გენდერული ბალანსი დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

პოლიტიკა

გენდერული ბალანსი დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

2015 ივლ 31 14:48:30

2014 წლის 15 ივნისს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. ამომრჩეველმა 71 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს წევრები, 12 თვითმმართველ ქალაქში - მერი, 59 მუნიციპალიტეტში კი გამგებელი აირჩია.

ბოლო რამდენიმე წელია, არა ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს, გააფართოვოს ქალთა წარმომადგენლობა როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2014 წელს გამოაქვეყნა კვლევა 2015 წლის  თვითმმართველობის არჩვნებამდე სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის მუნიციპალიტეტებში ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ  საკრებულოს წევრთა შორის მხოლოდ 12% იყო ქალი, მუნიციპალიტეტებში წამყვან თანამდებობებს კი კაცები იკავებდნენ.

წინამდებარე კვლევის შედეგების მიხედვით, სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილი არ არის. ამჯერად „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ კვლევის გეოგრაფიულ-ადმინისტრაციული მასშტაბი გააფართოვა და დასავლეთ საქართველოს 37 მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთი -ზუგდიდი, ქ. ზუგდიდი, ხობი, სენაკი, მარტვილი, აბაშა, მესტია, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, ფოთი; გურია - ოზურგეთი, ქ.ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური, აჭარა - ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, ხულო, ქედა, შუახევი. იმერეთი - ქუთაისი, სამტრედია, თერჯოლა, ზესტაფონი, წყალტუბო, ჭიათურა, ხონი, ვანი, ბაღდათი, ხარაგაული. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - ამბროლაური, ქ. ამბროლაური, ონი, ცაგერი) არსებული მდგომარეობა გამოიკვლია. კვლევის შედეგი გვიჩვენებს: ამ რეგიონების 37 თვითმმართველ ერთეულში საკვანძო თანამდებობებზე ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი; ქალების უმრავლესობას არ უკავია მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა მისაღებად აუცილებელი თანამდებობები; 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დასავლეთ საქართველოს საკრებულოებში 1086 მანდატიდან, ქალებმა სულ 134 მანდატი მოიპოვეს, რაც საერთო რაოდენობის 12 %-ის ტოლია; ზემოთ ჩამოთვლილ 37 მუნიციპალიტეტს შორის, მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში ონისა და ხარაგაულის საკრებულოებს ჰყავს ქალი თავმჯდომარე;

რაც შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებს, ქალები აღნიშნულ პოზიციას მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტში - ქალაქ ოზურგეთის, ხარაგაულისა და თერჯოლის საკრებულოებში იკავებენ; დასავლეთ საქართველოს საკრებულოების 185 მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარეს შორის მხოლოდ 32 არის ქალი, რაც საერთო რაოდენობის 17 % შეადგენს;

აღსანიშნავია, რომ კომისიების თავმჯდომარეები მხოლოდ მამაკაცები არიან - ზუგდიდის თემის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, მესტიის, ქედის, ხელვაჩაურის, ქ. ამბროლაურის, ამბროლაურის თემის, წყალტუბოს, ტყიბულის, ბაღდათისა და ვანის საკრებულოებში;

დასავლეთ საქართველოს საკრებულობის 217 ფრაქციიდან ქალი თავმჯდომარე მხოლოდ 18 ფრაქციას ჰყავს, რაც საერთო რაოდენობის 8%-ის ტოლია;

საკვლევი მუნიციპალიტეტების საკრებულოების აპარატის მმართველ რგოლში ქალები და მამაკაცები მეტ-ნაკლებად თანაბრად არიან წარმოდგენილნი, საკრებულოების აპარატში კი ქალთა რაოდენობა  56%-ია.

დასავლეთ საქართველოს საკრებულობიდან გენდერული ბალანსი ყველაზე მეტად დაცულია ქ. ოზურგეთის საკრებულოში, სადაც 15 წევრიდან 7 ქალია, 8 მამაკაცი; საკრებულოს თავმჯდომარე მამაკაცია, მისი მოადგილე კი ქალი; კომისიის 5 თავმჯდომარიდან 3 ქალია, 2 მამაკაცი; ფრაქციის 8 თავჯდომარიდან კი 3 ქალია, 5 მამაკაცი;

საკვლევი მუნიციპალიტეტების გამგეობებში/მერიებში სულ 4 484 მოხელეა დასაქმებული, რომელთაგან ქალი 42 %-ია, 1 872 მოხელე.

ოცდაჩვიდმეტივე მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი მამაკაცია და მათ 95 მოადგილეს შორის მხოლოდ 8 არის ქალი. აღსანიშნავია, რომ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 4 მოადგილეს შორის ორი ქალია, ორიც მამაკაცი. ქალი მოადგილეები ჰყავთ ასევე სენაკის, მესტიის, ონის, ტყიბულის, სამტრედიისა და ჭიათურის გამგებლებს.

შესწავლილი მუნიციპალიტეტების გამგეობის/მერიის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა უმრავლესობა მამაკაცია. 325 სამსახურის უფროსს შორის მხოლოდ 58  არის ქალი:

რაც შეეხება გამგეობების/მერიის განყოფილების უფროსებს, ქალები და მამაკაცები მეტნაკლებად თანაბრად არიან წარმოდგენილნი, 570 უფროს შორის 234 ქალია.

დასავლეთ საქართველოს გამგეობებს/მერიებს შორის გენდერული ბალანსი ყველაზე უკეთ მესტიის გამგობაშია დაცული, სადაც 91 დასაქმებულს შორის 46 ქალია, 45 კი მამაკაცი; გამგებელი მამაკაცია, თუმცა მის ორ მოადგილეს შორის ერთი მამაკაცია, მეორე ქალი; სამსახურის უფროსებს შორის 5 ქალია, 4 მამაკაცი; განყოფილების უფროსებს შორის კი 13 ქალია, 5 მამაკაცი.

ასევე აღსანიშნავია, რომ გარდა განყოფილების უფროსისა სხვა არც ერთ მაღალ პოზიციაზე ქალები არ არიან წარმოდგენილნი ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.

უცხოური გამოცდილება - „საერთაშორისო გამჭვირალობა - საქართველომ“ წინამდებარე კვლევის პარალელურად მოიძია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია ქალთა წარმომადგენლობა საჯარო პოლიტიკაში ევროპულ სახელმწიფოებში. წარმოგიდგენთ რამდენიმე მაგალითს: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა „ოჯახის, სენიორების, ქალებისა და ახალგაზრდობის ფედერაციული სამინისტროს“ მიერ მომზადებული ანგარიში “გერმანიაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ატლასი”)

გერმანია დაყოფილია 13 ფედერაციულ მიწად (Land) და 3 ფედერაციული მიწის სტატუსის მქონე ქალაქად. კონსტიტუციის მიხედვით, თითოეულ მიწას აქვს უმაღლესი თვითმმართველობის განხორციელების საშუალება და 4–5 წელიწადში აირჩევა საკანონმდებლო ორგანოები  ანდთაგები, რომლებიც თავის მხრივ ადგენენ და ამტკიცებენ რეგიონალურ მთავრობას და ირჩევენ მის მეთაურს (Minister-President).

მიწები იყოფა რაიონებად (Kreis) და დამოუკიდებელი ქალაქებად (Kreisfreie Stadt). ჰამბურგის და ბერლინის მიწები იყოდა ოლქებად (Bezirk), რაიონები - ქალაქებად (Stadt) და თემებად (Gemeinde), დამოუკიდებელი ქალაქები - დასახლებებად (Ortschaft), ჰამბურგის და ბერლინის მიწების ოლქები-ადგილობრივ კვარტლებად (Ortsteil), ქალაქებად, თემებად, დასახლებებად (Wohngebiet). ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა დონეზე არსებობენ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები. დასკვნა

თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებში დიდი ხანია მიღწეულია კონსენსუსი იმაზე, რომ საჯარო პოლიტიკაში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი წარმომადგენლობა ეფექტური სახელმწიფო მმართველობის ერთ-ერთი საფუძველია. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შექმნას ინსტიტუციური მექანიზმები, რომლითაც გადაილახება ყველა ის ბარიერი, რაც ხელს უშლის ქალებს პოლიტიკური პოზიციების მოპოვებაში, მით უმეტეს, იმ პირობებში როდესაც ქვეყანაში ქალთა რაოდენობა 50%-ზე მეტია.

ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში ქალთა სათანადო წარმომადგენლობის აუცილებლობაზე მკაფიო რეკომენდაციები აქვს წარმოდგენილი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს. ევროსაბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შექმნას სათანადო პირობები, რათა ქალებს „გაუადვილდეთ ოჯახური და სამუშო ცხოვრების აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებასთან კომბინირება“.

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ თანახმად, სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, იზრუნოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, რაც გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას, ლიდერ ქალთა გამოვლენას და მათ შემდგომ გაძლიერებას. ამ ვალდებულებების შესასრულებლად კარგი იქნებოდა პოლიტიკურ პარტიებს ქალები წარედგინათ მერის/გამგებლის ან საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატებად.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ მოუწოდებს ხელისუფლებას, პოლიტიკურ პარტიებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, იზრუნონ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაზრდაზე, რათა ცენტრალური თუ ადგილობივი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყველა სოციალური ჯგუფის ინტერესებს უკეთ აკმაყოფილებდეს.

წყარო: http://www.transparency.ge/blog/kalebi-tvitmmartvelobashi-genderuli-balansi-dasavlet-sakartvelos-munitsipalitetebshi
 ახალი ამბები
  • დამტვრეული ინვეტარი, მიტოვებული, არგახსნილი მუზეუმი და ბალახებში ჩაფლული პარკი შემოქმედშიეს ფოტოები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შემოქმედის ერთ-ერთ პარკსა და 2 წლის წინ აშენებულ, ჯერ არგახსნილ, ვარლამ სიმონიშვილის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არის გადაღებული. როგორც ფოტოებიდან ჩანს, ახალგარემონტებულ პარკში, ახალაშენებულ საპირპარეშოში საშინელი მდგომარეობა. დამტვრეული ინვეტარი. სოფელ შემოქმედში ახალი პარკი და ეთნოგრაფიული მუზეუმი 2015-2017 წლებში ... ...
  • ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას შეხვდნენ (R)ცენტრალური, საკანონმდებლო, სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ურეკის, შრომის, ნატანების, ზემო ნატანების მოსახლეობას შეხვდნენ და არსებულ საჭიროებებზე ინფორმაცია მიიღეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრობლემების გადაჭრის გზებზე მოსახლეობასთან ერთად იმსჯელეს.შეხვედრაზე ყურადღება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამახვილდა. საუბარი შეეხო მუნიციპალურ და სახელმწიფო პროგრამებს. მოსახლეობამ მთავარ საჭიროებად წყალმომარაგებისა და შიდა გზების პრობლემების მოგვარება დაასახელა. ასევე, ჭაბურღილების, გარე განათების, ტროტუარების მოწყობა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, თემურ ჭკუასელი, ირაკლი ხახუბია, გია გაჩეჩილაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ კალანდაძე, გურიის მხარის რწმუნებული ზურაბ ნასარაია, მპგ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ოზურგეთის საოლქო ორგანიზაციის წევრები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია, ოზურგეთის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. ... ...
  • ბახმაროს დოღის საპრიზო ფონდიუკვე მეორე წელია, რაც ბახმაროში დოღი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება. „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ სპონსორებთან ერთად სპეციალური საპრიზო ფონდი და საჩუქრები დააწესა. წყალ მარგებელთან ერთად ღონისძიების გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკია“, ღონისძიების პარტნიორები არიან ასევე კომპანია გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი. ღონისძიების ფარგლებში შედგება 4 გარბენი: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულაგარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარიI ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი;I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; მონაწილეობაღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირმა უნდა გაიროს რეგისტრაცია 18 აგვისტოს 10:00 დან 18:00 საათამდე, რეგისტრაცია გაიმართება ბახმროში, დოღის სტარტის მიმდებარე ტერიტორიაზე.აუცილებელია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა. რეგისტრაციის დროს სავალდებულოა ცხონოსანი გამოცხადდეს ცხენის ... ...
  • ოზურგეთის ბაზარში ძაღლმა სოფელ მელექედურის მცხოვრები დაკბინადღეს ოზურგეთის აგრარულ ბაზარში ძაღლმა მოქალაქე დაკბინა. მელექედურელი მამაკაცი ბევრს ეცადა, ძაღლი მოეშორებინა, თუმცა, ცხოველის მოსაგერიებლად  ვერც ირგვლივ შემოკრებილი ხალხი აღმოჩნდა საკმარისი და სამაშველო სამსახრური გამოიძახეს. ბაზარში მომუშავე ქალბატონი მანანა ფერცულიანი ამბობს, რომ ახლახან ის დაკბინა მიუსაფარმა ძაღლმა და დღემდე მკურნალობას გადის. _ ამ მიუსაფარ ძაღლებს დღეში რამდენჯერ ვაჭმევ, არ ვიცი. მაინც მე დამკბინეს. რა უნდა ვქნა? ვინმემ თუ არ მოაგვარა ეს საკითხი, კარგად არ დასრულდება ამ ძაღლების პარპაში. ახლახან რომ ბავშვი დაკბინა, მთელმა ოზურგეთმა იცის, _ გვითხრა მანანა ფერცულიანმა. ოზურგეთის სერვისცენტრის უფროსმა თენგიზ ქუტიძემ „გურია ნიუსთან“ თქვა, რომ ძაღლი, რომელმაც მოქალაქე დაკბინა, იდენტიფიცირებულია და მალე გადაიყვანენ თავშესაფარში. _ ბაზარი კერძო ტერიტორიაა  და თუ იქედან ოპერატიულად მოგვმართავენ ასეთ დროს, ჩვენ რეაგიებას არ დავაყოვნებთ, _ გვითხრა მან. ვრცლად ოზურგეთში მოხეტიალე მიუსაფარი ძაღლების, მათ მიერ მიყენებული დაზიანებების და მათზე ზრუნვის შესახებ,  სტატიას უახლოეს საგაზეთო ნომერში ... ...
  • „გალტ ენდ თაგარტმა“ კვლავ წარმატებით განათავსა „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის 2-წლიანი ობლიგაციები...სს „გალტ & თაგარტმა“ კიდევ ერთხელ უზრუნველყო შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების, 2 წლიანი ობლიგაციების წარმატებით გამოშვება. ეს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიისთვის“ რიგით მეოთხე ემისიაა, რაც კომპანიის სტაბილურობაზე, ინვესტორების მხრიდან ნდობის მაღალ ხარისხზე და ზოგადად, კომპანიის მზარდ ტენდენციებზე მეტყველებს.  „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ მომხმარებელს უკვე მეოთხედ აძლევს შესაძლებლობას, დააბანდოს თავისუფალი ფულადი სახსრები კომპანიის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. ფასიანი ქაღალდის წლიური ფიქსირებული განაკვეთი შეადგენს 7,5%-ს, უახლოეს მომავალში კომპანია გეგმავს აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაშვებას ადგილობრივი საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში და შესაბამისად, მოხდება დარიცხული პროცენტის გათავისუფლება გადასახადებისაგან, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებს ინვესტორებისთვის. ობლიგაციების ვადა შეადგენს 2 წელს და მისი სრულად დაფარვა მოხდება 2021 წლის 9 აგვისტოს. განთავსების აგენტი, როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, აქაც „გალტ & თაგარტია“.  „მოხარულები ვართ, რომ “საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ“ კიდევ ერთხელ, უკვე მეოთხედ, წარმატებით განათავსა ობლიგაციები ადგილობრივ ბაზარზე. ობლიგაციებზე მოთხოვნამ ჩვენს მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ძალიან სასიხარულოა რადგან ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანიის ძალიან მაღალ სანდოობაზე და „გალტ & თაგარტის“ მაღალ პროფესიონალიზმზე მეტყველებს. გვემაყება ის ფაქტიც, რომ ჩვენი და „გალტ & თაგარტის“ თანამშრომლობა უკვე წლებია ასე წარმატებულად გრძელდება“ , - განაცხადა საქართველოს სალიზინგო კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ელდარ ახვლედიანმა.  „მოხარული ვარ, აღვნიშნო „გალტ & თაგარტის“ როლი „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაციების წარმატებით განთავსებაში. კიდევ ერთი წარმატებული განთავსება მეტყველებს, როგორც „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ სანდოობაზე, ისე, ზოგადად საქართველოში მსგავს ტრანზაქციებზე ინვესტორების მხრიდან ნდობის ზრდაზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის კომპანიებისთვის დაფინანსების კიდევ ერთი მეტად ხელსაყრელი წყარო. მინდა მივულოცო „გალტ & თაგარტის“ მთელ გუნდს, რომელიც საკუთარი  გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის წყალობით, გახდა საინვესტიციო-საბანკო მომსახურების მიმწოდებელი წამყვანი კომპანია ქვეყანაში“, - განაცხადა „გალტ & თაგარტის“ მმართველმა დირექტორმა - ოთარ შარიქაძემ. ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...