სოციალური პრიორიტეტები ლანჩხუთის ბიუჯეტში

ფინანსები

სოციალური პრიორიტეტები ლანჩხუთის ბიუჯეტში

22 იან. 2021, 10:56:14

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დასაფინანსებლად ლანჩხუთის ბიუჯეტიდან, რომელიც 2021 წლისთვის 12 მილიონ 524,400 ათასი ლარითაა განსაზღვრული, ჯამში, 826 ათასი ლარი მიიმართება.

კერძოდ, სხვადასხვა  სოციალური პაკეტის გასახორციელებლად, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, 679 ათასი ლარის გახარჯვაა დაგეგმილი და არსებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე, მიმდინარე სოციალურ პროგრამებს კიდევ ორი დაემატა. კერძოდ, ბიუჯეტი კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა, 25 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსებას ითვალისწინებს. თანხა გაწერილია  ვირუსით გარდაცვლილთა სარიტუალო პროგრამისთვისაც და ის სამი ათასი ლარითაა განსაზღვრული.

ცვლილება შევიდა ბავშვთა დახმარების პროგრამაში და ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, დაემატა კიდევ ფულადი დახმარების პროგრამა. კერძოდ, ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფისთვის ბიუჯეტში სამი ათასი ლარის დაფინანსებაა გაწერილი და პროგრამა გათვლილია ერთ ბენეფიციარზე, რომელიც დახმარებას მიიღებს ყოველთვიურად, თვეში არა უმეტეს 250 ლარისა.   აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებისთვის კი  44 ათასი ლარია გათვალისწინებული და პროგრამა 10 ბენეფიციარზეა გათვლილი.

უკიდურესად შეჭირვებული ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფასო კვებაში თუ გასულ წელს 90 ათასი ლარი გაიხარჯა, წელს 115 ათასი ლარია გათვალისწინებული პროგრამის დასაფინანსებლად. გასული წლის მსგავსად  პროგრამით 105 ბენეფიციარი ისარგებლებს.

შედარებით გაზრდილია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს ასეთი ოჯახებისთვის ყოველთვიურად ფინანსური დახმარებას. თუ 2020 წელს პროგრამის დასაფინანსებლად ბიუჯეტში 36 ათასი ლარი იყო გათვალისწინებული, წელს თანხა 42 ათასს ლარს შეადგენს.  პროგრამის მიხედვით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 35 ლარს.

პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღებნი, ხოლო პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. ირკვევა, რომ ლანჩხუთში წელს ამ პროგრამით 28 მრავალშვილიანი ოჯახი ისარგებლებს.

ბოლო წლებია უცვლელია მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისთვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსება. წელსაც, როგორც წინა წლებში  საამისოდ 67 ათასი ლარია გათვალისწინებული და პროგრამა გათვლილია 60 ბენეფიციარზე.

წლევანდელ ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტმა თანხები უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისთვისაც გაითვალისწინა და ის შარშანდელის მსგავსად 2500 ლარითაა განსაზღვრული.

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამისთვის დასაფინანსებლად  წელს ბიუჯეტი გასული წლის მსგავსად 56.6 ათას ლარს გაიღებს, რომელიც 80 ბენეფიციარზეა გათვლილი.

სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის დაფინანსებისთვის, რომლითაც სასულიერო გიმნაზიის 44 მოსწავლე სარგებლობს, 14.6 ათასი ლარია ბიუჯეტში.

ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსებისთვის, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, სოციალური პროგრამიდან წელსაც 13 ათასი ლარი გაიხარჯება.

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით ანუ თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამის დასაფინანსებელი თანხა წლევანდელ ბიუჯეტში 38 800 ლარია. პროგრამა 24 ბენეფიციარზეა გათვალისწინებული და თითოეულზე 144 ლარს შეადგენს.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამის დასაფინანსებლად გასული წლის მსგავსად, წელსაც 15,3 ათასი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილ ოჯახებს საშეშე მერქნის შესაძენად გადაეცემათ ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით და მუნიციპალიტეტში ასეთი 59 ოჯახია რეგისტრირებული.

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამისთვის  წელს  92 ათასი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული. საგულისხმოა, რომ იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ ოპერაციული ჩარევა, ქიმიოთერაპია, კორონალური სტენტირება და ა. შ. (რაც სადაზღვევო კომპანიისგან არ უფინანსდებათ), ასეთ შემთხვევაში, მათ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაერიცხებათ საჭირო თანხის ნახევარი, არა უმეტეს, 1000 ლარისა.

პროგრამით კი ისარგებლებენ ის ადამიანები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 ათასია. ამავდროულად, შესაძლებელია მაგნიტო-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფიების თანადაფინანსება, ისევ 50 პროცენტით, ოღონდ 130 ათას ქულამდე მქონეებისთვის.

კვლავაც მზარდია "გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამის დაფინანსება _ თუ გასულ წელს გეგმა 37 200 ლარი იყო, წლევანდელი სოციალური პროგრამის  მიხედვით, დაფინანსება 42 200 ლარამდეა გაზრდილი.

ამ პროგრამის მიზანია ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერა მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგებს, ფსიქოლოგიურ ტრენინგებს, მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ა. შ.

ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევის მიზნით, სოციალური პროგრამის პროექტის შესაბამისად, ლანჩხუთის ბიუჯეტი 2021 წელს სამი ათასი ლარის დახარჯვას გეგმავს.

 რაც შეეხება მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევის პროგრამას, აქ გასულ წელთან შედარებით შემცირებულია ბენეფიციართა რაოდენობა და შესაბამისად დაფინანსებაც.  2020 წელს პროგრამა 40 ბენეფიციარზე იყო გათვლილი, რისთვისაც 50 ათასი ლარის გახარჯვა იყო გათვალისწინებული. მიმდინარე წელს კი პროგრამით, რომელიც მიზნად ისახავს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შეკეთებას, 15 ბენეფიციარი ისარგებლებს.

რაც შეეხება შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებას, ამ კუთხით თუ შარშან 9 800 ლარი ჩაიდო ბიუჯეტში, წელს 14 ათას ლარამდეა დაფინანსება გაზრდილი და მისით 20 ბენეფიციარი ისარგებლებს.

რაც შეეხება  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამას _ ამ მხრივ, წლევანდელ ბიუჯეტში 10 ათასი ლარია ჩადებული.

წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მიხედვით, სოციალური პროგრამა ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების შესაძენად 15 ათასი ლარით განისაზღვრა. პროგრამის მიხედვით, წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად, 150 ლარის ფარგლებში, დახმარებას ის ადამიანები მიიღებენ, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 150 000-ს არ აღემატება.

რაც შეეხება ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის, ბავშვთა რეაბილიტაცია-აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს, 25 ათასი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი, როგორც გასულ წელს და იგი 30 ბავშვზეა გათვლილი.

მიმდინარე წლის სოციალური პროგრამიდან თანხა მიიმართება გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობისთვის, რისთვისაც ბიუჯეტიდან ლანჩხუთის მერია სამი ათასი ლარის გახარჯვას გეგმავს. როგორც სოციალური პაკეტის პროექტშია მითითებული, პროგრამა სამ ბენეფიციარზეა გათვლილი და თითოეულზე ერთჯერადი დახმარების სახით ათასი ლარის გაცემას ითვალისწინებს.

მერიის სოციალური პაკეტში ექვსი ათასი ლარის გახარჯვაა გათვალისწინებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დასახმარებლად, რაც მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამ კატეგორიის 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდისთვის ერთჯერად დახმარებას ითვალისწინებს. პროგრამა ცხრა ბენეფიციარზეა გათვლილი.

ორ ათასი ლარითაა განსაზღვრული მინდობით აღზრდაში მყოფ ბავშვთა დასახმარებლად გათვალისწინებული სოციალური პაკეტი და ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებისას, საჭიროების შემთხვევაში, გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
 ახალი ამბები
  • ხობში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, ცოლ-ქმარი დაშავდახობში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, ერთმანეთს მიკროავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. დაშავებული ცოლ-ქმარი ხობის რეფერალურ სავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების განცხადებით, მათ აღენიშნებათ ზედაპირული ტრავმები. შსს-მ გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლით ... ...
  • EMC: ეს საკითხი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ქვეშ გადაწყვეტას საჭიროებსადამიანის უფლებების სწავლებსა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ეხმიანება 6 მარტს ტელეკომპანია “ტვ პირველის” ეთერში გასულ ფარულ აუდიოჩანაწერებს და აღნიშნავს, რომ სიუჟეტში გასული მასალა შეიცავს ინფორმაციას სავარაუდო დანაშაულებზე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობით. „სამწუხაროდ სავარაუდო დანაშაულში ჩართული პირების თანამდებობრივი პოზიციების, ასევე ჩვენი პოლიტიკური სისტემის არაფორმალური ბუნებისა და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ივანიშვილების ოჯახის ჭარბი გავლენების გათვალისწინებით, არსებული ჩანაწერების კანონიერებისა და რაც ყველაზე მთავარია, მათი შესაძლო დანაშაულებრივი შინაარსის გამოძიების მოლოდინი დაბალია. ამასთან აღნიშნული აუდიოჩანაწერი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში სახელმწიფოს მართვის არაფორმალურ, არადემოკრატიულ პრაქტიკას და სახელმწიფო ინსტიტუტების მოშლის უკიდურესად მძიმე ფორმებს. ტელეკომპანია “ტვ პირველის” ეთერში გასულ აუდიო ჩანაწერებში ფიგურირებენ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი, ანზორ ჩუბინიძე, აგრეთვე ყოფილი პრემიერ-მინიტრის, ბიძინა ივანიშვილის შვილი - ბერა ივანიშვილი. პირველადი დაკვირვებით, ჩანაწერების ნაწილი მაინც იმ პერიოდშია გაკეთებული, როცა აღნიშნულ პირებს მაღალი სახელმწიფო თანამდებობები ეკავათ და სწორედ ამ მანდატით მოქმედებდნენ. აუდიო-ჩანაწერი ერთი შეხედვით უკანონოდ არის მოპოვებული, თუმცა, მასში გაჟღერებული ინფორმაცია მიუთითებს სხვადასხვა ძალადობრივ დანაშაულზე, სადაც შესაძლოა ფიგურირებდნენ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. სწორედ ამიტომ ის საზოგადოებრივი და მედია ინტერესის საგანი გახდა და ის დროულ სამართლებრივ და პოლიტიკურ შეფასებასა და რეაგირებას საჭიროებს. ცხადია, რომ ამ პირობებში მედიას მაღალი თანამდებობის პირების შესაძლო დანაშაულებრივი საქმიანობის გამოქვეყნების პროფესიული ვალდებულება ჰქონდა და ეს მედიის მხრიდან ხელისუფლების დემოკრატიული კონტროლის პრინციპულ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. აქვე ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ჩანაწერებში საუბარი არაა კონკრეტული პირების პირად ცხოვრებაზე, რომელიც ცალკე დაცვის ინტერესი შეიძლება გამხდარიყო. როგორც აღინიშნა, ჩანაწერში გაჟღერებული ინფორმაცია მიუთითებს ჩვენი მოქალაქეების, მათ შორის, არასრულწლოვანი პირების მიმართ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე, კერძოდ, ძალადობის, მუქარის, უფლებამოსილების გადამეტების შემთხვევებზე, სადაც შესაძლოა ფიგურირებდნენ მაღალი თანამდებობის პირები. შესაბამისად, ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების საკითხის მიუხედავად, სამართალდამცავ ორგანოებს აღნიშნულ ინფორმაციაზე გამოძიების დაწყების ვალდებულება ეკისრებათ. ცხადია, ჩანაწერის ავთენტურობა, მისი ჩაწერის დრო და კონტექსტიც სწორედ გამოძიების ფარგლებში უნდა დადგინდეს. თუმცა, სამწუხაროდ აშკარაა, რომ არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში და საქმის კონტექსტის გათვალისწინებით, უკიდურესად დაბალია ნდობა და მოლოდინი, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნება გამოძიებული. ეს მდგომარეობა უკვე თავისთავად მიანიშნებს სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპების უგულებელყოფაზე და სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების უკიდურესად შემაშფოთებელ რეალობაზე. სამწუხაროდ, ფარული ჩანაწერების უკანონო წარმოება და მათი შინაარსით საზოგადოების თუ ცალკეული პირების პოლიტიკური მანიპულირება წლების განმავლობაში ქართული პოლიტიკის მახასიათებლად და მახინჯ ტრადიციად იქცა. ბოლო წლებში იშვიათად თუ გავიხსენებთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენას, რასაც თან არ ახლდა უკანონო ჩანაწერების გავრცელება, ან მათი გავრცელებით შანტაჟი. ჩანაწერების შინაარსი სხვადასხვა დროს, განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესზე მიუთითებდა, თუმცა მათი საერთო მახასიათებელი ისაა, რომ არც ერთი შემთხვევა სახელმწიფოს მხრიდან სრულყოფილად და ობიექტურად არ გამოძიებულა. ფარული ჩანაწერების გავრცელების სიხშირე და მასშტაბი ცალსახად მიუთითებს ხელისუფლების არაეფექტურობაზე, ზოგიერთ შემთხვევაში კი პოლიტიკური ნების არქონაზე, გამოძიებულიყო მათი მოპოვებისა და გავრცელების ფაქტები. წინა ხელისუფლების დროს პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების წარმოების, შენახვისა და გამოყენების ტოტალური პრაქტიკები მძიმედ იყო გაკრიტიკებული საერთაშორისო და ადგილობრივი ადამიანის უფლებათა და პოლიტიკური აქტორების მიერ. მოქმედი ხელისუფლება ამ პრაქტიკას ასევე ემიჯნებოდა, თუმცა ჩვენ მალევე ვიხილეთ არსებული ხელისუფლების პირობებში პოლიტიკური ოპონენტებისა და მათთვის მიუღებელი ფიგურების მიმართ უკანონო აუდიო და ვიდეო ჩაწერის გამოქვეყნების პრაქტიკები და მათი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება. არც ერთ ამ საქმეზე ხელისუფლებას სათანადო სამართლებრივი რეაგირება არ ჰქონია, რაც პირველ რიგში პოლიტიკური ნების არქონასა და ამ მახინჯი პრაქტიკის შეწყნარებას და პოლიტიკის წარმოების ლოგიკად ქცევის სახიფათო ნიშნებს აჩვენებს. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით პრობლემურია სამართალდამცავი ორგანოების დამოუკიდებლობის და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის ხელყოფის ნიშნები, რაც შეუძლებელს ხდის კანონის უზენაესობის ფუნდამენტური პრინციპის გატარებას სახელმწიფოში და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობას უკიდურესად აზიანებს. აღნიშნული კრიტიკა პირველ რიგში პროკურატურას უკავშირდება, რომლის მიმართაც უკვე ჩამოყალიბდა გამოცდილება და განცდა, რომ ის არ უზრუნველყოფს პოლიტიკური თანამდებობის პირების შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებების ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოიძიებს. სამწუხაროდ ამ დრომდე ხელისუფლების მიერ გაკეთებული განცხადებები და გადაწყვეტილებები მომხდარის გამოძიებისა და ჯეროვანი და პასუხისმგებლიანი განმარტების მცდელობასაც კი არ აჩვენებს. სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის, საგამოძიებო ორგანოების მკვეთრი პოლიტიზირების და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების მიღმა მოქმედების პირობებში, მომხდარზე დამოუკიდებელი, სამართლიანი და რეალური გამოძიების მოლოდინი სამწუხაროდ არ არსებობს. სწორედ ამიტომ, EMC მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ქვეშ გადაწყვეტას საჭიროებს. აგრეთვე, კრიზისის დაძლევის სტრატეგიულ გეგმაში, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მედიაციით იმართება, ამ და სხვა მსგავსი შემთხვევების დამოუკიდებელი, ეფექტიანი და გამჭირვალე გამოძიების ინსტიტუციურ გარანტიებზე შეთანხმება უნდა მიიღწეს. მათ შორის, შესაძლოა შეთანხმდეს საქმის პროკურატურის განსჯადობიდან ამოღებისა და სახელმწიფო ინსპექტორისთვის მისი გამოსაძიებლად გადაცემის გადაწყვეტილება და ამ პროცესის დაზარალებული პირებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების აქტიური ზედამხედველობისა და ანგარიშვალდებულების ქვეშ წარმართვა“,_ ნათქვამია ... ...
  • "ბოდიში ბერას" - არის თუ არა რაიმე კავშირი ნოზაძის ბოდიშსა და გავრცელებულ ჩანაწერს შორისრეპერი ზაზა ნოზაძე სოციალურ ქსელ Facebook- გვერდზე განმარტავს, რომ  ბერასთვის მოხდილ ბოდიშსა  და ბოლო დროს გავრცელებულ ჩანაწერებს შორის კავშირი არ არის. ნოზაძე ამბობს, რომ თუ ფარული ჩანაწერის გავრცელების შედეგად გასაჯაროებული ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება, მაშიმნ ამაზრზენი და დასაგმობი ფაქტებია. ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს კი თანაგრძნობას უცხადებს. „მეგობრებო, როგორც იხილავდით კონკრეტული ადამიანები თუ ძალები ცდილობენ ჩემი „ბოდიში“ მიაწერონ ბოლო დროს გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს, რაც არის სრული ს ი ყ ა ლ ბ ე. საბედნიეროდ, პირადად არ გავმხდარვარ მსხვერპლი მსგავსი ავადმყოფური გამოვლინების, თუმცა ნებისმიერი მსხვერპლის მდგომარეობას ვიზიარებ მთელი გულით და ყველანაირად პროტესტს ვუცხადებ, იმ ჩანაწერებს, რაც მოვისმინეთ, 100000%-ით! თუ ეგ არის სინამდვილე - ეგ არის სრულიად ამაზრზენი და დასაგმობი ფაქტები და მჯერა შესაბამისად დაიგმობა კიდეც! ვიდექი და ვიდგები, ყოველთვის იმ მხარეს სადაც ხალხია რომელიც, არავის პატიობს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. თუმცა, ეს არავის აძლევს უფლებას ჩემი ცხოვრების პირადი ცხოვრებაში იქექიალოს და საზოგადოებას ისე მიაწოდოს ჩემზე ცნობა, როგორც მას აწყობს, რომ ამით კიდევ უფრო გაამყაროს მტკიცებულება. არანაირი არაფერი ისეთი ყოფილა რასაც შეიძლება ამ ჩანაწერთან კავშირი ქონდეს და მერე უკვე თქვენს გამოგონილ ზღაპრებთან. თქვენი დამონტაჟებული სიყალბე, სადაც აზრს არ მამთავრებინებთ, აკოწიწებთ და აწვდით საზოგადოებას როგორც გსურთ, სადამდე მიგიყვანთ ვერ ვხვდები! მე აქ ვარ და გეუბნებით,  რომ თქვენს მიერ გავრცელებული ყალბი ინფორმაციები არ მემსახურება არც მე,  არც საზოგადოებას! სიბინძურეს ნუ ებრძვით სიბინძურით!“_ წერს ნოზაძე. ცნობისთვის, ნოზაძემ 2018 წელს გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ბერას ბოდიშს ... ...
  • ზუგდიდში კომენდანტის საათის დროს, სუპერმარკეტი დააყაჩაღესყაჩაღობა მოხდა გვიან ღამით ზუგდიდში.  არსებული ინფორმაციით, ცივი იარაღით სუპერმარკეტ „ლიბრეში“ მამაკაცი  შეიჭრა და სიგარეტები წაიღო. შსს-მ  მომხდარზე გამოძიება 179-ე მუხლით დაიწყო, რაც ყაჩაღობას ... ...
  • ჟიული შარტავას დღეს 77 წელი შეუსრულდებოდასაქართველოს ეროვნული გმირი - ჟიული შარტავას დღეს 77 წელი შეუსრულდებოდა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სენაკში, ჟიული შარტავას ბიუსტი გვირგვინით შეამკეს. „ჟიული შარტავა არის ჩვენი დროის გმირი, მან თავისი სამაგალითო საქციელით,  აჩვენა ყველას თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ სამშობლოსთვის და როგორ უნდა გიყვარდეს საქართველო. ჟიული შარტავას გმირობა მისაბაძია დღეს და ასე იქნება საუკუნეების შემდეგაც, მის გმირობაზე  თაობები აღიზრდებიან, მადლობა მას ამ თავდადებისთვის" - განაცხადა სახელმწიფო რწმუნებულმა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში, მალხაზ თორიამ. ჟიული შარტავა 1944 წლის 7 მარტს სენაკში დაიბადა. აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ჟიული შარტავა იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსა და აფხაზეთის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე. 1993 წლის 27 სექტემბერს ის უშუალოდ ხელმძღვანელობდა მთავრობის სახლის დაცვის ოპერაციას, რა დროსაც ტყვედ აიყვანეს და ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

კარმიდამო ჩემი

გურიაში კივს საშიში დაავადება გაუჩნდა

გურიაში, კერძოდ კი, ოზურგეთში, კივის...

გავიხსენოთ "ძველებური" ნამცხვრები

ბოლო დროს, სოციალურ ქსელში, არაერთხელ...

თებერვლის ძირითადი სამუშაოები საკარმიდამო ნაკვეთებში

თებერვლიდან, საკარმიდამო ნაკვეთებში, ხეხილოვანთა ბაღებში,...

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...