"მესაკუთრეებს ხელისუფლებამ და დეპარტამენტმა "ავტობანის" მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოცემული საჯარო ბუკლეტი თავზე დაახია"

საზოგადოება

"მესაკუთრეებს ხელისუფლებამ და დეპარტამენტმა "ავტობანის" მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოცემული საჯარო ბუკლეტი თავზე დაახია"

2019 თებ 11 12:55:16

ლანჩხუთში, სუფსის ადმინისტრაციის მოსახლეობის ნაწილის საპროტესტო მუხტი იმ ფართობების კომპენსირების თანხაზე, სადაც ავტომაგისტრალმა უნდა გაიაროს, არახალია _ მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია სახელმწიფოს მიერ ერთ კვ/მეტრზე შეთავაზებული ფასი. ისინი ხელისუფლებას მოსახლეობის აბუჩად აგდებაში დებენ ბრალს და გაცილებით მეტი თანხის გადახდას ითხოვენ.

საქმე სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის საზღვრებში მოქცეულ კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის იმ ნაკვეთებს ეხება, რომლებიც "ფოთი-გრიგოლეთის" 14-კილომეტრიანი მონაკვეთის საზღვრებში ავტობანის მშენებლობის პროექტში მოხვდა. აქედან, "გრიგოლეთი-ქობულეთის ზოლი 10 კილომეტრია.

"გურია ნიუსს" საკუთარი პრეტენზიების დასაფიქსირებლად სწორედ მიწის ის 32 მესაკუთრე დაუკავშირდა, რომელთა ნაკვეთებიც მოექცა გრიგოლეთი-ქობულეთის საავტომობილო გზის პროექტში. ამ მონაკვეთის სახელწოდებაა "ნაოჩვანი", ტერიტორია _ გრიგოლეთი.

"მონაკვეთის საზღვრები იწყება ზღვის სანაპირო ზოლიდან 700 მეტრის დაშორებით. ნაკვეთებს მარჯვენა მხრიდან ესაზღვრება საგზაო-სატრანსპორტო მაგისტრალი, მარცხენა მხრიდან კი _ მდინარე სუფსა. არის ვაკე ადგილი და თავისი მდებარეობის მიხედვით პრესტიჟულია ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობისთვის. მოსახლეობას გვქონდა დიდი მოლოდინი, რომ ამ ნაკვეთებში სახელმწიფო სოლიდურ თანხას გადაგვიხდიდა და ღირსეულად მოგვექცეოდა, მაგრამ მოხდა პირიქით", _ ამბობენ მიწის მესაკუთრეები და გზების დეპარტამენტს მათ მიმართ მოძალადეობრივ ქმედებებში ადანაშაულებენ.

"ჩვენ მოვიპოვეთ ამ პროექტთან დაკავშირებული "საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი", რომლის მიხედვითაც, მიწების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან, კომპენსაციების განსაზღვრა და შეთავაზება და სხვა პროცედურები უნდა შესრულებულიყო საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ბუკლეტში, ასევე, აღნიშნულია განსხვავებები საერთაშორისო სტანდარტებსა და საქართველოს კანონმდებლობას შორის და ეს სტანდარტები შეჯერებულია, რადგანაც საერთაშორისო სტანდარტებით მიდგომები კერძო მესაკუთრეებთან ბევრად უფრო ჰუმანურია, ვიდრე ჩვენი კანონმდებლობით.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სუფსის საზღვრებში განლაგებული მიწის ნაკვეთები (ე. წ. "ნაოჩვანი"), რომლებიც წარმოადგენს 32 ოჯახის კერძო საკუთრებას, მდებარეობს პრესტიჟულ ადგილზე, დანიშნულებით _ სასოფლო-სამეურნეო, მოხვდა ავტობანის მშენებლობის პროექტში. ამ შემთხვევაში მიწის მესაკუთრეებთან მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და არც გზის დეპარტამენტის მხრიდან არანაირ შეხვედრას, შემოთავაზებას და კონსულტაციას ადგილი არ ჰქონია. დეპარტამენტის დავალებით მისმა ადგილობრივმა წარმომადგენელმა ს. ჩხაიძემ დაგვიბარა ლანჩხუთში, მერიის შენობაში და კომპიუტერში გვაჩვენა გზების დეპარტამენტის საიტზე დადებული ცხრილი, რომლის მიხედვითაც, ჩვენი ნაკვეთების მიწის ღირებულება განსაზღვრული იყო ერთ კვადრატულ მეტრზე _ 5 ლარი და 40 თეთრი. ხოლო მოსავლის ერთჯერადი კომპენსაცია ერთ კვადრატულ მეტრში _ 0,80 ლარი. რაც, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აღმაშფოთებელი და მიუღებელი იყო. აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების ღირებულება იწყება 30 ამერიკული დოლარიდან.

დეპარტამენტის წარმომადგენლები გვაძალებდნენ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას და ჩვენი საკუთრების დათმობას ასეთ მიზერულ ფასად და მოსახლეობაში ავრცელებდნენ ხმებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მესაკუთრეს სახელმწიფო ჩამოართმევდა საკუთრებას _ პროექტის გახორციელების ხელის შეშლასთან დაკავშირებით.

ჩვენმა დაბეჩავებულმა მოსახლეობამ კარგად იცის, რომ "ძალა აღმართს ხნავს" ძლიერთა სასარგებლოდ და გვაქვს ამის მრავალწლიანი გამოცდილება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირველ ეტაპზე არ დავემორჩილეთ ჩვენს მოწინააღმდეგე, მოძალადე მხარეს და ბუკლეტში მითითებული უფლების გამოყენებით მივმართეთ წერილობითი პრეტენზიით ადგილობრივ ხელისუფლებას.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს ალექსანდრე სარიშვილს, იმჟამინდელ გუბერნატორს მერაბ ჭანუყვაძეს, პარლამენტის წევრებს _ ქალბატონ ნინო წილოსანს და ბატონ ი. ხახუბიას (განცხადება #2367 12/03/2018). ამ განცხადებაში დეტალურად იყო აღწერილი საქმის ვითარება, ჩვენი მდგომარეობა და პროტესტი. ამასთან დაკავშირებით, საკითხის შესწავლისა და გამოსავლის პოვნის მიზნით, მოვითხოვდით შეხვედრას ზემოთ ჩამოთვლილ პიროვნებებთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოსახლეობა იმუქრებოდა (განცხადებაში) საპროტესტო აქციით, რითაც ხელს შეუშლიდა მათ ნაკვეთებში მშენებლობის წარმოებას.

საპასუხოდ, შეხვედრაზე არავინ ჩამობრძანდა, მაგრამ, როგორც ჩანს, ჩვენი განცხადება-საჩივარი უყურადღებოდ არ დაუტოვებიათ, რადგან გზების დეპარტამენტის მხრიდან ჩვენი პრეტენზიის პასუხად მივიღეთ წერილი _ ეს გახლდათ, ფაქტობრივად, გაფრთხილება მუქარის სახით (2018 წელი 30 მარტი, #2-12/3680). ხელშეკრულებაზე ხელის მოსაწერად მოგვცეს ხუთი კალენდარული დღე. ტექსტი მთავრდება ასე: "გაცნობებთ, რომ უარის თქმის შემთხვევაში, საქართველოს გზების დეპარტამენტი იმოქმედებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ, "აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ" საქართველოს დადგენილი წესით მიმართავს კომპეტენტურ ორგანოს "ექსპროპრიაციის" უფლების მოპოვების მიზნით". წერილს ხელს აწერს დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ალ. თევდორაძე.

ამ წერილმა და ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულებამ ისე შეაშინა და პანიკაში ჩააგდო სოფლის მოსახლეობა საკუთრების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით, რომ მათმა ერთმა ნაწილმა, რომლებიც ბანკის ვალებში იხრჩობოდნენ, ამ უსამართლო და ძალით თავსმოხვეულ "ხელშეკრულებას" ხელი მოაწერა.

ხელშეკრულებების გაფორმებას წინ უძღოდა 2018 წლის 5 აპრილის  მორიგი წერილიც დეპარტამენტიდან, რაც წარმოადგენდა საბოლოოდ "უარის თქმას" მათი მხრიდან შემოთავაზებული თანხების კორექტირებასთან დაკავშირებით.

ასე რომ, მესაკუთრეებს ხელისუფლებამ და დეპარტამენტმა "ავტობანის" მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოცემული საჯარო ბუკლეტი "თავზე დაახია".

ჩვენ გვქონდა სიტყვიერი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ მონაკვეთში, ე.წ. "ლოტში", რომელიც, დაახლოებით, 10-კილომეტრიან ზოლს მოიცავს, ჩვენი ნაკვეთების შემდეგ განლაგებულ ნაკვეთებში (რომელიც შედის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში), მესაკუთრეებს გადაუხადეს გაცილებით სოლიდური თანხები 1კვ. მეტრში. მაგალითად, ჩემს მოსაზღვრე ნაკვეთში, მდინარის გაღმა მხარეს, არაპრესტიჟულ ადგილზე 1კვ.მეტრში 23,50 ლარი, ხოლო ერთჯერადი კომპენსაცია 1კვ.მ. _ 16.90 ლარი. მაშინ, როდესაც ჩვენს ნაკვეთში კომპენსაცია სიმინდსა და ლობიოზე განისაზღვრა 1კვ.მ-ზე _ 80 თეთრი. შემდეგ მომდევნო ნაკვეთებში კი უფრო და უფრო მაღალი ანაზღაურებები. კულმინაციას აღწევს 1 კვ.მ.-ში 60 ლარი, ხოლო ერთჯერადი კომპენსაცია 1კვ.მ.-ში _ 54,60 ლარი. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ერთი და იმავე კატეგორიის მიწებია _ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და განლაგებულია ერთ მცირე, რამდენიმეკილომეტრიან ზოლში.

დიდი შრომის ფასად მოვიპოვეთ რეკვიზიტები და შევძელით საჯარო რეესტრიდან ამოგვეღო ინფორმაციები ზემოთ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.

ამ დოკუმენტით და ხელახალი განცხადებით კვლავ მივმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, უკვე შემდგომ გუბერნატორს  ზურაბ ნასარაიას, ასევე, ინფრასტრუქტურის ახლადდანიშნულ მინისტრს, ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს (2018 წელი, 30/VII) იმ იმედით, რომ გზების დეპარტამენტის იმჟამინდელი ხელმძღვანელი და მისი თანამშრომელი მოხსნილები იყვნენ თანამდებობებიდან და დაკითხვაზე დადიოდნენ მთავარ პროკურატურაში (ტელევიზიის ინფორმაციით), ასევე, გუბერნატორიც და მინისტრიც ახლები იყვნენ. ვითხოვდით, ასევე, შეხვედრას ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, რასაც ვერ მივაღწიეთ.

ამ ხელახალი განცხადების პასუხად, სამინისტროდან არანაირი პასუხი არ მიგვიღია (ამის ღირსადაც არ ჩაგვთვალეს), ხოლო, რაც შეეხება გუბერნატორს, მისი ადმინისტრაციიდან მივიღეთ შეტყობინება _ წერილის შინაარსის მიხედვით, გუბერნატორი სერიოზულად იყო დაინტერესებული ამ საქმის ვითარებით, რასთან დაკავშირებითაც საქმე აყვანილია განსაკუთრებულ კონტროლზე და დაწყებულია ჩვენს პირველ განცხადებასთან დაკავშირებით მოკვლევა, თუ რა ღონისძიებები გატარდა ხელისუფლების მხრიდან (წერილი ¹759 — 06/09.2018 წელი).

გუბერნატორის წერილის მკაცრი და სერიოზული ტონი საიმედოდ გვეჩვენა, მაგრამ იმავე ადმინისტრაციიდან 20 დღის შემდეგ მივიღეთ ცინიკური შინაარსის პასუხი: "იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ გარიგების დადებისას დარღვეული იქნა თქვენი კანონიერი უფლებები, ადგილი ჰქონდა ძალადობას, ჩაყენებას გამოუვალ მდგომარეობაში, იძულებას და ა. შ., უნდა მიმართოთ სათანადო ორგანოებს" (წერილი ¹852 - 2409. 2018 წელი). წერილს ხელს აწერს თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის უფროსი რევაზ ჯანელიძე.

ახალი ხელისუფლების პოზიციაც გასაგები გახდა, მაგრამ ამ პასუხის მოსამზადებლად 20 დღე რატომ დაჭირდათ, ეს საკითხავია.

ამ ცინიკური და გულცივი დამოკიდებულების შემდეგ, უსამართლობის განცდით დათრგუნულმა მოსახლეობის დარჩენილმა ნაწილმაც დაიწყო ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერა, მაგრამ პროტესტის გრძნობა ძლიერდებოდა და შეურაცხყოფილი ადამიანები ელოდებიან საჭირო და ხელსაყრელ დროს, როცა ხელისუფლებას კვლავ დასჭირდება მათი მხარდაჭერა, მათი ხმები, მათი არსებობა.

ამ დაგროვილმა წყენამ და პროტესტის გრძნობამ თავი იჩინა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ _ უფლებააყრილმა და დაზარალებულმა მესაკუთრეებმა, მათმა ოჯახებმა გადაწყვიტეს მათი მიწების გასწვრივ (რომელიც იძულებით დაათმობინეს მიზერულ ფასად) მოეწყოთ საპროტესტო აქცია სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკეტვით. ამ გადაწყვეტილების შესახებ მათ განუცხადეს (რაც ადგილობრივ პრესაშიც დაფიქსირდა) წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით სოფელ სუფსაში ჩამოსულ პარლამენტარს, ქალბატონ ნინო წილოსანს. ეს იყო ხმაურიანი შეხვედრა სოფლის ცენტრში. ნინო წილოსანის განცხადებით, მას ამის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ ჰქონდა და შეგვპირდა, რომ ამ უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ გვერდით იქნებოდა ბოლომდე და მესაკუთრეებს სთხოვა, გამოეჩინათ მის მიმართ თანადგომა და ხელი არ შეეშალათ საარჩევნო პროცესისთვის, რაზეც თანხმობა მიიღო. მან მოითხოვა ამ საკითხთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გაცნობა, რაც მივაწოდეთ.

მოსახლეობის საპროტესტო ტალღამ ისევ იჩინა თავი არჩევნების მეორე ტურის წინ, რადგანაც კვლავ მოტყუებულად თვლიდნენ თავს. დეპუტატმა შეისწავლა ჩვენ მიერ მიწოდებული მასალები, მოამზადა წერილი და გაუგზავნა საქართველოს გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას (30/11. 2018 წელი, ¹11673/3-112), რომელშიც ითხოვდა დასაბუთებულ პასუხებს კითხვებზე, თუ რა კრიტერიუმებით და რა სამართლებრივი რეგულაციით განისაზღვრა ფასთა ასეთი სხვაობები ერთ სამშენებლო მონაკვეთში განთავსებულ ერთი და იმავე ფუნქციის (სასოფლო-სამეურნეო) მიწებზე. ასევე, ითხოვდა ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა თანხები გადაუხადეს ამავე მონაკვეთში განთავსებული მიწების მესაკუთრეს, თურქეთის მოქალაქე ქემალ ალთენს, რომელმაც ორი მიწის ნაკვეთი 2010 წელს იყიდა ქართველი მესაკუთრისგან და მასში 1კვ.მ.-ში გადაუხადა 10 ამერიკული დოლარი, საბაზრო ღირებულება. მას შემდეგ რა გაიაფდა ამ ქვეყანაში, მიწა რომ გაიაფებულიყო?

დეპუტატს დეპარტამენტისგან, როგორც წესი, პასუხი უნდა მიეღო 10 სამუშაო დღის ფარგლებში, მაგრამ, როგორც ჩანს, ისე გაუჭირდათ არგუმენტირებული პასუხის გაცემა, რომ პასუხი (არაერთგზის მოთხოვნის შემდეგ) გამოაგზავნეს თვენახევრის შემდეგ, ანუ 2019 წლის 15 იანვარს (¹2-12/279), წერილზე ხელს აწერს ბატონი ალ. თევდორაძე.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მიერ გამოგზავნილი პასუხი და ასევე, დანართი, რომელიც წარმოადგენს ე. წ. დოკუმენტს, რომელსაც ეწოდება დასკვნა პროექტში მოხვედრილი შენობა-ნაგებობებისა და ნარგავების შესახებ (რაც არ მოგვითხოვია). ეს დასკვნა და წერილიც, სამართლებრივი შეფასებით, წარმოადგენს საკმარისზე მეტ საფუძველს იმისთვის, რომ აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების მიმართ რამდენიმე მუხლით და ასევე, მათ მიერ დაქირავებული აუდიტორიის მიმართ.

დეპარტამენტი ვერ იძლევა დასაბუთებულ პასუხს დეპუტატის მიერ დასმულ კითხვაზე: თუ რა კრიტერიუმებითა და რა სამართლებრივი რეგულაციით განისაზღვრა ეს შეუსაბამო და მკვეთრად განსხვავებული ფასები ერთ ლოტში მდებარე ერთი და იმავე კატეგორიის ნაკვეთებზე.

ასევე, გაუგებარია "დასკვნაში" დაფიქსირებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ მონაკვეთში მოხდა მიწების დაყოფა ტიპებად, კერძოდ, 7 ტიპად, რიგის მიხედვით. გაუგებარია, რას გულისხმობს ტერმინი _ "ტიპი". თუ ის ჩაენაცვლა ტერმინ "კატეგორიას", ამავე დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ამ მონაკვეთში ყველა მიწა ერთი და იმავე კატეგორიისაა.

თუ "ტიპები" განისაზღვრა იმის მიხედვით, მასზე რა სახის სამუშაოები უნდა აწარმოოს ავტობანის მშენებლობის პროექტმა, ეს მიწების ფასებს რატომ უნდა შეხებოდა?! მიწის მესაკუთრისთვის, რომელიც არანებაყოფლობით გადასცემს მის საკუთრებას სახელმწიფოს, რა მნიშვნელობა აქვს, მის უკვე ყოფილ საკუთრებას სახელმწიფო რა დანიშნულებით გამოიყენებს? ან, ამ რეგულაციით რატომ განისაზღვრა, ასევე, ასეთი არანორმალური სხვაობებით ამ მიწებზე ერთჯერადი კომპენსაციები ერთწლიანი მოსავლის სანაცვლოდ? არის კიდევ მრავალი კითხვა, რომლის პასუხების მოძებნაც დეპარტამენტის პასუხისმგებელ პირებს მოუწევთ სასამართლოს წინაშე.

გზების დეპარტამენტი ცდილობს, პასუხისმგებლობა ამ დასკვნასთან დაკავშირებით გადაულოცოს მათ მიერ დაქირავებულ აუდიტორს, ვინმე მინდია ტაბაღუას, რომლის "ანალიზიც" (ამავე დასკვნის მიხედვით) ემყარება გარკვეულ დაშვებებს და არის მხოლოდ შემფასებლის პირად მოსაზრებებზე აგებული.

სევე, თურმე "შემფასებელს" არ ევალებოდა და არც მოუხდენია მიწის ნაკვეთების გეოლოგიური გამოკვლევა. ასევე, აღნიშნავდნენ, რომ არ არის გამოკვლეული, არის თუ არა მიწების ქვეშ რაიმე სახის წიაღისეული მარაგი და თუ არის, მაშინ მის პირველ მესაკუთრეს, რომელსაც იძულებით დაათმობინეს საკუთრება, რა სარგებელი ექნება წიაღისეულ-მადნის აღმოჩენის შემთხვევაში?

დასკვნაში აღნიშნულია, რომ აუდიტორის შეფასებითი საქმიანობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ზუსტ მეცნიერებად და მისი ყველა დასკვნა არის სუბიექტური...

მისი შეფასება არ გულისხმობს იმას, რომ მის მიერ განსაზღვრული ფასები სტანდარტული იყოს და ბაზარზე არ არსებობდეს უფრო მაღალი და ხელსაყრელი შემოთავაზებები.

დეპარტამენტი ვერ იძლევა განმარტებას იმასთან დაკავშირებითაც, თუ რა კრიტერიუმით განისაზღვრა მდინარე სუფსის მარჯვენა სანაპიროსთან, ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ განლაგებული ნაკვეთების ღირებულება 1კვ.მ. _ 5ლ 40 თეთრი, ხოლო მდინარის მარცხენა მხარეს ნაკვეთებში, არაპრესტიჟულ ტერიტორიაზე 5-ჯერ მეტი ფასი და შემდეგ განთავსებულ ნაკვეთებში 10-ჯერ და 12-ჯერ მეტი. ოზურგეთის საზღვრებში მოქცეული ნაკვეთების მესაკუთრეებს ერთჯერად კომპენსაციაში გადაუხადეს 1 კვ.მ-ში კომპენსაცია _ 24,60 ლარი, 29,60 ლარი, 34,60 ლარი, 54,60 ლარი, ანუ 10-ჯერ მეტი ვიდრე ჩვენს შემთხვევაში საკუთრივ მიწის ღირებულებაა. ეს რას ნიშნავს _ ჩვენს ყანებში "შავი ჭირი" იყო და ოზურგეთის ყანებში ოქროს ვაშლები ცვიოდა? ეს ნამდვილად საგანგაშო ფაქტია!

რაც შეეხება თურქეთის მოქალაქე ქემალ ალთუნის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით ბატონი ალ. თევდორაძე განმარტავს, რომ ამ პიროვნებასთან დღემდე ვერ ხერხდება მოლაპარაკება და შეთანხმება ფასებთან დაკავშირებით და უკვე დაწყებული აქვთ პროცედურები "ექსპროპრიაციის" უფლების მისაღებად. ეს ის ბატონი თევდორაძე გახლავთ, რომელმაც ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეებს 2018 წლის 30 მარტს მოგვცა ხუთი დღის ვადა გადაწყვეტილების მისაღებად ე. წ. "ექსპროპრიაციის" მუქარით და სოფლის მოსახლეობისთვის იმავე წერილში არ განუმარტავს, თუ რას ნიშნავდა ეს ტერმინი და ასეთ შემთხვევაში რა უფლებები რჩებოდათ მესაკუთრეებს.

როგორც ჩანს, ყველაფერი ასე მარტივად არ დასრულდება, რადგან, სავარაუდოდ, აქ საქმე გვაქვს ფინანსურ მაქინაციასთან. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩვენს ნაკვეთებზე გაცილებით დიდი თანხები არის გამოწერილი და ეს თანხები მითვისებული აქვთ მათ, ვისაც ხელი მიუწვდებოდა ამაზე. ამ ეჭვის საფუძველს გვაძლევს ისიც, რომ ამ პროექტის სპონსორს, ევროპის საინვესტიციო ბანკს, მისი უზარმაზარი ინვესტიციით არ უნდა გაჭირვებოდა პროექტში მოხვედრილ მცირერიცხოვან მესაკუთრეთათვის თანხების ნორმალურად და ღირსეულად გადახდა. 2018 წლის სექტემბერში ბანკის ადმინისტრაციამ ჩვენთან გამოგზავნა ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად მის მიერ დაქირავებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც გაოგნებულები დარჩნენ რეალობის გაცნობით და ჩვენი ხელმოწერილი ინფორმაციები წაიღეს ბანკში.

დღეისთვის ჩვენი პოზიცია ასეთია: ჩვენი პროტესტი, რა თქმა უნდა, ძალაში რჩება, რადგანაც არაფერი შეცვლილა და ჩვენ მიმართ ხელისუფლებას არავითარი თანადგომა არ გამოუხატავს. "კანონიერმა ყაჩაღებმა", როგორც იტყვიან, "აგვახიეს" საუკეთესო მიწის ნაკვეთები და მითვისებული აქვთ კუთვნილი თანხებიც. ხელისუფლება ვალდებულია, ყველაფერი გააკეთოს ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად და ჩვენ მიმართ სამართლიანობის აღსადგენად, როგორც ამას შეგვპირდა მისი ლიდერი არჩევნების მეორე ტურის წინ და ჩვენც გავუწიეთ ანგარიში.

ასევე, იმედს ვიტოვებთ, რომ პარლამენტის წევრი, ქალბატონი ნინო წილოსანი, რომელიც ჩვენი წარმომადგენელია, არ გატეხს არჩევნების წინ მოცემულ სიტყვას და ამ უსამართლობასთან ბრძოლაში ჩვენ გვერდით იქნება ბოლომდე, ვიდრე სამართალი არ იზეიმებს ერთხელ მაინც ქვეყანაში.

თუ ჩვენი კანონიერი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებებით, მაშინ ჩვენს ნაკვეთებში ავტობანის მშენებლობის უფლებას არავის მივცემთ" (წერილს ახლავს 32 ხელმოწერა).

მოსახლეობის მხრიდან გაჟღერებულ პრეტენზიებზე კომენტარისთვის "გურია ნიუსი" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრესსამსახურს დაუკავშირდა, სადაც საკითხთან დაკავშირებით მოკლე კომენტარით შემოიფარგლნენ. პრესსამსახურის თქმით, აღნიშნულ მიწის მესაკუთრეებმა საკუთარი პრეტენზიების დასაფიქსირებლად წერილობით უნდა მიმართონ განსახლების სამსახურს, ინდივიდუალურად ან ერთობლივად, რისთვისაც შეუძლიათ გამოიყენონ, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე პარლამენტარის შუამდგომლობა:

"გზების დეპარტამენტი დაინტერესებულია, რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მხარის ინტერესები", _ დასძინეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრესსამსახურში.

რაც შეეხება ლანჩხუთის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის პოზიციას სუფსის მოსახლეობის მხრიდან დაფიქსირებულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით, როგორც მერიაში გვითხრეს, საკითხის დარეგულირება ცდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას, თუმცა, მზად არიან შუამდგომლობა გაწიონ გზების დეპარტამენტთან:

"საკითხის დარეგულირება ცდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას, თუმცა, ჩვენ შეგვიძლია დავუკავშირდეთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, რათა მოხდეს მათი წარმომადგენლებისა და მოსახლეობის შეხვედრა და პოზიციების შეჯერება", _ ამბობენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში.
 ახალი ამბები
  • მამუკა ბახტაძე: "ამ საკითხის პოლიტიკურ სპეკულაციებში გადატანა, რა თქმა უნდა, სრული უპასუხისმებლობაა"საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ყველას მოუწოდებს, "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციებისგან თავი შეიკავონ. როგორც მთავრობის მეთაურმა ქართველ ჟურნალისტებს მიუნხენში ამთემაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, ეროვნულმა ბანკმა, როგორც მარეგულირებელმა, მიიღო გადაწყვეტილება და თუ ვინმეს ამ საკითხზე პრეტენზიები აქვს, სწორედ შინაარსობრივი არგუმენტები უნდადასახელდეს. "სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ პოლიტიკური სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. "თიბისი ბანკი" არის სისტემური მნიშვნელობის, ძლიერი ფინანსური ორგანიზაცია. რა თქმა უნდა, ის, რომ "თიბისიბანკი" წარმოდგენილია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ჩვენი ეკონომიკის წარმატებაა და ეს ყველას კარგად აქვს გააზრებული. ეროვნულმა ბანკმა, როგორც რეგულატორმა მიიღო გადაწყვეტილება და ბუნებრივია, მე მისშინაარსობრივ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ვიცი ერთი რამ - ეროვნული ბანკი ყოველთვის მოქმედებს ძალიან მაღალი პროფესიული სტანდარტების დაცვით და ეს არის ყველა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისპოზიცია. "თიბისი ბანკი" არის ძლიერი, სისტემური ბანკი და ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი არა მხოლოდ ფინანსური სექტორისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ეროვნული ეკონომიკისთვის. აქედანგამომდინარე, მსურს, კიდევ ერთხელ მოვუწოდო ყველას, თავი შეიკავონ პოლიტიკური სპეკულაციებისგან. ეს არის ძალიან ჩარჩოში მოქცეული პროფესიული მიდგომებიდან შესაფასებელი სიტუაცია და მას პოლიტიკასთანარანაირი კავშირი არ აქვს. მარეგულირებელმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და თუ ვინმეს აქვს პრეტენზია ამ საკითხზე, სწორედ შინაარსობრივი არგუმენტები უნდა ისმოდეს და არა პოლიტიკური სპეკულაციები. ეს ნამდვილად არ წაადგება საქმეს", _- განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მამუკა ბახტაძის შეფასებით, ასევე ძალიან ცუდი სპეკულაციაა აღნიშნული თემის დაკავშირება ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან. "მინდა ყველას შევახსენო, რომ სწორედ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი გახლავთ ამ უმნიშვნელოვანესი იდეის ინიციატორი და ჩვენ, როგორც მთავრობა, ყველა ფინანსურ ინსტიტუტთან აქტიურად ვსაუბრობთ, რომ რაც შეიძლებადროულად დაიწყოს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისგან ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის დაფინანსება. ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის და ამავე დროს რეგიონისთვის. ჩვენშევძელით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად ყველა წამყვანმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა გაითვალისწინა ანაკლია და მიმდინარეობს მისი დაფინანსების განხილვა. შესაბამისად, ამ საკითხის პოლიტიკურ სპეკულაციებში გადატანა, რა თქმა უნდა, სრული უპასუხისმებლობაა. საქართველოს სჭირდება ღრმაწყლოვანი პორტი და აუცილებლად ექნება ის", - განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.   ... ...
  • რა ქონებას ფლობენ ჩოხატაურის მერი და მისი მოადგილეებიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერმა, ირაკლი კუჭავამ ქონებრივი დეკლარაცია ბოლოს გასული წლის სექტემბერში შეავსო. დოკუმენტის თანახმად, ირაკლი კუჭავა ფლობს მემკვიდრეობით მიღებულ 400კვ.მ. ფართის საცხოვრებელ სახლს და 2 500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ჩოხატაურში, აღმაშენებლის #40-ში. მერის საკუთრებაშია, ასევე, მემკვიდრეობით მიღებული 3 000 კვ.მ. მიწის ფართობი დაბა ჩოხატაურში. ირაკლი კუჭავას 2011 წელს შეძენილი აქვს 50 000 კვ.მ. მიწის ფართი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში. მისი მეუღლე, ელისო სიხარულიძე ფლობს 100 კვ.მ. მიწის ფართს დაბა ბახმაროში, რომელიც 2011 წელს საკუთრების აღიარების ფორმით აქვს მიღებული. დეკლარაციის მიხედვით, ირაკლი კუჭავას, 2015 წელს აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 1 200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი საჩუქრად აქვს მიღებული. დეკლარაციაში მჩუქებლის ვინაობა მითითებული არ არის. ჩოხატაურის მერი "გურია ნიუსთან" საუბრისას ამბობს, რომ მიწის ნაკვეთი მეზობელმა აჩუქა: _ ეს ნაკვეთი ჩემი ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზეა. ადრე ჩემი ოჯახის საკუთრება იყო. შემდეგ დოკუმენტებით აღმოჩნდა მეზობლის _ მზია ჟღენტის საკუთრებაში და ამიტომ, ქალბატონმა მზიამ ჩუქების სახით დამიბრუნა, _ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას ირაკლი კუჭავამ. რაც შეეხება ფულად შემოსავლებს _ დეკლარაციის შევსების დროს ირაკლი კუჭავას სახელფასო ანგარიშზე 2 200 ლარი ჰქონდა; ხოლო მის მეუღლეს _ 3 500 ლარი. ამავე დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ 2017 წელს ელისო სიხარულიძემ, როგორც შპს"მედალფა ჩოხატაურის" ექიმმა, 31 652 ლარი მიიღო, ხოლო როგორც სოფელ ზოტის უბნის ექიმმა _ 7 800 ლარი. ირაკლი კუჭავას შემოსავალი 2017 წელს 31 170 ლარი იყო. ჩოხატაურის გამგებლის ოჯახს გასულ წელს გასავალიც ჰქონდა _ ელისო სიხარულიძემ "საქართველოს ბანკში" არსებული სამომხმარებლო სესხის საფასური _ 919 ლარი გადაიხადა. კუჭავაზე რამდენიმე თვით ადრე, 2018 წლის გაზაფხულზე აქვს შევსებული ქონებრივი დეკლარაცია მის პირველ მოადგილეს თამაზ ჯინჭარაძეს. დოკუმენტის თანახმად, იგი ფლობს 2014 წელს მემკვიდრეობით მიღებულ 150 კვ.მ. ფართის საცხოვრებელ სახლს და 1 500 კვ.მ მიწის ნაკვეთს ჩოხატაურში, ჯალაღანიას ქუჩაზე. ამავე პერიოდში, ჯინჭარაძეს მემკვიდრეობით აქვს მიღებული 54 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი და ამდენივე მიწის ნაკვეთი ჩოხატაურში, დუმბაძის #11-ში. ჩოხატაურის მერის პირველი მოადგილე ფლობს 2014 წელს 8 500 დოლარად შეძენილ ავტომანქანას _ TOYOTA 4runner. ჯინჭარაძის საკუთრებაშია, ასევე, ავტომანქანა HONDA CIVIC, რომელიც 2017 წელს 6 000 ლარად არის ნაყიდი. დეკლარაციის შევსების დროს, თამაზ ჯინჭარაძის სახელფასო ანგარიშზე 15 ლარი და 61 თეთრი იყო. ხოლო მისი მეუღლის, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის ოფიცრის, ირინა მამალაძის სახელფასო ანგარიშზე 31 ლარი და 55 თეთრი. დეკლარაციის მიხედვით, 2017 წელს თამაზ ჯინჭარაძემ ხელფასის სახით 23 399 ლარი მიიღო, მისმა მეუღლემ კი _ 7 425 ლარი. რაც შეეხება გასავლებს _ თამაზ ჯინჭარაძემ 4 701 ლარი გადაიხადა "ლიბერთი ბანკსა" და "საქართველოს ბანკში" დადებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად; სესხის თანხა _ 3 660 ლარი აქვს გადახდილი მის მეუღლესაც. კიდევ ერთი გასავალი, რაც დეკლარაციაში თამაზ ჯინჭარაძეს უწერია, სარემონტო ხარჯებია _ მერის პირველმა მოადგილემ 2017 წელს რემონტში 6 200 ლარი დახარჯა. რაც შეეხება მერის მეორე მოადგილეს _ მინდია ჟღერიას, მის საკუთრებაშია 24 კვ.მ. ფართის ბინა და ამდენივე არასაცხოვრებელი ფართი ბათუში, ჭავჭავაძის #33-ში, რომელიც მას ჩუქების სახით აქვს მიღებული. მინდია ჟღერიას მეუღლე _ ქეთევან მეფარიშვილი ფლობს ავტომანქანა აუდი A4-ს, რომელიც 2015 წელს 4 500 დოლარად აქვს შეძენილი. დეკლარაციის შევსების დროს მინდია ჟღერიას სახელფასო ანგარიშზე 3 ლარი და 44 თეთრი ჰქონდა, ხოლო მის მეუღლეს, რომელიც "საქართველოს ბანკის" თანამშრომელია, 87 ლარი. მინდია ჟღერიამ 2017 წელს ხელფასის სახით 20 800 ლარი აიღო; დეკლარაციის თანახმად, 9188 ლარის შემოსავალი ჰქონდა მის მეუღლეს. მერის მოადგილემ 7 936 ლარი გადაუხადა "საქართველოს ბანკს" ორ სესხში, ხოლო მისი მეუღლის გასავალი, რომელიც, ასევე, სესხის თანხად არის მითითებული, 3 314 ლარი ... ...
  • ბოლო ერთ თვეში ბიძინა ივანიშვილის ქონება 100 მლნ დოლარით გაიზარდაBloomberg-ის მილიარდერთა სიაში სულ 500 მილიარდერია. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში საქართველოდან მხოლოდ 62 წლის ბიძინა ივანიშვილია, რომლის ქონებაც 2019 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით, 5.17 მლრდ დოლარად არის შეფასებული. ამასთან, ამ დროისთვის ივანიშვილი Bloomberg-ის მილიარდერთა სიაში 314-ე ადგილზეა. როგორც „ბლუმბერგის“ მილიარდერთა ინდექსშია აღნიშნული, მისი ქონება ბოლო ერთ თვეში 100 მლნ დოლარით არის გაზრდილი. ცნობისთვის, 2019 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით, მისი ქონება 5.07 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული. 5.17 მილიარდი დოლარით ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია შეიძინოს 3.93 მილიონი უნცია ოქრო და 78 მილიონი ბარელი ნავთობი. მისი ქონება უტოლდება შეერთებული შტატების მშპ-ს 0.0267%-ს, მსოფლიოს 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონების 0.1%-ს, შეერთებულ შტატებში „ტოპ“ 200 აღმასრულებელი დირექტორისთვის მიცემული კომპენსაციის 82%-ს, შეერთებული შტატების „ტოპ“ 100 კოლეჯის შეწირულობის 1.31%-ს. აღსანიშნავია, რომ მილიარდერების ინდექსის თანახმად, ივანიშვილის ქონება ყველაზე მაღალი – 2013 წელს იყო, როცა 6.40 მლრდ აშშ დოლარს შეადგენდა. გამოცემას ბიზნესმენთან დაკავშირებით მცირე ინფორმაციაც აქვს დატანილი, სადაც ივანიშვილის ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და პოლიტიკური კარიერის მოკლე ისტორიაა ასახული. „ივანიშვილმა კარიერა პოსტ-საბჭოთა რუსეთში 1990-იან წლებში რკინის მადნის მოპოვებაში, ბანკებსა და უძრავ ქონებაში ფულის ჩადებით დაიწყო. თავისი აქტივების უმეტესობა 2003-2006 წლებში გაყიდა, დანარჩენი ნაწილი გაიყიდა საქართველოში პრემიერ-მინისტრად არჩევამდე 2012 წელს. ერთი წლის შემდეგ კი ის თანამდებობიდან გადადგა,“ – იუწყება გამოცემა. ცნობისთვის, Bloomberg-ის მილიარდერების ინდექსი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების ყოველდღიური რეიტინგია. ... ...
  • შსს-მ თბილისში მომხდარი ყაჩაღობის 3 ფაქტი გახსნა _ დაკავებულია 4 პირიშინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი-სამგორის სამმართველოს თანამშრომლებმა წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლევი პირი ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები შედეგად დაკავებულია 2000 წელს დაბადებული ლ.ც. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მიკრორაიონში მდებარე მარკეტი დანის მუქარით დააყაჩაღა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ლ.ც. მომხდარიდან რამდენიმე წუთში დააკავეს. პოლიციამ მარკეტიდან გატაცებული ფული - 500 ლარი ნივთმტკიცებად ამოიღო. ასევე, ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე-ჩუღურეთის სამმართველოს თანამშრომლებმა 1994 წელს დაბადებული ი.ს. და 1992 წელს დაბადებული ა.მ. ჩადენილი დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები თავს დაესხნენ თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურს, საიდანაც ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით თანხა გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ორივე პირი, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, თბილისში დააკავეს. პოლიციამ ერთ-ერთი ბრალდებულის - ა.მ.-ს საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნივთმტკიცებად ამოიღო 2 პისტოლეტი, რომლებზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. ორივე დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გარდა ამისა, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს თანამშრომლებმა, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად, ყაჩაღობის ბრალდებით, ცხელ კვალზე დააკავეს 1984 წელს დაბადებული ვ.მ. დაკავებულმა თბილისში, სანზონაში მდებარე ერთ-ერთი მარკეტიდან ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით, დაახლოებით, 400 ლარი და სხვადასხვა დასახელების სიგარეტი გაიტაცა. პოლიციამ, ვ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას, გატაცებული თანხა, სიგარეტები, დანა და ცეცხლსასროლი იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. სამივე სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ს 179-ე მუხლით ... ...
  • დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით 2 პირი დააკავესშინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, 1982 წელს დაბადებული ჰ.გ. და ყაზახეთის მოქალაქე, 1990 წელს დაბადებული ჟ.ი. დააკავეს. მათ ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებათ. დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.  სამართალდამცველებმა თბილისში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს ნომრიდან, სადაც დაკავებულები დროებით ცხოვრობდნენ, ნარკოტიკული საშუალების 133 აბი და 6 ნატეხი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე, საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰეგემონი ციფრები

ბედის ციფრის გამოთვლის ტექნიკა ჩვენი...

რატომ ეჩვენებათ მთვრალ მამაკაცებს ყველა ქალი ლამაზი

არსებობს ცნობილი რუსული გამოთქმა: ულამაზო...

დედამიწაზე ყველა ცოცხალი არსება გონიერი რომ გახდეს

ერთ მშვენიერ დღეს დედამიწაზე ყველა...

"ტატუ" იმუნურ სისტემას აუმჯობესებს

აქამდე ტატუს (სვირინგი) დანიშნულება, მხოლოდ...

როგორ გამოვიცნოთ პატიოსანი ადამიანი

ყველასთვის ცნობილია, რომ ბილწსიტყვაობა და...

როგორი მამაკაცი გჭირდებათ?

ქალების უმეტესობას მიაჩნია, რომ მამაკაცი,...
კარმიდამო ჩემი

როგორ უნდა იცხოვროთ ისე, რომ სიმსივნით არ დაავადდეთ

ადამიანები, რომლებიც სიმსივნით იტანჯებიან და...

ოხრახუშს უნარი აქვს განკურნოს დეპრესია, შიზოფრენია და ალცჰეიმერის დაავადება

ბიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც შეიცავს ოხრახუში,...

"ბარი უნდა იცნობდეს მთასა და საქმეზე შეყვარებული და-ძმას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის მკვიდრი...

რა გავაკეთოთ შემოდგომის მიწურულს საკარმიდამო ნაკვეთებში

ნოემბერ-დეკემბერში აქტიური სამეურნეო სამუშაოები ძირითადად...

პესტიციდების გამოყენებისას უდიდესი სიფრხილეა საჭირო

არსებობს უნივერსალური პესტიციდები, რომლებსაც ერთდროულად...

სიმინდის მოვლა თავიდან უნდა ვისწავლოთ

სიმინდის მოვლა-მოყვანის წესებს დასავლეთ საქართველოს...

რატომ უნდა მოვაშენოთ ბატი

როგორც უხნესი ადამიანები ამბობენ, საქართველოში...

დედოფლის ყვავილს დედოფალივით მოვლა სულ არ სჭირდება

წარსულში ძალზე პოპულარული და მერე...

მოვამზადოთ ნესვის სასმელი

ნესვი გოგრისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე...

თაფლის ღვინო _ "თაფლუჭა"

თაფლის ღვინო და არაყი უნიკალური...

"ზამთარშიც გაზაფხულს ვეძებ და "გატყავებულ" გარემოს ვმოსავ"

"კარმიდამო ჩემის" უამრავ რესპონდენტს შორის,...