"გურია ნიუსის" ჟურნალისტები საკრებულოს თავმჯდომარეების წინააღმდეგ

პოლიტიკა

"გურია ნიუსის" ჟურნალისტები საკრებულოს თავმჯდომარეების წინააღმდეგ

2012 მაი 7 13:14:53
"გურია ნიუსის" ჟურნალისტებმა _ ნატო გოგელიამ და ჟანა მეგრელიშვილმა, ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს 11 აპრილს მიმართეს.

ჟურნალისტები ოზურგეთისა და ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარეების ბრძანებებს ასაჩივრებენ, რომელთა თანახმად, მოქალაქეებს ადმინისტრაციულ შენობაში გადაადგილება ეზღუდებათ.

ოზურგეთსა და ჩოხატაურში, ერთმანეთის ანალოგიური ბრძანება, ერთი და იმავე რიცხვში, 2012 წლის 12 მარტს არის გამოცემული _ ოზურგეთში - #52, ჩოხატაურში კი _ #55.

ამ ბრძანებებმა დღის სინათლე მას შემდეგ ნახეს, რაც ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, რატომ არ შეუშვეს ისინი ადმინისტრაციულ შენობაში კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეების დაკითხვის დროს.

აღსანიშნავია, რომ ჩოხატაურის ხელისუფლებას აღნიშნული ბრძანების არსებობა 13 მარტს, კონტროლის პალატის ვიზიტისას არ გახსენებია. ამ დღეს ნატო გოგელია, მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ ერთს - მოქალაქეთა მისაღებში საჯარო ინფორმაციის დატოვებას ითხოვდა.

_ 2012 წლის 13 მარტს, დაახლოებით 10.30 საათზე, მივედი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, რათა გამომეთხოვა საჯარო ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან და გამგეობიდან. ჩემი სურვილი ვერ განვახორციელე, რადგან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელთან მდგარმა დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა შენობაში არ შემიშვეს და არ მომეცა საშუალება განცხადება დამეტოვებინა გამგეობისა და საკრებულოს კანცელარიაში. დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა, მოგვიანებით კი საკრებულოს თავმჯდომარემ და გამგებელმა, არ მომცეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე არ მეძლეოდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შესვლის უფლება. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში არშეშვების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 12 მარტის #55 ბრძანება. აღნიშნული ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს და არღვევს ჩემს უფლებას. არ მომეცა საშუალება ჩემთვის საინტერესო საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიმეღო, რადგან ვერ მოვახერხე კანცელარიაში განცხადების დატოვება, _ აღნიშნულია ნატო გოგელიას საჩივარში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონიდან გამომდინარე, თვითმმართველობის მუშაობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

_ მე, როგორც ჟურნალისტს, მაქვს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, რათა გავუწიო მონიტორინგი ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას, სწორედ გამჭვირვალობის კუთხით. მიღებული ბრძანების შემდეგ კი, ამის საშუალება მეზღუდება და მჭირდება გაცილებით მეტი დრო და ენერგია მასალის მოსამზადებლად. ამასთან, ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელიც ხდება მონიტორინგის გახორციელება. მაგალითად, სწორედ ამ ბრძანების გამო, ნახევარი საათით გვიან მოვახერხე საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომაზე დასწრება, რომელიც უკვე მთავრდებოდა. ასევე ვერ შევძელი დროულად გამეკეთებინა ნიუსი გამგებლის მოადგილის ქმედებაზე, თუ რამდენად კანონიერად მოექცა იგი მოქალაქეს, როცა მან უარი უთხრა მას მიღებაზე, _ წერს გოგელია სასამართლოს და აღნიშნავს, რომ _ #55-ე ბრძანება ზღუდავს მის კანონიერ უფლებას და ინტერესს.

_ იგი გამოცემულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით, რადგანაც როდესაც ადმინისტრაციული აქტი აწესებს ქცევის ზოგად წესს, ის მიღებულ უნდა იქნეს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახით, გამოცემის შესაბამისი წესით, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია. აღნიშნული სახის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 60-ე პრიმა მუხლის თანახმად, წარმოადგენს აქტის ბათილად ცნობის საფუძველს, _ აღნიშნავს ჟურნალისტი.

გარდა ამისა, ბრძანება #55 ეფუძნება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 117-ე მუხლს, რომელიც ადგენს მხოლოდ საკრებულოს წევრის მიერ მოქალაქეთა მიღების წესს და არ ეხება პირთა შეუზღუდავ წრეს.

ნატო გოგელია მიიჩნევს, რომ მისი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს დასაბუთებული, კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილების საფუძველზე. მოცემულ შემთხვევაში მხოლოდ სასამართლოა უფლებამოსილი ბათილად ცნოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის #55-ე ბრძანება.

გოგელია ხუნდაძის 55-ე ბრძანების ბათილად, ხოლო მეგრელიშვილი, ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის, ალეკო მამეიშვილის 52-ე ბრძანების ბათილობად ცნობას ითხოვს.

_ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 12.03.2012წ. ბრძანება #52 ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს, რადგან მე, როგორც ჟურნალისტს, აღნიშნული ბრძანებით, ხელი მეშლება პროფესიული საქმიანობის გახორციელებაში. 2012 წლის 16 მარტს მივედი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, რათა გუბერნატორის ადმინისტრაციის კანცელარიაში დამეტოვებინა განცხადება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. ჩემი სურვილი ვერ განვახორციელე, რადგან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობის შესასვლელთან მდგარმა დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა შენობაში არ შემიშვეს. მათ მიმითითეს პირველ სართულზე განთავსებულ მოქალაქეთა მისაღებ ოთახზე, თუმცა იქ იმყოფებოდნენ მხოლოდ საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლები; შესაბამისად, განცხადების ჩაბარება ვერ მოვახერხე. დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა არ მომცეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე არ მეძლეოდა ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლის უფლება. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში არშეშვების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 12.03.2012წ. ბრძანება #52. აღნიშნული ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს და არღვევს ჩემს უფლებას. არ მომეცა საშუალება ჩემთვის საინტერესო საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიმეღო, რადგან ვერ მოვახერხე კანცელარიაში განცხადების დატოვება.

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, რომელიც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის განმარტების თანახმად, უნდა აწესებდეს, ცვლიდეს ან ადასტურებდეს “პირის, ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს”. შესაბამისად, საკრებულოს თავმჯდომარე არ იყო უფლებამოსილი, ინდივიდუალური აქტის სახით გამოეცა სამართლებრივი აქტი, რომელიც აშკარად შეიცავს “მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს”. ასეთი სახის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, წარმოადგენს აქტის არარად აღიარების საფუძველს. გარდა ამისა, ბრძანება #52 ეფუძნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 117-ე (აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოებს დებულებაც იდენტური აქვთ და ორივე ბრძანება 117-ე მუხლებს ეყრდნობა) მუხლს, რომელიც ადგენს მხოლოდ საკრებულოს წევრის მიერ მოქალაქეთა მიღების წესს და არ ეხება პირთა შეუზღუდავ წრეს, _ აღნიშნულია მეგრელიშვილის სარჩელში.

ჟურნალისტების სარჩელებს თან ახლავს ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები. მათ სიტყვებს მოწმეებიც ადასტურებენ.

გოგელიას და მეგრელიშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ადვოკატები იცავენ. სწორედ მათი დახმარებით მომზადდა სარჩელები.

ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს ჯერჯერობით არც ერთი სხდომის თარიღი არ ჩაუნიშნავს.
 ახალი ამბები
  • „ნაბეღლავი“, „ბახმარო“, „გალფი“ _ ბახმაროში ტრადიციული დოღის სამზადისიახვალ, ბახმაროში, ფერისცვალების დღესასწაულზე ასულ სტუმრებს ბევრი სიურპრიზი ელით. მზადება უკვე დაწყებულია. ტრადიციულ დოღს,  რომელიც მეორე წელია,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება, წელს ბევრი სიახლე ახლავს _ „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ ახალი სპონსორები მოიძია, რის გამოც საპრიზო ფონდი გაზრდილია. _ წინა წელს დავიწყეთ ეს ღონისძიება ამ მასშტაბით და მაშინ დავპირდით  პირველ რიგში გურულებს და მთელ საქართველოს, რომ ბევრად დიდი მასშტაბი იქნებოდა წელს, რაც ვფიქრობ, რომ შევძელით.  ჩვენი გეგმა, რომ 10 წლის მანძილზე ბახმარო გავხადოთ არამარტო გურიის, არამედ მთელი საქართველოს სავიზიტო ბარათი.  დღეს ვნახე და ძალიან გამიხარდა, რომ დოღში მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია _ მონაწილეები დაგვემატნენ ბათუმიდან, პანკისიდან,  რაც მისასალმებელია. ასევე, სასიხარული და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ბიზნესის ჩართულობაც _  “საქართველოს ბანკის“ შემდეგ, დაგვემატა „გალფი“, „გლოვო“, „კროკო ბეთი“. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ნაწილი და მთავარი ნაწილი შეიძლება ითქვას . ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ სახე ქვეყნის და ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, _ ამბობს კომპანია “წყალი მარგებლის“ დამფუძნებელი მიხო სვიმონიშვილი. სვიმონიშვილი იმედოვნებს, რომ წელს, ბახმაროს დოღს შარშანდელზე მეტი ადამიანი დაესწრება: _  წინა წელს 27 000 ათასი ადამიანი დაესწრო დოღს და ამდენი გაღიმებული ადამიანის ერთად ნახვა ბედნიერებაა. იმედი მაქვს, წელს, ეს რიცხვი მეტი იქნება, _ აღნიშნა სვიმონიშვილმა. კომპანია „გალფის“ ვიცე პრეზიდენტის ნინო ჯიბლაძის თქმით, „გალფისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეკოლოგიურად პასუხისმგებელობიანი აქტივობების მხარდაჭერა“: _  წელს პირველად დავუჭირეთ მხარი ბახმაროს დოღს და მოხარულები ვართ, რომ გარდა საპრიზო ფონდში თანამონაწილეობისა, საჩუქრებს და პრიზებს დავაწესებთ ოთხივე გარბენის გამარჯვებულისათვის, _ თქვა ნინო ჯიბლაძემ. ერთი სიტყვით, „ნაბეღლავი“, წყაროს წყალი „ბახმარო“, მათი გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკი“ და ღონისძიების სპონსორები _ „გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი ხვალ, 19 აგვისტოს, ბახმაროში კარგ სანახაობას გპირდებიან. ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე გამართული დოღი ასეთი იქნება: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულა გარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარი I ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი; I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ... ...
  • გადაიწევს თუ არა აბიტურიენტთა ჩარიცხვების ვადების გამოცხადებააბიტურიენტები სახელმწიფოს მიერ 2019 წელს სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სიას ელოდებიან, რომელიც, ჯერჯერობით, არ ჩანს. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში edu.aris.ge-ს განუმარტეს, რომ დოკუმენტს ახლო მომავალში გამოაქვეყნებენ და ვადებში ეტევიან. თუმცა, ფაქტია, რომ  აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შესატანად ცოტა დრო რჩებათ. საგულისხმოა, ისიც რომ გასულ წლებში უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი აგვისტოს დასაწყისში უკვე გამოქვეყნებული იყო, მაგალითად: 2016 წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია გამოქვეყნდა 28 ივლისს, 2017 წელს – 2 აგვისტოს, 2018 წელს – 6 აგვისტოს. უკავშირდება თუ არა სიის გამოქვეყნების დაგვიანება სამინისტროს მიერ უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების წესში შესატან ცვლილებებს, ამ ეტაპზე უცნობია. შეგახსენებთ, რომ სამინისტრო პირველ ეტაპზე, 2019 წლისთვის უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების მოდელში ცვლილებების შეტანას აპირებდა, მოგვიანებით კი მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი მის საერთოდ გაუქმებაზე ალაპარაკდა, რაც შემდეგ 2020 წლისთვის გადადო. ცნობისთვის! – აბიტურიენტებს უფასო ფაკულტეტების არჩევის ვადა, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან შემდეგი დღის 18:00 საათამდე აქვთ. “ნაეკის” ინფორმაციით, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნება, სავარუდოდ, მომავალი კვირის ბოლოს დასრულდება. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ფაკულტეტების სია, ამ პერიოდისთვის გამოქვეყნებული ... ...
  • საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავსმივმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად, – ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ვლადიმერ კონსტანტინიდმა საოკუპაციო ხაზიდან საქართველოს შვიდი მოქალაქის გატაცებასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში. „შეშფოთებას გამოვთქვამთ საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან შვიდი ადგილობრივი მცხოვრების გატაცების გამო. იმ პირობებში, როცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებულად დაძაბულია მდგომარეობა სოფელ გუგუტიანთკარში ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გამო, საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების გატაცებისა და უკანონო დაკავებების პრაქტიკის გაგრძელება წარმოადგენს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციის აშკარა მცდელობას. საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში“, – აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ვლადიმერ კონსტანტინიდის თქმით, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი; საქმის კურსში არიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. „ჩვენ დაუყოვნებლივ გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი; უკვე დავუკავშირდით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს; პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საოკუპაციო ხაზზე და პატივი სცეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უპირობო შესრულება, რადგან საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა არის ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარების ერთადერთი გზა. მივმართავთ ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად“, – განაცხადა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა. საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები სოფელ ახალუბნის მცხოვრებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, მოქალაქეები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იყვნენ წასული, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან ... ...
  • რუსმა სამხედროებმა სოფელ არცევთან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავესრუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან, ოკუპირებული სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, სოფელ დიდი მეჯვრისხევის მკვიდრი დააკავეს. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. სუს-ის ინფორმაციით, დაკავებული ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. საქართველოს მოქალაქეს ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან. სუს-ის ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული საქართველოს შვიდი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება და ე.წ. სასამართლო პროცესს ელოდება. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მათ ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში სდებენ ბრალს. ე.წ. სასამართლო პროცესი, სავარაუდოდ, ხვალ ჩაინიშნება. სუს-ის ინფორმაციით, ცხელი ხაზის რამდენჯერმე გააქტიურების შემდეგ, გვიან ღამით შედგა დე-ფაქტოცხინვალის წარმომადგენლობასთან კომუნიკაცია, რომლებმაც დაადასტურეს საქართველოს შვიდი მოქალაქის ... ...
  • დამტვრეული ინვეტარი, მიტოვებული, არგახსნილი მუზეუმი და ბალახებში ჩაფლული პარკი შემოქმედშიეს ფოტოები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შემოქმედის ერთ-ერთ პარკსა და 2 წლის წინ აშენებულ, ჯერ არგახსნილ, ვარლამ სიმონიშვილის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არის გადაღებული. როგორც ფოტოებიდან ჩანს, ახალგარემონტებულ პარკში, ახალაშენებულ საპირპარეშოში საშინელი მდგომარეობა. დამტვრეული ინვეტარი. სოფელ შემოქმედში ახალი პარკი და ეთნოგრაფიული მუზეუმი 2015-2017 წლებში ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...