,,კუალად ფოთს სამხრით, ზღვის კიდეზე, არს ტბა" _ მდინარეები და ტბები ლანჩხუთში

საზოგადოება

,,კუალად ფოთს სამხრით, ზღვის კიდეზე, არს ტბა" _ მდინარეები და ტბები ლანჩხუთში

2018 ნოე 12 16:11:03

ლანჩხუთის რაიონის მდინარეების უმეტესობა ეკუთვნის ორ აუზს – მდინარე სუფსასა და იმნათის ტბის აუზებს.

სუფსა უდიდესი მდინარეა, ის სათავეს იღებს აჭარა-გურიის ქედის მწვერვალის მეფისწყაროს მახლობლად და სოფელ გრიგოლეთში უერთდება შავ ზღვას.Mმისი სიგრძე 117 კმ-ია, მისი უდიდესი ნაწილი მიედინება ჩოხატაურის რაიონის ტერიტორიაზე. სუფსას მარჯვენა მხრიდან ლანჩხუთის რაიონის ტერიტორიაზე უერთდება მდინარეები – აცაურა და შუთი (მდინარე აცაურაზე ხალხური თქმულება ამბობს: ,,ყველა წყალი დაბლა მიდის, აცაურა კი აღმაო” ).

,,გურია არ ეწევა ნაოსნობას და ამიტომ არ აქვს ნავსადგურები. წმ. ნიკოლაის ციხესთან გემები ნაპირიდან 4 ვერსის სიღრმეზე უშვებენ ღუზას. მხოლოდ სუფსაა გამოსადეგი პატარა გემებისთვის სანაოსნოდ; სავაჭრო ხომალდები კი მისი შესართავიდან ერთ ვერსზე ჩერდებიან. გურია ძალზე მთიანია, სანაპიროზე კი ვაკე და ჭაობიანია”, _ წერდა გერმანელი მოგზაური ედუარდ აიხვალდი.

სუფსის შემდეგ მეორე მნიშვნელოვანი მდინარეა ფიჩორი, იგი სათავეს იღებს სოფელ ქვიანში და პალიასტომის ტბას უერთდება.
იმნათი ტბის აუზის მდინარეები ნიგოითის ქედის ჩრდილო კალთებიდან იღებენ სათავეს. ზემო წელში მათ ღრმა კალაპოტი აქვთ და ზოგი მათგანი იქ ჩანჩქერს აჩენს. დაბლობში კი თითქმის სანაპიროებს უსწორდებიან და ჭაობებში იფანტებიან. ამ ტბის აუზის მდინარეებიდან აღსანიშნავია წყალწითელა, ღველისწყალი, ლესისწყალი და ოსკუპანი.
,,კუალად ფოთს სამხრით, ზღვის კიდეზე, არს ტბა პალიასტომისა, დიდი. ამ ტბიდამ შესდის ზღუას მდინარე ამისივე. აქიდამ შემოვლენან ნავნი და დგებიან ტბასა შინა განსუენებისათვის. იპყრობის თევზნი სხუადასხუანი მას შინა ურიცხუნი. ამას იტყვიან ნაქალაქევს და შემდგომად მოცულსა წყლისაგან. კუალად ამ ტბისა და ჯუმათის მთის სამხრით დის მდინარე სუფსეი, გამომდინარე სამცხე-გურიის შუას მთისა, მომდინარე ბახვისწყლამდე ჩდილოს-დასავლეთს შუა, ბახვის წყლიდამ ზღუამდე აღმოსავლიდამ დასავლეთად და მიერთვის ზღუას აღმოსავლიდამ” (ქართლის ცხოვრება).

რაიონს ჩრდილო-დასავლეთით აკრავს პალიასტომის ტბა. ეგნატე ნინოშვილის მიხედვით: ,,პალიასტომის შესახებ გურიაში არსებობს ერთი ლეგენდა: ეხლა რომ ტბაა, იმ ადგილას უწინ, თურმე, ხმელეთი იყო, ზედ ხალხი იდგა და ამ ხალხს ,,პავლიას ტომს” ეძახდენ. ერთ დღეს ხმელეთმა ძირს დაიწია, ერთ ადგილას მიწა გაირღვა, უცბად წყალი ამოვარდა დედამიწიდან და მთელი სოფელი დაფარა. აქაური ხალხიც და ყოველივე სულდგმული დაირჩო, მხოლოდ ერთმა დიაკვანმა მოასწრო, გაიტაცა მთავარანგელოზის ხატი, აიტანა ჯუმათის მთაზე და იქ შემდეგ ამ ხატს ეკლესია აუშენეს. ეს დიაკვანიც, გვარად დარჩია, დეკანოზად დააყენესო. ჯუმათის მთაზე ეკლესია (მონასტერი) დღესაც არსებობს. ხალხი, გვარად დარჩია, დღესაც ცხოვრობს სოფელ ჯუმათში და ბევრი მათგანი სასულიერო წოდებისაა, მაგრამ ლეგენდაში მოყვანილი ამბავი რამდენად მართალია, ამისი კი რა მოგახსენოთ. პალიასტომის ტბა უფრო მის მახლობლად მდებარე მთებიდან მონაწრეტსა და დაბლობში შეგროვებულ წყალსა ჰგავს, მინამ მიწისძვრისაგან ამონახეთქსა, თუმცაღა შეუძლებელი კი არც ამ უკანასკნელშია რამე.” ფრანგი მოგზაური ჟაკ ფრანსუა გამბა პალიასტომს ვრცელ და მშვენიერ ტბას უწოდებდა, სადაც უამრავი თევზია. ისტორიკოსი ჩუდინოვი თქმით კი, ეს ტბა იმით არის გამორჩეული, რომ მიუხედავად მტკნარი წყლისა, მასში მრავლად მოიძებნება ზღვის ბინადრები. რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ტბები – იმნათი, ჭოლიფა, ჯაპანა და ჯიკი შავი ზღვის და მდინარე რიონის რელიქტებია.
იმნათის ტბა მდებარეობს რაიონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, პალიასტომის ტბის აღმოსავლეთით, მისგან 3 კილომეტრზე დაშორებით. იგი, ისევე, როგორც პალიასტომის ტბა, შავი ზღვის უბის ნაშთია. შორეულ გეოლოგიურ წარსულში ამ ტბების ადგილას ყოფილა შავი ზღვის უბე, რომელიც თანდათან გამოეყო ზღვას და ტბებად გადაიქცა, სხვა ნაწილები კი ხმელეთად. ტბის ფართობი 0,27 კვ კმ-ია, იგი ძალზე თხელია, მისი უღრმესი ადგილი 1,22 მეტრია, ტბის საშუალი სიღრმე 0,83 მეტრს აღწევს.

სადგურ ლანჩხუთიდან ჩრდილი აღმოსავლეთით 3 კმ-ზე მდებარეობს ტბა ჭოლიფა. მის წარმოშობაში მდინარე რიონს დიდი როლი უთამაშია. ეს ტბა გვალვების პერიოდში მთლიანად შრება. წინათ ის მუდმივი ყოფილა, მაშინ მისი სანაპიროები ტყით, წყალმცენარეებით და ჭილოფნარით იყო დაფარული, მდინარე რიონი წყალდიდობის პერიოდში მთლიანად ფარავდა ტბას, მაგრამ მას შემდეგ, ტბაში წყლის დონე ძალიან დაეცა. ტბას წყლით კვებავდა და მის მუდმივობას ხელს უწყობდა აგრეთვე მრავალი პატარ-პატარა მდინარეები.
ტბა ჯაპანა მდებარეობს სადგურ ჯაპანას აღმოსავლეთით ლანჩხუთსა და სამტრედიის რაიონის საზღვარზე. მას ნალისებრი მოხაზულობა აქვს. ამ ტბის ფართობი 1,8 კვადრატული კმ-ია, საშუალო სიღრმე 75 სმ, უღრმესი ადგილი 2,8 მ. ტბა მუდმივია, რადგან მას კვებავს მდინარე ხევისწყალა. მის ბაზაზე შექმნილი იყო თევზის მეურნეობა, სადაც ეწეოდნენ თევზის მოშენებას (ის ამჟამად გაუქმებულია).

,,სადგურ სუფსის გარშემო მიდამოები საკმაოთ დაესახლა ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში. ასამდე სავაჭრო სახლები და თითქმის ორი ამდენი კომლი მოსახლე იქნება იმ ადგილებზე, სადაც 15-18 წლის წინეთ გაუმშრალებელი ჭაობიანი ტყე იყო. 1882 წლიდან, ბათომის რკინის გზის გაყვანის შემდეგ, გაიკაფა აქაური ტყე, გააშრეს ჭაობები და ნელ-ნელა ჩამოესახლენ გურიის სხვა და სხვა კუთხის სოფლებიდან.

დღეს აქ არსებობს: ეკკლესია, სამრევლო სკოლა, სამკითხველო და სააფთიაქო განყოფილება...
აქ შეხვდებით ზოგიერთ დუქნებში მოვაჭრე ქალებსაც; ჩამდგარან დახლში, ხელში არშინით, მასთან ერთათ დაუდგამთ საკერავი მანქანა და როცა მუშტარს გაისტუმრებენ ხელსაქმეს მოჰკიდებენ ხელს.

რას იტყოდა ოცის წლის წინეთ ჩოჩხანელი, ჯუმათური და გურიანთელი კერძოთ და გურული კაცი საერთოთ, რომ თავისი ქალ-რძალი სავაჭრო სახლში დაენახა?!. – დედავ წაგვპილწა, მაგ ოროსპმა, მაგასთან პური აღარ იჭმევაო – იტყოდა., ახლა კი სულ სხვასა ვხედავთ. დღეს ყველა გრძნობს მოქალაქეობრივ ნათელ ცხოვრების მნიშვნელობას და უარჰყოფს ძველ პატრიარქალურ კარჩაკეტილობას,” გაზეთი ,,კვალი” (9 ივლისი, #28, 1900).

წინათ რაიონის დაბლობის უზარმაზარი ნაწილი ტყეებსა და ჭაობებს ეკავა. დაჭაობებას აქ ხელს უწყობდა უხვი ატმოსფერული ნალექები, დაბლობის მცირე დაქანება, ნადაგის სტრუქტურული შემადგენლობა – მძიმე თიხნარი ფენები. ინტენსიურ დაჭაობებას ასევე ხელს უწყობდა მდინარე რიონი და ნიგოითის ქედიდან გამომდინარე მდინარეები, რომლებიც წყალდიდობის დროს გამოდიოდნენ ნაპირებიდან და დაბლობში იფანტებოდნენ.

,,პალიასტომსა და გურიის სოფლებს შუა, რიგ-რიგად, უშველებელი ზოლებივით მდებარეობს ჯერ სოფლების ბოლოს, საყანე და საბალახო ადგილები, მერე დიდი, თუმცაღა ჭაობიანი, მაგრამ სხვადასხვა ხეებით მდიდარი ტყე და უკანასკნელ ისლით და ჩალით დამოსილი ადგილი, რომელსაც გურულები ეწერს ეძახიან. კარგი სანახავია ეს ეწერი, გაზაფხულზედაც თვალის წარმტაცის სიმწვანით და შემოდგომაზედაც ჩალისფერი სიყვითლით; თვალს იტაცებს, მაგრამ კიდეც ატყუებს: იქ, სადაც თვალს ხავერდით მოფენილი ჰგონია არე-მარე, ჭაობსა და დამპალს წყალში გეფლება ფეხები. კარგი რამ არის ეს ეწერი მონადირისათვის მაშინ, როცა დასთოვს და გაჰყინავს: ვეღარსად ემალება მონადირის ძაღლებს აქ გამოდევნილი ღორი ან შველი. ტყესა და ეწერს ხაზავს აუარებელი პატარა მდინარეები (გურულად ნოყო), რომლებისგანაც შესდგება ორი სანავო და სატივო მდინარე. ეს სანავო მდინარეები იწყება სოფლების ბოლოდან და ჩაერთვის პალიასტომს”, – გვამცნობს ეგნატე ნინოშვილი.

საქართველოში საბჭოთა წესწყობილების დამყარების შემდეგ დაიწყო კოლხეთის დაბლობის ჭაობების დაშრობა, მის ადგილას კი გაშენდა ჩაის და ციტრუსების პლანტაციები, ბაღ-ვენახები, სახნავ-სათესი ფართობები და საძოვრები.

,,კოლხიდის ჭაობის ამოშრობას... – წერდა ტიციან ტაბიძე, - შეუძლია მისცეს დასავლეთ საქართველოს 200 ათას ჰექტრამდე ახალი მიწა, რომელიც წინათ გამოუყენებელი იყო და მხოლოდ ჰაერს ალპობდა, ამას ისიც უნდა მიემატოს, რომ ეს მიწა გამოსაყენებელია, როგორც სუბტროპიკების ზონა, ტექნიკურ კულტურათა განვითარებისათვის. ამიტომაც კოლხიდის ჭაობის ამოშრობის მნისვნელობა ბევრად მეტია, ვიდრე მხოლოდ დასამუშავებელი მიწის მომატება. უმთავრესად ეს უდევს საფუძვლად კოლხიდის აღორძინებას”.

ჩაის კულტურამ, რომელიც გურიაში ჯერ კიდევ XIX საუკუნის 40-იან წლებში იყო შემოტანილი, ერთი მხრივ, ეკონომიური თვალსაზრისით მოსახლეობისათვის დადებითი როლი შეასრულა, მეორეს მხრივ კი მან ეკოლოგიური დისონანსი შეიტანა აქაურ ბუნებაში. ჩაის კულტურის გასაშენებლად გაიჩეხა უძველესი ტყის დიდი ფართობები, რამაც გამოიწვია ნიადაგის ეროზია და პატარა მდინარეთა მკვებავი უხვი წყაროების დაშრობა. ამასთან ერთად ჩაიმ ,,ულმობელი სისასტიკით გაანადგურა მშვიდად მთვლემარე ნანგრევები”.

ამონარიდი წიგნიდან ლანჩხუთის შესახებ. ავტორები: ირაკლი მახარაძე, ნონა იმნაძე და ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის თანამშრომლები
 ახალი ამბები
  • დიღომში "თეგეტა მოტორსი" გაქურდესგამთენიისას დიღომში, რობაქიძის გამზირზე მდებარე „თეგეტა მოტორსის“ მაღაზია გაქურდეს. ქურდებმა ვიტრინა ჩაამსხვრიეს და ამ გზით შევიდნენ მაღაზიაში. ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, სალაროდან წაღებულია ფული, თუმცა თანხის ზუსტი ოდენობა ჯერ-ჯერობით არ არის დაზუსტებული. როგორც „გურია ნიუსს“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სსკ-ს 177-ე მუხლით ... ...
  • საქართველოში 17 გრადუსამდე დათბება_ უახლოესი დღეების პროგნოზიგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 17-18 თებერვალს აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონში შესაძლოა მცირე ნალექი აღინიშნოს, ხოლო 19-20 თებერვალს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დასავლეთ საქართველოს დაბლობში  +12, +17, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +10, +15 გრადუსამდე მოიმატებს. თბილისში  დღეს, 17 თებერვალს შესაძლოა მცირე ნაელქი აღინიშნოს, ჰაერის ტემპერატურა  +6, +8 გრადუსი დაფიქსირდება. 18-20 თებერვალს უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერი კი +12, +14 გრადუსამდე გათბება. ... ...
  • ჩაფიძის კლინიკაში ვეტერანებს უფასო კვლევები ჩაუტარდათმიმდინარე წლის 15 თებერვალს, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, აკადემიკოს გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმებმა, კარდიოლოგიური პროფილის უფასო გამოკვლევები (ექიმი-კარდიოლოგის კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრამა, გულის ექოსკოპია, ლაბორატორიული კვლევები ) ჩაატარეს. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში, კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება გაეწია უწყების 150-მდე ბენეფიციარს. აქციის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნენ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე ჯანდრი უბირია, სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, ამურ რევიშვილი და ამავე დეპარტამენტის თანამშრომელი, ვაჟა დალაქიშვილი. ურთიერთთანამშრომლობა უწყებასა და ჩაფიძის გულის ცენტრს შორის, 2017 წლის აპრილში დაიწყო და პირველი მემორანდუმიც გაფორმდა, რომელიც მხარეთა შეთანხმებით, ყოველწლიურად გრძელდება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით, ჩაფიძის გულის ცენტრმა, თანამშრომლობის დაწყებიდან დღემდე, უწყების ბენეფიციარებისთვის, 120-მდე საქველმოქმედო სამედიცინო აქცია ჩაატარა და 10 000-ზე მეტ ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანსა და მათი ოჯახის წევრებს გაუწია კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით, ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის საქველმოქმედო სამედიცინო აქციები კვლავ ჩატარდება, რომელთა შესახებაც, უწყების ბენეფიციარებს, ინფორმაცია წინასწარ მიეწოდებათ.  ... ...
  • ქურდობის ბრალდებით თბილისში 3 პირი დააკავესშინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის და ისანი-სამგორის სამმართველოს თანამშრომლებმა, ერთობლივად  ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1993 წელს დაბადებული ს.ი., 1996 წელს დაბადებული ა.ა. და 2000 წელს დაბადებული კ.გ. ქურდობის ბრალდებით,  თბილისში დააკავეს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფურად ქირაობდნენ ავტომობილებს, შემდეგ ხსნიდნენ კატალიზატორებს, რომლებსაც სხვადასხვა ავტოსახელოსნოში აბარებდნენ. სამართალდამცველებმა ნაქურდალი ნივთები ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის "დ"  ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ ჩადენილ ქურდობას გულისხმობს. ... ...
  • კალაძე ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებებს სიცრუეს უწოდებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე „თბილისის პარკინგთან“ დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს სიცრუეს უწოდებს და განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ კომპანია „სითი პარკისგან“ ტექნიკასთნ ერთად, 50  ათასი მოქალაქის ჯარიმა გადაიბარა. როგორც მან ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში განაცხადა, ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელმაც 2007 წელს „სითი პარკს“ ხელშეკრულება გაუფორმა, საბიუჯეტო თანხების მითვისების ბრალდებითაა დაკავებული. „მოვისმინე ოპოზიციის მიერ გაკეთებული განცხადებები. ბრიფინგს მართავდა ზუსტად ის პარტია, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი დაკავებულია 50 მლნ ლარის მითვისების ბრალდებით. სწორედ მისი მერობის პირობებში გაფორმდა კომპანია „სითი პარკთან“ ხელშეკრულება. როგორ ფიქრობთ, რამდენი გადაუხადეს თბილისის მერიას 2007 წელს, როდესაც პარკინგის თემა „სითი პარკს“ ჩააბარეს?! თბილისის მერიამ ნული ლარი მიიღო აღნიშნული ხელშეკრულებიდან, მაშინ, როდესაც დღეს, პარკირების ოპერირების უფლება მინიმუმ 15-20 მილიონად გაიყიდება. ამას ემატება ის შემოსავლები, რომელიც ოპერირების დროს უნდა გაიყოს“, _ განაცხადა თბილისის მერმა. მისი თქმით, „სითი პარკთან“ ხელშეკრულების შეწყვეტასა და კომპანიის ბალანსზე არსებული ტექნიკის გადმობარებისთვის თანხა ბიუჯეტიდან არ დახარჯულა. „ჩვენ მოვისმინეთ ცრუ განცხადებები, თითქოს, ეს თანხები ბიუჯეტიდან წავიდა.  ბიუჯეტიდან ერთი თეთრიც არ დახარჯულა. ეს ზუსტად ის თანხები იყო, რომელიც კონკრეტულად იმ კომპანიის ჯიბეში უნდა წასულიყო. ჩვენ ორი წელია შევწყვიტეთ ეს ხელშეკრულება, რომელსაც ვადა 2025 წელს ეწურებოდა და იმ თანხით, რომელიც აღნიშნული კომპანიის მოგებაზე უნდა ასახულიყო, გარიგება მოგვიწია. ისინი რომ საარბიტრაჟო სასამართლოში წასულიყვნენ, არ აქვს მნიშვნელობა მოვიგებდით თუ წავაგებდით, ეს გარკვეულ თანხებთან იყო დაკავშირებული. 4 მილიონ 300 ათასი აშშ დოლარი იქნა გადახდილი კომანიასთან მორიგებისთვის. აღნიშნული თანხით ჩავიბარეთ ტექნიკა, რომელიც „სითი პარკს“ გააჩნდა. გარდა ამისა, გადმოვიბარეთ 50 ათასი მოქალაქის ვალი, იგივე ჯარიმა, რომელიც დღეს ჩვენი საკუთრებაა“,_ აღნიშნა კახა კალაძემ. თბილისის მერის განცხადებით, ორი წლის განმავლობაში, რაც ოპერირება „თბილისი პარკინგმა“ დაიწყო, დედაქალაქის მერიამ შემოსავლის სახით, დაახლოებით, 22 მილიონი ლარი მიიღო. „წლის განმავლობაში, „სითი პარკი“ მილიონ 200 ათას ჯარიმას წერდა. შესაბამისად, მოსახლეობის უკმაყოფილება შემთხვევითი არ ყოფილა. კომპანიის ძირითადი შემოსავლის წყარო მოქალაქეების დაჯარიმება იყო. მოსახლეობა აპროტესტებდა, რომ ისინი არასწორად ახორციელებდნენ თავიანთ უფლებამოსილებას და ამასთან დაკავშირებით, სასამართლოში უამრავი საჩივარი შედიოდა. ჩვენ სწორი, რაციონალური გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომლითაც არც ბიუჯეტი და არც მოქალაქეები დაგვიზარალებია. დღეს პარკირებიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიღებული შემოსავლები ხმარდება გამწვანების სამუშაოებს, არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებას და ა.შ“, _ განაცხადა კახა ... ...

არქივი

ზაფრანი

„წყალგარეული“ ღვინის მომავალი

სამხრეთ აფრიკელმა მეღვინეებმა ბევრი იფიქრეს,...

ჯონ ლენონის ნივთები დღესაც სარფიანად იყიდება

მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანელი...

ლუდი გონების სამსახურში

როგორც ამერიკელმა და ახალზელანდიელმა მეცნიერებმა...

ბრიტანელები ჰიტლერის ფოტოებით დაინტერესდნენ

ცოტა ხნის წინ, ამერიკის შეერთებულ...

საუკეთესო თეთრ ღვინოებს შორის

Chateau d'Yquem მსოფლიოში ერთ–ერთი ყველაზე ...
კარმიდამო ჩემი

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...