"გრიგოლეთის საკურორტო ზოლი დაფიქსირდეს, როგორც სამედიცინო მნიშვნელობის"

საზოგადოება

"გრიგოლეთის საკურორტო ზოლი დაფიქსირდეს, როგორც სამედიცინო მნიშვნელობის"

2019 მარ 14 13:43:47

არის თუ არა ანომალური თვისებების მქონე გრიგოლეთის საზღვაო სანაპირო ზოლი, ამის კვლევა, თავის დროზე, პროექტით _ "გურიის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალის ზრდა გრიგოლეთის პლაჟის ქვიშის ანომალური მაგნიტური რუკის ფორმირების საფუძვლების" ფარგლებში დაიწყო. პროექტის ორგანიზატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი და საქართველოს სასოფლო დარბაზი გახლდათ, ხოლო დონორ ორგანიზაციად ნორვეგიის მთავრობა მოგვევლინა.

კვლევა ითვალისწინებდა გრიგოლეთის ზღვისპირა ორკილომეტრიანი სანაპირო ზოლის მაგნიტური ველის და ქვიშის მაგნიტური შემთვისებლობის გამოკვლევას სამ პარალელურ პროფილზე და ქვიშის სინჯების აღებას ლითოლოგიური და მინერალოგიური ანალიზის ჩასატარებლად.

საკვლევი ტერიტორიის მაგნიტური ველი შეისწავლეს თანამედროვე მაღალი სიზუსტის ციფრული, პროტონული მაგნიტომეტრით G856-AX, რომელიც აფიქსირებს დედამიწის მაგნიტური ველის სრულ მდგენელ T-ს მნიშვნელობებს ერთი ნანოტესლის სიზუსტით. ტერიტორიის სხვადასხვა უბანზე აიღეს ქვიშის ნიმუშები ლითოლოგიური და მინერალოგიური კვლევების ჩასატარებლად.

ველზე მოპოვებული ინფორმაცია ტერიტორიის მაგნიტური ველის შესახებ შესწორებული იქნა დუშეთის მაგნიტური ობსერვატორიის მონაცემებითა და მსოფლიოს ნორმალური მაგნიტური ველის რუკის მიხედვით, რითაც გახდა შესაძლებელი გრიგოლეთის სანაპირო ზოლის ნორმალური და ანომალური ველების ინტენსივობის დადგენა.

პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის და სასოფლო დარბაზის ხელმძღვანელის, ამირან გიგინეიშვილის ინფორმაციით, აღნიშნულ საკვლევ სამუშაოებს აწარმოებდნენ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი რ. გოგუა, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ჯ. ქირია, აკადემიური დოქტორი ნ. ღლონტი და აკადემიური დოქტორი, პროფესორი შ. თავართქილაძე.

როგორც პროფესორი შუქრი თავართქილაძე ამბობს, გრიგოლეთში ჩატარებული კვლევის შედეგებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. მისი თქმით, აღმოჩნდა, რომ გრიგოლეთის პლაჟის მაგნიტური ანომალია არაფრით ჩამოუვარდება აქამდე ცნობილ მაგნეტიტის სანაპირო ზოლს. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში, აღემატება კიდეც:

"აღმოჩნდა, რომ ანომალური ველის მინიმალური მაჩვენებელი 250 ნანოტესლას შეადგენდა, ხოლო მაქსიმალური _ 615 ნანოტესლას. ეს მაშინ, როცა მაგნიტოთერაპიის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ითვლება, რომ თუ ანომალური ველი აჭარბებს 120 ნანოტესლას, იგი იძლევა შესაძლებლობას, ვუმკურნალოთ ადამიანების გულსისხლძარღვთა და საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მრავალ დაავადებას მედიკამენტოზური ჩარევების გარეშე. ჰოდა, გრიგოლეთის ანომალური მაგნიტური ველის ინტენსივობა ვინაიდან 400-500 ნანოტესლის ფარგლებშია, ის სამ-ოთხჯერ აღემატება მინიმალურ სამკურნალო ზღვარს, რაც ამ კვლევის მთავარი მნიშვნელოვანი შედეგია", _ ამბობს პროფესორი, რომლის ინფორმაციითაც, კვლევის შედეგად მოხდა, ასევე, გრიგოლეთის ზღვისპირა ზოლში გავრცელებული ქვიშების მინერალოგიური შემადგენლობის ლაბორატორიული გამოკვლევა:

"ქვიშის ნიმუშების გამოკვლევით დადგინდა, რომ ქვიშაში ძირითადი ფერომაგნიტური მინერალებია მაგნეტიტი და ტიტანომაგნეტიტი. მაგნეტიტის შემცველობა ქვიშაში გამოკვლეულ ფართზე მერყეობს 4-დან 8%-მდე. მისი მარცვლების ზომები კი იცვლება 0,1-დან 0,8მმ-დე. ქვიშაში ტიტანომაგნეტიტის შემცველობა შედარებით ნაკლებია და იცვლება 1-დან 3%-მდე. მარცვლების ზომები კი მერყეობს 0,12-დან 1მმ-დე.

აღსანიშნავია, რომ ფერომაგნიტური მინერალების საერთო რაოდენობა გამოკვლეული ტერიტორიის ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით იზრდება 6-დან 11%-მდე, რაც ამყარებს მოსაზრებას შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მაგნიტური ქვიშის გენეზისში მდინარე სუფსის მთავარ როლზე".

აღნიშნულიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, ფაქტია, რომ სწორედ მდინარე სუფსა წარმოადგენს მაგნიტური ქვიშის მთავარ შემომტან საშუალებას. სპეციალისტთა თქმით, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ამ მდინარის ხეობის დაცვა და შეწყდეს იქიდან ყოველნაირი საკარიერო სამუშაოების წარმოება. მდინარე სუფსის კალაპოტის ეკოლოგიური მნიშვნელობა, გაცილებით აქტუალური გახდა ამ კვლევის შემდგომ და ამას დაფიქრება სჭირდება უსათუოდ.

გარდა ზემოთ თქმულისა, ქვიშის ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგად აგრეთვე დადგინდა, რომ ქვიშაში მნიშვნელოვანი რაოდენობითაა პარამაგნიტური მინერალები პიროქსენი და ამფიბოლი, რომელთა პროცენტული შემცველობა ქვიშაში მერყეობს, შესაბამისად 12-15%-დან 15— 23%-ს შორის. ქვიშაში აღმოჩენილია აგრეთვე ვულკანოგენური ქანების (ბაზალტი, ანდეზიტი, დიაბაზი) ნატეხები, რომელთა ზომები, შესაბამისად, მერყეობს 0,1-დან 1,2მმ-ის ფარგლებში.

აღსანიშნავია, რომ გრიგოლეთის ზღვისპირა ზოლის მაგნიტომეტრულმა გამოკვლევებმა ნათლად აჩვენა ტერიტორიის მაგნიტურობის რთული სურათი, რაც გამოწვეულია ტერიტორიაზე და მის სიახლოვეს არსებული რკინის შემცველი საგნებით, როგორებიცაა: სხვადასხვა დიამეტრის რკინის მილები, რკინის ბადეები, რკინაბეტონის კედლები და სხვა. ეს საგნები ერთობლიობაში საკუთარი მაგნიტური ველით ემატება ტერიტორიის ბუნებრივ მაგნიტურ ველს და აძნელებს ტერიტორიის დამახასიათებელი ბუნებრივი ანომალური მაგნიტური ველის დადგენას. ეს, ძირითადად, იმ მონაკვეთზე შეინიშნებოდა, სადაც სასტუმროები და სხვა შენობებია განთავსებული.

რაც შეეხება კვლევის საბოლოო დასკვნას, მასში ვკითხულობთ: "გრიგოლეთის ზღვისპირა ზოლის გეომაგნიტურმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ტერიტორიის ანომალური მაგნიტური ველის ფორმირებაში მონაწილეობას იღებს სამი წყარო, ესენია (რეალური) მაგნიტური ქვიშა, ტერიტორიაზე არსებული რკინის შემცველი საგნები და (სავარაუდოდ) ვულკანოგენური სხეულის აპოფიზები. ეს გარემოება აძნელებს ტერიტორიის ბუნებრივი ანომალური მაგნიტური ველის დადგენას. თუმცა, სამივე პროფილის დასაწყისსა და ბოლოში ანომალური მაგნიტური ველის ცვლილების ფარგლები საკმაოდ ვიწროა. ამიტომ, დიდი ალბათობით, მიგვაჩნია, რომ გამოკვლეული ტერიტორიის ანომალური მაგნიტური ველის ინტენსივობა 400-500 ნანოტესლის ფარგლებშია.

ტერიტორიის კაპპამეტრიულმა გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ტერიტორიაზე გამოიყოფა ანომალიები, სადაც მაგნიტური შემთვისებლობა, საშუალოდ (10-50)•10-3 ერთეულის ფარგლებში იცვლება. რაც ნიშნავს, რომ მაგნიტური შემთვისებლობის წყარო გარდა ქვიშისა, შეიძლება იყოს ფერომაგნიტური მინერალების შემცველი სხვა საგნებიც. გრიგოლეთის ზღვისპირა ზოლზე გავრცელებული ქვიშის მინერალოგიურმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ქვიშის ძირითადი ფერომაგნიტური მინერალებია მაგნეტიტი და ტიტანომაგნეტიტი. მაგნეტიტის შემცველობა ქვიშაში მერყეობს 4-დან 8%-მდე. მისი მარცვლების ზომებია 0,1-0,8მმ. ტიტანომაგნეტიტის შემცველობა შედარებით ნაკლებია და იცვლება 1-3%-ის ფარგლებში, მარცვლების ზომები კი მერყეობს 0,12-1მმ-ის საზღვრებში. აღსანიშნავია, რომ ფერომაგნიტური მინეტალების ჯამური რაოდენობა გამოკვლეული ტერიტორიის ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით იზრდება 6-დან 11%-მდე, რაც ამყარებს მოსაზრებას შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მაგნიტური ქვიშის გენეზისში მდ. სუფსის მთავარ როლზე".

ცხადია, რომ კვლევა აუცილებელი იყო და საკმაოდ კარგი შედეგების მომტანიც. მთავარია, რა უნდა მოხდეს შემდგომში, რომ ეს საკურორტო ზოლი დაფიქსირდეს, როგორც სამედიცინო მნიშვნელობის და მოხდეს მისი პოპულარიზაცია.
 ახალი ამბები
  • მიხეილ ბატიაშვილი: ლადო აფხაზავა გამარჯვებულია, გამარჯვებულები ვართ ყველანი“ჩვენს ქვეყანას ჰყავს ლადო აფხაზავა და სწორედ მის გამო უდიდესი სიამაყის გრძნობა მაქვს მე და დარწმუნებული ვარ თითოეულ ქართველს. რა თქმა უნდა, ის გამარჯვებულია, გამარჯვებულები ვართ ჩვენ ყველანი, ყველა მასწავლებელი, მთელი საქართველო. დღეს ლადო მსოფლიოს 179 ქვეყნის 10 000 აპლიკანტიდან შერჩეულ 10 საუკეთესო მასწავლებელთან ერთად იდგა სცენაზე. აქ, განათლების გლობალურ ფორუმზე, საკუთარი უნიკალურობით, მსოფლიოს მან კიდევ ერთხელ გააცნო საქართველო! დიდი მადლობა მას მთელი საქართველოს სახელით, ვულოცავ კიდევ ერთხელ ამ დიდ მიღწევას, წინ კიდევ ბევრი გამარჯვებაა." _ განაცხადა განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა. დღეს, დუბაიში, განათლებისა და უნარების გლობალურ ფორუმზე „Global Teacher 2019“-ის გამარჯვებული პედაგოგი გამოვლინდა. გამარჯვებული გახდა პიტერ ტაბიჩი, მასწავლებელი კენიიდან.  2019 წლის მსოფლიოს საუკეთესო მასწავლებლის 10 ფინალისტს შორის, წელს ქართველი პედაგოგი – ლადო აფხაზავა მოხვდა. ფინალისტები 179 ქვეყნის 10 000 განაცხადიდან შეირჩნენ. ლადო აფხაზავას მხარდასაჭერად დუბაიში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი, მიხეილ ბატიაშვილი იმყოფებოდა. დაჯილდოების ცერემონიის დასრულების შემდეგ, მინისტრმა პირადად მიულოცა მას მსოფლიოს 10 საუკეთესო მასწავლებელთა შორის მოხვედრა და სამომავლო საქმიანობაში წარმატება ... ...
  • მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს მფლობელი კენიელი პედაგოგი გახდაკენიელი პედაგოგი პიტერ ტაბიჩი მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს მფლობელი გახდა. "პიტერი ასწავლის სოფელ პვანის სკოლაში, კენიის ცენტრისგან მოშორებულ ღარიბ რეგიონში, სადაც გვალვა და შიმშილობა ჩვეული მოვლენაა. პიტერის მოსწავლეების 95 პროცენტი სიღარიბეში ცხოვრობს, თითქმის ყოველი მესამე მოსწავლე ობოლია, ან მხოლოდ ერთი მშობელი ჰყავს, ბევრ მათგანს კი სახლში საჭმელი არ აქვს. ნარკოტიკების მოხმარება, არასრულწლოვანთა ფეხმძიმობა და ქორწინება, სკოლის მიტოვება ადრეულ ასაკში და თვითმკვლელობები ამ რეგიონში ხშირად ხდება. პიტერი სკოლაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ასწავლის და თავისი ყოველთვიური შემოსავლის 80 პროცენტს ღარიბების დასახმარებლად ხარჯავს. შეცვალო სკოლა, სადაც მხოლოდ ერთი კომპიუტერია, ცუდი ინტერნეტი და 58 მოსწავლეზე მხოლოდ ერთი მასწავლებელი მოდის, იოლი ამოცანა არ არის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მოსწავლეებმა, სკოლამდე რომ მიაღწიონ, 7 კილომეტრი უნდა გაიარონ ფეხით გზაზე, რომელიც წვიმის სეზონზე გაუვალი ხდება. პიტერმა შექმნა ტალანტებისა და სამეცნიერო კლუბები სკოლაში, ეხმარებოდა მოსწავლეებს კვლევითი პროექტების შექმნაში. კენიის სამეცნიერო-ტექნიკურ ბაზრობაზე პიტერის მოსწავლეებმა წარადგინეს მათ მიერ შექმნილი მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც სმენა და მხედველობადაქვეითებულ ადამიანებს საშუალება ეძლევათ გაზომონ საგნები. პეტერის მოსწავლეებმა მიიღეს ჯილდო ქიმიკოსთა სამეფო საზოგადოებიდან, მას შემდეგ, რაც გამოიყენეს ადგილობრივი მცენარე ელექტროენერგიის მისაღებად. ამჟამად პიტერის სკოლის მათემატიკოსთა გუნდი ემზადება საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური გამოფენისთვის, რომელიც წელს, არიზონაში, აშშ-ში გაიმართება. პიტერი და მისი კოლეგები დასვენების დღეებში ინდივიდუალურ გაკვეთილებს უტარებენ ბავშვებს ღარიბი ოჯახებიდან. სამი წლის განმავლობაში სკოლაში მოსწავლეების რაოდენობა გაორმაგდა, დისციპლინის დარღვევის შემთხვევები კვირაში 30-დან სამამდე შემცირდა. იტერი ასწავლის სოფელ პვანის სკოლაში, კენიის ცენტრისგან მოშორებულ ღარიბ რეგიონში, სადაც გვალვა და შიმშილობა ჩვეული მოვლენაა. პიტერის მოსწავლეების 95 პროცენტი სიღარიბეში ცხოვრობს, თითქმის ყოველი მესამე მოსწავლე ობოლია, ან მხოლოდ ერთი მშობელი ჰყავს, ბევრ მათგანს კი სახლში საჭმელი არ აქვს. ნარკოტიკების მოხმარება, არასრულწლოვანთა ფეხმძიმობა და ქორწინება, სკოლის მიტოვება ადრეულ ასაკში და თვითმკვლელობები ამ რეგიონში ხშირად ხდება. პიტერი სკოლაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ასწავლის და თავისი ყოველთვიური შემოსავლის 80 პროცენტს ღარიბების დასახმარებლად ხარჯავს", _ წერს მასზე "ბათუმელები". პიტერმა ჯილდოდ მილიონი დოლარი მიიღო. ამ კონკურსზე წელს პირველად მონაწილეობდა საქართველო, რომლის წარმომადგენელი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლადო აფხაზავა მსოფლიოს საუკეთესო ათ მასწავლებელში დასახელდა და დღეს, დუბაიში, დაჯილდოების ცერემონიალზე იმყოფებოდა. ლადომ მოახერხა და ორი დღის განმავლობაში, მსოფლიოს საქართველო სხვა კუთხით გააცნო _ იქ მყოფ კოლეგებს საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარა და მასტერკლაებიც ჩაატარა. "მე კი ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ მე ხომ უკვე გამარჯვებული ვარ, რადგან დამარცხებული ამ კონკურს არასდროს ჰყოლია", _ ეს გზავნილი საქართველოს საუკეთესო მასწავლებლის ტიტულის მფლობელმა, ლადო აფხაზავამ მის გულშემატკივრებს გუშინ გამოუგზავნა. ამავე თემაზე: რა ხდება დუბაიში მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს გამარჯვებულის დასახელებამდე (ვიდეო) "მილიონი ჩემთვის არ მინდა" _ 24 მარტს მსოფლიოს საუკეთესო მასწავლებელი გამოვლინდება „ჩემი ქორწინების დღეს დედა გარდაიცვალა“ _ რა ხდება ლადო აფხაზავას პირად ცხოვრებაში (ექსკლუზივი) რატომ გაათავისუფლა სამსახურიდან ლანჩხუთის გამგებელმა მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში დასახელებული პედაგოგი ... ...
  • „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარედ გრიგოლ ვაშაძე აირჩიესერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარედ გრიგოლ ვაშაძე აირჩიეს.  „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე  დელეგატებმა ახალი მეთოდით აირჩიეს. კენჭისყრა ელექტრონული ხმის მიცემით ჩატარდა. დელეგატებმა მობილური ტელეფონების საშუალებით სპეციალური აპლიკაციით მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა, რაც როგორც პარტიაში ამბობენ, ინოვაციური მეთოდია. კენჭისყრაზე 364-მა დელეგატმა მხარი დაუჭირა გრიგოლ ვაშაძეს, ერთმა წინააღმდეგ მისცა ხმა, ერთმა კი თავი შეიკავა. სასტუმრო "ბილტმორში" ნაციონალური მოძრაობის რიგით მერვე ყრილობა ... ...
  • „ნაციონალური მოძრაობა“ მერვე ყრილობას მართავსსასტუმრო "ბილტმორში" ნაციონალური მოძრაობის რიგით მერვე ყრილობა მიმდინარეობს. განსახილველ საკითხთა შორისაა პარტიის თავმჯდომარის არჩევა, რომელიც წინაწარი ინფორმაციით გრიგოლ ვაშაძე იქნება. ნიკა მელია შეინარჩუნებს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას. დღეიდან პარტიას აღმასრულებელი მდივანიც ეყოლება, ამ თანამდებობაზე წარდგენილია კობა ნაყოფიას კანდიდატურა. ყრილობას 300-ზე მეტი დელეგატი ესწრება, ისინი ხმის მიცემის პროცედურას, სპეციალური აპლიკაციის საშუალებით, ელექტრონული წესით ... ...
  • ოზურგეთელმა მოსწავლეებმა მონაწილეობა რობოტიქსის ვორქშოფში მიიღესოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები თბილისის ტექნოპარკს სტუმრობდნენ. 25-მა ახალგაზრდამ რობოტიქსის ვორქშოფში მიიღო მონაწილეობა _ მათ თანამედროვე ტექნოლოგიების, სტარტ-აპების შესაძლებლობების და ტექნო პროგრამების გაცნობის საშუალება მიეცათ. პროექტი ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მიერ ხორციელდება. ეს, ახალი ტექნოლოგიების პროგრამის ფარგლებში, დეპუტატის ბიუროს მიერ ჩატარებული მეორე აქტივობაა, რომელიც ონლაინ პლატფორმით ორგანიზდება. აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთში, პირველი საჯარო სკოლის განახლების პროექტში ტექნოლოგიური ცენტრის შექმნაც არის გათვალისწინებული, რომელიც ტექნოპარკის კონცეფციაზე დაყრდნობით ... ...

არქივი

ზაფრანი

მეცნიერებმა დედამიწის ზედაპირზე ოქროს გაჩენის საიდუმლო ამოხსნეს

ამერიკელი მეცნიერების აზრით, ოქრო დედამიწის...

როგორ გავზარდოთ ჭკვიანი ბავშვი

ყველა მშობელს სურს, რომ გაზარდოს...

საინტერესო ფაქტები ფაუნის სამყაროდან

ყავისფერი პანდა. ის ამ შეფერილობის...

ყველაზე იღბლიანი ზოდიაქოს ნიშნები

1. ვერძი ვერძებს ყველაფერში უმართლებთ,...

ეს „მახინჯი“ ეიფელის კოშკი

პარიზში ეიფელის კოშკის მშენებლობის დაწყებისას...

ლონდონური „ექსპერიმენტი“

ცოტა ხნის წინ, ქალაქ ლონდონის...
კარმიდამო ჩემი

ჟოლო გახდომაში დაგეხმარებათ

ჟოლოს ერთდღიანი დიეტა ორგანიზმს შლაკებისა...

თაფლი მხედველობას აუმჯობესებს

დღეისათვის კომპიუტერთან მუშაობა ჩვეულებრივ ამბად...

თხილის მცენარის დაავადებათა აფეთქება

თხილის დაავადების აფეთქებას ჩვენში მოსახლეობა...

მეფუტკრე და ადრიანი გაზაფხული

გაზაფხულის დადგომისთანავე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა...

თხილის დამღუპველ დაავადებას წლევანდელი თბილი ზამთარი ეხმარება

თხილის კულტურას რომ ყოფნა-არყოფნის საფრთხე...

მოვამზადოთ სათესლე მასალა და დახურულ გრუნტში დავთესოთ

სხვადასხვა ბოსტნეულის დათესვა, უმჯობესია, თებერვლის...

სანამ გაგრძელდება მშრომელი ხალხის აბუჩად აგდება?

საქართველოში, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, ჩვენ,...

როგორ უნდა იცხოვროთ ისე, რომ სიმსივნით არ დაავადდეთ

ადამიანები, რომლებიც სიმსივნით იტანჯებიან და...

ოხრახუშს უნარი აქვს განკურნოს დეპრესია, შიზოფრენია და ალცჰეიმერის დაავადება

ბიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც შეიცავს ოხრახუში,...

"ბარი უნდა იცნობდეს მთასა და საქმეზე შეყვარებული და-ძმას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის მკვიდრი...