იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს საგანგებო განცხადებით პასუხობს

სამართალი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს საგანგებო განცხადებით პასუხობს

2016 მარ 26 16:27:00

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ბ-ნი მამუკა ახვლედიანს მიერ მედიაში გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება და განმარტებებს აკეთებს:

" თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ბ-ნი მამუკა ახვლედიანის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული არაერთი განცხადების გამო (მათ შორის, სადაც მან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დანაშაულებრივი ჯგუფი უწოდა), იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს გააკეთოს ზოგიერთი განმარტება, რათა ნათელი მოჰფინოს რეალობასა და საქმის ნამდვილ ვითარებას.

აშკარაა ის ფაქტი, რომ ბოლო პერიოდში მამუკა ახვლედიანის ასეთი გააქტიურების მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების თვალში სასამართლო სისტემის განვითარებისათვის მებრძოლის და ამ ბრძოლისათვის "ჩაგრულის", „დევნილის“ თუ "სისტემის მსხვერპლის“ სტატუსის მორგება.

როგორც ცნობილია, 2016 წლის 22 თებერვალს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით, მიიღო სრულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული ფუნქციების არაჯეროვანი შესრულებისათვის მამუკა ახვლედიანი გაათავისუფლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს/სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან, ხოლო როგორც მოსამართლეს შეუქმნა ყველანაირი გარემო და შესაძლებლობა, რათა მას სრულყოფილად და ჯეროვნად განეხორციელებინა სამოსამართლო უფლებამოსილება.

თუმცა, როგორც ჩანს, ამ გადაწყვეტელების ფონზე ანუ მხოლოდ ადმინისტრაციული თანამდებობებიდან გათავისუფლების და მისი მოსამართლედ დატოვების პირობებში, მ. ახვლედიანისთვის, დასახული მიზნის მიღწევა და ზემოაღნიშნული სტატუსის მოპოვება, საკმაოდ გართულდა, რის გამოც იგი განცხადებების ახალ, კიდევ უფრო მეტად შეურაცხმყოფელ, დაუსაბუთებელ და ცრუ ბრალდებების ფორმატზე გადავიდა, რაც გასცდა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და მიიღო ყოვლად პროვოკაციული სახე და ფორმა.

აღნიშნული, როგორც ამჟამინდელი ვითარებიდან იკვეთება, სავარუდოდ ემსახურებოდა უმთავრესს მიზანს – აეძულებინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაეწყო შესაბამისი დისციპლინური პროცედურები, რასაც, როგორმე საბოლოოდ შედეგად მისი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება მოჰყოლოდა, რათა მას, საბჭოს "უკანონობის მსხვერპლის“ თუ „ჩაგრულის“ სტატუსი მინიჭებოდა.

ხაზგასმით გვსურს აღვნიშნოთ, რომ მამუკა ახვლედიანს მოსამართლედ დანიშვნის დღიდან, თითქმის 9 წლის განმავლობაში, არსებითად არ განუხილავს არც ერთი სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის საქმე, რასაც იგი ადმინისტრაციული ფუნქციებით მისი დატვირთულობით ხსნიდა.

ახლა, როდესაც იგი მთლიანად გათავისუფლებულია ამ ფუნქციებიდან, მას მიეცა სრული შესაძლებლობა შეასრულოს მოსამართლის ძირეული, ორდინარული ფუნქციები, განახორციელოს მართლმსაჯულება კონკრეტულ საქმეებზე, ამით შეეშველოს თავის უკიდურესად გადატვირთულ კოლეგებს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებს, და ცოტათი მაინც შეუმსუბუქოს მათ ეს ტვირთი. ამით, იგი მართლაც შეძლებდა, დამაჯერებლობა შეემატებინა თავისი იმ განცხადებებისათვის, რომ მისი ბოლო დროინდელი აქტივობა და გამოთქმული კრიტიკა სწორედ სასამართლოს საზრუნავით არის განპირობებული.

თუმცა, სხავადასხვა, კერძოდ, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა თუ შვებულებაში ყოფნის მიზეზთა მოშველიებით, იგი კვლავ თავს არიდებს სამოსამართლო საქმიანობის განხორციელებას, არ ცხადდება სასამართლოში, მიუხედავად იმისა, რომ მას, როგორც მოსამართლეს, განსახილველად გადაეცა კონკრეტული საქმეები და, იმავდროულად აგრძელებს სასამართლო სისტემისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისკრედიტაციას სატელევიზიო თუ საგაზეთო ინტერვიუებში თავისი დაუსაბუთებელი და შეურაცხმყოფელი განცხადებებით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ახვლედიანისათვის, როგორც მოსამართლისათვის, შექმნილია ყველა პირობა, რათა მან დაუბრკოლებლად და შეუფერხებლად განახორციელოს თავისი სამოსამართლო საქმიანობა. შესაბამისად, მისი განცხადებები საქალაქო სასამართლოში მისი შემდგომი მუშაობის შეუძლებლობასთან დაკავშირებით ოდნავადაც არ შეესაბამება სიმართლეს.

ამგვარად, მისი მცდელობა, შექმნას შთაბეჭდილება, თითქოს ადმინისტრაციული თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება აფერხებს ან რაიმე უარყოფით გავლენას ახდენს მის მიერ სამოსამართლო საქმიანობის განხორციელებაზე, უსაფუძვლოა და ყოველგვარ გონივრულ დასაბუთებას არის მოკლებული.

ბ-ნ ახვლედიანს შევახსენებთ, რომ ადმინისტრაციული თანამდებობა (სასამართლოს/პალატის/კოლეგიის თავმჯდომარეობა) პირს სწორედ მოსამართლის სტატუსიდან გამომდინარე ენიჭება. ნებისმიერი სასამართლო თავმჯდომარე, პირველ რიგში მოსამართლეა და, შემდგომ - ადმინისტრაციული ფუნქციის მატარებელი პირი, რაც დამატებით მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობას გულისხმობს და არა მხოლოდ „პრივილეგიებს“. თუმცა, როგორც ჩანს, მან სწორედ „ამ პრივილეგიების" დაკარგვის გამოც შექმნა ამხელა აჟიოტაჟი.

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მოსამართლეთა კონფერენციებზე და სხვადასხვა სახის შეხვედრებზე ხელისუფლების, მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით, მოსამართლეები თავისუფლად აფიქსირებდნენ თავიანთ პოზიციებს, აქტიურად მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კანონპროექტის განხილვაში, ღიად საუბრობდნენ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, გამოთქვამენ მათ შორის მწვავე, კრიტიკულ პოზიციებსა და შეხედულებებს; ნიშანდობლივია, რომ ბ-ნ მამუკა ახვლედიანს არც ერთ კონფერენციასა თუ მოსამართლეთა შეხვედრაზე არ გამოუთქვამს არავითარი, არც დადებითი, და მით უფრო არც რაიმე უარყოფითი მოსაზრება, პრეტენზია ან წინადადება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებულ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით.

სამწუხაროდ, მას „პრობლემების" არსებობის თაობაზე „გაახსენდა“ და მათ შესახებ საუბარი წამოიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ივარაუდა, რომ გარკვეული გადაცდომებისა და სასამართლოს არაეფექტიანი მენეჯმენტის გამო, შესაძლოა საფრთხე შექმნოდა მის ადმინისტრაციულ თანამდებობას. ამასთან, თავისი აქტივობა მან დაამთხვია იმ პერიოდს, როდესაც საბჭოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებას საზოგადოებაში უარყოფითი შეფასება მოჰყვა.

საბჭოს წინააღმდეგ აგორებულ უარყოფით ტალღასთან შეერთებით იგი დღესაც ცდილობს სიმართლისათვის მებრძოლის, ჩაგრულის „მანტია“ მოირგოს და ხელოვნურად, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გზით მოიპოვოს საზოგადოების სიმპათია.

საბჭო მოუწოდებს ბ-ნ ახვლედიანს, შეწყვიტოს მოსამართლისათვის შეუფერებელი ფორმით საუბარი, სასამართლოს ხელმძღვანელი პირების, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების და სხვა უამრავი მოსამართლის ლანძღვა, მათი ცილისწამება, მათი „დამნაშავეებად “ მოხსენიება და მათთვის სხვა ცრუ ბრალდებების წაყენება.

საბჭო ასევე მოუწოდებს მას, დროულად შეუდგეს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას.

საბჭო საჯაროდ აცხადებს, რომ სრულად დაიცავს ბ-ნი მამუკა ახვლედიანის, როგორც მოსამართლის დამოუკიდებლობას და, ამასთანავე, მის ლეგიტიმურ უფლებას, სამოსამართლო ეთიკის დაცვით და კეთილსინდისიერი მიზნებით, თავისუფლად გამოთქვას ნებისმიერი კრიტიკული მოსაზრება ნებისმიერი პრობლემისა თუ თანამდებობის პირის საქმიანობის თაობაზე.

საბჭო მხოლოდ მიესალმება ნებისმიერი მოსამართლის ძალისხმევას, ხელი შეუწყოს სისტემაში არსებული პრობლემების წარმოჩენას, გამოთქვას მოსაზრებები, წამოაყენოს წინადადებები და მონაწილეობა მიიღოს პრობლემების დაძლევაში.

ცხადია, თუკი ბ-ნ ახვლედიანს მიაჩნია, რომ ვერ შეძლებს მოსამართლის ორდინარული მოვალეობების შესრულებას, ვერ გაუძლებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ყოველდღიურ სამუშაო დატვირთვას, ან სხვა მიზეზთა გამო აღარ სურს სასამართლო სისტემაში დარჩენა, იგი თავისუფალია, მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება" _ აღნიშნულია საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.




 ახალი ამბები
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...
  • “დაანებონ ლიხაურს და შემოქმედს თავი“ _ აშენდება თუ არა ლიხაურში ქვესადგური“ყველა ლიხაურს რატომ უტევს? ხვალ 17 ოქტომბერს,12 სთ ზე,კომპანია "სლრ ცუნსულტინგ" მართავს შეხვედრას სოფ.ლიხაურში. თემა-მძლავრი ელექტრო გადამცემი სადგურის მშენებლობა და გარემოზე დაკვირვების განხილვა. მსურს მოგახსენოთ, რომ სოფელი ლიხაური არის, უნიკალური ბუნების, ხეობის და უძველესი ისტორიის მქონე ტურისტული ზონა. ოზურგეთის ერთ-ერთი მარგალიტი. მჭიდროდ დასახლებული სოფელი. აქ, მის ტერიტორიაზე ასეთი სადგურის მშენებლობა, ყოვლად დაუშვებელია. ააშენონ ლიხაურის ტერიტორიის გარეთ. ყველა როგორ უტევს სოფელ ლიხაურს. ხან კლდის ნგრევა, კარიერები, ახლა სადგური გვაკლია. ავსახლდეთ სოფლიდან? ელექტრო მაგნიტურ გამოსხივებას სად გავექცეთ?“ - ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში, გადავარჩინოთ გურიის მდინარეებს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ირმა გორდელაძემ გაავრცელა. შეხვედრა სოფელ ლიხაურში მართლაც შედგა, მაგრამ დარბაზში ცარიელი სკამები უფრო ჭარბობდა, ვიდრე ხალხი. როგორც სოფელში აღნიშნეს, მოსახლეობა ინფორმირებული არ იყო და სწორედ ეს აჩენს ეჭვის საფუძველს, რომ ლიხაურისთვის კარგი არ კეთდება. შეხვედრაზე ითქვა, რომ  სოფელ ლიხაურში 220 კილოვატიანი ქვესადგურის მშენებლობა იგეგმება. თინა დობორჯგინიძე, ლიხაურის საჯარო სკოლის პედაგოგი: ისე ნურავინ იფიქრებს, რომ ჩვენ განვითარების წინააღმდეგი ვართ. ძალიან კარგად ვიცით, რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესები, თუმცა... სახელმწიფო ადამიანებისთვის არსებობს უპირველეს ყოფვლისა. ადამიანებს ამ ჰესის წინააღმდეგი არის იმიტომ, რომ ჩვენ ბევრჯერ მოგვიაწია ლიხაურის დაცვა, ფაქტიურად ომში ვიყავით ჩართული. ეს იყო კარიერების თემა, ეს იყო ციხის თემა, ეს იყო მიწის თემა და არაერთი საკითხი, რომელიც ჩვენი სოფლისთვის მიუღებელია. რატომ? ლიხაური არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოფელი გურიაში და მას პატრონობა ჭირდება და არა დაქცევა, განადგურება.  ირმა გორდელაძე: “ლიხაური არის ტურისტული ზონა და ეს ქვესადგური სხვა ადგილას ააშენონ, სადაც ადამიანებს და ბუნებას არ შეეხებიან. დაგვანებონ  ლიხაურს და შემოქმედს თავი, ამ ბოლო დროს ძალიან ამ სოფლებს გადაეკიდნენ და ყველას მივმართავთ, ნუ მიდიხარ ხალხის საწინააღმდეგო მხარეს. ვანო მუმლაძე, "სლრ ცუნსულტინგ საერთაშორისო პროექტების უფროსი ინჟინერი: “ეს პროექტები ხალხის კეთილდღეობისთვის კეთდება. ჩვენი შეხვედრა ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რაც შეიძლება ინფორმირებული იყოს მოსახლეობას და მათ უნდა გავაცნოთ რამხელა მნიშნელოვანია ამ პროექტების განხორციელება ქვეყნისთვის და გურიის რეგიონისთვის.“ მთავარი კითხვა შედგება თუ არა სოფელ ლიხაურში 220 კილოვატიანი ქვესადგურის მშენებლობა ამ ეტაპისთვის პასუხის გარეშე ... ...
  • დუისში საქველმოქმედო სამედიცინო აქცია ჩატარდება (R)მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით და საერთაშორისო ასოციაციის, "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" (თავმჯდომარე, მაია კვეზერელი-კოპაძე) მხარდაჭერით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში, ადგილობრივ ვეტერანებს და მათი ოჯახის წევრებს თბილისის წამყვანი კლინიკებიდან მოწვეული ექიმები_ (პედიატრი, კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, ოტორინოლარინგოლოგი, გინეკოლოგი, რადიოლოგი) კონსულტაციებს და ლაბორატორიულ კვლევებს ჩაუტარებენ. ბენეფიციარებს ასევე, უფასოდ დაურიგდებათ ფართო სპექტრის მედიკამენტები. ბენეფიციარების მიღება იწარმოებს 10:00 საათიდან. მისამართი: სოფელი დუისი, ამბულატორიის შენობა.ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური საერთაშორისო ასოციაციასთან "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" უკვე მესამე წელია თანამშრომლობს. ამ ხნის განმავლობაში, უწყებასთან ერთად, ასოციაციამ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა;ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის კვლავაც ჩატარდება უფასო სამედიცინო გამოკვლევები და დიაგნოსტირება, რომლის შესახებაც ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის რაიონული და რეგიონული წარმომადგენლები წინასწარ შეატყობინებენ უწყების ბენეფიციარებს. უფასო სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლებენ როგორც თბილისის, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ... ...
  • "ექვთიმეს სურვილები გვქონოდეს საქართველოში" _ სახალხო დღესასწაული სოფელ ლიხაურში17 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში  ტრადიციული „ექვთიმობა“   წელს იმით გახდა ნიშანდობლივი, რომ  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში ოზურგეთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  დოკუმენტს ხელი მოაწერეს  ოზურგეთისა და ზუგდიდის საკრებულოების თავმჯდომარეებმა დავით დარჩიამ და მამუკა წოწერიამ. აქ განმარტეს, რომ ეს სასიხარულო მოვლენაა, რადგან  მუნიციპალიტეტის საკრებულოებს შორის,   ასეთი  სახის ურთიერთობა, თვითმმართველობის ისტორიისთვის ახალია და პირველად ხდება. _ მემორანდუმის ფარგლებში სამომავლოდ დაგეგმილია ერთობლივი მრავალი  ერთობლივი პროექტის გახორციელება, _ თქვა ოზურგეთს საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დელეგაციის წევრებმა, ოზურგეთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად,  მოინახულეს რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ოზურგეთის სახელმწიფო  თეატრი, ეწვივნენ  ოზურგეთის სურათების გალერეას,  კოლეჯ „ჰორიზონტს“, ფოლკლორის ცენტრს და  ბოლოს  დაესწრნენ „ექვითმეობის“ დღესასწაულს. ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმის დირექტორი რუსლან ურუშაძე მიესალმა სტუმრებს, მათ ესაუბრა საქართველოში დაკარგულ  და მერე სასწაულებრივად აღდგენილ მინანქრის ხელოვნებაზე,  აჩვენა მათ  მეორე სუკუნის ძეგლზე აღმოჩენილი  მინანქრის ხელოვნებით შესრულებული ხატის ასლი,  რომელიც ათი წლის წინ საპატრიარქომ სპეციალურად დაამზადა ექვთიმეს სახლ-მუზეუმისთვის.   ასევე ისუბრა ექვთიმე თაყაიშვილის არა როგორც განძის მცველის, არამედ მისი, როგორც  პილიტიკური  და საზოგადო მოღვაწის უდიდეს დამსახურებაზე : _ ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა და საქართველოს კულტურის გვირგვინი დაადგა ..   და ეს გვირგვინი  ჩვენს ქვეყანას დღემდე ადგას!  ექთიმეს სურვილები გვქონოდეს საქართველოში, ოჯახებში დ მთელ მსოფლიოში, _ თქვა მან ემოციური გამოსვლის დროს. ვრცლად ამ საინტერესო ღონისძიების შესახებ, ჩვენს მკიხველებს უახლოეს საგაზეთო სტატიაში ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...

რატომ უნდა დადოთ საწოლთან გაჭრილი ლიმონი

ლიმონი ვიტამინი C-ს წყაროა. გარდა...

სიზმრის ახსნა

კბილის გატეხვა ან ამოღება -...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...