სახალხო დამცველი რამდენიმე მედიასაშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება

საზოგადოება

სახალხო დამცველი რამდენიმე მედიასაშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება

2016 ივნ 18 16:22:17

სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ბოლო პერიოდში რამდენიმე მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება.

კერძოდ, "გურია ნიუსის", "ლიბერალის" და სტუდია "მონიტორის" მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, სახალხო დამცველის აპარატის შეყიდულ ავტომანქანასთან დაკავშირებით, უჩა ნანუაშვილი განმარტებას აკეთებს. ამასთანავე, განცხადებაში საუბარია იმ მიზეზებზეც, თუ რატომ დაიწყო დისციპლინური საქმისწარმოება აპარატის თანამშრომლის ილია ჭანტურაიას მიმართ.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედიასაშუალებებმა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია გაავრცელეს. აქვეა აღნიშნული, რომ "გურია ნიუსის" მიერ გამოქვეყნებული ინტერვიუ - რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს "საზოგადოებისთვის შეცდომაში შემყვანია". "გურია ნიუსმა" უკვე მოითხოვა სახალხო დამცველის ოფისიდან განმეორებითი განმარტება, თუ რატომ არის ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია "საზოგადოებისთვის შეცდომაში შემყვანი".

"გურია ნიუსს" ასევე საჭიროდ მიაჩნია განმარტოს, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლიდან ინფორმაციის მიღების შემდეგ, აღნიშნულთან დაკავშირებით მივმართეთ ომბუდსმენის აპარატის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს ანი თამაზაშვილს, რომელმაც გვთხოვა ჩვენი კითხვები წერილობითი ფორმით მიგვეწოდებინა. "გურია ნიუსმა" ილია ჭანტურაიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადასამოწმებლად, დაწვრილებით კითხვები გადაუგზავნა ომბუდსმენის აპარატს.

თუმცა, იმის გამო, რომ აპარატში დრო ითხოვეს კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ვერ გვითხრეს, კონკრეტულად რამდენ ხანში მივიღებდით პასუხს, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ინტერვიუ სახალხო დამცველის აპარატიდან ინფორმაციის მიღებამდე გამოვაქვეყნეთ. იქვე მივუთითეთ, რომ ომბუდსმენის აპარატიდან ინფორმაციის მიღებისთანავე მასაც შევთავაზებდით მკითხველს.

მოგვიანებით, დღის ბოლოს, როდესაც სახალხო დამცველის ოფისიდან მივიღეთ ჩვენს კითხვებზე პასუხი, უცველად შევთავაზეთ საზოგადოებას. აქვე აღვნიშნავთ, რომ სახალხო დამცველის პასუხს ვებ-გვერდზე იგივე ადგილი აქვს დათმობილი, რაც ილია ჭანტურაიას ინტერვიუს.

მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ კიდევ ერთ განმარტებას "გურია ნიუსი" უცვლელად გთავაზობთ:

"უპირველეს ყოვლისა, ქრონოლოგიურად გავყვეთ ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს შეძენასთან დაკავშირებულ ფაქტებს, რომელთა შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტები დაცულია სახალხო დამცველის აპარატში. კერძოდ:

2016 წლის 16 მარტის სახალხო დამცველის ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, სახალხო დამცველის აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების Hyunday Tucson-ის მიმდინარე რემონტისთვის გაწეული/გასაწევი ხარჯების ზრდის გამო, დაიწყო მისი ჩანაცვლება მაღალი გამავლობისა და უკეთესი კლასის ავტომანქანით. მოხსენებითი ბარათისა და თანდართული გასაწევი სარემონტო ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტების მიხედვით, დაუყოვნებელი სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო იყო 4 252 ლარი, ხოლო მომდევნო წლისთვის ხარჯი მიაღწევდა საშუალოდ 7 252 ლარს. ჩანაცვლებამდე Hyunday Tucson-ით აპარატის სხვადასხვა თანამშრომლები სარგებლობდნენ საჭიროებისდა მიხედვით, მათ შორის, რეგიონებში მგზავრობის მიზნებისათვის და მისი ჩანაცვლების შემდგომ ახალი მანქანაც Mercedes-benz GLA იგივე მიზნებისთვის იქნა შეძენილი, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სრული პროცედურების დაცვით და არა სახალხო დამცველის მოადგილისათვის.

2016 წლის 28 მარტის ბრძანებით, ავტომანქანა Mercedes-benz GLA სახალხო დამცველის ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის ერთ-ერთ დამხმარე მოსამსახურეს (რომელიც ამჟამად სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლია) გადაეცა რომ მომხდარიყო, შეძენილი ავტომანქანის სახალხო დამცველის ოფისში მოყვანა და სხვა ადმინისტრაციული სამუშაოები, განბაჟებისა და აპარატის ბალანსზე გადმოფორმების შემდეგ. ხოლო, 2016 წლის 6 აპრილიდან აღნიშნული ავტომობილი განთავსდა აპარატის ავტოსადგომზე. სახალხო დამცველის მიერ, მედია საშუალებებისათვის არაერთხელ მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, აპარატის სხვადასხვა თანამშრომელს ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს გადაეცა სამსახურებრივი საჭიროების მიხედვით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის ავტოპარკში არის ავტოსადგომზე განთავსებული სხვა ავტომანქანებიც, რომელთა ნაწილის გამოყენება ასევე საჭიროებისდა მიხედვით ხდება.

განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება სტუდია მონიტორისა და ჟურნალ ლიბერალის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და სტატია, სადაც ნათქვამია, რომ თითქოს სახალხო დამცველი ამ ავტომანქანის შეძენის ფაქტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას მალავს, ხოლო მათ სიმართლის გამოაშკარავება შესძლეს. სიმართლის გამოაშკარავების დასტურად კი ორივე მედია საშუალება ასახელებს ორ ფაქტობრივ გარემოებას: 1. აღნიშნული ავტომანქანა 2016 წლის 28 მარტის მდგომარეობით სარგებლობაში გადაცემული ჰქონდა სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლს და 2. სტუდია მონიტორს და ჟურნალ ლიბერალს სახალხო დამცველმა განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა ავტომანქანის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ "საქართველოს სახალხო დამცველის  აპარატის მოსამსახურეებზე სამსახურებრივი მიზნებისათვის აპარატის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების – ავტომობილების გადაცემის შესახებ" სახალხო დამცველის 2016 წლის 29 იანვრის #45 ბრძანებით, სახალხო დამცველის მოადგილის სამსახურებრივი გადაადგილების მიზნით, მის მძღოლზე გადაცემულია Hyunday Elantra და მისი განთავსება აპარატის ავტოსადგომზე არცერთ ეტაპზე, მათ შორის არც 2016 წლის მარტში არ მომხდარა. აღნიშნული უტყუარად ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის მოადგილის სამსახურებრივი გადაადგილების მიზნით გამოყოფილია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ავტომობილი - Hyunday Elantra. 2016 წლის 28 მარტიდან 6 აპრილის შუალედში ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის დამხმარე მოსამსახურისათვის, რომელიც ამავე დროს სახალხო დამცველის მოადგილის მძღოლია, Mercedes-benz GLA–ს გადაცემა ემსახურებოდა ადმინისტრაციული დავალების შესრულების და არა სახალხო დამცველის მოადგილის გადაადგილების მიზანს და ეს შეიძლება დავალებოდა აპარატის ნებისმიერ სხვა დამხმარე მოსამსახურეს. 

რაც შეეხება მეორე საკითხს, მედია საშუალებებმა განსხვავებული პასუხები მათ მიერვე მოთხოვნილი განსხვავებული ინფორმაციების თანახმად მიიღეს, ამიტომ არასწორია სიუჟეტსა თუ სტატიაში გაკეთებული განცხადებები, რომ მათ სახალხო დამცველის აპარატმა ურთიერთ შეუსაბამო პასუხები გასცა. კერძოდ, სტუდია მონიტორმა 2016 წლის 9 ივნისის წერილით 2016 წლის 28 მარტის #113 ბრძანების ასლი მოითხოვა, რაც გადაეცა კიდეც იმავე დღეს, კანონის მოთხოვნათა დაცვით (სტუდია მონიტორი 2016 წლის 9 ივნისის მეორე წერილით ითხოვდა ყველა იმ აქტის ასლის გადაცემას, რომლითაც ავტომანქანა Mercedes-benz GLA განსაკარგად გადაეცა სახალხო დამცველის აპარატის კონკრეტულ თანამშრომელს. ამ განცხადებაზე პასუხი არის სტუდია მონიტორის მიერ პირველი განცხადების საფუძველზე მოთხოვნილი ინფორმაციის იდენტური (ანუ ასეთი აქტი არის 2016 წლის 28 მარტის #113 ბრძანება), რადგან 28 მარტის შემდგომ 9 ივნისის მონაცემებით აღნიშნული ავტომობილი კონკრეტულ პირზე გადაცემული არ ყოფილა, არამედ განთავსდა ავტოსადგომზე). 

ხოლო, ჟურნალ "ლიბერალის" ჟურნალისტმა 2016 წლის 1 ივნისს მოითხოვა ინფორმაცია კონკრეტულად რომელი თანამშრომელი სარგებლობდა Mercedes-benz GLA ავტომობილით. შესაბამისად, "ლიბერალის" ჟურნალისტს ეცნობა, რომ პასუხის მომზადების დროს (2016 წლის 9 ივნისი) მდგომარეობით, ავტომანქანა განთავსებული იყო აპარატის ავტოსადგომზე.

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სახალხო დამცველის აპარატში მედიასთან კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მიწოდების საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს სახალხო დამცველი.

სიმართლეს არ შეესაბამება ერთ-ერთ საგაზეთო სტატიაში აღნიშნული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თითქოსდა პირდაპირი შესყიდვის ფორმით (ე.წ. ჩანაცვლების გზით) ავტომანქანის შეძენის შემთხვევაში ეს ინფორმაცია არ მოხვდებოდა შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. ტენდერის გარეშე, გამარტივებული ფორმით (ე.წ. ჩანაცვლების გზით) ავტომანქანის (Mercedes-benz GLA) შეძენის შესახებ სრული ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე, შესყიდვის განხორციელების დღიდან - 2016 წლის 29 მარტიდან. ამ ინფორმაციის შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსება კანონის მოთხოვნაა, რაც ზედმიწევნითაა შესრულებული და გამორიცხავს სახალხო დამცველის მხრიდან ამ ფაქტის დამალვის ინტერესს.

სამწუხაროდ, ამ არასწორი ინფორმაციის გავრცელების მიზეზი სახალხო დამცველის მოქმედი თანამშრომლის ილია ჭანტურაიას პირადი წყენა აღმოჩნდა, რომელიც დაინტერესებულია, არასწორი ინფორმაცია გაავრცელოს უშუალოდ სახალხო დამცველისა და მისი მოადგილის შესახებ, თუმცა, ლეგიტიმურ კითხვებს აჩენს სტუდია "მონიტორისა" და ჟურნალ "ლიბერალის" ჟურნალისტის ნათია ამირანაშვილის მიერ ყოველგვარი ფაქტების/მტკიცებულებების გარეშე არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავრცელება. ამასთან, სრულიად შეცდომაში შემყვანია "გურიანიუსის" მიერ გამოქვეყნებული სტატიის სათაური "რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს."

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პირველი პრინციპის მიხედვით, "ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და საზოგადოების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია." ხოლო, ამავე ქარტიის მე–3 პრინციპის მე–2 წინადადების მიხედვით, "ჟურნალისტმა არ უნდა მიჩქმალოს მნიშვნელოვანი ფაქტები, არ უნდა გააყალბოს [...] ინფორმაცია..."

რაც შეეხება, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსის ილია ჭანტურაიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მან თავად გახადა საჯარო – 2016 წლის 9 მარტს დაწყებული დისციპლინური წარმოების შედეგად, დისციპლინური კომისიის დასკვნისთანახმად, ილია ჭანტურაიას მხრიდან ადგილი ჰქონდა საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დისციპლინურ გადაცდომას, "სამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება" და შეეფარდა სახდელის ზომა - გაფრთხილება, რაც მან გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. უნდა აღინიშნოს, რომ იგი არათუ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, უპირატეს მდგომარეობაშიც კი არის ჩაყენებული სახალხო დამცველის აპარატში, რაზეც შემდეგი ფაქტები მეტყველებს:

ილია ჭანტურაია დღემდე სარგებლობს სახალხო დამცველის სამსახურებრივი ავტომობილით "ფოლცვაგენ გოლფ VI", რაც აპარატის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისათვის ხელმისაწვდომი არაა;

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ილია ჭანტურაიას სარჩელი წარმოებაში მიიღო მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ სახალხო დამცველის ბრძანების ბათილად ცნობის ნაწილში; რაც შეეხება დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ სარჩელს, ის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას გადაეცა და ამ ნაწილში სარჩელის წარმოებაში მიღების შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს დღემდე არ მიუღია;

უფრო მეტიც, ჭანტურაია თავის სარჩელში მხოლოდ ვარაუდობს, რომ მას დისციპლინური სახდელი პროფესიული კავშირის წევრობის მიზეზით შეუფარდეს (?), თუმცა დისკრიმინაციის ფაქტზე არგუმენტები წარმოდგენილი არ აქვს. ამის საპირისპიროდ უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის აპარატში არაერთი თანამშრომელია საჯარო მოხელეთა პროფესიული კავშირის წევრი, რაც არასოდეს გამხდარა მათ მიმართ განსხვავებული მოპყრობის საფუძველი;

საინტერესოა ისიც, რომ ილია ჭანტურაიამ სახალხო დამცველის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტებზე მედიასთან განცხადებები სამუშაო საათებში, სახალხო დამცველის ოფისიდან, სახალხო დამცველის აპარატის ბანერის წინ გააკეთა და აკეთებს;

რაც შეეხება ილია ჭანტურაიას მიმართ მეორე დისციპლინური წარმოების დაწყებას, რომლის შესახებაც მან ასევე თავად გაასაჯაროვა ინფორმაცია, მისი საფუძველი გახდა სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის პაატა ბელთაძის 2016 წლის 7 ივნისით დათარიღებული და აპარატის ერთ-ერთი თანამშრომლის 2016 წლის 15 ივნისის მოხსენებითი ბარათები, რომლითაც იკვეთება ილია ჭანტურაიას მიერ სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტები. კერძოდ, სახალხო დამცველის აპარატში დაცული სხვა პირთა პერსონალური მონაცემებისუკანონოდ მოპოვება და პირადი მიზნებისათვის გამოყენება და აპარატის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვისპროგრამიდან რეგისტრირებული განცხადების წაშლის დავალების გაცემა. სახალხო დამცველის აპარატშიცალკე სხვა დისციპლინური წარმოება აპარატის რომელიმე თანამშრომელის მიმართ არ მიმდინარეობს. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს ცალკეულ მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოსდა ილია ჭანტურაიას მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოება მისი მხრიდან ავტომანქანა Mercedes-benz GLA-ს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების გამო დაიწყო. ილია ჭანტურაია სახალხო დამცველის აპარატში არის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსი. მისი და მისი დეპარტამენტის უფლება-მოვალეობები, ასევე იმ თანამშრომლების უფლება–მოვალეობები, რომელთა მიმართ 2016 ან 2015 წელს გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფორმა, არანაირ შეხებაში არ არის სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორცილებულ შესყიდვებთან ან სხვა ადმინისტრაციულ და ფინანსურ საქმიანობასთან.

ილია ჭანტურაია მედია საშუალებებისათვის მიცემულ ინტერვიუებში ასევე საუბრობს სახალხო დამცველის აპარატში კადრების აყვანის საკითხებზე. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ აპარატის ყველა ვაკანტურ თანამდებობაზე თანამშრომელთა მიღება ხდება "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართელოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. საკონკურსო კომისია ამავე კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით არის შექმნილი და მუშაობს სახალხო დამცველის აპარატში, უკვე მეოთხე წელია. კომისია შედგება 7 წევრისგან, რომელთა შორის არიან არასამთავრობო ორგანიზაციისა და საჯარო მოხელეთა პროფკავშირების წარმომადგენლები და კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით (რაც ნიშნავ მინიმუმ ოთხ ხმას). კომისიის თავმჯდომარე არის სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, რომელიც არის აპარატის ხელმძღვანელიც. შესაბამისად, კომისიის ერთი წევრის მოსაზრება ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება გადამწყვეტი კომისიისათვის.

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული კადრები, მათ შორის ბოლო წლებში კონკურსის შედეგად აყვანილი თანამშრომლები, გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით და ფართო გამოცდილებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. არაერთი მათგანი ადამიანის უფლებათა საკითებზე ბევრი წლის განმავლობაში მუშაობდა და არის საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით სამართლებრივ სფეროში მომუშავე პირებისათვის, კარგად ნაცნობი სახე. შესაბამისად, სრულიად არასერიოზულია სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ პირთა პროფესიონალიზმის ეჭვქვეშ დაყენება. ფაქტია ისიც, რომ სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა გაფართოვდა და დაიხვეწა არაერთი მიმართულებით, რაშიც უდიდესი წვლილი სწორედ აპარატის თანამშრომლების უდიდეს ნაწილს მიუძღვით. აპარატში არ არის წახალისებული მართვის გაუმჭვირვალე მეთოდები და სახალხო დამცველი ყველა ზომას იღებს იმისათვის, რომ აპარატში დასაქმებული თითოეულ ადამიანისადმი მიდგომა იყოს სამართლიანი.

სახალხო დამცველმა წინამდებარე განცხადების ტექსტი გაუგზავნა ყველა იმ მედია საშუალებას, რომლებმაც ამ განცხადებაში მოცემულ საკითხებზე გაავრცელეს ინფორმაცია და სრული სახით მისი გამოქვეყნება მოითხოვა", _ აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

ამავე თემაზე: 

105 000 ლარიანი „მერსედესი“ სახალხო დამცველისთვის

რა ინფორმაციის გაჟონვისთვის ათავისუფლებს უჩა ნანუაშვილი თანამშრომლებს

რას პასუხობენ თანამშრომლის ბრალდებებს სახალხო დამცველის ოფისში
 ახალი ამბები
  • საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქების შედეგად კაცი დაშავდასამტრედიის სოფელი ტოლებში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც, 58 წლის მამაკაცი დაშავდა. შემთხვევა სავარაუდოდ, ბუნებრივი აირის დაგროვებამ გამოიწვია, რასაც ნგრევა მოყვა. ადგილზე მუშაობდა 2 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სსკ-ის 229-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით დაიწყო, რაც ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევას ... ...
  • 5 მუნიციპალიტეტი მერის გარეშე _ რატომ ტოვებენ მერები თანამდებობებს? 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებიდან წელიწადნახევარში 5 მუნიციპალიტეტი მერის გარეშე დარჩა. ზუგდიდის, მარნეულის, ჭიათურისა და ხულოს შემდეგ უმაღლესი აღმასრულებელი პირის გარეშე მუშაობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიც - 2019 წლის 12 თებერვალს კახაბერ მახათაძემ თანამდებობა დატოვა. ამავე დღეს უფლებამოსილების შეწყვეტის განცხადებით საკრებულოს მიმართა მარნეულის მერმა თემურ აბაზოვმა, რომელიც მოქალაქის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით 2018 წლის 13 ივნისს დააკავეს და 7 თვიანი წინასწარი პატიმრობის შემდეგ 2018 წლის დეკემბერში გირაოთი გაათავისუფლეს. ამ დრომდე წინასწარ პატიმრობაში რჩება კორუფციის ბრალდებით დაკავებული ზუგდიდის ყოფილი მერი ლაშა გოგიაც. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” ზუგდიდის, მარნეულის, ჭიათურის, ხულოს და ზესტაფონის  მერებთან დაკავშირებული  ცნობები შეკრიბა. ჩამოთვლილ მუნიციპალიტეტებში ახალი მერების არჩევნები, სავარაუდოდ, 2019 წლის მაისში ჩატარდება. ზუგდიდი ზუგდიდის მერმა ლაშა გოგიამ და მისმა მოადგილემ გია გულორდავამ თანამდებობები 2018 წლის 12 სექტემბერს დატოვეს ისე, რომ საზოგადოებისთვის მიზეზები  არ განუმარტავთ. თუმცა გადადგომას წინ უძღოდა ა(ა)იპ „ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრის” საქმიანობის შესწავლის დაწყება და 11 სექტემბერს ლაშა გოგიას გამოკითხვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) მიერ. 13 სექტემბერს, ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-მა ფარული ჩანაწერი გაავრცელა, სადაც აღწერილია რუსეთში მცხოვრები ბიზნესმენის, ზურაბ კვირკვიას საუბარი ლაშა გოგიასთან და მის მოადგილე გია გულორდავასთან. ბიზნესმენი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ ზუგდიდში დაპირებული ობიექტები აუქციონის წესით ვერ მიიღო მაშინ, როცა საამისოდ მათ ათიათასობით დოლარი გადაუხადა. ჩანაწერში ფიგურირებდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მაშინდელი გუბერნატორი ლევან შონიაც, რომელიც ჩანაწერის გავრცელებამდე ორი კვირით ადრე თანამდებობაზე შეცვალა ალექსადრე მოწერელიამ. გუბერნატორის  შეცვლა ასევე დაემთხვა სუს-ის მიერ ზუგდიდის მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის საქმიანობის შესწავლის დაწყებას. გავრცელებული ჩანაწერის საფუძველზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ლაშა გოგიას გამოკითხვისა და კორუფციაზე ეჭვის მიუხედავად, ზუგდიდის ყოფილი მერი „ქართული ოცნების” რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას ინარჩუნებდა და აქტიურად იყო ჩართული მმართველი პარტიის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის ადგილობრივ საარჩევნო შტაბში. ლაშა გოგია და გია გულორდავა 1 ნოემბერს მას შემდეგ დააკავეს, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილი ზუგდიდში დამარცხდა: მან ზუგდიდის ოლქში ხმათა 33.9%, ხოლო ოპოზიციური „ნაციონალური მოძრაობის” კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ 49.1% მიიღო. დაკავების შემდეგ პროკურატურამ, ექსპერტიზის დასკვნაზე დაყრდნობით, „რუსთავი 2”-ის მიერ გავრცელებული ფარული აუდიოჩანაწერის ავთენტურობა დაადასტურა. ამავე საქმეზე 2018 წლის 26 დეკემბერს ბრალი წაუყენეს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ყოფილ გუბერნატორს ლევან შონიასაც, თუმცა 27 დეკემბერს გირაო შეეფარდა. 2019 წლის 4 თებერვალს გამართულ სხდომაზე მოსამართლემ ზუგდიდის ყოფილი მერი, მისი მოადგილე და აღნიშნულ საქმეზე დაკავებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. მარნეული მარნეულის მერის თემურ აბაზოვის წინააღმდეგ საქმეს ამ დრომდე სასამართლო განიხილავს. მერმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების შეწყვეტის განცხადებით 2019 წლის 12 თებერვალს მიმართა, რასაც წინ უძღვოდა მისი დაკავება 2018 წლის 13 ივნისს. მარნეულის საკრებულომ გადადგომის შესახებ აბაზოვის განცხადება ცნობად მიმართვიდან 2 დღეში, 14 თებერვალს მიიღო. აბაზოვს პროკურატურა მოქალაქის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილ დამამცირებელ და არადამიანურ მოპყრობას ედავება. საქმე ეხება სოციალურ ქსელში 2018 წლის 12 ივნისს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს, სადაც ჩანს, როგორ აიძულებენ ბოდიშის მოხდას  და საკუთარი შარდის სახეზე მოსმას მარნეულში მცხოვრებ მოქალაქეს ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერ აქციაზე თემურ აბაზოვისა და ბიძინა ივანიშვილის გინების გამო. ასევე, პროკურატურის მტკიცებით, ამავე მოქალაქეზე, თემურ აბაზოვთან ერთად, იძალადეს პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” წევრმა რაგიმ ასკეროვმა, მარნეულის საკრებულოს წევრმა რამინ ალახვერდიევმა და მოქალაქე ე.გ.-მ. - მათ ძალადობის მუხლით ბრალი წარედგინათ. საქმეში ფიგურირებს მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” წევრი აზერ სულეიმანოვიც, რომლის მიმართ გამოტანილ იქნა დადგენილება ძალადობის მუხლით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის თაობაზე.   თემურ აბაზოვი ჩანაწერის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს დააკავეს და რამდენიმე თვის განმავლობაში დუმილის უფლებას ინარჩუნებდა, 6 სექტემბერს კი პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა მოქალაქის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელების გამო. პატიმრობიდან 6 თვეში თემურ აბაზოვს აღკვეთის ღონისძიება შეეცვალა და 10 000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. ჭიათურა პაატა ნადირაძემ ჭიათურის მერის თანამდებობა 2018 წლის 27 სექტემბერს დატოვა. ნადირაძემ გადადგომის მიზეზად ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატის სულხან მახათაძის, ქალაქის პოლიციის უფროსის ლაშა ჩხიტუნიძის და  ძალოვანი უწყებების სხვა წარმომადგენლებისგან მის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია დაასახელა. გადადგომას წინ უძღოდა ჩხუბი რესტორანში, რომელშიც მონაწილე თანამდებობის პირები ჭიათურის მერიიდან, საკრებულოდან და პოლიციიდან ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ დაპირისპირების პროვოცირებაში. ინციდენტის შემდეგ პოლიციის ადგილობრივ სამმართველოში მერის წინააღმდეგ განცხადება შევიდა, რის საფუძველზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლით გამოძიება დაიწყო, თუმცა გამოძიების შედეგები ამ დრომდე არ გასაჯაროებულა. პაატა ნადირაძე 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ჭიათურის მერად ამომრჩეველთა ხმების 62.45%-ით აირჩიეს. ხულო 2018 წლის 17 ოქტომბერს, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე, ხულოს მერი გოჩა მელაძე გადადგა, მასთან ერთად თანამდებობა დატოვა მისმა მოადგილემ, ლაშა ბოლქვაძემაც. გადადგომის დროს გოჩა მელაძე „ქართული ოცნების” მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბსაც ხელმძღვანელობდა ხულოში. გოჩა მელაძემ თანამდებობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ზურაბ პატარაძის გადადგომიდან მალევე დატოვა. ზურაბ პატარაძის წასვლა კი თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის მამუკა ბახტაძით შეცვლას უკავშირდება. აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარის, თორნიკე რიჟვაძის მოსვლასთან ერთად მედიაში არაერთხელ გავრცელდა ვარაუდები რეგიონის მუნიციპალიტეტების პირველი პირების სავარაუდო შეცვლაზე. საზოგადოებას კითხვები გაუჩინა იმ გარემოებამ, რომ გოჩა მელაძე 17 ოქტომბერს - თანამდებობის დატოვების დროს, ოფიციალური ინფორმაციით, შვებულებაში იმყოფებოდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, სწორედ ამ დღეს მელაძემ საკრებულოს გადადგომის განცხადებით მიმართა, თუმცა მანამდე პირველ მოადგილედ პოლიციის ყოფილი უფროსი ვახტანგ ბერიძე დანიშნა, რომელიც გოჩა მელაძისა და მისი მოადგილის თანამდებობებიდან წასვლის შემდეგ მერის მოვალეობის შესრულებას ავტომატურად შეუდგა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ვახტანგ ბერიძემ ხულოს პოლიციის სამმართველოს უფროსის პოზიცია საკუთარი განცხადების საფუძველზე, 16 ოქტომბერს, გოჩა მელაძის თანამდებობიდან წასვლამდე ერთი დღით ადრე დატოვა.  გოჩა მელაძე ხულოს მერად 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების პირველივე ტურში, ამომრჩეველთა ხმების 59.58%-ით აირჩიეს. ზესტაფონი ამ დრომდე გაურკვეველია ზესტაფონის მერის კახაბერ მახათაძის გადადგომის მიზეზი. მან  უფლებამოსილების შეწყვეტის განცხადებით საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვალს მიმართა. კახაბერ მახათაძემდე თანამდებობა დატოვა მისმა პირველმა მოადგილემ ელგუჯა გვენეტაძემ. ამჟამად მერის მოვალეობას ნუგზარ ფერაძე ასრულებს, რომელიც კახაბერ მახათაძემ თანამდებობიდან წასლამდე მოადგილედ დანიშნა, მანამდე კი ზესტაფონის საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარე იყო. კახაბერ მახათაძის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს პერიოდულად მართავდნენ ზესტაფონის მერობის ყოფილი კანდიდატი გიორგი გოგლიჩიძე და მისი მხარდამჭერები. ისინი მერს კორუფციაში ადანაშაულებდნენ და რამდენჯერმე მერის სამუშაო კაბინეტთან მჯდომარე აქციაც გამართეს. ზესტაფონის ყოფილმა მერმა მმართველ პარტიას 2016-2017 წლებში 90 000 შესწირა, მათ შორის 40 ათასი ლარი 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომლის პირველივე ტურის შედეგებით მახათაძე ხმათა 54.7%-ით მერად აირჩიეს. ხუთივე მუნიციპალიტეტში ცესკოს ახალი მერების არჩევნების დანიშვნა, კანონმდებლობის თანახმად, 2019 წლის მაისში მოუწევს, რადგან ყოფილ მერებს უფლებამოსილება 15 თებერვლამდე შეუწყდათ. ცესკომ რიგგარეშე არჩევნების თარიღი არჩევნებამდე არაუგვიანეს 50 დღით ადრე უნდა დანიშნოს განკარგულებით.  ახლადარჩეული მერების უფლებამოსილება 2021 წლის შემოდგომამდე გასტანს. ... ...
  • მკვლელობა თბილისში _ 40 წლამდე მამაკაცს რამდენიმე ტყვია ესროლესძველ თბილისში, ვერცხლის ქუჩაზე 40 წლამდე კაცი მოკლეს. არსებული ინფორმაციით, ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან არის მოკლული, გასროლა კი ავტომობილიდან მოხდა.  imedinews-ის ინფორმაციით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს, ზოგიერთ ამბობს, რომ 9 გასროლა იყო. კაცს ჭრილობა თავის არეში აქვს. შემთხვევის ადგილზე პოლიციაა ... ...
  • ოზურგეთში კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხი შეფასდებადღეს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სააქტო დარბაზში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ოზურგეთის საკრებულოს წევრებთან, მერიის წარმომადგენლებთან და სამოქალაქო სექტორთან საჯარო დისკუსია გამართა. დისკუსია პროექტის კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების ფარგლებში გაიმართა. “ჩვენი დღევანდელი საჯარო დისკუსიის მიზანს წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ის, რომ გავიგოთ,  საკრებულოსა და მერიის საქმიანობის პროცესში რამდენად არის უზრუნველყოფილი სამოქალაქო ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმი და დამსწრე საზოგადოებას გავაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი პროექტის შესახებ, რომლის ძირითად მიზანსაც წარმოადგენს კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის შეფასება. როგორც აღმოჩნდა, ოზურგეთში საზოგადოება ძალიან აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, თუმცა გამოვლინდა კონკრეტული ხარვეზებიც, რომლებზეც, იმედია, მუნიციპალიტეტი მომავალში იმუშავებს და, ჩვენი შეფასებით, ისინი კიდევ უფრო მაღალ ქულებს მიიღებენ -  თქვე მედიის წარმომადგენლებთან საუბრის დროს IDFI-ის მთავარმა იურისტმა ნინო მერებაშვილმა. ნინო მერებაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე მხოლოდ სამი მუნიციპალიტეტით (რუსთავი, თელავი და ოზურგეთი) დაინტერესდა IDFI და დეტალურად მოხდება შეისწავლიან, როგორ ფაზაში არის კერძო და საჯარო სექტორების ... ...
  • ძლიერი ქარის შედეგები საქართველოშიძლიერმა ქარმა, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე რამდენიმე დღეა ქრის, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით დააზიანა: 87 ხე, 62 შენობის სახურავი, 32 ავტომანქანა, ბუნებრივი აირის 8 მილი, მაღალი ძაბვის 8 ელექტროსადენი და  4 სარეკლამო ბილბორდი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციითვე, 16 თებერვლიდან 19 თებერვლის 12:00 საათამდე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში შემოსულია 261 შეტყობინება. მათ შორის ყველაზე მეტი, 200 შეტყობინება თბილისიდან. როგორც უწყებაში ამბობენ, ყველა შემთხვევაზე შესაბამისმა სამსახურებმა მოახდინეს დროული რეაგირება. ძლიერი ქარისგან შექმნილი პრობლემების გამო არავინ დაშავებულა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე-მაშველები უამინდობის გამო მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე არიან გადასულები, რომ  საფრთხე არ შეექმნათ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰეგემონი ციფრები

ბედის ციფრის გამოთვლის ტექნიკა ჩვენი...

რატომ ეჩვენებათ მთვრალ მამაკაცებს ყველა ქალი ლამაზი

არსებობს ცნობილი რუსული გამოთქმა: ულამაზო...

დედამიწაზე ყველა ცოცხალი არსება გონიერი რომ გახდეს

ერთ მშვენიერ დღეს დედამიწაზე ყველა...

"ტატუ" იმუნურ სისტემას აუმჯობესებს

აქამდე ტატუს (სვირინგი) დანიშნულება, მხოლოდ...

როგორ გამოვიცნოთ პატიოსანი ადამიანი

ყველასთვის ცნობილია, რომ ბილწსიტყვაობა და...
კარმიდამო ჩემი

როგორ უნდა იცხოვროთ ისე, რომ სიმსივნით არ დაავადდეთ

ადამიანები, რომლებიც სიმსივნით იტანჯებიან და...

ოხრახუშს უნარი აქვს განკურნოს დეპრესია, შიზოფრენია და ალცჰეიმერის დაავადება

ბიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც შეიცავს ოხრახუში,...

"ბარი უნდა იცნობდეს მთასა და საქმეზე შეყვარებული და-ძმას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის მკვიდრი...

რა გავაკეთოთ შემოდგომის მიწურულს საკარმიდამო ნაკვეთებში

ნოემბერ-დეკემბერში აქტიური სამეურნეო სამუშაოები ძირითადად...

პესტიციდების გამოყენებისას უდიდესი სიფრხილეა საჭირო

არსებობს უნივერსალური პესტიციდები, რომლებსაც ერთდროულად...

სიმინდის მოვლა თავიდან უნდა ვისწავლოთ

სიმინდის მოვლა-მოყვანის წესებს დასავლეთ საქართველოს...

რატომ უნდა მოვაშენოთ ბატი

როგორც უხნესი ადამიანები ამბობენ, საქართველოში...

დედოფლის ყვავილს დედოფალივით მოვლა სულ არ სჭირდება

წარსულში ძალზე პოპულარული და მერე...

მოვამზადოთ ნესვის სასმელი

ნესვი გოგრისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე...

თაფლის ღვინო _ "თაფლუჭა"

თაფლის ღვინო და არაყი უნიკალური...

"ზამთარშიც გაზაფხულს ვეძებ და "გატყავებულ" გარემოს ვმოსავ"

"კარმიდამო ჩემის" უამრავ რესპონდენტს შორის,...