ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

gurianews.com

პოლიტიკა

ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

2014 ოქტ 6 14:56:56
1 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ჩატარდა. დასაწყისში დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი სცეს საკრებულოს დეპუტატის "პატრიოტთა ალიანსიდან", ახლახან გარდაცვლილი  ავთანდილ  ხინთიბიძის ხსოვნას. ხინთიბიძე სოფელ მელექედურის დეპუტატი იყო. მისი ადგილმონაცვლის უფლებამოსილებით, საკრებულოში ამავე სხდომაზე შეიყვანეს  სიის მომდევნო ნომერი დავით  თენიეშვილი.

თორმეტსაკითხიან დღის წესრიგში,  მნიშვნელოვანი იყო მეორე საკითხი: "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე, რომლის ირგვლივ  საფინანსო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა ისაუბრა. მან განმარტა, რომ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილი 11 000 ათასი ლარით გაიზარდა და დააკონკრეტა, რის საფუძველზე მოხდა ზრდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებასთან  დაკავშირებული  ხარჯები გაიზარდა 3,0 ათასი ლარით, საცხენოსნო კლუბ "მარულას" დაფინანსება _ 6200 ლარით, წყლის ხარჯების დაფინანსება _ 4,0 ათასი ლარით, საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯები _ 5,0 ათასი ლარით, საგამომცემლო-სასტამბო მომსახურების ხარჯები _ 1,9 ათასი ლარით, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარჯები _ 0,2 ათასი ლარით.

რაც შეეხება ხარჯების შემცირებას, ეს შეეხო მხოლოდ ელექტროენერგიის ხარჯებს _ 11 100 ლარით და ასევე არსებული ეკონომიის ხარჯზე შეამცირეს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები, 15,0 ათასი ლარით, რის მეშვეობითაც დასუფთავების ღონისძიების ხარჯები ამავე რაოდენობით გაიზარდა. დეპუტატთა ნაწილმა გააპროტესტა მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების ხარჯებში არსებული ეკონომიის შემცირება.

_ რაც არის დარჩენილი ეკონომიის სახით, ესეც გადავუნაწილოთ მრავალშვილიან ოჯახებს, აწყენთ თუ მორჩებათ? _ იკითხა დეპუტატმა ხვიჩა წულაძემ.

საპასუხოდ გია მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ  მრავალშვილიან  ოჯახებს ერთი თეთრი არ დააკლდებათ. ამ ნაბიჯის გადადგმით კი სანიტარულ სამსახურს პრობლემა არ შეექმნება სახელფასო მიმართულებით. მან, ასევე, ისაუბრა ბიუჯეტის გაყოფის შემდეგ წარმოქმნილ ზოგ პრობლემაზე, რასაც, მისივე თქმით,  არაერთი დაკვირვებული და შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღება დასჭირდა _ ამიტომაც გვიხდება ხშირად საკრებულოს სხდომებზე ცვლილებებზე საუბარი, _ თქვა მამაკაიშვილმა. საბოლოოდ კი,  აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირეს.

შესყიდვების სამსახურის უფროსმა ამირან გირკელიძემ ასევე ცვლილებებზე ისაუბრა, რომელიც "2014 წლის შესყიდვების გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" დადგენილებას შეეხებოდა. მანამდე, ბიუროს სხდომაზე, ყოველივე ეს  დეტალურად განიხილეს. დეპუტატებმა სხვადასხვა ხარჯების ზრდის რიცხვში, გეგმაში შეტანილი ბიომეტრული წამკითხველის შეძენის ხარჯზეც იკითხეს, რაც 1800 ლარს შეადგენს. ამირან გირკელიძის განმარტების შემდეგ, რომ ეს წამკითხველი სამსახურში თანამშრომელთა მოსვლა-წასვლის აღრიცხვიანობისთვის არის საჭირო, ზოგს ღიმილი მოჰგვარა,_ "კონტროლის კაცი" ინიშნებაო. ზოგმაც წყალში გადაყრილ ფულად მიიჩნია. საბოლოოდ, ამირან გირკელიძის მიერ წარმოდგენილ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანასაც დაუჭირეს მხარი.

ასევე, მნიშვნელოვანი იყო დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: "ოზურგეთის და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით, საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ", რომლის ირგვლივ გამგებლის მოადგილემ არჩილ ყაზაიშვილმა ისაუბრა. კერძოდ, ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე და მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის საფუძველზე, ხელშეკრულებით თანხმდებიან ხელშეკრულების საგანზე, მომსახურების და ანგარიშსწორების  წესზე, მხარეთა პასუხისმგებლობაზე, ფორსმაჟორისა და დავის წესზე. მან განმარტა, რომ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება  არ იქნება განხილული. უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ფორსმაჟორული გარემოება დადგა, ერთმა "მხარემ" დაუყოვნებლივ, წერილობით უნდა აცნობოს მეორე "მხარეს" გამომწვევი მიზეზების შესახებ, ხოლო თუ გამგზავნი არ მიიღებს მეორე "მხარისგან" წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ  აგრძელებს  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს, გამონახოს ალტერნატიული ხერხები, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება ფორსმაჟორული გარემოებების ზეგავლენისგან.  დავის წარმოქმნის უკიდურეს შემთხვევაში კი, თუ ეს ურთიერთშეთანხმებით   არ წყდება, დავას სასამართლო განიხილავს.

რაც შეეხება მომსახურების წესს, ამ შეთანხმების შემთხვევაში ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" უზრუნველყოფს ქალაქ ოზურგეთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ცოფის კერის არსებობის შემთხვევაში, კერის ლიკვიდაციის და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას, ეპიდემიური სიტუაციის გამწვავების დროულ  გამოვლენას, მათზე სწრაფ რეაგირებას, მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებით, მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობას.

აღნიშნული საკითხი ერთ-ერთი იყო, რასაც დეპუტატთა წინააღმდეგობა არ გამოუწვევია და დადგენილების მიღებას უხმაუროდ დაეთანხმნენ.

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე, "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  ოზურგეთის საკრებულოს აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, დიმიტრი კვერღელიძემ ისაუბრა და თან პირველი ოქტომბრის მილოცვა არ დავიწყებია "ოცნების" დეპუტატებისთვის. კვერღელიძის მილოცვა ბურჯანაძის სიით გასულმა დეპუტატმა ლელა ნაცვალაძემ გააპროტესტა: _მარტო თქვენს თავს რომ  ულოცავთ, ჩვენ რატომ დაგვტოვეთ, თუ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე სად იდგა ზოგიერთი თქვენგანი, დავასახელო? _ იკითხა ნაცვალაძემ. კვერღელიძემ პასუხი იქეთ მოსთხოვა, შენ თვითონ სად წახვედი, თუ გახსოვსო.

დიმიტრი კვერღელიძემ "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს  დადგენილებაში ცვლილების შესახებ ისაუბრა: დადგენილებაზე თანდართული რეგლამენტის მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შეცვლილი რედაქციით, სადაც აღნიშნულია, რომ საკრებულოს წევრს ხარჯები აუნაზღაურდება საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის სხდომებში, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობისთვის; ასევე, ამომრჩევლებთან გასვლითი შეხვედრებისთვის.  გაწეული ხარჯების დამადასტურებელ დოკუმენტად კი მოვალეობის შესრულების საოქმო ჩანაწერები ჩაითვლება. დაუშვებელია საკრებულოს წევრისთვის  ხარჯების ანაზღაურება პრემიის ან დანამატის სახით.

დეპუტატთა უმრავლესობამ, აღნიშნული დადგენილების გარდა, მხარი დაუჭირა  დანარჩენი ექვსი საკითხის შესახებ დადგენილებებსაც, რაც  მხოლოდ ცალკეულ ცვლილებებს შეეხებოდა.


ნახვა: 19


 ახალი ამბები
  • მამაჩემს სახე აქვს დასერილი, დედაჩემს ცხვირი მოაჭრეს, - ალიოღლები ყაჩაღურ თავდასხმას იხსენებენკასპის რაიონის სოფელ ფერმაში სამი ნიღბიანი და შეიარაღებული პირი ალიოღლების ოჯახს თავს დაესხა. წაღებულია ფული და ძვირფასეულობა. ყაჩაღებმა ისინი ჯერ დააბეს, შემდეგ აწამეს და თანხა ისე გამოსძალეს, _ ამის შესახებ რუსთავი2-თან ალიოღლუების ოჯახის წევრები საუბრობენ. „სამი კაცი დაგვესხა თავს. ნიღბებით. xხელები დაგვიბეს. შეგვიყვანეს სხვა ოთახში, ყველაფერი დახიეს, რაღაცას ეძებდნენ. მამაჩემი სცემეს, დედაჩემიც. სახეზე დანა დაუსვეს. მერე მე ამიყვანეს. რაც გვქონდა ოქრო და ფული მივეცით, 2000 ლარამდე იყო თანხა. ორს იარაღი ეჭირა და სამივეს ჰქონდა დანა. მამაჩემს თავი და ორივე თვალი აქვს გასიებული, სახე აქვს გაჭრილი, დედაჩემს ცხვირი მოაჭრეს, სახე გაკერილი აქვს. გვითხრეს, ხვალ რომ გნახოთ პოლიციაში ან ტელევიზიაშიო, იმ დღესვე მოგჭრით თავსო. ამბობდნენ, რომ გამოგვაგზავნეს, ვიცით, რომ ფული გაქვთო,“, _ ამბობს საბინა ... ...
  • ,,ბევრი ადამიანი შეურაცხყოფილია წმინდანების არასათანადო ფორმით წარმოჩინების გამო“ ,,სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეურაცხყოფილია მართლმადიდებელი წმინდანების არასათანადო ფორმით წარმოჩინების გამო, რასაც ვემიჯნები და ვგმობ“,-ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო კილაძემ  განაცხადა. კილაძის თქმით, ისეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, როგორიც საქართველოა, რელიგიური შეურაცხყოფის ადგილი არ არის, ამიტომ მისი თქმით, პრობლემის აღმოსაფხვრელად გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებაა აუცილებელი. ,,ვფიქრობ, დემოკრატიულ-სამართლებრივ საზოგადოებაში  რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის ადგილი არ არის, ეს არის ცალსახად დასაგმობი. სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეურაცხყოფილი არის მართლმადიდებელი წმინდანების არასათანადო ფორმით წარმოჩინებით, რასაც ვემიჯნები და ვგმობ. რაც შეეხება სამართლებრივ ჩარჩოს, ვფიქრობ,  არის გარკვეული სამუშაო ჩასატარებელი. გარკვეული  რეგულაციები ისე არის მოსაქცევი, რომ რელიგიის თავისუფლება და  სიტყვის თავისუფლება ერთმანეთთან  წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს. მგონია, რომ ისე, როგორც ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაშია, ამ ბალანსს დავიცვათ“, _ განაცხადა ... ...
  • ,,მანდატურს სკოლის დირექტორი აღარ დანიშნავს,, _ ცვლილებები ,,ზოგადი განათლების შესახებ “ კანონშიადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე  შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზვრიშვილმა კომიტეტის წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში შესატანი ცვლილებები გააცნო, რომლის მიხედვითაც მანდატურს უფლებამოსილება უფართოვდება. აგრეთვე, კანონპროექტის თანახმად, სასწავლო დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება  შიდა და გარე პერიმეტრზე  კამერების დამონტაჟება. ,,ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოსწავლეების უსაფრთხოების დაცვის მიზანს ემსახურება, ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კამერების დამონტაჟების ვალდებულება, როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრზე. მეორე, კოორდინაციის გაზრდა სამინისტროებს შორის, რაც  მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ თუ არსებობს სკოლის გარეთ კონფლიქტის  გაგრძელების საფუძველი და საშიშროება შსს-მ პრევენცია ადრეულ ეტაპზე მოახდინოს და მოსალოდნელი კონფლიქტები თავიდან აირიდოს. იზრდება ასევე, მოთხოვნები თავად მანდატურის მიმართ, იცვლება მანდატურის დანიშვნის წესი და მას დანიშნავს მანდატურის სამსახური, მას აღარ დანიშნავს სკოლის დირექტორი, რაც, გარკვეულწილად, გაზრდის მის უფლებამოსილებას, თუმცა, ამ უფლებამოსილების გაზრდის ფონზე ეს კანონპროექტი იცავს იმ ბალანსს, რომელიც არსებობს, ერთი მხრივ, სკოლაში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფასა და მეორე მხრივ, მოსწავლის ინტერესების დაცვას შორის“, _  განაცხადა  ... ...
  • რა ხდება გარდაბანის საჯარო სკოლაშისოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოს, რომელიც მეშვიდეკლასელზე ძალადობას ასახავს, გარდაბნის პირველ საჯარო სკოლაში საპროტესტო აქცია მოყვა. მოსწავლეების მშობლები სკოლის დირექციას მოძალადე ბავშვების სკოლიდან გარიცხვას სთხოვენ, თუმცა, დირექტორი ამბობს, რომ მას მოსწავლეების გარიცხვის უფლება არ აქვს. როგორც „გურია ნიუსს“ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ნატა ასათიანმა განუცხადა, ბავშვებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ, გარკვეული  ზომების მიღება კი გამოძიების დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. „ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება მანამდე ჩვენ ქმედებებს ვერ გავახორციელებთ. ფსიქოლოგები მუშაობენ, როგორც ძალადობის მსხვერპლ, ასევე, მოძალადე ბავშვებთან. საქმის კურსშია სოცმუშაკიც“, _  ამბობს ასათიანი. საგამოძიებო მოქმედების და ფაქტის მოკვლევის მნიშვნელობაზე საუბრობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, ფაქტზე რეაგირება ვიდეოს გავრცელებისთანავე მოხდა, თუმცა, რადგან არც ერთი ბავშვი მზრუნველობამოკლებული არ არის, სოციალური მომსახურების სააგენტოც პროცესში ჩართული აღარ არის. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს   მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბავშვებთან სკოლის ფსიქოლოგები მუშაობენ.  „ყველა სტრუქტურას აქვს თავის კომპეტენცია. სააგენტომ მოახდინა იდენტიფიცირება, გადაამისამართა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან.  ბავშვებთან სკოლის ფსიქოლოგები მუშაობენ. განათლების სამინოსტროს აქვს მანდატურის სამსახური, რომელიც დაკომპლექტებულია ძლიერი ფსიქოლოგებით და მიმდინარეობს გამოძიება“,_ამბობს ის. ეთერ ცხაკაია ასევე აღნიშნავს, რომ ბავშვებთან ფსიქოლოგი თვენახევარია, დაახლოებით, რაც მუშობს.  „ამ ბავშვების ქცევაში, სავარაუდოდ, რაღაც შეამჩნიეს, რის გამოც,  უკვე თვე ნახევარია ფსიქოლოგები მუშაობენ“,_ ამბობს ცხაკაია. როგორც ცნობილია, ვიდეო, რომელმაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია და მე-7 კლასელზე ძალადობას ასახავს სექტემბერშია გადაღებული, თუმცა, სოციალურ ქსელებში რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. „გურია ნიუსმა“  სოციალური მომსახურების სააგენტოს   მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მანდატურის სამსახურთან გადაამოწმა. როგორც მანდატურის სამახურში ამბობენ, გამოძიების პროცესის დასრულებამდე კომენტარს ვერ ... ...
  • ,,რომ მიმაჩნდეს, გუნდიდან უნდა გავიდე, აქამდე გავიდოდი“- ფოფხაძე პარტიის დატოვებაზემმართველი გუნდის წევრი გედევან ფოფხაძე ,,ქართული ოცნების“ დატოვებას ამ ეტაპზე არ აპირებს _ ამის შესახებ გედევან ფოფხაძემ ,,გურია ნიუსს“ განუცხადა.  ,,ქართული ოცნების“  წევრის თქმით, უმრავლესობაში არიან ისეთი ადამიანები, რომელთან ერთადაც წარსულში იბრძოდა და მომავალშიც მათთან ერთად  ბრძოლას აპირებს. ,,ჩვენ ველოდებით უმრავლესობის სხდომას, ველოდებით იმ მოტივაციით, რომ  სხდომაზე რაღაც საკითხებზე ჩამოვყალიბდებით და ერთმანეთთან უფრო გულწრფელი და ღია ვიქნებით. არა მგონია, რომ წინასწარი ემოციური ფონის შექმნა გამართლებული იყოს. ამიტომ, ვფიქრობ, რომ ზედმეტი მსჯელობა ამ შეკრებას დააზარალებს. ჩვენი  მიზანია, შევთანხმდეთ ძირითად  ფუნდამენტურ პრინციპებზე, იმ პრინციპებზე, რამაც გაგვაერთიანა. რომ მიმაჩნდეს უნდა გავიდე გუნდიდან, აქამდე გავიდოდი. ახლა ველოდები უმრავლესობის სხდომას. უმრავლესობაში ძალიან ბევრი თანამებრძოლი მყავს, რომელთან ერთადაც ვიბრძოდი და ვიბრძოლებ მომავალში“, _ განაცხადა ... ...

არქივი

ზაფრანი

კაზუარი - საშიში ფრინველი დედამიწაზე

კაზუარი - ერთადერთი სახეობაა კაზუარისებრთა...

როგორ შევაწყვეტინოთ ბავშვს ტირილი?

ბევრი ახალგაზრდა მშობელი შეშფოთებულია იმის...

22 წლის მოდელი აუქციონზე ქალიშვილობას ყიდის

22 წლის პორტუგალიელი მოდელი აუქციონზე...

რა სარგებელი მოაქვს საღეჭ რეზინს

 აშშ-ში, მშრალი კანონის დროს, არომატული...

ახალგაზრდობის ელექსირი

ცოტა ხნის წინ მღრნელებზე ჩატარებული...

ნაადრევი გაჭაღარავების მიზეზები

ნაადრევი გაჭაღარავების მიზეზი გენეტიკაზე უფრო...
კარმიდამო ჩემი

როგორ ავიმაღლოთ იმუნიტეტი

იმუნიტეტი ეს არის ორგანიზმის დამცველობითი...

ბროკოლი გულს დაავადებებისგან იცავს

ორთქლზე მომზადებული კომბოსტო ბროკოლი გულის...

ეთნოგრაფიული ნივთების კოლექციონერის მიზნები და გულისტკივილი

დღეს საქართველოში მრავალი ეთნოგრაფიული მუზეუმი...

როდის დავთესოთ და როგორ მოვუაროთ ბოსტნეულს ღია გრუნტში

მარტის ბოლოს და აპრილის დასაწყისში...

შინაური პირუტყვის პროფილაქტიკა საგაზაფხულოდ

გამოზამთრებულ შინაურ პირუტყვს, მსხვილფეხა თუ...

თხილის პირველი საგაზაფხულო წამლობის პრინციპი

ვაგრძელებთ რჩევების მიცემას იმ ადამიანებისთვის...

გრძელდება თხილის პლანტაციების შეწამვლა გულის სიდამპლის წინააღმდეგ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გრძელდება  თხილის...

ფლორა გულის სამსახურში

თქვენი "გულის" ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ...

დავიცვათ დედაბუნება _ ვუნახავთ თუ არა ტყეს შვილებს?

ბუნებასთან ადამიანების ურთიერთობა ყოველთვის იყო,...