ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

ფინანსები

ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

2019 აპრ 16 15:02:34

„მოქალქეთა“, „საკითთა“, „სპეცილისტი“, „სახელფესო“, „სამუშოაოები“ _ ამ სიტყვებს შეხვდებით ოზურგეთის მერიის თანამდებობის პირების მიერ მერისთვის გაგზავნილ მოხსენებით ბარათებში, რომლითაც ისინი რამდენიმე თანამშრომლისთვის დანამატების მიცემას ითხოვენ.

„რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში; უქმე დღეებსა და ღამის საათებში; დამატებითი ფუნქციების შესრულება; ზეგანაკვეთური მუშაობა“, _ ძირითადად ამ მიზეზებით ასაბუთებენ მოხსენებით ბარათებში საკუთარ მოსაზრებას დანამატების გაცემის შესახებ.

ჩვენ მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერის მოადგილეებს _ სირაძეს და თოთიბაძეს დოკუმენტების ერთმანეთისგან აქვთ დაკოპირებული, რადგან მოკლე ბარათში დაშვებული რამდენიმე შეცდომა იდენტურია.

თუმცა, სხვა მოხსენებითი ბარათებისგან მკვეთრად განსხვავებული მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსის, გოგი ინწკირველის მიერ შედგენილ ბარათი _ ზუსტად ისე, როგორც კომუნისტური ეპოქის ისტორიულ წყაროებში, დღეს, ინწკირველი ოზურგეთის მერს მაღალფარდოვანი სიტყვებით უხსნის, თუ ვისზე და რატომ უნდა გასცეს დანამატი:

ბატონო კონსტანტინე.
თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( N#654. 2018 წლის 28 დეკემბერი) მოთხოვნათა შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელსა და დასახლებაში ჩატარდა საერთო კრებები და კონსულტაციები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტებისა და კრიტერიუმების შერჩევის მიზნით.

ამასთან თქვენი ბრძანებით ( #54 15.01.2019) მერიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ორგანიზებითაც უზრუნველყოფილი იქნა მთელი ამ კამპანიის, (თვენახევრის განმავლობაში) წინასწარ შედგენილი გრაფიკის სრული დაცვით, მოსახლეობის არნახული ჩართულობისა და აქტიურობის ვითარებაში, მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება. საუკეთესო შედეგების მიღწევისათვის მერიის საჯარო მოხელეებმა გამოიჩინეს შემდეგი აქტივობები, ხშირად რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში, ღია ცის ქვეშ კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარება და მათში მონაწილეობა, ოპერატიულად კრებებისა და კონსულტაციების შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნება და ზემდგომ ორგანოებისათვის სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, დამატებითი ფუნქციების, მათ შორის უქმე დღეებისა და ღამის საათებში ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება.

მიგვაჩნია, რომ დაკისრებული ფუნქციების კეთილსინდისიერად და სანიმუშოდ შესრულებისათვის მერიის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ნათელა ტუღუში იმსახურებს საჯარო მოხელის წახალისებას.
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მასზედ გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივ სარგოს 100% ოდენობით“, _ აღნიშნულია ბარათში.

უცნობია, როდის იყო ეს რთული მეტეოროლოგიური პირობები, თუმცა, დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მერმა შარაშენიძემ, ნათელა ტუღუშზე, ყოველგვარი შეკითხვების გარეშე, დანამატი მარტში გასცა, რომელმაც 784 ლარი შეადგინა.

თანაც ისე, რომ არ დასმულა მთავარი კითხვა _ თუკი მერიის საჯარო მოხელეებმა შეძლეს კამპანიის ”მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება“, მუშაობდნენ უქმე დღეებში და ასრულებდნენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რატომ გამოარჩიეს მათში ნათელა ტუღუში, როცა ინწკირველის ბარათში მთლიანად ჯგუფის მუშაობაზეა ხაზი გასმული.

ინწკირველის მსგავსად, ერთი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა _ ოღონდ აპრილში:

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და არასამუშაო დღეებსა და ზენორმატიულ საათებში მუშაობისათვის, გთხოვთ თქვენს ნებართვას, რათა მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსზე, დავით გორდელაძეზე გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს 100%-ის ოდენობით“, _ წერს მამაკაიშვილი მერს.

„ღამის საათებში“ და „ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის“ ორი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა მერის მოადგილემ ირაკლი სირაძემ:

„ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების წარმატებით განხორციელება და მოქალქეთა განცხადებების შესწავლა-შესრულება, მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს. ასევე, ღამისსაათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას. მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს _ ქეთევან სანიკიძეს და ჯანდაცვის განყოფილების უფროსს _ ნანა ხომერიკს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 80%-ის“ ოდენობით“, _ მიმართავს შარაშენიძეს სირაძე.

100%-იანი დანამატის მიცემა, მერის კიდევ ერთმა მოადგილემ ოსიკო თოთიბაძემ სამი ადამიანისთვის მოითხოვა _ მიზეზი აქაც იგივეა:

„ვინაიდან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშოაოების მონიტორინგი და მისი შესრულება მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ასევე ღამის საათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსს თემურ გიორგაძეს, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროს სპეცილისტს _ გიორგი ნიკოლაიშვილს და კომუნალური სერვისების განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს _ მიხეილ შალამბერიძეს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 100%-ისოდენობით“, _ წერია თოთიბაძის მოხსენების ბარათში, რომელიც სტილის სრული დაცვით შემოგთავაზეთ.

ამ ყველაფრის შესაბამისად, „სამუშოაოების“ კარგად შესრულებისთვის „სახელფესო“ დანამატები 6 ადამიანზე მერმა 4 აპრილს გასცა.

იმის გარკვევას, თუ რატომ გამოარჩიეს ეს ადამიანები და რას აკეთებენ დანარჩენები ოზურგეთის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის კომენტარის მოპოვება ვცადეთ. თუმცა, მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს, მრავალი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა.
 ახალი ამბები
  • ოზურგეთში დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენოზურგეთის ჭადრების ბაღში დილიდანვე საზეიმო განწყობა სუფევს.  ხალხმრავლობაა სამხედრო მოსამსახურეებთან. აქ წარმოდგენილია ქუთაისის 32-ე ბატალიონი. როგორც სამხედრო მოსამსხურეებს, ტექნიკას ინტერესით  ეცნობიან, როგორც დიდები, ისე პატარები. იღებენ ამახსოვრო ფოტოებს.  12 საათისთვის აქ გურიის  გურიის გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია და გარემოს დაცვის  და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მოვიდნენ. _მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დღევანდელი დღე. წელს წილად გვხვდა ბედნიერება ოზურგეთში ვუმასპინძლოთ გამოფენას. აქ ნახავთ კულინარიულ გამოფენას, ქართული ღვინის გმოფნა-გაყიდვას, გაეცნობით წარმატებულ ადაიანებს ,- თქვა მან. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მინისტრის მოადგილესთან ერთად, ტერიტორიული მტლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. ზეიმი ამ წუტებშიც ... ...
  • ყაჩაღობა ოზურგეთში - უცნობმა პირებმა დისტრიბუციის მანქანა დააყაჩაღესოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედის და სოფელ ცხემლისხიდის საზღვარზე ყაჩაღობის ფაქტს ჰქონდა ადგილი. “გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, ერთ-ერთი დისტრიბუციის მანქანა უცნობმა პირებმა დააყაჩაღეს. ყაჩაღობის ფაქტი დღის საათებში მოხდა. არაოფიციალური ინფორმაციით, წაღებულია 20 000 ლარის  საქონელი. შს სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გამოძიება ფაქტთან დაკავშირებით ორი მუხლით მიმდინარეობს: სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე და  236-ე მუხლებით,  რაც გულისხმობს ყაჩაღობას და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება. ამ ეტაპზე აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. მომხადარის შედეგად დაშავებული ან რაიმე სახის დაზიანებებით არავინ არ ... ...
  • რატომ არ ჩატარდება დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ლანჩხუთში დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელიც 26 მაისს ლანჩხუთის კულტურის სახლში უნდა გამართულიყო, გაუქმეულია _ ამის მიზეზი 23 მაისს, სოფელ სუფსაში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევაა, რა დროსაც ოთხი ახალგაზრდა ადგილზე დაიღუპა, მათ შორის, ლანჩხუთის ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრისა და სასწარაფო დახმარების ექიმი, არჩილ კვაჭაძე. როგორც ლანჩხუთის მერიაში გვითხრეს, 26 მაისს დაგეგმილი ყველა სხვა სახის ღონისძიება დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით გაიმართება, გარდა კონცერტისა. „23 მაისს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის გამო 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების პროგრამიდან ამოღებულია და აღარ ჩატარდება  საზეიმო კონცერტი, რომელიც კულტურის სახლში იყო დაგეგმილი“, _ გვითხრა მერიის პრესასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა მაკა ... ...
  • 27 მაისს საპენსიო სააგენტოს დირექტორი სტუდენტებს შეხვდება (R)27 მაისს, 12:00 საათზე საქართველოს პარლამენტის კინო დარბაზში საპენსიო სააგენტოს დირექტორი 100-მდე სტუდენტს შეხვდება. ინტერაქციული კომუნიკაციის ფარგლებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო, შავი ზღვის საერთაშორისო და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტები ლევან სურგულაძის პრეზენტაციას მოისმენენ. შეხვედრაზე სიტყვით გამოვა პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - აკაკი ზოიძე. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართება. ... ...
  • დვაბზუს ადმინისტრაციული შენობის დაზიანების ფაქტზე 1 პირი დააკავესშინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1982 წელს დაბადებული ჯ.წ. ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტზე ამხილეს. დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 17 მაისს, შურისძიების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუს ადმინისტრაციული შენობის მინები ჩაამსხვრია, რის შემდეგაც ამავე შენობაში არსებული ინვენტარი _ ტელევიზორი, მოდემი, ვენტილატორი, ტელეფონი და კომპიუტერის პრინტერი დააზიანა. გამოძიება საქართველოს სსკ-ს 187-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით მიმდინარეობს, სხვისი ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი ... ...

არქივი

ზაფრანი

ნივთების ისტორიიდან - ტუნიკა

ახლა უკვე ძნელია იმის თქმა,...

როდის ხდება წყლის დალევა ორგანიზმისთვის მავნებელი

არ შეიძლება ნებისმიერი სითხის სულმოუთქმელად...

ნუ დანებდებით

ვის არ უჩხუბია და უკამათია......

ნაბახუსევზე მარილიანი ყავა სასარგებლოა

ნებისმიერ ადამიანს ხშირად ერთი პრობლემა...

მიირთვით ბევრი ვაშლი, კივი და ფორთოხალი

მწვანე ჩაი არა მხოლოდ აუმჯობესებს...

ბრიტანელმა სწავლულებმა სინათლის სხივების შენელება ისწავლეს

ბრიტანელმა სწავლულებმა კიდევ ერთი ნაბიჯით...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...