საწარმოო ტრავმის მქონე პირის ბედი და ვინ უნდა დაეხმაროს მას


სამართალი

საწარმოო ტრავმის მქონე პირის ბედი და ვინ უნდა დაეხმაროს მას

27 ნოე. 2017, 14:55:20

 „გემუდარებით ყველას, ნუ მიმატოვებთ ამ განსაცდელში, დამეხმარეთ ეტლიდან წამოდგომაში“ _ ამ სათაურით „გურია ნიუსმა“ რამდენიმე კვირის წინ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბანში მცხოვრები რუსლან ჩუტკერაშვილის წერილი გამოაქვეყნა.

რუსლანი უკვე 10 წელია საწარმოო ტრავმის მიღების შედეგად საწოლსაა მიჯაჭვული.

ექიმები მისი ფეხზე წამოდგომის იმედს გამოთქვამენ, თუმცა, ამისთვის თურქეთში ოპერაციის გაკეთება ესაჭიროება, რუსლანს კი ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს.

რუსლანმა ოპერაციის დაფინანსების  თხოვნით  ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, საიდანაც რამდენიმე დღის წინ უარი მიიღო.

„ჯანდაცვის სამინისტრომ, ოპერაციისთვის საჭირო დიდი თანხის გამო, დაფინანსებაზე უარი მითხრა. ჩემი სახსრებით ოპერაციის გასაკეთებლად წასვლა არ შემიძლია. იმედი მაქვს, ხალხის გულკეთილობის, ქველმოქმედების, მაგრამ არ მგონია, რომ ამხელა თანხა ქველმოქმედებით შეგროვდეს“, _ ამბობს რუსლან ჩუტკერაშვილი.

იმის გასარკვევად, თუ რატომ ეთქვა რუსლან ჩუტკერაშვილს ოპერაციის დაფინანსებაზე უარი „გურია ნიუსი“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა.

როგორც მათ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტშია ნათქვამი, ჩუტკერაშვილმა დაფინანსების მიღებისთვის საჭირო ყველა საბუთი არ წარადგინა.

 „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #01-34/ო 6.02.2017წ. ბრძანების და მისი #2 დანართის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი კომისიის მიერ, საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით რესურსტევადი (მოთხოვნილი იყო 32 000,00 აშშ დოლარი) სერვისების დაფინანსების განხილვისთვის ,,...წარმოდგენილი უნდა იქნეს ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან, მკურნალობისთვის საჭირო დანარჩენი თანხის დაფიქსირებით “, რაც პაციენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი“, _ წერია დოკუმენტში.

გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა ჩუტკერაშვილისთვის აუცილებლობას არ წარმოადგენს.

„სამწუხაროდ, წარმოდგენილი სამედიცინო დოკუმენტაციის მიხედვით, არ დასტურდება ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის აუცილებლობა, უფრო მეტიც, ექპერტის მიერ აღნიშნული ინტერვენცია არ არის მიჩნეული მკურნალობის მტკიცებით მეთოდად. დამატებით შევნიშნავთ, რომ მოქალაქე უსლან ჩუტკერაშვილი 2017 წელს ერთხელ უკვე დაფინანსებულია 1000  ლარით, კომისიის საქმიანობა კი, თანახმად ამავე ბრძანებისა და კომისიის წევრებს შორის არსებული შეთანხმებისა, ორიენტირებულია ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც,  ,,პაციენტების მკურნალობის გამოსავლისა და სიკვდილობის შემსწავლელი ნაციონალური კონფიდენციალური მოკვლევის ( NCEPOD) შედეგებზე დაყრდნობით შედგენილი ინტერვენციების კლასიფიკაციის შესაბამისად, სამედიცინო ჩარევის გარეშე მოსალოდნელია უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში სიცოცხლის, ორგანოს ან კიდურის დაკარგვა“ _ პროგრამის მიზანი არ არის მოსახლეობის სრული უზრუნველყოფა ყველა იმ სამედიცინო სერვისის ანაზღაურებით, რომელიც წარმოიშბა მიმდინარე წლის განმავლობაში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოქალაქე უსლან ჩუტკერაშვილის თხოვნა რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი კომისიის მიერ არ დაკმაყოფილდა“, _ გვაცნობეს ჯანდაცვის სამინისტროდან.

შეგახსენებთ, რომ კომპანიამ, სადაც ჩუტკერაშვილმა ტრავმა მიიღო  მხოლოდ ის თანხა აანაზღაურა, რაც მას ტრავმის მიღების შემდეგ საავადმყოფოში დასჭირდა. შემდეგ კი მისი ამბით არავინ დაინტერესებულა.

უფრო  მეტიც, 2009 წლის 20 იანვარს სასამართლომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლის 1 ნაწილით დ. ქიმერიძე დამნაშავედ სცნო და მას 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

 აღნიშნული განაჩენი ქიმერიძეს, 2007 წლის 6 აგვისტოს შპს „ოლდ თბილის კონსრატქშენისა“ და ინდმეწარმე „დავით ქიმერიძეს“ შორის დადებული ხელშეკრულების გამო გამოუტანეს, რომლის თანახმადაც, ინდმეწარმე დავით ქიმერიძეს დაევალა ქ.თბილისში კოსტავას 65 ნომერში მდებარე ს.ს. „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო“-ს კუთვნილი 4-5 სართულიანი ადმინისტრაციული შენობის ეზოში მდგომი მიშენების დემონტაჟი.

სამუშაოს შესრულების დროს  ქვემოთ ჩასვლისას  ჩუტკერაშვილი მეხუთე სართულიდან 1 სართულის ბეტონის სახურავზე ჩავარდა.

უნდა უნაზღაურებდეს თუ არა საწარმოო ტრავმის მიღების შემდეგ კომპანია დაზიანებულ პირს მკურნალობის ხარჯებს გამოჯანმრთელებამდე ან მუდმივად _ამ საკითხთან დაკავშირებით „გურია ნიუსს“  „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მთავარი იურისტი, რუსლან ალექსიძე ესაუბრა.

„ეს ის შემხვევაა როდესაც სამშენებლო ობიექტზე ხდება უშუალოდ  დაზიანება, რომელიც შეიძლება იყოს ბევრი ფაქტორით გაოწვეული. აქ შესაძლებელია დადგეს  უშუალოდ სამშენებლო კომპანიის, ასევე დამკვეთი კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი. პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს, რა შემთხვევა მოხდა და ვინ გამოიწვია ზიანის მიყენება. დამკვეთს შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისროს თუ მშენებლობის ნებართვის გაცემისას მოხდა არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ან არასწორად იქნა მშენებლობის ნებართვა მოპოვებული და ამან გამოიწვია უშუალოდ ზიანის დადგომა. უშუალოდ, სამშენებლო კომპანიას პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს იმ შემთხვევაში, თუ კი ნებართვა სწორედ იქნა გაცემული, თუმცა სამუშაოს მიმდინარეობისას არ იყო დაცული უსაფრთხოების აუცილებელი წესები.

როგორც წესი, შრომითი ხელშეკრულება ფორმდება წერილობით. თუ არ არის გრძელვადიანი მშენებლობა, შესაძლოა, წერილობითი ფორმით არ მოხდეს შეთანხმება, თუმცა, ეს არ გულისხმობს, რომ დასაქმებული პირი დარჩება ანაზაურების გარეშე. ზეპირი შეთანხმება გულისხმობს, ასევე პირადი უსაფრთხოების განსაზღვას და იმ პირობების დაცვას, რასაც შრომის კოდექსი არეგულირებს.

უშუალოდ სისხლის სამართლის პროცესში არ იქნებოდა გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურება. ეს არის უკვე სამოქალაქო დავა, რაც გულისხმობს დელექტის არსებობას და გადაწყვეტილების საფუძველზე დაზარალებულმა უნდა მიმართოს საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება“, _ ამბობს ალექსიძე.

 იმ მიზნით, რომ შპს „ოლდ თბილისი კონსტრაქშენის“ ან ინდმეწარმე „დავით ქიმერიძის“ შესახებ რაიმე სახის ინფორმაცია მოგვეპოვებინა „გურია ნიუსი“ კოსტავას 65 ნომერში მივიდა. თუმცა ადგილზე მისულ გადამღებ ჯგუფს, შენობაში, სადაც სამუშაოები ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის, არავინ დახვდა.

მოგვიანებით კი სამუშაოების დამკვეთ კომპანია „კენ კონსტრაქშენის“ დირექტორთან, ლადო წერეთელთან გასაუბრება ტელეფონით შევძელით. 

 „კოსტავას 65 ნომერში რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, მაგრამ სამუშაოები დიდი ხანია უკვე დროებით შეჩერებულია. იმ დროს, როცა საწარმოო ტრავმა მიიღო რუსლან ჩუტკერაშვილმა, ჩვენ არ ვიყავით შენობის მეპატრონეები. აღნიშნული შენობა 2015 წლიდან არის ჩვენს საკუთრებაში. კომპანიაც მაშინ ჩამოყალიბდა, 2015 წელს, ხოლო მანამდე შენობა „აზერბაიჯანულ კომპანია ბანკ-საქართველოს“ ეკუთვნოდა, მანამდე კიდევ ვინ იყო მეპატრონე  არ ვიცი“, _ ამბობს წერეთელი.

„გურია ნიუსი“ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  საინფორმაციო ცენტრ 118 09-ასაც დაუკავშირდა, საიდანაც გვაცნობეს, რომ შპს „ოლდ თბილის კონსტრაქშენის“ საკონტაქტო ტელეფონი გათიშულია.

ამის შემდეგ ვცადეთ კომპანიას ელექტრონული ფოსტით დავკავშირებოდით, მაგრამ უშედეგოდ. მათ ჩვენგან გაგზავნილი ელექტრონული შეტყობინება არ მიუვიდათ.

შეგახსენებთ, რომ რუსლან ჩუტკერაშვიულის ფიზიოთერაპიის ერთი კურსის ღირებულება  3 725  ლარია. ჩუტკერაშვილის ოჯახს კი ამის საშუალება არ აქვს და მთლიანად სიკეთის იმედად არიან. რუსლან ჩუტკერაშვილის სახელზე გახსნილია ანგარიში, სადაც მისი დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ.

ანგარიშის ნომრები:

ლიბერთი ბანკი _ ბანკის კოდი: LBRTGE22; ანგარიშის ნომერი: GE43LB0711156006781000;

საქართველოს ბანკი_ ბანკის კოდი BAGAGE22; ანგარიშის ნომერი: GE04BG0000000269267500;

პირადი ნომერი: 47001012929; მიმღები რუსლან ჩუტკერაშვილი. ტელ: (557) 108439;ასევე, შეგიძლიათ, განახორციელოთ საქველმოქმედო ზარი მაგთის და ბილაინის ოპერატორებიდან ნომერზე: 0901701317. ზარის ღირებულებაა 1 ლარი.
 ახალი ამბები
  • თოვლი, ლიპყინული და ზვავსაშიშროება _ როდიდან შეიცვლება ამინდი საქართველოშისაქართველოში ჰაერის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაეცემა , _ ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი - 19-20 იანვარს, უმეტესად თოვლის სახით, მთაში ზოგან ნისლი და ქარბუქი, ზღვაზე 2-3 ბალიანი ღელვა, საავტომობილო გზებზე ლიპყინული, ელექტროგადამცემ ხაზებზე მოყინულობა, მთიან რეგიონებში ზვავსაშიშროება. 19-22 იანვარს ღამის საათებში კოლხეთის დაბლობზე ჰაერის ტემპერატურის -4, -6 გრადუსამდე მოსალოდნელმა დაწევამ შესაძლებელია ციტრუსები, განსაკუთრებით ლიმონის ნარგავები ... ...
  • მარინა ენდელაძე: ეს ერთადერთი გამოსავალიამსოფლიოში არცერთი ეპიდემია არ დამარცხებულა ვაქცინაციის გარეშე, შეუძლებელია ადამიანებმა მუდმივად რეგულაციების ქვეშ ვიცხოვროთ, ამდენად ერთადერთი საიმედო გამოსავალი - ვაქცინაციაა, - ამის შესახებ თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელმა, მარინა ენდელაძემ „რუსთავი 2“-ის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში ვაქცინაცია იქნება პირველ კვარტალში და პირველ ეტაპზე მცირე დოზა. „როგორც ვიცი, ქვეყანა ემზადება, რომ შემდეგ ვაქცინაცია მასიურად მოხდეს. პირველ რიგში რისკჯგუფები აიცრებიან. ვაქცინაცია ინფიცირებულთა შემთხვევებს შეამცირებს, მაგრამ პარალელურად, ჯერჯერობით, ისევ რეგულაციების დაცვა მოგვიწევს“, - განაცხადა ... ...
  • საქართველოს საავტომობილო გზების ზოგიერთ მონაკვეთზე მოძრაობა შეიზღუდასაქართველოს საავტომობილო გზების ზოგიერთ მონაკვეთზე მოძრაობა შეიზღუდა, _ ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ინფორმაციას ავრცელებს: "რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ125-კმ157 (მელე-ლასდილი) მონაკვეთზე, აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამავე გზის კმ89-კმ125 (ლენტეხი-მელე) მონაკვეთზე, აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. ორი და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია", - წერია განცხადებაში. ცნობისთვის, მოძრაობა განახლდა ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ90-კმ112 მონაკვეთზე - ამ დროისთვის, ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ... ...
  • ხვალ დიდ ქალაქებში, ასევე, აჭარაში სკოლებში მეორე სემესტრი დისტანციურ ფორმატში განახლდებახვალ, 18 იანვარს სასწავლო პროცესი დისტანციური სწავლების სრულად ელექტრონული მოდელის გამოყენებით დაიწყება ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, გორი, ფოთი, მარნეული და გარდაბანი. აჭარისავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სასწავლო პროცესს ასევე გააგრძელებენ დისტანციურ რეჟიმში. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ის სკოლები, სადაც მეორე სემესტრი საკლასო ოთახებში განახლდება, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით, სრულად უზრუნველყვეს პირბადეებით, დისტანციური, უკონტაქტო თერმომეტრებით, დეზობარიერითა და ზედაპირების სადეზინფექციო სითხეებით. გარდა ამისა, სკოლებში კორონავირუსის შემთხვევების დადასტურების შემთხვევაში გაგრძელდება პირველ სემესტრში აპრობირებული მიდგომა წერტილოვანი შეზღუდვების შესახებ. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების განხორციელების პროცესს განათლების სამინისტრო სისტემატიურად დააკვირდება და განახორციელებს სკოლების მონიტორინგს. სასწავლო პროცესის განახლებასთან ერთად, დისტანციური სწავლების მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი რესურსის „ტელესკოლის“ მეორე სემესტრის საგაკვეთილო პროცესიც გაგრძელდება. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს პირველი არხის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტი 18 იანვარს 9:00 საათიდან განახლდება. „პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ საქართველოში მოქმედ სამ მობილურ ოპერატორთან - სს „სილქნეტთან“, შპს „მაგთიკომთან“ და შპს „ვიონი საქართველოსთან“ (ბრენდი „ბილაინი“) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი, რის საფუძველზეც საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები და მასწავლებლები ივნისის ბოლომდე შეღავათიანი მობილური ინტერნეტ პაკეტით ისარგებლებენ. მობილური ინტერნეტ პაკეტის შეღავათიან ტარიფს ასევე მხარი დაუჭირა საქართველოს კომუნიკაციების კომისიამ“ - აცხადებენ განათლების სამინისტროში. დისტანციური სწავლების გამოწვევებისა და ტექნიკური საჭიროებების შესაბამისად, ინტერნეტ პროვაიდერები მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს20 GB მობილურ ინტერნეტპაკეტს 10 ლარად შესთავაზებენ, რაც სტანდარტულ ღირებულებასთან შედარებით 2,5-ჯერ ნაკლებია. დარგის ექსპერტების რეკომენდაციით, 20GB საკმარისი ოდენობაა ერთი თვის განმავლობაში ონლაინ გაკვეთილებზე დასასწრებად და ინტერნეტ რესურსების ... ...
  • პანკისის ხეობაში 40 წლამდე კაცი მოკლეს - ერთმანეთს ნათესავები დაუპირისპირდნენპანკისის ხეობაში ნათესავებს შორის  ურთიერთშელაპარაკება მკვლელობით დასრულდა - მოკლულია 40 წლამდე კაცი. შემთხვევა ცოტახნის წინ მოხდა. სავარაუდო დამნაშავეს, გავრცელებული ინფორმაციით, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ადგილზე პოლიციაა მობილიზებული. წყარო: მთავარი ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....