"მასწავლებელს, პრაქტიკის მანძილზე, საგნობრივი გამოცდის ერთხელ ჩაბარება მოუწევს"

საზოგადოება

"მასწავლებელს, პრაქტიკის მანძილზე, საგნობრივი გამოცდის ერთხელ ჩაბარება მოუწევს"

2015 თებ 17 18:33:17

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სახელმწიფო კომისიამ ზოგადი განათლების კანონით გათვალისწინებულ დოკუმენტებზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული დოკუმენტები არეგულირებენ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფუნქციონირებას და განსაზღვრავენ მასწავლებლებისთვის სტატუსების მისანიჭებლად აუცილებელ გზებსა და საშუალებებს, სავალდებულო აქტივობებისა და საქმიანობების ჩამონათვალს, კრედიტქულების განაწილების პრინციპებსა და გაანგარიშების წესს, მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმებსა და კრედიტქულების დაგროვების ვადებს.

დოკუმენტები მთავრობას განსახილველად გადაეგზავნა.  როგორც ცნობილია, 2014 წლის ნოემბერში პარლამენტმა მასწავლებელთა შეფასების სქემა არ მიიღო და  განათლების სამინისტროს გადასამუშავებლად ისევ  უკან დაუბრუნა.

რა ცვლილებები შეიტანა სახელმწიფო კომისიამ სქემაში, ძირითად აქცენტებზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტი მანანა რატიანი გვესაუბრება.

_რა ცვლილებები განიცადა მასწავლებელთა სქემამ?

_პირველი ცვლილება ვადებს უკავშირდება. განისაზღვრა თითოეული კატეგორიისთვის  ვადები. თუკი ადრე დადგენილი იყო წლების მინიმუმი და მაქსიმუმი პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლისთვის, ამ შემთხვევაში მინიმალური ვადები მოიხსნა და მაქსიმუმი განისაზღვრა. პრაქტიკოსი და უფროსი მასწავლებლისთვის ამჯერად 4-4 წელი, ხოლო ზედა კატეგორიებისთვის 5 წელია შემდგომ საფეხურზე გადასვლისთვის

_ კატეგორიების რაოდენობაც ხომ არ შეიცვალა?

_ კატეგორიებში ძირითადი პრინციპები დარჩა იგივე. პრაქტიკოსი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი, - ეს დარჩა იგივე. ერთი ცვლილება, რაც შევიდა,  2015-16 წელი არის საპილოტე წელი, შესაბამისად, მასწავლებლები, რომლებიც ამ პერიოდში დადებითად შეფასდებიან, კრედიტ ქულები არ დაეკარგებათ. მაგრამ თუკი შემთხვევით ჩაიჭრებიან, ეს წარუმატებლობა არ ჩაეთვლებათ.

_ პედაგოგებს ვინ შეაფასებს?

_ არის ორი ტიპის შეფასება, ერთია გარე და მეორე - შიდა შეფასება. ადრეც იყო ამაზე მიმართება, რომ მასწავლებლის მთავარი შემფასებელი უნდა იყოს სკოლა. ყველაზე კარგი ინფორმაცია მასწავლებლის შესახებ, როგორ ატარებს გაკვეთილს, რა წარმატებები აქვს, სკოლამ ყველაზე უკეთ იცის, მოსწავლეებისგან, მასწავლებლებისგან, მშობლებისგან და აშ. შესაბამისად, ეს პრინციპი ისევ დარჩა. ამ მხრივ, სკოლების ავტონომიურობა მეტად იზრდება. ყველა სკოლას ეყოლება მასწავლებლის შეფასების ჯგუფი.

რაც შეეხება გარე შეფასებას. სქემის ფარგლებში 2 ტიპის გარე შეფასება იქნება. პირველია საგნობრივი გამოცდა, რომლის ორგანიზებას გააკეთებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ გამოცდას ჩააბარებენ მხოლოდ პრაქტიკოსი მასწავლებლები, იმისათვის რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდნენ, ან საერთოდ, პროფესიაში დარჩნენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,  მასწავლებელს გამოცდის ჩაბარების რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ,  ხელახლა მოთხოვნას არავინ წაუყენებს, რომ კვლავ დაადასტუროს თავისი საგნობრივი კომპეტენციები. მასწავლებელი თავისი პრაქტიკის მანძილზე ერთხელ აბარებს საგნობრივ გამოცდას და ადასტურებს, რომ მან ის საგანი იცის, რომელსაც მოსწავლეს ასწავლის.

რაც შეეხება მეორე ტიპის - გარე შეფასებას,  ეს არის საკლასო დაკვირვების კომპონენტი, რომელიც ასევე მასწავლებლის მთელი პრაქტიკის მანძილზე მოხდება ერთჯერადად. გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელს პრაქტიკის მანძილზე, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ საფეხურზე იმყოფება ის, დააკვირდება ერთჯერადად, თუ როგორ გაკვეთილს ატარებს. პრაქტიკოს მასწავლებლებზე საკლასო, გარე დაკვირვება არ ხდება. ისინი მხოლოდ საგნობრივ გამოცდას აბარებენ. როდესაც უკვე მოიპოვებენ უფროსი მასწავლებლის სტატუსს,  მათზე შემდეგ, ერთი წლის მანძილზე მოხდება გარე დაკვირვება.

_ რაც შეეხება სასერთიფიკაციო გამოცდას, რჩება იმ სახით, რაც ადრე იყო?

_ სასერთიფიკაციო გამოცდა იმ ფორმატში, რაც ადრე იყო, არ რჩება. ადრე შედგებოდა 2 კომპონენტისგან. ერთი იყო პროფესიული უნარები და საგნობრივი გამოცდა. საგნობრივი გამოცდა რჩება აქტუალური. პრაქტიკოს მასწავლებელს მისი ერთჯერადად ჩაბარება მოუწევს. თუ მასწავლებელს ეს გამოცდა ჩაბარებული აქვს, ის მეორედ ამ გამოცდას არ ჩააბარებს. რაც შეეხება სერთიფიცირებულ მასწავლებელს, ის ზედა კატეგორიაში ხვდება. თავდაპირველად უფროსი მასწავლებლის სტატუსს მოიპოვებს სქემაში. მათ გამოცდის ჩაბარება აღარ უწევს. უბრალოდ მათზე გარე დაკვირვება მოხდება ერთჯერადად. დანარჩენ კომპონენტში მისი შემფასებელი იქნება სკოლა.

_ საგნობრივი გამოცდის ჩაბარება ყველა მასწავლებელს მოუწევს?

_ მათ, ვისაც სასერტიფიკაციო გამოცდების დროს ჩაბარებული აქვს საგნობრივი გამოცდა, იგულისხმება, რომ აღარ მოუწევთ კიდევ მისი ჩაბარება. თუკი მას მხოლოდ უნარების გამოცდა აქვს ჩაბარებული, იმ წლების მანძილზე, სანამ იგი პრაქტიკოსი მასწავლებლის კატეგორიაშია, ანუ 4 წლის მანძილზე, უნდა ჩააბაროს გამოცდა. როგორც კი ჩააბარებს საგნობრივ გამოცდას, დანარჩენი კრედიტების დაგროვება არ დასჭირდება და მაშინვე უფროსი მასწავლებლის კატეგორია მიენიჭება.

_რა ვადებში უნდა ჩააბარონ მასწავლებლებმა საგანში გამოცდა?

_ პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის განკუთვნილია 4 წელი, ამ პერიოდში უნდა აიმაღლოს კვალიფიკაცია. დროის ათვლა  სქემის მიხედვით, 2015 წლის სექტემბრიდან იწყება.

როგორც აღვნიშნეთ, ესაა ის ძირითადი ცვლილებები, რომლებიც სახელმწიფო კომისიამ მასწავლებელთა სქემაში შეიტანა. როდის ამოქმედდება ეს ცვლილებები, ამის შესახებ გადაწყვეტილება მთავრობამ უახლოეს მომავალში უნდა მიიღოს.

ამავე თემაზე: მასწავლებელთა სქემაზე მსჯელობა გრძელდება

"მასწავლებლის შეფასება, პირველ რიგში, თავად სკოლების მიერ უნდა მოხდეს"
 ახალი ამბები
  • "ქურდული სხადნიაკის" მოწყობა - კიევში ქართველი კრიმინალური ავტორიტეტი "გალსკი" დააკავესკიევში ქართველი „კანონიერი ქურდი“ ნუკრი დოჩია, იგივე, გალსკი დააკავეს. კიევის პოლიციის უფროსის, ანდრეი კრიშჩენკოს თქმით, გალსკი კიევში არალეგალურად იმყოფებოდა და „კრიმინალური ავტორიტეტების“ „სხადნიაკის“ ორგანიზებით იყო დაკავებული. ნუკრი გალსკის 2018 წლის დეკემბერში​ უკრაინაში სამი წლით აეკრძალა შესვლა, შესაბამისად, მან სახელმწიფო საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა.1987 წელს დაბადებული ნუკრი გალსკი არაერთხელ იყო ნასამართლევი მძიმე ... ...
  • საჯარო რეესტრის მიერ ბლოკჩეინის გამოყენების გამოცდილებას უზბეკეთის დელეგაცია გაეცნო (R)საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს სასწავლო ვიზიტით უზბეკეთის დელეგაცია ეწვია. პროექტების მართვისა და გაყიდვების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა მარიამ ტურაშვილმა სტუმრებს საჯარო რეესტრის მიერ უძრავი ქონების რეგისტრაციაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენების გამოცდილება და სამომავლო გეგმები გააცნო. სამუშაო შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საჯარო რეესტრი პირველი ორგანიზაციაა მსოფლიოში, რომელმაც საჯარო სერვისებში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენება დაიწყო. ბლოკჩეინში ინტეგრირებით უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სარეგისტრაციო ტრანზაქციები კიდევ უფრო მეტად დაცული, მსოფლიო მასშტაბით ხელმისაწვდომი და გამჭირვალე გახდა. სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ქონების რეგისტრაციის სფეროში განხორციელებულ სხვა წარმატებულ რეფორმებსაც გაეცნენ. უზბეკეთის დელეგაციის შემადგენლობაში გენერალური პროკურატურის, ფინანსთა და შრომის სამინისტროს წარმომადგენლები შედიოდნენ. ... ...
  • ფოთში ვეტერანებისთვის საქველმოქმედო სამედიცინო აქცია ჩატარდა (R)მიმდინარე წლის 20-21 ივლისს, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისა და ა(ა)იპ "ქართული ოცნება-ჯანმრთელი მომავლის’’ ორგანიზებით და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის, გიორგი ვოლსკის, ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის, ირაკლი ხახუბიასა და ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით, ფოთში მცხოვრები ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩატარდა. საქველმოქმედო სამედიცინო აქციაში მონაწილეობას იღებდნენ შემდეგი კლინიკები: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, სამედიცინო ცენტრი ‘’ვივამედი’’, დავით გაგუას კლინიკა, ისრაელი-საქართველოს ერთობლივი კლინიკა ‘’გიდმედი’’, ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში, 33-მა წამყვანმა ექიმმა, კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება გაუწია 800-მდე ბენეფიციარს. მათ, ასევე, უფასოდ გადაეცათ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები. სამედიცინო აქციის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნენ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, ამურ რევიშვილი, უფროსი სპეციალისტი, ვაჟა დალაქიშვილი, უწყების რეგიონული მართვის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსი, რევაზ გაბუნია, სამსახურის წარმომადგენლები ფოთში, დავით კვარაცხელია და მერაბ კორშია,  ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, გოჩა კურდღელია, ა(ა)იპ " ქართული ოცნება - ჯანმრთელი მომავლის’’პრეზიდენტი, ქეთი ბარათელი. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურსა და ა(ა)იპ " ქართული ოცნება - ჯანმრთელ მომავალს" შორის, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, მიმდინარე წლის 25 იანვარს გაფორმდა და 2019 წლის 31 დეკემბრამდე იმოქმედებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს, ვეტერანებისთვის სათანადო ცხოვრების პირობების შექმნის უზრუნველყოფას და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. ... ...
  • ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინასაქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 23 ივლისისთვის დადგენილი კურსით, ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.8831 ლარია. აქამდე მოქმედი კურსით ლარი 2.8845 ღირდა. შესაბამისად, ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 0.0014-ით გამყარდა. ლარის კურსმა ევროსთან მიმართებაში 3.2357 ლარი შეადგინა, გუშინ მოქმედი კურსით 1 ევროს ღირებულება 3.2410 ლარი იყო. ლარის კურსი ევროსთან 0.0053-ით გამყარდა. ლარის ახალი კურსი 1 ბრიტანულ გირვანქა სტერლინგთან მიმართებაში 3.5955 ლარია, აქამდე მოქმედი კურსი 3.6177 ლარი იყო. ლარის კურსი სტერლინგთან მიმართებაში 0.0222 -ით გამყარდა. თურქულ ლირასთან მიმართებაში ლარის კურსმა 0.5077 ლარი შეადგინა, აქამდე მოქმედი კურსი 0.5109 ლარი იყო. ლარი ლირასთან მიმართებით 0.0032-ით ... ...
  • საჯარო რეესტრმა ამზომველებისთვის „სახელმძღვანელო საკადასტრო სამუშაოებისთვის" მოამზადა (R)საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის შემსრულებელი პირებისთვის „სახელმძღვანელო საკადასტრო სამუშაოებისთვის" მოამზადა. სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო-საინფორმაციო ხასიათისაა და ამზომველებსსაკადასტრო სამუშაოების მაღალი სიზუსტითა და დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად შესრულებაში დაეხმარება. სახელმძღვანელოში მოცემულია ინფორმაცია დამკვეთსა და ამზომველს შორის განსაზღვრული ვალდებულებების, აზომვითი სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო ხელსაწყოების, მეთოდებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესახებ. მოცემული რეკომენდაციებისმიხედვით ამზომველის მიერ კვალიფიციურად შესრულებული სამუშაო უფრო მეტად დაცულს ხდის როგორც მიწის მესაკუთრეების, ასევე ამზომველის უფლებებს, აღმოფხვრის გადაფარვებს და მინიმუმამდე დაიყვანს მესაკუთრეებს შორის სამომავლო დავებისწარმოშობის რისკს. ... ...

არქივი

ზაფრანი

ვაზელინი - ჯენიფერ ენისტონის სილამაზის საიდუმლო

50 წლის ჰოლივუდის მსახიობი ჯენიფერ...

ჰოლივუდის ყველაზე შესაშური მამაკაცები

ამ მამაკაცებზე ოცნებობს მილიონობით ქალი,...

კაცმა ტატუ თვალში გაიკეთა

ბოლო დროს თვალის ტატუ ხელოვნების...

როგორი სიმთვრალე აქვს რიანას

საუბარი რიანას შემოქმედებაზე და მის...

შაკირა ყველა დროის სექსუალური მომღერალია

ყველა დროის ყველაზე სექსუალური მომღერლების...

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...