"თაფლის კასრში ჩავარდნილი ბუზი" თუ ქაოტური რეფორმების ხანა

ფინანსები

"თაფლის კასრში ჩავარდნილი ბუზი" თუ ქაოტური რეფორმების ხანა

16 ნოე. 2011, 06:12:16
ჩვენი სტუმარია პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე:

_ 2012 წელი ხელისუფლებამ საპენსიო რეფორმის წლად გამოაცხადა. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში პენსია იყოს ეკონომიკური ზრდის თანაზომადი და მდგრადი. ევროპული ქვეყნები თითქოს გადაურჩნენ ეკონომიკურ რყევებს, თუმცა, ზოგ ქვეყნებში ის ისევ გრძელდება _ საბერძნეთში, იტალიაში და გერმანიაში მოხდა პენსიების და ხელფასების შემცირება. თანაზომადი ნიშნავს, რომ დაპირება არ უნდა აჭარბებდეს იმას, რისი რეალური საშუალებაც აქვს სახელმწიფოს. 2012 წლის სექტემბრიდან, 670 ათასი პენსიონერი მიიღებს 15-ლარიან სადაზღვევო პაკეტს. საბოლოო ჯამში, პენსია იქნება 140 ლარი, მასში შევა სტაჟის დანამატიც; დაზღვევა დაავადებათა რისკისგან დაიცავს ასაკოვან ხალხს. ასევე, პენსიონერი არ უნდა კვდებოდეს შიმშილისგან, _ ამბობს ოთარ თოიძე, რომლის მოსაზრებებში კარგად ჩანს სოციალური და ჯანდაცვის მიმართ დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა.

_ ზაფხულში, ყველა ნაციონალურ არხზე გადიოდა რეკლამა საქართველოს მასშტაბით მინიმალური პენსიის 100-ლარამდე გაზრდის შესახებ. რატომ არ შეეხო ეს ცვლილება პენსიონერთა ყველა კატეგორიას?

_ სიტყვიერად რთული წარმოსათქმელი იყო, რომ ეს ეხება მხოლოდ ასაკოვან და პირველი ჯგუფის ინვალიდებს (კანონი და საერთაშორისო შეთანხმებები, ამ შემთხვევაში, ცნობს შემდეგ ტერმინოლოგიას _ "მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები" და აუცილებელია, პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, სწორედ ამ ტერმინს იყენებდეს! რედ.) მეორე მხარეს დაგვრჩა შეზღუდული სტატუსის მქონე, მარჩენალდაკარგულები, თუ სხვა კატეგორიები.

_ ასეთი დიფერენციაცია არ იწვევს უსამართლობას?

_ მთავარი პრინციპია პენსია არ იყოს დამისამართებული. პენსია უნდა დაენიშნოს ადამიანებს, რომელსაც უმრავლესობა აირჩევს, როგორ მოვიქცეთ პენსია მივცეთ დამსახურებულ მოღვაწეებს, როგორც იყო ადრე, თუ ღარიბებს?! როდესაც არ გაქვს შესაბამისი ეკონომიკური პირობები, რომ მისცე ყველას, ამიტომ ირჩევ ისეთ კატეგორიებს, რომლებსაც არ აქვთ შრომის უნარი. ასეთად ითვლებიან 60 და 65 წელს ზემოთ მყოფი ქალები და მამაკაცები. პირველი ჯგუფის ინვალიდები შრომისუუნაროები არიან. თუ ადამიანს აქვს დიაბეტი, ან წყლული, მას შეუძლია მუშაობა. მკვეთრს არ აქვს მუშაობის უნარი, ამიტომ, ვირჩევთ მათ და ეს მიმართულია სიღარიბის ზღვრის შემცირების და ჩვენი მოქალაქეების გადარჩენისაკენ.

_ მაგრამ, ბატონო ოთარ, სიღარიბის ზღვარი არა თუ მცირდება, არამედ, სტატისტიკის მიხედვით, უკიდურესად ღატაკების რიცხვი ქვეყანაში 2-მილიონამდე გაიზარდა!

_ ეს არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია. პენსიების ზრდა ყველა საპენსიო კანონში იყო ჩადებული, თუმცა მხოლოდ დეკლარირებულად. გახსოვთ, წლების განმავლობაში გაუცემელი, გაყინული პენსიები. არ იყო დაცული რეგულარულობის პრინციპი. დღეს, პენსია გაიცემა დროულად, თანხები იმატებს რაოდენობრივადაც და რაც მთავარია, მდგრადია.

_ პირველადი მოხმარების და სასურსათო პროდუქტების ფასები დღითიდღე იზრდება, რამდენია დღეს საქართველოში საარსებო მინიმუმი?

_ 150 ლარიდან 155 ლარამდე. ფულადი დახმარება, ამ ეტაპზე, მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაზომადია.

_ ეს სტატისტიკური მონაცემი შარშანდელია. რას ნიშნავს საარსებო მინიმუმი?

_ ეს ცნება მოწოდებულია, რომ მასზე ნაკლები არ ჰქონდეს მოქალაქეს, თუ ამ ლოგიკას გავყვებით და ამ ციფრების გარეშე ადამიანს არ შეუძლია არსებობა, მაშინ მოსახლეობა აქამდე შვიდჯერ მკვდარი უნდა იყოს.

_ ეს ლოგიკა დამაიმედებელია მმართველი გუნდისთვის?

_ თუ ქვეყანაში იქნება 80% ასაკოვანი მოსახლეობა, რომლებსაც არ შეუძლიათ მუშაობა, საგადასახადო ტვირთი უნდა იტვირთონ ახალგაზრდებმა. როცა მოწესრიგდება დასაქმების პრობლემა, სახელმწიფოს სოციალური დახმარების სისტემა მეტად მოქნილი გახდება. განვითარებულ ეკონომიკურ ქვეყნებში სოციალური დახმარება აგებულია სოლიდარობის პრინციპზე, ასევე ყველა ადამიანი წინ იხედება და ფიქრობს უზრუნველ სიბერეზე, ქმნიან საზოგადოებრივ, კერძო, თუ სათემო ფონდებს, ისინი თავის შენახულ ფულს მთელი ცხოვრება სახელმწიფოს აძლევენ სესხად, აბანდებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ, სიბერეში კი უკან იბრუნებენ. საქართველოში შეიცვალა სისტემა, გვაქვს ახალი ფორმაცია. ბუნებრივია, ჩნდება კითხვები, ჩვენ სოციალურად უნდა ვარსებობდეთ თუ არა, როცა არ შეგვიძლია ეკონომიკური აზროვნება? სახელმწიფოს ბევრი რამ შეიძლება მოვთხოვოთ, მაგრამ ის ყოველთვის გეკითხება, შენ ამისთვის რა გააკეთე? ჩვენგან განსხვავებით, ახალი თაობა სხვაგვარად ფიქრობს, დარწმუნებული ვარ, მათ სიბერეში აღარ ექნებათ ეს პრობლემა. დაგროვილი ექნებათ დოვლათის ის მოცულობა, რომლითაც უზრუნველყოფენ თავიანთ სიბერეს. საზოგადოება ბერდება, გული შეგვტკივა, რომ ვერ შევძელით ჩვენი შესაძლებლობების რეალიზება. ამიტომ, ახალგაზრდებს უნდა შევუწყოთ ხელი. განვავითაროთ სხვადასხვა სფეროები.

_ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა არანაკლებ პრობლემური სფეროა.

_ ხშირად მაკრიტიკებენ, როცა ვამბობ, რომ ამერიკელთა 40%-თვის ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი, პირველადი სამედიცინო დახმარება მთელ ქვეყანაში უზრუნველყოფილია. ჯანდაცვა უნდა დავყოთ სხვადასხვა კატეგორიებად; მაგალითად, რომ არ გვქონდეს ბავშვების აცრა, რამდენიმე თვეში ჩვენ გავხდებით ნაციონალური კატასტროფის მოწმეები. ქვეყანაში ჯანდაცვის თავდაცვის სისტემა მუშაობს. ექიმთან ორსული ქალების სამი საკმაოდ მოცულობით ვიზიტი უფასოა. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ყველაზე ინტელიგენტურმა საზოგადოებამაც არ იცის კარგად, თუ რა სჭირდება მას ექიმისაგან. თვითმკურნალობა ან რჩევის მიცემა ადამიანის ბუნებაშია. სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება მთელი რიგი დაავადებები, თუმცა არის პროგრამები, რომლებიც ფასიანია; მაგალითად, კომპიუტერული ტომოგრაფია. განვიხილავთ 6-დან 60 წლამდე ადამიანების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურების საკითხს. თუ შემთხვევა გადაუდებელია, სახელმწიფო გარკვეულ დაფინანსებას თავის თავზე იღებს, შემდეგ კი ისევ ოჯახს აწვება პაციენტი მძიმე ტვირთად. მუშაობდა რეფერალური პროგრამა, რომლის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო მისი დისკრედიტაცია მოხდა. შემოვიღეთ სადაზღვევო სისტემა, შევთავაზეთ საზოგადოებას თანაგადახდის პრინციპი, თუმცა 5-ლარიანი დაზღვევა ოპოზიციური პარტიების კრიტიკის გამო ჩავარდა.

_ იქნებ უმრავლესობამ ვერ აუხსენით სათანადოდ ხალხს, თუ რას სთავაზობდით?

_ როდესაც ბუზი ჩავარდება თაფლიან კასრში, მას არავინ არ ყიდულობს; შესაძლებელია, ამ პროგრამის ავტორიტეტის აღდგენა. საზოგადოებაც მიხვდა, რომ დაზღვევის მექანიზმი საჭიროა. ჩვენ დღეს ვავითარებთ ისეთ ძვირადღირებულ სერვისებს, როგორებიც არის კარდიოქირურგია, ონკომიმართულება, ხარჯეფექტური პროფილაქტიკური მედიცინა, რისი მაგალითია ონკოპრევენციული პროგრამები.

_ "100 საავადმყოფოს პროგრამა" რა ეტაპზეა?

_ თქვენ უკან არის ცხრილი, სადაც 150-ზე მეტი საავადმყოფოა, რომელიც 2012 წლიდან სრული დატვირთვით ამუშავდება. აქედან, ორმოცამდე _ დეკემბერ-იანვარში შევა მწყობრში.Nნაწილი უკვე მუშაობს. რაც მთავარია, დაკმაყოფილდება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპი. საქართველოში არ დარჩება ადგილი, სადაც 10-15 წუთში ვერ მოხვდება მოქალაქე მაღალი ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში. როცა გვეკითხებიან, ფინანსებში ხომ არ გიჭირთო, აბა, რაში გვიჭირს? მისი შოვაა რთული.

_ არც კარგი ექიმის პოვნაა მარტივი.

_ გეთანხმებით, დღეს კარგი ექიმის დეფიციტია, ჩვენთან არ მუშაობს ექიმების შერჩევის და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა. კარგი ლაბორატორიებიც რომ გვაჩუქონ, არ გვყავს მაღალი დონის აკადემიური პერსონალი. იმედი გვაქვს, სადაზღვევო კომპანიები არ დაუშვებენ თავიანთ საავადმყოფოებში ისეთი მედპერსონალის არსებობას, რომლებიც მათ გააკოტრებენ. არ გვაქვს სამედიცინო პროფესიული ასოციაციები, თუმცა, გვაქვს პროექტი, ალბათ, მალე შევძლებთ მის ამუშავებას. ექიმთა უმრავლესობა, დღეს, სამწუხაროდ, საექთნო საქმიანობით არის დაკავებული, მათ არა აქვთ სათანადო კვალიფიკაცია. რამდენი ექიმი აქვეყნებს ჟურნალში თავის სტატიას? პროფესიონალი ექიმი მეცნიერიც არის და პრაქტიკოსიც. მან მუდმივად უნდა ადევნოს თვალყური არა პაციენტს, არამედ დაავადებების გაუმჯობესების პროცესს. სამედიცინო სფერომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ავტორიტეტი, ის, რაც ყოველთვის ჰქონდა.
 ახალი ამბები
  • პირველ ქართულ ნეობანკ სფეისთან კოლაბორაციაზე AWS თავის ვებგვერდზე წერსიდეის გაჩენიდან 8 თვეში, 2018 წელს პირველი სრულად ციფრული ბანკი - სფეისი გაეშვა. ამაში კრიტიკული როლი ითამაშა ამაზონის ვებ სერვისებმა, რომელსაც სფეისი ახლა უკვე ორი წელია იყენებს. ცოტა ხნის წინ, AWS-მა თავის ვებგვერდზე ე.წ. case study გამოაქვეყნა, რომელიც სფეისის მიერ მათი სერვისების გამოყენებას ეხება.     Amazon Web Services არის Amazon-ის შვილობილი კომპანია, რომელიც ფიზიკურ პირებს, ბიზნესებს და სახელმწიფო სტრუქტურებს სთავაზობს ღრუბლოვან კომპიუტერულ პლატფორმებსა და პროგრამულ ინტერფეისებს.  ამ სერვისების დახმარებით ააშენა სფეისმა ოპტიმალური ინფრასტრუქტურა და აწვდის მომხმარებელს 24 საათიან სტაბილურ მომსახურებას. „წარსულში, არასამუშაო დროს საბანკო ტრანზაქციის შესრულება ფანტასტიკას უფრო ჰგავდა, ვიდრე რეალობას. დღეს კი მომხმარებლებს ამ სერვისებზე მყისიერი წვდომა აქვთ. ეს შესაძლებელი გახდა მხოლოდ AWS-ის ღრუბლოვანი პლატფორმის დამსახურებით,”  - აცხადებს სფეისის გენერალური მენეჯერი, ლაშა გურგენიძე, - “ერთ თვეში უკვე 40,000 მომხმარებელი გვყავდა. დავამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია მართო სრულად ციფრული ბანკი, ფილიალების გარეშე, მთლიანად ღრუბლოვანი სერვისებით გამოყენებით.“ “ნეობანკ სფეისის სერვისები: სესხები, დეპოზიტები, ბარათები - ყველაფერი სრულად ციფრულია. მაგალითად, ანგარიშის გახსნის პროცესში, საჭიროა ახალი მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, ამაში სფეისი Amazon Rekognition-ის სახის ამოცნობის ფუნქციას იყენებს, რომ შეძლოს გადაღებული ფოტოს შედარება პასპორტის ან პირადობის ფოტოსთან.” - ნათქვამია სტატიაში. “შიდა ინფრასტრუქტურის ასაშენებლად ყველა კომპონენტის მიღებას  შეიძლება 6 თვეზე მეტი დრო დასჭირდეს”, - ამბობს გურგენიძე. ”AWS– ის გამოყენებით კი, 6 წუთიც საკმარისია. ეს გაგვიადვილებს ახალ ბაზრებზე გასვლასაც, მაგალითად ამ წლის ბოლოს - გერმანიაში ექსპანსიას. ჩვენ უბრალოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით შეგვიძლია საქართველოში შექმნილი ინფრასტრუქტურის კლონირება.“ სფეისი არის პირველი სრულად ციფრული ბანკი საქართველოში. ბანკი - ფილიალებისა და ფიზიკური სივრცეების გარეშე, რომელიც აპლიკაციის სახით მხოლოდ მობილურ ტელეფონებში არსებობს. სფეისის მიზანია, მომხმარებელზე ორიენტირებული, მარტივი, გამჭვირვალე და მყისიერი საბანკო მომსახურების შექმნა, დიზაინსა და მომხმარებლებზე ზრუნვაზე განსაკუთრებული აქცენტით. ... ...
  • თბილისის საქალაქო სასამართლოდან პატიმარი გაიქცა თბილისის საქალაქო სასამართლოდან გაქცეულ პატიმართან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ „გურია ნიუსს“ გენერალური პროკურატურაში განუცხადეს, თუმცა უწყებაში დამატებით დეტალებზე არ საუბრობენ. "მომხდარზე გამოძიება ორი მიმართულებითაა დაწყებული. პირველი - სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც სამსახურებრივი გულგრილობის ჩადენის ფაქტს გულისხმობს და მეორე - სისხლის სამართლის კოდექსის 379-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გაქცევას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 6 წლამდე", - განაცხადეს პროკურატურაში. უწყების განმარტებით, ამ ეტაპზე ბრალი არც ერთი პოლიციელის მიმართ წარდგენილი არ არის. აღსანიშნავია, რომ მომხდარზე გამოძიებას - პოლიციელების მიერ გულგრილობის მიმართულებით პროკურატურა, პატიმრის გაქცევის კუთხით კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქურდობის ფაქტზე ბრალდებული ზაალ ძაგანიშვილი პოლიციელებს გუშინ, სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გაექცა. ოჯახის მტკიცებით, 20 წლის ზაალ ძაგანიშვილი მანქანიდან მაშინ გაიპარა, როდესაც სამართალდამცველები სიგარეტის მოსაწევად იყვნენ ... ...
  • ტრაგედია ზუგდიდში _ მაშველებმა ბავშვის ცხედარი იპოვესმაშველებმა დარჩელში დაკარგული არასრულწლოვნის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. ორდღიანი უწყვეტი საძიებო სამუშაოების შედეგად, ზუგდიდში, სოფელ დარჩელში დაკარგული არასრულწლოვნის ცხედარი მაშველებმა მდინარე ჯუმში, გაუჩინარების ადგილიდან 3 კმ-ში იპოვეს. საძიებო სამუშაოებში ჩართული იყვნენ სახანძრო-სამაშველო ჯგუფები სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის და აჭარის რეგიონებიდან. ოპერაციაში ასევე მონაწილეობდა განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მთავარი სამმართველოს ჯგუფი თბილისიდან. მობილიზებული იყო დრონი და სამი ერთეული მცურავი საშუალება. წყლის ფსკერის დათვალიერება მიმდინარეობდა ექოლოტის საშუალებით. ადგილზე შექმნილი იყო სამუშაო შტაბი, საიდანაც ოპერაციის მონიტორინგი ხორციელდებოდა. დაკარგული არასრულწლოვნის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ში შეტყობინება 13 ივლისს შევიდა, რის შემდეგაც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა მდინარე ჯუმში აქტიური საძიებო-სამაშველო ოპერაცია ... ...
  • „ვინ უნდა შემოგვთავაზონ ივანიშვილი-კობახიძის ტანდემმა ახალ სახეებად?“ _ ჭიჭინაძეპოლიტიკური მოძრაობა „ტრიბუნას“ ლიდერი, დავით ჭიჭინაძე „ქართულ ოცნებას“  2020 წელს რვაწლიანი მოღვაწეობის სამარცხვინო კრახს უწინასწარმეტყველებს. ჭიჭინაძის განცხადებით, „ოცნება“, თავისი ხელმძღვანელით,  ერთი დიდი უპირო ორგანიზაცია გახდა. „ილუზორულ სამყაროში გამოკეტილმა კობახიძემ „გაგვახარა“,  საარჩევნოდ თამამი დაპირებები გვექნებაო, მაგრამ სითამამეს წინ რა უდგას, შესრულებაა მთავარი. ან რა უნდა გვითხრას „ქართულმა ოცნებმ“ ახალი? რომ პანდემია დაამარცხეს? პანდემიასთან ერთად ქვეყანა დაამარცხეს! აბსოლუტურად გააღატაკეს ხალხი!  „ოცნება“, თავისი ხელმძღვანელით,  ერთი დიდი უპირო ორგანიზაცია გახდა. 2012 წლიდან პრაქტიკულად არცერთი დაპირება არ შესრულებულა. ივანიშვილმა კი, ცინიზმის უმაღლესი მწვერვალი გამოავლინა, როდესაც გამოაცხადა, ყველაფერი შეგისრულეთ და ამაზე კარგს ნუ ელოდებითო. მაგრამ! თუ პოლიტიკურ  ძალას არ შესწევს დაპირებების შესრულების უნარი, მისი ადგილი პოლიტიკაში არ არის!   მითუმეტეს სათავეში მმართველ გუნდად ყოფნა  აღარანაირ ლეგიტიმაციას არ ექვემდებარება. მოკლედ, პირადად მე, ვერც შემადგენლობაში ვხედავ დიდ ცვლილებებს და ვერც შინაარსობრივად. ან ვინ უნდა შემოგვთავაზონ ივანიშვილი-კობახიძის ტანდემმა ახალ სახეებად? მთელი ცხოვრება ორივე ილუზორულ სამყაროშია გამოკეტილი და თითქოს გადაბრუნებული ბინოკლით უყურებენ ადამიანებს, იმიტომ ეპატარავებათ ყველა. არადა ქვეყანას პოლიტიკოსები სჭირდება, ადამიანები, ვინც თავის თავზე პასუხისმგებლობას აიღებს; ვინც ამ აბსოლუტურ განუკითხაობას შეებრძოლება; ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამოსავალზე რეალურად იზრუნებს და არა მხოლოდ ტელეეთერებიდან; ვისაც რეალური ცოდნა ექნება და არა პოპულიზმზე მორგებული ე.წ. პოლიტელიტა... და არა ის მონები, რომლებითაც სავსეა დღეს „ქართული ოცნება“, _ აცხადებს დავით ... ...
  • საქართველოში კორონავირუსით დაავადების შემთხვევები გაიზარდა​​საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 1003-მდე გაიზარდა. მათ შორის გამოჯანმრთელებულია - 873 ადამიანი. ინფორმაცია stopcov.ge-ზე განახლდა. ბოლო მომაცემებით, საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვლილია - 15 კარანტინის რეჟიმშია - 5640, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი - 244 ადამიანი რჩება. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია 31 საქართველოს მოქალაქე. ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ქვეყანაში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა, 31 მარტიდან კი - საყოველთაო კარანტინის ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...