„ახალგაზრდა ადვოკატები“ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აუდიტორულ შემოწმებას მოითხოვს

საზოგადოება

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აუდიტორულ შემოწმებას მოითხოვს

13 აპრ. 2017, 16:35:26

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 2014-2016 წლებში დასაქმებული პირების მიმართ გაცემული ხელფასები, პრემიები და დანამატები, კვლევითი საქმიანობა და ეფექტური მმართველობის საკითხები შეისწავლეს.

 „ახალგაზრდა ადვოკატების“ იურისტის, არჩილ ნადირაძის განცხადებით, 2014, 2015 და 2016 წლებში სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში შრომითი ანაზღაურების მაჩვენებელი, ერთ-ერთი მაღალი და რეკორდულია. მონიტორინგის თანახმად:

  • 2014 წელს, შრომითი ანაზღაურებისთვის გაცემულ იქნა 869,118,23 ლარი, ხოლო პრემიებისა და დანამატების სახით - 322,083 ლარი;
  • 2015 წელს შრომითი ანაზღაურებისთვის ხარჯმა შეადგინა 1,617,751.65 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 233,472,50 ლარი, დანამატის სახით კი გაიცა - 16,287,160 ლარი;
  • 2016 წელს, ცენტრში შრომითმა ანაზღაურებამ შეადგინა 1,566,410,70 ლარი, დანამატის სახით გაიცა - 169,441,50, პრემიის სახით კი - 253,245 ლარი.

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში, ყველაზე მაღალი შემოსავალი გაიცემა ცენტრის დირექტორის მიმართ. 2014-2016 წლებში, დირექტორის შრომითმა ანაზღაურებამ შეადგინა - 99,180 ლარი, ხელფასზე დანამატმა - 44,487,22 ლარი, პრემიამ კი - 27,550, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ცენტრში დასაქმებული ერთი თანამდებობის პირის მიმართ გაცემული 141,694,77 ლარია. ამასთან, შთამბეჭდავია სხვადასხვა სფეროში, დირექტორის მოადგილეების, მრჩევლების, თანაშემწეების, დეპარტამენტის უფროსებისა და მისი მოადგილეების სახელფასო ანაზღაურება, პრემიები და დანამატები. 

 ორგანიზაციის ცალკე ყურადღებას იმსახურებს ცენტრში შტატგარეშე მომუშავეთა საკითხი. 2014 წელს, მათი რაოდენობა, 11-დან 65-მდე გაიზარა. შრომითი ანაზღაურების სახით, 2014 წელს, შტატგარეშე მოსამსახურეების მიმართ გაიცა, სულ 56,502,25, ხოლო პრემიების სახით, სულ 44,552,50 ლარი. 2015 წელს, შტატგარეშე მომსახურეთა რაოდენობამ შეადგინა 71 პირი. მათ მიმართ, 2015 წლის მანძილზე, სულ შრომითი ანაზღაურების სახით, გაიცა 457,773,70 ლარი, ხოლო პრემიის სახით გაიცა 55,863,75 ლარი. რაც შეეხება 2016 წლის მონაცემს, ცენტრის შტატგარეშე მოსამსახურე შეადგინა 63 პირი. მათ მიმართ, 2016 წელს, შრომითი ანაზღაურების სახით გაიცა, სულ 680,432,54 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 59,803,50 ლარი.

 „ახალგაზრდა ადვოკატები“ აღნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2014 წელს დაფინანსდა – 3,104,991 ლარით, 2015 წელს – 8,278,191,36 ლარით, ხოლო 2016 წელს 9,338,454,59 ლარით. ამასთან, 2015-2016 წლებში, გრანტის სახით მიღებულმა თანხამ შეადგინა 112,400 ლარი.

 ორგანიზაციამ, აგრეთვე შეისწავლა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საქმიანობის ის ნაწილი, რომელიც ეხება პროფილურ დარგში დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას. ამ თვალსაზრისით, ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საქმიანობა, დამაკმაყოფილებლად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან ცენტრის მხრიდან არაერთი რეკომენდაცია და საქმიანი წინადადება იქნა შეთავაზებული საქართველოს მთავრობის სამინისტროების მიმართ და ბევრი მათგანის გაზიარებაც მნიშვნელოვანი შედეგის წინაპირობად მიგვაჩნია. ამასთან, მისასალმებელია ცენტრის ჩართულობა ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების საერთაშორისო ბაზარზე პოპულარიზაციისა და წარმოჩენის კამპანიებში, თუმცა ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ცენტრის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებისთვის, აუცილებელია სწორად შეფასდეს ადამიანური რესურსის გამოყენება და ბიუჯეტით მიღებული თანხის ხარჯთეფექტურობის საკითხიც.

მონიტორინგის პროცესში არსებობს მაღალი დასაბუთება და ვარაუდი იმის შესახებ, რომ  სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საშტატო და შტატგარეშე დასაქმებული პირების რეალური უფლებამოსილებისა და ცენტრის საქმიანობაში მონაწილეობის საჭიროება არ დგას. ამასთან, ცენტრის მხრიდან დასაბუთებული არ არის, რა ლეგიტიმურ მიზანს ემსახურება შტატგარეშე დასაქმებულთა რიცხოვნობა, რამდენად საჭიროა იდენტურ პოზიცებზე ერთი და იგივე თანამდებობრივი სტატუსის მქონე პირთა დასაქმება, რამდენად აქვთ დასაქმებულებს რეალური უფლებამოსილება.

მნიშვნელოვანია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ცენტრის სამომავლო პოზიციის გაცნობა საზოგადოებისთვის, ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაც, რომელიც გამორიცხავს ვარაუდებს დასაქმებულთა პარტიული კუთვნილებისა თუ შესაძლო ნეპოტიზმის თაობაზე. 

ცნობისთვის: „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრს მონიტორინგის ფარგლებში 2017 წლის იანვარში მიმართეს. ცენტრმა ყველა მოთხოვნილ ინფორმაციაზე ჯეროვანი პასუხი გასცა.
 ახალი ამბები
  • რიონში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს4 დღიანი სამძებრო სამუშაოების შედეგად მაშველებმა, მდინარე რიონში, 72 წლის როლანდ თვალაბეიშვილის ცხედარი იპოვეს. მამაკაცი რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარდა და ახლობლებმა მისი ტანსაცმელი რიონის ნაპირზე აღმოაჩინეს. სამძებრო სამუშაოებში აქტიურად იყვნენ ჩართული სამტრედიისა და ქუთაისის სამაშველო ... ...
  • ქართველი ფოლკლორისტი, მომღერალი, ლოტბარი - დღეს ფილიმონ ქორიძის დაბადების დღეადღეს ქართველი ფოლკლორისტის, მომღერალის, ლოტბარის, ქართული საოპერო ხელოვნების ერთ-ერთი ფუძემდებელის, პირველი ქართველი პროფესიონალი მომღერალის (ბანი), ქართული სახალხო გუნდების ორგანიზატორის და ლოტბარის ფილიმონ ქორიძის დაბადების დღეა. იგი პირველი ქართველი მუსიკოსი იყო, ვინც ქართული მრავალხმიანობა ნოტებზე გადაიტანა. ფილიმონ ქორიძეს დიდი ღვაწლი მიუძღვის შუა საუკუნეების ქართული საგალობლების თავმოყრაში, ჩაწერასა და გავრცელებაში. XIX საუკუნეში რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და არაკანონიკური საეგზარქოსო-საეკლესიო მმართველობა ებრძოდნენ ქართულ გალობასა და სიმღერას, ეროვნულ მუსიკალურ ენა-აზროვნებას. ქართული გალობა, რომელიც შუა საუკუნეების უნიკალური პოლიფონიური ტრადიციაა, განადგურების რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. გალობა, ქართულ ენასთან ერთად, იდევნებოდა ლიტურგიიდან, ეკლესიებიდან, სასწავლებლებიდან. გალობის მცოდნე ძალიან ცოტაღა იყო საქართველოში - ძირითადად მოხუცი მგალობლები. ფილიმონ ქორიძემ უარყო წარმატებული საოპერო კარიერა, უარი სთქვა მატერიალურ კეთილდღეობაზე და ცხოვრება შესწირა ქართული გალობის გადარჩენას. ქორიძესთან მელქისედეკ ნაკაშიძის მეთაურობით მივიდნენ ცნობილი ქართველი მგალობლები და ჰკითხეს, შესაძლებელი იყო თუ არა ქართული საგალობლების ნოტებზე გადაღება? ქორიძისგან რომ დადებითი პასუხი მიიღეს, გაუკვირდათ და ეჭვის თვალით შეხედეს მას. ქორიძემ მგალობლები მეორე დღეს დაიბარა, უგალობა და ფორტეპიანოზე მოასმენინა. მგალობლები დარწმუნდნენ რომ გალობის ნოტებზე გადატანა შესაძლებელი იყო. ფილიმონის ვაჟის, მიხეილ ქორელის მოგონებების თანახმად ფილიმონს ხშირად იწვევდნენ სუფრებზე, სადაც ის სხვადასხვა სიმღერებს ისმენდა. ქორიძე ამბობდა, რომ ზოგიერთ სიმღერას ვერ ცნობდა, რადგან მათ ადრე სხვანაირად ამბობდნენ, ახლა კი ელფერი შეცვლიაო. სწორედ ამიტომ გაუჩნდა ქორიძეს სურვილი, ნოტებზე ჩაეწერა ძველი გალობის კილოები. 1882 წელს მელქისედეკ ნაკაშიძემ და ნესტორ კონტრიძემ ფილიმონ ქორიძესთან ერთად დაიწყეს ქართული საგალობლების გურული კილოს ნოტებზე გადატანა. საქმე იდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ქორიძემ საოპერო კარიერა მიატოვა და აღარც უცხოეთში წასულა. აკაკი წერეთლისაგან და მელიტონ ბალანჩივაძისგან ის საგალობლების ზემო იმერულ კილოს იწერდა. 1883 წელს ფილიმონმა დაასრულა იოანე ოქროპირის წირვის წესის ჩაწერა. 1884 წლისთვის უკვე არსებობდა სასტამბოდ გამზადებული ხელნაწერი. ეგზარქოს პავლეს მიერ გალობის აღმდგენი კომიტეტის მუშაობის ჩაშლამ შეუძლებელი გახადა ნოტებზე გადატანილი საგალობლების დაბეჭდვა თბილისში. მალე ქორიძე ინახულა ჟურნალ „მწყემსის“ რედაქტორმა დავით ღამბაშიძემ, რომელმაც აცნობა ქორიძეს, რომ იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი დაინტერესებული იყო ქართული საგალობლების ნოტებზე ჩაწერითა და გამოცემით. 1884 წლის ნოემერბში გაიმართა იმერეთის სამღვდელობის კრება, რომელმაც აირჩია სპეციალური კომიტეტი. კომიტეტმა 1885 წელს კონტრაქტი გაუფორმა ფილიმონ ქორიძეს. მას გურიასა და იმერეთში ცნობილ მგლობელთაგან 400 საგალობელი უნდა ჩაეწერა. ქორიძემ ნოტებზე გადაიღო ბასილი დიდისა, იოანე ოქროპირის წირვის და სხვა საგალობლები. საგალობლებს ის დიმიტრი ჭალაგანიძისგან, რაჟდენ ხუნდაძისგან და სხვათაგან იწერდა. 1887 წელს ქორიძემ ეპისკოპოს გაბრიელს 400 საგალობლისგან შემდგარი კრებული ჩააბარა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ქორიძე ქუთაისში დარჩა და საეკლესიო საგალობლების ჩაწერა განაგრძო, ხელმძღვანელობდა სასულიერო სასწავლებლის გუნდს. 1889 წელს ქორიძის მეორე მეუღლე გარდაიცვალა. მცირეწლოვანი ქალიშვილი ვალენტინა მან კიევში, მეუღლის ოჯახში გაგზავნა, ვაჟი მიხეილი კი გიმნაზიის პანსიონში სახელმწიფოს ხარჯზე ცხოვრობდა. 1890 წელს მეგობრების რჩევით ქორიძე თბილისში დაბრუნდა. 1893 წელს ქორიძე მაქსიმე შარაძის, არისტო ქუთათელაძისა და ექვთიმე თაყაიშვილის ინიციატივით ოზურგეთში გაემგზავრა საგალობლების ჩასაწერად. მათვე შუძინეს ფისჰარმონია. ოზურგეთში ის 16 ივნისს გაემგზავრა: „დღეს, ამ თვის 16, მიემგზავრება ბატონი ფილიმონ ქორიძე ქ. ოზურგეთს. მაშასადამე, ხვალ ორი მამულიშვილი, ბატონი ფილიმონ ქორიძე, რომელსაც ფოტოგრაფსავით სისწორით გადააქვს ჩვენი გალობა, და ბატონი ანტონ დუმბაძე, რომელიც სრული და შეუდარებელი მგალობელია მთელს საქართველოში, ერთად შეიყრებიან“ გარდაიცვალა 1911 წელს ბახმაროში. დაკრძალეს ოზურგეთის ბაღში, სადაც იდგა ეკლესია. ამჟამად საფლავი დაკარგულია. მისი ხელნაწერები დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მისი მოსწავლე იყო ქართული საეკლესიო საგალობლების მოამაგე, და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ექვთიმე აღმსარებელი (ერისკაცობაში — ესტატე კერესელიძე). სწორედ წმიდა ექვთიმემ გადაარჩინა ქორიძის ხელნაწერები, გადაწერა ისინი, სისტემატიზაციაში მოიყვანა და გაამდიდრა კიდეც ახალი მასალით. 1990 წლის 21 მაისს ოზურგეთში დაიდგა მისი ბიუსტი (მოქანდაკე ირაკლი რევაზიშვილი, არქიტექტორი გულღია სალუქვაძე). ეკლესიისა და სამშობლოს წინაშე გაწეული ღვაწლისა და თავდადებისათვის, საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდმა, 2011 წლის 20 დეკემბერს შერაცხა წმინდანთა დასში, წოდებით: წმიდა ფილიმონ მგალობელი, ერისათვის თავდადებული. წყარო: ... ...
  • აჭარაში კორონავირუსი თურქეთის მოქალაქეს დაუდასტურდააჭარაში კორონავირუსი თურქეთის მოქალაქეს დაუდასტურდა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 50 წლის კაცი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. ვირუსისთვის დამახასიათებელი ჩივილებით ის ბათუმის „ცხელების ცენტრში" მოათავსეს, სადაც კორონავირუსი დაუდგინდა. უწყების ცნობით, ცხელების ცენტრიდან კაცს საკუთარი სურვილით თურქეთში გადაიყვანენ, სადაც მკურნალობას განაგრძობს. აჭარაში, კორონავირუსის დიაგნოზით 7 პაციენტი მკურნალობს, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. საქართველოში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 6 ... ...
  • ბებო კახეთიდან, რომელიც ლანჩხუთის ქუჩებში შემწეობას ითხოვდა, უპოვართა სახლში გარდაიცვალამოხუცი ქალბატონი, რომელიც წარმოშობით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჩხაანიდან იყო და წლების განმავლობაში ლანჩხუთის ქუჩებში მოწყალებას ითხოვდა, უპოვართა სახლში გარდაიცვალა. ეთერ ნატროშვილის ოჯახი ლანჩხუთში კახეთიდან რამდენიმე წლის წინ ჩამოვიდა შვილთან და მეუღლესთან ერთად. მეუღლე ორიოდ წლის წინ გარდაიცვალა და ლანჩხუთშია დაკრძალული. მოხუცი ქალბატონი შვილთან ერთად ზამთრის ცივ დღეებში, თოვლსა თუ წვიმაში, წლების განმავლობაში ქუჩაში იდგა მოწყალების მისაღებად და თავს სხვადასხვა ნაგებობებსა და მიტოვებულ ავტობუსს აფარებდა. ლანჩხუთის მერიამ მას არაერთხელ შესთავაზა ქირავნობის პროგრამა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ სახლებში, გარკვეულ მიზეზთა გამო, დიდხანს არ ჩერდებოდა. სამიოდ თვის წინ კი, პრობლემა ნაწილობრივ იმით მოგვარდა, რომ მოხუცი ქალბატონი საგარეჯოს უპოვართა სახლში გადაიყვანეს. სამწუხაროდ, რამდენიმე დღის წინ, იგი გარდაიცვალა, ლანჩხუთში ჩამოასვენეს და მეუღლის გვერდით ე.წ. "ატეკის სასაფლაოზე" ... ...
  • სპეცოპერაცია ზუგდიდში _ დაკავებულია ბიზნესმენის შვილიზუგდიდში, დადიანის ქუჩაზე, სპეცოპერაციიყო. სამართალდამცავები დაკავებული მოქალაქის ავტომანქანას ჩხრეკენ. არსებული ინფორმაციით, დაკავებული ბიზნესმენ დათო შენგელიას შვილია. შს სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს მოგვიანებით ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...