ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

gurianews.com

პოლიტიკა

ოზურგეთის საკრებულოს ადგილმონაცვლე დეპუტატი შეემატა

2014 ოქტ 6 14:56:56
1 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ჩატარდა. დასაწყისში დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი სცეს საკრებულოს დეპუტატის "პატრიოტთა ალიანსიდან", ახლახან გარდაცვლილი  ავთანდილ  ხინთიბიძის ხსოვნას. ხინთიბიძე სოფელ მელექედურის დეპუტატი იყო. მისი ადგილმონაცვლის უფლებამოსილებით, საკრებულოში ამავე სხდომაზე შეიყვანეს  სიის მომდევნო ნომერი დავით  თენიეშვილი.

თორმეტსაკითხიან დღის წესრიგში,  მნიშვნელოვანი იყო მეორე საკითხი: "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე, რომლის ირგვლივ  საფინანსო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა ისაუბრა. მან განმარტა, რომ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილი 11 000 ათასი ლარით გაიზარდა და დააკონკრეტა, რის საფუძველზე მოხდა ზრდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებასთან  დაკავშირებული  ხარჯები გაიზარდა 3,0 ათასი ლარით, საცხენოსნო კლუბ "მარულას" დაფინანსება _ 6200 ლარით, წყლის ხარჯების დაფინანსება _ 4,0 ათასი ლარით, საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯები _ 5,0 ათასი ლარით, საგამომცემლო-სასტამბო მომსახურების ხარჯები _ 1,9 ათასი ლარით, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარჯები _ 0,2 ათასი ლარით.

რაც შეეხება ხარჯების შემცირებას, ეს შეეხო მხოლოდ ელექტროენერგიის ხარჯებს _ 11 100 ლარით და ასევე არსებული ეკონომიის ხარჯზე შეამცირეს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები, 15,0 ათასი ლარით, რის მეშვეობითაც დასუფთავების ღონისძიების ხარჯები ამავე რაოდენობით გაიზარდა. დეპუტატთა ნაწილმა გააპროტესტა მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების ხარჯებში არსებული ეკონომიის შემცირება.

_ რაც არის დარჩენილი ეკონომიის სახით, ესეც გადავუნაწილოთ მრავალშვილიან ოჯახებს, აწყენთ თუ მორჩებათ? _ იკითხა დეპუტატმა ხვიჩა წულაძემ.

საპასუხოდ გია მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ  მრავალშვილიან  ოჯახებს ერთი თეთრი არ დააკლდებათ. ამ ნაბიჯის გადადგმით კი სანიტარულ სამსახურს პრობლემა არ შეექმნება სახელფასო მიმართულებით. მან, ასევე, ისაუბრა ბიუჯეტის გაყოფის შემდეგ წარმოქმნილ ზოგ პრობლემაზე, რასაც, მისივე თქმით,  არაერთი დაკვირვებული და შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღება დასჭირდა _ ამიტომაც გვიხდება ხშირად საკრებულოს სხდომებზე ცვლილებებზე საუბარი, _ თქვა მამაკაიშვილმა. საბოლოოდ კი,  აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირეს.

შესყიდვების სამსახურის უფროსმა ამირან გირკელიძემ ასევე ცვლილებებზე ისაუბრა, რომელიც "2014 წლის შესყიდვების გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" დადგენილებას შეეხებოდა. მანამდე, ბიუროს სხდომაზე, ყოველივე ეს  დეტალურად განიხილეს. დეპუტატებმა სხვადასხვა ხარჯების ზრდის რიცხვში, გეგმაში შეტანილი ბიომეტრული წამკითხველის შეძენის ხარჯზეც იკითხეს, რაც 1800 ლარს შეადგენს. ამირან გირკელიძის განმარტების შემდეგ, რომ ეს წამკითხველი სამსახურში თანამშრომელთა მოსვლა-წასვლის აღრიცხვიანობისთვის არის საჭირო, ზოგს ღიმილი მოჰგვარა,_ "კონტროლის კაცი" ინიშნებაო. ზოგმაც წყალში გადაყრილ ფულად მიიჩნია. საბოლოოდ, ამირან გირკელიძის მიერ წარმოდგენილ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანასაც დაუჭირეს მხარი.

ასევე, მნიშვნელოვანი იყო დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: "ოზურგეთის და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით, საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ", რომლის ირგვლივ გამგებლის მოადგილემ არჩილ ყაზაიშვილმა ისაუბრა. კერძოდ, ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე და მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის საფუძველზე, ხელშეკრულებით თანხმდებიან ხელშეკრულების საგანზე, მომსახურების და ანგარიშსწორების  წესზე, მხარეთა პასუხისმგებლობაზე, ფორსმაჟორისა და დავის წესზე. მან განმარტა, რომ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება  არ იქნება განხილული. უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ფორსმაჟორული გარემოება დადგა, ერთმა "მხარემ" დაუყოვნებლივ, წერილობით უნდა აცნობოს მეორე "მხარეს" გამომწვევი მიზეზების შესახებ, ხოლო თუ გამგზავნი არ მიიღებს მეორე "მხარისგან" წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ  აგრძელებს  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს, გამონახოს ალტერნატიული ხერხები, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება ფორსმაჟორული გარემოებების ზეგავლენისგან.  დავის წარმოქმნის უკიდურეს შემთხვევაში კი, თუ ეს ურთიერთშეთანხმებით   არ წყდება, დავას სასამართლო განიხილავს.

რაც შეეხება მომსახურების წესს, ამ შეთანხმების შემთხვევაში ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" უზრუნველყოფს ქალაქ ოზურგეთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ცოფის კერის არსებობის შემთხვევაში, კერის ლიკვიდაციის და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას, ეპიდემიური სიტუაციის გამწვავების დროულ  გამოვლენას, მათზე სწრაფ რეაგირებას, მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებით, მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობას.

აღნიშნული საკითხი ერთ-ერთი იყო, რასაც დეპუტატთა წინააღმდეგობა არ გამოუწვევია და დადგენილების მიღებას უხმაუროდ დაეთანხმნენ.

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე, "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  ოზურგეთის საკრებულოს აგვისტოს დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, დიმიტრი კვერღელიძემ ისაუბრა და თან პირველი ოქტომბრის მილოცვა არ დავიწყებია "ოცნების" დეპუტატებისთვის. კვერღელიძის მილოცვა ბურჯანაძის სიით გასულმა დეპუტატმა ლელა ნაცვალაძემ გააპროტესტა: _მარტო თქვენს თავს რომ  ულოცავთ, ჩვენ რატომ დაგვტოვეთ, თუ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე სად იდგა ზოგიერთი თქვენგანი, დავასახელო? _ იკითხა ნაცვალაძემ. კვერღელიძემ პასუხი იქეთ მოსთხოვა, შენ თვითონ სად წახვედი, თუ გახსოვსო.

დიმიტრი კვერღელიძემ "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ",  საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს  დადგენილებაში ცვლილების შესახებ ისაუბრა: დადგენილებაზე თანდართული რეგლამენტის მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შეცვლილი რედაქციით, სადაც აღნიშნულია, რომ საკრებულოს წევრს ხარჯები აუნაზღაურდება საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის სხდომებში, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობისთვის; ასევე, ამომრჩევლებთან გასვლითი შეხვედრებისთვის.  გაწეული ხარჯების დამადასტურებელ დოკუმენტად კი მოვალეობის შესრულების საოქმო ჩანაწერები ჩაითვლება. დაუშვებელია საკრებულოს წევრისთვის  ხარჯების ანაზღაურება პრემიის ან დანამატის სახით.

დეპუტატთა უმრავლესობამ, აღნიშნული დადგენილების გარდა, მხარი დაუჭირა  დანარჩენი ექვსი საკითხის შესახებ დადგენილებებსაც, რაც  მხოლოდ ცალკეულ ცვლილებებს შეეხებოდა.


ნახვა: 11


 ახალი ამბები
  • მშენებარე ობიექტიდან გადმოვარდნის შედეგად 26 წლის ახალგაზრდა დაიღუპათემქაზე მშენებარე ობიექტიდან გადმოვარდნის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა.  ახალგზარდა კაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დაცვის თანამშრომლების თქმით, უსაფრთხოების ზომები მშენებარე ობიექტზე დაცულია. ისინი ასევე ვარაუდობენ, რომ დაშავებულს შესაძლოა, საქამრე გაუტყდა და ამიტომ ჩამოვარდა. როგორც ისინიამბობენ, შენობიდან გადმოვარდნილ ახალგაზრდას ჩაფხუტი არ ეხურა. შსს-ს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის ... ...
  • ოზურგეთში საჯარო მოხელეებს ხელფასები გაეზარდათამ წუთებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა იმართება. თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების საკითხს იხილავენ. საჯარო მოხელეებს ხელფასები ეზრდებათ. აღნიშულთან დაკავშირებით მერიის საფინანსო სავიუჯეტო სამსახურის უფროსი გია მამაკაიშვილი საუბრობს. ხელფასები ეზრდებათ, ასევე, საკრებულოს თანამდებობის პირებსაც. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფრაქცია „ნაციონალებმა“ პროტესტი გამოთქვეს. ბესო ქათამაძის თქმით, ისინი მხარს არ უჭერენ პროექტს, რის მიხედვითაც თანამდებობის პირებს ხელფასები უნდა გაეზარდოს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის თქმით, ისინი ვალდებული არიან როგორც მერიის, ასევე, საკრებულოს თანამდებობის პირებზე საშტატო ნუსხა დაამტკიცონ. ქათამაძის თქმით, ხალხზე უნდა ვიზრუნოთ ხალხი ნაგავში იქექება, საჭმელი არ აქვთ, თქვენ კი ხელფასებს იზრდით. _ თქვენ წაგართვით რამე? _ მიმართა ქათამაძეს დეპუტატმა გოჩა კილაძემ. _ არ მოგცათ მერმა პრემია და ხელფასებს ითხოვთ, _ უპასუხა ქათამაძემ. _ ვინ კითხავს მერს პრემიების დარიგებას?! _ თქვა კილაძემ. _ მაიმუმი კაცი ხარ, _ მიმართა კილაძემ ქათამაძეს. _ მაიმუნიც ხარ და უზრდელიც, _  უმალვე უპასუხა ქათამაძემ. „ნაციონალებსა“ და „ოცნების“ დეპუტატებს შორის დაპირისპირება ურთიერთშეურაცხყოფაში გადაიზარდა. დამოუკიდებელმა დეპუტატი მაია ზოიძე დაინტერესდა თუ თანამდებობის პირებს ეზდებათ ხელფასი, რატომ არ გაიზარდა თანაშემწის ხელფასი? ამ კანონს მიხედვით, მათ უფლება აღარ ექნებათ მიიღონ პრემია-დანამატი. ყველამ ვიცით,  უამრავი სოციალურად გაჭირვებულია. ამ კანონის მიღება-არმიღებით მაინც ვერ შევცვლით ვერაფერს, ამიტომ მივიღოთ. აღნიშნულ პროექტს „ნაციონალი“ დეპუტატების გარდა მხარი ყველა დეპუტატმა დაუჭირა და ჩინოვნიკებს ხელფასები ... ...
  • ,,პირთა წრე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს კანონი დამაზიანებელია მედიაგარემოსთვის ფართოა“საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონთან დაკავშირებით, მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართება. აღნიშნული განცხადება ირაკლი კობახიძემ უკრაინაში გააკეთა, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება.  „ჩვენ მზად ვართ კონსულტაციების გაგრძელებისათვის, რაც არაერთხელ აღვნიშნეთ. ჩვენ მზად ვართ ასევე შეხვედრისათვის და სავარაუდოდ, ოფიციალური ვიზიტის დასრულების შემდეგ, დავგეგმავთ შეხვედრას მედიის წარმომადგენლებთან“, - განუცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნატა ძველაშვილი მიესალმება პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას და ,,გურია ნიუსთან“ საუბრისას იმედს გამოთქვამს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა სამოქალაქო სექტორის,  მედიასაშაულებების, პრეზიდენტისა და მმართველი გუნიის გარგვეული წევრების  შენიშვნებს გაითვალისწინებს. როგორც ქარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, ,,მაუწყებლობის შესახებ“ შემუშავებულ კანონპროექტში საკამოდ ბევრი ხარვეზია, რაც მედიაგარემოს განვითარებას საგრძნობლად აფერხებს. ,,იმედი მაქვს, უმრავლესობა გაითვალისწინებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების,  მაუწყებლების, პრეზიდენტისა და მათი კოლეგების შეხედულებებს. იმ პირთა  წრე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ  ეს კანონი  დამაზიანებელია მედია გარემოსთვის ძალიან ფართოა. არ შეიძლება უმრავლესობის წევრებმა შესაბამისი განხილვების გარეშე ვეტო დაძლიონ ან არ დაძლიონ. ვფიქრობ, პარლამენტარები საკითხში კარგად უნდა  გაერკვნენ, თუკი აპირებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ჟურნალისტურ ეთიკის ქარტია და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციები ამ ინიციატივის რეგისტრაციის დღიდან ვთვლიდით, რომ  კანონპროექტში ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი არსებობდა. მაგალითად, ეს გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტენდერების საერთო სისტემიდან გამოსვლა, რომლის გათვალიწინებით,  ჩვენ აღარ გვექნება შესაძლებლობა თვალი ვადევნოთ თუ როგორ განკარგავს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხას და რა პრინციპით იხელმძღვანელებს, როდესაც კონკრეტულ პირთან ხელშეკრულებას გააფორმებს. მეორე საკითხია სარეკლამო შემოსავლების ზრდა, მაუწყებელი საბიუჯეტო დაფინანსებიდან ზრდასთან ერთად სცდილობს, მიიღოს გაზრდილი სარეკლამო შემოსავალი  იმ ფონზე, როცა საქართველოში სარეკლამო ბაზარი მკვეთრად მცირდება და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში მყოფი მაუწყებელი კიდევ უფრო ცუდ როლს ითამაშებს  კომერციულ ბაზარზე.  ვფიქრობთ, რომ ძლიერ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად საზოგადოებისთვის არანაკლები სიკეთეა  ძლიერი კეთილმაუწყებლების არსებობა. მესამე პრობლემური საკითხია სტარტაპები, რატომ იღებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი უფლებას  კერძო კომპანიების დაფინანსებისა, მაშინ, როდესაც  ქვეყანაში სტარტაპების დაფინანსების სისტემა ისედაც არსებობს“, - განაცახდა ნატა ძველაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ მედიაორგანიზაციებმა საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართეს, “მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე პრეზიდენტის, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის, სამოქალაქო სექტორის, მედიაორგანიზაციების შენიშვნები გაითვალისწინონ და ვეტო არ დაძლიონ. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით მედიაორგანიზაციები პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მმართველ უმრავლესობასთან შეხვედრასაც ითხოვდნენ. მათ სახელზე მომზადებულ სპეციალურ განცხადებას 52 - მა  მედიაორგანიზაციამ მოაწერა ... ...
  • ბაღებში ბავშვების დატოვების დრო შეიძლება გახანგრძლივდესმუნიციპალურმა საბავშვო ბაღებმა შესაძლოა, მოქალაქეებს გახანგრძლივებული სერვისი შესთავაზონ, _ ამის შესახებ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა კახაბერ გვანცელაძემ რადიო „პალიტრის“ გადაცემაში „საქმე“ განაცხადა. „ჩემი თანამდებობაზე დანიშვნიდან დაახლოებით 10 დღეში შევხვდი მშობლების გარკვეულ ნაწილს, თითეული ბაღის წარმომადგენლებს და ბაღებში გახანგრძლივებული სერვისის შემოღების ინიციატივა 200-მდე მშობელს ჰქონდა. კერძოდ, საუბარი იყო 18:00 საათიდან 20:00 საათამდე პერიოდში დამატებითი სერვისის დანერგვაზე. ამ ეტაპზე, მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას და გარკვეული კონცეფციის შემუშავებაზე ვმუშაობთ,“ - განაცხადა ... ...
  • პოლიცია თბილისის 22-ე სკოლაში ნაღმს ეძებდათბილისში, მირცხულავას ქუჩაზე მდებარე 22-ე საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესი დროებით შეწყვეტილი იყო. წავლის პროცესი დროებით მას შემდეგ შეწყდა, რაც შენობაში სამართლდამცველები მივიდნენ და განაცხადეს, რომ სკოლის შენობაში ნაღმის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს.  სკოლის წარმომადგენლის თქმით, ადგილზე მისული იყო სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც. „ჩვენი ინფორმაციით, შეტყობინება არასწორად იყო შესული. ჩვენს სკოლაში ნაღმი არ აღმოჩნდა. სავარაუდოდ, საუბარი იყო ბათუმის 22-ე სკოლაზე“, _ განაცხადეს სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. თბილისის 22-ე სკოლაში სწავლის პროცესი ამ დროისთვის განახლებულია. ... ...

არქივი

ზაფრანი

ლიფტით კოსმოსში

არცთუ დიდი ხნის წინ ლონდონის...

საოცარი ხარცხვარი

გრენლანდიაში, ჩრდილოეთ კანადასა და ალასკაზე...

უცნაური იტალიური ქორწილი

იტალიურ სოფელ კაზალ-დი პრინჩიპეში უცნაური...

შინაური სირაქლემა

ავსტრალიელ ნენ ნიუბის რამდენიმე წლის...

დაბნეული გენიოსი

დიდი ინგლისელი მეცნიერი ისააკ ნიუტონი...

თავბრუდამხვევი ქორწილი

ნიუიორკელებმა, სარა პეტიმ  და რობერტ...
კარმიდამო ჩემი

კარტოფილის სასწაულებრივი ძალა

კარტოფილი არა მარტო გემრიელი საკვებია,...

"შემოდგომის ყვავილებს ჩემში მზე შემოჰყავს!"

თითქოს ჩვეულებრივი და მაინც ყველასგან...

ჩაი _ მსოფლიო საუნჯე

ასე კარგად ნაცნობი ჩაის კულტურა,...

მცენარეთა დაცვისთვის ინტეგრირებული სისტემა უნდა ამოქმედდეს

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნე ორგანიზმებისგან დაცვა...

სამარხვო კერძი სოკოსგან პიურეთი

ნახევარი კილოგრამი სოკო და ორი...

სასარგებლო "სარეველები"

სასარგებლო "სარეველები" - აი, რა...

ცაცხვის სამკურნალო თვისებები

ცაცხვს სამკურნალო თვისებებს სძენს ბიოლოგიურად...

მეფუტკრე ქალის გზა _ უნდობლობიდან ძლიერი იმიჯის შექმნამდე

"მინდოდა მქონოდა ნატურალური თაფლი. ამიტომ...

როგორ გამოვიყვანოთ ცხოველი ტყავი

პატივცემულო რედაქცია, როგორც ვიცით, სამი...

დავთესოთ მწვანილეული და ცერცვი

ჩვენს მკითხველს მუდამ ვურჩევთ, რომ...