რა დარღვევები გამოვლინდა შუალედურ არჩევნებზე

პოლიტიკა

რა დარღვევები გამოვლინდა შუალედურ არჩევნებზე

23 მაი. 2016, 14:32:11

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გუშინ, შუალედურ არჩევნებზე განვითარებულ მოვლენებს აფასებს. 

ორგანიზაციის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

"2016 წლის 22 მაისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდებოდა გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ოზურგეთის, ხობის, ზუგდიდისა და გლდანის ოლქებში საკრებულოს შუალედურ არჩევნებს.

ხმის მიცემის პროცესში ჩვენმა დამკვირვებლებმა  დააფიქსირეს ოთხი შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში და ერთი საჩივარი საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსებასთან დაკავშირებით, რომლითაც კომისიის თავმჯომარისა და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობა მოითხოვეს. დღის განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაცია ადეკვატურად რეაგირებდა საიას დამკვირვებლების მიერ მიცემულ ზეპირ შენიშვნებზე და ასწორებდა საარჩევნო კანონმდებლობის პროცედურულ დარღვევებს. დარღვევების გამოსწორების შემთხვევაში, როგორც წესი, საიას დამკვირვებლები საჩივრებს აღარ წერდნენ.

რაც შეეხება ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურებმა, განსხვავებით ხმის მიცემის პროცესისაგან, იმ საუბნო საარჩევნო კომისიებში, სადაც საიას დამკვირვებლები ახორციელებდნენ დაკვირვებას გაცილებით მშვიდ ვითარებაში, პროცედურული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. მართალია, რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ იმყოფებოდნენ საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერები, თუმცა ისინი შემაჯამებელ პროცესს მშვიდ ვითარებაში ელოდებოდნენ.

გამონაკლისია კასპის #30.12 ოლქი, სადაც 37-ე უბანში სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა საუბნო საარჩევნო კომისიის პარტიული ნიშნით დანიშნულ კომისიის წევრებს შორის, თუმცა ინციდენტი მალევე აღმოიფხვრა.

საიას დამკვირვებლებს საჩივრები და შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში აღარ დაუფიქსირებიათ, გარდა ზუგდიდის #67.15 53-ე და  კასპის #30.12  22-ე უბნებისა, კერძოდ: ზუგდიდის ოლქის 53-ე უბანზე ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში, ვინაიდან შეჯამება პროცედურული დარღვევების ფონზე წარიმართა, კერძოდ: როდესაც კომისიის წევრები ბიულეტენების დათვლას მორჩნენ, გამოიკვეთა, რომ მდივანს სადემონსტრაციო ოქმსა და ჩანაწერთა წიგნში არ ჰქონდა დაფიქსირებული მისული ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა. კომისიის წევრებმა უარი განაცხადეს სიების  ხელახალ გადათვლაზე და შემაჯამელ ოქმში მონაცემები ზეპირად მიუთითეს, ასევე სათანადოდ არ მოხდა დოკუმენტაციის დალუქვა. საიას დამკვირვებელმა საჩივრით შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა, შედეგების გადათვლა და კომისიის წევრების პასუხისმგებლობა მოითხოვა.

ხოლო კასპის ოლქის 22-ე უბანზე სადაც საიას დამკვირვებელმა ერთი საჩივარი დაწერა, ვინაიდან საკონტროლო ფურცლების მონაცემებს შორის განსხვავება გამოვლინდა. საიას დამკვირვებელმა საჩივრით შეჯამების შეწყვეტა, ყუთის დალუქვა და ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში გადაგზავნა მოითხოვა, თუმცა საუბნო კომისიამ გააგრძელა შედეგების შემაჯამებელი პროცესი. საიას დამკვირვებელმა ფაქტი საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრა, რითიც  შედეგების ბათილობა და კომისიის წევრების პასუხისმგებლობა დააყენა. უნდა აღინიშნოს, რომ  საიას დამკვირვებელი ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში უკვე 23:35 საათზე იმყოფებოდა, თუმცა კომისიამ მისი საჩივარი მხოლოდ 00:05 საათზე დაარეგისტრირა და ხელოვნურად მოახდინა პროცედურის გაჭიანურება.

ჯამში, საიას დამკვირვებლებმა სამი საჩივარი და ოთხი შენიშვნა დააფიქსირეს ჩანაწერთა წიგნში.

საიამ კენჭისყრის დღეს შემდეგი დარღვევები დააფიქსირა:

ოპოზიციის წარმომადგენლებზე ფიზიკური ძალადობის და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები კორცხელის 53-ე საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია.

ინცინდენტები საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე:

დაფიქსირდა სიტყვიერი შელაპარაკების ფაქტი წყალტუბოს 50-ე უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის. 

ამომრჩეველთა ნებაზე არაპირდაპირი გავლენის მოხდენის მცდელობები

ზუგდიდის 53-ე და 54-ე უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირდნენ მცირე ჯგუფებად მყოფი პირები, რომლებიც მისული ამომრჩევლების აღრიცხვასა და უბანზე მისვლის კონტროლს ახორციელებდნენ ვიდეო გადაღების საშუალებით. ამომრჩევლების აღრიცხვა ოზურგეთის ოლქის მე-7 უბნის მიმდებარედაც დაფიქსირდა. იხილეთ საიას დამკვირვებლის მიერ მოწოდებული ვიდეო მასალა. აღნიშნულს საია აფასებს, როგორც ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე არაპირდაპირი გავლენის მოხდენის მცდელობას.

საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერები მობილიზებული იყვნენ გარდაბნის, კასპის, ოზურგეთისა და წყალტუბოს ოლქების უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზეც.

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება

ოზურგეთის ოლქში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სავარაუდო ფაქტი დაფიქსირდა, კერძოდ: საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ღვინიაშვილი სახელმწიფო ხელისუფლების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდებოდა. ამ უკანასკნელმა გადაადგილების ფაქტი მედიასთან დაადასტურა, თუმცა უარყო აგიტაციაში მონაწილეობა.

დღის განმავლობაში საიას დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებული დარღვევები:

იმ საარჩევნო უბნების უმრავლესობა, სადაც საია გახსნის პროცედურებს აკვირდებოდა, დროულად იყო მზად პირველი ამომრჩევლის მისაღებად. ერთ შემთხვევაში, კერძოდ კი ზუგდიდის ოლქის 53-ე  უბანში კენჭისყრის პროცედურა 20 წუთის დაგვიანებით დაიწყო.

რაც შეეხება კენჭისყრის პროცედურების მიმდინარეობას, მიუხედავად გარკვეული პროცედურული დარღვევებისა კენჭისყრის პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. 20:00 საათისთვის დასრულდა ხმის მიცემის პროცედურა.

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ერთი ფაქტი დაფიქსირდა კასპის 37-ე უბანში რა დროსაც მოქალაქემ ხმა საარჩევნო კაბინის გარეთ მისცა და ღიად განაცხადა მისი არჩევანის შესახებ.

არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის ფაქტი

კასპის ოლქის 37-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ამომრჩევლის მონაწილეობა არასათანადო დოკუმენტაციით, კერძოდ: დევნილმა პირმა არჩევნებში მონაწილეობა დევნილის მოწმობის გარეშე მიიღო. რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის დარღვევას, რომლის მიხედვითაც პირადობის მოწმობასთან ერთად, იძულებით გადაადგილებულმა პირმა დევნილის მოწმობაც უნდა წარმოადგინოს.

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

წყალტუბოს  51-ე საარჩევნო უბანზე საიას დამკვირვებელმა საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება დააფიქსირა.

არაუფლებამოსილი პირის  რეგისტრირება დამკვირვებლად  და ყოფნა საუბნო საარჩევნო კომისიაში

ოზურგეთის 59-ე საუბნო საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფებოდა ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი კახა ასკურავა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საკრებულოს წევრს არ აქვს უფლება იყოს დამკვირვებელი. მოგვიანებით, ბათილად იქნა ცნობილი ცესკოს მდივნის განკარგულება ასკურავას დამკვირვებლად რეგისტრაციის ნაწილში და ამ უკანასკნელმა დატოვა საუბნო საარჩევნო კომისია.

დამატებითი ინფორმაცია

საიას ოცამდე დამკვირვებელი კენჭისყრის დაკვირვებას  როგორც სტატიკურად, ასევე მობილური ჯგუფების მეშვეობით ახორციელებდა. ორგანიზაციის ყურადღება კენჭისყრის პროცესებზე დაკვირვების გარდა, მიმართული იყო საუბნო საარჩევნო კომისიების მიმდინარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების  მხარდამჭერთა პირების მიმართ, რომლებიც შეკრებილები იყვნენ საუბნო საარჩევნო კომისიებთან და რიგ შემთხვევებში საუბნო საარჩევნო კომისიების მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვლენების ესკალაცია მოახდინეს.

საია დაფუძნების დღიდან (1994 წელი) აქტიურად აკვირდება საკანონმდებლო, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ცდილობს ხელი შეუწყოს არჩევნების მშვიდ, სამართლიან გარემოში ჩატარებას, საარჩევნო პროცესების დროს საქართველოს კანონმდებლობის განუხრელ დაცვას", _ აღნიშნულია საიას განცხადბაში.
 ახალი ამბები
  • ბუბა კიკაბიძე სიის პირველი ნომერი _ „ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ“ საარჩევნო სია წარადგინა„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიას“ საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მსახიობი და მომღერალი ვახტანგ (ბუბა) კიკაბიძეა. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საარჩევნო სია ცესკო-ში უკვე წარადგინა. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიას“ საარჩევნო სიის ოცეული: ბუბა კიკაბიძე, გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა მელია, ხატია დეკანოიძე, კობა ნაყოფია, დევი ჭანკოტაძე, ლევან ვარშალომიძე, სალომე სამადაშვილი, ზალიკო უდუმაშვილი, ხათუნა სამნიძე, რომან გოცირიძე, თემურ ჯანაშია, ნატო ჩხეიძე, რამაზ ნიკოლაიშვილი, კახა ოქრიაშვილი, გუბაზ სანიკიძე, აბდულა ისმაილოვი, ცეზარ ჩოჩელი, თამარ კორძაია, სულხან სიბაშვილი. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ“ ცესკო-ში 176-კაციანი საარჩევნო სია ... ...
  • მასწავლებლებს ხელფასი 150-ის ნაცვლად 100 ლარით და 2021 წლის იანვრიდან გაეზრდებათ2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, სტატუსის მქონე მასწავლებლების სახელფასო დანამატი 100 ლარით იანვრიდან გაიზრდება. „საქართველოს ხელისუფლება იზრუნებს მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. ყოველწლიურად გაიზრდება მასწავლებელთა ანაზღაურება მათი კვალიფიკაციის შესაბამისად“, - აღნიშნულია ბიუჯეტის პროექტში.აღსანიშნავია, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრა 1 738.1 მლნ ლარით, რაც 2020 წლის დამტკიცებულ ასიგნებას აღემატება 199.2 მლნ ლარით.  მათ შორის თანხები ძირითადად მიიმართება შემდეგი პროგრამების განხორციელებაზე:სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - 1 007.5 მლნ ლარი, რაც წინა წლის დამტკიცებულ ასიგნებასთან შედარებით გაზრდილია100.7 მლნ ლარით; მათ შორის გათვალისწინებულია:ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 880.0 მლნ ლარი, რაც 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 92.0 მლნ ლარით და გათვალისწინებულია სტატუსის მქონე მასწავლებლების სახელფასო დანამატის ზრდა 100 ლარით 2021 წლის იანვრიდან;მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 9.3 მლნ ლარამდე;უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 18.2 მლნ ლარამდე;წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - 885.0 მლნ ლარი;განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა - 240.0 მლნ ლარი;მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 26.3 მლნ ლარი;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 23.6 მლნ ლარამდე;პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ - 33.0 მლნ ლარი და სხვა;პროფესიული განათლება - 52.5 მლნ ლარი;უმაღლესი განათლება - 147.2 მლნ ლარი;მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - 65.5 მლნ ლარი;ინკლუზიური განათლება - 23.7 მლნ ლარი;ინფრასტრუქტურის განვითარება - 125.8 მლნ ლარი. მათ შორის:ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - 54.0 მლნ ლარზე მეტი (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულ ასიგნებებთან ერთად გათვალისწინებულია 220 მლნ ლარამდე);პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - 18.0 მლნ ლარი;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - 5.0 მლნ ლარი;კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა - 8.0 მლნ ლარი;ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, პედაგოგებისთვის ხელფასი წლის ბოლომდე 150 ლარით უნდა გაზრდილიყო. როგორც მთავრობის მეთაური, ისე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი აცხადებდნენ, რომ მასწავლებლებისთვის ხელფასების ზრდა არსებული გეგმის მიხედვით გაგრძელდებოდა და პედაგოგები დაპირებისამებრ მიიღებდნენ  გაზრდილ ანაზღაურებას. თუმცა, 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნულია, რომ პედაგოგებისთვის ხელფასი არა მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან, არამედ 2021 წლის 1 იანვრიდან 100 ლარით გაიზრდება. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ დაპირების მიხედვით, ხელფასი პედაგოგებს 150 ლარით უნდა გაზრდილიყო. წყარო: ... ...
  • “ქართულმა ოცნებამ” 150-კაციანი სია წარადგინა“ქართულმა ოცნებამ” ცესკოში საარჩევნო სია წარადგინა. 150–კაციანი სია მმართველმა პარტიამ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა. ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის, ირაკლი კობახიძის თქმით, სიაში წარმოდგენილი არიან როგორც ყოფილი დეპუტატები, ასევე ახალი სახეები. მისივე თქმით, ოცნებას “თვისებრივად” გაძლიერებული გუნდი ეყოლება. ქართული ოცნების სია ასეთია: 1. გიორგი გახარია2. არჩილ თალაკვაძე3. ირაკლი კობახიძე4. თეა წულუკიანი5. მამუკა მდინარაძე6. კახაბერ კუჭავა7. გიორგი კახიანი8. მარიამ ქვრივიშვილი9. მიხეილ სარჯველაძე10. მაია ბითაძე11. მიხეილ დაუშვილი12. გიორგი ამილახვარი13. ვიქტორ სანიკიძე14. მარიამ ბოჭორიშვილი15. შალვა პაპუაშვილი16. დავით კაჭარავა17. ნიკოლოზ სამხარაძე18. გიორგი ხელაშვილი19. მარიამ ლაშხი20. ბექა დავითულიანი21. ანრი ოხანაშვილი22. დიმიტრი ხუნდაძე23. დიმიტრი სამხარაძე24. ნინო წილოსანი25. ირაკლი კოვზანაძე26. ირაკლი ბერაია27. ირაკლი სესიაშვილი28. ეკა სეფაშვილი29. რატი იონათამიშვილი30. გურამ მაჭარაშვილი31. დავით მათიკაშვილი32. ელისო ბოლქვაძე33. ლადო კახაძე34. ირაკლი მეზურნიშვილი35. სავალან მირზოევი36. რიმა ბერაძე37. სუმბატ კიურეღიან38. ალეკო ტაბატაძე39. ალუდა ღუდუშაური40. ირმა ზავრადაშვილი41. ირაკლი ზარქუა42. გივი მიქანაძე43. ბექა ლილუაშვილი44. ქეთი დუმბაძე45. ლექსო დალაქიშვილი46. ლევან ქარუმიძე47. ირაკლი მეძმარიაშვილი48. ხატია წილოსანი49. ვლადიმერ ჩაჩიბაია50. ისკო დასენი51. ვიქტორ ჯაფარიძე52. მაია მენაღარიშვილი53. ედიშერ თოლორაია54. გოდერძი ჩანქსელიანი55. ელგუჯა გოცირიძე56. ანა ბუჩუკური57. გია ბენაშვილი58. დაჩი ბერაია59. შოთა ხაბარელი60. თამარ ტალიაშვილი61. ლევან მგალობლიშვილი62. გელა სამხარაული63. გია ცაგარეიშვილი64. ნინო იობაშვილი65. გიორგი ჩაკვეტაძე66. თენგიზ შარმანაშვილი67. თორნიკე ჭეიშვილი68. ბაია კვიციანი69. მერაბ ქვარაია70. ირაკლი კირცხალია71. გიორგი ბარვენიშვილი72. გენრიეტა წიწავა73. იმედა ნიკურაძე74. ლევან მაჭავარიანი75. არჩილ გორდულაძე76. სალომე ქურასბედიანი77. გიორგი შინჯიკაშვილი78. შალვა კიკნაველიძე79. სულხან მახათაძე80. სალომე ჯინჯოლავა81. ჯუმბერ იზორია82. ლუკა კანკავა83. თემურ გოცირიძე84. ქეთევან ჩარკვიანი85. ზურაბ ხაჩიძე86. დავით თურქია87. ნიკა ტყემალაძე88. ნათია მოდებაძე89. თორნიკე ფხაკაძე90. აბელ აბესაძე91. ზურაბ იაშვილი92. მარიამ ყაყიჩაშვილი93. კობა სამხარაძე94. გიორგი ხავთასი95. მიხეილ თოფურია96. მარიამი ლომიძე97. დავით კაჭარავა98. ვლადიმერ ქორთუა99. გია თელია100. მარიამ ნასუაშვილი101. კობა დუნდუა102. ბენედიქტე გეგეჭკორი103. გაგა დარბაიძე104. ანა თევდორაძე105. გრიგოლ დალაქიშვილი106. სერგი მუშკუდიანი107. ჯონი ბერუაშვილი108. ნინო ლაცაბიძე109. ნიკა თინიკაშვილი110. ირაკლი სურმავა111. გია ჩხეიძე112. ქეთი აბაიშვილი113. ბექა ოდიშარია114. ნოდარ ტურძელაძე115. დავით სერგეენკო116. მაიკო ხარძიანი117. კახა კახიშვილი118. სოზარ სუბარი119. გიორგი ვოლსკი120. ნათია თელია121. მიხეილ ყაველაშვილი122. ლევან კობიაშვილი123. დავით სონღულაშვილი124. ნინო ქარდავა125. ირაკლი ქადაგიშვილი126. შალვა კერესელიძე127. ზაურ დარგალი128. მარიამ თევზაძე129. გოგი მეშველიანი130. გიორგი ხოჯევანიშვილი131. ზაალ დუგლაძე132. ნინო ჯანიაშვილი133. ანტონ ობოლაშვილი134. სამველ მანუკიან135. გოჩა ენუქიძე136. ნინო გიგინეიშვილი137. პაატა კვიჟინაძე138. ბეჟან წაქაძე139. გივი ჭიჭინაძე140. ხატია ურიგაშვილი141. ზაზა ლომინაძე142. ვასილ ჩიგოგიძე143. ალექსანდრე მოწერელია144. ალექსანდრა ხორგუაშვილი145. ირაკლი ხახუბია146. ირაკლი ჩიქოვანი147. რესან კონცელიძე148. ანა მიქაუტაძე149. ზაალ მიქელაძე150. ანზორ ... ...
  • თავდაცვის სამინისტრო - ბრალდებები სამხედრო პოლიციის პოლიტიზირებაზე არის აბსურდულითავდაცვის სამინისტრო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი ჩართული იყო საარჩევნო პროცესში და ცდილობდა ოპოზიციის წარმომადგენლის დაშინებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს. ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს“ უწყებიდან აცნობეს. „ბრალდებები სამხედრო პოლიციის პოლიტიზირებაზე არის სრულიად აბსურდული და თავდაცვის ძალების რეპუტაციის დაზიანებისკენ მიმართული. რაც შეეხება ფაქტს, სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიციის გამომძიებელსა და კონკრეტულ მოქალაქეს შორის ადგილი ჰქონდა საგზაო ინციდენტს და ამ ფონზე სიტყვიერ შელაპარაკებას. აღნიშნულ ფაქტზე შსს-ს მიერ დაწყებულია გამოძიება, რომელთანაც სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი სრულად თანამშრომლობს. გამოძიების დასრულებამდე, მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის სპეკულაციები და ცილისწამება არის სრულიად მიუღებელი“, - ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ... ...
  • სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადება ადვოკატ კობაიძის მორიგ არაკომპეტენტურობასთან დაკავშირებით (R)2020 წლის 30 სექტემბერს ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა მორიგი სიცრუე სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან დაკავშირებით. “საკარანტინო რეჟიმში ამუშავებთ (პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებს) და დაფასება ნოლი!!! ხელფასები მაინც მოუმატეთ“, - მიმართა მან აწ უკვე ყოფილ იუსტიციის მინისტრს. მას შემდეგ, რაც 2018 წლის ივლისში პენიტენციური სისტემა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში გადავიდა, პატიმართან ერთად პენიტენციური სისტემის თანამშრომელიც გახდა განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი. სისტემის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება მას შემდეგ ყოველწლიურად იზრდება. მაგალითად, N8 პენიტენციური დაწესებულების ინსპექტორ-კოტროლიორის თანამდებობრივი სარგო დღეს არის 1530 ლარი (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოს 410 ლარით აღემატება), ოპერატიული მორიგის - 1920 ლარი (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოზე 735 ლარით მეტია), ხოლო მთავარი ინსპექტორის - 1850 (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოს 585 ლარით აღემატება) და ა.შ. ასევე დაწესებულებებისა და სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისად, გაზრდილია სხვა თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, მათ შორის 2020 წლის თებერვალში განხორციელებული ოპტიმიზაციის შედეგად, გაიზარდა ყველა პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის შრომითი ანაზღაურება. რაც შეეხება ბოლო თვეებში პენიტენციურ დაწესებულებებში ე.წ. ყაზარმულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლებს. შეგახსენებთ, კოვიდ-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მიმდინარე წლის 5 მარტიდან პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებული პირობები ამოქმედდა. 29 მარტიდან კი პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები ყაზარმულ რეჟიმზე გადავიდნენ. ამ შრომის ასანაზღაურებლად, მოცემული პირები ყოველთვიურად იღებენ შესაბამის დანამატს. თავდაპირველად, სამი თვის განმავლობაში ეს იყო 100%-იანი დანამატი. მოგვიანებით, ახალი სამუშაო გრაფიკის დამტკიცების შემდეგ (რაც გულისხმობს ყაზარმულ რეჟიმში ყოფნას როტაციის პრინციპით) დაწესებულებების თანამშრომლებს ყოველთვიურად ეძლევათ დანამატი სარგოს 20%-ის ოდენობით. ვინაიდან ეპიდსიტუაცია არ იძლევა პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებული პირობების მოხსნის შესაძლებლობას, ხოლო გაცემული დანამატების ოდენობამ კანონით დაშვებულ ზღვარს მიაღწია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გამოიყენა მისთვის პატიმრობის კოდექსით მინიჭებული უფლება და გამოსცა ბრძანება, რომლის შესაბამისად, ყაზარმულ რეჟიმში მყოფ თანამშრომლებს დაუწესდათ ყოველთვიური დანამატი, არაუმეტეს მათი სრული თანამდებობრივი სარგოს ზღვრული ოდენობისა. შედეგად, მოცემული პირები დანამატს განსაკუთრებული პირობების მოქმედების პერიოდში დაუბრკოლებლად იღებდნენ და ღებულობენ. შესაბამისად, ადვოკატ კობაიძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თითქოს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების შრომა არ ფასდება და პენიტენციური სამსახურის და იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მათზე არ ზრუნავს, არის სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობა, რასაც ადვოკატი კობაიძე კვლავ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იყენებს. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...
free polls