ტენდერი _ ტენდერზე

საზოგადოება

ტენდერი _ ტენდერზე

2011 თებ 7 18:50:21
ჩვენი გაზეთის წინა ნომერში ვწერდით, რომ 1 თებერვალს, საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესი არ განახლებულა; ამის მიზეზი კი, ელექტროტენდერი გახდა. სავარაუდოდ, სწავლა დღეს, 7 თებერვალს უნდა დაიწყოს, მაგრამ, არ არის გამორიცხული, რომ ეს თარიღი კიდევ გადაიწიოს.
როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრში გვითხრეს, სასწავლო პროცესის განახლებას შესყიდვების სააგენტოში გახორციელებულმა რეფორმამ შეუშალა  ხელი  _ არ გამოვლინდა მომწოდებელი, არც ერთმა პრეტენდენტმა არ წარმოადგინა სატენდერო დოკუმენტაცია საკვები პროდუქტების, საკანცელარიო და სამეურნეო-ჰიგიენური საქონლის მიწოდებაზე. ეს პრობლემა არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციას აწუხებს: როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურმაც უკვე სამჯერ გამოაცხადა ტენდერი საწვავის შესყიდვის თაობაზე, მაგრამ მსურველი არ გამოჩენილა. მსგავს დღეში აღმოჩნდა გურიის სამხარეო ადმინისტრაციაც, მათ უკვე მეორედ მოუხდათ ტენდერის გამოცხადება.
"გურია ნიუსს" სანდო წყარომ აცნობა, რომ ბენზინის შესყიდვაზე პირველი ტენდერი რეგიონული და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროსაც ჩაეშალათ. ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე კომპეტენტური პირი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ინფლაციას უკავშირდება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი ტაკიძის თქმით, ამ პროცესებს კანონი შესყიდვების შესახებ არეგულირებს: _ გადაუდებელ შემთხვევაში, საკრებულოს მივმართავთ ან შესყიდვების სააგენტოს. შესყიდვების შესახებ კანონი გვაძლევს საშუალებას, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერი არ შედგა, ხელმეორედ გამოვაცხადოთ. ამ მხრივ  გამგეობას შეფერხება არ ჰქონია.
ტაკიძის კომენტარი, ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა ჩვენთვის, რადგან ოზურგეთში რამდენიმე სამსახურში უკვე ეს პრობლემა დგას და ტენდერები ტენდერებზე იმართება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სამსახურის უფროსის ამირან გირკელიძის თქმით, ძნელია, სახელმწიფო შესყიდვების გახორციელების პროცედურაზე საუბარი ერთ ინტერვიუში ამოწურო. ამ საკითხით დაინტერესებულ პირებს სასურველი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე პროცურემენტ.გოვ.გე, სადაც სხვა მასალებთან ერთად გამოქვეყნებულია სახელმძღვანელო, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პასუხი გაეცეს შესყიდვების ელექტრონულად გახორციელების პროცესში წარმოშობილ თითქმის ყველა შეკითხვას:
_ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით სახელმწიფო შესყიდვების გახორციელება სიახლეა და "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით იგი ძალაში 2010 წლის 1 დეკემბრიდან შევიდა. აღნიშნული კანონის შესაბამისად, ნებისმიერი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა, რომლის ღირებულება 5000-დან 20000 ლარის ფარგლებშია, უნდა გახორციელდეს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. ამ პროცედურაში მონაწილეობის მსურველები (როგორც შემსყიდველები, ასევე მომწოდებლები), პირველ რიგში, უნდა დარეგისტრირდნენ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, სატენდერო პროცედურის მიმდინარეობას შეუძლია თვალყური ადევნოს ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა, რომელსაც მოესურვება და სისტემაში შევა სტუმრის სტატუსით. ამით, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს პროცედურის გამჭვირვალობას, საჯაროობას და მონაწილე პრეტენდენტთა თანაბარ, არადისკრიმინირებულ პირობებში ჩაყენებას.
_ ბატონო ამირან, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, მაგრამ, ოზურგეთში და არა მარტო ჩვენს რაიონში, ელექტრონული ტენდერები ხშირად იშლება...
_ პირველ რიგში, შევთანხმდეთ, რომ ტერმინი "ჩაშლილი ტენდერი" არ არსებობს. "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულია უარყოფითი შედეგით დამთავრებული ტენდერი და არშემდგარი ტენდერი. პირველ შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტთა მიერ შემოთავაზებული წინადადებები არ აკმაყოფილებს "შემსყიდველის" მოთხოვნებს. მეორე შემთხვევა კი დგება მაშინ, როცა გამოცხადებულ ტენდერში არავინ არ მიიღო მონაწილეობა. ჩვენი რაიონის სინამდვილეში იყო არა ერთი ფაქტი, როცა გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, მაგრამ ეს შემსყიდველის ბრალეულობით არ არის გამოწვეული _ იგი პოტენციური მომწოდებლის მიზეზით ხდება. ამ შემთხვევაში ტენდერი ცხადდება განმეორებით და თუ იგი კვლავ უარყოფითი შედეგით დამთავრდება ან არ შედგება, მაშინ შემსყიდველმა სახელმწიფო შესყიდვების გახორციელების წესის შესახებ დებულების 21-ე მუხლის 4-ე პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების  სააგენტოსთან შეთანხმებით, უნდა იზრუნოს შესყიდვის საშუალების შეცვლისათვის.
_ თქვენი აზრით, რატომ არ იღებენ მომწოდებლები მონაწილეობას ტენდერებში?
_ ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირი ცდილობს რეალიზაცია გაუკეთოს მის მიერ წარმოებულ პროდუქციას და მომსახურებას, მაგრამ ზოგიერთს ეშინია ფასების შესაძლო გაზრდის პროცესში სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის. არ აქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია სახელშეკრულებო ფასების გადასინჯვა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის შესაბამისად მისი შეცვლა. ზოგიერთი კი ჯერჯერობით ვერ დაეუფლა შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით გახორციელების წესს და ვერ ახერხებს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში თავისი წინადადების განთავსებას. შესაძლოა არსებობდეს სხვა მიზეზებიც, რომლებზედაც პასუხი უნდა გასცენ იმ იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც აწარმოებენ საქონელს,  ეწევიან მომსახურებას და თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ არ, ან ვერ მიიღებენ მონაწილეობას სატენდერო პროცედურაში, _ ამბობს ამირან გირკელიძე.
წერილის მომზადების დროს, 3 თებერვალს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ასეთი ინფორმაცია გაავრცელა: სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით გახორციელების შესახებ დროებით წესში 2011 წლის 31 იანვარს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის #1 ბრძანებით გახორციელდა ცვლილებები, რომელთა შესაბამისად, დროებითი წესის მოქმედების ვადა გაგრძელებულ იქნა 2011 წლის 1 მარტამდე.
ცვლილებებით, ასევე  დარეგულირდა ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი შემსყიდველ ორგანიზაციებსა და იმ საწარმოებს შორის, რომელთა აქციების ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. ცვლილების შედეგად, ასეთ საწარმოებს ან/და მათ შვილობილ საწარმოებს არ ექნებათ ინტერესთა კონფლიქტი არც ერთ შემსყიდველ ორგანიზაციასთან, გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-2 ნაწილის "თ» ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ურთიერთობის არსებობის შემთხვევისა _ დაზღვევა ან გადაზღვევა.
დროებითი წესის, ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი ნორმის მოქმედება გავრცელდა 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზეც.
მართალია, "შემსყიდველები" არშემდგარი ტენდერების მიზეზად ახალი რეფორმის ნაკლოვანებებს იშველიებენ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სახელმწიფოს მიერ გახორციელებული შესყიდვების ახალი მოდელი, გამარტივების ნაცვლად, გართულებული გამოვიდა; ახალი ცვლილებებით კი გამართლდა ანდაზა _ ბევრი ვეცადე შენთვის, ძლივს გამოვიდა _ ჩემთვის... ამიერიდან, სახელმწიფო წილის მფლობელ ორგანიზაციებს და მათ "შვილობილებს" აღარავითარი "ინტერესთა კონფლიქტი" აღარ შეაწუხებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ტენდერი ტენდერის შესახებ სახელმწიფო კომპანიების გამარჯვებით დასრულდება.
 ახალი ამბები
  • სუფთა ჰაერი, ნისლი, კარვების ქალაქი, კარგი მუსიკა _Sunset Fest Bakhmaro დასრულდა სუფთა ჰაერი, ნისლი, წიწვოვანი ტყე, კოცონები, კარვების ქალაქი, კარგი მუსიკა _ აი, ასე დახვდა Sunset Fest Bakhmaro 2019 სტუმრებს. ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე თანამედროვე მუსიკის შემსრულებლები 10 საათზე მეტ ხანს უკრავდნენ და მრეროდნენ. Bedford Falls, LOUD speakers, Kordz & Dro, Pitter J, Anushka Chkheidze, Lua, Kraumur _ ამ შემსრულებლების მოსასმენად ბახმაროში 5000-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მოიყარა თავი. ფესტივალი, რომელიც მეორე წელია რაც ტარდება და უკვე მოიპოვა პოპულარობა,  „ჩექინ ჯორჯიას“ ფარგლებში გაიმართა და მისი თანადამფინანსებელი საქართველოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების სამინისტრო იყო. უკვე მეორე წელია, ფესტივალის გენერალური სპონსორი „წყალი მარგებელია“. სპონსორები და მხარდამჭერები იყვნენ: „ზედაზენი“; “New Road”; „ორბი ჯგუფი“; „ვასაძის პური“; „სანდომი“; „თქვენი მარკეტი“ ასკანგელი“, ‘გზამშენი 18“, „ლიდერფუდი“, „ბითი ჩერითი ჯგუფი“, „ბახმარო ჰოტელი“; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია; „ენერგო პრო ჯორჯია“; საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; ფესტივალის მედია პარტნიორი და საინფორმაციო მხარდამჭერი გახლდათ ... ...
  • საქართველოს ბანკმა Deutsche Bank-ისგან Operational Excellence Award-ი მიიღო (R) Deutsche Bank-მა საქართველოს ბანკს 2018 და 2017 წლებისთვის ევროსა და დოლარში სწრაფი, ეფექტური და კომფორტული გადარიცხვებისა და საუკეთესო STP ( Straight-Through-Processing) პროცესებისთვის საოპერაციო ჯილდო გადასცა. „მოხარული ვარ, განვაცხადო, რომ საქართველოს ბანკი Deutsche Bank New York-ის მიერ აღიარებულია, როგორც საუკეთესო ფინანსური ინსტიტუტი, რომელმაც 2017-2018 წლებში განხორციელებული ფულადი გადარიცხვებისას საუკეთესო სტანდარტები აჩვენა. Operational Excellence Award ენიჭება ბანკებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ მაღალ სტანდარტებს. ამისთვის კი მიუკერძოებელი ჟიური შეისწავლის კორესპონდენტი ბანკების შეფასებებს, და ასევე, ბანკის მიერ განხორციელებული გადახდების ხარისხსა და ტრანზაქციების რაოდენობას. სწორედ ამ კრიტერიუმების შეფასების შედეგად ვლინდებიან გამარჯვებული ბანკები. წელს კი ეს აღიარება საქართველოს ბანკმა მოიპოვა“, - განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა, არჩილ გაჩეჩილაძემ. ინფორმაციისთვის, Deutsche Bank-ი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად ასახელებს ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელიც გამოირჩევა ევროსა და დოლარში განხორციელებული გადარიცხვებისას მაღალი სტანდარტებითა და ეფექტურობით. ჯილდო ბანკებს ენიჭებათ გამართული STP პროცესებისთვის. ... ...
  • დაინიშნება თუ არა სეს-ის გურიის სამმართველოს უფროსად კოტე შარაშენიძის დეიდაშვილი მანანა ერქომაიშვილისანდო წყაროს ინფორმაციით, სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონული სამმართველოს უფროსად, ყოველგვარი კონკურსის გარეშე, ამავე სამმართველოს სპეციალისტი, მანანა ერქომაიშვილი ინიშნება. იგი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის კოტე შარაშენიშის დეიდაშვილია და ჩვენივე წყაროს ინფორმაციით, მისი ძალისხმევით ხერხდება ეს საქმე.„გურია ნიუსმა“ სააგენტოს უფროსთან, ზურაბ ჩეკურიშვილთან სცადა დაკავშირება, თუმცა, ის ჩვენს ზარებს არ პასუხობს. სააგენტოს პრესსამსახურის ხელმძღვნელმა თეა შველიძემ გვითხრა, რომ ინფორმაციას ვერ დაგვიდასტურებს. სამაგიეროდ, თითქმის დაგვიდასტურა ინფორმაცია სამმართველოს სპეციალისტმა მანანა ერქომაიშვილმა._ჯერ ვერ გეტყვით დაზუსტებით. მე თვითონ დაგირეკავთ._ქალბატონო მანანა, სანდო წყაროს ინფორმაციით, თქვენ კოტე შარასენიძის ძალისხმევით ინიშნებით. მართალია ეს? ადასტურებთ თუ არა?_კოტე შარაშენიძის დეიდაშვილი რომ ვარ, ამიტომ არ მნიშნავენ, არ შეგიყვანოთ ვინმემ შეცდომაში. მე გაცილებით ადრე ვმუშაობდი სისტემაში და ეს აქ არ წყდება, მუნიციპალიტეტში, თბილისი წყვეტს, _ „აგვიხსნა“ ... ...
  • ვინ გახდა ბახმაროს დოღის მთავარი პრიზის მფლობელი და რა საჩუქრები მიიღეს გამარჯვებულებმაბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაულის აღნიშვნა, საზეიმო წირვა-ლოცვით დაიწყო და სახალხო ზეიმით გაგრძელდა.  ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე ასულ სტუმრებს, კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტის პარალელურად, ადგილობრივ ოსტატთა რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვაზე მისვლა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების „სტუმარ-მასპინძლის“ კუთხეებში შესვლაც შეეძლო. გამოვლინდა „ბახმაროს ფალავანი", რომლის დასრულების შემდეგ ტრადიციული დოღი დაიწყო. I გარბენი (ადგილობრივი ჯიშის ცხენები გურიის თასი) 2400 მეტრს და 2 წრეს მოიცავდა, რომელშიც სოფელ სურების წარმომადგენელმა სოსო რამიშვილმა გაიმარჯვა და 1000 ლარი დაიმსახურა. 2 გარბენი შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს დაეთმო (2400 მეტრი) და გათამაშდა გმირების თასი, რომელშიც პირველობა ოზურგეთელმა გივი გიორგაძემ არავის დაუთმო და 1000 ლარიც დაიმსახურა. 3 გარბენი 2400 მეტრზე (ნახევრად წმინდა ჯიშის ცხენები), "ნაბეღლავის თასი და 1000 ლარი ზუგდიდელმა საბა ეხვარიამ მოიპოვა. საბა ეხვარია, ასევე, მთავარი პრიზის _ "მარულას" მფლობელი გახდა და ჯილდოდ 2500 ლარი გადაეცა. დოღის ყველაზე უხუცეს მონაწილეს, 79 წლის ზაურ ტატიკოვს 1000 ლარი კომპანია "New Road"-ისგან გადაეცა. აღსანიშნავია, რომ პირველადგილოსნებმა, ფულადი პრიზების გარდა, კომპანია "გალფისგან" პერსონალური კომპიუტერები მიიღეს. შეგახსენებთ, რომ ტრადიციულ დოღი, ბახმაროში, მეორე წელია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით იმართება. ამავე თემაზე: ნაბეღლავი“, „ბახმარო“, „გალფი“ _ ბახმაროში ტრადიციული დოღის ... ...
  • საპენსიო სააგენტო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებსსაპენსიო სააგენტო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა კიბერთაღლითების მიერ შექმნილი ყალბი ვებ-გვერდები, რომელსაც საპენსიო სააგენტოსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.ვებ-გვერდზე მომხმარებლებს საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანას თხოვენ. ყალბი ვებ-გვერდები უკანონოდ იყებენენ საპენსიო სააგენტოს სიმბოლიკას. თაღლითური სქემის შესახებ საპენსიო სააგენტომ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მიმდინარეობს გამოძიება. საპენსიო სააგენტო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და განმარტავს, რომ სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის მისამართია pensions.ge, სადაც საბანკო მონაცემების შეყვანა არ არის გათვალისწინებული. საპენსიო ანგარიშის შესამოწმებლად საჭიროა მხოლოდ პირადი ნომერი და დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული საწყისი ერთჯერადი პაროლი, თუ სისტემაში პირველად შედიხართ, ან თქვენი პირადი პაროლი. ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...