"ნოემბერში უნდა ნახოს დღის შუქი შემდგომი წლის ბიუჯეტის პროექტმა"

ფინანსები

"ნოემბერში უნდა ნახოს დღის შუქი შემდგომი წლის ბიუჯეტის პროექტმა"

2013 ნოე 13 13:28:34

_ ახლა ის დროა, რომ გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს დღე-ღამე არ უნდა ეძინოს და ბიუჯეტის პროექტის წერით და შედგენით უნდა იყვნენ დაკავებულნი, _ თქვა ავთანდილ მექვაბიშვილმა.

იმის გასაგებად, მოხდება თუ არა დროულად ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა, "გურია ნიუსი" ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს, ალეკო ბერიძეს დაუკავშირდა. მან სატელეფონო საუბრის დროს გვითხრა, რომ ისინი დროულად წარადგენენ ბიუჯეტის პროექტს: _ ბიუჯეტის დაგეგმვა უკვე მიმდინარეობს. პროექტის 90% უკვე დასრულებულია, მხოლოდ დაზუსტებებზეა საუბარი. დარჩენილია ა(ა)იპ-იების საკითხი, რომელსაც ამ კვირაში გავივლით. ფაქტობრივად, მომავალ კვირაში, ეს ყველაფერი მოგვარდება და ბიუჯეტის პროექტი მზად იქნება საკრებულოზე გასატანად.

_ პრიოტიტეტების შესახებ რას გვეტყვით?

_ არის სამი ძირითადი პრიორიტეტი, რომელსაც, შეძლებისდაგვარად, განვავითარებთ მომავალ წელს. პირველი პრიორიტეტი არის განათლება. განათლების სფეროში ყურადღება მიექცევა, როგორც სკოლამდელ, ასევე, სკოლის გარეშე განათლებასაც.

_ სკოლის გარეშე განათლებაში რას გულისხმობთ?

_ სკოლის გარეშე განათლებაში იგულისხმება ბავშვების განათლება სპორტული თვალსაზრისით, ასევე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სექცია და ბავშვებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.

_ მეორე და მესამე პრიორიტეტი რა არის?

_ ინფრასტრუქტურა და სოციალური პროგრამები. სოციალური პროგრამები უფრო დაიხვეწება, მართალია, ამ კუთხით ზრდა არ იქნება ბიუჯეტში, მაგრამ იხვეწება თავისი შინაარსით და პროგრამულად.

_ რამდენი მილიონი ლარით განისაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2014 წელს?

_ 2014 წლის ბიუჯეტის სავარაუდო მოცულობა იქნება, დაახლოებით, 11 მილიონსა და 12 მილიონს შორის, _ გვითხრა ალეკო ბერიძემ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტთან დაკავშირებით "გურია ნიუსთან" კომენტარი გააკეთა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლევან ხინთიბიძემ:

_ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ნოემბერი გახლავთ აქტიური ფაზა მომდევნო წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტების განხილვისთვის, რადგანაც სწორედ ნოემბერში უნდა ნახოს დღის შუქი შემდგომი წლის ბიუჯეტის პროექტმა, რომელზედაც საკრებულოს აღმასრულებელი ორგანოები ყოველი წლის მარტის თვიდან იწყებენ მუშაობას, _ ამბობს ხინთიბიძე.

მისი თქმით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის თანახმად: ყოველი წლის არა უგვიანეს 15 ნოემბრისა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გამგებელი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტს, თანდართულ მასალებთან ერთად, წარუდგენს შესაბამისი წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარეს, რომელიც, თავის მხრივ, ამ ბიუჯეტის პროექტს განსახილველად წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს, ანუ საკრებულოს: _ ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოში წარდგენის შემდეგ კი საკრებულო, კანონით დადგენილი წესით, აქვეყნებს ამ პროექტს საჯარო განხილვისთვის, ხოლო დაინტერესებული საზოგადოება კი უფლებამოსილია, გაეცნოს მას და კანონით მინიჭებული შესაძლებლობით, შეუძლია, საბოლოოდ დამტკიცებამდე, აღნიშნული ბიუჯეტის პროექტის მიმართ წარადგინოს შენიშვნები და რეკომენდაციები.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად ჩართულია საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე და, ბუნებრივია, ახალი ბიუჯეტის მომზადებისა და დამტკიცების პროცესში, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ ხელისუფლებას წარედგინება ჩვენ მიერ მომზადებული საბიუჯეტო ინიციატივები და რეკომენდაციები. 2014 წლის ბიუჯეტისთვის გვაქვს მომზადებული ახალი ინიციატივა, რომელიც ეფუძნება ოზურგეთის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ფინანსურ მხარდაჭერას გარკვეული პირობებით, მათივე საცხოვრებელი სახლების ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით.

ოზურგეთის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების იურიდიულად ჩამოყალიბებისა და დაფუძნების პროცესი კი ჩვენმა ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის ზაფხულისთვის დაიწყო და ეს პროცესი კვლავ მიმდინარეობს დაინტერესებული პირებისთვის.

სხვა მხრივ, კი ბიუჯეტში ამ პუნქტის არსებობა განაპირობებს მოქალაქეთა მეტ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხოლო ბიუჯეტი კი გარკვეულწილ მოსახლეობაზე ორიენტირებული ხდება. ეს საკითხი უფრო მეტ აქტუალობას იძენს იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით ოზურგეთი მომდევნო, ანუ 2014 წლიდან თვითმმართველი ქალაქი ხდება, _ თქვა ლევან ხინთიბიძემ.
 ახალი ამბები
  • სემეკმა ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგისა და ინვესტიციების შეფასების წესები დაამტკიცასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკ)  ენერგეტიკის სექტორის გაუმჯობესების მიზნით ახალი რეგულაციების დამკვიდრებას განაგრძობს.  22 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე სემეკმა ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგისა და ინვესტიციების შეფასების წესები დაამტკიცა. წესების მიზანია ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში, კანონშესაბამისი, ევროპული სტანდარტების დანერგვა.  ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესის მიზანია საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარებზე კონკურენტული, თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი ვაჭრობის მარეგულირებელი ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა და ქსელის ოპერატორების ეფექტიანი რეგულირება, ასევე, რეგიონულ დონეზე ბაზრების ინტეგრირებისა და ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა. ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესი განსაზღვრავს საწარმოთა მიერ კომისიაში ანგარიშგების წარმოდგენის პროცედურებს, ანგარიშგების ფორმებს, მონაცემების წარმოება-დამუშავების სტანდარტებს, საწარმოთა ელექტრონული პლატფორმის შექმნის, ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვისა და ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების წესს. ინვესტიციების შეფასების წესით განისაზღვრება ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული ლიცენზიატების საინვესტიციო გეგმებისა და მათი შემადგენელი საინვესტიციო პროექტების შემუშავების, წარდგენის, შეფასების, დამტკიცების, მონიტორინგისა და მათში ცვლილების შეტანის ძირითადი პრინციპები და კრიტერიუმები. წესის მოქმედება ვრცელდება ელექტროენერგიის გადაცემის, დისპეტჩერიზაციისა და განაწილების ლიცენზიატებზე, ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებისა და განაწილების ლიცენზიატებზე, წყალმომარაგების ლიცენზიატზე, ასევე, ელექტროენერგიის წარმოების იმ ლიცენზიატებზე, რომელთაც კომისია უდგენს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფს. (R)    ... ...
  • ბატონო არჩილ, წუხელ, შემთხვევით, სტამბოლიდან ერთი რეისით ხომ არ ჩამოვფრინდით? - კანდელაკი თალაკვაძესბატონო არჩილ, წუხელ, შემთხვევით, ჩემთან და გიგი წერეთელთან ერთად სტამბოლიდან ერთი რეისით ხომ არ ჩამოფრინდით? - წერს სოციალურ ქსელში, "ევროპული საქართველოს" წევრი გიორგი კანდელაკი. "ბატონი არჩილ თალაკვაძე დილიდან გვიმტკიცებს არანაირ კომოს ტბაზე არ წავსულვარ და ცილს მწამებს სრულიად მედიაო. რადგან ჩვენმა პატივცემულმა თავმჯდომარემ თავდაჯერებულობის დემონსტრირება ასეთ აღმატებულ და საზეიმო ტონში გადაწყვიტა, მინდა მას კითხვით მივმართო: ბატონო არჩილ, წუხელ, შემთხვევით, ჩემთან და გიგი წერეთელთან ერთად სტამბოლიდან ერთი რეისით ხომ არ ჩამოფრინდით? მე და გიგი წერეთელი ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობიდან დავბრუნდით და თქვენ სად ბრძანდებოდით ხომ ვერ გაგვიმხელთ? რადგან თქვენ თავადვე გადაწყვიტეთ კონტრშეტევაზე გადასვლა და შავზე თეთრის მტკიცება, მოგიწოდებთ თქვენი წუხანდელი ბილეთი გამოაქვეყნოთ და მედია, როგორც თავად აღნიშნეთ, „უკიდურეს მიკერძოებაში“ ამხილოთ." - წერს ... ...
  • ფოთში ოპოზიციას საჯარო მოხელეები ცოცხით დახვდნენ ქალაქ ფოთში “ევროპული საქართველოს“ და “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებმა ადმინისტრაციულ შენობაზე ბოქლომის ჩამოკიდება ვერ შეძლეს. მათ ადგილზე ,,ქართული ოცნების” მხარდამჭერები და საჯარო მოხელეები დახვდნენ, რომლებმაც აქციის მონაწილეებს ცოცხები ესროლეს. ,,მუნიციპალიტეტის აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი აქაა მობილიზებული, მშიშარა მთავრობა. გავაპროტესტეთ წართმეული არჩევნები და კი ხედავთ, რა მდგომარეობაა შენობა თავიდან ბოლომდე საჯარო მოხელეებით და პოლიციელებით არის სავსე. სულ რაღაც 30 კაცამდე მოვედით და მთელი საჯარო სივრცე აქაა მობილიზებული, არ გვაძლევენ პროტესტის გამოხატვის უფლებას, მოდიან პროვოკაციაზე.“ _ თქვა აქციაზე მედიის წარმომადგენლებთან საუბრისას “ევროპული საქართველოს” წევრმა გიორგი ... ...
  • მეოთხე ცდა _ ეყოლება თუ არა აჭარის ტელევიზიას ახალი დირექტორისაზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის ვინაობა დღეს უნდა გახდეს ცნობილი. მაგრამ, შესაძლებელია კონკურსი ჩაიშალოს იქედან გამომდინარე, რომ ძველი საბჭოს წევრებმა სამჯერ ვერ მოახერხეს დირექტორის არჩევა. ახალარჩეული სამეურვეო საბჭოს წევრებთან გასაუბრებაზე ათი კანდიდატი აპირებს გასვლას. სწორედ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ახალი დირექტორის არჩევა. ვის სურს დირექტორობა მეოთხედ  ჩატარებულ კონკურსში 10 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას, ესენია: დავით ჩხარტიშვილი, ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო; ფირუზ ბოლქვაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტი; შოთა ზოიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იყო "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი შუახევში; გიორგი კოხრეიძე, იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. ამ პოზიციაზე ის სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს კვოტით იყო წარდგენილი; შოთა  გუჯაბიძე, საზოგადოება "ბათომის" დამფუძნებელი, მაუწყებლის თანამშრომელი; ნათია ზოიძე, ამჟამად იგი ასრულებს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოვალეობას, რადგანაც ნათია კაპანაძისთვის უნდობლობის გამოცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე სწორედ ის დაინიშნა დირექტორის მოადგილედ. მანამდე ნათია ზოიძე "საერთაშორისო გამჭვირვალობა _ საქართველოს" ბათუმის ოფისში მუშაობდა; ნათია შავაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების პროდიუსერი; მაია მერკვილაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების სამსახურის უფროსის მოადგილე; ლაშა ზარგინავა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის  ტოქშოუს "მთავარი აჭარაში" წამყვანი; შოთა (ბაჩო) გურაბანიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის გადაცემა "დილის ტალღის" ხელმძღვანელი. “მათ ძალიან გაუჭირდებათ სახელისუფლებო დირექტორის ხელში“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის კავკასიური სკოლის მოწვეული პროფესორი, ნინო დანელია ამბობს, რომ ხელისუფლებას უნდა კიდევ ერთი დამოუკიდებელ ტელევიზიას შეუქმნას პრობლემას. “გურია ნიუსმა“ ნინო დანელიას შეაფასებინა აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. დანელია  ამბობს, რომ სახელისუფლებო კანდიდატისთვის აჭარის საზოგადოებრივ ტელევიზიაში სკამის მომზადება დაიწყო იმ წამიდან, როდესაც “ქართული ოცნების“ მიერ კვოტით წარდგენილმა საბჭოს წევრმა დაიწყო ნათია კაპანაძის მისამართით იმპიჩმენტის პროცესი. ნინო დანელია: „თქვენს მკითხველს მინდა შევახსენო, კაპანაძის დროს გამოქვეყნდა არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მომზადებული ანგარიში, სადაც ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ იმ პოლიტიკურად პოლარიზებულ მედიაგარემოში, რომელიც საქართველოში გვაქვს, აჭარის ტელევიზია იყო გამორჩეულად დაბალანსებული არჩევნების გაშუქების დროს და გამორჩეულად სიღრმისეულად აშუქებდა პოლიტიკურ პროცესებს. ამ ვითარებაში, როდესაც დირექტორს უცხადებს იმპიჩმენტს, ჩნდება დიდი კითხვის ნიშნები. ასევე, მინდა ვთქვა, ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის დროს ითქვა, რომ ბიუჯეტი იყო გაფლანგული, ვნახეთ გამოქვეყნებული დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა, სადაც ეწერა, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. ამის ფონზე, როდესაც სამეურვეო საბჭომ ნათია კაპანაძე გადააყენა, უკვე ნათელი იყო, რაც ხდებოდა _ ხელისუფლებას არ ჭირდებოდა დამოუკიდებელი მენეჯმენტი, არ ჭირდება ტელევიზიის დამოუკიდებელი პროგრამა და მას ჭირდებოდა სათავისო კანდიდატი, რომელიც უზრუნველყოფდა “ქართული ოცნების“ მიმართ ლოიალური გაშუქებას ტელევიზიის ახალ ამბებში და არა კრიტიკულს. ამის შემდეგ, ძველმა საბჭომ ვერ აირჩია ხელისუფლებისთვის სასურველი დირექტორი, რადგან საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. შემდეგ ბატონმა კოხრეიძემ, რომელიც ცალსახად არის სახელისუფლებო კანდიდატი, სასამრთლოში შეიტანა სარჩელი, რომლითაც გააჩერა საარჩევნო პროცესი სწორედ იმისთვის, სამეურვეო საბჭოს ძველ წევრებს მშვიდობიანად ამოეწურათ საბჭოში ყოფნის საკუთარი ვადა. კოხრეიძის სარჩელი მიიღო სასამართლომ და პროცესი შეაჩერა, აირჩიეს ახალი საბჭოს წევრები, რომელიც სახელისუფლებო კანდიდატებით არის დაკომპლექტებული და ახლა აპირებენ დირექტორად სახელისუფლებო კანდიდატი დაამტკიცონ. ახლა რატომ ვამბობ, რომ კოხრეიძე სახელისუფლებო კანდიდატია _ ნათია კაპანაძემაც შეიტანა სასამართლოში სარჩელი და მანაც მოითხოვა, გაეჩერებინათ არჩევნები, მაგრამ მას უარი უთხრეს. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, აირჩევენ იმ კანდიდატს, რომელიც სურს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ, ასე ვთქვათ, ეს ტელევიზიაც „ჩაიდონ ჯიბეში“. მე მინდა გამძლეობა ვუსურვო აჭარის ტელევიზიაში მომუშავე ჟურნალისტებს და პროდიუსერებს იმიტომ, რომ დღეს მათ მხრებზე დგას ტელევიზიის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა. ამჟამინდელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია ზოიძე, პროდიუსერები და ჟურნალისტები ყველაფერს აკეთებენ, რომ მაყურებელს დაბალანსებული, ობიექტური და კრიტიკული სიუჟეტები აჩვენონ. მათ ძალიან გაუჭირდებათ სახელისუფლებო დირექტორის ხელში, მაგრამ მინდა ვთქვა, ისინი არ არიან მარტო. მათ ყავთ ბევრი გულშემატკივარი და რაც მთავარია, ერთგული მაყურებელი“, _ გვითხრა ნინო დანელიამ. ქარტიის საბჭო: „აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო დამოუკიდებლობა საფრთხეშია“ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას ავრცელებს: “სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ აქტუალური გახადა აჭარის ტელევიზიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული დისკუსია. საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე დღეში აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახალი დირექტორი ეყოლება. “საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ” ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთხელ დააფიქსირა პოზიცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები პროცესში ხელისუფლების მონაწილეობის ეჭვს აჩენდა. ამის შესახებ ღიად საუბრობს ტელევიზიის თანამშრომლების ნაწილიც და ხედავს სარედაქციო დამოუკიდებლობის შეზღუდვის საფრთხეს. ბოლო დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა გაგვიმძაფრა ეჭვი, რომ ტელევიზიის ახალი მრჩეველთა საბჭო, რომლის უმრავლესობაც სრულად "ქართული ოცნების" ხელისუფლების მხარდაჭერითაა დამტკიცებული, აირჩევს ისეთ ახალ დირექტორს, რომელიც ხელისუფლების ინტერესს გაატარებს და მმართველი ძალისთვის ლოიალურ სარედაქციო პოლიტიკას განახორციელებს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აჭარის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეინარჩუნოს დღეს არსებული კრიტიკული, ხელისუფლების გავლენისგან დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა. ახალმა დირექტორმა არ განახორციელოს იქ მომუშავე პროფესიონალი, გავლენებისგან თავისუფალი ჟურნალისტების დევნა ან შეზღუდვა. უფრო მეტიც, საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ ერთ წელზე ნაკლებ დროში მნიშვნელოვანია აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკა გახდეს უფრო სიღრმისეული, კრიტიკულად მოდარაჯე ხელისუფლების ყველა შტოს მიმართ. სწორედ ასეთი მედიის არსებობაა მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ქარტიის საბჭო მოუწოდებს ყველას, ვისაც მცირედი წვლილის შეტანა შეუძლია ტელევიზიის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაში, გააკეთონ მაქსიმუმი, რათა არ მოხდეს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რაც დამოუკიდებლად მუშაობის შანსს მოუსპობს იქ დასაქმებულ ჟურნალისტებს და გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ამ ტელევიზიის აუდიტორიას, რომლისთვისაც აუცილებელია მიიღოს გადამოწმებული, კრიტიკული, სიღრმისეული ინფორმაცია ნებისმიერ მნიშვნელოვან თემაზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კონკურსი წარიმართოს მაღალი კონკურენციის პირობებში სადაც მონაწილეობას მიიღებენ პირები, რომლებსაც საზოგადოებაში აქვთ ნდობა“, _ წერია ქარტიის განცხადებაში. “არ მაქვს ოპტიმისტური მოლოდინი, მაგრამ ვნახოთ, რას იზამს მრჩეველთა საბჭო“ „მე ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის დღეს ვთქვი, რომ ამ მაუწყებელში დავრჩები მანამ, ვიდრე ჩემი სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება უზრუნველყოფილი“, _ ეს განცხადება აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტს თეონა ბაკურიძეს ეკუთვნის, რომელმაც ინტერვიუ მისცა ინტერნეტ-გამოცემას “batumelebi.ge-ს. “ამას ვაპირებ ახლაც. თუ გიორგი კოხრეიძე გახდება დირექტორი, ეს თვალში ნაცრის შეყრა გამოვა, თუმცა ნაცარშეყრილი თვალებითაც დავინახავთ და მანამდეც დავინახეთ, რა სცენარიც დაიდგა. არ მაქვს ოპტიმისტური მოლოდინი, მაგრამ ვნახოთ, რას იზამს მრჩეველთა საბჭო. თუ გიორგი კოხრეიძე გახდება დირექტორი, მას არ ექნება კომფორტი იმისთვის, რომ აკეთოს ის, რისი ეჭვიც გვაქვს“, _ თქვა თეონა ბაკურიძემ. აჭარის ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში დირექტორობის ერთ-ერთი კანდიდატი გიორგი კოხრეიძე ამბობს: „მე თუ მოვედი აქ, არავის არაფერი ემუქრება, აბსოლუტურად არავის. ერთადერთი, რაც შეიძლება შეიცვალოს, არის ის, რომ ადამინების შრომა შესაბამისად იყოს დაფასებული. დაფასება არ არის მარტო ხელფასი _ დაფასება არის ის, რომ შენს გაკეთებულ პროდუქტს უყურებდეს ... ...
  • უბედური შემთხვევა ახალციხეში_ ავარიას 2 ადამიანი ემსხვერპლაავტოსაგზაო შემთხვევას ახალციხეში 2 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 1 კი დაშავდა. მომხდარის შესახებ ინფორმაციას „რუსთავი 2“ ავრცელებს. მაუწყებლის ინფორმაციით, ერთმანეთს მსუბუქი ავტომობილი და მიკროავტობუსი შეეჯახნენ. როგორც  შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, გამოძიება 276-ე მუხლი მე-8 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. დანაშაული თავისუფლების აღკვეთით 6-დან 10 წლამდე ვადით ისჯება. ... ...

არქივი

ზაფრანი

საჭმელი, რომელიც კიბოს აჩქარებს

გამოცემა Sciencealert - ის ცნობით,...

რა სასმელი უნდა დალიოთ რომ დიდხანს იცოცხლოთ?

ესპანეთში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად, რომელიც...

როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე კომბოსტოს ფოთოლი

კომბოსტო ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო პროდუქტია....

შეიძლება თუ არა ვარჯიში, როცა გაციებული ხართ

თუ რეგულარულად ვარჯიშობთ, ალბათ, თქვენთვის...

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ სასმელად ვარგის წყალს მოიხმართ?