დავა აბონენტსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის

საზოგადოება

დავა აბონენტსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის

27 მარ. 2012, 07:03:50
"გაცნობებთ, რომ სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" ოზურგეთის სერვისცენტრის თანამშრომლებმა გამომძალეს ელექტროენერგიის დანახარჯის 6 თვის საფასური..." "ბატონო გიორგი, გაცნობებთ, რომ წლების განმავლობაში..." "ბატონო შოთა, გაცნობებთ, რომ..." "ქალბატონო შორენა, 2007 წლის ნოემბერში..." _ ასე იწყება არა ერთი განცხადება, მიმართვა, დახმარების თხოვნა კერძო და საჯარო პირებისადმი, სახელმწიფო და სამართლებრივი სტრუქტურებისადმი, ზედა და საშუალო ეშელონებისადმი. სახეზე გვაქვს ვითარების არა ერთი ახსნა, თხოვნა თუ მოთხოვნა, რომელიც უპასუხოდ დარჩა".

საქმე ეხება დავას სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" და აბონენტს შორის. დაზარალებული აბონენტი, რომელმაც რედაქციას დახმარებისთვის მიმართა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის მკვიდრი, გურამ ლომჯარიაა.

"დავალიანების შესახებ 2007 წლის ნოემბერში გავიგე. ცნობის მიხედვით, თურმე, არ ვიხდიდი დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს," _ ასე დაიწყო ჩვენთან საუბარი გურამ ლომჯარიამ.

ლომჯარიას მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და მისი გადახდის ცხრილი, რომელიც 2007 წლის ნოემბრის ჩათვლით მონაცემებს მოიცავს და ინკასატორი აწერს ხელს, თავად არის დარღვევების ამსახველი. მით უმეტეს, თუ "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ გადმოცემულ აბონენტთა დარიცხვა-ამოღების უწყისსა და ფილტრაციას შევადარებთ. თვალსაჩინოებისთვის ავიღოთ ერთი თვის, აგვისტოს მონაცემები: ელექტროენერგიის გახარჯვისა და მისი ანაზღაურების ცხრილის მიხედვით, ამ თვეში აბონენტმა, ფაქტობრივად, დახარჯა 7 ლარი, გადაახდევინეს 19,99 ლარი, რასაც ადასტურებს დარიცხვა-ამოღების უწყისი და ფილტრაცია. თუ ზოგად სურათს შევხედავთ, აგვისტოში, 467-1 ფიდერზე ყველა აბონენტის ერთობლივი დანახარჯი იყო 353 ლარი, ხოლო ინკასატორმა სალაროში შეიტანა 410 ლარი, რაც დასტურდება სალაროს შემოსავლის ორდერით _ #1225. "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მონაცემებით ამ თვეში, ამავე ფიდერზე, დანახარჯის რაოდენობამ 365,27 ლარი შეადგინა, გადახდით კი მხოლოდ 283 ლარი გადაიხადეს. იმავე თვეში გაცემული სხვა დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც "ენერგო-პრო ჯორჯიამ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს მიერ შესაბამისი ქვითრის წარდგენის შემდეგ გასცა, წერია, რომ აგვისტოში, იმავე ფიდერზე 410 ლარი გადაიხადეს. თუმცა, ჩახედავთ თუ არა დოკუმენტს, თვალში მოგხვდებათ სხვა ფიდერზე (467-3 და 467-5) დაფიქსირებული 6 აბონენტი, რაც, ალბათ, ქვითარსა და "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ გაცემულ ინფორმაციას შორის შესაბამისობის აღდგენისთვის გახდა საჭირო.

ინკასატორის მიერ ზედმეტი თანხის გადახდა, სავარაუდოდ, ცალკეულ აბონენტთა დანახარჯების ჯამსა და საერთო მრიცხველის მონაცემებს შორის არსებული სხვაობით აიხსნება, რასაც კიდევ ერთ დარღვევამდე მივყავართ _ აბონენტთა დარიცხვა-ამოღების დოკუმენტის მიხედვით, გურამ ლომჯარიას 19,99 ლარი დაერიცხა, მაშინ როცა 467-1 ფიდერის ყველა სხვა აბონენტის გადასახადმა 10,79 ლარი შეადგინა, ეს კი "სემეკ-ის" 2007 წლის 30 მაისის #9 დადგენილების უხეში დარღვევაა. ამ დადგენილების მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტთა ცალკეული დანახარჯების ჯამსა და საერთო მრიცხველის მაჩვენებელს შორის სხვაობაა, მის აღმოსაფხვრელად აბონენტებს ზედმეტი გადასახადი რეალური დანახარჯის პროპორციულად ერიცხებათ.

"ეს პრინციპული საკითხია. საქმე ფულს არ ეხება, ჩემთვის სამართლიანობის აღდგენაც საკმარისია," _ აღნიშნა აბონენტმა.

შსს სამინისტროს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს რჩევით, გურამ ლომჯარიამ ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს მიმართა, თუმცა, ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის მიერ გურამ ლომჯარიასადმი 2008 წლის 23 დეკემბერს მიწერილ პასუხში წაიკითხავთ: "შსს ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს მიერ არასწორად მოგეცათ განმარტება, თითქოს თქვენ მიერ დასახელებული ფაქტი შეიცავდეს კერძო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს. აღნიშნული შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის საჯარო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს და სწორად გქონდათ მიმართული სამართალდამცავი ორგანოსადმი".

ოზურგეთის რაიონულმა სამმართველომ, შსს სამინისტროს დავალებით, ხელმეორედ დაიწყო გამოძიება. სამმართველოს უფროსმა კი საქმის მოკვლევა სამმართველოს უბნის უფროს ინსპექტორ-გამომძიებელს, აკაკი სადრაძეს მიანდო. გამომძიებელმა ორთვიანი ძიების შემდეგ დაადგინა, რომ "აღნიშნული არ განეკუთვნება პოლიციის ორგანოს განსჯადობის საგანს".

შემდეგი მიმართვა აბონენტისგან კვლავ ოზურგეთის რაიონულმა სამმართველომ მიიღო, საქმის მოკვლევაც ახალ გამომძიებელს, ს. ურუშაძეს დაევალა, თუმცა, პასუხი კვლავ გაუგებარი აღმოჩნდა: "ელექტროენერგიის მითვისება საქმის მასალებიდან არ ჩანს". არადა, ამ საკითხზე აბონენტი სულაც არ დავობდა.

გურამ ლომჯარიას მიმართვა მიიღო "სემეკ"-მა, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, საქართველოს პროკურატურამ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ და სხვებმა. მოთხოვნა: სამართლიანობის აღდგენა და კომპენსაცია მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად. პასუხი: აღნიშნული არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, თანხის მითვისება არ დასტურდება და ა.შ.

5 წლის განმავლობაში, სამართალდამცავმა ორგანოებმა საქმის არსის გარკვევა და მისი რომელიმე უწყებისთვის მიკუთვნება ვერ მოახერხეს, ვერც დანაშაულის ნიშნები იპოვეს, მაშინ, როცა დანაშაულის დამადასტურებელმა ფაქტებმა და წერილობითმა დოკუმენტებმა რედაქციამდე მარტივად მოაღწია.

_ ზოგიერთი ჩინოვნიკი ფიქრობს, დღეს მე კარგად ვარ და პრობლემა რატომ უნდა შევიქმნაო. ასეთი მიდგომა დამღუპველია, საზოგადოება ხელისუფლების რწმენას კარგავს, რაც ქაოსამდე მიგვიყვანს. ვიმედოვნებ, ამჯერად ყველაფერი გაირკვევა. იმედს ჯერ კიდევ ვიტოვებ, სამართალდამცავი ორგანოები საკუთარი კომპეტენციის საზღვრების დადგენას თუნდაც იქედან დაიწყებენ, რომ კერძო და საჯარო ბრალდების დანაშაულის ნიშნებს ერთმანეთისგან გაარჩევენ. ხოლო თუ დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები კომპეტენტური პირების თვალთახედვის არეალში მოხვდება და ამ საქმეს მოეხსნება დასკვნა: "დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს", მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი დადგა, _ გვითხრა გურამ ლომჯარიამ.

ამ ეტაპზე, აღნიშნულ საქმეს ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორი სწავლობს.
 ახალი ამბები
  • რა იწვოდა ჩოხატაურშიცოტა ხნის წინ ხანძარი იყო ჩოხატაურში. როგორც "გურია ნიუსს" საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის პრესსამსახურში განუცხადეს, ხანძარი ამჟამად ლოკალიზებულია. "ცეცხლი ეკიდა ბალახს, რომელიც ამჟამად ლოკალიზებულია", _ გვითხრეს  პრესსამსახურში. როგორ ჩვენთვის გახდა ცნობილი ხანძარი ადამიანთა დაუდევრობამ ... ...
  • რა რისკებს შეიცავს პანდემიის დროს ზღვაზე დასვენება _ თენგიზ ცერცვაძის განმარტებაზღვის სეზონი წელს ცოტა მოდიფიცირებულად უნდა ჩავატაროთ. ანუ არ უნდა იყოს თავისუფლება, _ ამის შესახებ თენგიზ ცერცვაძემ „იმედის“ ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კორონავირუსი წყლით არ გადადების კვლევებით დამტკიცებული არ არის, ამიტომ დამსვენებლებს მაქსიმალური სიფრთხილე მართებთ. „ვარაუდობენ, რომ წყლით ეს ვირუსი არ გადადის. მაგრამ ვინაიდან გამოცდილება მცირეა, ამის გარანტიას ვერავინ მოგვცემს. უბრალოდ არის ინფორმაცია, რომ წყლით გადასვლის რისკი ძალიან დაბალია. იქაც, იმ ტურისტული სეზონის და ზღვაზე დასასვენებლად გასვლის დროს წამყვან რისკ-ფაქტორად დარჩება მაინც საზოგადოებრივი თავშეყრები“, - აღნიშნა ცერცვაძემ. მისი თქმით, რისკებს ივლისიდან უცხოელი ტურისტების შემოსვლაც ზრდის, ამიტომ დამსვენებლებმა სოციალური დისტანცია უნდა დაიცვან და საჯარო სივრცეებში პირბადე ატარონ. საქართველო უცხოელი ტურისტების მიღებას 1-ლი ივლისიდან დაიწყებს, შიდა ტურიზმი კი ქვეყანაში 15 ივნისიდან ... ...
  • სფფ-ის მაღალჩინოსნები გვიმბალაურში იმყოფებოდნენსფფ-ის მაღალჩინოსნებმა ლანჩხუთში, სოფელ გვიმბალაურში გურიის საფეხბურთო აკადემიის კეთილმოწყობის სამუშაოები დაათვალიერეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა, ვიცე-პრეზიდენტებმა კახა ჭუმბურიძემ და ნიკოლოზ ჯღარკავამ ლანჩხუთის მერთან, ალექსანდრე სარიშვილთან, საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძესა და ლანჩხუთი-ჩოხატაურის მაჟორიტარ დეპუტატ ნინო წილოსანთან ერთად გურიის ფეხბურთის აკადემიის მშენებლობა დაათვალიერეს, რომელიც უკვე დასკვნით ეტაპზეა. გურიის საფეხბურთო აკადემიის შესახებ სფფ-ის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ისაუბრა: "საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია აგრძელებს რეგიონებში საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ ბავშვთა ფეხბურთის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე რეგიონში უკვე გვაქვს აკადემია.მოკლე პერიოდში მათ რიცხვს ეს აკადემიაც შეემატება, რომელიც გურიისა და აჭარის რეგიონს მოიცავს. 13-დან 14 წლამდე მოზარდებს საშუალება ექნებათ ივარჯონ და ისწავლონ. ჩვენ მათ ყველა პირობას შევუქმნით იმისთვის, რომ განვითარდნენ" - განაცხადა კახა ჭუმბურიძემ. "ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა. აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს სამუშაოები. დაწყებულია ეზოს კეთილმოწყობა და გარეგანათების პროექტის განხორციელება. მიხარია, რომ ბევრი ბავშვისთვის ეს მოტივაციას გაზრდის. სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დასრულდება" - აღნიშნა ალექსანდრე სარიშვილმა. პროექტის ფარგლებში, ადგილზე მოეწყობა ადმინისტრაციული საცხოვრებელი შენობა და სტანდარტული ზომის საფეხბურთო მოედანი განათებით. მშენებლობის დასრულება მიმდინარე წლის შემოდგომაზე იგეგმება. აკადემიის გუნდებთან ერთად საფეხბურთო ინფრასტრუქტურით საფეხბურთო სკოლები და სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდები ისარგებლებენ. წყარო: "გურია ... ...
  • „სავარაუდოდ, მან შემოიხია მაისური" _ კალაძე სამოქალაქო აქტივისტის ბრალდებაზესავარაუდოდ, მან შემოიხია მაისური, - ამის შესახებ თბილისის მერმა, კახა კალაძემ ვარკეთილში გუშინდელ ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთ პირთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელმაც თქვა, რომ კალაძემ მას მაისური შემოახია. კალაძის თქმით, ორ ადამიანს სურდა არეულობის შეტანა და თუმცა ეს არ გამოუვიდათ. „არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია, როგორც გუშინ ვთქვი. ძალიან კარგად ვიცი, რა ჩანს კადრებში, თქვენც და მეც მაქვს ორი თვალი, შესაბამისად, ყველანი ძალიან კარგად ვხედავთ, არანაირ ფიზიკურ ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. იყო ორი პროვოკატორი, რომელსაც ჰქონდა მცდელობა, არეულობა შემოეტანა და ჩაეშალა მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც იყო ახალი სარეკრეაციო ზონის პროექტის დასრულება, თუმცა მათ ეს არ გამოუვიდათ. მათ არ მიეცათ პროვოკაციის მოწყობის შესაძლებლობა და ეს ადამიანები გაიყვანეს ტერიტორიიდან“. კალაძის განცხადებით, თუ შსს-ს ჩათვლის რომ იყო ძალადობრივი ქმედება, გამოძიება უნდა დაიწყოს. „შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ჩათვლის, რომ იქ იყო რაიმე ძალადობრივი ქმედება ან ვინმეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაიწყოს, თუმცა მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა. სავარაუდოდ, მან შემოიხია მაისური, არ გამოუვიდა პროვოკაცია და მინდა, საჩუქრად გადავცე ამ პიროვნებას მაისური, რომელიც გამოადგება. აი, ეს არის მაისური, საკმაოდ საინტერესოა. ორი გვაქვს ასეთი - ერთს „მთავარ არხს” გადავცემთ და მეორეს - მაგ პიროვნებას”, - განაცხადა კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ ვარკეთილში, თბილისის მერსა და სამოქალაქო აქტივისტებს შორის დაპირისპირება გუშინ მოხდა. დედაქალაქის მერი ვარკეთილში ახლად რეაბილიტირებული სკვერის გახსნაზე თბილისის საკრებულოს წევრებთან ერთად მივიდა. სკვერში მისულ კახა კალაძეს ადგილზე "ანას ბაღის" დამცველები და მოძრაობა "შეცვალეს" წევრები დახვდნენ. მათი განცხადებით, დედაქალაქის მერისთვის დიღმის ჭალებთან დაკავშირებით შეკითხვის დასმა სურდათ, თუმცა კალაძემ მათ ხელი დაარტყა. ერთ-ერთი აქტივისტის მტკიცებით, „კალაძემ მაისურიც ... ...
  • საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს თავმჯდომარე სუს-ში გამოკითხვაზე იმყოფებასრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს თავმჯდომარე, შეიხი მირტაგი ასადოვი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე იმყოფება. ინფორმაციას ამის შესახებ სუს-ში ადასტურებენ. უწყებაში განმარტავენ, რომ ასადოვის გამოკითხვა რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს. 30 მაისს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.  „ეს პირები ნეგატიურ კონტექსტში აქტიურად იყენებენ წლების მანძილზე დაგროვებულ ისეთ საკითხებს, რომელთა არასწორი, თითქოსდა პატრიოტული მოტივებით გახმოვანების და რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის მიმართ მიზანმიმართული საჯარო მოწოდებების გაკეთების შემთხვევაში, ქვეყნის იმ რეგიონებში, რომლებიც მჭიდროდ არის დასახლებული ეთნიკური აზერბაიჯანელებით, აშკარა საფრთხეს უქმნის ეთნიკურად ქართველ მოსახლეობასთან მათ მშვიდობიან თანაცხოვრებას. კერძოდ, ზემოაღნიშნული პირები, იჭრებიან რა სახელმწიფოს და ხელისუფლების კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებში, ცდილობენ ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონში, წამოჭრილი საკითხების გამოყენებას ეროვნული მტრობის ჩამოგდების მიზნით. პირთა ჯგუფი ამ მიმართულებით არასწორი და აგრესიული მოწოდებების გავრცელების გზით, ცდილობს რეგიონის ეთნიკურად ქართველ და აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეებს შორის შეიტანოს განხეთქილება, რასაც ორივე მხრიდან მოყვება ეროვნული პატივისა და ღირსების შემლახავი განცხადებები და ქმედებები, ხოლო ეროვნული შუღლის ჩამოგდების გზით, პირთა ჯგუფი იმედოვნებს, რომ განხორციელდება ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით ადამიანის უფლებების უკანონოდ ხელყოფა. პირთა ჯგუფი ცდილობს თავის საჯარო განცხადებებსა თუ იდეოლოგიაში სიტუაციის იმგვარად წარმოჩენას, თითქოსდა ეთნიკურად ქართველ მოსახლეობას სხვა საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში ენიჭებათ უპირატესობა, რაც უფრო ზრდის ეროვნული კონფლიქტის წარმოშობის რისკებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი გამოძიებას აწარმოებს რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე, რაც გულისხმობს ქმედებას, ჩადენილს ეროვნული მტრობის და განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების მიზნით, აგრეთვე ეროვნული და ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით ადამიანის უფლებების პირდაპირ ან არაპირდაპირ შეზღუდვას ანდა იმავე ნიშნით ადამიანისათვის უპირატესობის მინიჭებას, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება, ჩადენილს პირთა ჯგუფის მიერ. დანაშაული გათვალისწინებულია საქართველოს სსკ-ის 1421-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით“, - აღნიშნულია სუს-ს ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

კარმიდამო ჩემი

გურული კერძი ხობოკვერა _ “გამორჩეული მარგალიტი“

სოციალურ ქსელში ჟურნალისტი და გიდი...

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?