დავა აბონენტსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის

საზოგადოება

დავა აბონენტსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის

2012 მარ 27 07:03:50
"გაცნობებთ, რომ სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" ოზურგეთის სერვისცენტრის თანამშრომლებმა გამომძალეს ელექტროენერგიის დანახარჯის 6 თვის საფასური..." "ბატონო გიორგი, გაცნობებთ, რომ წლების განმავლობაში..." "ბატონო შოთა, გაცნობებთ, რომ..." "ქალბატონო შორენა, 2007 წლის ნოემბერში..." _ ასე იწყება არა ერთი განცხადება, მიმართვა, დახმარების თხოვნა კერძო და საჯარო პირებისადმი, სახელმწიფო და სამართლებრივი სტრუქტურებისადმი, ზედა და საშუალო ეშელონებისადმი. სახეზე გვაქვს ვითარების არა ერთი ახსნა, თხოვნა თუ მოთხოვნა, რომელიც უპასუხოდ დარჩა".

საქმე ეხება დავას სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" და აბონენტს შორის. დაზარალებული აბონენტი, რომელმაც რედაქციას დახმარებისთვის მიმართა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის მკვიდრი, გურამ ლომჯარიაა.

"დავალიანების შესახებ 2007 წლის ნოემბერში გავიგე. ცნობის მიხედვით, თურმე, არ ვიხდიდი დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს," _ ასე დაიწყო ჩვენთან საუბარი გურამ ლომჯარიამ.

ლომჯარიას მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და მისი გადახდის ცხრილი, რომელიც 2007 წლის ნოემბრის ჩათვლით მონაცემებს მოიცავს და ინკასატორი აწერს ხელს, თავად არის დარღვევების ამსახველი. მით უმეტეს, თუ "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ გადმოცემულ აბონენტთა დარიცხვა-ამოღების უწყისსა და ფილტრაციას შევადარებთ. თვალსაჩინოებისთვის ავიღოთ ერთი თვის, აგვისტოს მონაცემები: ელექტროენერგიის გახარჯვისა და მისი ანაზღაურების ცხრილის მიხედვით, ამ თვეში აბონენტმა, ფაქტობრივად, დახარჯა 7 ლარი, გადაახდევინეს 19,99 ლარი, რასაც ადასტურებს დარიცხვა-ამოღების უწყისი და ფილტრაცია. თუ ზოგად სურათს შევხედავთ, აგვისტოში, 467-1 ფიდერზე ყველა აბონენტის ერთობლივი დანახარჯი იყო 353 ლარი, ხოლო ინკასატორმა სალაროში შეიტანა 410 ლარი, რაც დასტურდება სალაროს შემოსავლის ორდერით _ #1225. "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მონაცემებით ამ თვეში, ამავე ფიდერზე, დანახარჯის რაოდენობამ 365,27 ლარი შეადგინა, გადახდით კი მხოლოდ 283 ლარი გადაიხადეს. იმავე თვეში გაცემული სხვა დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც "ენერგო-პრო ჯორჯიამ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს მიერ შესაბამისი ქვითრის წარდგენის შემდეგ გასცა, წერია, რომ აგვისტოში, იმავე ფიდერზე 410 ლარი გადაიხადეს. თუმცა, ჩახედავთ თუ არა დოკუმენტს, თვალში მოგხვდებათ სხვა ფიდერზე (467-3 და 467-5) დაფიქსირებული 6 აბონენტი, რაც, ალბათ, ქვითარსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ გაცემულ ინფორმაციას შორის შესაბამისობის აღდგენისთვის გახდა საჭირო.

ინკასატორის მიერ ზედმეტი თანხის გადახდა, სავარაუდოდ, ცალკეულ აბონენტთა დანახარჯების ჯამსა და საერთო მრიცხველის მონაცემებს შორის არსებული სხვაობით აიხსნება, რასაც კიდევ ერთ დარღვევამდე მივყავართ _ აბონენტთა დარიცხვა-ამოღების დოკუმენტის მიხედვით, გურამ ლომჯარიას 19,99 ლარი დაერიცხა, მაშინ როცა 467-1 ფიდერის ყველა სხვა აბონენტის გადასახადმა 10,79 ლარი შეადგინა, ეს კი "სემეკ-ის" 2007 წლის 30 მაისის #9 დადგენილების უხეში დარღვევაა. ამ დადგენილების მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტთა ცალკეული დანახარჯების ჯამსა და საერთო მრიცხველის მაჩვენებელს შორის სხვაობაა, მის აღმოსაფხვრელად აბონენტებს ზედმეტი გადასახადი რეალური დანახარჯის პროპორციულად ერიცხებათ.

"ეს პრინციპული საკითხია. საქმე ფულს არ ეხება, ჩემთვის სამართლიანობის აღდგენაც საკმარისია," _ აღნიშნა აბონენტმა.

შსს სამინისტროს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს რჩევით, გურამ ლომჯარიამ ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს მიმართა, თუმცა, ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის მიერ გურამ ლომჯარიასადმი 2008 წლის 23 დეკემბერს მიწერილ პასუხში წაიკითხავთ: "შსს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს მიერ არასწორად მოგეცათ განმარტება, თითქოს თქვენ მიერ დასახელებული ფაქტი შეიცავდეს კერძო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს. აღნიშნული შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის საჯარო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს და სწორად გქონდათ მიმართული სამართალდამცავი ორგანოსადმი".

ოზურგეთის რაიონულმა სამმართველომ, შსს სამინისტროს დავალებით, ხელმეორედ დაიწყო გამოძიება. სამმართველოს უფროსმა კი საქმის მოკვლევა სამმართველოს უბნის უფროს ინსპექტორ-გამომძიებელს, აკაკი სადრაძეს მიანდო. გამომძიებელმა ორთვიანი ძიების შემდეგ დაადგინა, რომ "აღნიშნული არ განეკუთვნება პოლიციის ორგანოს განსჯადობის საგანს".

შემდეგი მიმართვა აბონენტისგან კვლავ ოზურგეთის რაიონულმა სამმართველომ მიიღო, საქმის მოკვლევაც ახალ გამომძიებელს, ს. ურუშაძეს დაევალა, თუმცა, პასუხი კვლავ გაუგებარი აღმოჩნდა: "ელექტროენერგიის მითვისება საქმის მასალებიდან არ ჩანს". არადა, ამ საკითხზე აბონენტი სულაც არ დავობდა.

გურამ ლომჯარიას მიმართვა მიიღო "სემეკ"-მა, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, საქართველოს პროკურატურამ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ და სხვებმა. მოთხოვნა: სამართლიანობის აღდგენა და კომპენსაცია მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად. პასუხი: აღნიშნული არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, თანხის მითვისება არ დასტურდება და ა.შ.

5 წლის განმავლობაში, სამართალდამცავმა ორგანოებმა საქმის არსის გარკვევა და მისი რომელიმე უწყებისთვის მიკუთვნება ვერ მოახერხეს, ვერც დანაშაულის ნიშნები იპოვეს, მაშინ, როცა დანაშაულის დამადასტურებელმა ფაქტებმა და წერილობითმა დოკუმენტებმა რედაქციამდე მარტივად მოაღწია.

_ ზოგიერთი ჩინოვნიკი ფიქრობს, დღეს მე კარგად ვარ და პრობლემა რატომ უნდა შევიქმნაო. ასეთი მიდგომა დამღუპველია, საზოგადოება ხელისუფლების რწმენას კარგავს, რაც ქაოსამდე მიგვიყვანს. ვიმედოვნებ, ამჯერად ყველაფერი გაირკვევა. იმედს ჯერ კიდევ ვიტოვებ, სამართალდამცავი ორგანოები საკუთარი კომპეტენციის საზღვრების დადგენას თუნდაც იქედან დაიწყებენ, რომ კერძო და საჯარო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს ერთმანეთისგან გაარჩევენ. ხოლო თუ დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები კომპეტენტური პირების თვალთახედვის არეალში მოხვდება და ამ საქმეს მოეხსნება დასკვნა: "დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს", მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი დადგა, _ გვითხრა გურამ ლომჯარიამ.

ამ ეტაპზე, აღნიშნულ საქმეს ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორი სწავლობს.
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...

რატომ უნდა დადოთ საწოლთან გაჭრილი ლიმონი

ლიმონი ვიტამინი C-ს წყაროა. გარდა...

სიზმრის ახსნა

კბილის გატეხვა ან ამოღება -...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...