ვის უფლებებს იცავს მედიაციის სამსახური

საზოგადოება

ვის უფლებებს იცავს მედიაციის სამსახური

2013 თებ 20 17:37:30
რომელიც პაციენტის, დაზღვეულის უფლებებს, კერძო სადაზღვევო კომპანიასა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დავებს არეგულირებს.

ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაზე არსებული მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო ლებანიძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სფეროში დავა ძალიან კომპლექსურია; ის შეიძლება შეიცავდეს სამედიცინო, იურიდიულ, ასევე ფინანსურ საკითხებს და განხილვის პროცესი იურისტის, ფინანსისტის და ექიმის მონაწილეობით მიმდინარეობს. მედიაციის სამსახურს სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია გააჩნია - პაციენტის უფლებების დაცვა, დაზღვეულის უფლებების დაცვა და 2 იურიდიულ პირს შორის, კერძო სადაზღვევო კომპანიასა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დავების რეგულირება, ურთიერთობების მოწესრიგება.

_ სამედიცინო მედიაციის სამსახური 2012 წლის 1 ივნისს შეიქმნა, იმ ფორმით, რა ფორმითაც ამჟამად ფუნქციონირებს. თუმცა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჯანდაცვის სისტემაში მედიაციის ფუნქციის მატარებელი ორგანო დაახლოებით 4-წლიან ისტორიას ითვლის. მედიაციის სამსახურს საზოგადოება იცნობს, როგორც ჯანდაცვის ომბუდსმენს. რადგანაც იზრდებოდა დაზღვეულთა რიცხვი არა მხოლოდ კორპორატიული, არამედ სახელმწიფო პროგრამების ნაწილში. ამიტომ, სახელმწიფომ მიზანშეწონილად ჩათვალა გარკვეულწილად მარეგულირებლის - დავების განმხილველი ორგანოს ჩამოყალიბება.

_ კერძო სადაზღვევო კომპანიას _ "არქიმედე გლობალ ჯორჯია" და სამედიცინო კლინიკებს შორის მიმდინარეობს დავა. შესაძლებელია თუ არა კონკრეტული საქმე მედიაციის სამსახურის გვერდის ავლით მოხვდეს სასამართლოში?

_ კანონმა გარკვეულწილად დააწესა შეზღუდვები, თუ რა არის ამ დავებში ჩვენი უფლებამოსილება. კანონმდებლობამ კალენდარული ციკლიც კი დაადგინა: 2012 წლის 1 მარტამდე წარმოშობილი ნებისმიერი დავა არ არის მედიაციის სამსახურის უშუალო უფლებამოსილება დავის განხილვის ნაწილში. ხოლო, 1 მარტის შემდეგ წარმოშობილი დავები: პაციენტსა და სადაზღვევო კომპანიას შორის, პაციენტსა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის, სამედიცინო დაწესებულებას და სადაზღვევო კომპანიას შორის, არის სამედიცინო "მედიაციის სამსახურის" განხილვის საგანი. კანონმდებელმა მედიაციის სამსახურს განუსაზღვრა კიდევ უფლებამოსილება - სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში, 1 მარტის შემდეგ წარმოშობილი ყველა ასეთი ტიპის დავა, არის მედიაციის სამსახურის კომპეტენცია.

არის შემთხვევები, როდესაც დავა წარმოიშობა კერძო სადაზღვევო კონტრაქტებით დაზღვეულ ფიზიკურ პირებსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის. ან არის ისეთი დავა, რომელიც უკავშირდება კერძო, ინდივიადუალური კონტრაქტით დაზღვეულ ფიზიკურ პირს. ამ ნაწილში ფიზიკური და იურიდიული პირი უფლებამოსილია მიმართოს ან სასამართლოს ან მედიაციის სამსახურს.

_ სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი ბი-სი-აი", რომელიც ქართულ ბაზარზე ფაქტობრივად მონოპოლისტია და... (კითხვის დასმა არ დაგვასრულებინა. ავტ)

_ რატომ, მონოპოლისტი?! დღეს საქართველოში თუ სწორად მახსოვს, 8 სადაზღვევო კომპანიას გააჩნია ჯანმრთელობის დაზღვევის ლიცენზია...

_ "ალდაგი ბი-სი-აი" 2012 წლის 26 სექტემბერს "თეთრ სიაში" მოხვდა. ამ სიაში მოხვედრა პრივილეგიას ნიშნავს ანუ კომპანიას შეუძლია ყოველგვარი კონკურენციის გარეშე მიიღოს მონაწილეობა ტენდერებში.

_ არ ვიცი, ამის შესახებ პირველად გავიგე თქვენგან.

_ განიხილავს თუ არა ჯანდაცვის ომბუდსმენი დამსაქმებელ სამედიცინო დაწესებულებასა და დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალს შორის წარმოშობილ დავას?

_ არა, ჩვენ ასეთი ტიპის დავას არ განვიხილავთ. ცალსახად, დამქირავებელსა და დასაქმებულს შორის წარმოშობილი შრომითი დავები, თუნდაც ეს იყოს ჯანდაცვის სექტორში წარმოშობილი, ეს არ არის სამედიცინო მედიაციის სამსახურის კომპეტენციის სფერო.

_ ამ ტიპის დავაში სამედიცინო პრესონალზე, ექიმების უფლებებზეა საუბარი.

_ გეთანხმებით, ეს არის ექიმების უფლებები, სამედიცინო პერსონალის უფლებები, რომელიც არ არის მედიაციის სამსახურის კომპეტენციის სფერო.

_ რატომ არ იყო ჩადებული ჯანდაცვის ომბუდსმენის სისტემაში ექიმების უფლებების დაცვა? მით უმეტეს, მედიაციის სამსახური ჯანმრთელობის, შრომის და სოციალური დამხმარების სამინისტროს ბაზაზე გაიხსნა...

_ ექიმის უფლებების დაცვა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია. რატომ არ არის, ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გეტყვით მარტივი მიზეზის გამო: როდესაც შეიქმნა ეს სამსახური და კონცეფცია იხილებოდა, მე არ ვიყავი პროცესის მონაწილე. ამ პოზიციაზე დავინიშნე კონკურსის პირობებით. ამიტომ, ვერ გეტყვით რატომ არ მოხდა ამ ფუნქციის ინტეგრაცია ამ სამსახურში; გარკვეულწილად, შემიძლია მხოლოდ ჩემი მოსაზრება მოგაწოდოთ.

_ ვის უნდა მიმართოს ექიმმა, როდესაც მისი უფლება ილახება?

_ სავარაუდოდ, ჯანდაცვის სამინისტროს. მაგრამ, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ამ შემთხვევაში კანონმორჩილი ვართ და ვერ შევეჭიდებით იმ საქმეს, რომლის განხილვის კომპეტენცია კანონმა არ მოგვცა.

იმ შემთხვევაში, თუ დავა სახელფასო დავალიანებებთან დაკავშირებითაა, კერძო სამართლის ნაწილს შეადგენს და თავიანთი უფლების დასაცავად, ექიმებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს. თუ დავა წარმოშობილია დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ეს რეგულირდება შრომითი კანონმდებლობით. რაც შეეხება შრომითი ურთიერთობების ნაწილს, რამდენად ეწინააღმდეგება შრომითი ხელშეკრულება კანონს, რამდენად არის მათი უფლებები დარღვეული, შეიძლება მათ მიმართონ შესაბამის პროფკავშირებს და ამ მიმართულებებითაც შეიძლება დაიცვან საკუთარი უფლებები.

_ როდესაც სამინისტრო უშუალოდ იღებს პასუხისმგებლობას შრომითი საკითხების მოგვარებაზე...

_ მოდით, შრომითი საკითხი გვერდზე გადავდოთ. ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში; არც ჩემი თავი მინდა ჩავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში და არც ის მინდა, თქვენ არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ სამედიცინო პერსონალსა და დამქირავებელს შორის ასეთი დავის განხილვა არ არის სამედიცინო მედიაციის სამსახურის კომპეტენცია.

_ ბოლო პერიოდში რამდენი დავა განიხილა სამედიცინო მედიაციის სამსახურმა და რა შედეგი დადგა?

_ ჩვენთან დავის განხილვის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ორი პროცესია: I. როდესაც პაციენტის ან დაზღვეულის უფლების ნაწილში მედიაციის სამსახური იღებს განცხადებას, ამის შემდეგ ვიწყებთ განხილვის პროცედურას, ვსწავლობთ და ვიკვლევთ ინფორმაციას დეტალურად სადაზღვევო კომპანიიდან და სამედიცინო დაწესებულებიდან. თუ მოკვლევის შედეგად დადგინდა ფაქტი, რომ დაზღვეულის, ან პაციენტის უფლება დაირღვა, ვერ მიიღო სამედიცინო პოლისით განსაზღვრული მომსახურება, ამ შემთხვევაში, სამედიცინო მედიაციის სამსახური აიდენტიფიცირებს დარღვევას. II. ოფიციალური განცხადების გარეშე, ფიზიკური პირი სატელეფონო კავშირით მომართავს სამინისტროს "ცხელ ხაზზე". ყველა სატელეფონო მომართვაზე მედიაციის სამსახური ახორციელებს უკუკავშირს მოქალაქესთან. ასეთი კომუნიკაციის შედეგად, ჩვენ ვუგვარებთ პრობლემას დაზღვეულს. იმ შემთხვევაში, თუ სადაზღვევო კომპანიამ ან სამედიცინო დაწესებულებამ დაარღვია დაზღვეულის უფლება, მედიაციის სამსახური აიდენტიფიცირებს ამ ფაქტს, როგორც დარღვევას. ასევე, თუ ფიზიკური პირის უფლება დაირღვა და მას მიადგა ქონებრივი ზიანი, მას შეუძლია პროცესი გააგრძელოს მედიაციის სამსახურში ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. ფიზიკურ პირებს ვემსახურებით ყოველგვარი საფასურის გარეშე. მედიაციის სამსახური მთელ ამ პროცესს ახორციელებს ადმინისტრაციული წარმოების და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად. ჩვენი განხილვის პრინციპი არის არა მხოლოდ ადმინისტრაციული წარმოება, არამედ, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით სასარჩელო წარმოება, რაც ანალოგიურია სასამართლოში ქონებრივი დავის განხილვის პირობებისა.

_ კომპანიებს შორის დავას რა მექანიზმით ახორციელებთ?

_ კომპანიებს შორის დავა სასარჩელო პროცესში ხვდება. აქ ფინანსურ დავაზეა საუბარი. კლინიკას შემოაქვს სარჩელი. მედიაციის სამსახური არბიტრის როლს თამაშობს. ცდილობს მხარეების მორიგებას. თუ პროცესი მორიგებით არ დასრულდა, იღებს გადაწყვეტილებას ან რეკომენდაციას. სასარჩელო წარმოების დროს, დავა განიხილება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის პრინციპების დაცვით, რაც სასამართლო პრინციპების ანალოგიურია.
 ახალი ამბები
  • მონადირეთა ჯგუფი "ძამა" სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად აქციებს მართავს სულ ცოტა ხანია, რაც სოციალურ ქსელში მონადირეთა ჯგუფი _ "ძამა" გამოჩნდა. ჯგუფი ლიცენზირებულ მონადირეებს აერთიანებს. ისინი დაკავებული არიან ბუნებიდან იმ მტაცებელი ცხოველების ამოღებით, რომლებიც დიდ ზიანს აყენებენ მოსახლეობას. ჯგუფში გაერთიანებულმა მონადირეებმა მიზნად დაისახეს სოციალურად შეჭირვებული ადამიანების დახმარება. ისინი უკვე დაეხმარნენ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში მცხოვრებ ჯიმშერაძეების სამშვილიან ოჯახს. 28 ივლისს მონადირეები სოფელ ერკეთში მცხოვრებ ჯინჭარაძეებს ესტუმრებიან. ჯგუფი ქველმოქმედებას მომდევნო თვეებშიც გააგრძელებს. _ ჩვენი მიზანი, მავნებელი მტაცებლის ბუნებიდან ამოღებასთან ერთად, ქველმოქმედებაცაა. ჯერჯერობით, ამას მხოლოდ ჩვენი მცირერიცხოვანი ჯგუფი აკეთებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოება შემოგვიერთდება და ერთად ვაკეთებთ სიკეთეს, _ ამბობენ მონადირეთა ჯგუფის ადმინისტრატორები: ვახო სიხარულიძე და გაგა ყაჭეიშვილი. დაინტერესებული პირები ჯგუფის წევრებს შეუძლია დაუკავშირდნენ ფეისბუქგვერდზე _ მონადირეთა ჯგუფი "ძამა" ან დარეკონ ტელეფონის ნომერზე: (577) 957048.   ... ...
  • ხანძარი ოზურგეთშიოზურგეთში, ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე მელუების საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ოჯახის უფროსი ვახტანგ მლუა ამ დროს სახლში არ იმყოფებოდა და სამაშველო ბრიგადა მეგობარმა გამოიძახა. როგორც სამაშველო სამსახურის უფროსმა, პაატა ლომთაძემ "გურია ნიუსთან" განაცხადა, ამ დროისთვის ხანძარი ... ...
  • IRI-ის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს"საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის" (IRI) კვლევების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს. კითხვაზე: როგორ შეაფასებდით პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საპენსიო რეფორმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ უფრო მეტად კეთილგანწყობილია. აღნიშნული რეფორმა ნაწილობრივ მოსწონს 23%-ს, ნაწილობრივ არ მოსწონს 11%-ს. პარლამენტის მიერ ინიცირებული საპენსიო რეფორმის გატარებას არ ეთანხმება გამოკითხულთა 18%, არ იცის ან პასუხი არ აქვს გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანების 12%-ს. კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით 2019 წლის 20 მაისი - 11 ივნისის შუალედში ... ...
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...