"თაფლის კასრში ჩავარდნილი ბუზი" თუ ქაოტური რეფორმების ხანა

ფინანსები

"თაფლის კასრში ჩავარდნილი ბუზი" თუ ქაოტური რეფორმების ხანა

2011 ნოე 16 06:12:16
ჩვენი სტუმარია პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე:

_ 2012 წელი ხელისუფლებამ საპენსიო რეფორმის წლად გამოაცხადა. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში პენსია იყოს ეკონომიკური ზრდის თანაზომადი და მდგრადი. ევროპული ქვეყნები თითქოს გადაურჩნენ ეკონომიკურ რყევებს, თუმცა, ზოგ ქვეყნებში ის ისევ გრძელდება _ საბერძნეთში, იტალიაში და გერმანიაში მოხდა პენსიების და ხელფასების შემცირება. თანაზომადი ნიშნავს, რომ დაპირება არ უნდა აჭარბებდეს იმას, რისი რეალური საშუალებაც აქვს სახელმწიფოს. 2012 წლის სექტემბრიდან, 670 ათასი პენსიონერი მიიღებს 15-ლარიან სადაზღვევო პაკეტს. საბოლოო ჯამში, პენსია იქნება 140 ლარი, მასში შევა სტაჟის დანამატიც; დაზღვევა დაავადებათა რისკისგან დაიცავს ასაკოვან ხალხს. ასევე, პენსიონერი არ უნდა კვდებოდეს შიმშილისგან, _ ამბობს ოთარ თოიძე, რომლის მოსაზრებებში კარგად ჩანს სოციალური და ჯანდაცვის მიმართ დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა.

_ ზაფხულში, ყველა ნაციონალურ არხზე გადიოდა რეკლამა საქართველოს მასშტაბით მინიმალური პენსიის 100-ლარამდე გაზრდის შესახებ. რატომ არ შეეხო ეს ცვლილება პენსიონერთა ყველა კატეგორიას?

_ სიტყვიერად რთული წარმოსათქმელი იყო, რომ ეს ეხება მხოლოდ ასაკოვან და პირველი ჯგუფის ინვალიდებს (კანონი და საერთაშორისო შეთანხმებები, ამ შემთხვევაში, ცნობს შემდეგ ტერმინოლოგიას _ "მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები" და აუცილებელია, პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, სწორედ ამ ტერმინს იყენებდეს! რედ.) მეორე მხარეს დაგვრჩა შეზღუდული სტატუსის მქონე, მარჩენალდაკარგულები, თუ სხვა კატეგორიები.

_ ასეთი დიფერენციაცია არ იწვევს უსამართლობას?

_ მთავარი პრინციპია პენსია არ იყოს დამისამართებული. პენსია უნდა დაენიშნოს ადამიანებს, რომელსაც უმრავლესობა აირჩევს, როგორ მოვიქცეთ პენსია მივცეთ დამსახურებულ მოღვაწეებს, როგორც იყო ადრე, თუ ღარიბებს?! როდესაც არ გაქვს შესაბამისი ეკონომიკური პირობები, რომ მისცე ყველას, ამიტომ ირჩევ ისეთ კატეგორიებს, რომლებსაც არ აქვთ შრომის უნარი. ასეთად ითვლებიან 60 და 65 წელს ზემოთ მყოფი ქალები და მამაკაცები. პირველი ჯგუფის ინვალიდები შრომისუუნაროები არიან. თუ ადამიანს აქვს დიაბეტი, ან წყლული, მას შეუძლია მუშაობა. მკვეთრს არ აქვს მუშაობის უნარი, ამიტომ, ვირჩევთ მათ და ეს მიმართულია სიღარიბის ზღვრის შემცირების და ჩვენი მოქალაქეების გადარჩენისაკენ.

_ მაგრამ, ბატონო ოთარ, სიღარიბის ზღვარი არა თუ მცირდება, არამედ, სტატისტიკის მიხედვით, უკიდურესად ღატაკების რიცხვი ქვეყანაში 2-მილიონამდე გაიზარდა!

_ ეს არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია. პენსიების ზრდა ყველა საპენსიო კანონში იყო ჩადებული, თუმცა მხოლოდ დეკლარირებულად. გახსოვთ, წლების განმავლობაში გაუცემელი, გაყინული პენსიები. არ იყო დაცული რეგულარულობის პრინციპი. დღეს, პენსია გაიცემა დროულად, თანხები იმატებს რაოდენობრივადაც და რაც მთავარია, მდგრადია.

_ პირველადი მოხმარების და სასურსათო პროდუქტების ფასები დღითიდღე იზრდება, რამდენია დღეს საქართველოში საარსებო მინიმუმი?

_ 150 ლარიდან 155 ლარამდე. ფულადი დახმარება, ამ ეტაპზე, მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაზომადია.

_ ეს სტატისტიკური მონაცემი შარშანდელია. რას ნიშნავს საარსებო მინიმუმი?

_ ეს ცნება მოწოდებულია, რომ მასზე ნაკლები არ ჰქონდეს მოქალაქეს, თუ ამ ლოგიკას გავყვებით და ამ ციფრების გარეშე ადამიანს არ შეუძლია არსებობა, მაშინ მოსახლეობა აქამდე შვიდჯერ მკვდარი უნდა იყოს.

_ ეს ლოგიკა დამაიმედებელია მმართველი გუნდისთვის?

_ თუ ქვეყანაში იქნება 80% ასაკოვანი მოსახლეობა, რომლებსაც არ შეუძლიათ მუშაობა, საგადასახადო ტვირთი უნდა იტვირთონ ახალგაზრდებმა. როცა მოწესრიგდება დასაქმების პრობლემა, სახელმწიფოს სოციალური დახმარების სისტემა მეტად მოქნილი გახდება. განვითარებულ ეკონომიკურ ქვეყნებში სოციალური დახმარება აგებულია სოლიდარობის პრინციპზე, ასევე ყველა ადამიანი წინ იხედება და ფიქრობს უზრუნველ სიბერეზე, ქმნიან საზოგადოებრივ, კერძო, თუ სათემო ფონდებს, ისინი თავის შენახულ ფულს მთელი ცხოვრება სახელმწიფოს აძლევენ სესხად, აბანდებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ, სიბერეში კი უკან იბრუნებენ. საქართველოში შეიცვალა სისტემა, გვაქვს ახალი ფორმაცია. ბუნებრივია, ჩნდება კითხვები, ჩვენ სოციალურად უნდა ვარსებობდეთ თუ არა, როცა არ შეგვიძლია ეკონომიკური აზროვნება? სახელმწიფოს ბევრი რამ შეიძლება მოვთხოვოთ, მაგრამ ის ყოველთვის გეკითხება, შენ ამისთვის რა გააკეთე? ჩვენგან განსხვავებით, ახალი თაობა სხვაგვარად ფიქრობს, დარწმუნებული ვარ, მათ სიბერეში აღარ ექნებათ ეს პრობლემა. დაგროვილი ექნებათ დოვლათის ის მოცულობა, რომლითაც უზრუნველყოფენ თავიანთ სიბერეს. საზოგადოება ბერდება, გული შეგვტკივა, რომ ვერ შევძელით ჩვენი შესაძლებლობების რეალიზება. ამიტომ, ახალგაზრდებს უნდა შევუწყოთ ხელი. განვავითაროთ სხვადასხვა სფეროები.

_ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა არანაკლებ პრობლემური სფეროა.

_ ხშირად მაკრიტიკებენ, როცა ვამბობ, რომ ამერიკელთა 40%-თვის ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი, პირველადი სამედიცინო დახმარება მთელ ქვეყანაში უზრუნველყოფილია. ჯანდაცვა უნდა დავყოთ სხვადასხვა კატეგორიებად; მაგალითად, რომ არ გვქონდეს ბავშვების აცრა, რამდენიმე თვეში ჩვენ გავხდებით ნაციონალური კატასტროფის მოწმეები. ქვეყანაში ჯანდაცვის თავდაცვის სისტემა მუშაობს. ექიმთან ორსული ქალების სამი საკმაოდ მოცულობით ვიზიტი უფასოა. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ყველაზე ინტელიგენტურმა საზოგადოებამაც არ იცის კარგად, თუ რა სჭირდება მას ექიმისაგან. თვითმკურნალობა ან რჩევის მიცემა ადამიანის ბუნებაშია. სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება მთელი რიგი დაავადებები, თუმცა არის პროგრამები, რომლებიც ფასიანია; მაგალითად, კომპიუტერული ტომოგრაფია. განვიხილავთ 6-დან 60 წლამდე ადამიანების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურების საკითხს. თუ შემთხვევა გადაუდებელია, სახელმწიფო გარკვეულ დაფინანსებას თავის თავზე იღებს, შემდეგ კი ისევ ოჯახს აწვება პაციენტი მძიმე ტვირთად. მუშაობდა რეფერალური პროგრამა, რომლის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო მისი დისკრედიტაცია მოხდა. შემოვიღეთ სადაზღვევო სისტემა, შევთავაზეთ საზოგადოებას თანაგადახდის პრინციპი, თუმცა 5-ლარიანი დაზღვევა ოპოზიციური პარტიების კრიტიკის გამო ჩავარდა.

_ იქნებ უმრავლესობამ ვერ აუხსენით სათანადოდ ხალხს, თუ რას სთავაზობდით?

_ როდესაც ბუზი ჩავარდება თაფლიან კასრში, მას არავინ არ ყიდულობს; შესაძლებელია, ამ პროგრამის ავტორიტეტის აღდგენა. საზოგადოებაც მიხვდა, რომ დაზღვევის მექანიზმი საჭიროა. ჩვენ დღეს ვავითარებთ ისეთ ძვირადღირებულ სერვისებს, როგორებიც არის კარდიოქირურგია, ონკომიმართულება, ხარჯეფექტური პროფილაქტიკური მედიცინა, რისი მაგალითია ონკოპრევენციული პროგრამები.

_ "100 საავადმყოფოს პროგრამა" რა ეტაპზეა?

_ თქვენ უკან არის ცხრილი, სადაც 150-ზე მეტი საავადმყოფოა, რომელიც 2012 წლიდან სრული დატვირთვით ამუშავდება. აქედან, ორმოცამდე _ დეკემბერ-იანვარში შევა მწყობრში.Nნაწილი უკვე მუშაობს. რაც მთავარია, დაკმაყოფილდება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპი. საქართველოში არ დარჩება ადგილი, სადაც 10-15 წუთში ვერ მოხვდება მოქალაქე მაღალი ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში. როცა გვეკითხებიან, ფინანსებში ხომ არ გიჭირთო, აბა, რაში გვიჭირს? მისი შოვაა რთული.

_ არც კარგი ექიმის პოვნაა მარტივი.

_ გეთანხმებით, დღეს კარგი ექიმის დეფიციტია, ჩვენთან არ მუშაობს ექიმების შერჩევის და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა. კარგი ლაბორატორიებიც რომ გვაჩუქონ, არ გვყავს მაღალი დონის აკადემიური პერსონალი. იმედი გვაქვს, სადაზღვევო კომპანიები არ დაუშვებენ თავიანთ საავადმყოფოებში ისეთი მედპერსონალის არსებობას, რომლებიც მათ გააკოტრებენ. არ გვაქვს სამედიცინო პროფესიული ასოციაციები, თუმცა, გვაქვს პროექტი, ალბათ, მალე შევძლებთ მის ამუშავებას. ექიმთა უმრავლესობა, დღეს, სამწუხაროდ, საექთნო საქმიანობით არის დაკავებული, მათ არა აქვთ სათანადო კვალიფიკაცია. რამდენი ექიმი აქვეყნებს ჟურნალში თავის სტატიას? პროფესიონალი ექიმი მეცნიერიც არის და პრაქტიკოსიც. მან მუდმივად უნდა ადევნოს თვალყური არა პაციენტს, არამედ დაავადებების გაუმჯობესების პროცესს. სამედიცინო სფერომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ავტორიტეტი, ის, რაც ყოველთვის ჰქონდა.
 ახალი ამბები
  • მერი შავაძე: "როდესაც შვილის სიცოცხლეს ეხება საქმე, იქ უკვე სხვა დედა, სხვა ადამიანი ხდები"“რეპრესირებული ოჯახის შვილი ვარ, მაგრამ არასდროს დავცემულვართ სულიერად. ძალიან მშრომელი მშობლებში ოჯახში გავიზარდე და მეც მათგან ვისწავლე დაუღალავი შრომა“, _ გვიყვება თავის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ უკანავას (მთისპირი) მცხოვრები მერი შავაძე. მერი შავაძე მეუღლესთან, ჯემალთან და შვილთან _ თამუნასთან ერთად სოფლის ბოლოს, მთის ძირას ცხოვრობს. ქალაქიდან მოშორებით, შეიძლება ითქვას, სხვა სამყაროში. ჯემალს და მერის კიდევ ჰყავს ერთი შვილი, რამაზი, რომელიც ოჯახთან ერთად ბათუმში ცხოვრობს. დღეს მხოლოდ ქალბატონი მერის შესახებ მოგითხრობთ. ვთვლი, რომ ის ჩვენი დროის გმირია და თუ რატომ ვფიქრობ ასე, ამას წერილიდან შეიტყობთ. მერის ამბები სპონტანურად ჩავწერეთ. ხან _ ბოსტანში, ხან _ სამზარეულოში და ხან კიდევ ეზოში მოგვიწია მასთან გასაუბრება. ბავშვობა “ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოტში ვცხოვრობდით. ვიდრე ცოცხალი იყო ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი გადასახადს იხდიდნენ, რადგან რეპრესირებული ოჯახის წევრები ვიყავით. ბაბუაჩემი 1941 წელს წაიყვანეს  ომში, ბებიაჩემი მარტო დარჩა ორ შვილთან ერთად. ჩვენს ოჯახს შუა აზიაში უპირებდნენ გადასახლებას, მაგრამ ბებიაჩემა იმდენი მოახერხა, დატოვეს. მამაცი ქალი იყო, წერა-კითხვა არ იცოდა. შვილებთან ერთად მუშაობდა ყოველდღე. მისი ნამუშევარის დიდ ნაწილს ხარკის სახით სახელმწიფოს უხდიდა. წლების შემდეგ გაირკვა, რომ ბაბუაჩემს ცოლად გერმანელი ქალი შეურთავს. ბაბუაჩემმა მითხრა, ომში სიცოცხლე გერმანელმა ქალებმა შეგვინარჩუნესო. გერმანიაში ორი შვილი შეეძინათ, შემდეგ ბაბუაჩემი შვილებთან ერთად ჩამოვიდა ზოტში. ბავშვები ბებიაჩემმა და მამიდაჩემმა გაზარდეს. რაც შეეხება ჩემს ბავშვობას, არანაირი გასართობი არ იყო ბავშვებისთვის... მახსოვს კვირაში ერთხელ კინო იყო სოფელში. ბავშვობიდან ვიყავი ბოსტანში, ყანაში, ვუვლიდი შინაურ ცხოველებს და ფრინველებს“. პირველი სიყვარული და ოჯახი... „მამაჩემის ბიძაშვილმა ცოლი მოიყვანა უკანავიდან. როდესაც სოფელში მოიყვანეს პატარძალი, იქ დავინახე ჯემალი და დაიწყო ჩვენი სიყვარულის ამბავი. წელიწადში ერთხელ ვნახულობდით ერთმანეთს. გაცნობიდან სამ წელში გავთხოვდი. მეათე კლასში ვიყავი, საგამოცდო ბილეთები მქონდა ხელში, როდესაც დავინიშნე ჯემალზე. პედაგოგიურზე ვაპირებდი ჩაბარებას, მაგრამ ოჯახის შექმნა გადავწყვიტე. შეგვეძინა ორი შვილი _ რამაზი და თამუნა". მერი შავაძე 2006 წელს „გურია ნიუსის“ რედაქციაში მოვიდა და თავისი მთავარი გასაჭირის გასაცნობად სახლში მიგვიწვია. „ყველაზე მძიმე პერიოდი გამოვიარეთ, ვიდრე თამუნა ეტლით მოსარგებლე გახდებოდა, ათასი პრობლემა იყო სოფელში და ეს ჩვენს ოჯახსაც შეეხო. 90-იანი წლები ყველას ახსოვს. მე და ჩემმა მეუღლემ სოფლის მეურნეობას მივყევით ხელი _ წელიწადში მარტო ათას ძირ ლობიოს ვუვლიდი, სიმინდის ყანა გვქონდა, შინაური ცხოველები. როდესაც ოჯახი შევქმენით უკანავაში დავსახლდით. ტყის პირას ქოხში ვცხოვრობდით. წლების შემდეგ პატარა სახლი ავაშენეთ. შემდეგ მოხდა უბედური შემთხვევა _ თამუნას ოთხივე კიდური პარალიზებული ჰქონდა (მოჭრილი ხის დაცემის შედეგად). მოტეხილი ჰქონდა კისერი, კერძოდ, მეხუთე და მეექვსე მალა. ქუთაისში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად გადარჩა. ამის შესახებ ყველამ კარგად იცის. ახლაც სჭირდება დახმარება და რეაბილიტაციისთვის თურქეთში წასვლა, მაგრამ ამის საშუალება არ გვაქვს. წამებში შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. ერთი თვე დამჭირდა გამეაზრებინა თამუნას ამბავი და შემდეგ შევუდექი აქტიურობას. 2006 წლიდან დღემდე ყველას შეძლებისდაგვარად ვაწუხებდი და ვაწუხებ. როდესაც შვილის სიცოცხლეს ეხება საქმე, იქ უკვე სხვა დედა, სხვა ადამიანი ხდები და ეს გრძნობა ენით აღუწერელი არის. იყო დრო, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელს ვხვდებოდი, ფეხსაცმელიც არ მქონდა მთელი, შიგნით ცელოფანი მქონდა ჩაფენილი და ისე მივდიოდი სოფლიდან ქალაქში. რამდენჯერ ცხვირწინ მოუხურავთ ჩემთვის კარი, ამის გამო მიტირია, მაგრამ ეს ამბავი სახლში არ მითქვამს. ბევრჯერ დაგვხმარებია ხელისუფლება, პოლიტიკოსები, საზოგადოების წევრები. კეთილი ადამიანები არსებობენ და ამით გადავრჩით. ხშირად მქონია უიმედობის შეგრძნება, მაგრამ ისევ კეთილი ადამიანებს გამოვუყვანივარ მდგომარეობიდან". “როგორია ქალის ცხოვრება სოფლად?“ „იშვიათად მცალია მეზობელთან გადავიდე და ყავა დავლიო. დილა იწყება ჩემთვის 6 საათზე და არც ვიცი, როდის ვიძინებ. დილით ყავას დავლევ და შემდეგ, როდის ვჭამ საჭმელს, არ ვიცი. ბოსტანი მაქვს, ვუვლი ყვავილებს, ზაფხულიდან დღემდე ზამთრისთვის შესანახებს ვინახავ. მეტი, რა უნდა გავაკეთო, ერთმა ქალმა. ასეთია სოფლად მცხოვრების ქალის ბედი. მთავარია, ჯანმრთელობა და სხვას მე არაფერს ვნატრობ“. რაზე ოცნებობს მერი შავაძე? “თამუნიას ჯანმრთელობაზე ვოცნებობ, რომ ეტლით აღარ დადიოდეს. ჩემი ოცნება ეს არის. მინდა წავიყვანო თურქეთში და ჯანმრთელად მყავდეს ჩემი გოგო. მეტს არაფერს ვთხოვ ღმერთს, ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ“. 15 ოქტომბერი სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღეა! საქართველოში დასაქმებული ქალების 36% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინფორმაციით, მათი უმრავლესობა მცირე საოჯახო მეურნეობებში მუშაობს. მცირე მეურნეობების მხარდაჭერა სოფლად ქალების გაძლიერებას ... ...
  • საქართველოს ბანკის პარტნიორობით „უძრავი ქონებისა და სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ყოველწლიური ფორუმი“ იმართება (R)საქართველოს ბანკის პარტნიორობით, Property Georgia-ს, FIABCI Georgia-ს ინიციატივითა და ორგანიზებით 15-16 ოქტომბერს „უძრავი ქონებისა და სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ყოველწლიური ფორუმი „მდგრადი და მედეგი ქალაქების მშენებლობა“ იმართება. ფორუმის მიზანია, საქართველოს მსოფლიო რუკაზე პოზიციონირება მოხდეს, როგორც უძრავი ქონებისა და ტურიზმის, სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ლოკაცია. ფორუმზე განიხილება  ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მდგრადი ქალაქების შექმნის ეკონომიკური შედეგები; ქალაქებში მდგრადი ურბანული ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის  განვითარება. ფორუმს 300-ზე მეტი დელეგატი და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული 50-ზე მეტი ინვესტორი ესტუმრა, რომლებიც, თბილისთან ერთად, საქართველოს რამდენიმე რეგიონს მოინახულებენ. სტუმრობის მიზანია, ინვესტორები გაეცნონ უძრავი ქონებისა და ტურიზმის საუკეთესო შეთავაზებებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ღონისძიებას საერთაშორისო მედიაპარტნიორობას გაუწევს Dow Jones/Mansion Global/FN. ფორუმს გააშუქებს წამყვანი და  გავლენიანი საერთაშორისო მედიასაშუალებები: BBC, CNN, Bloomberg. „მოხარული ვართ, ვიყოთ ასეთი საერთაშორისო და მასშტაბური ფორუმის გენერალური პარტნიორები, რომლის მიზანიცაა, ხელი შეუწყოს  საქართველოს მსოფლიო რუკაზე პოზიციონირებას, როგორც უძრავი ქონებისა და ტურიზმის, სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ლოკაციას. ამის დიდი პოტენციალი ნამდვილად აქვს ჩვენს ქვეყანას. საინტერესოა, რომ ფორუმის ფარგლებში  50-ზე მეტ ინვესტორს ექნება შესაძლებლობა, გაეცნონ ქართული უძრავი ქონების ბაზარს  და ტურიზმს.  ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, როგორც მათთვის, ისე ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს ცნობადობას. ფორუმის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი, რაც  სასიხარულოა. მსგავსი ღონისძიებები  მნიშვნელოვანია, რათა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და  მეტ ინვესტორს,  არსებულსა თუ პოტენციურს, გავაცნოთ ის რეალური შესაძლებლობები, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს“, - განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ, გიორგი ფაილოძემ. ... ...
  • ოზურგეთში საყოველთა ჯვრისწერა გაიმართაქალაქ ოზურგეთში, ღმრთისმშომბლის მიძინების საკათედრო ტაძარში საყოველთაო ჯვრისწერა გაიმართა. ეს ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კურთხევითა და საქართველოს ჩოხოსანთა ორგანიზაციის ორგანიზებით შედგა. ოზურგეთში საყოველთა ჯვრისწერა ჩოხოსანთა ორგანიზაციის წევრების თემურ სირაძისა და თამარ გიორგაძის ხელმძღვანელობით გაიმართა. ამჯერად, ჯვარი დაიწერეს წყვილებმა: ბადრი კვირკველიამ და ნანა სიხარულიძემ; გერონტი გიორგაძემ და სოფიო ტარიელაძემ; ჯემალ და ლენა შუკაკიძეებმა;  ავთანდილ ცეცხლაძემ და ნანული სურგულაძემ; გიორგი  და  მედეა მაღლაკელიძეებმა. მოქალაქეებს ჯვარი დეკანოზმა ერმოლაუსმა დაწერა. ორგანიზატორის თამუნა გიორგაძის თქმით, საყოველთა ჯვრისწრა მომავალშიც ... ...
  • "ჯადოსნური ახალი წელი აბუ დაბიში" _ ლიბერთის და VISA-ს ერთობლივი კამპანია მხოლოდ Apple Pay-ს მომხმარებლისთვის...15 ოქტომბრის 00:00:01 საათიდან 24 ნოემბრის 23:59:59 საათის ჩათვლით Apple Pay-ს საშუალებით Visa ბარათით განხორციელებული ტრანზაქციები ლიბერთის მომხმარებლისთვის მომგებიანია!  კამპანიის ფარგლებში კამპანიის პირობებით განსაზღვრული ყველა Visa ბარათის მფლობელი,  რომელიც კამპანიის პერიოდში გადაიხდის მინიმუმ 10 ლარს Apple Pay-ს საშუალებით მიიღებს ქეშბექს 10 ლარის ოდენობით პირველ გადახდაზე.   კამპანიის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული, რომელიც მიიღებს სამოგზაურო პაკეტს აბუ დაბიში ახალი წლის ღამეს ბრუნო მარსის კონცერტზე დასასწრებად! კამპანიის გამარჯვებულს გამოავლენს ლიბერთი ბანკი მის ხელთ არსებული მონაცემების საფუძველზე და გამარჯვებულად ჩაითვლება კამპანიაში მონაწილე პირი, რომელსაც 15 ოქტომბრის 00:00:01 საათიდან 24 ნოემბრის 23:59:59 საათის ჩათვლით დაუფიქსირდება ბანკის Visa ბარათით განხორციელებული ყველაზე მეტი ტრანზაქცია Apple Pay-ს საშუალებით (თითო ტრანზაქცია - მინიმუმ 10 ლარი). სამოგზაურო პაკეტი მოიცავს:   5 დღიან საგზურს აბუ დაბიში, 5 ან მეტ ვარსკვლავიან სასტუმროში 2 ადამიანზე; ავიაბილეთებს; საახალწლო ვახშამს; 2 VIP ბილეთს ბრუნო მარსის კონცერტზე, 31 დეკემბერს  იხილეთ დეტალური წესები და პირობები ბმულზე: http://bit.ly/2OJOkCF  ლიბერთის მომხმარებლები, Apple Pay-ს მარტივი, უსაფრთხო და კონფიდენციალური გადახდის სისტემით მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ლიბერთი ბანკის პარტნიორ ორგანიზაციებში 3 სექტემბრიდან უკვე სარგებლობენ. აქციის ფარგლებში ქეშბექის და სამოგზაურო პაკეტის მოგების შანსის მიღება3500-ზე მეტ უკონტაქტო ტერმინალზე გადახდისას არის შესაძლებელი. Apple Pay-ს გამოყენება და მასში ბარათების დამატება მარტივია. მაღაზიებში, Apple Pay-ს გამოყენება შესაძლებელია iPhone SE, iPhone 6 და მის შემდეგ გამოშვებული მოდელების, ასევე Apple Watch მოწყობილობების გამოყენებით.  გაიგე როგორ დაამატო ბარათი Apple ... ...
  • „დეპრესიას უმადურობა იწვევს“ - ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა„აზროვნების აკადემია“,  პროექტ  „სალონური საუბრების” ფარგლებში, სოციალურ ქსელში ამჯერად ფსიქოლოგ მარინა კაჭარავას ლექციას აქვეყნებს, რომელიც დერპესიულ აშლილობას ეხება: “ფსიქიატრების აზრი ძალიან უახლოვდება რელიგიურ მოსაზრებას, რომ უმადურება უდრის დეპრესიას. ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი გაქვს თუ ცოტა, ხახვის და პურის უმადური ხარ თუ სასახლეები გაქვს და ამის. ზოგადად, უმადურობა იწვევს დეპრესიას. აღმოჩნდა, რომ თავის ტვინში არის ოპიატური რეცეპტორები, სიამოვნების ჰორმონი, რომელიც თურმე გამომუშავდება მაშინ, როდესაც ხარ მადლიერი. როდესაც არ ხარ მადლიერი, ეს სიამოვნება დაკარგული გაქვს და მას ეძებ.  თუ ხარ მადლიერი იმის, რაც გაქვს, გაქვს სიმშვიდეც. სიმშვიდეც მადლიერებას მოაქვს და ანტიდეპრესანტიც ეგაა. ჩვენ კულტურალურად ძალიან დამძიმებულები და უმადურები ვართ. დაახლოებით 20 წლის წინ ამერიკელებთან ერთად ტრენინგზე ვისხედით და იქ იყო ასეთი სიტუაიცა. ყველა იწყებდა საუბარს ასე, გამარჯობა, მინდა მადლობა გადავუხადო ბებიას, რომელმაც ფუნთუშები დამიმზადა. მეორემ მადლობა მეზობელს გადაუხადა, რომელმაც გაუღიმა. მესამემ მადლობა გადაუხადა მზეს მზეს და მივხვდი, რომ აქ ხდება პოზიტივში საკუთარი თავის ამოქოქვა. ანუ დღეს ვიწყებთ პოზიტიურად იმით, რომ მადლობას ვუხდით ვინმეს და ეს თურმე ჩვენთვისვე არის კარგი. მადლობელი რომ ხარ უკვე ეს ჩემთვისაა კარგი და არა მისთვის, მისაც ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყავა სიკვდილის რისკს ამცირებს

ცოტა ხნის წინ ესპანეთის ქალაქ...

ჩაის რეცეპტი, რომელიც სიგარეტის მოწევის სურვილს აქრობს

თუ სიგარეტისთვის თავის დანებება გინდათ,...

რომელი პროდუქტი არ უნდა შეინახოთ საყინულეში

მაცივრის საყინულეში ბევრ საკვებ პროდუქტებს...

როგორ ამოვიცნოთ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი

საზიანოა თუ არა გენმოდიფიცერებული საკვები...

მარტივი მეთოდები ჯანმრთელობის შესამოწმებლად

თვალები _ მოშორდით მონიტორს 4-5 ნაბიჯით,...

ხილი, რომელსაც უნდა ვერიდოთ

სამწუხაროდ, ყველა ხილი ჩვენი ფიგურისთვის...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...