ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

ფინანსები

ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

16 აპრ. 2019, 15:02:34

„მოქალქეთა“, „საკითთა“, „სპეცილისტი“, „სახელფესო“, „სამუშოაოები“ _ ამ სიტყვებს შეხვდებით ოზურგეთის მერიის თანამდებობის პირების მიერ მერისთვის გაგზავნილ მოხსენებით ბარათებში, რომლითაც ისინი რამდენიმე თანამშრომლისთვის დანამატების მიცემას ითხოვენ.

„რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში; უქმე დღეებსა და ღამის საათებში; დამატებითი ფუნქციების შესრულება; ზეგანაკვეთური მუშაობა“, _ ძირითადად ამ მიზეზებით ასაბუთებენ მოხსენებით ბარათებში საკუთარ მოსაზრებას დანამატების გაცემის შესახებ.

ჩვენ მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერის მოადგილეებს _ სირაძეს და თოთიბაძეს დოკუმენტების ერთმანეთისგან აქვთ დაკოპირებული, რადგან მოკლე ბარათში დაშვებული რამდენიმე შეცდომა იდენტურია.

თუმცა, სხვა მოხსენებითი ბარათებისგან მკვეთრად განსხვავებული მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსის, გოგი ინწკირველის მიერ შედგენილ ბარათი _ ზუსტად ისე, როგორც კომუნისტური ეპოქის ისტორიულ წყაროებში, დღეს, ინწკირველი ოზურგეთის მერს მაღალფარდოვანი სიტყვებით უხსნის, თუ ვისზე და რატომ უნდა გასცეს დანამატი:

ბატონო კონსტანტინე.
თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( N#654. 2018 წლის 28 დეკემბერი) მოთხოვნათა შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელსა და დასახლებაში ჩატარდა საერთო კრებები და კონსულტაციები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტებისა და კრიტერიუმების შერჩევის მიზნით.

ამასთან თქვენი ბრძანებით ( #54 15.01.2019) მერიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ორგანიზებითაც უზრუნველყოფილი იქნა მთელი ამ კამპანიის, (თვენახევრის განმავლობაში) წინასწარ შედგენილი გრაფიკის სრული დაცვით, მოსახლეობის არნახული ჩართულობისა და აქტიურობის ვითარებაში, მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება. საუკეთესო შედეგების მიღწევისათვის მერიის საჯარო მოხელეებმა გამოიჩინეს შემდეგი აქტივობები, ხშირად რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში, ღია ცის ქვეშ კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარება და მათში მონაწილეობა, ოპერატიულად კრებებისა და კონსულტაციების შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნება და ზემდგომ ორგანოებისათვის სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, დამატებითი ფუნქციების, მათ შორის უქმე დღეებისა და ღამის საათებში ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება.

მიგვაჩნია, რომ დაკისრებული ფუნქციების კეთილსინდისიერად და სანიმუშოდ შესრულებისათვის მერიის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ნათელა ტუღუში იმსახურებს საჯარო მოხელის წახალისებას.
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მასზედ გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივ სარგოს 100% ოდენობით“, _ აღნიშნულია ბარათში.

უცნობია, როდის იყო ეს რთული მეტეოროლოგიური პირობები, თუმცა, დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მერმა შარაშენიძემ, ნათელა ტუღუშზე, ყოველგვარი შეკითხვების გარეშე, დანამატი მარტში გასცა, რომელმაც 784 ლარი შეადგინა.

თანაც ისე, რომ არ დასმულა მთავარი კითხვა _ თუკი მერიის საჯარო მოხელეებმა შეძლეს კამპანიის ”მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება“, მუშაობდნენ უქმე დღეებში და ასრულებდნენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რატომ გამოარჩიეს მათში ნათელა ტუღუში, როცა ინწკირველის ბარათში მთლიანად ჯგუფის მუშაობაზეა ხაზი გასმული.

ინწკირველის მსგავსად, ერთი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა _ ოღონდ აპრილში:

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და არასამუშაო დღეებსა და ზენორმატიულ საათებში მუშაობისათვის, გთხოვთ თქვენს ნებართვას, რათა მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსზე, დავით გორდელაძეზე გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს 100%-ის ოდენობით“, _ წერს მამაკაიშვილი მერს.

„ღამის საათებში“ და „ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის“ ორი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა მერის მოადგილემ ირაკლი სირაძემ:

„ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების წარმატებით განხორციელება და მოქალქეთა განცხადებების შესწავლა-შესრულება, მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს. ასევე, ღამისსაათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას. მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს _ ქეთევან სანიკიძეს და ჯანდაცვის განყოფილების უფროსს _ ნანა ხომერიკს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 80%-ის“ ოდენობით“, _ მიმართავს შარაშენიძეს სირაძე.

100%-იანი დანამატის მიცემა, მერის კიდევ ერთმა მოადგილემ ოსიკო თოთიბაძემ სამი ადამიანისთვის მოითხოვა _ მიზეზი აქაც იგივეა:

„ვინაიდან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშოაოების მონიტორინგი და მისი შესრულება მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ასევე ღამის საათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსს თემურ გიორგაძეს, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროს სპეცილისტს _ გიორგი ნიკოლაიშვილს და კომუნალური სერვისების განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს _ მიხეილ შალამბერიძეს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 100%-ისოდენობით“, _ წერია თოთიბაძის მოხსენების ბარათში, რომელიც სტილის სრული დაცვით შემოგთავაზეთ.

ამ ყველაფრის შესაბამისად, „სამუშოაოების“ კარგად შესრულებისთვის „სახელფესო“ დანამატები 6 ადამიანზე მერმა 4 აპრილს გასცა.

იმის გარკვევას, თუ რატომ გამოარჩიეს ეს ადამიანები და რას აკეთებენ დანარჩენები ოზურგეთის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის კომენტარის მოპოვება ვცადეთ. თუმცა, მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს, მრავალი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა.
 ახალი ამბები
  • კობახიძე-ოპოზიციას: შეიტანეთ შენატანები საპენსიო ფონდში, იქნებ სიბერე მაინც გქონდეთ ტკბილიჩვენ გუშინწინ ვთქვით, რომ ეს იყო მასტერკლასი, დღეს იყო კიდევ უფრო მეტი, შეიძლება ჭადრაკის ენაზე რომ ვთქვა, საყმაწვილო შამათი, რომელიც ჩაუსვა პრემიერმინისტრმა მესამეთანრიგოსან ოპოზიციას",- ამის შესახებ პარლამენტის წევრმა, ირაკლი კობახიძემ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც ინტერპელაციის წესით პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია წარდგა. დეპუტატი საპენსიო ფონდის შესახებ ოპოზიციის განცხადებებს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ეს მოდელი ქვეყანაში საპენსიო სისტემის ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრებას ემსახურება. „მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის მიუღებელი. ამ დროს, საპენსიო ფონდი არის არა ჩვენს მიერ მოგონილი, არამედ ეს არის ის, რაც მოქმედებს ყველა ცივილიზებულ და განვითარებულ ქვეყანაში. ეს არის მოდელი, რომელიც ემსახურება საქართველოში საპენსიო სისტემის ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრებას. დღეს რაც გვაქვს, ეს არ არის პენსია კლასიკური გაგებით, ეს არის ერთგვარი ასაკობრივი საარსებო შემწეობა და ჩვენმა ხელისუფლებამ მიიღო ერთხელ და სამუდამოდ პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში დაგეგმოს ნამდვილი საპენსიო სისტემა და ჩაანაცვლოს არსებული არასწორი ასაკობრივი საარსებო შემწეობა. რატომ არის ეს რეფორმა სამიზნე, გასაგებია, იმიტომ, რომ ეს არის ფუნდამენტური და ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, თუმცა, მე მოგიწოდებდით, და ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა, რომ თქვენ პირველ რიგში უნდა გაუფრთხილდეთ ამ საპენსიო რეფორმას და საპენსიო ფონდს და მოგიწოდებთ, რომ შეიტანოთ მაქსიმალურად შენატანები და გეტყვით, რატომ: თქვენ რეალურად, გაიმწარეთ ახალგაზრდობა, ჯერ ხელისუფლებაში იყავით 9 წელი და თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი დაასრულეთ სრული ფიასკოთი და სრული კრახით. რა თქმა უნდა, თქვენ ბევრ სხვას გაუმწარეთ ახალგაზრდობა და არა მარტო ახალგაზრდობა, მაგრამ თქვენც არანაკლები სიმწარე მიიღეთ, იმიტომ, რომ როდესაც ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს ამთავრებ 30 %-იანი სიღარიბით, მლნ 150 ათასი ადამიანი იყო სიღარიბის ზღვარს მიღმა 2012 წელს, როდესაც ამთავრებ იმ სახელით, რომ აწამებდი პატიმრებს ციხეებში და ეს იყო თქვენი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშან-თვისება, როდესაც თავი გამოიჩინეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ ბიზნესის რეკეტით იყავით 9 წლის განმავლობაში დაკავებული და როდესაც თავი გამოიჩინეთ იმით, რომ მტერს ჩააბარეთ ჩვენი ტერიტორიების 20 %, ეს ნიშნავს რა თქმა უნდა, თქვენი ახალგაზრდობის გამწარებას. შეიტანეთ შენატანები საპენსიო ფონდში, იქნებ სიბერე მაინც გქონდეთ ტკბილი",- მიმართა ირაკლი კობახიძემ ... ...
  • საფრანგეთის ელჩი: "ბორდერიზაცია" დესტაბილიზაციის რისკს ზრდის და ადგილობრივ მოსახლეობას სირთულეებს უქმნისადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ მიმდინარე ე.წ. ბორდერიზაცია დესტაბილიზაციის რისკს ზრდის და ადგილობრივ მოსახლეობას სირთულეებს უქმნის, - ამის შესახებ Twitter-ზე საქართველოში საფრანგეთის ელჩი, დიეგო კოლა წერს. „ეუთოს მუდმივმოქმედ საბჭოში გუშინ გამართული განხილვების გათვალისწინებით, საფრანგეთს სურს, დაადასტუროს თავისი პოზიცია საქართველოს ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ მიმდინარე „ბორდერიზაციის“ წინააღმდეგ, რაც დესტაბილიზაციის რისკს ზრდის და ადგილობრივ მოსახლეობას სირთულეებს უქმნის“, _ წერს დიეგო ... ...
  • რატომ შეჩერდა საქართველოში პლაქვენილის გამოყენება COVID-19-ის მკურნალობის მიზნითსაქართველოში COVID-19-ის მკურნალობის მიზნით პლაქვენილის გამოყენება შეჩერდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ კლინიკური ჯგუფის შეხვედრაზე მიიღეს. შეხვედრაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალი გაიდლაინები განიხილეს, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციამ პლაქვენილის გამოყენება, სოლიდარობის კვლევის ფარგლებში, დროებით შეაჩერა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის, თამარ გაბუნიას თქმით, საქართველო, როგორც სოლიდარობის კვლევაში მონაწილე ერთ-ერთი ქვეყანა, „ჯანმო“-ს რეკომენდაციას იზიარებს და შესაბამისად პლაქვენილის გამოყენებას აჩერებს. „პლაქვენილის გამოყენება დროებით შეაჩერა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკურმა ჯგუფმა. არ არის გამორიცხული, რომ დამატებითი მტკიცებულებების გამოჩენის საფუძველზე, რომელიც დაადასტურებს პლაქვენილის სარგებელს მასთან დაკავშირებულ რისკებთან შედარებით მისი გამოყენების შესახებ რეკომენდაცია ისევ გაიცეს, თუმცა ჯერჯერობით ამის თქმის საფუძველი არ გვაქვს და უნდა დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება“, - აღნიშნა თამარ გაბუნიამ. მისივე თქმით, პლაქვენილის გამოყენება საქართველოში ყოველთვის ხდებოდა გვერდით მოვლენებზე ძალიან ინტენსიური მონიტორინგს რეჟიმში. „ყველა პაციენტს, რომელმაც პლაქვენილი მიიღო ჰქონდა შესაფერისად კარგი გამოსავალი. ამ შემთხვევაში კლინიცისტები საუბრობენ დაავადების მიმდინარეობის შემოკლებაზე, პაციენტებს სერიოზული გვერდითი მოვლენები პლაქვენილის ფონზე არ ჰქონიათ, ამდენად გარკვეულად იმედგაცრუებაც კი გამოიწვია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ამ გადაწყვეტილებამ. მაგრამ ვნახოთ, დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება და რა დამატებითი საფუძველი გვექნება იმისთვის, რომ პლაქვენილი ან რომელიმე სხვა ეფექტური მედიკამენტი, რასაც დღეს სოლიდარობის კვლევის ფარგლებში შეისწავლიან, შესაძლოა ეფექტური აღმოჩნდეს“, - განაცხადა მინისტრის პირველმა მოადგილემ. მკურნალობის ახალ გაიდლაინს სამინისტრო მომდევნო კვირაში ... ...
  • "ჩვენი ქვეყანა ჯალათს არ იმსახურებს პრემიერ-მინისტრად" _ თინა ბოკუჩავა„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის, თინა ბოკუჩავას განცხადებით, საქართველო, ახალგაზრდები პრემიერ-მინისტრად გიორგი გახარიას არ იმსახურებენ. თინა ბოკუჩავამ გიორგი გახარიას, რომელიც პარლამენტში ინტერპელაციის წესით იმყოფება, ჯალათი უწოდა. „მე იცით რას ვთვლი, ბატონო გახარია? თქვენ ამით დაასრულეთ თქვენი სიტყვა, მე ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყანა ჯალათს არ იმსახურებს პრემიერ-მინისტრად. მე ვთვლი, რომ თქვენი ლოიალობა სინამდვილეში ჩვენი ქვეყნის მიმართ კი არ არის, აი, ამ დროშის მიმართ კი არ არის, ამ გერბის მიმართ კი არ არის, თქვენი ლოიალობა იმ ქვეყნის მიმართ არის, რომლის წარმომადგენელიც თქვენმა ხელისუფლებამ ჩამოიყვანა საქართველოში და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში მოათავსა. შემდეგ კი, ამის გაპროტესტებისთვის თქვენი დაგეგმილი სისხლიანი გეგმით დაასახიჩრა უამრავი ადამიანი. აი, ვთვლი, რომ ამას არ იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, ამას არ იმსახურებენ ჩვენი ახალგაზრდები. ისინი იმსახურებენ დასავლურ, ნორმალურ, კარგ მომავალს, თქვენ არ გიმსახურებენ, ბატონო გახარია, ჩვენი ახალგაზრდები. ჩვენი მომავალი თაობა თქვენ არ გიმსახურებთ, ბატონო გახარია, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. თქვენ ვერასდროს ჩამოირეცხავთ თვალთხარია გახარიას სახელს და ვერასოდეს დაავიწყებთ ახალგაზრდებს იმ მისამღერს, რომელიც თქვენ მოგიძღვნეს“,- განაცხადა ბოკუჩავამ და ქვეყანაში სიღარიბეზე გაამახვილა ყურადღება. „ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ასევე არ იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა იმას, რომ ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობდეს და ამას ვერ ხედავდეს ძვირადღირებული, დაბურულშუშებიანი მანქანით გადაადგილებული პრემიერ-მინისტრი, თუ მისი მთავრობის წევრები. ასევე არ იმსახურებს იმას, რომ მსოფლიოს შიმშილის ინდექსით საქართველოში ყველაზე მეტი ადამიანი შიმშილობდეს რეგიონში, ბატონო პრემიერო. ასევე არ იმსახურებს იმას, რომ სათამაშო მოედნად აქციოს ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენი ქვეყანა და თქვენ პაიკებად გამოგიყენოთ, თქვენც მათ შორის, ბატონო გიორგი, ისევე როგორც თქვენი მინისტრები პაიკებად გამოიყენოს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის გამდიდრებისთვის. აი, ამას არ იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა არ იმსახურებს კორუმპირებულ მთავრობას და, როდესაც ერთიან „ნაციონალურ მოძრაობაზე“ საუბრობთ, ბატონო გიორგი, და ჩვენს მმართველობაზე, გაიხსენეთ, რომ ჩვენს დროს, დიახ, 8 პროცენტამდე იყო ეკონომიკური ზრდა. ჩვენს დროს ადამიანებს ჰქონდათ უკეთესი მომავლის იმედი. დღეს 4 პროცენტამდეც კი არ არის ეკონომიკური ზრდა. ეს იმიტომ ხდება, რომ ბიუჯეტს ხრავთ, ბიუჯეტს ჭამთ, სახლში მიგაქვთ ქვეყნის ბიუჯეტი. ამიტომ ხდება ეს, გადახედეთ თქვენს ქონებას. სოციალურად დაუცველებად მოდიან მინისტრები და ბიუროკრატები, მილიონრებად მიდიან მთავრობიდან. შეხედეთ თქვენს საცხოვრებელ სახლებს, თქვენს მანქანებს, როგორ ცხოვრობთ თქვენ, თქვენი ახლობლები და შეხედეთ დანარჩენ მოქალქეებს, ნახავთ განსხვავებას. შემდეგ აღარ დაგვიმტკიცებთ, ბატონო გიორგი, რომ ამ ქვეყანაში სიღარიბე არ არსებობს მაშინ, როცა მოსახლეობის 69 პროცენტი ცხოვრობს სიღარიბეში. ეს არის რეალურად სიმართლე. თქვენმა გუშინდელმა გამოსვლამ, ბატონო გიორგი, ასევე გამახსენა შევარდნაძის დრო, როდესაც იმდენად შესისხლხორცებული ჰქონდათ ზოგ ზოგიერთს კორუფცია, რომ ამას რაღაც კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებდენენ. ეს გვითხარით გუშინ სწორედ, რომ ის, რაც საქართველოს კანონმდებლობით ისჯება, პატიმრობით 3-დან 9 წლამდე, თქვენ ქართულ ჯიგრულ პონტად დაახასიათეთ. ქართულ ჯიგრული პონტია ალბათ ისიც, რომ ტენდერებს ყოველთვის როგორღაც სწორედ ის ჯიგრები იგებენ, რომლებიც დაკავშირებულები არიან „ქართულ ოცნებასთან“,- განაცხადა თინა ბოკუჩავამ ... ...
  • პრემიერი ბოკერიას: "უფრო აგრესიულები ხართ, მგონი, გუშინ ვიღაც გაგიჯავრდათ"პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ ოპოზიციონერ დეპუტატ გიგა ბოკერიასაც უპასუხა. ბოკერია კორონავირუსის გამო შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის დროს საპენსიო ფონდის გამოყენებას კვლავ ითხოვდა. “ბატონო გიგა, გუშინ თუ გუშინწინ ვიღაც გაგიჯავრდათ და ახლა იმიტომ ლაპარაკობთ ასე, აგრესიულები ხართ დღეს”, – განაცხადა ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

რას ფიქრობთ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამაზე?