800 ათასამდე გლეხს ფართობების მოხვნასა და მოსავლის შენარჩუნებაში სახელმწიფო დაეხმარება

საზოგადოება

800 ათასამდე გლეხს ფართობების მოხვნასა და მოსავლის შენარჩუნებაში სახელმწიფო დაეხმარება

2015 აპრ 3 19:37:23

მთავრობის ინიციატივით, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი, წელს, 800 ათასამდე ბენეფიციარს მოემსახურება, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი.

სააგენტოს ინიციატივით, სახნავი მიწებისა და ბარათების დარიგების არეალი გაფართოვდა და მას წელს ქუთაისს, ფოთსა და რუსთავს შემოერთებული სოფლებიც დაემატა. პროექტი მოიცავს როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოს.

სამთავრობო პროგრამა სოფლად მცხოვრებლების ფერმერულ მეურნეობად ჩამოყალიბების მიზნით მათ ხელშეწყობას ითვალისწინებს.

გასული წლებისგან განსხვავებით, წელს ფერმერები დახმარებას შეცვლილი სახით მიიღებენ _ ბენეფიციარები, რომლებიც 0.25 დან 1.25 ჰა-ს ჩათვლით მიწის ფართობს იყენებენ, მრავალწლიანი კულტურების წარმოებისთვის მიიღებენ 1 ჰა-ზე 140 ლარის ოდენობის სასოფლო სამეურნეო საქონელს, ფერმერები კი, რომელთაც საკუთრებაში 0.25ჰა-მდე მიწის ფართობი აქვთ, ისარგებლებენ 50-ლარიანი აგრობარათით. მათ ეს თანხა ქულების სახით ბარათზე დაერიცხებათ.

პროგრამის მიმდინარეობისა და სიახლეების შესახებ "გურია ნიუსს" სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე არჩილ ბუკია ესაუბრა:

"აგრობარათი სიახლე იყო _ შარშან შემოვიღეთ და 100 ათასზე მეტ ფერმერს დაურიგდა. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ აგრობარათის მოსარგებლეთა სიები "ლიბერთი ბანკს" უკვე გადასცა. თუ 2015 წლის საგაზაფხულო პროექტის მოსარგებლეს არ აქვს აგრობარათი, იგი "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში უნდა მივიდეს, სადაც მას პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის შემდეგ გადასცემენ მისთვის განკუთვნილ აგრობარათს. ამავე ბანკს უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაშიც, თუ მოსარგებლეს აგრობარათი დაეკარგა ან დაუზიანდა. იმ შემთხვევაში კი, თუ მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა და არ შეუძლია ბანკში მისვლა, რათა აიღოს მისთვის განკუთვნილი აგრობარათი, უნდა მიმართოს გამგებლის წარმომადგენელს და მიუთითოს ის პირი (შემდეგში "უფლებამონაცვლე"), ვიზეც სურს თავისი სარგებლის გადაცემა. შესაბამისი ქმედებების შემდეგ, მოხდება მოსარგებლის ცვლილება ბანკისთვის გადაცემულ სიაში და სარგებელი გადავა უფლებამონაცვლეზე.

გარდა იმისა, რომ ეს ფერმერები ჩვენი პროექტის ფარგლებში იღებენ დახმარებას, ასევე, ბარათი სხვადასხვა საჭიროებისთვის შეუძლიათ გამოიყენონ. მაგალითად, სტიქიური მოვლენების დროს თუ დაზარალდებიან, სახელმწიფოსგან თანხები ამ ბარათზე დაერიცხებათ, ასევე, რთველისგან მიღებული შემოსავალიც. ასე რომ, ბარათები მრავალჯერადი გამოყენებისაა და აქტიურადაა დატვირთული, _ ამბობს ბუკია და დასძენს, რომ ფერმერებს მათ საკუთრებაში არსებულ ბარათებზე ქულები უკვე დარიცხული აქვთ: _ აღმოსავლეთ საქართველოში ყველა ტერმინალი გააქტიურებულია, დასავლეთ საქართველოში კი ტერმინალები 1 აპრილიდან გააქტიურდება."

როგორც ბუკია განმარტავს, აგრობარათით ფერმერს შესაძლებლობა ექნება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონლის შეძენა (სასუქები, სათესლე, სანერგე მასალა, მცენარეთა მოვლის საშუალებები) ნაწილ-ნაწილ, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მომწოდებლისგან მიიღოს.

მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა პროგრამის ბენეფიციარების სიების დასაზუსტებლად:

"ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ, სიების დაზუსტებისა და ხარვეზების აღმოფხვრის შემდეგ, 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით წელს, დაახლოებით, 800 000-მდე მცირემიწიანი ფერმერი ისარგებლებს. სახნავი ბარათების ქულების გამოყენება ფერმერებს შემოდგომაზეც შეუძლიათ, რადგან პროგრამის მოქმედების ვადა დეკემბრამდეა გაზრდილი", _ აღნიშნავს ბუკია და დასძენს, რომ ნიადაგის ხვნის სამუშაოებს შპს "მექანიზატორი" და კონტრაქტორი კომპანიები უზრუნველყოფენ. კონტრაქტორი კომპანიების რეგისტრაცია კი, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში უკვე დაწყებულია:

"აღსანიშნავია ისიც, რომ შესაძლებელია, ხვნის ბარათის წარმომადგენელზე გადაცემაც იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე გარკვეული მიზეზების გამო შეზღუდულია გამოიყენოს ხვნის ბარათი ან ფიზიკურად არ იმყოფება ადგილზე ნიადაგის ხვნის პროცესის დროს, მას აქვს უფლება ერთჯერადად გადასცეს კუთვნილი ხვნის ბარათი მის წარმომადგენელს, რასაც მოსარგებლე ადასტურებს ბარათზე ხელმოწერით სპეციალურ ველში. მოსარგებლის წარმომადგენლის პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) უნდა შეივსოს ბარათზე სპეციალურად გამოყოფილ ველებში, რასაც სპეციალური ბეჭდით და ხელმოწერით ადასტურებს გამგებლის წარმომადგენელი. გარკვეულ შემთხვევებში, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო მოსარგებლეს აძლევს საშუალებას, ხვნის ბარათი სააგენტოში დააბრუნოს, რათა ამ ბარათით გათვალისწინებული სარგებელის ექვივალენტი ქულების რაოდენობა მას აგრობარათზე დაერიცხოს."

ამასთან, როგორც არჩილ ბუკია განმარტავს, ხვნის ბარათის დაბრუნება სააგენტოში რამდენიმე შემთხვევის დროს ხდება, თითოეულ შემთხვევას კი თავისი კოდი და განმარტება აქვს:

"მაგალითად, იმ შემთხვევაში ბრუნდება ხვნის ბარათი სააგენტოში, თუ მოსარგებლის მიწის ფართობი ვერ მუშავდება ტექნიკური მიზეზების გამო. მოსარგებლის ნაკვეთი წარმოადგენს: ქვიან ნიადაგს, დამრეც მიწის ფართობს, სათიბ მიწის ფართობს, საძოვარს, დამეწყრილ მიწის ფართობს. მოსარგებლის მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს რაიმე ნაგებობა, რაც ხელს უშლის ტექნიკის მუშაობას.
ასევე, იმ შემთხვევაშიც, დაუბრუნდება ბარათი სააგენტოს გამოსაცვლელად, თუ მოსარგებლის მიწის ნაკვეთი უკვე დამუშავებულია და არ საჭიროებს ნიადაგის მოხვნას. ბარათის სააგენტოში დასაბრუნებლად გამგებლის წარმომადგენელმა ბარათზე გამოყოფილ სპეციალურ ველში უნდა ჩაწეროს ბარათის დაბრუნების მიზეზის შესაბამისი კოდი და დაადასტუროს როგორც თავისი, ასევე მოსარგებლის ხელმოწერით და სპეციალური ბეჭდით. ბარათის სააგენტოში დაბრუნების ბოლო ვადა 2015 წლის 15 ნოემბერია",
_ განმარტავს ბუკია და ამბობს, რომ თუ მოსარგებლე უარს ამბობს ბარათის მიღებაზე, მაშინ მას ხვნის ბარათი უუქმდება და ქულები "აგრო ბარათზე" არ დაერიცხება.

რაც შეეხება ბენეფიციარის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მოხვნას, "მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი" ამ სამუშაოს შესრულებას 2015 წლის 1 დეკემბრამდე ითვალისწინებს. თითოეულ სოფელში ხვნის სამუშაოების ჩატარების გრაფიკი გამგებლის წარმომადგენლისთვის იქნება ცნობილი. როგორც ბუკია განმარტავს, იგი ვალდებულია კოორდინაცია გაუწიოს და გააკონტროლოს სამუშაოების შემსრულებლების მიერ გაწეული ხვნის სამუშაოების პროცესი.

"ნიადაგის ხვნის მომსახურების მიღებისას, მოსარგებლე ან მოსარგებლის წარმომადგენელი და სამუშაოს შემსრულებელი, ვალდებულნი არიან ხვნის ბარათზე გამოყოფილ სპეციალურ ველში ხელმოწერით დაადასტურონ ხვნის სამუშაოების შესრულება, რასაც ასევე სპეციალური ბეჭდით და ხელმოწერით ადასტურებს გამგებლის წარმომადგენელი. ბენეფიციარებს შეუძლიათ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართონ გამგებლის წარმომადგენელს ან სააგენტოს ცხელ ხაზს _ (032) 247 01 01", _ აღნიშნავს ბუკია.

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი პროექტს წარმატებულად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები წარმოებულ სამუშაოს დადებითად აფასებენ.

"მთავარი ის არის, რომ ამ პროექტის შემდეგ მიწის ფართობების დამუშავება გაიზარდა, პირველ წელს 180 ათასი ჰექტარი მიწის ნაკვეთები მოიხნა, 2014 წელს - 220 ათასი ჰექტარი, წელს კი თუ რაოდენობა არ გაიზრდება, მინიმუმ 220 ათასი ჰექტარის მოხვნას ისევ ველოდებით. სულ 290 ჰექტრის სახნავი ბარათებია დარიგებული, თუმცა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული მიწის მოხვნა, ეს ბენეფიციარების გადასაწყვეტია", _ აღნიშნავს ბუკია.

ცნობისთვის, პროექტის ბიუჯეტი 2013 წელს 195 მილიონი ლარი იყო, 2014 წელს - 90 მილიონი, წელს კი, ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი, თუმცა, სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროექტის ფარგლებში 61 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებენ, საჭიროების შემთხვევაში კი, სააგენტო თანხებს კიდევ დაამატებს.

"მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა" 2013 წელს დაიწყო. წელს კი, სამწლიანი პროგრამის ბოლო ეტაპია.

(R)
 ახალი ამბები
  • "ჯადოსნური ახალი წელი აბუ დაბიში" _ ლიბერთის და VISA-ს ერთობლივი კამპანია მხოლოდ Apple Pay-ს მომხმარებლისთვის...15 ოქტომბრის 00:00:01 საათიდან 24 ნოემბრის 23:59:59 საათის ჩათვლით Apple Pay-ს საშუალებით Visa ბარათით განხორციელებული ტრანზაქციები ლიბერთის მომხმარებლისთვის მომგებიანია!  კამპანიის ფარგლებში კამპანიის პირობებით განსაზღვრული ყველა Visa ბარათის მფლობელი,  რომელიც კამპანიის პერიოდში გადაიხდის მინიმუმ 10 ლარს Apple Pay-ს საშუალებით მიიღებს ქეშბექს 10 ლარის ოდენობით პირველ გადახდაზე.   კამპანიის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული, რომელიც მიიღებს სამოგზაურო პაკეტს აბუ დაბიში ახალი წლის ღამეს ბრუნო მარსის კონცერტზე დასასწრებად! კამპანიის გამარჯვებულს გამოავლენს ლიბერთი ბანკი მის ხელთ არსებული მონაცემების საფუძველზე და გამარჯვებულად ჩაითვლება კამპანიაში მონაწილე პირი, რომელსაც 15 ოქტომბრის 00:00:01 საათიდან 24 ნოემბრის 23:59:59 საათის ჩათვლით დაუფიქსირდება ბანკის Visa ბარათით განხორციელებული ყველაზე მეტი ტრანზაქცია Apple Pay-ს საშუალებით (თითო ტრანზაქცია - მინიმუმ 10 ლარი). სამოგზაურო პაკეტი მოიცავს:   5 დღიან საგზურს აბუ დაბიში, 5 ან მეტ ვარსკვლავიან სასტუმროში 2 ადამიანზე; ავიაბილეთებს; საახალწლო ვახშამს; 2 VIP ბილეთს ბრუნო მარსის კონცერტზე, 31 დეკემბერს  იხილეთ დეტალური წესები და პირობები ბმულზე: http://bit.ly/2OJOkCF  ლიბერთის მომხმარებლები, Apple Pay-ს მარტივი, უსაფრთხო და კონფიდენციალური გადახდის სისტემით მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ლიბერთი ბანკის პარტნიორ ორგანიზაციებში 3 სექტემბრიდან უკვე სარგებლობენ. აქციის ფარგლებში ქეშბექის და სამოგზაურო პაკეტის მოგების შანსის მიღება3500-ზე მეტ უკონტაქტო ტერმინალზე გადახდისას არის შესაძლებელი. Apple Pay-ს გამოყენება და მასში ბარათების დამატება მარტივია. მაღაზიებში, Apple Pay-ს გამოყენება შესაძლებელია iPhone SE, iPhone 6 და მის შემდეგ გამოშვებული მოდელების, ასევე Apple Watch მოწყობილობების გამოყენებით.  გაიგე როგორ დაამატო ბარათი Apple ... ...
  • „დეპრესიას უმადურობა იწვევს“ - ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა„აზროვნების აკადემია“,  პროექტ  „სალონური საუბრების” ფარგლებში, სოციალურ ქსელში ამჯერად ფსიქოლოგ მარინა კაჭარავას ლექციას აქვეყნებს, რომელიც დერპესიულ აშლილობას ეხება: “ფსიქიატრების აზრი ძალიან უახლოვდება რელიგიურ მოსაზრებას, რომ უმადურება უდრის დეპრესიას. ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი გაქვს თუ ცოტა, ხახვის და პურის უმადური ხარ თუ სასახლეები გაქვს და ამის. ზოგადად, უმადურობა იწვევს დეპრესიას. აღმოჩნდა, რომ თავის ტვინში არის ოპიატური რეცეპტორები, სიამოვნების ჰორმონი, რომელიც თურმე გამომუშავდება მაშინ, როდესაც ხარ მადლიერი. როდესაც არ ხარ მადლიერი, ეს სიამოვნება დაკარგული გაქვს და მას ეძებ.  თუ ხარ მადლიერი იმის, რაც გაქვს, გაქვს სიმშვიდეც. სიმშვიდეც მადლიერებას მოაქვს და ანტიდეპრესანტიც ეგაა. ჩვენ კულტურალურად ძალიან დამძიმებულები და უმადურები ვართ. დაახლოებით 20 წლის წინ ამერიკელებთან ერთად ტრენინგზე ვისხედით და იქ იყო ასეთი სიტუაიცა. ყველა იწყებდა საუბარს ასე, გამარჯობა, მინდა მადლობა გადავუხადო ბებიას, რომელმაც ფუნთუშები დამიმზადა. მეორემ მადლობა მეზობელს გადაუხადა, რომელმაც გაუღიმა. მესამემ მადლობა გადაუხადა მზეს მზეს და მივხვდი, რომ აქ ხდება პოზიტივში საკუთარი თავის ამოქოქვა. ანუ დღეს ვიწყებთ პოზიტიურად იმით, რომ მადლობას ვუხდით ვინმეს და ეს თურმე ჩვენთვისვე არის კარგი. მადლობელი რომ ხარ უკვე ეს ჩემთვისაა კარგი და არა მისთვის, მისაც ... ...
  • მართვის მოწმობის აღების ასაკი იცვლება17 წლის მოქალაქე მართვის მოწმობას ვეღარ აიღებს. კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, მოქალაქე 18 წლის უნდა იყოს, რათა მოტოციკლისა და მსუბუქი ავტომობილის მართვის უფლება მოიპოვოს. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. „მთავარი ის კი არ არის, 17 წლისა აიღებს მართვის მოწმობას ადამიანი, 37 წლისა თუ 57-ის, არამედ ის, თუ რა ცოდნის საფუძველზე იღებს ის მართვის მოწმობას. დღეს ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ ე.წ. ავტოსკოლებში მოქალაქეებს კოდირების გზით მართვის მოწმობის აღებას ასწავლიან. გამოცდაზე ადამიანები გადიან ცოდნის გარეშე, დაზეპირებული კოდებით, რის გამოც მართვის მოწმობას იღებს ადამიანი, რომელმაც საგზაო მოძრაობის შესახებ საერთოდ არაფერი იცის“, - ამბობს „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე დავით ... ...
  • "2020 წელს ვინ გაიმარჯვებს, ამას მოსახლეობა გადაწყვეტს და არა გიგა ბოკერია" _ კალაძე2020 წელს ვინ გაიმარჯვებს, ამას გადაწყვეტს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და არა გიგა ბოკერია, - ასე ეხმიანება დედაქალაქის მერი კახა კალაძე „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერის, გიგა ბოკერიას განცხადებას. მისივე თქმით, ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობაა და ამის ნათელი მაგალითი ოპონენტების განცხადებებია. „მე შემიძლია კიდევ ერთხელ მოვიშველიო ჩვენი პარტიის ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ ჩვენ მოვექცევით ჩვენს ოპონენტებს ისე, როგორც ჩვენს ქვეყანას ეკადრება და არა ისე, რასაც ისინი იმსახურებენ. თუმცა, ამ წლების განმავლობაში ისინი შეეცადნენ, რომ ეს მიდგომა, ეს დამოკიდებულება ჩვენ წინააღმდეგ გამოეყენებინათ“, - განაცხადა კახა ... ...
  • „ტურიზმის განვითარების მიმართულებაში მთავარი „ჩაის გზაა“ _ კარლ ჰარცელი გურულ სოფელშიევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა, ევროპის დღეებთან დაკავშირებული ვიზიტის   ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელმთაში მეწარმე ლიკა მეგრელაძის საოჯახო სასტუმრო „კომლი“ დაათვალიერა. სახლის მფოლობელმა ლიკა მეგრელაძემ  ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის, “მონაწილეობითი პრონციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის”, მიერ გაცემული გრანტის ფარგლებში, მოახდინა ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია და გაფართოება, განაახლა ტრადიციული ჩაის ჯიშები. საპატიო სტუმართან ტურიზმის განვითარების მიმართულებებში ერთ-ერთ უმთავრესზე, „ჩაის გზის“ შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა ალეკო მამეშვილმა ისაუბრა: _  ბევრი ვიფიქრეთ, რა უნდა ყოფილიყო ისეთი, რაც გურიას  საქართველოს სხვა  რეგიონებისგან განასხვავებდა და ეს არის სწორედ, „ჩაის გზა“. ასე დავიწყეთ ამ პროექტის შექმნა.  ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი არის ის, რომ ტურისტების 70% ყოფილი საბჭოთა კქვეყნებიდან შემოდის და  კარგად ახსოვთ ქართული ჩაის გემო. ამიტომ ნაკლები რეკლამა სჭირდება ამ საქმეს. გვაქვს ოთხი ძირითადი ლოკაცია. ასევე, ტურიზმის განვითარების სტრატეგიაში ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა ბალნეოლოგიური ტურიზმი, _ უთხრა სტუმრებს მამეშვილმა და გააცნო მათ ინფორმაცია ნასაკირალის სამკურნალო წყლების შესახებ,  უთხრა, რომ აქ 1930 წელს გაიხსნა ბალნეოლოგიური კურორტი. კარლ ჰარცელმა ინტრესით   დაათვალიერა იქვე, სახელდახელო მოწყობილი გამოფენა, სადაც ვიზუალურად, ფოტოებით იყო ნაჩვენები 1930 წელს ნასაკირაში ბალნეოლოგიური კურრორტის გახსნა და თანმხლები ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჩაის რეცეპტი, რომელიც სიგარეტის მოწევის სურვილს აქრობს

თუ სიგარეტისთვის თავის დანებება გინდათ,...

რომელი პროდუქტი არ უნდა შეინახოთ საყინულეში

მაცივრის საყინულეში ბევრ საკვებ პროდუქტებს...

როგორ ამოვიცნოთ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი

საზიანოა თუ არა გენმოდიფიცერებული საკვები...

მარტივი მეთოდები ჯანმრთელობის შესამოწმებლად

თვალები _ მოშორდით მონიტორს 4-5 ნაბიჯით,...

ხილი, რომელსაც უნდა ვერიდოთ

სამწუხაროდ, ყველა ხილი ჩვენი ფიგურისთვის...

მკურნალი ყველი

რამდენი თვის წინ დანიელმა მეცნიერებმა...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...