იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს საგანგებო განცხადებით პასუხობს

სამართალი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს საგანგებო განცხადებით პასუხობს

2016 მარ 26 16:27:00

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ბ-ნი მამუკა ახვლედიანს მიერ მედიაში გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება და განმარტებებს აკეთებს:

" თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ბ-ნი მამუკა ახვლედიანის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული არაერთი განცხადების გამო (მათ შორის, სადაც მან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დანაშაულებრივი ჯგუფი უწოდა), იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს გააკეთოს ზოგიერთი განმარტება, რათა ნათელი მოჰფინოს რეალობასა და საქმის ნამდვილ ვითარებას.

აშკარაა ის ფაქტი, რომ ბოლო პერიოდში მამუკა ახვლედიანის ასეთი გააქტიურების მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების თვალში სასამართლო სისტემის განვითარებისათვის მებრძოლის და ამ ბრძოლისათვის "ჩაგრულის", „დევნილის“ თუ "სისტემის მსხვერპლის“ სტატუსის მორგება.

როგორც ცნობილია, 2016 წლის 22 თებერვალს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით, მიიღო სრულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული ფუნქციების არაჯეროვანი შესრულებისათვის მამუკა ახვლედიანი გაათავისუფლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს/სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან, ხოლო როგორც მოსამართლეს შეუქმნა ყველანაირი გარემო და შესაძლებლობა, რათა მას სრულყოფილად და ჯეროვნად განეხორციელებინა სამოსამართლო უფლებამოსილება.

თუმცა, როგორც ჩანს, ამ გადაწყვეტელების ფონზე ანუ მხოლოდ ადმინისტრაციული თანამდებობებიდან გათავისუფლების და მისი მოსამართლედ დატოვების პირობებში, მ. ახვლედიანისთვის, დასახული მიზნის მიღწევა და ზემოაღნიშნული სტატუსის მოპოვება, საკმაოდ გართულდა, რის გამოც იგი განცხადებების ახალ, კიდევ უფრო მეტად შეურაცხმყოფელ, დაუსაბუთებელ და ცრუ ბრალდებების ფორმატზე გადავიდა, რაც გასცდა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და მიიღო ყოვლად პროვოკაციული სახე და ფორმა.

აღნიშნული, როგორც ამჟამინდელი ვითარებიდან იკვეთება, სავარუდოდ ემსახურებოდა უმთავრესს მიზანს – აეძულებინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაეწყო შესაბამისი დისციპლინური პროცედურები, რასაც, როგორმე საბოლოოდ შედეგად მისი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება მოჰყოლოდა, რათა მას, საბჭოს "უკანონობის მსხვერპლის“ თუ „ჩაგრულის“ სტატუსი მინიჭებოდა.

ხაზგასმით გვსურს აღვნიშნოთ, რომ მამუკა ახვლედიანს მოსამართლედ დანიშვნის დღიდან, თითქმის 9 წლის განმავლობაში, არსებითად არ განუხილავს არც ერთი სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის საქმე, რასაც იგი ადმინისტრაციული ფუნქციებით მისი დატვირთულობით ხსნიდა.

ახლა, როდესაც იგი მთლიანად გათავისუფლებულია ამ ფუნქციებიდან, მას მიეცა სრული შესაძლებლობა შეასრულოს მოსამართლის ძირეული, ორდინარული ფუნქციები, განახორციელოს მართლმსაჯულება კონკრეტულ საქმეებზე, ამით შეეშველოს თავის უკიდურესად გადატვირთულ კოლეგებს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებს, და ცოტათი მაინც შეუმსუბუქოს მათ ეს ტვირთი. ამით, იგი მართლაც შეძლებდა, დამაჯერებლობა შეემატებინა თავისი იმ განცხადებებისათვის, რომ მისი ბოლო დროინდელი აქტივობა და გამოთქმული კრიტიკა სწორედ სასამართლოს საზრუნავით არის განპირობებული.

თუმცა, სხავადასხვა, კერძოდ, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა თუ შვებულებაში ყოფნის მიზეზთა მოშველიებით, იგი კვლავ თავს არიდებს სამოსამართლო საქმიანობის განხორციელებას, არ ცხადდება სასამართლოში, მიუხედავად იმისა, რომ მას, როგორც მოსამართლეს, განსახილველად გადაეცა კონკრეტული საქმეები და, იმავდროულად აგრძელებს სასამართლო სისტემისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისკრედიტაციას სატელევიზიო თუ საგაზეთო ინტერვიუებში თავისი დაუსაბუთებელი და შეურაცხმყოფელი განცხადებებით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ახვლედიანისათვის, როგორც მოსამართლისათვის, შექმნილია ყველა პირობა, რათა მან დაუბრკოლებლად და შეუფერხებლად განახორციელოს თავისი სამოსამართლო საქმიანობა. შესაბამისად, მისი განცხადებები საქალაქო სასამართლოში მისი შემდგომი მუშაობის შეუძლებლობასთან დაკავშირებით ოდნავადაც არ შეესაბამება სიმართლეს.

ამგვარად, მისი მცდელობა, შექმნას შთაბეჭდილება, თითქოს ადმინისტრაციული თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება აფერხებს ან რაიმე უარყოფით გავლენას ახდენს მის მიერ სამოსამართლო საქმიანობის განხორციელებაზე, უსაფუძვლოა და ყოველგვარ გონივრულ დასაბუთებას არის მოკლებული.

ბ-ნ ახვლედიანს შევახსენებთ, რომ ადმინისტრაციული თანამდებობა (სასამართლოს/პალატის/კოლეგიის თავმჯდომარეობა) პირს სწორედ მოსამართლის სტატუსიდან გამომდინარე ენიჭება. ნებისმიერი სასამართლო თავმჯდომარე, პირველ რიგში მოსამართლეა და, შემდგომ - ადმინისტრაციული ფუნქციის მატარებელი პირი, რაც დამატებით მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობას გულისხმობს და არა მხოლოდ „პრივილეგიებს“. თუმცა, როგორც ჩანს, მან სწორედ „ამ პრივილეგიების" დაკარგვის გამოც შექმნა ამხელა აჟიოტაჟი.

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მოსამართლეთა კონფერენციებზე და სხვადასხვა სახის შეხვედრებზე ხელისუფლების, მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით, მოსამართლეები თავისუფლად აფიქსირებდნენ თავიანთ პოზიციებს, აქტიურად მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კანონპროექტის განხილვაში, ღიად საუბრობდნენ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, გამოთქვამენ მათ შორის მწვავე, კრიტიკულ პოზიციებსა და შეხედულებებს; ნიშანდობლივია, რომ ბ-ნ მამუკა ახვლედიანს არც ერთ კონფერენციასა თუ მოსამართლეთა შეხვედრაზე არ გამოუთქვამს არავითარი, არც დადებითი, და მით უფრო არც რაიმე უარყოფითი მოსაზრება, პრეტენზია ან წინადადება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებულ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით.

სამწუხაროდ, მას „პრობლემების" არსებობის თაობაზე „გაახსენდა“ და მათ შესახებ საუბარი წამოიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ივარაუდა, რომ გარკვეული გადაცდომებისა და სასამართლოს არაეფექტიანი მენეჯმენტის გამო, შესაძლოა საფრთხე შექმნოდა მის ადმინისტრაციულ თანამდებობას. ამასთან, თავისი აქტივობა მან დაამთხვია იმ პერიოდს, როდესაც საბჭოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებას საზოგადოებაში უარყოფითი შეფასება მოჰყვა.

საბჭოს წინააღმდეგ აგორებულ უარყოფით ტალღასთან შეერთებით იგი დღესაც ცდილობს სიმართლისათვის მებრძოლის, ჩაგრულის „მანტია“ მოირგოს და ხელოვნურად, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გზით მოიპოვოს საზოგადოების სიმპათია.

საბჭო მოუწოდებს ბ-ნ ახვლედიანს, შეწყვიტოს მოსამართლისათვის შეუფერებელი ფორმით საუბარი, სასამართლოს ხელმძღვანელი პირების, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების და სხვა უამრავი მოსამართლის ლანძღვა, მათი ცილისწამება, მათი „დამნაშავეებად “ მოხსენიება და მათთვის სხვა ცრუ ბრალდებების წაყენება.

საბჭო ასევე მოუწოდებს მას, დროულად შეუდგეს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას.

საბჭო საჯაროდ აცხადებს, რომ სრულად დაიცავს ბ-ნი მამუკა ახვლედიანის, როგორც მოსამართლის დამოუკიდებლობას და, ამასთანავე, მის ლეგიტიმურ უფლებას, სამოსამართლო ეთიკის დაცვით და კეთილსინდისიერი მიზნებით, თავისუფლად გამოთქვას ნებისმიერი კრიტიკული მოსაზრება ნებისმიერი პრობლემისა თუ თანამდებობის პირის საქმიანობის თაობაზე.

საბჭო მხოლოდ მიესალმება ნებისმიერი მოსამართლის ძალისხმევას, ხელი შეუწყოს სისტემაში არსებული პრობლემების წარმოჩენას, გამოთქვას მოსაზრებები, წამოაყენოს წინადადებები და მონაწილეობა მიიღოს პრობლემების დაძლევაში.

ცხადია, თუკი ბ-ნ ახვლედიანს მიაჩნია, რომ ვერ შეძლებს მოსამართლის ორდინარული მოვალეობების შესრულებას, ვერ გაუძლებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ყოველდღიურ სამუშაო დატვირთვას, ან სხვა მიზეზთა გამო აღარ სურს სასამართლო სისტემაში დარჩენა, იგი თავისუფალია, მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება" _ აღნიშნულია საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • საზარელი ტრაგედია ვანში - 26 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფით თავი მოიკლავანში, სოფელ მუქედეში 26 წლის მამაკაცმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ინფორმაცია "გურია ნიუსს"მერის წარმომადგენელმა დაუდასტურა. ავთანდილ გუბერიძის განცხადებით,სუიციდის ფაქტი 16 თებერვალს მოხდა.  ადგილობრივების ინფორმაციით, ახალგაზრდა კაცმა თავი სანადირო თოფით მოიკლა. რა გახდა თვითმკვლელობის მიზიზეზი, უცნობია.  შსს-მ მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას ... ...
  • ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანის 31-ე წლისთავი (R)ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლებმა,''ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის'' წევრებმა და ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანებმა, ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანის 31-ე წლისთავთან დაკავშირებით, თბილისში, ზღვის უბანში, ავღანეთში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. მემორიალთან, მამა ვახტანგმა (გოგოლაძე) დაღუპული მეომრების მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადა. საგანგებოდ ამ დღის აღსანიშნავად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს "არმი ჰოლში" საზეიმო მიღება გაიმართა, რომელსაც დაესწრნენ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი პირები, საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, ბრიგადის გენერალი, ირაკლი ძნელაძე, ''ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის'' თავმჯდომარე, ნუგზარ კახნიაური, ავღანეთის ომის ვეტერანები, ავღანეთში სამშვიდობო მისიის მონაწილე ჯარისკაცები, ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მიწვეული სტუმრები. ღონისძიების ფარგლებში, გაიმართა დოკუმენტური ფილმის „სადაურსა სად წაიყვან'' ჩვენება, რომელშიც მოთხრობილი იყო საუკუნეების განმავლობაში ავღანეთში წარმოებულ ომებში ქართველი მებრძოლების მონაწილეობის და იმ განსაკუთრებული წვლილის შესახებ, რომელიც დღეს შეაქვთ ქართველ ჯარისკაცებს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა, საბჭოთა ჯარებმა, 1989 წლის 15 თებერვალს დატოვეს. ავღანეთში, 9 წლის განმავლობაში, საქართველოდან 5000-მდე ჯარისკაცი იბრძოდა, 128 დაიღუპა, 6 კი _დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ... ...
  • თბილისის მერის ინიციატივით, იურიდიული პირებისთვის დასუფთავების მოსაკრებელი გადაიხედებადედაქალაქის მერმა, კახა კალაძემ ვიცე-მერ ირაკლი ხმალაძეს და მერის მოადგილე მაია ბითაძეს დაავალა, იურიდიული პირებისთვის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახედვაზე მუშაობა დაიწყონ. როგორც მან მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, იურიდიული პირები ფიზიკურ პირებთან შედარებით, უფრო ნაკლებ მოსაკრებელს იხდიან, რაც არასამართლიანია. „როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეის მდგომარეობით, დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების თითქმის 95-პროცენტიანი მაჩვენებელი გვაქვს, რაც ძალიან კარგია, თუმცა არსებობს ერთი პრობლემა - ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის მოსაკრებლის გადახდის თვალსაზრისით, თითქმის არანაირი სხვაობა არ არსებობს. ანუ, იურიდიული პირი უფრო ნაკლებს იხდის, ვიდრე ფიზიკური პირი, რაც ვფიქრობ, არასამართლიანია. მინდა, დავავალო ირაკლი ხმალაძეს და მაია ბითაძეს, რომ დაიწყონ მოძიება, თუ როგორი მიდგომაა განვითარებულ ქვეყნებში მოსაკრებლის ამოღების თვალსაზრისით. მოსაკრებლის ოდენობები დადგენილია 2006 წელს. 20 მილიონი გამოდის მინუსი. ამიტომ, დავიწყოთ შესწავლა და შემდეგ უკვე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომელიც უკვე მნიშვნელოვანი იქნება „თბილსერვის ჯგუფის“ მუშაობის გაგრძელებისთვის, რათა ის ხარისხი შევინარჩუნოთ, რაც ამ მიმართულებით გვაქვს“, - აღნიშნა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში, ქალაქში ახალი ნაგავმზიდი მანქანების შემოყვანა და ურნების შეცვლა იგეგმება.   „ნარჩენების მართვის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებაა დაწყებული. ლილოს ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწესრიგება ხდება. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, გაზშემკრების მოწყობაა. ტენდერი გამოცხადებულია და უახლოეს მომავალში გვეყოლება გამარჯვებული კომპანია. შემდეგი ეტაპია ნაგავგადამამუშავებელი საწარმოს განთავსება. ნარჩენებით ელექტროენერგიის გამომუშავებაა შესაძლებელი, რაც რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. პარალელურად, დაწყებული გვაქვს ნარჩენების სეპარირება, ასევე, მიწისქვეშა ურნების განთავსება, რაც სიახლეა ჩვენი დედაქალაქისთვის. საპილოტე პროექტი ჭავჭავაძის გამზირზე განხორციელდება. ეტაპობრივად კი, ანალოგიური მიდგომა და დამოკიდებულება სხვა უბნებშიც გავრცელდება“, - განაცხადა თბილისის მერმა. მისივე თქმით, დასუფთავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რასაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს. ... ...
  • კომპანია „სითი პარკის“ მიერ გამოწერილი ჯარიმების ამნისტია მოხდებათბილისის მერის,  კახა კალაძის ინიციტივით, კომპანია „სითი პარკის“  მიერ გამოწერილი ჯარიმების ამნისტია მოხდება. დედაქალაქის მერმა აღნიშნულთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება თბილისის ვიცე-მერს, ირაკლი ხმალაძეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე დაავალა. კახა კალაძის განცხადებით, ჯარიმების საერთო ოდენობა, დაახლოებით, 850 000 ლარს შეადგენს. „ეს არის თავის დროზე კომპანია „სითი პარკის“ მიერ გამოწერილი ჯარიმები. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში, ეს ჯარიმები მოქალაქეების უფლებებს ლახავდა და კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო. მინდა, დავავალო ვიცე-მერს, ირაკლი ხმალაძეს, რომ მოამზადოს საკანონმდებლო ინიციატივა და მოვახდინოთ აღნიშნული ჯარიმების ამინისტია. აქ იგულისხმება საჯარიმო სანქციებიც, რომელიც აღსრულების ბიუროსთვისაა გადაცემული და რომლის ფარგლებშიც, უკვე იძულებითი ღონისძიებების გატარება უწევს უწყებას. აქედან გამომდინარე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ ინიციატივის წარდგენა პარლამენტისთვის და დარწმუნებული ვარ, საკანონმდებლო ორგანო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს“, - აღნიშნა კახა კალაძემ.   თბილისის მერის განცხადებით, „სითი პარკთან“ დაწყებული დავა, როგორც სასამართლოში, ისე არბიტრაჟის მიმართულებით, მოლაპარაკებით დასრულდა.  კერძოდ, თბილისის მერიასა და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის შეთანხმება მოხდა, რომლის ფარგლებშიც, თბილისის მუნიციპალიტეტმა კომპანიისგან ყველა ის მატერიალური აქტივი შეისყიდა, რაც პარკირების სისტემის მართვისთვის არის საჭირო. „ჩვენ 2018 წლის 10 აპრილს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად გავწყვიტეთ. კომპანიამ დაიწყო სასამართლოში დავა და ემზადებოდა არბიტრაჟში წასასვლელად, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ დღეის მდგომარეობით, არც სასამართლოში მიმდინარეობს დავა  და არც არბიტრაჟში წასასვლელად ემზადებიან. მოხდა მორიგება, რომლის შედეგადაც, გადმოვიბარეთ ევაკუატორები, სამკერდე კამერები, ტერმინალები და ყველა სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ სისტემის სამართავადაა საჭირო“, - განაცხადა კახა კალაძემ. თბილისის მერმა შედარებისთვის კონკრეტული მაგალითიც მოიყვანა და განაცხადა, რომ ერთი წლის განმავლობაში, „სითი პარკის“ მიერ, დაახლოებით, 1 200 000 ჯარიმა იწერებოდა, მას შემდეგ კი, რაც ოპერირებას „თბილისის პარკინგი“ ახორციელებს, დაჯარიმებულთა რიცხვი 500 000-მდე შემცირდა.     ... ...
  • სახალხო დამცველი შეშფოთებას გამოთქვამს აჭარის ტელევიზიაში შექმნილი მოვლენების გამოსაქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია შეშფოთებას გამოთქვამს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში“ მიმდინარე მოვლენების გამო, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში არსებულ მედია პლურალიზმს და უარყოფითად აისახება გამოხატვის თავისუფლებაზე. გასათვალისწინებელია, რომ ტელეკომპანია ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გამოირჩევა თავისუფალი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკით, რაც არაერთხელ დადასტურდა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების ანგარიშებით. თუმცა, მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანიის დირექტორს, ნათია კაპანაძეს მრჩეველთა საბჭომ იმპიჩმენტი გამოუცხადა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნების საკითხი. კერძოდ, 2019 წლის 22 ნოემბერს აჭარის ტელევიზიის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში სტუმრობის დროს, მისმა ახლად არჩეულმა დირექტორმა არხს კრიტიკული ტონი დაუწუნა. მოგვიანებით, ტელევიზიის თანამშრომლებმა განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ახალი დირექტორის მხრიდან მათ მიკერძოებაში დადანაშაულების თაობაზე ისაუბრეს. გარდა ამისა, სახალხო დამცველთან გამართულ შეხვედრაზე, ჟურნალისტებმა გარკვეულ ფაქტებზე მიუთითეს, რომლის თანახმადაც, მიიჩნევდნენ, რომ საფრთხის ქვეშ დგებოდა კრიტიკული მაუწყებლობა და სარედაქციო დამოუკიდებლობა. გავრცელებული მოსაზრებით, ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის სურვილს დაუკავშირდა აგრეთვე აჭარის ტელევიზიის დირექტორის მიერ მისი პირველი მოადგილის, ნათია ზოიძის შრომითი ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივი ცვლილება, რის შედეგადაც, ეს უკანასკნელი ჩამოშორდა მაუწყებლის პლატფორმებზე სარედაქციო პოლიტიკის მართვას და საბოლოოდ, დაკავებული თანამდებობა დატოვა. საგულისხმოა, რომ ნათია ზოიძის მიერ თანამდებობის დატოვება კრიტიკულად შეფასდა საერთაშორისო ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრების გარეშეს“ მიერ, რომელმაც აღნიშნული საქართველოში სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მედიაზე პოლიტიკური ზეწოლის ზრდას დაუკავშირა. განსაკუთრებით საყურადღებოა აგრეთვე ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაცია ტელევიზიაში დაგეგმილი საშტატო ცვლილებების, საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მიმართ დაწყებული დისციპლინური წარმოების და გადაცემა „ჰეშთეგის“ ერთ-ერთი წამყვანის ეთერიდან მოსალოდნელი ჩამოშორების თაობაზე. სახალხო დამცველის შეფასებით, ზემოხსენებული გარემოებები აჩენს ეჭვებს კრიტიკული მედიის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების მცდელობის შესახებ. აღნიშნული განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლის გათვალისწინებით. საქართველოს სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს დემოკრატიულ საზოგადებაში ჯანსაღი მედიის სასიცოცხლო ფუნქციას და იმედოვნებს, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები უარყოფითად არ აისახება მედია გარემოზე და აჭარის ტელევიზიის დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკაზე, ხოლო არხის ჟურნალისტებს კვლავ ექნებათ შესაძლებლობა, განახორციელონ გავლენებისგან თავისუფალი პროფესიული საქმიანობა. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ აჭარის ტელევიზია წარმოადგენს საჯარო დაფინანსებით მოქმედ მაუწყებელს, რომლის შექმნის მიზანსაც გავლენებისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი, საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი და მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება წარმოადგენს. თავის მხრივ, მსგავსი ფუნქციის შესრულების უზრუნველსაყოფად, ტელევიზიას კანონმდებლობა არაერთ ვალდებულებას უდგენს, რომელთა ზედმიწევნით განხორციელებას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყანაში არსებული პოლარიზებული მედიაგარემოს გათვალისწინებით. ამდენად, სახალხო დამცველი მოუწოდებს აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს, შემოთავაზებული საშტატო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილება კრიტიკულად განიხილონ და მიიღონ დასაბუთებული გადაწყვეტილება, რაც მიმართული იქნება საზოგადოებაში არსებული ეჭვების გაქარწყლებისა და ტელეკომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფისკენ. სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს ტელეკომპანიაში მიმდინარე მოვლენების შესწავლას და მოახდენს საზოგადოების პერიოდულ ინფორმირებას. ''ოცნების ქალაქში'' მცხოვრებლებს მაუწყებლის მიმართ პრეტენზიები ... ...

არქივი

ზაფრანი

რატომ „იყინებიან“ ქალები ხშირად

ქალებისგან ხშირად მოისმენთ, რომ ეყინებათ...

რა პროდუქტები უნდა მივირთვათ ზამთარში

რძე სუპერმარკეტებში სულ უფრო ხშირად...

სიზმრის ახსნა

ორსულობა სიზმრები ორსულობის შესახებ შეიძლება...

მკურნალი პროდუქტები

დამწვრობისას გიშველით ალოე ვერა. დღეში...

„წყალგარეული“ ღვინის მომავალი

სამხრეთ აფრიკელმა მეღვინეებმა ბევრი იფიქრეს,...

ჯონ ლენონის ნივთები დღესაც სარფიანად იყიდება

მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანელი...
კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...