კარიერებს გარემოსთვის ზიანის მეტი არაფერი მოაქვთ

საზოგადოება

კარიერებს გარემოსთვის ზიანის მეტი არაფერი მოაქვთ

26 ნოე. 2010, 21:02:37
საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის და შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ერთობლივი ღონისძიებების შედეგად, გახსნილია საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კორუფციული სქემა.
ოფიციალური ინფორმაციით, "გამოძიების შედეგად, დაკავებულია და ბრალდებულად ცნობილი არიან ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილე ხვიჩა პირველი, ტყის მართვის დეპარტამენტის უფროსი გოჩა ზეინკლიშვილი, ამავე სამინისტროს თანამშრომლები: ელგუჯა ქუტიძე, ვლადიმერ მინდიაშვილი, დავით ურთმელიძე და დანაშაულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლაშა კლდიაშვილი.
დასახელებულმა პირებმა თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების გზით, ხელში ჩაიგდეს საქართველოში არსებული ინერტული მასალების კარიერების დიდი ნაწილი. კარიერები გააფორმეს თავისი ახლობლების სახელზე და სხვადასხვა შენიღბული ოპერაციებით მიიღეს დაახლოებით 7 მილიონამდე ლარის უკანონო შემოსავალი.
დანაშაული  11-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს".
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ მნიშვნელოვნად გამარტივდა და გამჭვირვალე გახდა ის ადმინისტრაციული პროცედურები, რომელთა გავლა საჭირო იყო ლიცენზიის მისაღებად. "ერთი სარკმლის" პრინციპმა უამრავ დადებით მომენტებთან ერთად უარყოფითი ფაქტორებიც წარმოშვა, კერძოდ, საგანგაშო ვითარებაა ინერტული მასალების მოპოვების იმ მეთოდების გამოყენების გამო, რასაც იყენებს ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც მდინარეთა კალაპოტებიდან აწარმოებენ ქვიშა-ხრეშის ამოღებას.
რა მდგომარეობაა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და რატომ ხდებოდა ქვიშა-ხრეშის მოპოვება უკანონო გზით, ამის შესახებ "გურია ნიუსთან" საუბარში  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მთავარი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის საკითხებში გურამ ბერძენიშვილი აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იქნა მიღებული მკაცრი პირობა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი არ იყო ქვა-ღორღის მასიური მოპოვების ზონა. 
მისივე თქმით, მრავალწლიანმა დაკვირვებამ და გეოლოგიურმა გამოკვლევებმა დაადასტურეს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მეწყერულ ზონაში იმყოფებოდა.
_ პერიოდულად ხდება მეწყერული მოვლენების გააქტიურება, რაც ანთროპოლოგიური ფაქტორებითაცაა გამოწვეული. ოზურგეთს ახალი  მეწყერული პროცესები ემუქრება. უკანასკნელ წლებში ტყეების, ქარსაფარი ზოლების, ჩაის პლანტაციების მასიური ამოძირკვით ნიადაგს გამოეცალა დამცავი სისტემები, რაც მეწყერული მოვლენების დაწყების საფუძველი გახდა; ამას დაერთო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კლიმატურ-გეოგრაფიული ფაქტორების გაუთვალისწინებლად, მიმდინარე წიაღისეულის მოპოვების მასიური კამპანია; ტერიტორიაზე 40- მდე კარიერია გახსნილი და ლიცენზიის მფლობელი ინდმეწრამეები ახმეტიდან, თიანეთიდან, თბილისიდან, რუსთავიდან აწარმოებენ მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან ამოღებული ქვა-ღორღის ბათუმის, ქობულეთის, ფოთის სამშენებლო სამუშაოებზე გაგზავნას, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ყოველწლიურად კარგავს შემოსავლების იმ ნაწილს, რაც განსაზღვრულია საქართველოს კანონით "ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის შესახებ". ამასთან, მუნიციპალიტეტი მოკლებულია უფლებამოსილებას, ადმინისტრირება გაუკეთოს მოსაკრებლის გადახდას.
როგორც ბერძენიშვილი ამბობს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ხრეშის მოპოვების დიდ კარიერედ იქცა, სოფელ ოზურგეთიდან სოფელ მერიამდე დაახლოებით 40-მდე ლიცენზიანტი მუშაობს: _ მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ მათგანს გამოყოფილი აქვს 5-დან 15 ჰა-მდე ფართობი ქვა-ღორღის მოსაპოვებლად, ხრეშის ამოღება უშუალოდ მაინც მდინარის კალაპოტიდან წარმოებს. ირღვევა "სამთო მინაკუთვნის დამუშავების" უკვე დამტკიცებული პროექტი. სალიცენზიო ობიექტის უბნები საავტომობილო ხიდიდან, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზეა, დაშორებულია ისეთი მანძილებით, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს "საავტომობილო გზების შესახებ," რომლის თანახმად (მუხლი 22, პუნქტი1 ქვეპუნქტი "ვ") აკრძალულია ქვიშისა და ღორღის მოპოვება ერთი კილომეტრის მანძილზე ხიდების ზემოთ და ქვემოთ. მდინარე იცვლის კალაპოტს, იტაცებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. მაგალითად, სპოტიეთის უბანში, ბოხვაურის მიწების მოსაზღვრედ, მიტაცებულია 3 ჰა ფართობი, ხოლო ორაფო-მერიის მიწებიდან 1, 8 ჰა, მიწის მფლობელებს დღეს ხელთ უპყრიათ მხოლოდ მიწის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები, უკვე არარსებულ მიწაზე.
ბერძენიშვილი დასძენს, რომ კარიერისთვის მიწის გამოყოფის ამჟამად არსებულმა ფორმებმა წაართვა საშუალება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ლიცენზიის მფლობელებთან ჰქონოდათ მეტი საინფორმაციო ურთიერთობა და შეეზღუდათ მათი საქმიანობის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანი და ამოეღოთ მეტი თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტის სასარგებლოდ: _ უშედეგოა მათი მცდელობა, ეს პრობლემები მოაგვაროს გარემოს დაცვის ინსპექციისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციის მეშვეობით. ასეთ პირობებში კი ზიანდება გარემო და ზარალდება მუნიციპალიტეტი, რომელსაც შეიძლება დღეს წარმოქმნილი ეს სიძნელეები, შემდგომ უკვე გადაუჭრელ პრობლემად ექცეს. ასე, რომ  ეს ძალიან დიდი თემა და პრობლემაა, როგორც მოსახლეობისთვის, ისე ხელისუფლებისათვის და მოითხოვს სასწრაფოდ შესწავლასა და გადაწყვეტას.
 ახალი ამბები
  • თურნავა: გვაქვს რესურსი, რომ ვიზიტორები განვათავსოთ როგორც მესტიაში, ასევე დანარჩენ საქართველოშიეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ნათია თურნავამ მესტიის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ვითარების შესახებ ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით, ყველაფერი კეთდება, რომ ეპიდემიის აფეთქების ამ მორიგი კერის ლოკალიზება და გაუვნებელყოფა რაც შეიძლება სწრაფად, შედარებით უმტკივნეულოდ მოხდეს. „კორონავირუსი არსად გამქრალა და ეპიდემია არ დაგვიმარცხებია. ჩვენ ვისწავლეთ ეპიდემიის ეფექტური მართვა. მესტიაში უკვე შევარჩიეთ 20 სასტუმრო, აღვრიცხეთ ვიზიტორები და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საკარანტინო სივრცეებში მათი გეგმაზომიერი გადაყვანა მოხდეს. საკარანტინო სივრცეები მოეწყო როგორც უშუალოდ მესტიის მუნიციპალიტეტში, ასევე დანარჩენ საქართველოშიც. გვაქვს ამისთვის საკმარისი რესურსი,“ - განაცხადა თურნავამ. თურნავას განცხადებით, უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საგანგებო მუშაობის რეჟიმშია გადასული. მასთან ერთად, პროცესში აქტიურადაა ჩართული მთის კურორტების განვითარების კომპანიაც. მინისტრმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია იმ პროტოკოლების და წესების დაცვა, რაც ეპიდემიოლოგებმა მოამზადეს. საუბარია, სოციალური დისტანციაზე, პირბადის გამოყენებასა და სხვა უამრავ ... ...
  • ვახტანგ გომელაური - საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით ყველაფერს ვაკეთებთ, ომს ვერ დავიწყებთშინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა შინდისის გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკო და დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ხელისუფლება ოკუპაციის შედეგების საპასუხოდ, მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს. „ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მეგობრების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით. სხვას ვერაფერს გავაკეთებთ, ვერ დავიწყებთ ომს. ვინც ჩვენ მაგას გვეუბნება, რატომ არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება, ზუსტად ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში და კითხვას თუ დაუსვამთ მათვე, რატომ მოხდა 2008 წლის ომი, ძალიან კარგი იქნება. ასევე, უფრო კარგი იქნება, კითხვა რომ დაუსვათ - 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენი გმირების გვამები ისევ მინდორზე, ტყეებში რომ ესვენა და თბილისში კონცერტები იყო გამართული, რატომ ხდებოდა? რას ზეიმობდნენ? ვიდრე ჩვენ გვკითხავენ რამეს, უფრო კარგი იქნება, ეს კითხვა რომ დაუსვათ მათ“, - განაცხადა ვახტანგ ... ...
  • შს მინისტრი: ბაჩალიაშვილის საქმეში თუ საჭირო იქნება, გამოძიების ფედერალური ბიურო ჩაერთვებაშინაგან საქმეთა მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის თქმით, თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე გამომძიებლები მუშაობენ და თუ საჭირო იქნება, გამოძიების ფედერალური ბიურო  ექსპერტიზის მიმართულებით ჩაერთვება. „ბაჩალიაშვილის საქმეზე მე ღიად ვერ ვისაუბრებ. გამოძიება მიდის, თუმცა მე ვფიქრობ, მალე დასრულდება. თუ საჭიროება იქნება, გამოძიების ფედერალური ბიურო ჩაერთვება სავარაუდოდ ექსპერტიზის მიმართულებით, თუ დაგვჭირდება, თუმცა ჯერჯერობით გამომძიებლები მუშაობენ“, - განაცხადა ... ...
  • ვახტანგ გომელაური - ახალქალაქში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს, დამნაშავეების იდენტიფიცირება მოხდებაშინაგან საქმეთა მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის თქმით, ახალქალაქში მომხდარი მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, პირი, რომელმაც მკვლელობა ჩაიდინა, დაკავებულია. მისივე თქმით, გამოძიება გრძელდება და შემდგომი დაპირისპირების მონაწილეების იდენტიფიცირება მოხდება. „გამოძიება მიმდინარეობს. პირი, ვინც ჩაიდინა მკვლელობა, დაკავებულია. დანარჩენის იდენტიფიცირება მოხდება“, - ვახტანგ ... ...
  • „ჯუსოს მეღვინეობამ“ თიბისის მხარდაჭერით სოფელ შილდაში ვენახები გააშენა (R)ლაშა ხვედელიძე საოჯახო მარანს  პაპის ტრადიციების დაცვით და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად უძღვება. „ჯუსოს მეღვინეობა“ არტიზანულ, ნატურალურ  ქვევრის ღვინოს აწარმოებს ქართული ტრადიული წესით და მომხმარებელს რამდენიმე სახის  ღვინოს სთავაზობს, მათ შორის არის რქაწითელი, მწვანე, საფერავი და ცოლიკოური. 3 წელიწადში „ჯუსოს მეღვინეობის“ ასორტიმენტი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდება და ჩამონათვალს წითელი ბუდეშურისგან და ქისისგან დამზადებული  ქვევრის ნატურალური ღვინო დაემატება. სწორედ ყურძნის აღნიშნული ჯიშები გააშენა „ჯუსოს მეღვინეობამ“ ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში თიბისის შეღავათიანი აგროსესხის ფარგლებში. სოფელ შილდაში  ვენახები 4.5 ჰა ფართობზე გაშენდა. „ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ქვევრის ღვინის წარმოება.  ჩვენს მცირე მარანში წლიურად 10-13 ტონამდე ყურძენი იწურება და ქვევრში ღვინის დაყენების მთლიანი პროცესი, დაწურვიდან ბოთლში ჩამოსხმამდე, ჩემი, ჩემი ძმის და ჩვენი მთავარი მეღვინის გიორგი ბარისაშვილის მნიშვნელოვანი ჩართულობით წარიმართება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ნატურალური ქვევრის ღვინის დაყენება და რაც მთავარია ხარისხი და არა რაოდენობა. მსურს გამოვარჩიო “ჯუსოს მეღვინეობის” კოსტაფეს (რქაწითელი-ქისი-მწვანე-ბუერა) ჩამოსხმა, რომელიც   ჩვენი პაპის ჯუსო მეზვრიშვილის  60 წლის წინ გაშენებული ვენახებიდან მოდის,“   - ამბობს „ჯუსოს მეღვინეობის“ დამფუძნებელი და დირექტორი ლაშა ხვედელიძე. გარდა კომპანიის სახელისა, ჯუსო პაპისგან ბევრი ისტორიაც დარჩათ, რომლითაც ოჯახი ამაყობს. მაგალითად, ის რომ ჯუსო მეზვრიშვილი საგარეჯოს რაიონში სახელგანთქმული მეღვინე იყო და მას საბჭოთა კავშირში ცნობილი ქართული ღვინის „მშობლიური 8 ნომერის“ დამზადების ისტორია უკავშირდება. ჯუსოს მარანი მოიცავს  18 ქვევრს (ჯამში 17 ტონის) და სადეგუსტაციო სივრცეს სტუმრებისათვის.  ყოველწლიურად 7-დან 10 ათასმდე ბოთლ ღვინოს ასხამენ, რომელიც წარმატებით გადის ექსპორტზე აშშ-ში, გერმანიასა და იაპონიაში. ახალგაშენებული ვენახებიდან ყურძნის მოსავლის მიღების შემდეგ „ჯუსოს ღვინის“ წარმადობა და შესაბამისად, საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალიც გაიზრდება. მანამდე კი, ვისაც ჯერ არ გაგისინჯავთ, „ჯუსოს ღვინოების“ შეძენა სხვადასხვა ღვინის მაღაზიებსა და ღვინის ბარებშია შესაძლებელი. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...