"გურია ნიუსის" ჟურნალისტები საკრებულოს თავმჯდომარეების წინააღმდეგ

პოლიტიკა

"გურია ნიუსის" ჟურნალისტები საკრებულოს თავმჯდომარეების წინააღმდეგ

2012 მაი 7 13:14:53
"გურია ნიუსის" ჟურნალისტებმა _ ნატო გოგელიამ და ჟანა მეგრელიშვილმა, ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს 11 აპრილს მიმართეს.

ჟურნალისტები ოზურგეთისა და ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარეების ბრძანებებს ასაჩივრებენ, რომელთა თანახმად, მოქალაქეებს ადმინისტრაციულ შენობაში გადაადგილება ეზღუდებათ.

ოზურგეთსა და ჩოხატაურში, ერთმანეთის ანალოგიური ბრძანება, ერთი და იმავე რიცხვში, 2012 წლის 12 მარტს არის გამოცემული _ ოზურგეთში - #52, ჩოხატაურში კი _ #55.

ამ ბრძანებებმა დღის სინათლე მას შემდეგ ნახეს, რაც ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, რატომ არ შეუშვეს ისინი ადმინისტრაციულ შენობაში კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეების დაკითხვის დროს.

აღსანიშნავია, რომ ჩოხატაურის ხელისუფლებას აღნიშნული ბრძანების არსებობა 13 მარტს, კონტროლის პალატის ვიზიტისას არ გახსენებია. ამ დღეს ნატო გოგელია, მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ ერთს - მოქალაქეთა მისაღებში საჯარო ინფორმაციის დატოვებას ითხოვდა.

_ 2012 წლის 13 მარტს, დაახლოებით 10.30 საათზე, მივედი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, რათა გამომეთხოვა საჯარო ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან და გამგეობიდან. ჩემი სურვილი ვერ განვახორციელე, რადგან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელთან მდგარმა დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა შენობაში არ შემიშვეს და არ მომეცა საშუალება განცხადება დამეტოვებინა გამგეობისა და საკრებულოს კანცელარიაში. დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა, მოგვიანებით კი საკრებულოს თავმჯდომარემ და გამგებელმა, არ მომცეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე არ მეძლეოდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შესვლის უფლება. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში არშეშვების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 12 მარტის #55 ბრძანება. აღნიშნული ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს და არღვევს ჩემს უფლებას. არ მომეცა საშუალება ჩემთვის საინტერესო საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიმეღო, რადგან ვერ მოვახერხე კანცელარიაში განცხადების დატოვება, _ აღნიშნულია ნატო გოგელიას საჩივარში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონიდან გამომდინარე, თვითმმართველობის მუშაობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

_ მე, როგორც ჟურნალისტს, მაქვს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, რათა გავუწიო მონიტორინგი ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას, სწორედ გამჭვირვალობის კუთხით. მიღებული ბრძანების შემდეგ კი, ამის საშუალება მეზღუდება და მჭირდება გაცილებით მეტი დრო და ენერგია მასალის მოსამზადებლად. ამასთან, ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელიც ხდება მონიტორინგის გახორციელება. მაგალითად, სწორედ ამ ბრძანების გამო, ნახევარი საათით გვიან მოვახერხე საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომაზე დასწრება, რომელიც უკვე მთავრდებოდა. ასევე ვერ შევძელი დროულად გამეკეთებინა ნიუსი გამგებლის მოადგილის ქმედებაზე, თუ რამდენად კანონიერად მოექცა იგი მოქალაქეს, როცა მან უარი უთხრა მას მიღებაზე, _ წერს გოგელია სასამართლოს და აღნიშნავს, რომ _ #55-ე ბრძანება ზღუდავს მის კანონიერ უფლებას და ინტერესს.

_ იგი გამოცემულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით, რადგანაც როდესაც ადმინისტრაციული აქტი აწესებს ქცევის ზოგად წესს, ის მიღებულ უნდა იქნეს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახით, გამოცემის შესაბამისი წესით, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია. აღნიშნული სახის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 60-ე პრიმა მუხლის თანახმად, წარმოადგენს აქტის ბათილად ცნობის საფუძველს, _ აღნიშნავს ჟურნალისტი.

გარდა ამისა, ბრძანება #55 ეფუძნება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 117-ე მუხლს, რომელიც ადგენს მხოლოდ საკრებულოს წევრის მიერ მოქალაქეთა მიღების წესს და არ ეხება პირთა შეუზღუდავ წრეს.

ნატო გოგელია მიიჩნევს, რომ მისი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს დასაბუთებული, კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილების საფუძველზე. მოცემულ შემთხვევაში მხოლოდ სასამართლოა უფლებამოსილი ბათილად ცნოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის #55-ე ბრძანება.

გოგელია ხუნდაძის 55-ე ბრძანების ბათილად, ხოლო მეგრელიშვილი, ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის, ალეკო მამეიშვილის 52-ე ბრძანების ბათილობად ცნობას ითხოვს.

_ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 12.03.2012წ. ბრძანება #52 ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს, რადგან მე, როგორც ჟურნალისტს, აღნიშნული ბრძანებით, ხელი მეშლება პროფესიული საქმიანობის გახორციელებაში. 2012 წლის 16 მარტს მივედი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, რათა გუბერნატორის ადმინისტრაციის კანცელარიაში დამეტოვებინა განცხადება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. ჩემი სურვილი ვერ განვახორციელე, რადგან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობის შესასვლელთან მდგარმა დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა შენობაში არ შემიშვეს. მათ მიმითითეს პირველ სართულზე განთავსებულ მოქალაქეთა მისაღებ ოთახზე, თუმცა იქ იმყოფებოდნენ მხოლოდ საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლები; შესაბამისად, განცხადების ჩაბარება ვერ მოვახერხე. დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა არ მომცეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე არ მეძლეოდა ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლის უფლება. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში არშეშვების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 12.03.2012წ. ბრძანება #52. აღნიშნული ბრძანება ზღუდავს ჩემს კანონიერ ინტერესს და არღვევს ჩემს უფლებას. არ მომეცა საშუალება ჩემთვის საინტერესო საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიმეღო, რადგან ვერ მოვახერხე კანცელარიაში განცხადების დატოვება.

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, რომელიც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის განმარტების თანახმად, უნდა აწესებდეს, ცვლიდეს ან ადასტურებდეს “პირის, ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს”. შესაბამისად, საკრებულოს თავმჯდომარე არ იყო უფლებამოსილი, ინდივიდუალური აქტის სახით გამოეცა სამართლებრივი აქტი, რომელიც აშკარად შეიცავს “მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს”. ასეთი სახის დარღვევა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, წარმოადგენს აქტის არარად აღიარების საფუძველს. გარდა ამისა, ბრძანება #52 ეფუძნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 117-ე (აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოებს დებულებაც იდენტური აქვთ და ორივე ბრძანება 117-ე მუხლებს ეყრდნობა) მუხლს, რომელიც ადგენს მხოლოდ საკრებულოს წევრის მიერ მოქალაქეთა მიღების წესს და არ ეხება პირთა შეუზღუდავ წრეს, _ აღნიშნულია მეგრელიშვილის სარჩელში.

ჟურნალისტების სარჩელებს თან ახლავს ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები. მათ სიტყვებს მოწმეებიც ადასტურებენ.

გოგელიას და მეგრელიშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ადვოკატები იცავენ. სწორედ მათი დახმარებით მომზადდა სარჩელები.

ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს ჯერჯერობით არც ერთი სხდომის თარიღი არ ჩაუნიშნავს.
 ახალი ამბები
  • რა უნდა გააკეთონ მოქალაქეებმა საკრედიტო ისტორიის გამოსასწორებლადმთავრობის ინიციატივით ფონდმა „ქართუმ“ საბანკო შავ სიაში მყოფ 600 000 ადამიანს, გასული წლის დეკემბერში, სესხი ჩამოაწერა. განულებული დავალიანების მიუხედავად, ადამიანები, რომლებსაც სესხები ჩამოაწერეს, ახალი სესხის აღებასა და განვადებით ნივთების გამოტანას ვერ ახერხებენ. სესხის აღებისას დიდი მნიშვნელობა  აქვს საკრედიტო ისტორიას. კანონს არ აქვს წინაპირობა სესხის გაცემაზე თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს ან არ გაიცეს სესხი.  თითოეული საბანკო დაწესებულება თავის შიდა რეგულაციებით აწესებს წინაპირობებს ასეთი შიდა რეგულაციები ამ შემთხვევაში არის კრედიტინფოს მონაცემებში დადებითი ისტორია. რა უნდა გააკეთონ  მოქალაქეებმა ვისაც, დავალიანების განულების შემდეგ, სესხის აღება სურთ_ ამ კითხვით „გურია ნიუსი“ ადვოკატ მარიკა არევაძეს ესაუბრა. ადვოკატის თქმით, სესხის აღების მსურველმა მოქალაქეებმა ჯერ საკრედიტო ისტორიის შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოითხოვონ, რომელიც  კრედიტ ინფოში ინახება. „პირველ რიგში  ადამიანებმა, ვისაც სურთ კრედიტის აღება კრედიტ ინფოს მონაცემებიდან უნდა გამოითხოვოს ინფორმაცია, ამ სესხის ჩამოწერით გაუსუფთავდათ საკრედიტო ისტორია თუ არა, დადებითი ისტორია აქვთ თუ ნეგატიური. ისტორია დადებითია თუ ვალდებულებები არის შესრულებული. ამ შემთხვევაში ისტორია უნდა იყოს დადებითად ქცეული, რადგან მართალია, ამ ადამიანების მიერ არა, მაგრამ სხვის მიერ  ვალდებულება შესრულებულია. მთავარია, გამსესხებელმა კომპანიებმა როგორ მიაწოდეს ინფორმაცია  კრედიტინფოს. თუ მათ უთხრეს კომპანიას, რომ ეს იყო ჩამოწერილი ვალდებულება, და უშუალოდ მსესხებლის მიერ არ შესრულდა, შესაძლოა, იყოს ნეგატიური მაჩვენებელი. ნეგატიური საკრედიტო ისტორია კი სესხის აღებას ხელს უშლის“,_ ამბობს არევაძე. როგორც ადვოკატი ამბობს, ნეგატიური საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში მოქალაქემ კრედიტ ინფოს უნდა მიმართოს წერილობით, რომ დავალიანება გასწორებულია და გამოსწორდეს ინფორმაცია.     ... ...
  • იგეგმება თუ არა ოზურგეთის ყოფილი მერიის შენობის დემონტაჟიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მორიგი სხდომაზე, რომელიც ნოემბრის თვეში ჩატარდა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე შარაშენიძემ განაცხადა, რომ დაგეგმილია ქალაქ ოზურგეთის მერიის ყოფილი შენობის დემონტაჟი (შენობა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში მდებარეობს) და მის ადგილას ახალი შენობის აგება. 1 მილიონი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩაიდება. მერის განცხადებითვე, გენგემის ხარჯი 100 000 ლარით გაიზარდა. „გვინდა მოვიწვიოთ სპეციალისტები, რომელებსაც აქვთ შესაბამისი ტექნიკა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ახალგაზრდები ჩავრთოთ გენგეგმის მომზადების პროცესში, რათა ადგილზე უშუალო დათვალიერებით მოხდეს მისი მომზადება და არა კომპიუტერული რუკების საშუალებით (რასაც იყენებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები). როგორც წინასწარი სამუშაო, დაგეგმილია ქონების ელექტრონული რეგისტრაცია“,_ თქვა კონსტანტინე შარაშენიძემ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ მახარაძის თქმით, ეს წინადადება იდეის დონეზე იქნა გაჟღერებული. „თუ ეს პროექტი განხორციელდება, საბჭოს წევრებმა აღვნიშნეთ, რომ ასევე მოხდეს ქალაქის მერიის ყოფილი შენობის წინ, ე.წ. ჭადრების ბაღის რეაბილიტაცია,“ _ გვითხრა გრიგოლ მახარაძემ. ამავე სხდომაზე მერმა ასევე გააჟღერა შემდეგი სახის ინფორმაციები. „სოფელ ოზურგეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაციაზე 2 მლნ ლარი იხარჯება. დაგეგმილია ნაგომრის კულტურის სახლის რემონტი, ხოლო სოფელ მშვიდობაურში რეაბილიტაცია გაუკეთდება მრავალპროფილურ შენობას.  მიმდინარეობს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობების, კერძოდ ფასადების რეაბილიტაცია - აპოლონ წულაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალპროფილური შენობის ფასადის მოდერნიზაცია თუმცა მფლობელებმა უნდა გაიღონ თანამონაწილეობა. გადმოგვეცა ყოფილი „რაიკავშირის“ შენობა მისი 1 ჰა მიწის ფართობით და გაკეთდება გასართობი სკვერი და სტადიონი,“ _ აღნიშნა შარაშენიძემ. „გურია ნიუსი“ ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობას აგრძელებს და დამატებით ინფორმაციას მიწოდებისთანავე ... ...
  • ბავშვთა პორნოგრაფია _ დაკავებულია მოზარდი გოგონების მშობლები და მასწავლებელიპოლიციამ არასრულწლოვნების პორნოგრაფიის უკანონოდ დამზადება-გასაღებისა და ტრეფიკინგის ბრალდებით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის კიდევ 11 წევრი დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, დაკავებულებს შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები და პედაგოგი დააკავეს. მისივე განცხადებით, ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყების ინფორმაციით, ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ ბრალდებულებს პორნოგრაფიული ნაწარმოებების დამზადებაში ჩაბმული ჰყავდათ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები. მშობლებს, გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ, ბავშვები მიჰყავდათ აშშ-ის მოქალაქის მიერ თბილისში კონსპირაციულად მოწყობილ ფოტოსალონში, სადაც ხდებოდა არასრულწლოვნების პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო-ვიდეო მასალის გადაღება, უცხოეთში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. „ასევე, დაკავებულია არასრულწლოვანი ბავშვების სკოლის პედაგოგი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ბავშვების შერჩევაში და მიმდინარე წლის სექტემბერში დაკავებულ აშშ-ის მოქალაქეს დანაშაულებრივი საქმიანობის განხორციელებაში ეხმარებოდა. ამავე საქმეზე, მიმდინარე წლის სექტემბერში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ბავშვთა პორნოგრაფიის დამამზადებელი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელი გამოავლინეს. სექტემბერში, პირველ ეტაპზე, სამართალდამცველებმა აღნიშნული ქსელის 11 წევრი დააკავეს. ამ დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით, სულ დაკავებულია 22 პირი. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის მიზნით, გრძელდება შესაბამისი ფსიქო-სოციალური ღონისძიებები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკ-ის 255-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 143-პრიმა-2 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების უკანონოდ დამზადება-გასაღებას, ასევე, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ორი ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ ტრეფიკინგს გულისხმობს“, - აღნიშნეს ... ...
  • ოზურგეთში მოხალისეთა საერთაშორისო დღე აღინიშნაოზურგეთში “ევროკლუბის“ წევრების ორგანიზებით მოხალისეთა საერთაშორისო დღე აღნიშნა. როგორც ღონისძიებაზე ითქვა, მოხალისეობა  არის  არაანაზღაურებადი, გათვითცნობიერებული, ნებაყოფლობითი საქმიანობა სხვათა სასარგებლოდ. ნებისმიერ ადამიანს, ვინც შეგნებულად და უანგაროდ შრომობს სხვისთვის, შეიძლება ეწოდოს მოხალისე. ღონისძიების დროს “სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბიროს“ მოხალისეებმა პატრიცია გებიცკამ და არკადიუშ ბჟოზმა ისაუბრეს მოხალისეების მნიშვნელობაზე. ასევე დამსწრე საზოგადოებას მოუყვნენ, რა მოხალისეობრივი აქტივობები ჰქონდათ გაკეთებული. “ევროკლუბის“ წევრებმა დარბაზში მყოფ ადამიანებს ქაღალდის ფურცლები ჩამოურიგეს, სადაც უნდა დაეწერათ მოხალისეობის მნიშვნელობაზე. ... ...
  • ,,სექსუალური შევიწროვება ადამიანის უფლებების დარღვევაა" _ აქციას პროკურატურა შეუერთდარამდენიმე დღეა, ქვეყანაში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი 16-დღიანი კამპანია მიმდინარეობს ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების შესახებ. საინფორმაციო კამპანიის სლოგანია ,,სექსუალური შევიწროვება ადამიანის უფლებების დარღვევაა." კამპანიას საქართველოს პროკურატურაც შეუერთდა და უწყების ორგანიზებით ქვეყნის მასშტაბით არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. სამტრედიის რაიონული პროკურატურის თანამშრომლები მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჯიხაიშში, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებსა და ლექტორ-მასწავლებლებს შეხვდნენ და სექსუალური შევიწროვების თემასა და ძალადობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციების საგამოძიებო და სასამართლო პრაქტიკის შესახებ ესაუბრნენ. ,,ღონისძიების მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ კატეგორიის დანაშაულის პრევენცია, ასევე, მოსახლეობისთვის სექსუალურ შევიწროვებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში ბოლო დროს გახორციელებული ცვლილებების გაცნობა", _ აღნიშნა "გურია-ნიუსთან" საუბრისას სამტრედიის რაიონულმა პროკურორმა ნუგზარ ... ...

არქივი

ზაფრანი

მკურნალი ყავა

საინტერესოდ გამოიყურება ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა...

საშიშია თუ არა მზის სათვალე

მზის სათვალე წარმოადგენს არა მხოლოდ...

ლიმონის დიეტა

ლიმონის დიეტა გრძელდება 10-დან 14...

ახდენს თუ არა ცხელი ჩაი კიბოს პროვოცირებას

ჩინელი მედიკოსები ცხრა წლის მანძილზე...

ნივთები, რომლებიც იმაზე ჭუჭყიანია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ

წარმოგიდგენთ ნივთებს, რომლებიც იმაზე ბინძურია,...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

საპარლამენტო არჩევნების რომელ მოდელს უჭერთ მხარს