"ბატონი კუბლაშვილი არასოდეს ყოფილა უზენაესი სასამართლოს კანონიერი თავმჯდომარე"

სამართალი

"ბატონი კუბლაშვილი არასოდეს ყოფილა უზენაესი სასამართლოს კანონიერი თავმჯდომარე"

2012 ნოე 4 23:15:18

_ "ვარდების რევოლუციით" მოსული ხელისუფლების პოლიტიკური გეგმა მთელი სასამართლო კორპუსის (სამივე ინსტანციის ჩათვლით ) აბსოლუტურ მორჩილებაში ყოფნას ითვალისწინებდა. რა პროცესები განვითარდა სასამართლო სისტემაში 2004 წლიდან?

_ ხელისუფლების მხრიდან დაიწყო ფორსირებულად შეტევა, რაც პირველ ყოვლისა, საკანონმდებლო ცვლილებებში გამოიხატა: შეიცვალა კანონები უზენაესი სასამართლოს, საერთო სასამართლოების , მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ; გახორციელდა მაშინდელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ჩამოშორება ყოველგვარი ადმინისტრაციული უფლებამოსილებისგან _ ის ვერ განახორციელებდა ადმინისტრაციულ ფუნქციას ვერც მოსამართლეთა თვითმმართველ ორგანოზე _ კონფერენციაზე, ვერც იუსტიციის საბჭოზე და ვერ უზენაეს სასამართლოზე. იდეა ერთი შეხედვით დემოკრატიული იყო, რაც იმას გულისხმობდა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ იყო მოსამართლეების დირექტორი, მაგრამ ძალიან მალე გამოჩნდა, რომ ეს ცვლილება არ ემსახურებოდა კეთილშობილურ მიზნებს.

_ როგორ გახორციელდა ”მოსამართლეთა დიდი წმენდა”?

_ გზავნილი, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ გაუგზავნა მოსამართლეებს, შეეხებოდა გარდამავალ პერიოდში მათ თანხმობას, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებები მიეღოთ. ეს გზავნილი შეფუთული იყო ლამაზად და ჟღერდა ისე, რომ სახელმწიფოს მათი მხარდაჭერა სჭირდებოდა. პირველი დარტყმა, რა თქმა უნდა, უმაღლეს ინსტანციაზე _ უზენაეს სასამართლოზე წამოვიდა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კუბლაშვილი წარმოადგენდა პოლიტიკური ნების გამომხატველს სასამართლოში _ ის არც ერთი დღით არ ყოფილა უზენაესი სასამართლოს კანონიერი თავმჯდომარე, რადგან მოსამართლეთა ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა არასოდეს დაუცავს..

_ ზეწოლის რა მეთოდებს მიმართავდა კუბლაშვილი?

_ იბარებდა კონკრეტულ მოსამართლეებს და სთავაზობდა, რომ ისინი ან შეასრულებდნენ დირექტივას და გახდებოდნენ პროგნოზირებადი გადაწყვეტილებების გამოტანამდე, ან თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე უნდა დაეტოვებინათ. გახსოვთ, ალბათ, როდესაც ხუთი მეამბოხე მოსამართლის მხრიდან, რომელთა შორის მეც ვიყავი, წააწყდნენ წინააღმდეგობას, მათ მიმართ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაიწყო დისციპლინური წარმოება, რაც შემდეგ უფლებამოსილების შეწყვეტით დამთავრდა.

უზენაესიდან ეს ტენდენცია უკვე დაბალ ინსტანციებში წავიდა და დაიწყო სხვადასხვა სადამსჯელო მეთოდების გამოყენება: მოსამართლეების რეზერვში ჩარიცხვა, საკუთარი განცხადებით სამსახურიდან წასვლის იძულება, მოსამართლეთა გადამაგრება სხვადასხვა სასამართლოებში მათი ნება-სურვილის გაუთვალისწინებლად და უმოტივოდ, რადგან იქ არ იყო საქმეთა ის რაოდენობა, რაც დამატებით კადრებს საჭიროებდა. მოგეხსენებათ, რომ მოსამართლეთა განრიდება ცენტრალური სასამართლოებიდან დასჯის ერთგვარი ფორმაა. ასე და ამგვარად, გახორციელდა სამივე ინსტანციის დამორჩილება და პოლიტიკური რეჟიმის სამსახურში ჩაყენება.

_ როგორ შეივსო მოსამართლეთა ვაკანტურად დარჩენილი ადგილები?

_ ჩვენი ჩანაცვლება ძირითადად ყოფილი პროკურორებით მოხდა, რომლებიც ერთ დღეში ტოვებდნენ პროკურორის პოზიციას, ხოლო 1 თვეში მოსამართლეები ხდებოდნენ. საპროკურორო უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი ადამიანები, რა თქმა უნდა, სასამართლოშიც პროკურორების ფუნქციას ასრულებდნენ. სწორედ ადეიშვილის კადრებს დაეკისრათ ადმინისტრაციული ფუნქცია სასამართლო ხელისუფლებაში, იუსტიციის საბჭოში, მოსამართლეთა კონფერენციაში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. ყველა ინსტანციის დონეზე პალატისა და კოლეგიის თავმჯდომარეებად სწორედ ყოფილი პროკურორები გაამწესეს. ამ გზით მივიღეთ სასამართლო სისტემა, რომელიც არასოდეს გამოიტანდა ხელისუფლებისთვის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას.

_ საზოგადოების კრიტიკულ დამოკიდებულებას დღეს მოქმედი მოსამართლეები პასუხობენ, რომ ისინი კანონიერ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ის გარემოება, რომ განაჩენები ზოგ შემთხვევაში არ იყო სამართლიანი, მათი აზრით, საკანონმდებლო ხარვეზითაა გამოწვეული.

_ ეს პოზიცია არასერიოზულია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონს აქვს გარკვეული ხარვეზები და მოსამართლე ამ კანონითაა შებოჭილი, ვერავინ დამაჯერებს, რომ მოსამართლეს უფლება აქვს მტკიცებულებების გარეშე დაადგინოს ფაქტები და ბრალდების ყველა მტკიცება გამოკვლევის გარეშე სცნოს დადასტურებულად. პრობლემა არის ის, რომ მათ მიერ გამოტანილი ყველა განაჩენი არის დაუსაბუთებელი, ეს კი საპროცესო კანონმდებლობაში განაჩენის გაუქმების ერთ-ერთი პირობაა.

_ სანდრო გირგვლიანის საქმის განმხილველმა მოსამართლემ გიორგი ჩემიამ მაქსიმალური სასჯელები დააკისრა განსასჯელებს. მოსამართლეები აცხადებენ, სხვა რა უნდა ექნა გიორგი ჩემიას, ის ხომ ვერ იმსჯელებდა ახალაიას, მელნიკოვის, სალაყაიასა და დონაძის შესახებო?

_ რა უნდა ექნა გიორგი ჩემიას? გიორგი ჩემია და დანარჩენები მართლმსაჯულებას საქართველოს სახელით ახორციელებდნენ და თუ მას არაფრის გაკეთება არ შეეძლო, ამაზე პასუხი არსებობს _ საერთოდ არ უნდა განეხორციელებინა მართლმსაჯულება.

თუ შენ მიგაჩნია, რომ კონკრეტული საქმის განხილვის დროს არ გაქვს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, შინაგანი მზაობა ობიექტური და კანონიერი გადაწყვეტილების გამოსატანად, სხვა გამოიტანს ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობა დღესაც იძლევა სამართლიანი და კანონიერი გადაწყვეტილების გამოტანის შანსს.

_ მოსამართლეები საკანონმდებლო ხარვეზზე აპელირებენ.

_ არაპროფესიული და არაეთიკური დამოკიდებულებაა, რომ თითქოს საპროცესო კანონმდებლობა არ იძლევა სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანის საშუალებას. თუ ეს მართლაც ასე იყო, სწორედ მოსამართლეები უნდა ყოფილიყვნენ პირველნი, რომლებიც ამას ხმამაღლა დააფიქსირებდნენ, ჩვენ კი ხმალამოღებულნი ვიბრძოლებდით, რომ საპროცესო კანონმდებლობა გამოსწორებულიყო. მე მათ არგუმენტებში ვხედავ თვითაღიარებას, რომ უკანონობას აკანონებდნენ. მოსამართლეებმა დუმილით დანაშაული ჩაიდინეს, დუმილით მიუერთდნენ იმ უსასტიკეს პროცესებს, რაც მართლმსაჯულების გახორციელების დროს განვითარდა. როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში პასუხი ვის უნდა მოეთხოვოს?

_ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ შეურიგებელი იქნებით ყველა იმ მოსამართლის მიმართ, რომლებმაც უკანონო განაჩენი გამოიტანეს. რა სახის პასუხისმგებლობაზეა საუბარი?

_ დიახ, მე საზოგადოების სახელით გავბედე და განვაცხადე, რომ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც კონკრეტული საქმის განხილვის დროს ჩაიდინეს დანაშაული ანუ მიიღეს განზრახ უკანონო გადაწყვეტილება სისხლის, სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციულ საქმეებზე, უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და სამართლიანი სასამართლო პროცედურებით მათი ბრალეულობის თუ უდანაშაულობის საკითხის გადაწყვეტა. სისხლის სამართლებრივის გარდა, არსებობს მორალური პასუხისმგებლობაც. ასე რომ, ვურჩევ მოსამართლეებს, დაფიქრდნენ და თავად მიიღონ გადაწყვეტილება. ისინი მოსამართლეებად არ დაბადებულან.

_ ძალიან ბევრი საქმე საჭიროებს ხელახალ გადახედვას. ვინ გააკეთებს ამას, საიდან მოიყვანთ ისეთ მოსამართლეებს, ვის მიმართაც საზოგადოების ნდობა მაღალი იქნება?

_ მართლაც, საზოგადოება ითხოვს, რომ საქმეთა უმრავლესობა გადაისინჯოს. თქვენი შეკითხვა სავსებით ლოგიკურია _ ვინ გააკეთებს ამას? პირველ რიგში, სახელმწიფომ ყველა ღონე უნდა გამონახოს, რომ სისტემა დამნაშავე მოსამართლეებისგან გაწმინდოს. ხოლო იმ მოსამართლეებმა, რომლებსაც არ დაუდგინდებათ დანაშაული, ჩვეულებრივ უნდა გააგრძელონ საქმიანობა. ამასთან ერთად, უნდა გაჩნდეს შესაძლებლობა, რომ სასამართლოში ახალი კადრი მოვიდეს. კადრების შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საზოგადოების დამოკიდებულება თითოეული კანდიდატისადმი.

_ სასამართლოს ახალი კადრებით დაკომპლექტებას დრო დასჭირდება, საზოგადოება კი დაუყოვნებლივ ითხოვს საქმეების გადასინჯვას.

_ გეთანხმებით, მაგრამ აქაც არის გამოსავალი. სასამართლომდე არსებობს დევნის ორგანო ანუ პროკურატურა. ამ უწყების განახლებული კადრი იძლევა იმ იმედს, რომ ისინი არა მხოლოდ ბრალმდებლად წარმოიდგენენ თავს, არამედ გამოიყენებენ საპროცესო კანონმდებლობაში ჩადებულ უფლებას და ბევრ საქმეზე უკან წაიღებენ ბრალდებას..

_ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ სასამართლოს თავისი გრაფიკი აქვს და ვერ გაიზიარებს მთავარი პროკურორის თხოვნას, რაც გარკვეული კატეგორიის საქმეების განხილვის 2 კვირით შეჩერებას ითვალისწინებს.

_ სასამართლოსა და პროკურატურას შორის, ინსტიტუციური დაძაბულობა ნორმალურ ფარგლებში მისაღებია. ის, რაც კბილაშვილის განცხადებაში იყო, არის პასუხისმგებლობის მაღალი დონე, რომ ის პროცესზე მიავლენს მხოლოდ ისეთ პროკურორს, რომელსაც ექნება სათანადო ავტორიტეტი და უფლებამოსილება ახალი ხელისუფლებისგან. რას იზამს სასამართლო? კუბლაშვილი არ არის სასამართლოს დირექტორი, რომ მან ზოგადი განცხადებებით მითითება მისცეს მოსამართლეებს, რომელი საქმე განიხილონ და რომელი _ არა. ამის გადაწყვეტა კონკრეტული მოსამართლეების პრეროგატივაა.

კოტე კუბლაშვილს შევახსენებ, რომ 2005 წელს, ჩვენს მიერ გამოტანილი განაჩენებით განრისხებული პროკურატურა ორი კვირის განმავლობაში პროკურორებს არ აგზავნიდა უზენაეს სასამართლოში და აბსოლუტურად პარალიზებული იყო უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა. მაშინ რატომ არ გამოხატა თანადგომა კოლეგა მოსამართლეების მიმართ და არ მოუწოდა პროკურატურას, რომ ირღვეოდა საპროცესო კანონმდებლობა? ეს იყო პროკურატურის მიერ გამოცხადებული საბოტაჟი, რომელიც კუბლაშვილს არ გაუპროტესტებია.

_ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ კოტე კუბლაშვილს სასამართლოში უკანასკნელი მისია აქვს შესასრულებელი. რა იგულისხმეთ?

_ თვითონ კუბლაშვილიც სისტემის მსხვერპლია. ის ყოველთვის სრულად ემორჩილებოდა მთავარ პროკურორს და იუსტიციის მინისტრს. მე ვიცი საქმეები, სადაც ის მოსამართლეებს შიშისაგან აკანკალებული სთხოვდა, არ გამოეტანათ პროკურატურისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება. კუბლაშვილის ერთადერთი მისია ამ ეტაპზე არის ის, რომ გარკვეული პერიოდის მანძილზე მაინც შეინარჩუნოს მორჩილი კორპუსი ძალიან ბევრი დაუმთავრებელი საქმის დამთავრებამდე .

_ რას ემსახურება კუბლაშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებები მოსამართლეებისთვის ხელფასის მომატების, საბინაო უზრუნველყოფის შესახებ?

_ ყველა მისი არაადეკვატური განცხადება მოსამართლეთა სოციალური დაცვის გარანტიების, წარმატებული სტატისტიკის თუ მოსამართლეებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ ერთადერთ მიზანს ემსახურება _ შეინარჩუნოს მორჩილი კორპუსი. როცა ასეულობით ადამიანი გახდა წამების მსხვერპლი მათივე გამოტანილი განაჩენების საფუძველზე, ასეულობით ადამიანი მძიმედ დაავადებულია და ქვეყანაში არ არის რესურსი, რომ ამ ადამიანებს უფლებები ბოლომდე აღვუდგინოთ, ამორალურია იზრუნო საკუთარ კომფორტზე.

თქვენ გინახავთ რომელიმე მოსამართლე, რომელსაც ხმამაღლა ესაუბროს ზეწოლის შესახებ? კუბლაშვილმა ახლახანს ძალიან ხმაურიანად განაცხადა, რომ ზეწოლა ხორციელდება ”ქართული ოცნების” მხრიდან, რითაც მან დააიმედა მორჩილი კორპუსი და მეორეს მხრივ, დახმარება სთხოვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. რა თქმა უნდა, მე არ ვარ იმის წინააღმდეგი, რომ საკანონმდებლო დონზე გარანტირებული იქნას მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისთვის ღირსეული პირობები, მათ შორის, მოსამართლის უვადოდ დანიშვნაც, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვეყოლება მაღალი ეთიკისა და მაღალი სტანდარტის მართლმსაჯულების გამახორციელებელი მოსამართლეები.

_ ფლობთ ინფორმაციას მოქმედი მოსამართლეების განწყობის შესახებ? მართალია, საჯაროდ მათი პროტესტი არ დაფიქსირებულა, მაგრამ შეუძლებელია ყველა ერთნაირად ფიქრობდეს.

_ მოსამართლეების მძიმე ყოფა ჩემთვის ცნობილია. პროკურატურის მათდამი დამოკიდებულება აბსოლუტურად შეურაცხმყოფელია მათთვის, როგორც მოსამართლეებისა და როგორც პიროვნებებისადმი, ამიტომ დროა ამაზე ხმა ამოიღონ. მოსამართლეებმა დღეს მაინც უნდა დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია ხმამაღლა, თუ რატომ ვერ ახორციელებენ მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას. ნებისმიერ მოსამართლეს აქვს უფლება, ჰქონდეს თავისი აზრი და დამოკიდებულება მართლმსაჯულების გახორციელებისას შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით. თქვენ წარმოგიდგენიათ ისეთი სასამართლო ხელისუფლება, სადაც მოსამართლეები არ ლაპარაკობენ? შეიძლება სანდო იყოს ის მართლმსაჯულება, სადაც მოსამართლეები საზოგადოებას არ არწმუნებენ, რომ არიან დამოუკიდებელნი და მიუკერძოებელნი ?

თქვენ ნახეთ, რომ მორჩილების და დუმილის სანაცვლოდ, მოსამართლეებს ცარიელი დარბაზები შესთავაზა ხელისუფლებამ _ არც მედია და არც საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები, რომლებიც გარე კონტროლის მექანიზმს წარმოადგენენ, სასამართლო სისტემისთვის, ფაქტობრივად, არ ფუნქციონირებს. მორჩილება მოითხოვდა ცარიელ დარბაზებს, პრესის გარეშე, განსაკუთრებით საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობების განხილვისას, სადაც 25-წუთიანი პროცესები მოლაპარაკებების დონეზე მთავრდებოდა. ეს მექანიზმი, რომელიც სწრაფი, კვაზი მართლმსაჯულების ერთ-ერთ ნაირსახეობას წარმოადგენს, იყო ყველაზე დიდი უსამართლობის წყარო. როგორ შეიძლება საზოგადოება დავარწმუნოთ იმაში, რომ აშკარად უსამართლო გარიგება, სადაც პროკურატურა დამატებით სასჯელად მილიონობით ლარს ითხოვს, არის საშეღავათო გარემოება ბრალდებულისათვის და მოსამართლეც ამას, ისე, რომ ეჭვიც არ ეპარება და ისე, რომ კითხვასაც არ სვამს, ადასტურებს თავისი განაჩენით.

ჩემი გამოსვლებით სულ ვცდილობ, გარკვეულწილად შევეხმიანო მოსამართლეებს და ვუთხრა, რომ არასდროს არ არის გვიან, მოსამართლეებს დღესაც აქვთ უფლება, ილაპარაკონ დარღვეულ უფლებებზე და ეცადონ, აღიდგინონ როგორც რეპუტაცია, ისე ეთიკური სტანდარტები.

_ დადგება კუბლაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი?

_ ყველა იმ სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებაზე ვმსჯელობთ, რაც საშუალებას მოგვცემს, სასამართლო ხელისუფლება პოლიტიკურად მორჩილი ხელისუფლებისგან გავათავისუფლოთ. ეს არის იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა. კუბლაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურებთან დაკავშირებით ჩვენ, დევნილი მოსამართლეები, ორ ფრონტზე ვაპირებთ ბრძოლას: ახლად დაკომპლექტებულ პროკურატურაში კუბლაშვილის მიერ გახორციელებული ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ყველა მტკიცებულებას წარვადგენთ და მიგვაჩნია, რომ ეს არის საკმარისი საფუძველი სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად.

ასევე, ძალიან პროფესიულად მოვემზადებით საკონსტიტუციო სასამართლოში დასკვნის მისაღებად. დევნილი მოსამართლეების საქმესთან დაკავშირებით აშკარად იკვეთება კონსტიტუციის ნორმის დარღვევა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან. მოვუწოდებთ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც, რომ აღმოჩნდეს მოწოდების სიმაღლეზე და მხოლოდ კონსტიტუციისა და კანონის პატივისცემის იდეით გამოიტანოს გადაწყვეტილება.

_ განიხილება თუ არა თქვენი კანდიდატურა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე?

_ ოფიციალურად შეთავაზება არ მაქვს . ეს ამბავი თქვენსავით მედიით შევიტყვე. მიუხედავად იმისა, გავხდები თუ არა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რადგან ამ დღეებში საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა ვიგრძენი. ეს ჩემთვის აბსოლუტურად საკმარისია, მაგრამ თუ ქვეყანას ისევ დავჭირდები მართლმსაჯულების განხორციელების სადავეებში, მე, რასაკვირველია, ამისთვისაც მზად ვარ.
 ახალი ამბები
  • ცოლზე ძალადობაში ბრალდებული ძიუდოისტი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლესსაქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების წევრი თორნიკე ნაგლიაშვილი, რომელიც ცოლზე მუქარასა და ძალადობაშია ბრალდებული, სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. სპორტსმენის ადვოკატის თქმით, ბოლნისის რაიონულმა სასამართლომ მას 5 000-ლარიანი გირაო შეუფარდა. თორნიკე ნაგლიაშვილი მარტის დასაწყიში დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 151-ე მუხლით და 126 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ოჯახური დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობას, მუქარას და ოჯახში ძალადობას ... ...
  • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გამოცდილება მსოფლიო ბანკის მიერ გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს (R)საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ უკრაინაში მიწის მმართველობის განვითარების თემაზე გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. კონფერენციაზე: „მიწის მმართველობის გაძლიერება უკრაინის განვითარებისთვის"  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი - მსოფლიო ბანკის „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის იურისტი თეიმურაზ გაბრიაძე სპეციალური მიწვევით მონაწილეობდა. იგი პანელურ სესიაზე - „საკადასტრო სისტემის სისრულე" - მოხსენებით  „საქართველოში განხორციელებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ინოვაციური მიდგომებით" წარსდგა და მონაწილეებს მიწის რეგისტრაციის რეფორმის  მიმდინარეობისას დანერგილი სიახლეები, გამოწვევები და მიღწეული წარმატებები  გააცნო. თეიმურაზ გაბრიაძემ ასევე,  საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში  მიწის რეგისტრაციის სისტემაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებაზე, უწყების გამოცდილებასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. კონფერენცია „მიწის მმართველობის გაძლიერება უკრაინის განვითარებისთვის" მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გაიმართა და მასში მონაწილეობა სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო, კერძო, აკადემიური და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ... ...
  • ჩაშლილი პროექტი და „წყალში გადაყრილი ფული“ _ რატომ არ აშენდა ლანჩხუთში რაგბის მოედანილანჩხუთში, მერიის შენობის მიმდებარედ, სარაგბო კომპლექსის აშენება ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში დაანონსდა და ადგილზე გარკვეული სამუშაოებიც გახორციელდა, თუმცა, ირკვევა, რომ პროექტი ჩაშლის პირასაა. კომპლექსის მშენებლობის  იდეის ავტორი და დამფინანსებელი  რუსეთში მცხოვრები, სოფელ ქვიანის მკვიდრი, გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლდათ. მისი ერთადერთი ვაჟი რუსეთის ქალაქ როსტოვის სარაგბო გუნდის წევრი იყო და დიდი მომავალიც ჰქონდა, თუმცა, რამდენიმე წლის წინ 19 წლის  ვაჟკაცი მოულოდნელად გარდაიცვალა. სწორედ  შვილის ხსოვნის უკვდავსაყოფად გადაწყვიტა გიორგი ფირცხალაიშვილმა, სპორტის ეს სახეობა აეღორძინებინა ლანჩხუთში და  საკუთარი ხარჯებით ქალაქის ცენტრში, ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიაზე, სარაგბო კომპლექსის აეშენებინა, რომელსაც შემდეგ  უსასყიდლოდ  გადასცემდა  მუნიციპალიტეტს. ამ  ჩანაფიქრს, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა დადებითად შეხვდა და აღნიშნულ ტერიტორიაზე, წინასწარი, სიტყვიერი თანხმობით,  მიწის ფართიც გამოყო სარაგბო კომპლექსის ასაშენებლად და ასევე, სიტყვიერი გარანტიაც შეაშველეს ბიზნესმენს, რომ ეს  საქმე ბოლომდე მივიდოდა.  წინასწარი მონაცემებით, ქალაქის ცენტრში უნდა მოწყობილიყო ორი სარაგბო სტადიონი _ ძირითადი და სათადარიგო, თავისი ინფრასტრუქტურით, გასახდელებითა და სველი წერტილებით. ძირითად მინდორს გაუკეთდება ტრიბუნა, დაახლოებით, 750 ადამიანზე გათვლილი და თანამედროვე ტაბლო. ასევე, ადმინისტრაციული შენობა, სატრენაჟორო დარბაზი და პატარა სასტუმრო, რომელიც საწვრთნელ შეკრებებს მოემსახურებოდა. აღნიშნული პროექტის ჩაშლის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ  საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრმა, კახა ასკურავამ გააკეთა. „საზღვარგარეთ მოღვაწე ბიზნესმენს, რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ სრულიად უსასყიდლოდ მოეწყო რაგბის სტადიონი, ყველა თავისი საჭირო მოწყობილობით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც თავად მერიამ შესთავაზა,  უარი განაცხადა. ათი ათასი ლარი, რომელიც უკვე დახარჯული ჰქონდა, მითითებული ადგილის მოსასწორებლად, უბრალოდ, წყალში გადააყრევინეს. დაახლოებით, ექვსი თვის განმავლობაში, მერიამ ის ვერ გაარკვია, მათსავე მითითებულ ადგილზე შეძლებდა თუ არა საბოლოდ ამ კეთილ ადამიანს მოეწყო სტადიონი. საბოლოოდ კი, ამ მეტად საშურის საქმის ჩაშლის მიზეზი, უაზრო ბიუროკარტიული ბარიერების გარდა, კერძო პირების პირადი ინტერესებიც გახდა...“ _ წერს ასკურავა და აქვე აანონსებს, რომ „ის მაგარი კაცი მაინც მოაწყობს რაგბის სტადიონს, ოღონდ თავად მიიყვანს მის წამოწყებულ საქმეს ბოლომდე. საქმის ბოლომდე მიყვანის ყველანაირი გაგებით“.  მერიაში აღნიშნული პროექტის შეჩერების ფაქტს ადასტურებენ და ზოგადი განმარტებით შემოიფარგლებიან, რომ მშენებლობის შეჩერება  გარკვეულმა ობიექტურმა მიზეზმა გამოიწვია.  თუმცა,  კონკრეტულად რა „ობიექტური პრობლემების“ გამო ემუქრება პროექტს ჩაშლა, ამაზე მერიისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ლანჩხუთის მერის, ალექსანდრე სარიშვილის მიერ გაკეთებული განმარტებით, ის ყველანაირად გვერდში დაუდგა ამ პროექტს, მაგრამ  მოხდა გაურკვევლობა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, თუმცა, მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ ამ კარგი საქმის ბოლომდე მიყვანა მოხერხდეს. ის, რომ აღნიშნულ პროექტს ჩაშლა ემუქრება, ფაქტია, თუმცა, საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით, არა  ბიუროკრატიული ბარიერების გამო, არამედ კერძო პირების ინტერესების  გადაკვეთის მოტივით. მათი არგუმენტით, ტერიტორია, სადაც ბიზნესმენი მერიასთან შეთანხმებით  სარაგბო კომპლექსის აშენებას გეგმავდა, „კონფლიქტში მოვიდა“ იქვე არსებულ ორ ბიზნესთან _ ჩაისა და თხილის გადამამუშავებელ საწარმოებთან. აქვე, მერიის მიერ რაგბის მოედნისთვის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, „გამწვანების სახელით“  ხეებია დარგული ერთ-ერთი კერძო პირის მიერ. ის, რომ ტერიტორიასთან დაკავშირებით გარკვეული გაუგებრობა მართლაცაა,  რაგბისთვის გამზადებულ ფართსა და მის მომიჯნავედ უკვე არსებულ მცირე ბიზნეს შორის, ამას მხარეები  პირად საუბრებში არ უარყოფენ, თუმცა ამაზე ხმამაღლა საუბარი არც ერთ მხარეს არ სურს. ერთადერთი, რასაც ბიზნესმენი  გიორგი ფირცხალაიშვილი ამბობს, ისაა, რომ იგი  დაღალა გაურკვევლობამ. „ერთი წელია უკვე თითქმის გასული, რაც ეს საქმე წამოწყებულია და კონკრეტული პასუხი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ვერ მივიღეთ. ჩემი გარდაცვლილი შვილის სახელზე ვაკეთებ ამ ყველაფერს და არ მინდა ვინმესთან სადაო დარჩეს რამე, ამიტომ მირჩევნია, ეს სტადიონი ჩემსავე სოფელში გავაკეთო, ტერიტორიასაც თავად შევიძენ და ყველაფერს პირადად მივხედავ“, _ ამბობს გიორგი ... ...
  • ჩემი ხელით მოვუდუღებ ყავას_ ელენე ხოშტარია შს მინისტრს ყავაზე ეპატიჯებათუ აშინებს პარლამენტის კედლები, შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ყავაზე ვეპატიჟები, - ასე ეხმიანება „ევროპული საქართველოს“ წევრი ელენე ხოშტარია შს მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებას. „დღეს შს მინისტრთან ძალიან სერიოზული კითხვებია და მას მოუწევს ძალიან სერიოზული პასუხების გაცემა. გიორგი გახარიამ ნებისმიერი ადგილი და დრო დაასახელოს, ერთადერთი ჩემი პირობაა, ჩემი ხელით მოდუღებული ყავა უნდა დალიოს და ყველა კითხვას გასცეს პასუხი’,’ - განაცხადა ელენე ხოშტარიამ. შეგახსენებთ, შს მინისტრის მოსმენა „მინისტრის საათის“ ფარგლებში მაისის პირველ კვირას იგეგმება პლენარულ სხდომაზე, თუმცა „ევროპული საქართველო“ გახარიას კომიტეტზე მისვლას სთხოვს. მოთხოვნას გამოეხმაურა გიორგი გახარიაც. „თუ „ევროპული საქართველოს“ რომელიმე ლიდერს სურს დამატებით კიდევ ჩემი ნახვა, შეუძლიათ დამპატიჟონ ყავაზე“, - განაცხადა მინისტრმა. „მე პარლამენტში ბოლო თვეების განმავლობაში ვიყავი უკვე ოთხჯერ. რეალურად არანაირი პრობლემა არც მე და არც ჩემი გუნდის არც ერთ წარმომადგენელს, იდგეს პარლამენტის ტრიბუნაზე, არ აქვს. როგორც ვიცი, „მინისტრის საათი“ დაგეგმილი მაქვს მაისის პირველ კვირაში. რა თქმა უნდა, მე ამ მოვალეობას შევასრულებ და მივალ პარლამენტში. თუ „ევროპული საქართველოს“ რომელიმე ლიდერს დამატებით კიდევ ჩემი ნახვა სურს, შეუძლიათ, დამპატიჟონ ყავაზე და მე მივალ, დაველაპარაკები“, _ განაცხადა შს მინისტრმა გიორგი ... ...
  • „პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია“_ ლია მუხაშავრიაიურისტი ლია მუხაშავრია  „გურია ნიუსთან“ პანკისის ხეობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბრობს და პასუხისმგებლობას შს სამინისტროსა და მინისტრ გიორგი გახარიას აკისრებს. მისივე თქმით, „ეკონომიკის სამინისტროს არ ევალება, შეაფასოს ის რისკები და შედეგები, რომლებიც ასეთი ოპერაციის ჩატარებას მოჰყვება. ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და კანონიერების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირადად გიორგი გახარიაა“. „პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია იმ ქმედებების გამო, რაც მათ პანკისში განახორციელეს“, _ ამბობს იურისტი. _ ქალბატონო ლია, პანკისის მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომელიც ხეობაში ჰესების მშენებლობას აპროტესტებს, ხელისუფლებამ საკუთარი ძალის დემონსტრირების მოხდენის მიზნით ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა, რამაც ადგილზე ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა. როგორ ფიქრობთ, “ოცნების“ ხელისუფლების მხრიდან  რამდენად გააზრებული და მართლზომიერი ნაბიჯი იყო მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელება? _პანკისში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებელი მთლიანად შს სამინისტროა. ის, რაც აღნიშნულ რეგიონში მოხდა, მტრის წისქვილზე ასხამს წყლის.  პანკისელები არიან საქართველოს სახელმწიფოს ერთგული მოქალაქეები, რომლებსაც ისევე შესტკივათ გული საკუთარ მიწა-წყალზე, როგორც საქართველოს  სხვა კუთხის მაცხოვრებელებს. ხელისუფლების მხრიდან პანკისელების დასჯის მცდელობა მიმართულია იმისკენ, რომ მათ აიძულონ საქართველო აღარ უყვარდეთ. პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია იმ ქმედებების გამო, რაც მათ პანკისში განახორციელეს. _ შს მინისტრის, გიორგი გახარიას ინფორმაციით, პანკისის ხეობაში დამატებითი ძალების მობილიზება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ კახეთის სამხარეო პოლიციის 35 თანამშრომელზე, რომლებიც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ეკონომიკის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე ადგილზე იქნა გაგზავნლი, თავდასხმა განახორციელა. მინისტრის ამ განცხადებას როგორ აფასებთ? _ ეკონომიკის სამინისტროს არ ევალება, შეაფასოს ის რისკები და შედეგები, რომლებიც ასეთი ოპერაციის ჩატარებას მოჰყვება. ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და კანონიერების დაცვაზე  პირადად გიორგი გახარიაა პასუხისმგებელი. მინისტრს პასუხისმგებლობისგან ვერანაირი განმარტება დაიცავს. მეტიც, ხელისუფლებიდან გახარიას წასვლის შემდეგ, პანკისში განვითარებული მოვლენების შედეგებზე მისი პასუხისმგებლობა არ მოიხსნება. _არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, საქართველოში ჰესების მშენებლობის შესახებ არაობიექტური დასკვნები გაიცემა. მაგალითად,  „დარიალ ჰესის“ მშენებლობის დასკვნაზე, რომელმაც გაუთვლელი პროგნოზების შედეგად ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შენიშვნები არ ჰქონია. როგორ ფიქრობთ, გარემოს დამცველებისა და ენერგეტიკოსების წარმომადგენლების პროტესტის მიუხედავად, ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება რატომ ვერ ხერხდება? _ ჰესების მშენებლობაში მთავარი პრობლემა კორუფციის არსებობაა. ხელისუფლების სათავეში მოსულ პირებს დიდი სურვილი აქვთ იმისა, რომ ჰესების მშენებლობისა და ამ მშენებლობის ნებართვის გაყიდვის ხარჯზე ძალიან დიდი ფული იშოვონ. ასეთი ქმედებები პროფესიონალი ბუნების დამცველებისა და ენერგეტიკოსების წარმომადგენლების პროტესტის მიუხედავად, სამწუხაროდ, გრძელდება, რაც, პირველ ყოვლისა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პასუხისმგებლობის საკითხია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მცირე ჰესების მშენებლობა, რომელიც ნაკლებად აზიანებს გარემოსა და ბუნებას, უფრო მეტად წაადგება ქვეყნის ენერგოგანვითარებას, რაც ხელისუფლებამ კარგად უნდა შეისმინოს.  _“ოცნებამ“ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი შემომწირველი და პოლიტიკოსთა ნაწილის მიერ მსხვილი ბიზნესის ლობისტად მიჩნეული მაღალჩინოსანი ნათია თურნავა განამწესა. ფლობთ ინფორმაციას მსხვილ ბიზნესმენებთან თურნავას საეჭვო კავშირების შესახებ? და ასევე, როგორ შეაფასებდით მინისტრის პორტფელის ჩასაბარების მიზნით  რუსეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილი გიორგი ქობულიას გათავისუფლებას? _არამგონია, რომ ქალბატონი თუნავა კორუფციაში ჩართული იყოს და მისი დაწინაურება აღნიშნულით იყოს განპირობებული. მას ეკონომიკის სამინისტროში მუშაობის დიდი გამოცდილება დაუგროვა და კვალიფიკაციით არავის ჩამოუვარდება. რაც შეეხება გიორგი ქობულიას, მექმნება შთაბეჭდილება, რომ ის სხვა პლანეტაზე მოხვდა. მისი ცნობილი გამონათქვამები, რომლებიც მის არაადეკვატურობას უსვამდა ხაზს, იმაზე მეტყველებდა, რომ ექსმინისტრი საქართველოში არსებულ ვითარებას საერთოდ არ იცნობდა. ვფიქრობ, სამთავრობო ცვლილებების პროცესი გაგრძელდება, მათ შორის, პრემიერ-მინისტრის შეცვლაც არ არის გამორიცხული, რადგან “ქართული ოცნება“ საზოგადოებაში არსებულ მზარდ უკმაყოფილებას ... ...

არქივი

ზაფრანი

იცინეთ ხშირად!

თუ მძიმე დღე გქონდათ –...

რატომ უნდა მიირთვათ ხშირად კარტოფილი

არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც...

რატომ უნდა მივბაძოთ ბავშვებს

ნებისმიერი ადამიანი ზოგჯერ ბავშვობაში უნდა...

ელტონ ჯონის „საბედისწერო“ სტილი

ელტონ ჯონზე სტილისტები ამბობენ, ისე...

შვიდი დღე გასალამაზებლად

ნამდვილად არ გაწყენთ, სულ რაღაც...

ქრონიკული დაღლილობა ვირუსით არის გამოწვეული

ადამიანის დაღლილობა, შეიძლება, ვირუსით იყოს...
კარმიდამო ჩემი

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...

ნუ ეხუმრებით გაციებას!

გაციება სიცივის დადგომისთანავე ვლინდება. ბევრი...