სახალხო დამცველი რამდენიმე მედიასაშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება

საზოგადოება

სახალხო დამცველი რამდენიმე მედიასაშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება

2016 ივნ 18 16:22:17

სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ბოლო პერიოდში რამდენიმე მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება.

კერძოდ, "გურია ნიუსის", "ლიბერალის" და სტუდია "მონიტორის" მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, სახალხო დამცველის აპარატის შეყიდულ ავტომანქანასთან დაკავშირებით, უჩა ნანუაშვილი განმარტებას აკეთებს. ამასთანავე, განცხადებაში საუბარია იმ მიზეზებზეც, თუ რატომ დაიწყო დისციპლინური საქმისწარმოება აპარატის თანამშრომლის ილია ჭანტურაიას მიმართ.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედიასაშუალებებმა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია გაავრცელეს. აქვეა აღნიშნული, რომ "გურია ნიუსის" მიერ გამოქვეყნებული ინტერვიუ - რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს "საზოგადოებისთვის შეცდომაში შემყვანია". "გურია ნიუსმა" უკვე მოითხოვა სახალხო დამცველის ოფისიდან განმეორებითი განმარტება, თუ რატომ არის ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია "საზოგადოებისთვის შეცდომაში შემყვანი".

"გურია ნიუსს" ასევე საჭიროდ მიაჩნია განმარტოს, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლიდან ინფორმაციის მიღების შემდეგ, აღნიშნულთან დაკავშირებით მივმართეთ ომბუდსმენის აპარატის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს ანი თამაზაშვილს, რომელმაც გვთხოვა ჩვენი კითხვები წერილობითი ფორმით მიგვეწოდებინა. "გურია ნიუსმა" ილია ჭანტურაიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადასამოწმებლად, დაწვრილებით კითხვები გადაუგზავნა ომბუდსმენის აპარატს.

თუმცა, იმის გამო, რომ აპარატში დრო ითხოვეს კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ვერ გვითხრეს, კონკრეტულად რამდენ ხანში მივიღებდით პასუხს, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ინტერვიუ სახალხო დამცველის აპარატიდან ინფორმაციის მიღებამდე გამოვაქვეყნეთ. იქვე მივუთითეთ, რომ ომბუდსმენის აპარატიდან ინფორმაციის მიღებისთანავე მასაც შევთავაზებდით მკითხველს.

მოგვიანებით, დღის ბოლოს, როდესაც სახალხო დამცველის ოფისიდან მივიღეთ ჩვენს კითხვებზე პასუხი, უცველად შევთავაზეთ საზოგადოებას. აქვე აღვნიშნავთ, რომ სახალხო დამცველის პასუხს ვებ-გვერდზე იგივე ადგილი აქვს დათმობილი, რაც ილია ჭანტურაიას ინტერვიუს.

მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ კიდევ ერთ განმარტებას "გურია ნიუსი" უცვლელად გთავაზობთ:

"უპირველეს ყოვლისა, ქრონოლოგიურად გავყვეთ ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს შეძენასთან დაკავშირებულ ფაქტებს, რომელთა შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტები დაცულია სახალხო დამცველის აპარატში. კერძოდ:

2016 წლის 16 მარტის სახალხო დამცველის ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, სახალხო დამცველის აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების Hyunday Tucson-ის მიმდინარე რემონტისთვის გაწეული/გასაწევი ხარჯების ზრდის გამო, დაიწყო მისი ჩანაცვლება მაღალი გამავლობისა და უკეთესი კლასის ავტომანქანით. მოხსენებითი ბარათისა და თანდართული გასაწევი სარემონტო ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტების მიხედვით, დაუყოვნებელი სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო იყო 4 252 ლარი, ხოლო მომდევნო წლისთვის ხარჯი მიაღწევდა საშუალოდ 7 252 ლარს. ჩანაცვლებამდე Hyunday Tucson-ით აპარატის სხვადასხვა თანამშრომლები სარგებლობდნენ საჭიროებისდა მიხედვით, მათ შორის, რეგიონებში მგზავრობის მიზნებისათვის და მისი ჩანაცვლების შემდგომ ახალი მანქანაც Mercedes-benz GLA იგივე მიზნებისთვის იქნა შეძენილი, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სრული პროცედურების დაცვით და არა სახალხო დამცველის მოადგილისათვის.

2016 წლის 28 მარტის ბრძანებით, ავტომანქანა Mercedes-benz GLA სახალხო დამცველის ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის ერთ-ერთ დამხმარე მოსამსახურეს (რომელიც ამჟამად სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლია) გადაეცა რომ მომხდარიყო, შეძენილი ავტომანქანის სახალხო დამცველის ოფისში მოყვანა და სხვა ადმინისტრაციული სამუშაოები, განბაჟებისა და აპარატის ბალანსზე გადმოფორმების შემდეგ. ხოლო, 2016 წლის 6 აპრილიდან აღნიშნული ავტომობილი განთავსდა აპარატის ავტოსადგომზე. სახალხო დამცველის მიერ, მედია საშუალებებისათვის არაერთხელ მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, აპარატის სხვადასხვა თანამშრომელს ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს გადაეცა სამსახურებრივი საჭიროების მიხედვით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის ავტოპარკში არის ავტოსადგომზე განთავსებული სხვა ავტომანქანებიც, რომელთა ნაწილის გამოყენება ასევე საჭიროებისდა მიხედვით ხდება.

განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება სტუდია მონიტორისა და ჟურნალ ლიბერალის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და სტატია, სადაც ნათქვამია, რომ თითქოს სახალხო დამცველი ამ ავტომანქანის შეძენის ფაქტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას მალავს, ხოლო მათ სიმართლის გამოაშკარავება შესძლეს. სიმართლის გამოაშკარავების დასტურად კი ორივე მედია საშუალება ასახელებს ორ ფაქტობრივ გარემოებას: 1. აღნიშნული ავტომანქანა 2016 წლის 28 მარტის მდგომარეობით სარგებლობაში გადაცემული ჰქონდა სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლს და 2. სტუდია მონიტორს და ჟურნალ ლიბერალს სახალხო დამცველმა განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა ავტომანქანის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ "საქართველოს სახალხო დამცველის  აპარატის მოსამსახურეებზე სამსახურებრივი მიზნებისათვის აპარატის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების – ავტომობილების გადაცემის შესახებ" სახალხო დამცველის 2016 წლის 29 იანვრის #45 ბრძანებით, სახალხო დამცველის მოადგილის სამსახურებრივი გადაადგილების მიზნით, მის მძღოლზე გადაცემულია Hyunday Elantra და მისი განთავსება აპარატის ავტოსადგომზე არცერთ ეტაპზე, მათ შორის არც 2016 წლის მარტში არ მომხდარა. აღნიშნული უტყუარად ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის მოადგილის სამსახურებრივი გადაადგილების მიზნით გამოყოფილია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ავტომობილი - Hyunday Elantra. 2016 წლის 28 მარტიდან 6 აპრილის შუალედში ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის დამხმარე მოსამსახურისათვის, რომელიც ამავე დროს სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლია, Mercedes-benz GLA–ს გადაცემა ემსახურებოდა ადმინისტრაციული დავალების შესრულების და არა სახალხო დამცველის მოადგილის გადაადგილების მიზანს და ეს შეიძლება დავალებოდა აპარატის ნებისმიერ სხვა დამხმარე მოსამსახურეს. 

რაც შეეხება მეორე საკითხს, მედია საშუალებებმა განსხვავებული პასუხები მათ მიერვე მოთხოვნილი განსხვავებული ინფორმაციების თანახმად მიიღეს, ამიტომ არასწორია სიუჟეტსა თუ სტატიაში გაკეთებული განცხადებები, რომ მათ სახალხო დამცველის აპარატმა ურთიერთ შეუსაბამო პასუხები გასცა. კერძოდ, სტუდია მონიტორმა 2016 წლის 9 ივნისის წერილით 2016 წლის 28 მარტის #113 ბრძანების ასლი მოითხოვა, რაც გადაეცა კიდეც იმავე დღეს, კანონის მოთხოვნათა დაცვით (სტუდია მონიტორი 2016 წლის 9 ივნისის მეორე წერილით ითხოვდა ყველა იმ აქტის ასლის გადაცემას, რომლითაც ავტომანქანა Mercedes-benz GLA განსაკარგად გადაეცა სახალხო დამცველის აპარატის კონკრეტულ თანამშრომელს. ამ განცხადებაზე პასუხი არის სტუდია მონიტორის მიერ პირველი განცხადების საფუძველზე მოთხოვნილი ინფორმაციის იდენტური (ანუ ასეთი აქტი არის 2016 წლის 28 მარტის #113 ბრძანება), რადგან 28 მარტის შემდგომ 9 ივნისის მონაცემებით აღნიშნული ავტომობილი კონკრეტულ პირზე გადაცემული არ ყოფილა, არამედ განთავსდა ავტოსადგომზე). 

ხოლო, ჟურნალ "ლიბერალის" ჟურნალისტმა 2016 წლის 1 ივნისს მოითხოვა ინფორმაცია კონკრეტულად რომელი თანამშრომელი სარგებლობდა Mercedes-benz GLA ავტომობილით. შესაბამისად, "ლიბერალის" ჟურნალისტს ეცნობა, რომ პასუხის მომზადების დროს (2016 წლის 9 ივნისი) მდგომარეობით, ავტომანქანა განთავსებული იყო აპარატის ავტოსადგომზე.

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სახალხო დამცველის აპარატში მედიასთან კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მიწოდების საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს სახალხო დამცველი.

სიმართლეს არ შეესაბამება ერთ-ერთ საგაზეთო სტატიაში აღნიშნული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თითქოსდა პირდაპირი შესყიდვის ფორმით (ე.წ. ჩანაცვლების გზით) ავტომანქანის შეძენის შემთხვევაში ეს ინფორმაცია არ მოხვდებოდა შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. ტენდერის გარეშე, გამარტივებული ფორმით (ე.წ. ჩანაცვლების გზით) ავტომანქანის (Mercedes-benz GLA) შეძენის შესახებ სრული ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე, შესყიდვის განხორციელების დღიდან - 2016 წლის 29 მარტიდან. ამ ინფორმაციის შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსება კანონის მოთხოვნაა, რაც ზედმიწევნითაა შესრულებული და გამორიცხავს სახალხო დამცველის მხრიდან ამ ფაქტის დამალვის ინტერესს.

სამწუხაროდ, ამ არასწორი ინფორმაციის გავრცელების მიზეზი სახალხო დამცველის მოქმედი თანამშრომლის ილია ჭანტურაიას პირადი წყენა აღმოჩნდა, რომელიც დაინტერესებულია, არასწორი ინფორმაცია გაავრცელოს უშუალოდ სახალხო დამცველისა და მისი მოადგილის შესახებ, თუმცა, ლეგიტიმურ კითხვებს აჩენს სტუდია "მონიტორისა" და ჟურნალ "ლიბერალის" ჟურნალისტის ნათია ამირანაშვილის მიერ ყოველგვარი ფაქტების/მტკიცებულებების გარეშე არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავრცელება. ამასთან, სრულიად შეცდომაში შემყვანია "გურიანიუსის" მიერ გამოქვეყნებული სტატიის სათაური "რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს."

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პირველი პრინციპის მიხედვით, "ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და საზოგადოების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია." ხოლო, ამავე ქარტიის მე–3 პრინციპის მე–2 წინადადების მიხედვით, "ჟურნალისტმა არ უნდა მიჩქმალოს მნიშვნელოვანი ფაქტები, არ უნდა გააყალბოს [...] ინფორმაცია..."

რაც შეეხება, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსის ილია ჭანტურაიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მან თავად გახადა საჯარო – 2016 წლის 9 მარტს დაწყებული დისციპლინური წარმოების შედეგად, დისციპლინური კომისიის დასკვნისთანახმად, ილია ჭანტურაიას მხრიდან ადგილი ჰქონდა საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დისციპლინურ გადაცდომას, "სამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება" და შეეფარდა სახდელის ზომა - გაფრთხილება, რაც მან გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. უნდა აღინიშნოს, რომ იგი არათუ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, უპირატეს მდგომარეობაშიც კი არის ჩაყენებული სახალხო დამცველის აპარატში, რაზეც შემდეგი ფაქტები მეტყველებს:

ილია ჭანტურაია დღემდე სარგებლობს სახალხო დამცველის სამსახურებრივი ავტომობილით "ფოლცვაგენ გოლფ VI", რაც აპარატის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისათვის ხელმისაწვდომი არაა;

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ილია ჭანტურაიას სარჩელი წარმოებაში მიიღო მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ სახალხო დამცველის ბრძანების ბათილად ცნობის ნაწილში; რაც შეეხება დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ სარჩელს, ის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას გადაეცა და ამ ნაწილში სარჩელის წარმოებაში მიღების შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს დღემდე არ მიუღია;

უფრო მეტიც, ჭანტურაია თავის სარჩელში მხოლოდ ვარაუდობს, რომ მას დისციპლინური სახდელი პროფესიული კავშირის წევრობის მიზეზით შეუფარდეს (?), თუმცა დისკრიმინაციის ფაქტზე არგუმენტები წარმოდგენილი არ აქვს. ამის საპირისპიროდ უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის აპარატში არაერთი თანამშრომელია საჯარო მოხელეთა პროფესიული კავშირის წევრი, რაც არასოდეს გამხდარა მათ მიმართ განსხვავებული მოპყრობის საფუძველი;

საინტერესოა ისიც, რომ ილია ჭანტურაიამ სახალხო დამცველის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტებზე მედიასთან განცხადებები სამუშაო საათებში, სახალხო დამცველის ოფისიდან, სახალხო დამცველის აპარატის ბანერის წინ გააკეთა და აკეთებს;

რაც შეეხება ილია ჭანტურაიას მიმართ მეორე დისციპლინური წარმოების დაწყებას, რომლის შესახებაც მან ასევე თავად გაასაჯაროვა ინფორმაცია, მისი საფუძველი გახდა სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის პაატა ბელთაძის 2016 წლის 7 ივნისით დათარიღებული და აპარატის ერთ-ერთი თანამშრომლის 2016 წლის 15 ივნისის მოხსენებითი ბარათები, რომლითაც იკვეთება ილია ჭანტურაიას მიერ სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტები. კერძოდ, სახალხო დამცველის აპარატში დაცული სხვა პირთა პერსონალური მონაცემებისუკანონოდ მოპოვება და პირადი მიზნებისათვის გამოყენება და აპარატის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვისპროგრამიდან რეგისტრირებული განცხადების წაშლის დავალების გაცემა. სახალხო დამცველის აპარატშიცალკე სხვა დისციპლინური წარმოება აპარატის რომელიმე თანამშრომელის მიმართ არ მიმდინარეობს. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს ცალკეულ მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოსდა ილია ჭანტურაიას მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოება მისი მხრიდან ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების გამო დაიწყო. ილია ჭანტურაია სახალხო დამცველის აპარატში არის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსი. მისი და მისი დეპარტამენტის უფლება-მოვალეობები, ასევე იმ თანამშრომლების უფლება–მოვალეობები, რომელთა მიმართ 2016 ან 2015 წელს გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფორმა, არანაირ შეხებაში არ არის სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორცილებულ შესყიდვებთან ან სხვა ადმინისტრაციულ და ფინანსურ საქმიანობასთან.

ილია ჭანტურაია მედია საშუალებებისათვის მიცემულ ინტერვიუებში ასევე საუბრობს სახალხო დამცველის აპარატში კადრების აყვანის საკითხებზე. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ აპარატის ყველა ვაკანტურ თანამდებობაზე თანამშრომელთა მიღება ხდება "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართელოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. საკონკურსო კომისია ამავე კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით არის შექმნილი და მუშაობს სახალხო დამცველის აპარატში, უკვე მეოთხე წელია. კომისია შედგება 7 წევრისგან, რომელთა შორის არიან არასამთავრობო ორგანიზაციისა და საჯარო მოხელეთა პროფკავშირების წარმომადგენლები და კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით (რაც ნიშნავ მინიმუმ ოთხ ხმას). კომისიის თავმჯდომარე არის სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, რომელიც არის აპარატის ხელმძღვანელიც. შესაბამისად, კომისიის ერთი წევრის მოსაზრება ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება გადამწყვეტი კომისიისათვის.

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული კადრები, მათ შორის ბოლო წლებში კონკურსის შედეგად აყვანილი თანამშრომლები, გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით და ფართო გამოცდილებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. არაერთი მათგანი ადამიანის უფლებათა საკითებზე ბევრი წლის განმავლობაში მუშაობდა და არის საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით სამართლებრივ სფეროში მომუშავე პირებისათვის, კარგად ნაცნობი სახე. შესაბამისად, სრულიად არასერიოზულია სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ პირთა პროფესიონალიზმის ეჭვქვეშ დაყენება. ფაქტია ისიც, რომ სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა გაფართოვდა და დაიხვეწა არაერთი მიმართულებით, რაშიც უდიდესი წვლილი სწორედ აპარატის თანამშრომლების უდიდეს ნაწილს მიუძღვით. აპარატში არ არის წახალისებული მართვის გაუმჭვირვალე მეთოდები და სახალხო დამცველი ყველა ზომას იღებს იმისათვის, რომ აპარატში დასაქმებული თითოეულ ადამიანისადმი მიდგომა იყოს სამართლიანი.

სახალხო დამცველმა წინამდებარე განცხადების ტექსტი გაუგზავნა ყველა იმ მედია საშუალებას, რომლებმაც ამ განცხადებაში მოცემულ საკითხებზე გაავრცელეს ინფორმაცია და სრული სახით მისი გამოქვეყნება მოითხოვა", _ აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

ამავე თემაზე: 

105 000 ლარიანი „მერსედესი“ სახალხო დამცველისთვის

რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს

რას პასუხობენ თანამშრომლის ბრალდებებს სახალხო დამცველის ოფისში
 ახალი ამბები
  • „ნუ გახდები ივანიშვილის სამუდამო მძევალი“ _ შალვა ნათელაშვილი ზურაბიშვილს მიმართავს„ლეიბორისტული პარტიის“ ლიდერი შალვა ნათელაშვილი სალომე ზურაბიშვილს  მოუწოდებს, რომ არ გახდეს ბიძინა ივანიშვილის მძევალი და უარი თქვას პრეზიდენტობაზე. „მოვუწოდებ ქალბატონ ზურაბიშვილს, ნუ გახდება ოლიგარქის სამუდამო მძევალი. უარი განაცხადოს ინაუგურაციის დაგეგმილ ცერემონიალზე და მოგვცეს საშუალება, ორ თვეში ჩავატაროთ ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. პირველი შემთხვევაა მსოფლიოს საპრეზიდენტო ინაუგურაციების ისტორიაში, როცა ე.წ. პრეზიდენტი გარბის დედაქალაქიდან და ჩუმად სხვაგან დებს ფიცს. არავითარი თვითმმართველობისადმი ყურადღების ნიშანი არ არის, რომ თურმე ამ ყალბად გაყვანილი ქალბატონის ინაუგურაცია შედგება თელავში. აქ არის მიზანშეწონილი გამოთქმა: სად ერეკლე, სად სალომე“, _აღნიშნა ... ...
  • პურის ფასის მკვეთრი ზრდა _ მამუკა ბახტაძე განმარტებას აკეთებსსაქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ბრიფინგზე პურის გაძვირების თაობაზეც ილაპარაკა. როგორც მთავრობის მეთაურმა თქვა, ფასების ზრდის გამომწვევი მიზეზების დადგენის მიზნით ანგარიში მომზადდება. "მინდა შევეხო დღევანდელ ინფორმაციას, რომ მოხდება პურის ფასის მკვეთრი ზრდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენ შეიძლება საქმე გვქონდეს არასამართლიან კონკურენციასთან. მინდა შესაბამის ორგანოებს მივმართო, უმოკლეს ვადებში შეისწავლონ ეს სიტუაცია და მოამზადონ ანგარიში რასთან გვაქვს საქმე. საქართველო არის საბაზრო ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ღია ეკონომიკა, მაგრამ არასამართლიანი კონკურენციის კეთების საშუალებას ვერავის მივცემთ“, - განაცხადა ბახტაძემ. საქართველოში პური გაძვირდა, პურპროდუქტების კომპანიის წარმომადგენლები ამის მიზეზად ფქვილზე ფასების ზრდას ასახელებენ. პურ-პროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარის მალხაზ დოლიძის თქმით, ზაფხულთან შედარებით ერთი ტომარა ფქვილი 32%-ით გაძვირდა.  "ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხორბლის ფასი, შესაბამისად პურისთვის საჭირო ფქვილის ფასი, მრავალ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ცვლილებები შეეხო ქართველ მწარმოებლებსაც. დღეის მდგომარეობით, ერთი ტომარა ხორბლის ფქვილის ღირებულება 47-დან 50 ლარამდე მერყეობს, როდესაც აგვისტოს თვეში ეს ნიშნული 33-დან 35 ლარამდე იყო", - ამბობენ ... ...
  • "ოზურგეთის მერს "ატკატების" აღებაში ადანაშაულებენ _ სუს-მა საქმის შესწავლა დაიწყო"გურია ნიუსში" გამოქვეყნებულ სტატიას _ ოზურგეთის მერს "ატკატების" აღებაში ადანაშაულებენ _ რას სთხოვდა შარაშენიძე უმრავლესობის ლიდერს გამოხმაურება უკვე მოჰყვა.  როგორც "გურია ნიუსს" სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უთხრეს, სტატიის საფუძველზე ანტკორუფიულმა სააგენტომ ფაქტების შესწავლა დაიწყო. საქმე ეხება სოფელ დვაბზუში ხიდის მშენებლობას, რომელზეც არ პროექტი არსებობს, არც ექსპერტიზაგავლილი ხარჯთაღრიცხვა და არც ხიდის მშენებლობისთვის საჭირო კვლევებია ჩატარებული. ამ საქმეში კითხვის ნიშნებს ბადებს ის ფაქტიც, რომ  კონსტანტინე შარაშენიძემ ხიდის მშენებლობა ვალებში და შავ სიაში მყოფ იმ კომპანიას გააგრძელებინა, რომელთანაც ურთიერთობა 2013 წელს, მისი გამგებლობის დროს დაიწყო. უფრო კონკრეტულად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე საფეხმავალო (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის მიზნით, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (ერთ პირთან მოლაპარაკება), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ს/ს "ხიდმშენს" შორის, 2013 წლის 16 დეკემბერს გაფორმდა #538 ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულებით შესყიდვის ობიექტის ანუ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე საფეხმავალო (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის საერთო ღირებულება განისაზღვრა 199 981 ლარით. ხელშეკრულებას ხელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მხრიდან იმდროინდელი გამგებელი კონსტანტინე შარაშენიძე აწერდა, ხოლო სს „ხიდმშენს“ ჯიმი მამალაძე წარმოადგენდა. ხელშეკრულების მიხედვით, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 1 აგვისტო იყო, თუმცა, 2014 წლის 31 ივლისის შეთანხმებით, შარაშენიძის გამგებლობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე, ხელშეკრულებაში ცვლილებები შეიტანეს, რომლის თანახმადაც, ობიექტის ჩაბარების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 1 ოქტომბრით და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელებული იქნა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე.ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როცა კომპანიას, ავანსის სახით, წინასწარ ჰქონდა აღებული 150 000 ლარი _ 2014 წლის 31 იანვარს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით ჩაერიცხა 80 000 ლარი, ხოლო 2014 წლის 3 ივნისს _ 70 000 ლარი. ამავე დროს, 2014 წლის 27 მაისის #538-1 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ #538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენდა 31 803 ლარს და მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას 150 000 ლარის ავანსი უკვე ჰქონდა მიღებული, აქედან _ 70 000 ლარი 3 ივნისს, ორი დღის შემდეგ _ 5 ივნისს შარაშენიძემ „ხიდმშენს“ ეს 31 803 ლარი მაინც ჩაურიცხა. ეს ყველაფერი კონსტანტინე შარაშენიძის გამგებლობისას _ ამის შემდეგ, თვითმმართველობის არჩევნებში ოზურგეთის გამგებლად მერაბ ჭანუყვაძე აირჩიეს. უკვე ჭანუყვაძის ბრძანებით, 2014 წლის 28 აგვისტოს #538-2 შუალედური ინსპექტირება გახორციელდა და აქტით დადგენილი იქნა, რომ #538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენდა 63 421 ლარს, ამ დროს კი „ხიდმშენს“ ოზურგეთის ბიუჯეტიდან უკვე მიღებული ჰქონდა 181 803 ლარი. ხელშეკრულების ვადა ისე ამოიწურა, რომ ს/ს "ხიდმშენმა" არ შეასრულა #538 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, რისთვისაც ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე _ 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან 2014 წლის 1 დეკემბრამდე ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო _ 11 998 ლარი და 86 თეთრი. 2014 წლის ბოლოს, ს/ს "ხიდმშენს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ, ამ ერთი ხელშეკრულებიდან საერთო ჯამში 98 577,86 ლარი უნდა გადაეხადა. თუმცა, ეს ყველაფერი არ იყო _ ამის პარალელურად არსებობდა მეორე ხელშეკრულებაც, რომელიც შარაშენიძესა და მამალაძეს შორის 2013 წლის 19 სექტემბერს მერია-ლაითურის ხიდის ასაშენებლად გაფორმდა 2 356 225,18 ლარზე. დვაბზუს ხიდის მსგავსად, შარაშენიძემ სს „ხიდმშენს“ თანხები წინასწარ ჩაურიცხა _ ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვეც არ იყო გასული, რომ მამალაძეს შარაშენიძეს ბრძანებით 700 000 ლარი ჩაურიცხეს. ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე გავარკვიეთ, რომ 2013 წელს ხიდის მშენებლობაზე ათვისებული იყო 339 816 ლარი. ხელშეკრულების მიხედვით, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილი იყო, რომელიც დაარღვია კომპანიამ და 2014 წლის 30 მაისის შეთანხმების საფუძველზე, მშენებლობის ვადამ გადაიწია 2014 წლის 1 სექტემბრამდე; აგრეთვე, კომპანიას დაერიცხა პირგასამტეხლო, 2014 წლის 19 აპრილიდან 2014 წლის 30 მაისამდე, 40 კალენდარული დღის ვადაგადაცილებაზე 93 340,32 ლარის ოდენობით. პარალელურად კომპანიას გაუგრძელეს ხელშეკრულების ვადა, თუმცა, ყველაფერი ისე დასრულდა, როგორც დვაბზუს ხიდის მშენებლობისას _ „ხიდმშენმა“ შარაშენიძის მიერ წინასწარ ჩარიცხული ბიუჯეტის თანხები გამოიყენა, სამუშაოები არ შეასრულა და არც თანხების დაბრუნებაზე უფიქრია. არადა, ინსპექტირების ჯგუფმა დაადგინა, რომ ლაითური-მერიის ხიდზე კომპანიას წინასწარ ჩარიცხული 700 000 ლარიდან მხოლოდ 286 471 ლარის სამუშაო ჰქონდა შესრულებული. მიუხედავად ამ თვალხილული დარღვევებისა, საბიუჯეტო თანხების, შეიძლება თამად ითქვას, ფლანგვისა, არავის უფიქრია, რომ კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია აემუშავებინა და ბიუჯეტის თანხა ამ ფორმით მაინც ამოეღოთ. ეს ვადაც ხელიდან იქნა გაშვებული და ხალხის მიერ შევსებული ბიუჯეტის ფულიც _ „ხიდმშენის“ ყულაბაში წასული. აღსანიშნავია კიდევ ერთი საყურადღებო დეტალი _ დვაბზუს ხიდის მშენებლობა შარაშენიძემ „ხიდმშენს“ ისე დააწყებინა, რომ არც პროექტი არსებობდა და არც შესაბამისი ექპერტიზა, რაც კანონის დარღვევაა. თუმცა, ამ თემით მაშინ არავინ დაინტერესებულა. ამ ყველაფრის შემდეგ, ახალმა გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ თანხების ამოღების მიზნით სასამართლოს მიმართა, მოიგო კიდეც პროცესი და კომპანიის „შავ სიაში“ შეყვანის მოთხოვნით შესყიდვების სააგენტოსაც მისწერა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, „ხიდმშენს“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის თითქმის ნახევარი მილიონი უნდა გადაეხადა ეტაპობრივად. როგორც გავარკვიეთ, კომპანიამ 50 000 ლარამდე ჩარიცხა კიდეც ბიუჯეტში, თუმცა, დანარჩენის გადახდა არ გაუგრძელებია. შესაბამისად, მის ქონებას ყადაღა დაედო და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში თანხა მას შემდეგ შევიდოდა, რაც კომპანიის ქონება, რომელიც მილიონებს შეადგენს, აუქციონზე გაიყიდებოდა. ჩვენ იმის დადგენაც შევძელით, რომ ამ კომპანიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გარდა, ბევრი მევალე ჰყავდა და „ხიდმშენს“ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და კერძო ორგანიზაციებიდან თუ პირებიდან მილიონები ჰქონდა მიღებული. შესაბამისად, მევალეები რიგში იდგნენ. გავარკვიეთ ისიც, რომ 2016-2017 წლებში, „ხიდმშენის“ პრობლემების მოგვარებას ხელისუფლების მაღალი პირებიც ცდილობდნენ და მევალეებს, მათ შორის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს მორიგებას სთხოვდნენ. თუმცა, ოზურგეთის შემთხვევაში ეს არ შედგა _ როგორც იმდროინდელმა ჩინოვნიკებმა გვითხრეს, ამის საშუალებას კანონიც არ აძლევდათ და უფრო მეტიც _ კომპანიამ დვაბზუს ხიდის მშენებლობაზე მუნიციპალიტეტის მიერ მოთხოვნილი სამხარაულის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენაც კი ვერ შეძლო. რამდენიმე წყარომ ისიც გვითხრა, რომ 2015-2017 წლებში, მაშინ, როცა კონსტანტინე შარაშენიძე „ქართუში“ მუშაობდა, იგი ძალიან ბევრ მაღალჩინოსანს თხოვდა, რომ „ხიდმშენს“ დვაბზუში ხიდის მშენებლობა გაეგრძელებინა. თანამდებობის პირებთან საუბარში შარაშენიძე იმასაც ამბობდა, რომ „ხიდმშენს“ „ქართუს“ ტექნიკას პირადად დაახმარებდა. უფრო მეტიც, წყაროს თქმით, აღნიშნული თხოვნით „ქართუში“ მომუშავე შარაშენიძემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს არჩილ თალაკვაძესაც მიმართა: _ გიდასტურებთ, რომ იყო ასეთი შემთხვევები. სულ უნდოდა მაგ ხიდის დასრულება. რამდენჯერმე მითხრა, იქნებ, დაიძრას პროექტიო, _ აღნიშნა ‘გურია ნიუსთან“ საუბრისას თალაკვაძემ. _ ბატონო არჩილ, ეჭვი არ გაგჩენიათ, რატომ იყო შარაშენიძე ამ თემით ასე დაინტერესებული და რატომ სურდა, აღნიშნული ხიდი მაინდამაინც „ხიდშმენს“ დაესრულებინა? _ არ დავინტერესებულვარ არასდროს. მივიჩნიე, რომ ჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტი იყო, _ გვითხრა თალაკვაძემ. თუმცა, როგორც ჩანს, შარაშენიძესთვის ეს „ერთი ჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურული“ პროექტი არ ყოფილა _ 2017 წელს, თანამდებობაზე არჩევიდან მალევე მან ეს თემა ისევ წამოწია. რამდენიმე წყაროს თქმით, იურიდიული და ინფრასტრუქტურული სამსახურის თანამშრომლებს პირდაპირ მოთხოვა, რომ მოეძებნათ გზა მშენებლობის გასაგრძელებლად და თან ისე, რომ სამუშაოები ისევ „ხიდმშენი“ შეესრულებინა. მერიის თანამშრომლებმა ვერა, თუმცა, ეს გზა წყაროს თქმით, თავად „ხიდმშენმა“ მოძებნა _ შარაშენიძეს კომპანიის“ იურისტებმა“ მორიგების აქტი კაბინეტში მიუტანეს და შეთახმებაც შედგა ზედმეტი კითხვების გარეშე. ამ შეთანხმების საფუძველზე შარაშენიძემ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში საქმის წარმოების შეწყვეტაც მოითხოვა „ხიდმშენის“ მიმართ. ოღონდ არა მხოლოდ დვაბზუს ხიდის საქმეზე _ ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, შარაშენიძემ აღსრულების ბიუროს, 2018 წლის ოქტომბერში მიწერა, რომ „ხიდმშენის“ მიმართ ორივე საქმე შეეჩერებინა, რომლითაც ოზურგეთის ბიუჯეტში, თითქმის 400 000 ლარი უნდა შესულიყო და ამ თანხის ამოღების მიზნით, აღსრულების ბიუროს რამდენიმე დღეში „ხიდმშენის“ ქონება აუქციონზე უნდა გაეყიდა. აღსანიშნავია, რომ, წყაროს თქმით, ეს წერილი ბიუროში აუქციონის გამართვამდე რამდენიმე დღით ადრე შევიდა და მასში აღნიშნულია, რომ პროცესი 3 თვით უნდა შეჩერდეს. ამ სამ თვეში კი კომპანიამ დვაბზუს ხიდის მშენებლობა უნდა დაასრულოს, რის შემდეგადაც შარაშენიძე ვალებს გამოუქვითავს. თუმცა, რამდენს და რის საფუძველზე, უცნობია _ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ამ დრომდე არ არსებობს ხიდის მშენებლობისთვის საჭირო პროექტი, ექპერტიზაგავლილი ხარჯთაღირცხვა, ჰოდროგეოლოგიური დასკვნა... ეს რომ ნამდვილად ასეა, „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ადასტურებს ოზურგეთის მერიის ინფრასტრუქტურის თანამშრომელი გია ნიკოლაიშვილი. მისი თქმით, კომპანიას ახალი პროექტი არ წარმოუდგენია და მათ არც ექსპერტიზის დასკვნა აქვთ. ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მას თათბირზე დაუძახეს და შედგა სიტყვიერი მოლაპარაკება, რომ დოკუმენტაცია ხიდის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მომზადდებოდა(?!). ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომელმა დაგვიდასტურა ისიც, რომ გაზრდილია ხარჯთაღრიცხვაც, რომელსაც ექსპერტიზა არ ახლავს და მხოლოდ ფურცელზე ჩამოწერილი ციფრებია. ჩვენ შევეცადეთ უფრო მეტი დეტალი სამსახურის უფროსისგან, თემურ გიორგაძისგან გაგვეგო, მაგრამ უშედეგოდ _ მას შემდეგ, რაც გიორგაძემ გაიგო, ვინ ვიყავით და რისთვის ვურეკავდით, რამდენიმე ზარის მიუხედავად ტელეფონში ჩვენი ხმა ვერ გაიგონა(?!). მას  სმს-იც მივწერეთ, თუმცა, პასუხად ის მივიღეთ, რომ იმ ადგილზე, სადაც იმყოფებოდა, ტელეფონი კარგად არ იჭერდა. მეორე დღეს გიორგაძემ ჩვენ ზარებს საერთოდ არ უპასუხა. არადა, კითხვები ბევრია _ საეჭვო კომპანიის მიერ უპროექტო, უექსპერტო, გეოლოგიური დასკვნების გარეშე საეჭვოდ დაწყებული მშენებლობის საქმეში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება _ შარაშენიძემ „ხიდმშენს“ დვაბზუს ხიდის დასამთავრებლად, სოფელ ლაითურში დანგრეულ ხიდზე გამოყენებული მეორადი კოჭებიც გადასცა, რომელიც ხიდზე ისე დაამონტაჟეს, რომ ექსპერტიზა არ ჩატარებია. არც არავის დაუსვამს კითხვა, რამდენად გამძლე იქნება, დემონტაჟის დროს ამოღებული, ნახევრად დაშლილი კოჭები ახალ ხიდზე, რომლის სიგრძე 24 მეტრია; აგრეთვე, რამდენად ჰქონდა მერს უფლება, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული, აუდიტის მიერ შეფასებული კოჭების კომპანიისთვის აუქციონის გარეშე, თანაც უსასყიდლოდ გადაეცა. ჩვენ შევეცადეთ ყველა დეტალი კონსტანტინე შარაშენიძესთან გაგვერკვია, თუმცა, ჩვენი ეს მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა _ შარაშენიძემ არც სატელეფონო ზარებს და არც ტექსტურ შეტყობინებებს უპასუხა. კითხვებზე პასუხი ვერც პრესსამსახურის საშუალებით მივიღეთ. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველა გზა ვცადეთ, თუმცა, ოზურგეთის მერი კონტაქტზე არ გამოვიდა. არადა, ეს იმ დროს, როცა ჩვენი წყაროები ამბობენ, რომ შარაშენიძემ „ხიდშმენის“ ხელმძღვანელობისგან ე. წ. „ატკატი“ ჯერ კიდევ 2013 წელს, მაშინ აიღო, როცა თანხა წინასწარ ჩაურიცხა და სწორედ ამიტომ იყო დაინტერესებული 2015-2017 წლებში, რომ კომპანიას მშენებლობა განეახლებინა და ბიუჯეტის ფული უკან არ დაებრუნებინა. ჩვენი წყარო იმასაც ამტკიცებს, რომ ჯიმი მამალაძე შარაშენიძემ წლების მანძილზე სთხოვდა მიცემული „ატკატის“ უკან დაბრუნებას ან საქმის მოგვარებას. წყაროს თქმით, მაშინ შარაშენიძემ ეს ვერ შეძლო და დღეს, კომპანიას შეთანხმებაც სწორედ ამიტომ გაუკეთა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვალებში მყოფ, საეჭვო საქმეებში გახვეულ „ხიდმშენთან“, რომელსაც რამდენიმემილიონიანი ქონება აქვს და რომლის გაყიდვიდან ოზურგეთის ბიუჯეტი თითქმის 400 000 ლარს მიიღებდა, საქმეს არ დაიჭერდა. ეს შეკითხვები შარაშენიძეს სმს-ითაც გავუგზავნეთ, თუმცა, მან ამ კითხვებზეც დუმილი არჩია. კონტაქტზე არ გამოვიდა არც ‘ხიდმშენის“ ხელმძღვანელი ჯიმი მამალაძე _ რამდენიმე ზარი და სმს მამალაძემაც უპასუხოდ დატოვა. არადა, კითხვები მასთანაც ბევრი იყო. მით უმეტეს, რომ ჯიმი მამალაძე, 2012 წელს, თითქმის იგივე სქემით, რაც 2013-2014 წლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაახორციელა, სახელმწიფო თანხების მითვისების ბრალდებით გასამართლებული იყო. ერთი სიტყვით, უპასუხო კითხვები ბევრია. ამ თემაზე საუბარი ექსპერტებსაც კი უჭირთ _ გამოცდილი მშენებლებისთვის, გეოლოგებისთვის გაუგებარია, როგორ დაიწყეს ხიდის მშენებლობა პროექტისა და ექსპერტიზის დასკვნების გარეშე; კითხვები აქვთ იურისტებსაც, რომლებიც ამ საქმეში კორუფციის ნიშნებს ხედავენ და აღნიშნავენ. აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის მერის წინააღმდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება ორ სხვა ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. პარალელურად, მერის საქმიანობას სწავლობს მთავარი ... ...
  • „მმართველ პარტიაში ცვლილებები აუცილებელია“_ ბიძინა გეგიძემმართველ პარტიაში საკადრო პოლიტიკის გახორციელების აუცილებლობაზე საუბრობენ. როგორც „გურია ნიუსთან“ ფრაქცია „ქართული ოცნება - ძლიერი საქართველოსთვის“  თავმჯდომარემ ბიძინა გეგიძემ აღნიშნა, პერსონალური ცვლილებები სხვადასხვა უწყებაში გლობალურად უნდა განხaორციელდეს.  „პროცესი უნდა გაჯანსაღდეს, რაც ცვლილებების გარეშე ვერ გახორციელდება. აუცილებელია, ცვლილებები მმართველ პარტიაშიც გახორციელდეს და ასევე, გლობალურად პოლიტიკურ პროცესებში. პოლიტიკურ მასშტაბებში ვხედავ ამ პროცესებს, იმის მიხედვით, სადაც არის კონკრეტული გადაწყვეტილებები მისაღები“, _ აღნიშნა ... ...
  • სესხების განულებასთან დაკავშირებული ვებგვერდი დღეს, 18:00 საათიდან ამოქმედდებასესხების განულებასთან დაკავშირებული ინიციატივის ფარგლებში, სპეციალური ვებგვერდი დღეს, 18:00 საათიდან ამოქმედდება, – ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ განაცხადა. პრემიერის თქმით, ვებგვერდზე დღეს ატვირთულ ბაზებში წარმოდგენილი იქნებიან სამი ბანკის მომხმარებლები: „საქართველოს ბანკი“, „თიბისი ბანკი“ და „ლიბერთი ბანკი“. „დღეს, 18:00 საათზე გაეშვება ვებსაიტი, სადაც ჩვენი მოქალაქეების ნაწილი უკვე შეძლებს, დარეგისტრირდეს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე მსხვილ ორგანიზაციაზე. კერძოდ, დღეს და ხვალ აიტვირთება ბაზები, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან „საქართველოს ბანკის“, „თიბისი ბანკისა“ და „ლიბერთი ბანკის“ მომხმარებლები“, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, მიმდინარეობს 24 საათიანი მუშაობა. ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობს ასევე ფონდი „ქართუ“, რომლის მხარდაჭერითაც აღნიშნული ინიციატივა ხორციელდება. „აქვე მინდა, ხაზი გავუსვა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა მასშტაბის ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. ფონდი „ქართუ“ ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე“, – აღნიშნა მამუკა ბახტაძემ. პრემიერის განცხადებით, ვებგვერდზე ყოველდღიურად დაემატება მომხმარებელთა ბაზები, რომლებსაც სესხები გაუნულდებათ. „ყოველ დღე დავამატებთ ამ ბაზებს შესაბამის ინფორმაციას. ფინანსურ ინსტიტუტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესი გრძელდება. 15 დეკემბრიდან წლის ბოლომდე მოხდება სხვადასხვა პერიოდულობით ჩვენი მოქალაქეების ამოღება „შავი სიიდან“. ჩვენი მოქალაქეებისა და ქართული ოჯახების დიდი ნაწილი ახალ წელს ამ ძალიან მტკივნეული პრობლემის გარეშე შეხვდება“, – აღნიშნა მამუკა ბახტაძემ. ამასთან, როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტია სიღარიბის დაძლევა. მთავრობის ინიციატივებიც სწორედ ამაზეა აგებული. „როდესაც ვსაუბრობთ მსგავს ინიციატივებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს ზოგადად, რა უნდა იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში. ამ ნაწილში ჩვენ, როგორც საქართველოს მთავრობას, გვმართებს მეტი აქტიურობა და მინდა, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, თუ რა არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი – ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ სიღარიბე, როგორც ყველაზე მტკივნეული გამოწვევა ჩვენი ერისთვის, იქნეს დაძლეული. ჩვენი ინიციატივები აგებულია სწორედ იმაზე, რომ ამ მიზანს ერთობლივად მივაღწიოთ. დარწმუნებული ვართ, აღნიშნული ერთჯერადი სოციალური სოლიდარობის აქტი მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქებს ვალის ტვირთს ჩვენს მოქალაქეებს და საშუალებას მისცემს, კვლავ ჩაერთონ ეკონომიკურ აქტივობაში“, – განაცხადა მამუკა ... ...

არქივი

ზაფრანი

სასიყვარულო წერილები ზოდიაქოს ნიშნებისგან

ვერძი _  "მე ძალიან ვეჭვიანობ და...

ადამიანის გატაცება და ასტროლოგია

ვერძი. მთელი ცხოვრების მანძილზე ვერძი...

რა საფრთხე ახლავს ბურთის თავით თამაშს

თავით თამაში ფეხბურთის დროს ჩვეულებრივი...

პირველი ჭკვიანი სექს-რობოტი ქალებისთვის

ქალებისთვის შესაძლებელი ჭკვიანი სექს-რობოტების შეძენა...

რატომ უნდა შეწყვიტოთ სახლში ფეხსაცმლით სიარული

ყველას გვიყვარს ლამაზი და მოხდენილი...
კარმიდამო ჩემი

"ზამთარშიც გაზაფხულს ვეძებ და "გატყავებულ" გარემოს ვმოსავ"

"კარმიდამო ჩემის" უამრავ რესპონდენტს შორის,...

მოახლოებული ზამთარი და პირუტყვის მოვლა-დაბინავება

ზამთრის მოახლოებისას, შინაურ მსხვილფეხა თუ...

როგორ მოვსპოთ ზამთრის განმავლობაში ნიადაგში მავნებლები

დეკემბრიდან, ჩვენს ბაღ-ბოსტნებში, როცა უკვე...

ბროწეული _ გახდომის საუკეთესო საშუალება

ბროწეული, არა მარტო დეპრესიისა და...

შეიძლება თუ არა ცხოველის წლოვანების ზუსტად დადგენა

იშვიათია, ალბათ, ადამიანი, რომელიც ვერ...

მანჭკვალას გამოყენება ძველებური და განახლებული მეთოდით

როგორც ვიცით, სოკოები უმდაბლესი უქლოროფილო...

როგორ დავამზადოთ კივისა და ფეიჰოას ჩირი შინაურ პირობებში

ზოგადად, ჩირის დამზადება ჩვენში ხალხური...

ნიადაგში სასუქების შეტანის სამი წესით უნდა ვიმოქმედოთ

სხვადასხვა აგრარული კულტურების მოსავლიანობა საგრძნობლად...

დეკორატიული მანდარინი _ ოფისებისა და საოჯახო სივრცეების სეზონური მშვენება

დეკორატიულ ციტრუსოვნებშიც არსებობს სხვადასხვა ფორმისა...

მოვამზადოთ "ნარჩენების ჭრელი მჟავე"

უამრავი სახეობის მჟავეულებთან შედარებით, ჩვენ...

მექსიკური ტორტილია და ბურიტო

მექსიკური სამზარეულოს ძირითადი ელემენტები _...

ფრანგული სალათა

საჭირო მასალა: ორი ცალი მოხარშული...