ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

gurianews.com

პოლიტიკა

ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

2014 ოქტ 6 14:56:56
1 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ჩატარდა. დასაწყისში დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი სცეს საკრებულოს დეპუტატის "პატრიოტთა ალიანსიდან", ახლახან გარდაცვლილი  ავთანდილ  ხინთიბიძის ხსოვნას. ხინთიბიძე სოფელ მელექედურის დეპუტატი იყო. მისი ადგილმონაცვლის უფლებამოსილებით, საკრებულოში ამავე სხდომაზე შეიყვანეს  სიის მომდევნო ნომერი დავით  თენიეშვილი.

თორმეტსაკითხიან დღის წესრიგში,  მნიშვნელოვანი იყო მეორე საკითხი: "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე, რომლის ირგვლივ  საფინანსო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა ისაუბრა. მან განმარტა, რომ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილი 11 000 ათასი ლარით გაიზარდა და დააკონკრეტა, რის საფუძველზე მოხდა ზრდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებასთან  დაკავშირებული  ხარჯები გაიზარდა 3,0 ათასი ლარით, საცხენოსნო კლუბ "მარულას" დაფინანსება _ 6200 ლარით, წყლის ხარჯების დაფინანსება _ 4,0 ათასი ლარით, საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯები _ 5,0 ათასი ლარით, საგამომცემლო-სასტამბო მომსახურების ხარჯები _ 1,9 ათასი ლარით, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარჯები _ 0,2 ათასი ლარით.

რაც შეეხება ხარჯების შემცირებას, ეს შეეხო მხოლოდ ელექტროენერგიის ხარჯებს _ 11 100 ლარით და ასევე არსებული ეკონომიის ხარჯზე შეამცირეს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები, 15,0 ათასი ლარით, რის მეშვეობითაც დასუფთავების ღონისძიების ხარჯები ამავე რაოდენობით გაიზარდა. დეპუტატთა ნაწილმა გააპროტესტა მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების ხარჯებში არსებული ეკონომიის შემცირება.

_ რაც არის დარჩენილი ეკონომიის სახით, ესეც გადავუნაწილოთ მრავალშვილიან ოჯახებს, აწყენთ თუ მორჩებათ? _ იკითხა დეპუტატმა ხვიჩა წულაძემ.

საპასუხოდ გია მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ  მრავალშვილიან  ოჯახებს ერთი თეთრი არ დააკლდებათ. ამ ნაბიჯის გადადგმით კი სანიტარულ სამსახურს პრობლემა არ შეექმნება სახელფასო მიმართულებით. მან, ასევე, ისაუბრა ბიუჯეტის გაყოფის შემდეგ წარმოქმნილ ზოგ პრობლემაზე, რასაც, მისივე თქმით,  არაერთი დაკვირვებული და შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღება დასჭირდა _ ამიტომაც გვიხდება ხშირად საკრებულოს სხდომებზე ცვლილებებზე საუბარი, _ თქვა მამაკაიშვილმა. საბოლოოდ კი,  აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირეს.

შესყიდვების სამსახურის უფროსმა ამირან გირკელიძემ ასევე ცვლილებებზე ისაუბრა, რომელიც "2014 წლის შესყიდვების გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" დადგენილებას შეეხებოდა. მანამდე, ბიუროს სხდომაზე, ყოველივე ეს  დეტალურად განიხილეს. დეპუტატებმა სხვადასხვა ხარჯების ზრდის რიცხვში, გეგმაში შეტანილი ბიომეტრული წამკითხველის შეძენის ხარჯზეც იკითხეს, რაც 1800 ლარს შეადგენს. ამირან გირკელიძის განმარტების შემდეგ, რომ ეს წამკითხველი სამსახურში თანამშრომელთა მოსვლა-წასვლის აღრიცხვიანობისთვის არის საჭირო, ზოგს ღიმილი მოჰგვარა,_ "კონტროლის კაცი" ინიშნებაო. ზოგმაც წყალში გადაყრილ ფულად მიიჩნია. საბოლოოდ, ამირან გირკელიძის მიერ წარმოდგენილ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანასაც დაუჭირეს მხარი.

ასევე, მნიშვნელოვანი იყო დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: "ოზურგეთის და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით, საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ", რომლის ირგვლივ გამგებლის მოადგილემ არჩილ ყაზაიშვილმა ისაუბრა. კერძოდ, ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე და მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის საფუძველზე, ხელშეკრულებით თანხმდებიან ხელშეკრულების საგანზე, მომსახურების და ანგარიშსწორების  წესზე, მხარეთა პასუხისმგებლობაზე, ფორსმაჟორისა და დავის წესზე. მან განმარტა, რომ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება  არ იქნება განხილული. უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ფორსმაჟორული გარემოება დადგა, ერთმა "მხარემ" დაუყოვნებლივ, წერილობით უნდა აცნობოს მეორე "მხარეს" გამომწვევი მიზეზების შესახებ, ხოლო თუ გამგზავნი არ მიიღებს მეორე "მხარისგან" წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ  აგრძელებს  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს, გამონახოს ალტერნატიული ხერხები, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება ფორსმაჟორული გარემოებების ზეგავლენისგან.  დავის წარმოქმნის უკიდურეს შემთხვევაში კი, თუ ეს ურთიერთშეთანხმებით   არ წყდება, დავას სასამართლო განიხილავს.

რაც შეეხება მომსახურების წესს, ამ შეთანხმების შემთხვევაში ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" უზრუნველყოფს ქალაქ ოზურგეთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ცოფის კერის არსებობის შემთხვევაში, კერის ლიკვიდაციის და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას, ეპიდემიური სიტუაციის გამწვავების დროულ  გამოვლენას, მათზე სწრაფ რეაგირებას, მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებით, მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობას.

აღნიშნული საკითხი ერთ-ერთი იყო, რასაც დეპუტატთა წინააღმდეგობა არ გამოუწვევია და დადგენილების მიღებას უხმაუროდ დაეთანხმნენ.

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე, "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  ოზურგეთის საკრებულოს აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, დიმიტრი კვერღელიძემ ისაუბრა და თან პირველი ოქტომბრის მილოცვა არ დავიწყებია "ოცნების" დეპუტატებისთვის. კვერღელიძის მილოცვა ბურჯანაძის სიით გასულმა დეპუტატმა ლელა ნაცვალაძემ გააპროტესტა: _მარტო თქვენს თავს რომ  ულოცავთ, ჩვენ რატომ დაგვტოვეთ, თუ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე სად იდგა ზოგიერთი თქვენგანი, დავასახელო? _ იკითხა ნაცვალაძემ. კვერღელიძემ პასუხი იქეთ მოსთხოვა, შენ თვითონ სად წახვედი, თუ გახსოვსო.

დიმიტრი კვერღელიძემ "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს  დადგენილებაში ცვლილების შესახებ ისაუბრა: დადგენილებაზე თანდართული რეგლამენტის მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შეცვლილი რედაქციით, სადაც აღნიშნულია, რომ საკრებულოს წევრს ხარჯები აუნაზღაურდება საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის სხდომებში, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობისთვის; ასევე, ამომრჩევლებთან გასვლითი შეხვედრებისთვის.  გაწეული ხარჯების დამადასტურებელ დოკუმენტად კი მოვალეობის შესრულების საოქმო ჩანაწერები ჩაითვლება. დაუშვებელია საკრებულოს წევრისთვის  ხარჯების ანაზღაურება პრემიის ან დანამატის სახით.

დეპუტატთა უმრავლესობამ, აღნიშნული დადგენილების გარდა, მხარი დაუჭირა  დანარჩენი ექვსი საკითხის შესახებ დადგენილებებსაც, რაც  მხოლოდ ცალკეულ ცვლილებებს შეეხებოდა.
 ახალი ამბები
  • სალომე ზურაბიშვილი - დროა, გადავიდეთ ევროპულ ფორმატზე, რაც გულისხმობს, რომ საარჩევნო პლაკატებისთვის იყოს სპეციალური ადგილები...დროა, გადავიდეთ ევროპულ ფორმატზე, რაც გულისხმობს, რომ საარჩევნო პლაკატებისთვის იყოს სპეციალური ადგილები ან გამოვიყენოთ სარეკლამო ბანერები, – ამის შესახებ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა გიორგი ვაშაძის ბრალდებას, რომ დედაქალაქში მხოლოდ ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატების პლაკატები ირეცხება. როგორც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, მისი გადაწყვეტილებით, თბილისში არც ერთი მისი საარჩევნო პლაკატი არ არის. როგორც პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა აღნიშნა, ის სარეკლამოდ მხოლოდ ბანერებს იყენებს. „ჩემი გადაწყვეტილებით, ჩემი არც ერთი პლაკატი არ არის თბილისში, ვიყენებ მხოლოდ დიდ ბანერებს. დიდი ხანია ვფიქრობ ამაზე და მომხრე ვარ, რომ ჩვენი ქალაქი ასეთი პლაკატებით არ დავაბინძუროთ. დროა, რომ გადავიდეთ ევროპულ ფორმატზე, რაც გულისხმობს პლაკატებისთვის სპეციალურ ადგილებს ან ბანერების გამოყენებას“, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ... ...
  • სალომე ზურაბიშვილი სენაკში ამომრჩევლებს შეხვდა (R) “კაბინეტში, რომელსაც პრეზიდენტობის შემთხვევაში დავიკავებ, მსურს, სიმბოლურად ის სამფეროვანი დროშა იყოს, რომელიც საქართველოს აღდგენილ დამოუკიდებლობას წარმოადგენს”, – ამის შესახებ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა სენაკში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, სახელმწიფო სიმბოლიკის შეცვლას არ აპირებს. „თუ წინსვლა გვინდა, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია. ჩემს კაბინეტში, რომელსაც პრეზიდენტობის შემთხვევაში დავიკავებ, მსურს, რომ სიმბოლურად ის სამფეროვანი დროშა იყოს, რომლითაც გავიზარდე, რომლითაც თქვენ იბრძოდით და, რომელიც წარმოადგენს აღდგენილ დამოუკიდებლობას, რისთვისაც იბრძოდნენ ქართველები. სახელმწიფო სიმბოლიკას არ შევცვლი, ის ერთხელ შეიცვალა. თუ გვსურს ნამდვილ სახელმწიფოს დავემსგავსოთ და გავაძლიეროთ, არ შეიძლება, წამდაუწუმ შეიცვალოს სახელმწიფოს სიმბოლიკა. მე უბრალოდ მსურს, გვერდიგვერდ იდგას ძველი დროშა, დამოუკიდებლობის, წარსულის, მეხსიერების სიმბოლო, სახელმწიფო დროშა, რომელიც აღარ უნდა შეიცვალოს და დარჩეს დღევანდელი სახელმწიფოსა და სამომავლო გაძლიერების, დამოუკიდებლობის დროშად და ევროკავშირის დროშა, როგორც სიმბოლო ჩვენი ერთადერთი გზის, პერსპექტივის, რომელიც ღრმად არის ჩვენს ღირებულებებში, რადგან ნებისმიერი ქართველი ევროპელია. თუ ევროპელს აქვს იგივე ფასეულობები, რაც ქართველებს, სხვათა შორის, ჩვენთან ცოტა უფრო კარგად არის ეს ფასეულობები შენარჩუნებული, ვიდრე ევროპის ზოგ ქვეყანაში”, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ... ...
  • “კაბინეტში, რომელსაც პრეზიდენტობის შემთხვევაში დავიკავებ, მსურს, სიმბოლურად ის სამფეროვანი დროშა იყოს” (R) “კაბინეტში, რომელსაც პრეზიდენტობის შემთხვევაში დავიკავებ, მსურს, სიმბოლურად ის სამფეროვანი დროშა იყოს, რომელიც საქართველოს აღდგენილ დამოუკიდებლობას წარმოადგენს”, – ამის შესახებ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა სენაკში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, სახელმწიფო სიმბოლიკის შეცვლას არ აპირებს. „თუ წინსვლა გვინდა, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია. ჩემს კაბინეტში, რომელსაც პრეზიდენტობის შემთხვევაში დავიკავებ, მსურს, რომ სიმბოლურად ის სამფეროვანი დროშა იყოს, რომლითაც გავიზარდე, რომლითაც თქვენ იბრძოდით და, რომელიც წარმოადგენს აღდგენილ დამოუკიდებლობას, რისთვისაც იბრძოდნენ ქართველები. სახელმწიფო სიმბოლიკას არ შევცვლი, ის ერთხელ შეიცვალა. თუ გვსურს ნამდვილ სახელმწიფოს დავემსგავსოთ და გავაძლიეროთ, არ შეიძლება, წამდაუწუმ შეიცვალოს სახელმწიფოს სიმბოლიკა. მე უბრალოდ მსურს, გვერდიგვერდ იდგას ძველი დროშა, დამოუკიდებლობის, წარსულის, მეხსიერების სიმბოლო, სახელმწიფო დროშა, რომელიც აღარ უნდა შეიცვალოს და დარჩეს დღევანდელი სახელმწიფოსა და სამომავლო გაძლიერების, დამოუკიდებლობის დროშად და ევროკავშირის დროშა, როგორც სიმბოლო ჩვენი ერთადერთი გზის, პერსპექტივის, რომელიც ღრმად არის ჩვენს ღირებულებებში, რადგან ნებისმიერი ქართველი ევროპელია. თუ ევროპელს აქვს იგივე ფასეულობები, რაც ქართველებს, სხვათა შორის, ჩვენთან ცოტა უფრო კარგად არის ეს ფასეულობები შენარჩუნებული, ვიდრე ევროპის ზოგ ქვეყანაში”, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ... ...
  • ხულოში ხანძარს 2 ადამიანი ემსხვერპლახულოში სოფელ ჭახაურში, საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძარს ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გარდაცვლილია 18 წლის გოგონა და 72 წლის მამაკაცი. ამის შესახებ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მეხანძრე - მაშველები ამ წუთებში, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილზე მუშაობს 4 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მე-4 ნაწილით აღძრა, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას,  ჩადენილს ცეცხლის წაკიდებით, რამაც გაუფრთხილებლობით ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ... ...
  • 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში (R)ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ადგილობრივ სადამკვირვებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე მედია წარმომადგენლებს 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ პირველი აგვისტოდან პირველ ოქტომბრამდე  განხორციელებულ საქმიანობას ასახავს.  თამარ ჟვანიამ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გაწეული საქმიანობა გააცნო. 2018 წელს ცესკომ გაზარდა ონლაინ რეგისტრაციების პროგრამის შესაძლებლობები და გარდა პარტიების წარმომადგენლებისა და საარჩევნო კომისიებში წევრების დანიშვნისა, პირველად, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს მისცა ალტერნატიული, გამარტივებული შესაძლებლობა, დამკვირვებლები დანიშნონ ონლაინ, ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. ცესკოს თავმჯდომარემ დეტალურად ისაუბრა ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების, საარჩევნო პროცესის ორგანიზების, საარჩევნო და სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამების, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.  „ჩვენი საქმიანობა შეეხება ყველა იმ სასწავლო და სატრენინგო პროგრამას, საორგანიზაციო საკითხს, რომელიც უკავშირდება პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებას საქართველოში. ანგარიში მოიცავს ყველა იმ სატრენინგო პროგრამას რომელიც განახლებული მეთოდოლოგიით ემსახურება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციის ამაღლებას, ასევე ჩართული მხარეების მომზადებას. წელს განსაკუთრებული აქცენტი იყო ახალგაზრდა ამომრჩეველზე და მათ აქტიურობაზე. ამავდროულად ანგარიშში ასახულია შშმ პირებისთვის მიწოდებული სერვისები, ასევე ეთნიკური უმცირესობების და სხვა ჩართული მხარეებისთვის, თითოეული ამომრჩევლისთვის მიწოდებული ყველა ის ინფორმაცია და სერვისი, რომელიც მათ თავისუფალ გარემოში არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას შეუწყობს ხელს“, - აღნიშნა თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას. (R)   ... ...

არქივი

ზაფრანი

„უიღბლო“ ამერიკელი

კონექტიკუტის შტატში მცხოვრებმა ჩარლზ დადლიმ...

ახლო მეგობარი მოდელები

რატომღაც მივეჩვიეთ, რომ სამოდელო ბიზნესში...

რა დაგიცავთ ავი თვალისგან

ვერძმა სამოსში აუცილებლად უნდა შეიტანოს...

რატომ ტირიან მამაკაცები საკუთარ ქორწილში

მამაკაცები ხშირად მალავენ გრძნობებს, ალბათ...

დილით დასვენებულმა რომ გაიღვიძოთ…

ორგანიზმი ძილის დროს ახალგაზრდავდება, დუნდება...

ადამიანის იღბალი და მობილური ტელეფონის ნომერი

რიცხვების მაგია უძველესი დროიდან იღებს...
კარმიდამო ჩემი

ლობიოს რაგუ ბასკურად

ესპანური სამზარეულო მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო...

გავამრავლოთ ქოთნის ყვავილები

შემოდგომის დასაწყისი, ოქტომბრის ბოლომდე, ქოთნის...

ბულგარული წიწაკის საწებელი ნედლი მწავანილეულით

მრავალგვარ საწებელს შორის, ჩვენს მიერ...

როგორ მოვამზადოთ წათხი

ყველის წათხის მოსამზადებლად საჭიროა: ერთი...

დანდური _ მხალეული, მწნილი, სამკურნალო მცენარე

ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარე დანდური საქართველოში...

ბოსტნეულის შენახვის რა მეთოდს იყენებდნენ წინაპრები

შემოდგომის დასაწყისიდან ყველა დიასახლისი ამზადებს...

როგორ დავიცვათ სიმინდი ფაროსანასგან

აზიური მავნებლის ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის...

როგორ ამოვიცნოთ ინსულტი

ინსულტი 21–ე საუკუნის კიდევ ერთი...

"ყვავილებში ნაპოვნი ენერგია ჩაის აღორძინებაში დამეხმარება"

ფატი გრიგალაშვილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

ვის აძლევთ ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებზე?