ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

ფინანსები

ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

2019 აპრ 16 15:02:34

„მოქალქეთა“, „საკითთა“, „სპეცილისტი“, „სახელფესო“, „სამუშოაოები“ _ ამ სიტყვებს შეხვდებით ოზურგეთის მერიის თანამდებობის პირების მიერ მერისთვის გაგზავნილ მოხსენებით ბარათებში, რომლითაც ისინი რამდენიმე თანამშრომლისთვის დანამატების მიცემას ითხოვენ.

„რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში; უქმე დღეებსა და ღამის საათებში; დამატებითი ფუნქციების შესრულება; ზეგანაკვეთური მუშაობა“, _ ძირითადად ამ მიზეზებით ასაბუთებენ მოხსენებით ბარათებში საკუთარ მოსაზრებას დანამატების გაცემის შესახებ.

ჩვენ მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერის მოადგილეებს _ სირაძეს და თოთიბაძეს დოკუმენტების ერთმანეთისგან აქვთ დაკოპირებული, რადგან მოკლე ბარათში დაშვებული რამდენიმე შეცდომა იდენტურია.

თუმცა, სხვა მოხსენებითი ბარათებისგან მკვეთრად განსხვავებული მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსის, გოგი ინწკირველის მიერ შედგენილ ბარათი _ ზუსტად ისე, როგორც კომუნისტური ეპოქის ისტორიულ წყაროებში, დღეს, ინწკირველი ოზურგეთის მერს მაღალფარდოვანი სიტყვებით უხსნის, თუ ვისზე და რატომ უნდა გასცეს დანამატი:

ბატონო კონსტანტინე.
თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( N#654. 2018 წლის 28 დეკემბერი) მოთხოვნათა შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელსა და დასახლებაში ჩატარდა საერთო კრებები და კონსულტაციები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტებისა და კრიტერიუმების შერჩევის მიზნით.

ამასთან თქვენი ბრძანებით ( #54 15.01.2019) მერიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ორგანიზებითაც უზრუნველყოფილი იქნა მთელი ამ კამპანიის, (თვენახევრის განმავლობაში) წინასწარ შედგენილი გრაფიკის სრული დაცვით, მოსახლეობის არნახული ჩართულობისა და აქტიურობის ვითარებაში, მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება. საუკეთესო შედეგების მიღწევისათვის მერიის საჯარო მოხელეებმა გამოიჩინეს შემდეგი აქტივობები, ხშირად რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში, ღია ცის ქვეშ კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარება და მათში მონაწილეობა, ოპერატიულად კრებებისა და კონსულტაციების შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნება და ზემდგომ ორგანოებისათვის სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, დამატებითი ფუნქციების, მათ შორის უქმე დღეებისა და ღამის საათებში ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება.

მიგვაჩნია, რომ დაკისრებული ფუნქციების კეთილსინდისიერად და სანიმუშოდ შესრულებისათვის მერიის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ნათელა ტუღუში იმსახურებს საჯარო მოხელის წახალისებას.
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მასზედ გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივ სარგოს 100% ოდენობით“, _ აღნიშნულია ბარათში.

უცნობია, როდის იყო ეს რთული მეტეოროლოგიური პირობები, თუმცა, დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მერმა შარაშენიძემ, ნათელა ტუღუშზე, ყოველგვარი შეკითხვების გარეშე, დანამატი მარტში გასცა, რომელმაც 784 ლარი შეადგინა.

თანაც ისე, რომ არ დასმულა მთავარი კითხვა _ თუკი მერიის საჯარო მოხელეებმა შეძლეს კამპანიის ”მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება“, მუშაობდნენ უქმე დღეებში და ასრულებდნენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რატომ გამოარჩიეს მათში ნათელა ტუღუში, როცა ინწკირველის ბარათში მთლიანად ჯგუფის მუშაობაზეა ხაზი გასმული.

ინწკირველის მსგავსად, ერთი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა _ ოღონდ აპრილში:

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და არასამუშაო დღეებსა და ზენორმატიულ საათებში მუშაობისათვის, გთხოვთ თქვენს ნებართვას, რათა მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსზე, დავით გორდელაძეზე გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს 100%-ის ოდენობით“, _ წერს მამაკაიშვილი მერს.

„ღამის საათებში“ და „ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის“ ორი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა მერის მოადგილემ ირაკლი სირაძემ:

„ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების წარმატებით განხორციელება და მოქალქეთა განცხადებების შესწავლა-შესრულება, მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს. ასევე, ღამისსაათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას. მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს _ ქეთევან სანიკიძეს და ჯანდაცვის განყოფილების უფროსს _ ნანა ხომერიკს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 80%-ის“ ოდენობით“, _ მიმართავს შარაშენიძეს სირაძე.

100%-იანი დანამატის მიცემა, მერის კიდევ ერთმა მოადგილემ ოსიკო თოთიბაძემ სამი ადამიანისთვის მოითხოვა _ მიზეზი აქაც იგივეა:

„ვინაიდან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშოაოების მონიტორინგი და მისი შესრულება მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ასევე ღამის საათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსს თემურ გიორგაძეს, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროს სპეცილისტს _ გიორგი ნიკოლაიშვილს და კომუნალური სერვისების განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს _ მიხეილ შალამბერიძეს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 100%-ისოდენობით“, _ წერია თოთიბაძის მოხსენების ბარათში, რომელიც სტილის სრული დაცვით შემოგთავაზეთ.

ამ ყველაფრის შესაბამისად, „სამუშოაოების“ კარგად შესრულებისთვის „სახელფესო“ დანამატები 6 ადამიანზე მერმა 4 აპრილს გასცა.

იმის გარკვევას, თუ რატომ გამოარჩიეს ეს ადამიანები და რას აკეთებენ დანარჩენები ოზურგეთის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის კომენტარის მოპოვება ვცადეთ. თუმცა, მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს, მრავალი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა.
 ახალი ამბები
  • შემთხვევა მყინვარწვერზე_ 4 000 მეტრის სიმაღლიდან კაცი ყინულის ნაპრალში ჩავარდამაშველებმა ყაზბეგში ლიეტუვას მოქალაქე გადაარჩინეს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, მყინვარწვერზე მყოფი ტურისტთა ჯგუფიდან ერთ-ერთი, 53 წლის მამაკაცი.  სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენიც. მამაკაცი მაშველებმა ამოიყვანეს და თბილისში, ღუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს. ამ დროისთვის ლიეტუვის მოქალაქეს შესაბამისი მკურნალობა ... ...
  • აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ბანკთან პარტნიორობით ლარის ობლიგაციების მასშტაბური განთავსება განახორციელა (R)საქართველოს ბანკის ჩართულობით და „გალტ ენდ თაგარტთან“ პარტნიორობით აზიის განვითარების ბანკმა ლარის ობლიგაციების მასშტაბური განთავსება განახორციელა და 60 მილიონი ლარი მოიზიდა. საქართველოს ბანკი ობლიგაციების მასშტაბურ განთავსებაში ჩართული იყო როგორც  ანგარიშსწორების ბანკი, და ასევე იქნება ამ ობლიგაციებისთვის კალკულაციისა და  საგადამხდელო აგენტი. ფასიანი ქაღალდების საჯარო განთავსება კი „გალტ ენდ თაგარტმა“ უზრუნველყო. ADB-ის მიერ მსგავსი ორტრანშიანი ფასიანი ქაღალდების გამოცემა საქართველოს კაპიტალურ ბაზარზე 2015 წლის შემდეგ მესამედ განხორციელდა. ობლიგაციების გამოშვება ორ ტრანშად მოხდა. მათგან პირველის ვადიანობა - 3 წელი, მეორე ტრანშის ვადიანობა კი 5 წელია. ობლიგაციის განაკვეთი არის ცვლადი და ის საქართველოს ეროვნული ბანკის 3-თვიანი დეპოზიტის განაკვეთთან არის ინდექსირებული. ADB პირველი ორგანიზაციაა, რომელმაც ობლიგაციები საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალიზებულ სისტემაში გამოუშვა და განათავსა საჯარო აუქციონის გზით. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალიზებული სისტემა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2018 წლის დეკემბერში დაინერგა და ცენტრალური ბანკის სახსრებით ურისკო, სწრაფი და უსაფრთხო ოპერაციების ჩატარების საშუალებას იძლევა, რისთვისაც დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების სისტემას იყენებს. ADB-ის ფასიანი ქაღალდები ასევე განთავსებულია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ფასიანი ქაღალდების მფლობელები ქართული ინსტიტუციური ინვესტორები გახდნენ. „ADB ძალისხმევას არ იშურებს, რათა განვითარდეს ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებული ფასიანი ქაღალდების ბაზრები. ამ ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ეროვნულ ვალუტაში გაიცემა თანხები არა მხოლოდ ADB-ის კერძო სექტორის ოპერაციების განსახორციელებლად, არამედ ამით ხელს ვუწყობთ განვითარებას, რაც საქართველოს მოწინავე ფინანსური ბაზრის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობით გამოიხატება“,- განაცხადა „ADB“-ის ხაზინის უფროსმა პიერ ვან პეტეგემმა. „მოხარული ვართ, რომ აზიის განვითარების ბანკმა ობლიგაციების მასშტაბური განთავსებისთვის პარტნიორად სწორედ საქართველოს ბანკი აირჩია. საქართველოს ბანკი შეასრულებს კალკულაციისა და საგადამხდელო აგენტის როლს და 60-მილიონიან ტრანზაქციაში წარმოადგენს ანგარიშსწორების ბანკს. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი განვითარებისკენ შესამჩნევ ნაბიჯებს დგამს და საქართველოს ბანკი ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული“,- განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ. „მოხარული ვარ, აღვნიშნო „გალტ ენდ თაგარტის“ როლი ამ მნიშვნელოვან გარიგებაში. ჩვენ ვცდილობთ, ვიყოთ პარტნიორი მსგავსი ტრანზაქციების განხორციელებაში არა მხოლოდ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის, არამედ იმ მზარდი ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ,  მოიპოვონ კაპიტალის დამატებითი წყაროები.  მსურს, მივულოცო მთელ გუნდს, რომელიც მუშაობდა ამ მნიშვნელოვან გარიგებაზე“, - განაცხადა „გალტ ენდ თაგარტის“ მმართველმა დირექტორმა ოთარ შარიქაძემ. ... ...
  • „ჩვენ არ ვართ გავრილოვები“, „პუტინი ოკუპანტია“ - რუსი ტურისტები პარლამენტთან აქციას მართავენსაქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეები და ტურისტები პარლამენტთან აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები ტრანსფარანტებით „ჩვენ არ ვართ გავრილოვები“, „პუტინი ოკუპანტია“ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას უცხადებენ. საქართველოში მყოფი რუსი ტურისტები მოგზაურობას უსაფრთხოდ განაგრძობენ და აცხადებენ, რომ სამაჩაბლო და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიაა. 2008 წლის აგვისტოს ომი კი რუსეთის ამბიციის შედეგია. წყარო: ... ...
  • ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზაზე მოძრაობა ორივე მიმართულებით ცალმხრივი გახდებაქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზის ახალი ორზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობა მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება. ახალი ორი ზოლის აშენებით ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზაზე მოძრაობა ორივე მიმართულებით ცალმხრივი გახდება. პროექტი ჩქაროსნული გზის სტანდარტის დაცვით აშენდება და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის სხვა მონაკვეთებისგან განსხვავებით, აღნიშნული გზის მშენებლობა სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. პროექტის ჯამური ღირებულება 200 მილიონ ლარს ... ...
  • ყვითელი მიკროავტობუსები ახლებით უნდა შეიცვალოს„ყვითელი მიკროავტობუსების მდგომარეობა კრიტიკას ვერ უძლებს და ისინი ახლებით უნდა ჩანაცვლდეს“, _ ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ 16 ივლისს, დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ამ მიკროავტობუსებმა, რომლებიც თბილისში 2011 წელს არის შემოყვანილი და მას შემდეგ ემსახურება დედაქალაქის მოსახლეობას, ყველანაირი რესურსი ამოწურა: „ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას კომპანიასთან, რომ ძველი მიკროავტობუსები ახლებით ჩანაცვლდეს“, - ამბობს კახა კალაძე. თბილისის მერმა ისიც თქვა, რომ მიკროავტობუსები ივლის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქუჩებზე, სადაც 8 და 10 მეტრიანი ავტობუსენი ფიზიკურად ვერ შეძლებენ გადაადგილებას. და რომ სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ მიკროავტობუსები მხოლოდ გარეუბნებში იმოძრავებს. „ჩვენ არასდროს დაგვიყვია ქალაქი ცენტრალურ უბნებად და გარეუბნებად, ეს მიდგომა ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის კატეგორიულად მიურებელია“, _ განაცხადა თბილისის ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...