73 740 591, 185 752, 215 989 ლარი _ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ხარჯები და მოვლენების ქრონოლოგია

პოლიტიკა

73 740 591, 185 752, 215 989 ლარი _ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ხარჯები და მოვლენების ქრონოლოგია

2015 მარ 17 19:27:31

საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან თანამშრომლობით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა. საკითხში მეტი სიცხადის შეტანის მიზნით, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ უნივერსიტეტთან დაკავშირებული მოვლენების ქრონოლოგია შეისწავლა.

ამერიკულ მხარესთან თანამშრომლობით, საქართველოში უნივერსიტეტის დაფუძნების საკითხის განხილვა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან თანამშრომლობის ფარგლებში 2011 წელს დაიწყო მას შემდეგ, რაც კორპორაციისა და საქართველოს თანამშრომლობის პირველი ხელშეკრულება (კომპაქტი) დასრულდა. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიზანი სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში დახმარებაა.

ამ მიზნით გამოყოფილი 395.3 მილიონი დოლარის საერთო ღირებულების პირველი კომპაქტი, ძირითადად, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წლის 5 იანვარს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ საქართველოს მეორე კომპაქტის მიღების უფლებამოსილება მიანიჭა. საქართველოს პრემიერმინისტრის წარმომადგენელი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი მაშინ აცხადებდა, რომ ახალი დახმარების პრიორიტეტები ჯერ კიდევ ჩამოსაყალიბებელი იყო, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დაფუძნება იქნებოდა.

იმ დროისთვის, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ჩატარებული ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორების ანალიზი და არც პოტენციური კომპაქტის მიმართულების შესახებ არსებობდა რაიმე შეთანხმება. შესაბამისად, პრემიერმინისტრის ოფისმა კომპაქტის პრიორიტეტების დასადგენად დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების გამართვა დაიწყო (იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 2011 წლის ბლოგპოსტი: ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის განვითარება საქართველოში: შემდგომი ნაბიჯები).

მეორე კომპაქტის ღირებულება 140 მილიონ დოლარს შეადგენს. კომპაქტის პრიორიტეტების დასადგენად, საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ეკონომიკის ძირითადი სექტორების ანალიზით ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელ ფაქტორად ადამიანური კაპიტალის არსებული დონე გამოვლინდა, რაც მეცნიერების, ტექნოლოგიის, საინჟინრო და მათემატიკის დარგებში (STEM) განსაკუთრებით იგრძნობა.

შესაბამისად, მეორე კომპაქტის მიზნად ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა განისაზღვრა. აქცენტი სწორედ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიის, საინჟინრო და მათემატიკის საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაზე გაკეთდა.

ქართული მხარე უმაღლესი განათლების მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სფეროში არსებული დეფიციტის აღმოსაფხვრელად საუკეთესო გამოსავლად ამერიკული უნივერსიტეტის დაფუძნებას ხედავდა.

ამის შესახებ საუბარია 2011 წლის 4 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურისთვის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის საკომპაქტო ოპერაციების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილ წერილში. დოკუმენტის თანახმად, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია იმ ეტაპზე დარწმუნებული არ იყო, რომ ეს გზა ერთადერთი და საუკეთესო გამოსავალი იყო. მათი ხედვით, კომპაქტის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსება უნდა მოხმარებოდა უმაღლესი განათლების სფეროში სისტემურ ჩავარდნებს და არა მხოლოდ – ერთ ახალ ინსტიტუტს.

ამავდროულად, კორპორაციას კითხვები ჰქონდა ბენეფიციარების რაოდენობასთან დაკავშირებითაც. მოგვიანებით, 2011 წლის 16 ნოემბერს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ საქართველოს მთავრობას შეატყობინა, რომ წარმოიშვა შეკითხვები ახალი, ცალკე მდგომი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აშენებისთვის საჭირო ხარჯების რენტაბელობის შესახებ. კორპორაცია ასევე აკრიტიკებდა იმას, რომ პროექტს პირდაპირი ბენეფიციარების შეზღუდული რაოდენობა ეყოლებოდა და მის ფარგლებში მხოლოდ პრივილეგირებული და არა – მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები ისარგებლებდნენ. ამის გამო, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მენეჯმენტმა არ დაამტკიცა საქართველოს მთავრობის უმაღლესი განათლების პროექტის განაცხადი. წერილის თანახმად, კორპორაციამ მზადყოფნა გამოთქვა, განეხილა „ინვესტიციის ალტერნატიული ვარიანტები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს ბენეფიციართა უფრო ფართო წრეზე გათვლილ საგანმანათლებლო პროექტს, ასევე კადრების მომზადებასა და სოფლის ინფრასტრუქტურას.“

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის შენიშვნების გათვალისწინებით, 2011 წლის 15 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ამერიკულ მხარეს მეორე კომპაქტის ფარგლებში განათლების სფეროში განსახილველად ახალი წინადადება წარუდგინა. პრემიერ–მინისტრი განმარტავდა, რომ საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა ამერიკული მხარის შენიშვნები წინა პროექტთან დაკავშირებით, კერძოდ, პირდაპირი ბენეფიციარების შეზღუდული რაოდენობისა და მაღალი კაპიტალური დანახარჯების შესახებ.

წერილის თანახმად, პროექტის მიზნად მთლიანად განათლების სექტორის დასახვა – პროფესიული, ზოგადი და უმაღლესი განათლების ჩათვლით – მნიშვნელოვნად ზრდიდა პირდაპირი ბენეფიციარების რაოდენობას. რაც შეეხება მეორე შენიშვნას, ამერიკული მხარისთვის კაპიტალური ინვესტიციების შემცირების მიზნით, საქართველოს მთავრობა გამოთქვამდა მზადყოფნას, საგანმანათლებლო ინსტიტუტისთვის მიეწოდებინა მიწა და ფიზიკური ინფრასტრუქტურა.

2012 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობამ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში უმაღლესი განათლების მიმართულებით განსახორციელებელი ინვესტიციის ჩამოყალიბების მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა. მის საფუძველზე შედგა დაინტერესებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ე.წ. მოკლე სია (shortlist), რომელთათვისაც 2012 წლის 2 ივნისს საქართველოს მთავრობამ უმაღლესი განათლების მიმართულებით გამოაცხადა მოთხოვნა შეთავაზებების გაკეთების თაობაზე (Request for Proposal). წინადადების მიღების ბოლო ვადად 2012 წლის აგვისტო განისაზღვრა.

პროექტი საერთაშორისო, ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას უკავშირდებოდა. საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულ პირებს საკუთარი წინადადებების განსახორციელებლად ბათუმში არსებულ მიწასა და შენობა-ნაგებობებს: 18,300 კვ.მ. საქართველოს საზღვაო აკადემიის კამპუსს და 7,707 კვ.მ. სამშენებლო ფართს, ასევე დამატებით 4,500 კვ.მ. მიწას და 10,960 კვ.მ. სამშენებლო ფართს სრულიად უფასოდ სთავაზობდა. თუმცა, განმცხადებლებს უფლება ჰქონდათ, მთავრობისთვის ალტერნატიული ადგილმდებარეობა შეეთავაზებინათ. საქართველოს მთავრობა ასევე უზრუნველყოფდა დაახლოებით 20 მლნ. დოლარის ოდენობის სტუდენტური სტიპენდიების დაფინანსებას. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ინვესტიცია კი 25-30 მლნ. დოლარს შეადგენდა.

შეთავაზებული წინადადებების განხილვის შემდეგ, მიჩიგანის შტატის უნივერსიტეტის (Michigan State University) და მისურის უნივერსიტეტის (University of Missouri) კონსორციუმს, რომლებიც საქართველოში თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობდნენ, უმაღლესი ტექნიკური ქულები მიენიჭათ და მიწვეული იქნენ თავდაპირველი განხილვებისთვის.

2012 წლის 29 აგვისტოს გამართულ ასეთ შეხვედრაზე სხვა დეტალებთან ერთად უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობის საკითხიც განიხილეს. ასეთებად თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის დიღმის კამპუსი და ბათუმში Batumi Tower-ის შენობა განისაზღვრა, რაზეც უნივერსიტეტების კონსორციუმი დათანხმდა. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცეპრეზიდენტის მოადგილემ თომას ჰარლიმ 2013 წლის 10 მაისს პროფესორ ჯეიმს თომსონისთვის გაგზავნილ წერილში ასევე აღნიშნა, რომ კონკურსის შედეგად უმაღლესი ტექნიკური ქულა აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების კონსორციუმს ჰქონდა მინიჭებული და მათთან თავდაპირველი დისკუსიები დაწყებული იყო. მისივე ინფორმაციით, შერჩევის პროცესი ბოლომდე დასრულებული არ ყოფილა და გადასაწყვეტი რჩებოდა სერიოზული საკითხები, მათ შორის პარტნიორობის სიცოცხლისუნარიანობა, კომპაქტის შემდგომი პირობების მდგრადობა და ღირებულება.

2012 წლის 22 სექტემბერს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში, Batumi Tower-ის შენობაში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პრეზენტაცია გამართა. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტი ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან თანამშრომლობით ხორციელდებოდა. უნივერსიტეტში სწავლის დაწყება, სავარაუდოდ, მომავალი წლიდან უნდა გამხდარიყო შესაძლებელი.

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ინფორმაციით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, ახალმა მთავრობამ ითხოვა დრო, რათა კომპაქტის განვითარების პროცესისა და მისი კომპონენტებისთვის გადაეხედა. ახალი მთავრობა დათანხმდა კომპაქტის პრიორიტეტებს, თუმცა მას წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა სახელმწიფო უნივერსიტეტების შესაძლებლობის შესახებ. მათივე ცნობით, წინა ხელისუფლებას მიაჩნდა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს არ ჰქონდათ მეცნიერების, ტექნოლოგიის, საინჟინრო და მათემატიკის დარგებში (STEM) გაუმჯობესებული სასწავლო პროგრამების განვითარების შესაძლებლობა, ახალმა ხელისუფლებამ კი უმაღლესი განათლების კომპონენტის ერთ–ერთ მიზნად სწორედ არსებული უნივერსიტეტების გაძლიერება დაისახა. ცვლილებების შედეგად, სახელმწიფო უნივერსიტეტები კომპაქტის ინვესტიციის პირდაპირი ბენეფიციარები გახდნენ.

შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის 7 თებერვალს მეორე კომპაქტის ფარგლებში უმაღლესი განათლების მიმრთულებით შეთავაზებების გაკეთების თაობაზე (Request for Proposal) ახალი მოთხოვნა გამოაცხადა. დოკუმენტის თანახმად, ამ პროგრამების თანადაფინანსების (დაახლოებით 50 მლნ აშშ დოლარით) ვალდებულება საქართველომ 20 წლის განმავლობაში აიღო.

საბოლოოდ, 2013 წლის 26 ივლისს საქართველოს მთავრობამ აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან 140 მლნ დოლარის ღირებულების მეორე ხუთწლიან კომპაქტს მოაწერა ხელი. მის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებებით დაიხარჯება. უმაღლესი განათლების პროექტის განხორციელებისთვის, კომპაქტის ფარგლებში, გრანტის სახით 30 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირებაა დაგეგმილი. პროექტით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებისგან შემდგარი კონსორციუმი საქართველოში საბაკალავრო პროგრამებს განახორციელებს, რომელთა კურსდამთავრებულები საინჟინრო, ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში საქართველოში ამერიკულ დიპლომებს მიიღებენ. საერთაშორისო ორეტაპიან ტენდერში გამარჯვებულ სან დიეგოს უნივერსიტეტთან (San Diego State University) ერთად საბაკალავრო პროგრამები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდება.

ამასთან, 2015 წლის 11 მარტს ცნობილი გახდა, რომ სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ“ Batumi Tower-ის შენობა 25 004 626 აშშ დოლარად გაყიდა. სააგენტომ აღნიშნული სახელმწიფო ობიექტი ელექტრონულ აუქციონზე საპრივატიზებოდ, პირობიანი ფორმით გამოიტანა.

Batumi Tower-ის შენობა შპს „ბათუმი თაუერმა“ (ს.კ. 404483019 ) შეიძინა. კომპანია ვალდებულია საპრივატიზებო ქონების ბაზაზე განახორციელოს სასტუმრო კომპლექსისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის (მათ შორის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სივრცე, გასართობი ობიექტები და სხვა) შექმნა, განახორციელოს 15 000 000 (თხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარის ინვესტიცია და უზრუნველყოს აღნიშნული უძრავი ქონების არანაკლებ 4-ვარსკვლავიან, მინიმუმ - 100 ნომრიან სასტუმროდ გადაქცევა.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს” მიერ ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 2012 წელს შპს „ბათუმი თაუერის“ მიერ ე.წ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობამ 73 740 591 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება შენობის მოვლისა და შენახვის ხარჯებს, შენობა 2012 წელს 185 752 ლარი, 2013 წელს კი 215 989 ლარი დაჯდა.
 ახალი ამბები
  • პრემიერი: მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირების ასე შეწყალება მიუღებელიასაქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის მიერ მკვლელობაში მსჯავრდებული სამი ადამიანის შეწყალება პრემიერმინისტრმა გიორგი გახარიამაც გააკრიტიკა. როგორც მან ჟურნალისტებთან განაცხადა, ამ მხრივ საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია. „შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, თუმცა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიციელის მკვლელის და საერთოდ მკვლელის, მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირების ასე შეწყალება. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებებიც, რაც დასტურდება იმ ნაბიჯით, რაც ქალბატონმა პრეზიდენტმა გადადგა - გამოაცხადა მორატორიუმი. უნდა იყოს საერთო მსჯელობა პარლამენტთან ერთად და რა თქმა უნდა, რაღაც ფილტრები უნდა გაჩნდეს იმისთვის, რომ მძიმე დანაშაულში, განსაკუთრებით მკვლელობისთვის მსჯავრდებული ადამიანები, ასეთი ფორმით არ შეიწყალონ“, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს, 18 სექტემბერს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საპარლამენტო მდივან დიმიტრი გაბუნიას ნაცვლად ბრიფინგი თავად გამართა და განაცხადა, რომ წესების ცვლილებამდე პატიმრების შეწყალებაზე მორატორიუმს აცხადებს. ბოლო დღეების განმავლობაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილს 28 აგვისტოს, მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების შეწყალებასთან, კონკრეტულად კი რამდენიმე მსჯავრდებულის შეწყალებასთან დაკავშირებით აკრიტიკებენ. საუბარია 2014 წელს პოლიციელ თარაშ მუკბანიანის მკვლელობისთვის, 2004 წელს დავით ოთხმეზურის მკვლელობისა და 1994 წელს გიორგი ქოიავას მკვლელობისთვის მსჯავრდებულების შეწყალებაზე. მმართველი გუნდი და ოპოზიცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან ამ საკითხის ირგვლივ დამატებით განმარტებებს მოითხოვენ. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა სულ 34 მსჯავრდებული, მათ შორის 1 არასრულწლოვანი და 8 ქალი შეიწყალა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ შეწყალებულთა შორის ერთ-ერთი პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულიც იყო, რასაც საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა. 29 აგვისტოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ ფაქტის განმარტებას არ აპირებს, რადგან შეწყალება მისი დისკრეციული უფლებაა. სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მოქმედი შეწყალების კომისია რამდენიმე წევრმა დატოვა. მაშინ ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ კომისიის დაკომპლექტებაზე მუშაობა დაიწყეს, თუმცა ჯერჯერობით კომისია არ მოქმედებს. კრიტიკის ფონზე 6 სექტემბერს სალომე ზუაბიშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შეწყალების გამოყენების უფლება დროულად დაიხვეწოს. 2019 წლის მარტში ცნობილი გახდა, რომ შეწყალების კომისია იუსტიციის სამინისტროში ... ...
  • იუსტიციის მინისტრი გლდანის პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრების მიერ მოყვანილი მოსავლის აღებას დაესწრო (R)„ჩვენ მიერ გლდანში გაზაფხულზე შემოტანილი პროექტის შედეგად, მსჯავრდებულები უკვე მოსავალს იმკიან და ფინანსურ შემოსავალსაც იღებენ“, _ ასე დაიწყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა N8 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულებთან შეხვედრა.  მინისტრი გლდანის N8 პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე 2019 წლის გაზაფხულიდან მოქმედ სასოფლო-სამეურნეო პროექტის ფარგლებში, მსჯავრდებულების მიერ მოყვანილი მოსავლის აღების პროცესს დაესწრო. დღეს პატიმრებმა  შემდეგი მოსავალი აიღეს - ორ-ორი სახეობის ლობიო და ჭარხალი, კიტრი, პომიდორი, რეჰანი, შაშკულავი და ოხრახუში, ასევე ჟოლო.   პროექტში 7, გრძელვადიანი საპატიმრო სასჯელის მქონე პირია ჩართული. აღსანიშნავია, რომ აღებული მოსავლის რეალიზაციას, საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით, პატიმრები  ერთ-ერთ დიდ სუპერმარკეტში ახორციელებენ. გარდა ამისა, მსჯავრდებულების მიერ მოყვანილ პომიდორსა და იისფერ ლობიოს კერძების დასამზადებლად კაფე "ლიტერა” ყიდულობს. პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული თანხა პროექტში დასაქმებული პატიმრების შემოსავლის წყაროა. დღეისათვის, პროექტის ფარგლებში პატიმრებს 2000 ლარამდე შემოსავალი აქვთ მიღებული. თანხის ერთი ნაწილი მათ პროექტის დაფინანსებას დაუთმეს, ხოლო დანარჩენი თანხა მათ ბარათებზე შემოსავლის სახით დაირიცხა. დღესვე,  მინისტრმა პროექტში მონაწილეობისთვის მადლობის სიგელები გადასცა პროექტის  მხარდამჭერი სსიპ "სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"-ის აგრონომებს, ზვიად ბობოქაშვილს, ირმა ირემაშვილს და ფრიდონ სანაიას, რომლებიც მსჯავრდებულებს პროდუქციის მოყვანაში უწევენ დახმარებას. ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე ტაბატაძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, გიორგი ხანიშვილი, საფრანგეთ - საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი, ანტუან ლორენ ბარდონი, „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“, "სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"-სა და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მინისტრის თქმით, მსგავსი ტიპის პროექტში მონაწილეობა ე.წ. დახურული ტიპის დაწესებულების მსჯავრდებულებისათვის საუკეთესო საშუალებაა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და პატიმართა რეაბილიტაცია - რესოციალიზაციისათვის. პროექტი, რომლის ფარგლებშიც N8 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულები სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმდნენ, გაზაფხულზე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, თეა წულუკიანის ინიციატივითა და საფრანგეთ -საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის, ასევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქტიური ხელშეწყობით შემუშავდა. პროექტის მიზანია, დაწესებულებაში მყოფი სრულწლოვანი მსჯავრდებულების, მათ შორის, უვადო სრულწლოვანი პატიმრების დასაქმება. პროექტის მხარდამჭერები საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან ერთად არიან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სსიპ "სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი" და შპს "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია". ... ...
  • მაია მელიქიძის ინიციატივით ენერგო წყაროების ლაბორატორია დაფუძნდა (R)საქართველოში პირველად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში განახლებადი ენერგო წყაროების ლაბორატორია გაიხსნა. RES Lab-ის შექმნის მიზანია საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში მოქმედი კომპანიების წინაშე არსებული გამოწვევების განხილვა, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და კონსულტაციების გამართვა. ლაბის ფარგლებში შეიქმნება სადისკუსიო პანელი, სადაც კერძო და სახელმწიფო ინსტიტუციები გაერთიანდება. პანელური შეხვედრების ფორმატში მუდმივად განიხილება კვლევების შედეგები, რეკომენდაციები და მისი განხორციელების გზები საქართველოში.  ლაბორატორიის ფარგლებში ეტაპობრივად გაწევრიანდებიან სხვადასხვა ორგანიზაციები, წევრობა არ ითვალისწინებს ფინანსურ კონტრიბუციას და მოიაზრებს მხოლოდ ინტელექტუალურ და აკადმიურ პარტნიორობას. განახლებადი ენერგო წყაროების ლაბორატორიის დაფუძნების ინიციატორია სემეკის წევრი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წარმომადგენელი მაია მელიქიძე. ... ...
  • ჩოხატაური-ლეჟაისკი _ დიდი სამომავლო გეგმებიმიმდინარე წლის 4-11 სექტემბერს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია, საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ მამალაძის, მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის მინდია ჟღერიას, საკრებულოს აპარატის სპეციალისტების ჯუმბერ ბერძენიშვილისა და ნაზი ბერძენიშვილის შემადგენლობით, ოფიციალური მიწვევით იმყოფებოდა პოლონეთის ქალაქ ლეჟაისკში. დელეგაციის წევრები დაესწრნენ ყოველწლიურ ტრადიციულ შემოდგომის ფესტივალს, რომელშიც მონაწილეობა იღებს, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალური სამსახურები, სოფლების თვითმმართველობები, ასევე, პოლონეთის პარლამენტის წევრები და საეკლესიო პირები. ვიზიტის დროს გახორციელდა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა უშუალოდ ქალაქ ლეჟაისკის თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებთან, სადაც სტუმრები ადგილზე გაეცნენ თვითმმართველობის მუშაობის წარმატებულ პრაქტიკას. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელები ესტუმრნენ ლეჟაისკის სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელს. საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ მამალაძის ინიციატივით მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში პოლონეთის დელეგაციის სტუმრობისას დაიწყო, მომავალში იმ გამოცდილების გაზიარების შესახებ, რომელიც ქალაქ ლეჟაისკში არსებულ აღმოსავლეთი ევროპის მასშტაბით წარმატებულ სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელს გააჩნია. ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეულია, რომ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის დასრულებისა და ფუნქციონირების დაწყების შემდეგ, პოლონეთის მხარე დახმარებას გაუწევს სასწავლებელს, როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე, შესაძლებელი იქნება გაცვლითი პროგრამების გახორციელება. პოლონეთის მხრიდან, ასევე, გამოითქვა მზაობა, მოხდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის და ქალაქ ლეჟაისკის რამდენიმე სკოლის დამეგობრება, გამოცდილების გაზიარება და სამომავლოდ ერთობლივი პროექტების გახორციელება. 2020 წლის ივნისში, ქალაქ ლეჟაისკში გაიმართება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის 20-ზე მეტი მაღალი დონის შემსრულებელი, მათ შორის სპეციალური სტუმრის სტატუსით მიწვეულია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული ანსამბლი „ამაღლება, რომლის გამოსვლებს ფესტივალის ერთი დღე მთლიანად ... ...
  • ზურაბიშვილის პირველი კომენტარი სკანდალურ შეწყალებებზე: "არ მჩვევია, ვინმე სხვაზე გადავიტანო პასუხისმგებლობა"საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ შეწყალებებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება პირადად მან მიიღო და ამაში არავინ ჩარეულა: "იყო ბევრი სპეკულაცია სხვადასხვა ადამიანის ჩარევაზე, მათ შორის ჩემს საპარალამენტო მდივანზე, მაგრამ ეს არ არის მისი კომპეტენცია და ის არ შეიძლება, ჩარეული ყოფილიყო. მე მივიღე გადაწყვრტილება და არ მჩვევია, ვინმე სხვაზე გადავიტანო პასუხისმგებლობა“, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში ამ წუთებში მიმდინარეობს. მისივე თქმით, მსჯავრდებულთა შეწყალებაზე მორატორიუმს აცხადებს. „როგორც პრეზიდენტი, მე ვაცხადებ მორატორიუმს შეწყალებაზე. მერე ვნახოთ როგორ იქნება, წესები როგორი იქნება და როგორ იქნება შეწყალება, ამის მიხედვით განისაზღვრება", _ განაცხადა ზურაბიშვილმა. ამავე თემაზე: ზურაბიშვილის მიერ შეწყალებული ძებნილის სკანდალი: "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ძალიან მეშინია" მკვლელები, ყაჩაღები და ახლა უკვე ძებნილი _ ვინ შეიწყალა სალომე ... ...

არქივი

ზაფრანი

საკვები, რომელიც ხანგრძლივი სიცოცხლის საწინდარია

ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია კვებასთან....

მუდმივად დაამატეთ სოდა თქვენს ყავას

სოდას უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია....

სიმართლე სანთლების შესახებ

ზოგიერთი სურნელოვანი სანთელი ორგანიზმისთვის მავნებელი...

სანამდე მივყავართ უძილობას

გარკვეული მიზეზების გამო, ხშირად გიწევთ...

როგორ უნდა მოხიბლოთ ქალი

ვერძი – ქალი ვერძების დიდ...

ქალები, რომელთა შეყვარებასაც მწარედ ინანებთ

ვერძი - მამაკაცური პლანეტა მარსი,...
კარმიდამო ჩემი

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...

როგორ ვუმკურნალოთ კბილებს

ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სასიკეთო...

ჭარბი ტენიანობის მიზეზებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ

თხილის კულტურის სიდამპლის და სოკოვანი...

როგორ მოვიქცეთ ჭექა-ქუხილის დროს?

წელიწადის დროებსა და თვეებს შორის,...

სეზონის შესაფერი სამუშაოებისთვის მზადყოფნა აუცილებელია

ზოგს თოხნა და სარეველებისგან ბოსტნის...

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...