სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების მიმდინარეობა ოზურგეთში

ფინანსები

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების მიმდინარეობა ოზურგეთში

12 სექ. 2012, 08:05:34

ა) ურეკის დასახლებაში თანხის მოცულობამ შეადგინა 15 753 ლარი.

ამ დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი საკითხები:

1) გარე განათების მოწყობა ურეკში _ 5852 ლარი;

გარე განათების მოწყობა წვერმაღალაში _ 4658 ლარი,

ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #175) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე დავით გოგელიასთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოს დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 10 აგვისტომდე. ამავე დოკუმენტის სადეფექტო აქტის მიხედვით დაგეგმილია დაბა ურეკის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა შემდეგ ადგილებში: მთის ბროლის ქუჩა _ 2 ც, ფიროსმანის ქ. - 4 ც, წერეთლის ქ. _ 15 ც, სანაპიროს ქ. _ 4 ც, სანერგეს უბანი _ 2 ც, ძველი უბანი 2 _ ც, ქვედა ბინები _ 9 ც, "ჩორნიბარაკის" უბანი _ 3 ც. ამ ხელშეკრულების მიხედვით, დაბა ურეკის ამ ორივე დასახლებაში, ასევე უნდა შეძენილი და შეცვლილ იქნეს 60 ც. ნათურა და შეკეთდეს 8 ერთეული ფირნიში.

2) წყალსადენის ქსელის შეკეთება (მაღლა ურეკი) _ 1550 ლარი,

3) წყალსადენის ქსელის შეკეთება (მესხის ქუჩა) _ 1845 ლარი,

აღნიშნული საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #168) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე სოსლან ფუტკარაძესთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოს დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 12 ივლისამდე.

მაღლა ურეკში წყალსადენის ქსელის შეკეთება გულისხმობს დაზიანებული წყლის მილების შეცვლას და ახლის მონტაჟს დაახლოებით 332 გრძივი მეტრის ოდენობით, მიწის გრუნტის მოთხრით მასში მილების მოსაწყობად.

მესხის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის შეკეთება კი გულისხმობს არსებული ჭაბურღილის სისტემაზე ახალი ზედაპირული ტუმბოს მონტაჟს (3 კბმ/სთ სიმძლავრის) თავისი სადგარით და ახალი წყალგამყვანი მილების მოწყობას ამ სისტემაზე.

4) ურეკის საფეხბურთო კლუბისთვის ფორმების შეძენა _ 1512 ლარი.

ამ დაკვეთის შესასრულებლად 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #169) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე სოსლან ფუტკარაძესთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოს დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 12 ივლისამდე. ხელშეკრულების შესრულების საგანს წარმოადგენს ფეხბურთელებისათვის 40 ერთეული სპორტული კომპლექტის, მწვრთნელთათვის 2 ერთეული სპორტული "პიჟამოსა" და 2 ც. წამმზომის შეძენა.

5) საბავშვო ბაღის შეკეთება _ 6000 ლარი.

აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის 2012 წლის 17 ივლისს (ხელშეკრულება #234) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება შ.პ.ს. "შემოქმედმშენთან" (ხელმძღვანელი გია შილაკაძე) და ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოს დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 1 სექტემბრამდე.

სარემონტო სამუშაოები მოიცავს შენობისთვის მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობას ორმაგი მინით 19,80 კვ.მ.-ზე, მეტლახის დაგებას დერეფანში, სამზარეულოსა და სველ წერტილში ჯამურად 60 კვ.მ.-ზე, ხოლო ლამინატის დაგებას კი 80,40 კვ.მ.-ზე

ბ) წვერმაღალას დასახლებაში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 8556 ლარი;

წვერმარალას დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი საკითხები:

1) საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა _ 1614 ლარი.

ამ პრობლემის მოგვარებას ასევე უზრუნველყოფს ინდ. მეწარმე სოსლან ფუტკარაძე, იმავე ხელშეკრულების მიხედვით, რომელიც გაფორმებულია ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარესთან წყალსადენების ქსელის შეკეთებაზე ურეკის დასახლებაში. ხელშეკრულების ვადა განსაზღვრულია 2012 წლის 17 ივლისამდე, ხოლო ამ დოკუმენტის შინაარსის მიხედვით უნდა განხორციელდეს "აიწონა-დაიწონას" ტიპის ატრაქციონისა და 2 ერთეული საქანელას მონტაჟი, "სასრიალოს" ტიპის კონსტრუქციისა და მაყურებელთათვის სკამების მოწყობა.

2) გარე განათების მოწყობა _ 4658 ლარი.

ამ პროგრამის განხორციელება აღწერილია ურეკის დასახლების პრობლემათა აღწერის პირველ ნაწილში.

3) გზის შეკეთება _ 2284 ლარი.

აღნიშნულ დასახლებაში შიდა გზების რეაბილიტიციისათვის 2012 წლის 3 აგვისტოს (ხელშეკრულება #288) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება შ.პ.ს. "ე.ე.ე."-სთან (დირექტორი ზაალ კუჭავა) და მისი ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 10 ოქტომბრამდე.

სამუშაოები გულისხმობს თემის ამ უბნებში გზის პროფილის მოწყობას ავტოგრეიდერით და დაზიანებულ გზების მოხრეშვას 90 კბ.მ. მოცულობის ინერტული მასალით.

სოფელი თხინვალი _ "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გამოყოფილი თანხის ოდენობა 20 188 ლარი, მათ შორის მთლიანად სოფელზე პროექტები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

1) გზის გამაგრებითი სამუშაოები _ 3345 ლარი;

2) ზედუბნის უბანში გზის მოწყობა ბეტონით _ 7824 ლარი;

3) ხიდის ბურჯის გამაგრება _ 1469 ლარი;

4) სანიაღვრე არხის მოწყობა _ 190 ლარი.

ზემოაღნიშნული საკითხების რეგულირებისთვის 2012 წლის 20 ივლისს (ხელშეკრულება #255) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე კობა ცერცვაძესთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოების დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. ამ დოკუმენტის საფუძველზე გზის გამაგრებითი სამუშაოები გულისხმობს შემდეგ საქმიანობებს: გზაზე ჩამოშლილი მიწის გაწმენდას და ტერიტორიის მოწყობას ჯარგვლის მოსაწყობად, ხის მორებისაგან ჯარგვლის კონტრსუქციების დამზადებასა და ადგილზე მოწყობას და ბოლოს წარმოქმნილი გზის ღიობების შევსებას ინერტული მასალით.

ზედუბანში ბეტონის გზის მოწყობა გულისხმობს: ამ უბანში უვარგისი გზის საფარის მოხსნას კოვშიანი ტრაქტორით, გზის პერიმეტრის შევსებას რკინა-ბეტონის ფილებითა და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის წვრილი ფრაქციით, ფილებს შორის გზის შევსებას ინერტული მასალით. გარდა ამისა ამავე უბნის პირველ ბრიგადაში გათვალისწინებულია მზა ბეტონის შესყიდვა და 26X2,5X0,15 მ გზის პერიმეტრზე დასხმა.

ხიდის ბურჯის გამაგრების პროგრამა გულისხმობს, სოფელში არსებული ხიდისთვის გაბიონის მოწყობას გამომწვარი მავთულით მისი კონსტრუქციის სათავეებში და ფენილის მოწყობას ამავე ხიდის ქვეშ.

სანიაღვრე არხების მოწყობა გულისხმობს: სოფელ თხინვალის ერთ უბანში მიწის მოთხრას ხელით III კატეგორიის გრუნტში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად და წარმოქმნილი მიწის გრუნტის გატანას ხელის ურიკით.

5) საბავშვო ბაღის შეკეთება _ 3976 ლარი;

სოფლის საბავშვო ბაღის შესაკეთებლად 2012 წლის 20 ივლისს (ხელშეკრულება #254) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ისევ ინდ. მეწარმე კობა ცერცვაძესთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. ამ პროგრამით განსაზღვრულია თხინვალში არსებული საბავშვო ბაღის შენობისთვის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (ორმაგი მინით), ბაღის ეზოს გაწმენდა მიწის გრუნტისაგან, სასმელი წყლის ჭის ხუფის მოწყობა მეორადი ფურცლოვანი ფოლადით, დაზიანებული ღობის სექციების შეკეთება, შენობის შიდა კედლების შეთეთრება კირით, მეორადი პიანინოს შეძენა, "აიწონა-დაიწონას" ტიპის ატრაქციონისა და 2 ერთეული საქანელას მონტაჟი, "სასრიალოს" ტიპის კონსტრუქციისა და მაყურებელთათვის სკამების მოწყობა.

6) ამბულატორიის შენობისა და სველი წერტილის შეკეთება _ 3383 ლარი

ამ პროგრამაზე, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება და დამუშავება, რომელიც კონკრეტულ ინდ. მეწარმესთან ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველი უნდა გახდეს. ეს ფაქტი ფიქსირდება 20/08/2012 მდგომარეობით.

მაკვანეთის თემი _ "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გამოყოფილი თანხის ოდენობა 51 890 ლარი, მათ შორის:

ა) ქვემო მაკვანეთში თანხის მოცულობამ შეადგინა 13 277 ლარი;

ქვემო მაკვანეთის დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი საკითხები:

1) სპორტული მოედნისათვის ინვენტარის შეძენა _ 200 ლარი.

ამ პროგრამის მიხედვით 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #163) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან და ხელშეკრულების მიხედვით ეს შეკვეთა უნდა დასრულდეს 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 2 ერთეული კალათბურთის ფარის შეძენას თავისი ბადეებით და ასევე თითო ცალი ფრენბურთის, კალათბურთისა და ფეხბურთის ბურთების შეძენას.

2) ხიდის შესაკეთებლად მასალების შეძენა _ 314 ლარი.

ამ ღონისძიების განსახორციელებლად 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #161) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან და ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. ამის მიხედვით დაგეგმილია 600 კგ ცემენტისა და მეორადი 80 გრძ.მ. არმატურის შეძენა ხიდის შეკეთებისთვის

3) საბავშვო ბაღის შეკეთება _ 5457 ლარი.

ამ პროგრამის მიხედვით 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #160) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება კვლავ ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან და ხელშეკრულების მიხედვით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. ეს პროგრამა განსაზღვრავს შემდეგს: საბავშვო ბაღის შენობაზე უნდა მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, 9 ფანჯარაზე კი უნდა მოეწყოს თუნუქის კარნიზები მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით. შენობის შიგნით 36 კვ.მ.-ზე უნდა დაიგოს ლამინირებული პარკეტი იატაკის შესაბამისად მომზადების შემდეგ, 8 კვ.მ.-ზე უნდა დამონტაჟდეს თაბაშირ-მუყაოს კედელი, რომლის შემდეგაც კედლები და იატაკი უნდა დამუშავდეს და შეიღებოს. ნაწილობრივ ახლით უნდა შეიცვალოს ელ-გაყვანილობა, ხოლო სამზარეულოში უნდა დამონტაჟდეს მეტალო-პლასტმასის ფანჯარა, იატაკზე უნდა დაიგოს მეტლახი, რის შემდეგაც სამზარეულოს კედლები და ჭერი ასევე უნდა დამუშავდეს და საბოლოოდ შეიღებოს.

4) წყალსადენის ქსელის მოწყობა _ 7290 ლარი,

ამ პროგრამაზე, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება და დამუშავება, რომელიც კონკრეტულ ინდ. მეწარმესთან ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველი უნდა გახდეს. ეს ფაქტი ფიქსირდება 20/08/2012 მდგომარეობით.

ბ) ქვემო მაკვანეთში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 31 037 ლარი

ქვემო მაკვანეთის დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი საკითხები:

1) გზის მოწყობა ბეტონით (ზეგანი ეკლესიასთან) _ 9642 ლარი;

2) გზის მოწყობა ბეტონით (ჭალის უბანი) _ 12 030 ლარი;

3) ხიდის გამაგრება გაბიონით (მერეს უბანი) _ 3540 ლარი;

4) წისქვილის არხის მოწყობა გაბიონით _ 2817 ლარი;

5) გარე განათების მოწყობა _ 1290 ლარი.

ზემოაღნიშნული საკითხების რეგულირებისთვის 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #159) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოების დასრულება განსაზღვრულია 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. ამ დოკუმენტის საფუძველზე გზის მოწყობა ბეტონით (ზეგანი ეკლესიასთან) პროექტი გულისხმობს _ ეკლესიის მიმდებარე გზის ტერიტორიის ბეტონით დასხმას 80X3X0,15 მ პერიმეტრზე.

გზის მოწყობა ბეტონით (ჭალის უბანი) პროექტი გულისხმობს _ აღნიშნულ უბანში გზის ტერიტორიის ბეტონით დასხმას 100X3X0,15 მ პერიმეტრზე.

ხიდის გამაგრება გაბიონით (მერეს უბანი) პროექტის გულისხმობს _ არსებული ხიდის დემონტაჟს და სამშენებლო ბლოკების დაწყობას ამწის მეშვეობით, ამის შემდგომ ექსკავატორით მიწის მოთხრას გაბიონის მოსაწყობად და გაბიონის მონტაჟს (დ=4მმ) გამომწვარი მავთულით.

წისქვილის არხის მოწყობა გაბიონით პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია გაბიონის მოწყობა (დ=4მმ) გამომწვარი მავთულით სარწყავი არხისთვის სიგრძით 30მ და სიმაღლით 1 მ.

გარე განათების მოწყობის პროგრამაში კი ნაგულისხმევია 8 კომპლექტი ერთეული ლამპიონების (ეკ. ნათურა 60 ვტ.) მონტაჟს თემის ამ დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე.

6) კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა _ 1214 ლარი.

ამ პროგრამის განსახორციელებლად 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #162) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან და ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. დაგეგმილი საქმიანობების მიხედვით უნდა განხორციელდეს კულტურის სახლის ღობის ფუნდამენტის მოწყობა ბეტონით (13,2X0,8X0,2 მ), მოსაცდელის კედლის შეკეთება აგურით, მოსაცდელისა და ღობეების ორივე მხარის შეღებვა.

7) წყალმომარაგებისთვის მასალების შეძენა _ 513 ლარი;’

წყალსადენის სისტემისთვის მასალების შეძენა (გოგიეთი) _ 7576 ლარი.

ამ შესყიდვების განსახორციელებლად 2012 წლის 26 ივნისს (ხელშეკრულება #161) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ბაქარი თოიძესთან და ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 15 სექტემბრამდე.

შესასყიდ მასალებში იგულისხმება ამ ორი დასახლების დამოუკიდებელი წყლის სისტემისთვის მასალების შეძენა, როგორიცაა 2 კმ გრძ.მ. პლასტმასის წყლის მილების (დ=50მმ) შეძენა აპილაურის მიმართულებით, იგივე მილების შეძენა 400 გრძ.მ. ოდენობით შუამინდორის მიმართულებით და 16 ტონიანი წყლის ავზის საკვების შეძენა და მონტაჟი შოტაულას მიმართულებით.

გ) გოგიეთში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 7576 ლარი

1) წყალსადენის სისტემისთვის მასალების შეძენა _ 7576 ლარი.

ამ პროგრამის განხორციელება აღწერილია ქვემო მაკვანეთის დასახლების პრობლემათა აღწერის მეშვიდე ნაწილში.

ჭანიეთის თემი _ "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" გამოყოფილი თანხის ოდენობა 32 267 ლარი, მათ შორის:

ა. ჭანიეთში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 17 267 ლარი

ჭანიეთის დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი:

1) საბავშვო ბაღის შეკეთება _ 4690 ლარი.

ამ პროგრამის უზრუნველსაყოფად 2012 წლის 19 ივლისს (ხელშეკრულება #249) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ვილერი მამინაშვილთან და ხელშეკრულების მიხედვით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 1 სექტემბრამდე. სამუშაოები კი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ბაღის შენობაზე უნდა მოეწყოს ორმაგი მინის მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები 18,70 კვ.მ.-ზე, ხოლო 20 კვ.მ. იატაკზე უნდა დაიგოს მეტლახი. გარდა ამისა გათვალისწინებულია სველი წერტილების კაპიტალური რემონტი და შენობაში ბუნებრივი აირის შეყვანა.

2) წყალსადენის ქსელის შეკეთება (ცინცაძეების უბანი) _ 3963 ლარი.

ამ დასახლებაში წყალმომარაგების პრობლემის მოსაგვარებლად 2012 წლის 19 ივლისს (ხელშეკრულება #248) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება კვლავ ინდ. მეწარმე ვილერი მამინაშვილთან და ხელშეკრულების მიხედვით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 20 სექტემბრამდე. სამუშაოთა განრიგით ამ უბანში წყალსადენის სისტემაზე უნდა დამონტაჟდეს ახალი პლასტმასის წყალგამყვანი მილები, ამისთვის კი ხელით უნდა მოითხაროს დაახლოებით 100 კბ.მ მიწა მილების ჩასადებად, ხოლო თხრილში კი უნდა ჩაიდოს 1000 გრძ.მ. სიგრძის პლასტმასის მილები (დ=40 მმ).

3) სოფლის ადმინისტრაციული შენობისთვის სკამების შეძენა _ 439 ლარი

ამ შესყიდვის განსახორციელებლად 2012 წლის 19 ივლისს (ხელშეკრულება #251) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ისევ ინდ. მეწარმე ვილერი მამინაშვილთან და ამავე დოკუმენტით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 1 სექტემბრამდე. ზემოაღნიშნულის მიხედვით სოფლის ადმინისტრაციის შენობისთვის შესაძენია 10 ერთეული სკამი, თითოეული 42 ლარის ღირებულებით.

4) გარე განათების მოწყობა _ 407 ლარი.

გარე განათების მოწყობა ვაშტიალის მიმართულებით _ 1039 ლარი.

ამ დასახლებებში გარე განათების უზრუნველსაყოფად 2012 წლის 18 ივლისს (ხელშეკრულება #241) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება შ.პ.ს. "ვილაჯიოსთან" და ხელშეკრულების მიხედვით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 15 სექტემბრამდე. გარე განათების მოწყობის პროგრამაში კი ნაგულისხმევია 10 კომპლექტი ერთეული ლამპიონების (ეკ. ნათურა 60 ვტ.) მონტაჟი თემის ამ დასახლების მიმდებარე ტერიტორიებზე, კერძოდ სასაფლაოსთან 2 ც, ჩიტაიშვილების უბანში 5 ც, ხოლო ანთიძეების უბანში კი 3 ც.

5) ელ. მრიცხველის შეძენა _ 400 ლარი.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ელექტროენერგიის სახელმწიფო შესყიდვებზე გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა არ ხორციელდება, ანუ როგორც სხვა პროგრამებზე მეწარმე სუბიექტებთან გარკვეული საქმიანობის შესრულებაზე არ ხორციელდება სახელმწიფო დაკვეთები. აღნიშნულის გამო ფიქსირებული თანხა ერიცხება მხოლოდ ელენერგიის დისტრიბუტორ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ეს კომპანია გახლავთ "ენერგო-პრო".

6) სასაფლაოს ღობის შეკეთება _ 7337 ლარი.

ამ პროექტის განსახორციელებლად 2012 წლის 19 ივლისს (ხელშეკრულება #252) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ისევ ინდ. მეწარმე ვილერი მამინაშვილთან და ამავე დოკუმენტით ეს საქმიანობა უნდა დასრულდეს ასევე 2012 წლის 20 სექტემბრამდე. სასაფლაოს ღობის შეკეთება ითვალისწინებს მისი პერიმეტრის გასუფთავებას, მიწის მოთხრას 225 ბოძისათვის და მასში აკაციის ბოძების მოწყობას, ხოლო დ=4 მმ მავთულის საშუალებით 450 გრძ.მ.-ზე აკაციის სარებით ღობის შემოსაზღვრას. გარდა ამისა გათვალისწინებულია კაპიტალური ჭიშკრის გაკეთება სასაფლაოს შესასვლელში.

ბ. ვაშტიალში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 5847 ლარი

ვაშტიალის დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი:

1) გარე განათების მოწყობა _ 1039 ლარი.

ამ პროგრამის განხორციელება აღწერილია ჭანიეთის დასახლების პრობლემათა აღწერის მეოთხე ნაწილში.

2) ელ. მრიცხველის შეძენა _ 400 ლარი

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ელექტროენერგიის სახელმწიფო შესყიდვებზე გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა არ ხორციელდება, ანუ როგორც სხვა პროგრამებზე მეწარმე სუბიექტებთან გარკვეული საქმიანობის შესრულებაზე არ ხორციელდება სახელმწიფო დაკვეთები. აღნიშნულის გამო ფიქსირებული თანხა ერიცხება მხოლოდ ელენერგიის დისტრიბუტორ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ეს კომპანია გახლავთ "ენერგო-პრო".

3) წყალსადენის ქსელისათვის მასალების შეძენა _ 4408 ლარი.

წყალსადენის ქსელისათვის მასალების შეძენა (ქაქუთის მიმართულებით) _ 8628 ლარი.

ამ შესყიდვების განსახორციელებლად 2012 წლის 19 ივლისს (ხელშეკრულება #250) ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმდა ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე ვილერი მამინაშვილთან და ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 20 სექტემბრამდე.

შესასყიდ მასალებში იგულისხმება ამ ორი დასახლების დამოუკიდებელი წყლის სისტემისთვის მასალების შეძენა, როგორიცაა ვაშტიალისთვის ახალი წყლის პლასტმასის მილების მოწყობა წყალსადენის სისტემაზე შესაბამისად 700 გრძ.მ. (დ=25 მმ), 100 გრძ.მ. (დ=40 მმ) და 1000 გრძ.მ. (დ=50 მმ) ოდენობით, რომელზედაც უნდა დამონტაჟდეს შესაბამისი ზომის წყლის გადამყვანი მოწყობილობები და 25 მმ ზომის პლასტმასის 18 ერთეული ვენტილი.

ხოლო ქაქუთის მიმართულებით კი უნდა მოითხაროს მიწის გრუნტი ექსკავატორით (უკუმიყრით), რომელშიც უნდა ჩაიდოს პლასტმასის წყლის მილები (დ=50 მმ) 2400 გრძ.მ.-ის ოდენობით, რომელზედაც უნდა დამონტაჟდეს შესაბამისი ზომის წყლის გადამყვანი მოწყობილობები და ასევე დ=50 მმ ზომის 2 ერთეული ვენტილი.

გ. ქაქუთში თანხის მოცულობამ შეადგინა _ 9184 ლარი

ქაქუთის დასახლებაში 2012 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მთავარ პრიორიტეტებს, ხელისუფლების მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიით, შეადგენს შემდეგი:

1) წყალსადენის ქსელისათვის მასალების შეძენა _ 8628 ლარი.

ამ პროგრამის განხორციელება აღწერილია ვაშტიალის დასახლების პრობლემათა აღწერის მესამე ნაწილში.

2) გზის შეკეთება _ 556 ლარი.

ამ პროგრამაზე, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება და დამუშავება, რომელიც კონკრეტულ ინდ. მეწარმესთან ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველი უნდა გახდეს. ეს ფაქტი ფიქსირდება 20/08/2012 მდგომარეობით.

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი"

ამ სტატიის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს UშAID-ის საშუალებით გაწეული დახმარებით. ნაშრომში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
 ახალი ამბები
  • მამუკა მდინარაძე: „ქართულ ოცნებას" სინამდვილეში 60%-მდე რეიტინგი აქვს„უნდა ვაღიარო, რომ ყველაზე მიახლოებული შედეგებია, მაგრამ ეს არ არის ზუსტი და სწორი მონაცემები. ბოლომდე ამ მონაცემებს ვერ ვიზიარებთ, გამომდინარე ერთი მარტივი მიზეზიდან, რომ რეალურად ეს მონაცემები ყველა ობიექტური მონაცემისგან ცოტათი განსხვავებით, „ქართული ოცნებისთვის" ყველაზე პესიმისტურ სცენარში თუ ჩაჯდებოდა და ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის ყველაზე ოპტიმისტურ სცენარში"- განაცხადა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მამუკა მდინარაძემ ტვ „რუსთავი2¬"-ის ეთერში ბრიტანული კომპანიის დღეს გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით. მისი მოსაზრებით, შესაძლებელია, კომპანიამ  გარკვეული სიფრთხილე გამოიჩინა, თავი დაიზღვია და ოდნავ გადაიხარა ოპოზიციური პარტიებისკენ, მათ შორის, ალოკაციის მეთოდთან დაკავშირებით და ამიტომ მიიღო ეს შედეგი.„სინამდვილეში 60%-მდე რეიტინგი გვაქვს, ეს არის  რეალობა, თუმცა ამ სიფრთხილესაც შეიძლება გაგებით მოვეკიდოთ. „ქართული ოცნებისთვის" ეს არის მინიმუმზე მინიმუმი , რაც კი შეიძლება თეორიულად შეიძლება დღეს  იყოს ცდომილების ფარგლებში" , - განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მისი თქმით, რეიტინგი გაზრდილია იმიტომ, რომ ხალხმა დაინახა რეალობა, რა გააკეთა სახელმწიფომ მათთვის, თუნდაც ბოლო თვეების განმავლობაში. „დღეს ოპოზიციის რეიტინგები არის გაცილებით დაბალი, ვიდრე 2016 წელს იყო და 2016 წელს არჩევნებამდე, ზუსტად ამ პერიოდში,  ორთვენახევრით ადრე უფრო დაბალი რეიტინგი გვქონდა. ოპოზიციის დიდი ნაწილი დადგა კოვიდ ვირუსის მხარეს და ეს სიშიშვლე დაინახა ხალხმა, ამომრჩეველმა  ამოიცნო მათი სახე, კიდევ უფრო კარგად  დაინახა, რა გააკეთა მათთვის სახელმწიფომ და თურმე როგორ ჰქონია სისტემები დალაგებული ქვეყანას. ეს გამოჩნდა ძალიან კარგად, თორემ  კოვიდის გამო მხოლოდ ეკონომიკური ზიანი მიიღეს მოქალაქეებმა და როგორ შეიძლებოდა, რომ განწყობა გაუმჯობესებოდათ?! კოვიდმა ის გააკეთა, რომ დაანახა თეთრი და შავი ქართველ ხალხს"- განაცხადა მამუკა ... ...
  • ამ წუთებში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ოზურგეთშიამ წუთებში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ოზურგეთში. სოფლების ოზურგეთისა და ნასაკირალის საზღვარზე, მსუბუქი ავტომანქანა, რომელშიც 2 ახალგაზრდა იჯდა, მოხრეშილ გზაზე მოცურდა, იქვე მცხოვრების ეზოში შევარდა და ხეებს შორის გაიჭედა. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარები ბრიგადა, რომელმაც ახალგაზრდები მრავლობითი დაზიანებებით საავადმყოფოში ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით სოფელ კოდაში ნუშის ბაღი გაშენდებასაქართველოს ბანკი აგრომეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას განაგრძობს. ბანკისა და შპს ნათს ჯორჯიას ერთობლივი ძალისხმევით სოფელ კოდაში ნუშის ბაღი გაშენდება. ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს მიწის დამუშავების სამუშაოები. თუმცა უკვე ათვისებული დაფინანსების ფარგლებში კომპანიამ 6 ჰა მიწის ნაკვეთზე ესპანური,  მაღალმოსავლიანი  8,600 ნერგი დარგო.  შპს ნათს ჯორჯია 1 ჰა-დან  საშუალოდ 1,2 ტონა ნუშის გულის მოსავლის აღებას გეგმავს. კომპანია არ გამორიცხავს სამომავლოდ ნუშის რძის წარმოება და ექსპორტზე გატანა დაიწყოს. ნუშის ბაღის სრულად გაშენების შემდგომ კომპანია 15 ადამიანს დაასაქმებს. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 199 000 ლარი. „საქართველოს ბანკი აგრო მიმართულების წახალისებას აგრძელებს. ამჯერად ბანკმა მის პარტნიორ შპს ნათს ჯორჯიასთან ერთად კოდაში ნუში ბაღის გაშენებისთვის ინვესტიცია განახორციელა. პროექტი საკმაოდ აქტიურ ფაზაშია. კომპანია უკვე  7,2 ტონა ნუშის გულის მოსავლის აღებას ელოდება. პროექტის დასრულების შემდეგ შპს ნათს ჯორჯია ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის, რაც რეგიონის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია“,-განაცხადა მერაბ ახვლედიანმა, საქართველოს ბანკის საცალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორმა. ... ...
  • “პატრიოტთა ალიანსის” 2 ტყუილი მანდატურების ისტორიასა და განათლების შესახებ კანონზე26 ივლისს ტვ ობიექტივის “ღამის სტუდიის” ეთერში პატრიოტთა ალიანსის წევრმა ვაჟა ოთარაშვილმა მანდატურების ინსტიტუტი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მანდატურები ევროპაში პირველად ნაცისტური პარტიის მმართველობის დროს გაჩნდა. მისი თქმით, საქართველოში მათი გამოჩენა “მომავალი თაობის „გამოლენჩებას” ემსახურება. ოთარაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ განათლების კანონით მასწავლებელს მოსწავლისთვის შენიშვნის მიცემა ეკრძალება. ოთარაშვილის განცხადება დეზინფორმაციაა, გერმანიის სკოლებში მანდატურის სამსახური არ არსებობს. ინფორმაცია ასევე არ იძებნება ნაცისტური მმართველობის პერიოდში მანდატურების შემოყვანაზე. ევროპის კონტინენტზე მანდატურის თანამდებობა კი ჯერ კიდევ მეშვიდე საუკუნეში ბიზანტიის სამეფო კარზე არსებობდა, საქართველოს ისტორიულ წყაროებში კი მეცხრე საუკუნიდან იხსენიება. რაც შეეხება განათლების შესახებ კანონს, ის კრძალავს არა შენიშვნის მიცემას, არამედ მოსწავლის სიტყვიერ ან ფიზიკურ შეურაცხყოფას.   წყარო : .mythdetector ... ...
  • 20 სასამართლო პროცესი, სადაც სავარაუდო პოლიტიკური მოტივი იკვეთებაადამიანის უფლებათა ცენტრი აგრძელებს საერთო სასამართლოებში მიმდინარე სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესებზე დაკვირვებას. ამ დროისათვის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დაკვირვების ქვეშ მოექცა 20 საქმე, რომელთაგან ნაწილის განხილვა სასამართლოში დასრულებულია.  1.  გიორგი უგულავას საქმე (ე.წ. თბილისის განვითარების ფონდის საქმე). საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ თბილისის ყოფილი მერი, „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი უგულავა დამნაშავედ ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის  182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ და მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო მითვისებას ან გაფლანგვას. უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 10 თებერვლის ამ განაჩენით, გიორგი უგულავას 3 წლით, 2 თვით და 8 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. იგი საპატიმროდან 2020 წლის 15 მაისს საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე გათავისუფლდა.  2.  გიორგი უგულავასა და ალექსანდრე გოგოხიას საქმე. ქალაქ თბილისის ყოფილი მერის, გიორგი უგულავას წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის ეს საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზეა. ბრალდებულებს პროკურატურა სსკ-ის 194-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავება, რაც გულისხმობს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას (ფულის გათეთრება). ამასთან, უგულავას სახელმწიფო ბრალდება ამავე საქმეში „სითი პარკის“ ეპიზოდზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, ხოლო ე.წ. მარნეულის ეპიზოდზე ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებასა და იძულებასაც ედავება.    3.  გიორგი უგულავას საქმე (ე.წ აეროპორტის საქმე). პროკურატურის 2019 წლის 11 დეკემბრის დადგენილებით, გიორგი უგულავას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. ბრალდების ვერსიით, გიორგი უგულავამ ბ.გ.-ს მიაყენა ფიზიკური დაზიანება. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ ბ.გ. პირიქით - პროვოკაციულად თავს დაესხა „ევროპული საქართველოს“ ლიდერებს - გიორგი უგულავას და გიორგი გაბაშვილს. საქმე მოსამართლეს არსებითად განსახილველად აქვს გადაცემული, მაგრამ განხილვა ჯერ არ დაწყებულა.   მონიტორინგის მიმდინარეობისას ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური დოკუმენტი გიორგი უგულავას წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი შეფასება.  4.  ნიკანორ მელიას  საქმე. პარლამენტის ყოფილ დეპუტატს, ნიკანორ მელიას ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სსკ-ის 225-ე მუხლის I და II ნაწილებით, რაც ითვალისწინებს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას. სისხლის სამართლის საქმე 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციას უკავშირდება.  ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ნიკანორ მელიას წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე მიმოიხილა დოკუმენტში - 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი ანალიზი. 5.  ნიკანორ მელიასა და ზურაბ ადეიშვილის საქმე. ამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. ნიკანორ მელიას, იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ადეიშვილთან ერთად, ბრალი წარდგენილი აქვს სსკ-ის 332-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. აღსანიშნავია, რომ  პირველი ინსტანციის სასამართლოში ნიკანორ მელია გამართლდა სსკ-ის 2051-ე მუხლით გათვალისწინებულ ბრალდებაში, რაც გულისხმობს ქონების დამალვას მოჩვენებით, ან თვალთმაქცური გარიგებით. 6.  ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე. პარტია „გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერს, ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალი წარედგინა  2019 წ. 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე, სსკ-ის 225-ე მუხლით, რაც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას. 2020 წლის 13 აპრილის განაჩენით მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა დანაშაულში მონაწილეობის ბრალდებით. პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე ოქრუაშვილმა, ისევე როგორც გიორგი უგულავამ, პენიტენციური დაწესებულება 15 მაისს დატოვა. შეწყალების მიუხედავად, ოქრუაშვილმა განაჩენი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, სადაც საქმის განხილვა 2020 წლის სექტემბერში დაიწყება. 7.  ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე (ე.წ ბუტა რობაქიძის საქმე). ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალი  წარდგენილი აქვს სსკ-ის 332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. საქმე ეხება 2004 წლის 24 ნოემბერს თბილისში, დიდუბის პანთეონთან მომხდარ შემთხვევას, რა დროსაც საპატრულო პოლიციის პატრულმა-ინსპექტორებმა გააჩერეს BMW-ს მარკის ავტომანქანა, მძღოლითა და ხუთი მგზავრით. მათი შეჩერებისა და პირადი შემოწმებისას პატრულ-ინსპექტორ გრიგოლ ბაშელეიშვილს შემთხვევით გაუვარდა ტყვია ტაბელური ცეცხლსასროლი იარაღიდან და მარცხენა იღლიის არეში მძიმედ დაჭრა ავტომანქანიდან გადმოსული მგზავრი - ამირან (ბუტა) რობაქიძე, რომელიც ადგილზევე გარდაიცვალა. ბრალდების დადგენილებით, ამ ფაქტზე ინფორმაცია იმავე ღამით მიიღო შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელმაც დავალება მისცა შემთხვევის ადგილზე მისულ შსს-ს მაღალჩინოსნებს, „გადაერჩინათ საპატრულო პოლიციის იმიჯი“ და ფაქტისთვის მიეცათ შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ პოლიციელებზე თავდასხმის სახე. მონიტორინგის მიმდინარეობისას ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური დოკუმენტი ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი შეფასება. 8.  კობა კოშაძის საქმე - პარტია „გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერის, ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის წევრს, კობა კოშაძეს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენას, შენახვას ან ტარებას. მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით  მიმართა, კობა კოშაძის მიმართ სასამართლომ გააუქმა აღკვეთის ღონისძიების სახედ გამოყენებული პატიმრობა და ბრალდებულს შეეფარდა გირაო 5 000 ლარის ოდენობით. კოშაძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს.  ადამიანის უფლებათა ცენტრმა კობა კოშაძის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე მიმოიხილა დოკუმენტში - ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი შეფასება. 9.  გიორგი რურუას საქმე. ტვ „მთავარი არხის“ ერთ-ერთ დამფუძნებელს და მეწილეს, 2019 წლის 20-21 ივნისის და ნოემბრის საპროტექსტო აქციების ერთ-ერთ ორგანიზატორს და მონაწილეს, გიორგი რურუას ბრალი ედება სსკ-ის 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილით (ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება); მას ასევე ბრალი წარდგენილი აქვს სსკ-ის 381-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობასა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლას. 2020 წლის 30 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის   მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა გიორგი რურუას მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და მას სასჯელის სახედ 4 წლით  თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სასამართლომ გიორგი რურუა დამნაშავედ ცნო ორივე წარდგენილ ბრალდებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მსჯავრდებულის შეწყალებაზე უარს აცხადებს. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენს დაცვის მხარე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს. მონიტორინგის მიმდინარეობისას ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური დოკუმენტი - გიორგი რურუას სისხლის სამართლის საქმე - სამართლებრივი ანალიზი. 10.            მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის საქმე - თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარეს, მამუკა ხაზარაძესა და მის მოადგილეს, ბადრი ჯაფარიძეს (ამჟამად - პოლიტიკური ორგანიზაცია „ლელო საქართველოსთვის“ ლიდერები) ბრალი ედებათ სსკ-ის 194-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით, რაც გულისხმობს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას, რომელიც განხორციელდა ჯგუფურად და თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ხოლო TV პირველის მფლობელის მამის, ავთანდილ წერეთლის მიმართ წარდგენილი ბრალი გულისხმობს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარებას (25-194 მუხლის მე-2 ნაწ-ის „ა“ და მე-3 ნაწ-ის „გ“ ქვ/პ). სისხლის სამართლის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზეა. 11.            ნიკა გვარამიას საქმე - „მთავარი არხის“ დამფუძნებელსა და გენერალურ დირექტორს, ნიკა გვარამიას ბრალი ედება სსკ-ის 220-ე მუხლით, რაც ითვალისწინებს საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის ან სხვისთვის გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.  12.            მიხეილ სააკაშვილისა და თეიმურაზ ჯანაშიას საქმე. საქართველოს ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილსა და სახელმწიფო დაცვის ყოფილ უფროსს, თეიმურაზ ჯანაშიას ბრალი წარდგენილი აქვთ სსკ-ის 182-ე მუხლის „ბ“ ბუნქტით, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო თანხების დიდი ოდენობით (8 837 461 ლარი) ჯგუფურად გაფლანგვას. სისხლის სამართლის საქმეს არსებითად იხილავს თბილისის საქალაქო სამართლოს მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილი. 13.            მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილს, ზურაბ ადეიშვილს, დავით კეზერაშვილსა და გიგი უგულავას საქმე. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასევე განიხილება სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ეხება 2007 წ. 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია „იმედში“ შეჭრას და მის „ხელში ჩაგდებას“. მიხეილ სააკაშვილის გარდა, ბრალი წარდგენილი აქვთ იმ პერიოდის მაღალჩინოსნებს: ივანე მერაბიშვილს, ზურაბ ადეიშვილს, დავით კეზერაშვილსა და გიგი უგულავას. საქმეს, მისი სირთულიდან გამომდინარე, იხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიური შემადგენლობა. სხდომას თავმჯდომარეობს მოსამართლე ნინო ელეიშვილი. 14.            ლაშა ჩხარტიშვილის საქმე. 2020 წლის 20 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნო ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ლაშა ჩხარტიშვილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის საფუძველზე და მას ჯარიმის სახით დააკისრა 3500 ლარის გადახდა. მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ გადაწყვეტილება 3 სასამართლო სხდომაში მიიღო. ჩხარტიშვილმა გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 15.            ბესიკ თამლიანის, ზურაბ ბუდაღაშვილის, ცოტნე სოსელიას და კახაბერ კუპრეიშვილის საქმე. ბესიკ თამლიანს, ზურაბ ბუდაღაშვილსა და ცოტნე სოსელიას ბრალი წარდგენილი აქვთ საქართველოს სსკ-ს 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, რასაც თან ახლავს ძალადობა, რბევა, სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა ანდა მათზე თავდასხმა. მოცემულ საქმეზე პროკურატურასა და ბრალდებულებს - ზურაბ ბუდაღაშვილს, ცოტნე სოსელიასა და კახაბერ კუპრეიშვილს შორის დაიდო საპროცესო შეთანხმება. 2020 წლის 23 მარტს ბესიკ თამლიანის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახე შეიცვალა 4000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ. მან დატოვა სასჯელაღსრულების დაწესებულება. სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, ბესიკ თამლიანის მიმართ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში კვლავ გრძელდება.  16.            ბეჟან ლორთქიფანიძის საქმე. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ნაკრესის“ თანამშრომელს, ბეჟან ლორთქიფანიძეს  ბრალი წარედგინა სსკ-ის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობას, ორგანიზებას ან მასში მონაწილეობას. ბეჟან ლორთქიფანიძე ბრალს არ აღიარებს. ბრალდება უკავშირდება 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებს. საველე ბიოლოგი და ველური ბუნების მკვლევარი ბეჟან ლორთქიფანიძე 2019 წლის 20 ივნისს დააკავეს და მას შეფარდებული ჰქონდა 2 თვიანი წინასწარი პატიმრობა. ამ დროისთვის ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახედ გირაო აქვს შეფარდებული. სასამართლო პროცესი არ დასრულებულა.  17-18-19. ყოფილი სპეცრაზმელების საქმეები. ლევან იმერლიშვილს, გიორგი ესიაშვილს და მინდია ამბარდნიშვილს ბრალი წარედგინათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს - „მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით“. ყოფილი სპეცრაზმელების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცალ-ცალკე სხვადასხვა მოსამართლე განიხილავს. 20.            ადამიანის უფლებათა ცენტრის სასამართლო მონიტორები ასევე აკვირდებოდნენ გიორგი ჯავახიშვილისა და თორნიკე დათაშვილის საქმეს. გიორგი ჯავახიშვილი და თორნიკე დათაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე, რაც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობას, ორგანიზებას ან მასში მონაწილეობას. მოცემული საქმე განიხილებოდა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ ირაკლი ოქრუაშვილის საქმესთან ერთად, მაგრამ ჯავახიშვილისა და დათაშვილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო და ისინი მალევე გათავისუფლდნენ მას შემდეგ, რაც საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ.  მონიტორინგის მიმდინარეობისას ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები გააანალიზა დოკუმენტში - ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების სამართლებრივი შეფასება. ადამიანის უფლებათა ცენტრი  სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეებს საერთო სასამართლოებში პროექტის - „საზოგადოებრივი მოვლენების მონიტორინგის“ ფარგლებში აკვირდება. პროექტი საპროტესტო აქციების მონიტორინგსაც ითვალისწინებს. პროექტის მხარდამჭერია აშშ-ის ფონდი - „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED). პრესრელიზში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ადამიანის უფლებათა ცენტრს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს დონორის პოზიციას. შესაბამისად, NED არ არის პასუხისმგებელი ტექსტის ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...