვითარებაში ჩააბარონ ტესტი. მშობლებს და გულშემატკივრებს მივმართავ რეკომენდაციით - მიღებულია საქართველოში, რომ ვგულშემატკივრობთ ხოლმე აბიტურიენტებს, მიდის მთელი ოჯახი, არიან თავშეყრილი და ელოდებიან. არ არის ეს აუცილებელი. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის დისტანცირება და ჯგუფურად ნუ შევიკრიბებით“, - განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. შეკითხვაზე, არის თუ არა რისკები მაქსიმალურად დაზღვეული, რომ ეპიდვითარება საგრძნობლად არ გაუარესდეს, რადგან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, თითქმის, ერთი თვის განმავლობაში, ერთ სივრცეში ადამიანთა საკმაოდ დიდი ნაკადი იქნება თავმოყრილი, ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ გამოცდებზე რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი. „ეროვნული გამოცდები პანდემიის პერიოდში არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართომასშტაბიანი ღონისძიება და ამიტომ, სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა. სპეციალური ჯგუფი ორი თვის განმავლობაში მუშაობდა, რომ ყველა ნიუანსი ყოფილიყო გათვალისწინებული, რათა ჩვენმა აბიტურიენტებმა ერთი მხრივ, კომფორტულ ვითარებაში დაწერონ საგამოცდო ტესტები და მეორე მხრივ, მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული უსაფრთხოება, კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი. მოგეხსენებათ, მედიცინაში აბსოლუტური არაფერია, მაგრამ ვფიქრობ, იმ მიდგომით, მეთოდოლოგიით და რისკების გათვალისწინებით, რითაც ეროვნული გამოცდები ჩატარდება, რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი“, - განაცხადა გამყრელიძემ. ამირან გამყრელიძის განმარტებით, თუ აბიტურიენტს რესპირაციული სიმპტომები გამოცდის პერიოდში, პირველი ან მეორე გამოცდის შემდეგ გამოუვლინდა, მას საშუალება მიეცემა, ტესტი იზოლაციის პირობებში დაამთავროს, შემდეგ გამოიკვლევა და თუ კოვიდ ინფექცია დადგინდა, შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში იქნება გადაყვანილი, ხოლო მასთან შემხებლობაში მყოფი ყველა აბიტურიენტს და ზედამხედველს კარანტინში გადაიყვანენ და ლაბორატორიულად ... ...
  • ხობში მომხდარ ავტოსაზგაო შემთხვევას 16 წლის მოზარდი ემსხვერპლა ცოტა ხნის წინ, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო მაგისტრალზე, სოფელ ქვალონთან, ავტოსაგზაო შემთხვევას 16 წლის მოზარდი ემსხვერპლა. თვითმხილველების ინფორმაციით, „ტოიოტას“ მარკის ავტომობილი ფეხით მოსიარულე მოზარდს დაეჯახა. შსს-ს მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-6 ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ... ...
  • „ოჯახმა რამდენიმე წლის წინ ერთი გოგო დაკარგა, გუშინ კი 18 წლის ვაჟი“ _ ტრაგედია სენაკში სენაკში, სოფელ ნოქალაქევში მდინარე ტეხურაში გუშინ 18 წლის ბიჭი დაიხრჩო. როგორც „გურია ნიუსს“ ერთ-ერთი ადგილობრივი უყვება, მამაკაცს მდინარეში გული გაუსკდა. გარდაცვლილმა სკოლა წელს დაამთავრა. „ოჯახმა რამდენიმე წლის წინ ერთი გოგო დაკარგა, გუშინ კი 18 წლის ვაჟი. საშინელება ტრიალებს. მთელი სოფელი ტირის. ვიწვით ამ ოჯახის ტრაგედიით“, _ ამბობს ადგილობრივი მოქალაქე. შსს-მ მომხდარზე გამოძიება 115-ე მუხლით ... ...
  • "ბევრს ავიწყდება, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% უკვე 12 წელია ოკუპირებულია" 2020 წლის სექტემბერში ამერიკაში წინასაარჩევნო კამპანია პიკს მიაღწევს და ამ რეგიონის შესახებ გავრცელებულ ნებისმიერ ინფორმაციას ბევრი არადამაჯერებლად მიიჩნევს, ისევე როგორც ეს 2008 წლის აგვისტოში მოხდა, მაშინაც აშშ-ში საპრეზიდენტო კამპანია მიმდინარეობდა. არ მსურს ტერმინ „იდეალური შტორმის“ გამოყენება, მაგრამ არსებობს არაერთი იდეალური პირობა იმისთვის, რათა კრემლმა ჩათვალოს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ჩატარებულ იერიშზე დასავლეთი და აშშ სათანადო პასუხს ვერ გასცემენ, - ევროპაში ამერიკის შეიარაღებული ძალების ყოფილმა მთავარსარდალმა, გენერალმა ბენ ჰოჯესმა გამოცემა LB.ua-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „უკრაინის სამხრეთში, განსაკუთრებით ხერსონის ოლქში მიმდინარეობს მასშტაბური საინფორმაციო კამპანია, რომლის დროსაც პრორუსული ძალები ჰუმანიტარულ კრიზისზე საუბრობენ და ადგილობრივ მოსახლეობაში უკრაინის მთავრობისადმი უნდობლობის გაჩენას ცდილობენ. ამ კამპანიის კიდევ ერთი ნაწილია სამხედრო სწავლებები „კავკასია 2020“. ეს სწავლებები რუსეთმა შესაძლოა ყურადღების გადასატანად გამოიყენოს. სწავლებების დროს მათ დაქვემდებარებაში იქნება სამედიცინო ტრანსპორტი, მანევრირების შესაძლებლობები, შეიარაღებული ძალების მართვის ცენტრი. ამასთან ერთად, ევროპასა და აშშ-ს ამ დროს უკრაინისთვის არ ეცლება. 2020 წლის სექტემბერში ამერიკაში წინასაარჩევნო კამპანია პიკს მიაღწევს და ამ რეგიონის შესახებ გავრცელებულ ნებისმიერ ინფორმაციას ბევრი არადამაჯერებლად მიიჩნევს, ისევე როგორც ეს 2008 წლის აგვისტოში მოხდა, მაშინაც აშშ-ში საპრეზიდენტო კამპანია მიმდინარეობდა. არ მსურს ტერმინ „იდეალური შტორმის“ გამოყენება, მაგრამ არსებობს არაერთი იდეალური პირობა იმისთვის, რათა კრემლმა ჩათვალოს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ჩატარებულ იერიშზე დასავლეთი და აშშ სათანადო პასუხს ვერ გასცემენ“, - აცხადებს ამერიკელი გენერალი. მისივე თქმით, უკრაინამ უფრო აქტიურად უნდა იმუშავოს სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლაზე საქართველოსთან, რუმინეთთან, მოლდოვასა და სხვა მეზობელ ქვეყნებთან. „ბევრს აღარ ახსოვს, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% უკვე 12 წელია ოკუპირებულია. დნესტრისპირეთი ამ დრომდე რუსეთის სრული კონტროლის ქვეშაა. რაც არ უნდა მოიმოქმედოს რუსეთმა უკრაინის, მოლდოვისა ან რუმინეთის წინააღმდეგ, ამაში დნესტრისპირეთში განლაგებული სამხედრო ძალები იქნება გამოყენებული“, - აცხადებს ბენ ჰოჯესი. წყარო: ... ...
  • 3 ინფიცირებული და 4 გამოჯანმრთელებული _ კოვიდსიტუაცია საქართველოშისაქართველოში კორონავირუსით კიდევ 3 ადამიანი დაინფიცირდა, 4 კი გამოჯანმრთელდა. ინფორმაცია ამის შესახებ ვებგვერდზე სტოპცოვ.გე გამოქვეყნდა. საერთო ჯამში ქვეყანაში კორონავირუსი 946 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან 825 უკვე გამოჯანმრთელდა, 15 ადამიანი კი გარდაიცვალა. კარანტინის რეჟიმში 3310 ადამიანი რჩება, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი - 203. ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ქვეყანაში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა, 31 მარტიდან კი - საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან დაკავშირებით პანდემია 2020 წლის 11 მარტს გამოაცხადა. მანამდე კი, 30 იანვარს ჯანმომ კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა. ჩინეთში პნევმონიის აფეთქება 2019 წლის დეკემბერში დაიწყო. ის გამოწვეულია კორონავირუსის აქამდე უცნობი შტამით. 21 იანვარს ჩინეთმა დაადასტურა, რომ კორონავირუსი გადამდებია. მომხდარის გამო ქვეყნის ორ ქალაქში კარანტინი ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...