მიზანმიმართული ქმედება თუ „ქსელის შეფერხება“ _ რა დანაშაულზე საუბრობენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

სამართალი

მიზანმიმართული ქმედება თუ „ქსელის შეფერხება“ _ რა დანაშაულზე საუბრობენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

2017 ივლ 31 17:03:30

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ 24 ივლისს საბჭოს სხდომაზე გატანილი საკითხების შესახებ წევრების ინფორმირება ტექნიკური პრობლემის გამო ვერ მოხერხდა.

საბჭოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ „სერვერზე“ შეფერხების გამო, დაახლოებით 14:00 საათიდან, მას შემდეგ რაც გამოცხადდა სხდომაზე შესვენება, ვერ მოხერხდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 16 საკითხიდან 12 საკითხის ჩაწერა“.

შეგახსენებთ, რომ საბჭოს ეს სხდომა იმითაც იყო საინტერესო, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე გიორგი ებანოიძე თანამდებობიდან გადააყენეს, რასაც მოგვაინებით არასამთავრობო სექტორის და თავად საბჭოს არამოსამართლე წევრების კრიტიკა მოყვა.

საბჭოს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის 2017 წლის 17 ივლისისა და ასევე, 24 ივლისის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის ვასილ მშვენიერაძის მიერ ინიცირებული საკითხი ამ სასამართლოს კოლეგიების ფორმირების თაობაზე.

მომხსენებელმა საბჭოს წარუდგინა ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიასა და სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში საქმეთა ნაკადის კუთხით არსებული რთული მდგომარეობის შესახებ. სისხლის სამართლის კოლეგიაში განსახილველ საქმეთა სიჭარბისა და მოსამართლეთა არასაკმარისი რაოდენობის გათვალისწინებით, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ შემოთავაზებულ იქნა წინადადება აღნიშნული კოლეგიების გაერთიანებების თაობაზე. საბჭოს სხდომაზე წარმოდგენილი წინადადება მხარდაჭერილ იქნა. საბჭოს წევრმა ვახტანგ მჭედლიშვილმა აღნიშნული საკითხის დასაბუთებისათვის წარმოადგინა, ჯერ კიდევ საბჭოს წინა შემადგენლობის ფორმატში დაყენებული რეკომენდაცია - საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიისა და სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის გაერთიანების მიზანშეწონილობის თაობაზე.

საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-მუხლის მე-3 პუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია შექმნას სპეციალიზებული სასამართლო კოლეგიები, საბჭოს გადაწყვეტილებით განხორციელდა სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიისა და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიების შერწყმა და ახალი კოლეგიის - სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითად განხილვის კოლეგიის შექმნა.

 მიღებულმა გადაწყვეტილებამ სამართლებრივად დღის წესრიგში დააყენა აღნიშნული კოლეგიების თავმჯდომარეთა უფლებამოსილების შეწყვეტისა და ახალი თავმჯდომარის უფლებამოსილების საკითხის განხილვა. შესაბამისად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიების რეორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმიდან (კოლეგიების შერწყმა) გამომდინარე, კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, განხორციელდა მოქმედი კოლეგიების თავმჯდომარეთა უფლებამოსილების შეწყვეტა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების რეორგანიზაციამ განაპირობა შემდეგი თანმდევი გადაწყვეტილებების მიღება: ახალ კოლეგიაში მოსამართლეთა რაოდენობისა და შემადგენლობის განსაზღვრა, ახალ კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის დადგენა და აპარატის საშტატო ნუსხაში ცვლილებების განხორციელება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებათა შესაბამისი პროექტები საბჭოს წარედგინა სხდომაზევე, საკითხის განხილვის პროცესში. საბჭოს რეგლამენტის შესაბამისად, წარმოებდა აღნიშნული სხდომის აუდიო/ვიდეო ჩაწერა, სხდომა მიმდინარეობდა ღია ფორმატში და მას ესწრებოდნენ საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ამავდროულად, საბჭოს სხდომა პირდაპირ რეჟიმში გადაიცემოდა საერთო სასამართლოების შიდა ქსელით (ინტრანეტით) და საბჭოს ჰოლში დამონტაჟებულ მონიტორზე, იქ მყოფი მასმედიის წარმომადგენლებისათვის.

სხდომის მიმდინარეობისას, გამოვლინდა ქსელის შეფერხება, რის თაობაზეც ინფორმაცია წარდგენილ იქნა საბჭოს სხდომაზე. აღნიშნული შეფერხება, სავარაუდოდ, გამოიწვია სხდომის „ტრანსლირების სერვერზე“ საერთო სასამართლოებიდან დიდი რაოდენობის მომხმარებელთა დაკავშირებამ.  „სერვერზე“ შეფერხების გამო, დაახლოებით 14:00 საათიდან, მას შემდეგ რაც გამოცხადდა სხდომაზე შესვენება, ვერ მოხერხდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 16 საკითხიდან 12 საკითხის ჩაწერა. სპეციალისტების დახმარებით, საბჭოს „სერვერზე“ აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მეორე დღეს - 25 ივლისს. შესაბამისად, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაჩნია, რომ მისი ერთ-ერთი წევრის შეფასება, საბჭოს სხდომის ვიდეო ჩანაწერის განადგურებისა და ვიდეო ჩანაწერის გაყალბების შესახებ, მოკლებულია ყოველგვარ ობიექტურ საფუძველს და არ შეესაბამება სინამდვილეს“, _ აღნიშნულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადებაში.

შეგახსენებთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, საბჭოს არამოსამართლე წევრის ვახტანგ მჭედლიშვილის განცხადებებს დღეს კამათი მოჰყვა.

მცდარად აყალიბებ პოზიციას, _ ასე მიმართა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრმა ლევან თევზაძემ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრს ვახტანგ მჭედლიშვილს იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომლითაც მჭდელიშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სხდომის ოქმის გაყალბებასა და განადგურებაში დაადანაშაულა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა მჭედლიშვილს რამდენიმე კითხვით მიმართეს და განმატებები მოსთხოვეს. კერძოდ,  საბჭოს წევრები დაინტერესდნენ, თუ რატომ დაადანაშაულა ვახტანგ მჭედლიშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სხდომის ოქმის განადგურებასა და გაყალბებაში; ასევე, მისი განცხადება საბჭოს დისკრედიტაციად შეაფასეს და აღნიშნეს, რომ ეს საბჭოს მუშაობას აკნინებს. ამასთან, საბჭოს წევრებმა განმარტეს, რომ იუსტიციის საბჭოს 24 ივლისის სხდომის ჩაწერა ტექნიკური მიზეზების გამო ვერ მოხდა. 
ვახტანგ მჭედლიშვილმა იუსტიციის საბჭოს წევრების პრეტენზიებს სხდომაზევე უპასუხა და განმარტა, რომ მისი განცხადებები საფუძვლიან ეჭვზე იყო დამყარებული.
განადგურდა სხდომის ოქმის ის ნაწილი, რომელზეც ვთვლი, რომ დარღვევები იყო, თუმცა არ განადგურებულა ის ნაწილი, სადაც ყველაფერი კანონის, წესით დაცვით მიმდინარეობდა. ამან საფუძვლიანი ეჭვი გამიჩინა, რომ სხდომის ოქმი გაყალბდა. ეს ადრეც მქონდა შემჩნეული, მაგალითად, კოტე კუბლაშვილის დროსაც. გარდა ამისა, საბჭოს დღის წესრიგში 14 საკითხი ჰქონდა, თუმცა იმ დღეს 30 საკითხი განიხილეს და ეს საკითხები აიტვირთა არა 7 დღით ადრე, არამედ იმ დღეს. იქედან გამომდინარე, რომ მე საკითხებს არ ვიცნობდი, სხდომის გადადება მოვითხოვე, თუმცა სხდომა არ გადაიდო. ეს კანონმდებლობას უხეშად არღვევს და საბჭოს არ ეკადრება ეს პროცესი. მე მოვითხოვ დავიწყოთ გამოძიება და მივმართავ პროკურატურას დაიწყოს ძიება“, _ აღნიშნა მჭედლიშვილმა. თუმცა, მისი
პოზიცია არ გაიზიარეს იუსტიცის საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ და სიტყვიერი კამათის დროს მას ზრდილობასთან დაკავშირებით შენიშვნები მისცეს. 

ცნობისთვის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 24 ივლისის სხდომასთან დაკავშირებით კითხვები რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. როგორც „გურია ნიუსთან“ საუბრისას საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა განაცხადა, სხდომაზე განსახილველი საკითხების შესახებ მას ინფორმაცია არ ჰქონდა. ჯანეზაშვილმა განმარტა, რომ საბჭოს აქვს ვალდებულება, სხდომის საკითხების შესახებ წევრების ინფორმირება მოახდინოს, რაც ამ შემთხვევაში არ მომხდარა. 

ამ განცხადების შემდეგ, „გურია ნიუსი“ იმ დღესვე ეცადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პოზიციის მოპოვებას, თუმცა, დაპირების მიუხედავად საბჭოს პრესსამსახურიდან კომენტარი ამ დრომდე არ მიგვიღია.

ამავე თემაზე:

„შეიძლება ნებისმიერს დაემუქროს საფრთხე“ _ შეეწირა თუ არა მოსამართლე კლანურ დაპირისპირებას
 ახალი ამბები
  • ლისაბონში ვებპროგრამირების სამიტზე ორი ოზურგეთელი მიემგზავრება“გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, ყოველწლიურ ვებპროგრამირების სამიტზე, რომელიც ყოველწლიურად ლისაბონში ტარდება, წელს ოზურგეთიდან ორი ქალი თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი მიეგზავრება. წელს, აპრილსა და მაისში სოციალური მედიისა და ვებპროგრამირების ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის ეგიდით მიერ ჩატარდა და ემსახურებოდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოში. პროექტი ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში 5 რეგიონში, მათ შორის გურიაში, კონკრეტულად ოზურგეთში და ლანჩხუთში. კონკურსში მონაწილეობდა 11 ადამიანი, აქედან ოთხი იყო ოზურგეთელი _ იაკო თავდიშვილი, თამო ონიანი, სოფო კალანდაძე, მერი ეძიეშვილი. საბოლოო ჯამში, გამოვლინდა ოთხი გამარჯვებული, რომელიც ლისაბონში მიემგზარება ყოველწლიურ ტექნოლოგიების ვებსამიტზე. თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი პირველად არიან მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე. “ეს არის ძალიან პრესტიჟული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიტი. სასიხარულოა, რომ სამიტზე პირველად გურიიდან ორი ქალი მიეგზავრება. საქართველოდან სამიტზე წლებია ესწრებიან ქალები", _ გვითხრა პროექტის ერთ-ერთმა ტრენერმა ხათუნა ... ...
  • ოზურგეთელი მონიკა ახვლედიანი უკრაინაში საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას28 ოქტომბერს, საქველმოქმედო ასოციციას “გურიას“ ბენეფიციარი მონიკა ახვლედიანი საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე მიეგზავრება. მონიკას უკვე დაწყებული აქვს მზადება და ფესტივალზე სპეციალურად მომზადებულ სიმღერებს შეასრულებს. უკრაინში ჩასატარებელ კონკურსამდე ქუთაისში ჩატარდა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი “ივერია ბრილიანტი“ (შესარჩევი ტური) და “გურიას“ ბენეფიციარებმა სხვადასხვა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. პირველი ადგილი მონიკა ახვლედიანს ერგო და აქედან გამომდინარე, მიიღო მოწვევა უკრაინიდან.  “ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ამაღელვებელი და სასიხარულოა, რომ უკრაინაში უნდა წარვადგინო ჩემი ქვეყანა, საქართველო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან შშმ პირები და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო და კარგი ფესტივალი ჩატარდა”, _ გვითხრა მონიკა ... ...
  • ოზურგეთში, ღია დიალოგის რეჟიმში, მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართა (R)ღია დიალოგის რეჟიმში, ოზურგეთში მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და გურიის მხარის რწმუნებული ზურაბ ნასარაია სოფელ ჯუმათის, ზვანის უბნისა და გრიბოედოვის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრობლემების გადაჭრის გზებზე მოსახლეობასთან ერთად იმსჯელეს. ადგილობრივებს ინფორმაცია დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მუნიციპალურ და სოფლის მეურნეობის პროგრამებზე მიაწოდეს. მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული სკვერის, წყალმომარაგების, კანალიზაციის სისტემის მოწყობის და შიდა საუბნო გზების მოწესრიგების საკითხია. აღინიშნა, რომ რამდენიმე საკითხი ეტაპობრივად მოგვარდება, დამუშავდება და სამოქმედო გეგმაში აისახება. შეხვედრებს ოზურგეთის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღურჯუმელიძე და მპგ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ოზურგეთის საოლქო ორგანიზაციის წევრები ესწრებოდნენ. ... ...
  • გენერალურმა პროკურატურამ პატიმრების შეწყალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყოსაქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ პატიმრების შეწყალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების ფაქტზე მიმდინარეობს. „საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მსჯავრდებულების: რამაზ დევაძის, ასლან ბეჟანიძის, ზურაბ ნადირაძის და სხვა პირთა შეწყალების პროცესში სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული სსკ-ის 332-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით. საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვდით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ“, _ ნათქვამია პროკურატურის ... ...
  • ანზორ ჩუბინიძე: ჩემი სამსახურის თანამშრომელს არანაირი იარაღი, არც ლეტალური და არც არალეტალური არ ქონიასახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძე 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით გენერალურ პროკურატურაში დაიკითხა. როგორც ანზორ ჩუბინიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, მან გამოძიებას ყველა კითხვაზე გასცა პასუხი. „20-21 ივნისის მოვლენებზე გამოვიკითხე და რაც მკითხეს, ვუპასუხე. რა დონეზე ვმონაწილეობდი, როგორ ვიყავით ჩართულები და პირადად ჩემთან ქონდათ გარკვეული კითხვები ჩემი მონაწილეობის შესახებ. მე ვარ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი, პარლამენტის შენობა არის დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ობიექტი და აქ კითხვა არაა, თუ რატომ ვიყავი იქ. მე მითითებებს გავცემდი მხოლოდ და მხოლოდ სდსს თანამშრომლებზე. რა თქმა უნდა, არ გავცემდი არანაირ ბრძანებას სროლაზე“, – განაცხადა ანზორ ჩუბინიძემ. ამასთან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის თქმით, ის პასუხისმეგებლობისგან გაქცევას არ აპირებს. ​ „რაც შეეხება იმას, რომ სდსს-ის თანამშრომლები იყვნენ განლაგებული პარლამენტის სხვადასხვა შესასვლელთან, ეს ასე იყო და იქნება, სანამ მე ვიქნები ხელმძღვანელი სდსს-ის. ჩემი სამსახურის თანამშრომელს არანაირი იარაღი, არც ლეტალური და არც არალეტალური არ ქონია. არავინ გაექცევა პასუხისმგებლობას, მათ შორის არც მე, თუ დადგება ეს საკითხი. გამოძიება აუცილებლად მივა ბოლომდე და ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა“, – განაცხადა ანზორ ჩუბინძემ. ... ...

არქივი

ზაფრანი

საკვები, რომელიც ხანგრძლივი სიცოცხლის საწინდარია

ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია კვებასთან....

მუდმივად დაამატეთ სოდა თქვენს ყავას

სოდას უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია....

სიმართლე სანთლების შესახებ

ზოგიერთი სურნელოვანი სანთელი ორგანიზმისთვის მავნებელი...

სანამდე მივყავართ უძილობას

გარკვეული მიზეზების გამო, ხშირად გიწევთ...

როგორ უნდა მოხიბლოთ ქალი

ვერძი – ქალი ვერძების დიდ...

ქალები, რომელთა შეყვარებასაც მწარედ ინანებთ

ვერძი - მამაკაცური პლანეტა მარსი,...
კარმიდამო ჩემი

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...

როგორ ვუმკურნალოთ კბილებს

ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სასიკეთო...

ჭარბი ტენიანობის მიზეზებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ

თხილის კულტურის სიდამპლის და სოკოვანი...

როგორ მოვიქცეთ ჭექა-ქუხილის დროს?

წელიწადის დროებსა და თვეებს შორის,...

სეზონის შესაფერი სამუშაოებისთვის მზადყოფნა აუცილებელია

ზოგს თოხნა და სარეველებისგან ბოსტნის...

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...