საწარმოო ტრავმის მქონე პირის ბედი და ვინ უნდა დაეხმაროს მას

სამართალი

საწარმოო ტრავმის მქონე პირის ბედი და ვინ უნდა დაეხმაროს მას

2017 ნოე 27 14:55:20

 „გემუდარებით ყველას, ნუ მიმატოვებთ ამ განსაცდელში, დამეხმარეთ ეტლიდან წამოდგომაში“ _ ამ სათაურით „გურია ნიუსმა“ რამდენიმე კვირის წინ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბანში მცხოვრები რუსლან ჩუტკერაშვილის წერილი გამოაქვეყნა.

რუსლანი უკვე 10 წელია საწარმოო ტრავმის მიღების შედეგად საწოლსაა მიჯაჭვული.

ექიმები მისი ფეხზე წამოდგომის იმედს გამოთქვამენ, თუმცა, ამისთვის თურქეთში ოპერაციის გაკეთება ესაჭიროება, რუსლანს კი ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს.

რუსლანმა ოპერაციის დაფინანსების  თხოვნით  ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, საიდანაც რამდენიმე დღის წინ უარი მიიღო.

„ჯანდაცვის სამინისტრომ, ოპერაციისთვის საჭირო დიდი თანხის გამო, დაფინანსებაზე უარი მითხრა. ჩემი სახსრებით ოპერაციის გასაკეთებლად წასვლა არ შემიძლია. იმედი მაქვს, ხალხის გულკეთილობის, ქველმოქმედების, მაგრამ არ მგონია, რომ ამხელა თანხა ქველმოქმედებით შეგროვდეს“, _ ამბობს რუსლან ჩუტკერაშვილი.

იმის გასარკვევად, თუ რატომ ეთქვა რუსლან ჩუტკერაშვილს ოპერაციის დაფინანსებაზე უარი „გურია ნიუსი“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა.

როგორც მათ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტშია ნათქვამი, ჩუტკერაშვილმა დაფინანსების მიღებისთვის საჭირო ყველა საბუთი არ წარადგინა.

 „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #01-34/ო 6.02.2017წ. ბრძანების და მისი #2 დანართის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი კომისიის მიერ, საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით რესურსტევადი (მოთხოვნილი იყო 32 000,00 აშშ დოლარი) სერვისების დაფინანსების განხილვისთვის ,,...წარმოდგენილი უნდა იქნეს ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან, მკურნალობისთვის საჭირო დანარჩენი თანხის დაფიქსირებით “, რაც პაციენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი“, _ წერია დოკუმენტში.

გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა ჩუტკერაშვილისთვის აუცილებლობას არ წარმოადგენს.

„სამწუხაროდ, წარმოდგენილი სამედიცინო დოკუმენტაციის მიხედვით, არ დასტურდება ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის აუცილებლობა, უფრო მეტიც, ექპერტის მიერ აღნიშნული ინტერვენცია არ არის მიჩნეული მკურნალობის მტკიცებით მეთოდად. დამატებით შევნიშნავთ, რომ მოქალაქე უსლან ჩუტკერაშვილი 2017 წელს ერთხელ უკვე დაფინანსებულია 1000  ლარით, კომისიის საქმიანობა კი, თანახმად ამავე ბრძანებისა და კომისიის წევრებს შორის არსებული შეთანხმებისა, ორიენტირებულია ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც,  ,,პაციენტების მკურნალობის გამოსავლისა და სიკვდილობის შემსწავლელი ნაციონალური კონფიდენციალური მოკვლევის ( NCEPOD) შედეგებზე დაყრდნობით შედგენილი ინტერვენციების კლასიფიკაციის შესაბამისად, სამედიცინო ჩარევის გარეშე მოსალოდნელია უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში სიცოცხლის, ორგანოს ან კიდურის დაკარგვა“ _ პროგრამის მიზანი არ არის მოსახლეობის სრული უზრუნველყოფა ყველა იმ სამედიცინო სერვისის ანაზღაურებით, რომელიც წარმოიშბა მიმდინარე წლის განმავლობაში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოქალაქე უსლან ჩუტკერაშვილის თხოვნა რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი კომისიის მიერ არ დაკმაყოფილდა“, _ გვაცნობეს ჯანდაცვის სამინისტროდან.

შეგახსენებთ, რომ კომპანიამ, სადაც ჩუტკერაშვილმა ტრავმა მიიღო  მხოლოდ ის თანხა აანაზღაურა, რაც მას ტრავმის მიღების შემდეგ საავადმყოფოში დასჭირდა. შემდეგ კი მისი ამბით არავინ დაინტერესებულა.

უფრო  მეტიც, 2009 წლის 20 იანვარს სასამართლომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლის 1 ნაწილით დ. ქიმერიძე დამნაშავედ სცნო და მას 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

 აღნიშნული განაჩენი ქიმერიძეს, 2007 წლის 6 აგვისტოს შპს „ოლდ თბილის კონსრატქშენისა“ და ინდმეწარმე „დავით ქიმერიძეს“ შორის დადებული ხელშეკრულების გამო გამოუტანეს, რომლის თანახმადაც, ინდმეწარმე დავით ქიმერიძეს დაევალა ქ.თბილისში კოსტავას 65 ნომერში მდებარე ს.ს. „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო“-ს კუთვნილი 4-5 სართულიანი ადმინისტრაციული შენობის ეზოში მდგომი მიშენების დემონტაჟი.

სამუშაოს შესრულების დროს  ქვემოთ ჩასვლისას  ჩუტკერაშვილი მეხუთე სართულიდან 1 სართულის ბეტონის სახურავზე ჩავარდა.

უნდა უნაზღაურებდეს თუ არა საწარმოო ტრავმის მიღების შემდეგ კომპანია დაზიანებულ პირს მკურნალობის ხარჯებს გამოჯანმრთელებამდე ან მუდმივად _ამ საკითხთან დაკავშირებით „გურია ნიუსს“  „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მთავარი იურისტი, რუსლან ალექსიძე ესაუბრა.

„ეს ის შემხვევაა როდესაც სამშენებლო ობიექტზე ხდება უშუალოდ  დაზიანება, რომელიც შეიძლება იყოს ბევრი ფაქტორით გაოწვეული. აქ შესაძლებელია დადგეს  უშუალოდ სამშენებლო კომპანიის, ასევე დამკვეთი კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი. პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს, რა შემთხვევა მოხდა და ვინ გამოიწვია ზიანის მიყენება. დამკვეთს შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისროს თუ მშენებლობის ნებართვის გაცემისას მოხდა არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ან არასწორად იქნა მშენებლობის ნებართვა მოპოვებული და ამან გამოიწვია უშუალოდ ზიანის დადგომა. უშუალოდ, სამშენებლო კომპანიას პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს იმ შემთხვევაში, თუ კი ნებართვა სწორედ იქნა გაცემული, თუმცა სამუშაოს მიმდინარეობისას არ იყო დაცული უსაფრთხოების აუცილებელი წესები.

როგორც წესი, შრომითი ხელშეკრულება ფორმდება წერილობით. თუ არ არის გრძელვადიანი მშენებლობა, შესაძლოა, წერილობითი ფორმით არ მოხდეს შეთანხმება, თუმცა, ეს არ გულისხმობს, რომ დასაქმებული პირი დარჩება ანაზაურების გარეშე. ზეპირი შეთანხმება გულისხმობს, ასევე პირადი უსაფრთხოების განსაზღვას და იმ პირობების დაცვას, რასაც შრომის კოდექსი არეგულირებს.

უშუალოდ სისხლის სამართლის პროცესში არ იქნებოდა გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურება. ეს არის უკვე სამოქალაქო დავა, რაც გულისხმობს დელექტის არსებობას და გადაწყვეტილების საფუძველზე დაზარალებულმა უნდა მიმართოს საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება“, _ ამბობს ალექსიძე.

 იმ მიზნით, რომ შპს „ოლდ თბილისი კონსტრაქშენის“ ან ინდმეწარმე „დავით ქიმერიძის“ შესახებ რაიმე სახის ინფორმაცია მოგვეპოვებინა „გურია ნიუსი“ კოსტავას 65 ნომერში მივიდა. თუმცა ადგილზე მისულ გადამღებ ჯგუფს, შენობაში, სადაც სამუშაოები ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის, არავინ დახვდა.

მოგვიანებით კი სამუშაოების დამკვეთ კომპანია „კენ კონსტრაქშენის“ დირექტორთან, ლადო წერეთელთან გასაუბრება ტელეფონით შევძელით. 

 „კოსტავას 65 ნომერში რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, მაგრამ სამუშაოები დიდი ხანია უკვე დროებით შეჩერებულია. იმ დროს, როცა საწარმოო ტრავმა მიიღო რუსლან ჩუტკერაშვილმა, ჩვენ არ ვიყავით შენობის მეპატრონეები. აღნიშნული შენობა 2015 წლიდან არის ჩვენს საკუთრებაში. კომპანიაც მაშინ ჩამოყალიბდა, 2015 წელს, ხოლო მანამდე შენობა „აზერბაიჯანულ კომპანია ბანკ-საქართველოს“ ეკუთვნოდა, მანამდე კიდევ ვინ იყო მეპატრონე  არ ვიცი“, _ ამბობს წერეთელი.

„გურია ნიუსი“ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  საინფორმაციო ცენტრ 118 09-ასაც დაუკავშირდა, საიდანაც გვაცნობეს, რომ შპს „ოლდ თბილის კონსტრაქშენის“ საკონტაქტო ტელეფონი გათიშულია.

ამის შემდეგ ვცადეთ კომპანიას ელექტრონული ფოსტით დავკავშირებოდით, მაგრამ უშედეგოდ. მათ ჩვენგან გაგზავნილი ელექტრონული შეტყობინება არ მიუვიდათ.

შეგახსენებთ, რომ რუსლან ჩუტკერაშვიულის ფიზიოთერაპიის ერთი კურსის ღირებულება  3 725  ლარია. ჩუტკერაშვილის ოჯახს კი ამის საშუალება არ აქვს და მთლიანად სიკეთის იმედად არიან. რუსლან ჩუტკერაშვილის სახელზე გახსნილია ანგარიში, სადაც მისი დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ.

ანგარიშის ნომრები:

ლიბერთი ბანკი _ ბანკის კოდი: LBRTGE22; ანგარიშის ნომერი: GE43LB0711156006781000;

საქართველოს ბანკი_ ბანკის კოდი BAGAGE22; ანგარიშის ნომერი: GE04BG0000000269267500;

პირადი ნომერი: 47001012929; მიმღები რუსლან ჩუტკერაშვილი. ტელ: (557) 108439;ასევე, შეგიძლიათ, განახორციელოთ საქველმოქმედო ზარი მაგთის და ბილაინის ოპერატორებიდან ნომერზე: 0901701317. ზარის ღირებულებაა 1 ლარი.
 ახალი ამბები
  • ფარავნის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულიასაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარბუქი და შეზღუდული ხილვადობა) გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა–ფარცხისი–მანგლისი–წალკა–ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ94-კმ110 (ფარავანის უღელტეხილი) მონაკვეთზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.  გზის დანარჩენ მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ... ...
  • დედოფლისწყაროს მთავარი ნაძვის ხე ძლიერმა ქარმა წააქციაკახეთში, დედოფლისწყაროს მთავარი ნაძვის ხე ძლიერმა ქარმა წააქცია. ადგილზე ამ დროისთვის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური იმყოფება და ნაძვის ხის დემონტაჟი მიმდინარეობს.   ცნობისთვის, ქალაქის მთავარ მოედანზე დამონტაჟებული ნაძვის ხე 2 იანვარს  დაიწვა. მუნიციპალიტეტის მერიამ რამდენიმე დღეში ახალი ნაძვის ხე შეიძინა და  იმავე ადგილზე ... ...
  • გამყრელიძე: ყველაფერი კეთდება, რომ ინფექციის შემოტანის პრევენცია მოხდესდაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით ე.წ. კორონავირუსთან დაკავშირებით საქართველოში პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მისი თქმით, ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კლასიფიკაციით საქართველო ე.წ. მწვანე, ანუ დაბალი რისკის ზონაშია. ამირან გამყრელიძის თქმით, ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება, რათა ინფექციის შემოტანის პრევენცია მოხდეს. „პანიკის საფუძველი არ არის. საქართველო ამ ეტაპზე რჩება ე.წ. მწვანე ზონაში ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კლასიფიკაციით, ანუ დაბალი რისკის ზონაში, თუმცა, რა თქმა უნდა, რადგან მიმოსვლა ჩინეთთან არის და ყოველთვიურად დაახლოებით 4-დან 5 ათასამდე ადამიანი შემოდის ჩინეთიდან, რა თქმა უნდა, რისკი ინფექციის შემოტანისა, არის, ამიტომ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოვახდინოთ პრევენცია ინფექციის შემოტანის. შემუშავებულია შესაბამისი ალგორითმი, შემოსავლების სამსახურს დაურიგდა სამ ენაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ჩვენ მიერ შემუშავებული ტექსტი რეკომენდაციებისა, რომელიც ურიგდება ჩინეთიდან და განსაკუთრებით ქალაქ უჰანიდან შემოსულ ყველა ადამიანს, ასევე იმ პროვინციიდან რომლის დედაქალაქის უჰანია. საჭიროა, რომ ისინი გაეცნონ და თუ უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ან შემოსვლიდან შემდგომი ორი კვირის გამავლობაში განუვითარდებათ სიმპტომები - მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება, ხველა, აუცილებელია, რომ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს, მათ შორის გამოყოფილია ოთხი სამედიცინო დაწესებულება - თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოები, სადაც სრულად მოემსახურებიან და გაუწვენ სამედიცინო დახმარებას“, - განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. ... ...
  • გარყვნილი ქმედება და ძალადობა არასრულწლოვანზე- ბრალდებულს თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯაბოლნისის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და წინასწარი შეცნობით 16 წელს მიუღწეველთან გარყვნილი ქმედებისთვის და  ძალადობისთვის ბრალდებული დ.ჯ. დამნაშავედ ცნო. სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2018 წლის 4 სექტემბერს, დ.ჯ.-მ წინასწარი შეცნობით 16 წელს მიუღწეველ თანასოფლელ გოგონასთან გარყვნილი ქმედება ჩაიდინა,  შემდეგ კი მუცლის არეში ხელი დაარტყა. სამართალდამცველებმა დ.ჯ. 2019 წლის 13 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება  საქართველოს  სისხლის სამართლის კოდექსის 141-ე მუხლის პირველი ნაწილით (გარყვნილი ქმედება) და   126-ე მუხლის I1 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით (სხვაგვარი ძალადობა, წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ) წარედგინა და აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბოლნისის რაიონულმა სასამართლომ დ.ჯ. დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებებში და  სასჯელის სახედ და ზომად 5 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა ... ...
  • „ცენტრ პოინტის“ დაუსრულებელ მშენებლობებთან დაკავშირებით თბილისის მერიაში შეხვედრა გაიმართა თბილისის მერი კახა კალაძე კომპანია „ცენტრ პოინტის“ დაუსრულებელ მშენებლობებთან დაკავშირებით, სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ რამდენიმე ობიექტის შესახებ ინფორმაცია გააცნო. “ზოგადად დაუსრულებელი მშენებლობების, მათ შორის კომპანია “ცენტრ პოინტის” პრობლემის გადაჭრა არის დედაქალაქის მთავრობისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რადგან ამის უკან დგანან კონკრეტული ოჯახები, ეს ეხება ათასობით დაზარალებულ ადამიანს.  მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს ხალხი არ დავტოვოთ ბედის ანაბარა,  ჩავერთოთ პროცესში და ჩვენი ძალისხმევით მოვაგვაროთ წლობით დაგროვილი პრობლემა. ეს არ არის პირველი შეხვედრა, ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, რომ ცენტრ პოინტის პრობლემა დავყავით ორ ნაწილად. პირველი ეხება სარემონტო სამუშაოებს, იქ , სადაც უკვე არსებობს შენობა-ნაგებობები. მეორე ეხება უშუალოდ მშენებლობის წარმოებას, რაც ნულიდან არის ყველაფერი დასაწყები. თბილისის მერია მუშაობს ორივე მიმართულებით, რაც გამოიხატება ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტების ამოქმედებაში და იმ ინვესტორების მხარდაჭერაში, ვინც დაინტერესდება აღნიშნული პროექტებით. უკვე გადადგმულია კონკრეტული ნაბიჯები და გვაქვს გარკვეული შედეგები, თუმცა პროცესი გრძელდება,”-განაცხადა კახა კალაძემ. დღევანდელ შეხვედრაზე თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილმა კარკასისა და ქვაბულის (კატლავანის) მდგომარეობაში არსებული სამი ობიექტის შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. კერძოდ, განიხილეს თაბუკაშვილის N7-9, მარშალ გელოვანის N4ა და გურამიშვილის N64-ში არსებული დაუსრულებელი ობიექტები. საუბარია „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებული 387 ოჯახის ფართებით დაკმაყოფილებაზე. ილია ელოშვილის განცხადებით, თბილისის მერია დეტალურ მოლაპარაკებებზე გადავა იმ კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ინტერესსა და მზადყოფნას გამოხატავენ. „დღევანდელი შეხვედრა ხუთი ასაშენებელი ობიექტიდან სამ ობიექტს ეხებოდა. ორ ობიექტზე უკვე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და გვყავს ინვესტორები, ხოლო სამი ობიექტის დასასრულებლად ინვესტორები გამოკვეთილი არ იყო. დღეს შევხვდით სამშენებლო კომპანიების იმ ნაწილს, რომლებსაც შეუძლიათ, ამ მასშტაბების პროექტების განხორციელება და მათ აღნიშნულ სამ ობიექტთან დაკავშირებით, ძირითადი ინფორმაციები წარვუდგინეთ. ახლა ველოდებით მათ გამოხმაურებას“,- განაცხადა ილია ელოშვილმა. თბილისის მერიაში გამართულ შეხვედრას სამშენებლო კომპანიებისა და „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ... ...

არქივი

ზაფრანი

ცნობილი ვარსკვლავების ყოველდღიური დილის რეჟიმი

ჯენიფერ ენისტონი ჯენიფერ ენისტონის დილა...

რატომ უნდა დაიბანოთ გაზიანი წყლით

კორეულ კოსმეტიკასა და თავის მოვლის...

სუპერმოდელი ჰადიდი პოდიუმზე „შიშველი კაბით“ გამოჩნდა

ამერიკელი სუპერმოდელი ბელა ჰადიდი ფრანგი...

ყველაზე ცნობილი მოდელი მამაკაცები

ჯონ კორტახარენა რედრუელო -  1985...

ქვეყნები სადაც ყველაზე მაღალი ხელფასებია

ცოტა ხნის წინ Bloomberg-მა გამოაქვეყნა...

როგორ ქალებს დასდევენ ცოლიანი მამაკაცები

ტყუპები ცოლიანი მამაკაცები დაღლილები არიან...
კარმიდამო ჩემი

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...