ძალიან სახიფათო, რაც იკვეთება, არის აჭარული ფაქტორი

gurianews.com

ფეისბუქსტატუსები

ძალიან სახიფათო, რაც იკვეთება, არის აჭარული ფაქტორი

2017 მარ 12 10:34:12

ბათუმში განვითარებულ მოვლენებს სოციალურ ქსელში ეხმაურება "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი გია ნოდია:

"რაც მესმის ბათუმიდან, ორი მდგენელი გადაეჯაჭვა ერთმანეთს. ერთი მხრივ ზოგადად წესრიგის და მასთან ერთად პოლიციის მიმართ აგრესია: პოლიცია რომ გაჯარიმებს, საზიზღარია. მაგრამ მეორე და ძალიან სახიფათო რამე, რაც იკვეთება, არის "აჭარული" ფაქტორი: აჭარლები ფიქრობენ, რომ აჭარის გარედან პოლიციის ახალი უფროსის მოყვანა რაღაცნაირად ამცირებთ; ესე იგი, სხვები ზემოდან უყურებენ. პოლიციის მოვალეობაა, წესრიგი აღადგინოს, მათ შორის ძალის გამოყენებით. მაგრამ ძირეული მიზეზები კიდევ სხვაა. ამ ძირეულ მიზეზებზე მთავრობაც არის პასუხისმგებელი. ის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ სისტემურად მანიპულირებდა იმ მოტივებით, რომ თუ სახელმწიფო წესრიგს იცავს და კანონის დამრღვევებს სჯის, ის ამის გამო "პირსისხლიანია". მეორეს მხრივ, ის სისტემურად ეყრდნობოდა რელიგიურ ნაციონალისტებს, ვისთვისაც ნამდვილი ქართველი აუცილებლად მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ეს არ შეიძლებოდა აჭარლების განწყობაზე საბოლოოდ არ ასახულიყო. მთავრობა ამ ყველაფრისთვის უნდა გავაკრიტიკოთ, მაგრამ, ამავე დროს, ასეთი დროს მაროდიორებთან გვერდით დგომა სრული პოლიტიკური უპასუხისმგებლობაა", _წერს ნოდია.


ნახვა: 198


 ახალი ამბები
  • გარემოს დაცვის კომიტეტი გარემოს დაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროებს RMG Gold-ის საქმიანობის შესახებ მიმართავსპარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი გარემოს დაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროებს RMG Gold-ის საქმიანობის შესახებ წერილით მიმართავს. კომიტეტი მის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ანალიზზე დაყრდნობით უწყებებს მიუთითებს, რომ კომპანიას არ უნდა მიეცეს ბნელი ხევის ტერიტორიაზე ახალი საბადოს დამუშავების უფლება იქამდე, სანამ არ გამოჩნდება კომპანიის ნება არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. კომიტეტი აღნიშნავს, რომ სამუშაო ჯგუფის მტკიცებით, ზარალი გაცილებით მეტია, რადგან დაბინძურების შედეგები აკუმულირებადია, ჯარიმების დღეს მოქმედი სისტემა კი არაეფექტიანია და ვერ უზრუნველყოფს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის პრევენციას. „2018 წლის 3 აპრილს, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა დაბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებასამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომელიც შეისწავლის კომპანიების „RMG Gold“- ისა და „RMG Copper“ - ის მიერ სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების წარმოების პროცესში გარემოზე მიყენებულ ზიანს. საზოგადოებრივმა გაერთიანებებმა: „საყდრისის კომიტეტი კულტურული მემკვიდრეობისთვის“, „მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი და სამეცნიერო - კვლევითი პლატფორმები“, შეისწავლეს კომპანია „RMG Gold“-ის და „RMG Copper“-ის მიერ გარემოს დაბინძურების სავარაუდო შემთხვევები. კერძოდ, ქვემო ქართლის რეგიონის ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიები. მათი ვარაუდი ეფუძნება, მუნიციპალიტეტებში ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების შესწავლის როგორც სამეცნიერო, ასევე სახელმწიფო უწყებების მიერ ჩატარებულ კვლევებს. მოცემული კვლევების თანახმად, ნიადაგის, წყლისა და ჰაერის დაბინძურება დაშვებულ ზღვარს საგრძნობლად აღემატება, ხოლო დაბინძურების მთავარ წყაროს კომპანიების “RMG Gold” - ისადა „RMG Copper”-ის მმართველობის ქვეშ მყოფი საწარმოო ტერიტორია წარმოადგენს. ზემოთაღნიშნული გაერთიანებებისაგან შემდგარი სამუშაო ჯგუფის ანალიზით, 2010 წელს დაბინძურების დონე საკმაოდ მაღალი იყო, ხოლო 2010 წლიდან 2014 - მდე, ვიდრე კომპანია ინტენსიურ სამუშაოებს დაიწყებდა, დაბინძურებამ იკლო.საყდრისის საბადოს ათვისებისა და საწარმოო სამუშაოების ინტენსიურად დატვირთვის შედეგად გარემოს დაბინძურება არა მხოლოდ დაუბრუნდა 2010წლის ნიშნულს, არამედ დაბინძურების არეალიც გაიზარდა. სამუშაო ჯგუფი კომიტეტს მიუთითებს შემდეგ გარემოებებზე:1. „RMG Gold“ - მა კანონდარღვევით ააშენა ოქროს გამამდიდრებელი საწარმო აბულბუქის ხეობაში, რომლის გამოც გარემოს 29 153 880 ლარის ზიანიმიადგა; 2. “RMG Copper” - ის მიერ გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 1 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა; 3. კომპანიების „RMG Gold“ - ისა და „RMG Copper“ - ის საქმიანობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, დღემდე არ არის სრულად დაანგარიშებული; 4. გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, შესაძლოა, აისახოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე;5. კომპანიას ბოლომდე არ აქვს შესრულებული სამინისტროს მიერ მასზე დაკისრებული რიგი ვალდებულებები.სამუშაო ჯგუფის მტკიცებით, ზარალი გაცილებით მეტია, რადგან დაბინძურების შედეგები აკუმულირებადია. ჯარიმების დღეს მოქმედი სისტემა არაეფექტიანიადა ვერ უზრუნველყოფს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის პრევენციას. ასევე, კომპანია არ ასრულებს მისი მხრიდან სხვადასხვა დროს აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის, იმ საბადოებზე სადაც დაასრულა მოპოვებითი სამუშაოები, არ განახორციელა რეკულტივაცია და რემედიაცია. სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციით, აუცილებელია საწარმოს გააჩნდეს ფინანსური გარანტიები მდგრადი გარემოსდაცვითი მიმართულებით. კომპანიების „RMG Gold“ - ისა და „RMG Copper“ - ის მოპოვებითი სამუშაოები უნდა დაექვემდებაროს ევროკავშირში დანერგილ პრინციპებს:1. რესურსების ეფექტიანი ათვისება ამომწურავი და ხელახალი მოხმარებისთვის.2. ინოვაციების დანერგვის გზით საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების გამოყენება.3. გარემოზე ზემოქმედების შერბილება, მეორადი მოპოვება, ციკლის დასრულება, მეორადი ნარჩენების ათვისება, ნარჩენების პრევენცია, მაქსიმალური შემცირება და უსაფრთხო დასაწყობება.4. კარიერების გაუვნებელყოფა, რემედიაცია და გარემოს აღდგენა (რეკულტივაცია).ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს:1. საბადოების არსებული მეთოდოლოგიით და პრაქტიკით დამუშავების გაგრძელება და ახალი სამუშაოების დაწყება სხვა საბადოებზე, გაზრდის დაბინძურების დონესა და მის არეალს ქვემო ქართლის რეგიონში.შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ „წიაღის ეროვნულმა სააგენტო“- მ არ უნდა მისცეს კომპანიას უფლება ბნელი ხევის ტერიტორიაზე დაიწყოს ახალი საბადოს დამუშავება, ვიდრე არ დავინახავთ კომპანიის ნებას და რეალურ ქმედებებს არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. სავალდებულოა კომპანიების, „RMGGold“ - ისა და „RMG Copper“- ის მიერ, შესრულდეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სამოქმედო გეგმა.2. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უზრუნველყოს კოორდინაცია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, ბოლნისის რეგიონში მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური კვლევების განსახორციელებლად.3. სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განახორციელოს კომპანიების „RMG Gold“ - ისა და „RMG Copper“- ის ტერიტორიაზე განლაგებული ძველი (ისტორიული) კუდსაცავების მდგრადობის შემსწავლელი სეისმოლოგიური კვლევები“, - ნათქვამია ... ...
  • წულუკიანი მინისტრთა კაბინეტში რჩება _,,ის საჭირო მინისტრია“იუსტიციის მინისტრის გადაყენებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ადასტურებენ მმართველ გუნდში, როგორც ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების“ თავმჯდომარემ, სიმონ ნოზაძემ  ,,გურია ნიუსს“ განუცხადა, იუსტიციის მინისტრის პოსტზე თეა წულუკიანის ყოფნა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, ამიტომ, მისი თქმით, გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ, შესაძლოა, წულუკიანმა მინისტრთა კაბინეტი დატოვოს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ,,ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თეა წულუკიანი კომპეტენტური მინისტრია, უზარმაზარ საქმეს არის შეჭიდებული ევროსასამართლოში, სადაც დავა მიმდინარეობს რუსეთთან. როგორც  მოვისმინე, ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები  საკმაოდ მყარია, ამიტომ ამ  ფუნქციიდან გამომდინარე, მისი მინისტრობა, ვფიქრობ, ძალიან საჭიროა. ამასთან, მგონია, რომ ის საკუთარ საქმეში საკმაოდ გამოცდილი ადამიანია“, _ გვითხრა ნოზაძემ. ცნობისთვის, დღეს ოფიციალურად ცნობილი გახდა, რომ მინისტრთა კაბინეტს ტოვებენ _  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, დიმიტრი ქუმსიშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე. ამასთან, ჩვენი ინფორმაციის მიხედვით, თანამდებობას სხვა მინისტრებიც ... ...
  • ნაციონალური მოძრაობის აქცია "გურია ნიუსის" ობიექტივში დღეს, დილიდან, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობასთან "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები და მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიშალა. საკრებულოს შენობაში რჩება  საკრებულოს 3 დეპუტატი "ნაციონალური მოძრაობიდან", რომლებმაც ცოტა ხნის წინ შიმშილობა ... ...
  • ,,ახალი წევრები ნამდვილად იქნებიან“_ ბახტაძე სამთავრობო ცვლილებებზემომავალმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ,,ქართული ოცნების“ ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა,  რომ მთავრობის შემადგენლობაში განახლებული სახეები იქნებიან, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია ვინ დატოვებს ან ჩაანაცვლებს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. ამასთან, სამინისტროების გაერთიანებასთან დაკავშირებით ბახტაძემ აღნიშნა, რომ გაერთიანება 6 სამინისტროს შეეხება, კონკრეტულად  თუ რომელი სამინისტროს გაერთიანებდება იგეგმება, ამასთან დაკავშირებით მომავალმა პრემეირმა კომენტარი არ ... ...
  • დაირღვა თუ არა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო შესყიდვის ახალი ხელშეკრულება„ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო შესყიდვის ახალი ხელშეკრულების დარღვევებზე საუბრობენ. როგორც ცნობილია, შემსრულებელ ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ 17 მაისამდე უნდა განეხორციელებინა შემოწმება/ინსპექტირება, შედეგები კი სახელმწიფოსთვის 25 მაისისთვის უნდა წარედგინა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და შემსრულებელ ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ შორის დადებულ ხელშეკრულებაში, 2018 წლის 13 აპრილს, ცვლილებების შეტანისას დადგინდა, თუმცა, როგორც ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებში“ ამბობენ, 25 მაისს, ხელშეკრულებაში მორიგი ცვლილებები შევიდა.  ორგანიზაციამ შესწავლის შედეგად აღმოაჩინა, რომ სახელმწიფოსა და შემსრულებელ ორგანიზაციას შორის არსებულ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ ხელშეკრულებაში კვლავ გახორციელდა რიგით მე-12 ცვლილება, რომელიც დოკუმენტურად და ნუმერაციულად „11/2“-ით იქნა ასახული.  მე-12 შეთანხმებით შემოწმება/ინსპექტირების ვადა ერთი თვით გაგრძელდა და განისაზღვრა ახალი თარიღი- 2018 წლის 15 ივნისი. თუმცა, ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ ცნობით, აღნიშნული შეთანხმებაც დაირღვა და შემოწმება შემსრულებელ ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტ საქართველოს“ სავარაუდოდ, დღემდე არ განუხორციელებია. ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მთავარი იურისტის, რუსლან ალექსიძის თქმით, აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით შესაძლოა არაკეთილსინდისიერად მოქმედებდეს შემსრულებელი ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველო“ რომელმაც, სავარაუდოთ, 10 მაისს არ წარმოადგინა დამასრულებელი ეტაპისთვის აუცილებელი დოკუმენტაცია. ამასთან უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც შემსყიდველი სუბიექტი- სახელმწიფო მოიქცა სათანადოდ, რომელმაც ვერ უზრუნველყო სავალდებულო შემოწმების გახორციელება. ნებისმიერ შემთხვევაში ორივე დაშვება საგანგაშოა, რადგან დაირღვა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ ხელშეკრულება და დარღვევის მიმართ შესაბამისი რეაგირება არ გახორციელებულა. ამასთან, საგულისხმოა, რომ მე-11 შეთანხმებით ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი-საქართველო“ წინასწარ გათავისუფლდა სამომავლო ჯარიმებისგან, რაც ცალკეულ საფუძვლებს აჩენს იმისას, რომ მათ არ ჰქონდათ ცალკეული პასუხისმგებლობა, რის პრევენციასაც ჯარიმის არსებობა უზრუნველყოფს, რომ დათქმულ დროში შეესრულებინა ვალდებულება. ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მიმართ, დაკისრებული ჯარიმები მოცემული ეტაპისთვის სრულად არ არის გადახდილი, ხოლო უკანასკნელად გახორციელებული გადახდა 140 000 ლარის ნაცვლად, შეადგენს 84 000 ლარს, რაც გონივრულ ეჭვს ბადებს, რომ მოხდა ჯარიმის შემცირება. თუმცა, შემსყიდველი- სახელმწიფო ამ ფაქტს უარყოფს და დღემდე ბუნდოვანია, თუ რა სამართლებრივი ქმედება გახორციელდა. შემსრულებელი ორგანიზაცია, სახელშეკრულებო პერიოდში, ჯამში 296 800 ლარით 5-ჯერ დაჯარიმდა. აქედან გადახდილია 235 000 ლარი, ხოლო ნარჩენი თანხაა 61 600 ლარი.  2018 წლის 13 აპრილის მე-11 შეთანხმებით „მიმწოდებლისთვის“ ჩასარიცხი თანხა შეადგენდა 800 000 ლარს, რომელიც კორექტირდა 738 000 ლარამდე, სხვაობა კი - 62 000 ლარს გვაძლევს, თითქმის იგივე ოდენობას, რაც ნარჩენი ჯარიმის თანხა. მიუხედავად „შემსყიდველის“ განმარტებისა, რომ აღნიშნული „არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც „მიმწოდებლის“ თანხმობა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების (ფასის) შემცირება ან ურთიერთმოთხოვნათა აღიარება და გაქვითვა“, სამართლებრივად, სხვა მექანიზმი არ არსებობს აღნიშნული მოქმედების მიმართ შეფასებისა იმისა, რომ სავარაუდოდ შემსყიდველმა სამომავლოდ მისაღებ თანხაში გაუქვითა ჯარიმები, რაც სამოქალაქო სტაბილურობის რღვევას იწვევს.  „ახალგაზრდა ადვოკატების“ განმარტებით, მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისის რიგით მე-12 შეთანხმება მაღალი რისკის მატარებელია, ვინაიდან აჩენს რისკებს, რომ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო წინადადების წარმოდეგანა კვლავ გადაიდოს. მე-12 ცვლილებით კორექტირდა ცალკეული მოქმედებების თარიღები, მაშინ, როდესაც დამასრულებელ ეტაპზე, მრავალი დოკუმენტია დასამუშავებელი და მე-11 შეთანხმებით აღნიშნული ვადები დეტალურად იქნა გათვლილი. მოცემულ ეტაპზე, დაუდგენელია „შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“, რამდენად შეძლებს სახელშეკრულებო ვადებში დაბრუნებას. როგორც ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებში“ ამბობენ, საკითხზე მოკვლევას და სამართლებრივ ანალიზს გააგრძელებენ. შესაბამისად, საზოგადოებას წარუდგენს შესწავლის დამატებით ანალიზს.  ამავე თემაზე: რის ეჭვს იწვევს თბილისის მიწათსარგებლობის გენგეგმაში შესული ცვლილება _ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ არჩილ კაიკაციშვილი: "სითი ინსტიტუტი", პოლიტიკოსებთან ერთად, შანტაჟით ცდილობს, კალაძე აიძულოს მიიღოს გენგეგმა" ... ...

არქივი

ზაფრანი

საინტერესო ფაქტები ცხოველებზე

ხარები დალტონიკები არიან. ინდოეთში 50...

ზოდიაქოს 4 ყველაზე ძლიერი ნიშანი

თუ ფიქრობთ, რომ ყველაზე ძლიერი...

როგორ უნდა განვსაზღვროთ მომავალი ბავშვის თვალის ფერი

მშობლები ყოველთვის ცდილობენ იმის წარმოდგენას,...

ჭკვიანი ადამიანები მალე გადაშენდებიან

ისლანდიელთა ცხოვრებაზე დაკვირვებითა და მათი...

დინოზავრების რეკორდები

დინოზავრები ყველაზე შთამბეჭდავი ცხოველები იყვნენ,...

„დაუპატიჟებელი სტუმრები“

კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ მემონტაჟე დალი...
კარმიდამო ჩემი

ალოეს სამკურნალო თვისებები

შესაძლოა, ალოეს დადებითი თვისებების შესახებ...

როგორ აღვიდგინოთ მხედველობა ნივრის დახმარებით

დროთა განმავლობაში, ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა...

რატომ არ უნდა აადუღოთ წყალი ხელმეორედ

ფილმის ყურებაში ისე გაერთეთ, რომ...

"უთვალავ საქმეთაგან, სახარების გადაწერაა შვება"

ჩვენი სტატიის გმირი მრავალმხრივი ნიჭით...

როგორ ვებრძოლოთ პირუტყვის კანქვეშა ბორას

ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით, მსხვილფეხა რქოსანი...

მეფუტკრის კალენდარი _ მაისი და ივნისი

მაისის შუა რიცხვებიდან დგება დიდი...

ქართული ზამბახი დედამიწის ზურგზე ერთადერთია

ქართული ზამბახის ყვავილის წარმტაცი სილამაზე,...

მოვამზადოთ ჭინჭრის წუნწუხი

გაზაფხულზე ჩვენს ბოსტნებში, უამრავ სამუშაოსთან...

კენკროვნების კერკი

სხვადასხვა კენკროვნების, ასევე, კურკოვანებისგანაც მოვამზადოთ...

როგორ ავიცილოთ თავიდან გრიპი და ვირუსები

საზოგადოებისთვის გრიპი და გავრცელებული ვირუსები...

მარტო კაცის დიდი მეურნეობის სავიზიტო ბარათი იხვისა და ბატის ფერმაა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის მკვიდრი...