"ცვლილებები თბილისის შესახებ კანონში უკან გადადგმული ნაბიჯია თვითმმართველობის რეფორმაში"

პოლიტიკა

"ცვლილებები თბილისის შესახებ კანონში უკან გადადგმული ნაბიჯია თვითმმართველობის რეფორმაში"

2013 ნოე 25 17:42:11

"გურია ნიუსი" განცხადების ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ:

"2013 წლის 10 ოქტომბერს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დეპუტატებმა, ერეკლე ტრიპოლსკიმ და გია ჟორჟოლიანმა დაარეგისტრირეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც ცვლილებები შედის "საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში. პროექტის თანახმად, მნიშვნელოვნად იზრდება საკრებულოს და იზღუდება თბილისის მერის უფლებამოსილებები.

თბილისის შესახებ კანონის მე-12 მუხლს ემატება ახალი პ1 პუნქტი, რომლის თანახმადაც, საკრებულოს ენიჭება უფლება, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით უნდობლობა გამოუცხადოს მერის მოადგილეებს, სამსახურის უფროსებს, რაიონის გამგებლებსა და მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს. უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში კი თბილისის მერი ვალდებული ხდება, გადააყენოს უნდობლობაგამოცხადებული პირი; ამავდროულად, მას არ ექნება უფლება, სამსახურში აღადგინოს ან ზემოთჩამოთვლილ რომელიმე სხვა თანამდებობაზე დანიშნოს ასეთი პირი.

მიგვაჩნია, რომ კანონპროექტით გათვალიწინებული რეგულაციების შემოღება წინააღმდეგობაში მოვა როგორც რიგ საკანონმდებლო აქტებთან, ასევე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ძირითად პრინციპებთან და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ინიცირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ძირითად მიმართულებებთან, კერძოდ:

კანონში შედის ცვლილება, (22-ე და 23-ე მუხლებში) რომლის თანახმადაც, მერი ვალდებულია "თანამდებობაზე დანიშვნის თანხმობის მისაღებად საკრებულოს წარუდგინოს მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, რაიონის გამგებლების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის კანდიდატურები".

ცვლილება ეწინააღმდეგება "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნებს, რომლის თანახმადაც ზემოხსენებულ თანამდებობებზე კანდიდატთა შერჩევა ხდება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხოლო წერითი გამოცდის, ტესტირების და გასაუბრების შემდეგ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები წარედგინება თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირს, ამ შემთხვევაში – თბილისის მერს. შემოთავაზებული ცვლილებებით კი კონკურსის წესით შერჩეული პირის დასანიშნად დამატებით საკრებულოს თანხმობაა საჭირო, რაც დანიშვნის პროცესის გაჭიანურებასთან ერთად, როგორც აღვნიშნეთ, ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობას აზრს უკარგავს.

ასევე გაუგებარია აღნიშნული ნორმის შემოღება იმის გათვალისწინებით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით, თბილისის საკრებულოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი და, ზოგიერთ შემთხვევაში, გადამწვეტი როლი აქვს. კერძოდ, თბილისის მერიის მოხელეთა თანამდებობის დასაკავებლად შექმნილი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს თანამდებობაზე თბილისის საკრებულო ნიშნავს, ხოლო კომისიის თავმჯდომარე, თავის მხრივ, თანამდებობაზე ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს და კომისიის წევრებს. იგი ასევე განსაზღვრავს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრთა რაოდენობას. ამის გათვალისწინებით, სრულიად მიუღებელია დამატებითი რეგულაციების შექმნა და შერჩეული კანდიდატის დანიშვნისთვის კვლავ საკრებულოს თანხმობის მიღება.

ინიცირებული პროექტის თანახმად, მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, რაიონის გამგებლების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება საკრებულოს მიერ ამ პირთა მიმართ "უნდობლობის" გამოცხადება გახდეს.

ეს ნორმაც ეწინააღმდეგება "საჯაროს სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნებს. კერძოდ, ზემოხსენებული თანამდებობის პირები არ არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რის გამოც კონკურსგავლილი საჯარო მოხელის გათავისუფლების საფუძველი არ შეიძლება იყოს "უნდობლობის" გამოცხადება. ამასთანავე, მნიშვნელოვნად იზრდება რისკი იმისა, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირს საკრებულო გადააყენებს პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არა – სამსახურებრივი უფლებამოსილებას არაჯეროვნად შესრულებისათვის.

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მთვარობამ წარმოადგინა "თვითმმართველობის შესახებ" კანონის ახალი პროექტი, სადაც არ არის საუბარი იმაზე, რომ თვითმმართველი ქალაქის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებაზე უფლებამოსილი საკრებულო იქნება. აქედან გამომდინარე, გაუგებარია, თუ რატომ უნდა გავრცელდეს ცვლილებები მხოლოდ თბილისის მერიაზე და რატომ არ ხდება ამ ცვლილებების ინტეგრირება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის საერთო სტრატეგიაში.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თბილისის მერის არჩევა ხდება მოსახლეობის მიერ, პირდაპირი წესით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სარგებლობს მაღალი ლეგიტიმაციით და მას უნდა გააჩნდეს საკუთარი კადრების დაკომპლექტების შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ანგარიშვალდებულებისა და კონტროლის მექანიზმები, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მერის უფლებამოსილების მნიშვნელოვნად შეზღუდვის ხარჯზე.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, არ დაუჭიროს მხარი კანონპროექტს და ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც თვითმმართველობის ფუნქციონირებას ეხება, მხოლოდ თვითმმართველობის რეფორმის კონტექსტში განიხილოს," _ ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა ისევ გაიზარდააქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 131 -მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებ-გვერდზე stopcov.ge-ზე არის განთავსებული. კარანტინის რეჟიმშია 5550 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ - 281 პირი. ინფორმაციისთვის, 131 ადამიანიდან 26 ... ...
  • “პრემიერ-მინისტრი არ ამბობს, როდის დაიკეტოს მაღაზიები“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სასურსათო მაღაზიებთან და აფთიაქებთან მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა საინფორმაციო ფურცლები გააკრა; ტექსტში, ცხადია, აღნიშნულია, რომ ადამიანები სახლში უნდა დარჩნენ, ვაჭრობისას დისტანცია დაიცვან, თუმცა, ამ საინფორმაციო ფურცლებით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სავაჭრო ობიექტებს სამუშაო დრო 19 საათამდე განუსაზღვრეს. “გუშინ, 7 საათზე რომ დავხურე მაღაზია, რამდენიმე ადამიანი გარეთ, ერთმანეთისგან დინსტანცირებით  მელოდებოდა; თხოვნის მიუხედავად, მათთვის უარის თქმა მომიხდა -  შიშში ვიყავი, ვინმემ არ დამაჯარიმოს-მეთქი. მთავარია, ცხრა საათზე სახლში ვიყოთ და შვიდ საათზე დავკეტავ თუ ცხრის ნახევარზე, ეს მგონი არაა კანონდარღვევა“, _ განუცხადა “გურია ნიუსს“ ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონემ. სასურსათო მაღაზიის კიდევ ერთი მეპატრონე კი წუხს, რომ 7 საათამდე დისტრიბუციას ვერ მოასწრებს, რადგან მომწოდებელს რვა საათზე ელოდება. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრის მიერ კომენდანტის საათის გამოცხადების მერე შეუთანხმდა მომწოდებლებს და გრაფიკი შესაბამისად დაგეგმა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 19 საათზე მაღაზიის დაკეტვის მოთხოვნის გამო კი გრაფიკი მთლიანად დაერღვა და ხელი ეშლება. ამგვარი შეზღუდვის დაწესება ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებას სცდება და დამატებით შეზღუდვებს უწესებს მოქალაქეებს, რაც არაკანონიერია.  მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია ამ შეზღუდვის შესახებ “გურია ნიუსში“ გუშინ გამოქვეყნდა, დღეს მდგომარეობა უცვლელი დაგვხვდა და შემზღუდავი საინფორმაციო ფურცლები ისევ გამოკრული იყო, არც მაღაზიის პატრონების ხელახალი ინფორმირება მომხდარა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის, ვლადიმერ ლომთათიძის თქმით, მერიაში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 19 საათიდან დაკეტილიყო მაღაზიები: “ჩვენ გავაფრთხილეთ მაღაზიების მეპატრონეები. თუ მათი თანამშრომლები ცხოვრობენ სოფელში და სამსახურის შემდეგ მიდიან სახლში, რომ არ მოხვდნენ კომენდანტის საათში, 7 საათზე უნდა დაიწყონ მაღაზიების დაკეტვაზე ზრუნვა. შეიძლება 8 საათამდეც გააგრძელონ მუშაობა. არავისთვის გვითქვამს, რომ ამისთვის დავაჯარიმებთ ვინმეს. უბრალოდ, თუ 9 საათზე ისინი არ იქნებიან სახლში, დაჯარიმდებიან კომენდანტის საათის დარღვევის გამო. ჩვენ ყველას ვაფრთხილებთ, რომ ინდმეწარმეები და მაღაზიებში დასაქმებული პირები არ დაჯარიმდნენ“, _ გვითხრა ვლადიმერ ლომთათიძემ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელის, თამაზ ტრაპაიძის თქმით, მთავარია, რომ გონივრულ ვადაში დაიკეტოს მაღაზიები, რადგან ღამის ცხრა საათზე მისი მეპატრონეები და იქ მომუშავე პერსონალი სახლში იყვნენ. მისი თქმით, მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ შესაბამის დოკუმენტებში არსად წერია, რომ მაღაზიები 19 საათზე უნდა დაიკეტოს: “პრემიერ-მინისტრი არ ამბობს, როდის დაიკეტოს მაღაზიები. რადგან ქვეყნის მასშტაბით კომენდანტის საათი  იწყება 21 საათზე, თავად მაღაზიის მეპატრონემ უნდა გადაწყვიტოს, როდის დაკეტოს მაღაზია, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს ისე, რომ კომენდანტის საათის დაწყებამდე ყველა თანამშრომელი  სახლში იყოს“, _ გვითხრა თამაზ ... ...
  • საქართველოში, კორონავირუსთან დაკავშირებული აპლიკაცია იტესტებასაქართველოში აპლიკაცია იტესტება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში კორონავირუსთან ბრძოლის ერთ-ერთ კომპონენტად დაინერგა. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის გქნცხადებით, აპლიკაციის ამოქმედების შემთხვევაში, მოქალაქეები მიიღებენ ინფორმაციას ჰქონდათ თუ არა მათ კონტაქტი ინფიცირებულ პირთან. მისივე თქმით, ადამიანები მიიღებენ ინფორმაციას იმ ლოკაციებთან დაკავშირებით, სადაც ინფიცირებულ ადამიანებს შეხება ჰქონდათ. „აპლიკაციასთან დაკავშირებით ვგეგმავთ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისთვის. ის ამ ეტაპზე არის მხოლოდ სატესტო რეჟიმში და ჩვენ ვრწმუნდებით ახლა იმაში, რომ აპლიკაცია ნამდვილად იქნება ეფექტური და ასევე, მიმდინარეობს აპლიკაციის შესაბამისობაში მოყვანა ქართული რეალობისთვის და სხვადასხვა საინფორმაციო ბაზებით მისი გამყარება. მას შემდეგ შემდეგ რაც ეს ყოველივე იქნება მზად, ჩვენ შეგვეძლება უკვე მოქალაქეებს გავაცნოთ ამ აპლიკაციის დეტალები, რომ მათ შეძლონ საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რათა ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ სად იმყოფებოდა ინფიცირებული და ჰქონდა თუ არა მას პერსონალურად პოტენციურ ინფიცირებულთან გარკვეული კონტაქტი, რაც დაეხმარება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ეპიდემიოლოგებს შემდგომი და ადრეული კონტაქტების დაიდენტიფიცირებაში“, - განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ... ...
  • ოზურგეთში თვითიზოლაციაში 11 პირი რჩება“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დირექტორის, მაია ქუტიძის ინფორმაციით, ოზურგეთიდან კარანტინში სულ 45 ადამიანი იყო, აქედან კარანტინის ვადა დაუმთავრდა 21 ადამიანს, ხოლო 24 ადამიანი ელოდება კარანტინის ვადის დასრულებას. მისივე ინფორმაციით, თვითიზოლაციაში ყოფნის ვადა ამოეწურა 69 ადამიანს. ამ ეტაპზე სახლში თვითიზოლაციაში 11 ადამიანი რჩება. მაია ქუტიძის თქმით, თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს ყოველდღიურად ... ...
  • დღეს ტიციანის დაბადების დღეადღეს ტიციან ტაბიძის დაბადების დღეა : ,,მე დავიბადე აპრილის თვეში,ვაშლების გაშლილ ყვავილებიდან,მაწვიმს სითეთრე და წვიმის თქეშიმოდის ცრემლებად ჩემს თვალებიდან."ტიციან ტაბიძე 1895 წლის 2 აპრილს დასავლეთ საქართველოში, ორპირის მახლობლად სოფელ შუამთაში დაიბადა.1901 წელს მშობლებმა მომავალი პოეტი სასწავლებლად ქუთაისის სასულიერო სასწავლებელში მიაბარეს, სადაც 1901-1905 წლებში სწავლობდა თავის ბიძაშვილთან-გალაკტიონთან ერთად. 1906 წლის 12 იანვარს ტიციანმა განცხადებით მიმართა ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის დირექტორს ჩებიშს და თხოვა გიმნაზიის პირველ კლასში ჩარიცხვა.ტიციანმა წარმატებით ჩააბარა მისაღები საგნები და 1906 წლის 6 თებერვალს იგი ჩაირიცხა ქუთაისის ვაჟთა გიმნაზიის პირველ კლასში.ამდროინდელი ქუთაისი ქართული კულტურის მძლავრ კერას წარმოადგენდა. ამ გარემოში გამოიჭედა ტიციანისა და მისი მეგობრების მისწრაფებანი და ინტერესები. ლექსების წერა ტიციანმა ბავშვობიდანვე, მოწაფეობის დროიდან დაიწყო.ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის მეექვსე კლასის მოსწავლე ვიყავი, პირველი ლექსი რომ დავბეჭდეო,-იგონებს პოეტი.ამ დროიდანვე იგი წერდა და ბეჭდავდა პროზაულ მინიატურებს, ჩანახატებს, ესკიზებსა და ნოველებს.1913 წელს ტიციანმა სწავლა განაგრძო მოსკოვის უნივერსიტეტში, ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. სტუდენტობის წლებში ტ. ტაბიძე აქტიურ საზოგადოებრივ და შემოქმედებით მოღვაწეობას ეწეოდა. მოსკოვის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, 1917 წელს, ტიციანი მცირე ხანს თბილისში, გაზეთ ,,საქართველოს“ რედაქციაში მუშაობდა. გაზეთის ფურცლებზე მან მრავალი კორესპოდენცია და პუბლიცისტური სტატია გამოაქვეყნა, რომლებშიც თავისებურად აანალიზებს მაშინდელ რთულ პოლიტიკურ, ეროვნულ დასოციალურ მოვლენებს. სტუდენტობის წლებშივე ტიციანმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო ,,ცისფერი ყანწების“ ლიტერატურული ჯგუფის დაფუძნებასა და ამავე სახელწოდების ჟურნალის გამოცემაში. ქართული სიმბოლიზმის დამფუძნებელი მწერლები მისი ახლო მეგობრები იყვნენ და პოეტი ჯერ კიდევ ქუთაისის გიმნაზიაში მოწაფეობის წლებში გაეცნო დაუმეგობრდა თითქმის ყოველ მათგანს. იგი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა მნიშვნელოვანი კულტურულ- ლიტერატურული პრობლემების გადაჭრაში. ტიციან ტაბიძე 1937 წელს ანტისაბჭოთა მოღვაწეობის აბსურდული ბრალდებით დააპატიმრეს და დახვრიტეს.სხვა ვერსიით, გადასახლებამისჯილი პოეტი ციმბირის ტრამალზე ჩამოსვეს და თოვლიან ქარბუქში ... ...

არქივი


კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...