რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ შეშის მოხმარების შესამცირებლად

საზოგადოება

რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ შეშის მოხმარების შესამცირებლად

2018 მარ 1 17:16:27

სოფლებში გაზიფიცირების პროცესი 2009 წლიდან მიმდინარეობს. ბუნებრივი აირით ქვეყნის მთელი ტერიტორიის უზრუნველყოფა კვლავ აქტუალურ თემად რჩება, თუმცა, სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივ აირზე ხელი მიუწვდება,  საშეშე მერქანს,  როგორც სათბობ საშუალებას, დიდი რაოდენობით მოიხმარენ.

რა არის საშეშე მერქნის დიდი რაოდენობით მოხმარების მიზეზი, შეშის და გაზის  გარდა, კიდევ რა საშუალებების გამოყენება შეუძლია მოსახლეობას გასათბობად, ალტერნატიული გასათბობი საშუალებების მოხმარება როგორ აისახება ეკონომიკაზე,  რა უნდა გაკეთდეს დღეს არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად _ ამ საკითხებზე „გურია ნიუსს“ ეკონომიკის დოქტორი, გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარი, დავით დარსაველიძე ესაუბრა.

როგორც დარსაველიძე აღნიშნავს, შეშის დიდი რაოდენობით მოხმარების უმთავრესი მიზეზები საცხოვრებელი სახლების არათბოეფექტურობა, გასათბობად საჭირო გაზის ფასის სიძვირე და ხშირად არასათანდო ხარისხია.

სოფლად შინამეურნეობების საცხოვრისი სახლების უმეტესობა არათბოეფექტურია  და საჭიროებს ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას (თბოიზოლატორების გამოყენება და დათბუნების საშუალებების გამოყენება, ორმაგი მინის თბოეფექტური ფანჯრების მონტაჟი, სხვა).   გარდა ამისა, გაზის სათბობად გამოსაყენებლად ფასი საკმაოდ ძვირია, ან რიგ შემთხვევაში, სოფლად გაზის მიწოდებაც არ არის სათანადო ხარისხის, ზოგჯერ ძნელია მისი საშუალებით ღუმელების ამუშავებაც კი.

რაც შეეხება შეშას, ის დღემდე, ფასის თვალსაზრისით, ყველაზე ხელმისაწვდომ ალტერნატივად ითვლება. მერქნის შეშად, როგორც ბუნებრივი რესურსით სარგებლობისთვის მოსაკრებელი მცირეა, სოციალური ჭრისთვის ბილეთის მიღება საკმაოდ ადვილია და თუ თავად ჭრის და ამზადებს შეშას, ის კიდევ უფრო იაფი, უკონკურენტო ალტერნატივად იქცევა.

საკმაოდ იაფია არაფორმალურ ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი შეშის ფასიც. სხვადასხვა რეგიონში მერყეობს, თუმცა, როგორც წესი, 1 კუბური მეტრი 100 ლარს არ სცდება“, _ ამბობს დავით დარსაველიძე.

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარი „გურია ნიუსთან საუბარისას აღნიშნავს, რომ შეშამ სოციალური ფუნქცია უნდა დაკარგოს, რადგან მერქნული რესურსის გამოყენება უკვე იწვევს ტყეების დეგრადაციას.

„შეშამ თანდათან უნდა დაკარგოს სოციალური ფუნქცია, მას უნდა დაედოს რეალური ფასი, 1 კუბური მეტრი შეშისთვის 3-ლარიანი მოსაკრებელი ძალიან მცირეა.

ჩატარდა მთელი რიგი კვლევები, რითაც გამოიკვეთა, რომ 1კუბური მეტრი ფიცრის ყველაზე დაბალი ხარისხისა და იაფი მერქნის ღირებულება  200 ლარზე ნაკლებს არ შეადგენს.  მაშინ, როცა, უმაღლესი ხარისხის წიფლისგან დამზადებული ფიცარი 400 აშშ დოლარსაც კი აღწევს. აქ არ გვაქვს საუბარი იშვიათ და ძვირადღირებულ მერქნულ რესურსებზე. შეშად გამოყენებ მერქნული რესურსის უმეტესი წილი კი სწორედ წიფელაზე მოდის. შესაბამისად, მერქნულ რესურსს თუ არ დავწვავთ ღუმელში  და უმეტეს ნაწილს ალტერნატიული გზით გამოვიყენებთ (მაგ.: ფიცრის წარმოება), ბევრად მეტ სარგებელს მივიღებთ. თუმცა, ფაქტია, ამ ოდენობით მერქნული რესურსის გამოყენება უკვე იწვევს ტყეების დეგრადაციას და მისი მოხმარების შემცირებაზე უნდა ვიფიქროთ და არა სხვა ფორმით გამოყენებაზე“, _  ამბობს დარსაველიძე.

დავით დარსაველიძე მიიჩნევს, რომ შეშის არაფორმალური გაყიდვის აკრძალვა და სარეალიზაციო ფასის გაძვირება ერთ-ერთი გზაა, რომ მოსახლეობამ გაზი გასათბობ საშუალებად გამოიყენოს, სხვა შემთხვევაში კი შინამეურნეობების შემოსავლის დონემ უნდა მოიმატოს, რადგან ტყეების არარაციონალური მოხმარება მის გაქრობას გამოიწვევს.

„ვფიქრობ, მას შემდეგ, რაც მერქნულ რესურსს, როგორც ძვირადღირებულ ბუნებრივ რესურსს, თუნდაც შეშად გამოყენების დროს დაედება რეალური ფასი (ბუნებრივი მოსაკრებლის ზრდა), აიკრძალება შეშის არაფორმალური გაყიდვა და, შესაბამისად, გაიზრდება მისი სარეალიზაციო ფასი, შესაძლებელი იქნება შინამეურნეობების მიერ გაზის სათბობ რესურსად გამოყენება. სხვა შემთხვევაში,  შინამეურნეობების შემოსავლის დონემ უნდა მოიმატოს და გარკვეულ ნიშნულს მიაღწიოს, რაც გაზის, როგორც უფრო კომფორტული გათბობის საშუალების გამოყენების შესაძლებლობას მისცემს.

ან, თუ ამ ფორმით გაგრძელდა ტყეების არარაციონალური მოხმარება, ტყე აღარ დარჩება და მაშინ შინამეურნეობებს მოუხდება ალტერნატიული სათბობი რესურსის მოხმარება ფასისა თუ კომფორტის მიუხედავად“, _ ამბობს ბატონი დავითი.

მისი თქმით, შეშის მოხმარების შემცირება ენერგოეფექტური ღუმელების და გამომშრალი შეშის  გამოყენებითაც შეიძლება.

„სამწუხაროდ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჯერაც არაენერგოეფექტურ  თუნუქის ღუმელებს იყენებს, რაც, დაახლოებით, ორჯერ მეტი რაოდენობის შეშის მოხმარებას მოითხოვს. საკმარისია აღნიშნული ღუმელები ჩანაცვლდეს ენერგოეფექტური ღუმელებით და რიგ შემთხვევაში, შეშის მოხმარება განახევრდება. ამასთან, ღუმელში მოხვედრილი შეშის უდიდესი ნაწილი ნედლია, რაც ნიშნავს, რომ გათბობისთვის უფრო მეტი შეშა უნდა დაიწვას. თუ შეშა გამომშრალი იქნება, შეშის მოხმარება სულ მცირე მესამედით შემცირდება.

მარტივად შეიძლება დავასკვნათ, რომ თუ შეშის ღუმელს სათანადოს შევარჩევთ (მაგ.: სვანური ღუმელი), ხმელ შეშას გამოვიყენებთ და სახლის დათბუნებას მოვახდენთ, შეშის მოხმარების მეოთხედზე  დაყვანა თუ არა, განახევრება მაინც შესაძლებელი იქნება“, _ ამბობს დავით დარსაველიძე.

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარის თქმით, შეშის ჩანაცვლების საკმაოდ ბევრი ეფექტური ალტერნატივა არსებობს, მცა მათი წარმოება და გამოყენება იშვიათად ხდება.

„შეშის ალტერნატივები არაერთია, მაგალითად, ბიონარჩენები (ბრიკეტები, პელეტები, ნახშირი (ქვანახშირი), თხილის ნაჭუჭი, „ჩიფსები“, ნახერხი და სხვა), რომელთა გამოყენება ნაწილობრივ ხდება, თუმცა, არა იმ მასშტაბით, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაშია შესაძლებელი.

სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ბიონარჩენების გამოყენება არასისტემურ, არასაკმარის ხასიათს ატარებს. შინამეურნეობები/მოსახლეობა თითქმის არ იყენებს და საჯარო დაწესებულებების მხოლოდ მცირედი ნაწილია მომხმარებელი. რასაც სხვადასხვა ობიექტური მიზეზი აქვს: ბიოსაწვავის დადებით თვისებებზე დაბალი ცნობადობა, მაღალი ფასები, არასაკმარისი მიწოდება და სხვა. 

ამასთან, ძალზედ მცირეა ბრიკეტებისა თუ პელეტების წარმოება, მაშინ, როცა ნედლეული, რაც გამოიყენება მათ საწარმოებლად, ნარჩენებად იქცევა ხოლმე და გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს (მდინარეებში მოხვედრილი ნახერხი; ხის მოჭრის შედეგად ტყეში დაყრილი ნაფოტები, ანასხლავები, ტოტები, სხვა; მინდვრებში მოსავლის აღების შემდეგ ნამჯის გადაწვის პრაქტიკა; და ა.შ.). აღნიშნული საკითხის ნაწილობრივ დასარეგულირებლად ახლახან გაუმჯობესდა მარეგულირებელი ჩარჩოს რამდენიმე მიმართულება  და მისი სათანადო აღსრულების შემთხვევაში, ვფიქრობთ, აღნიშნული პროცესი ნაწილობრივ დაიძვრება ადგილიდან. გარდა ამისა, აუცილებელია, როგორც ბიზნესის წახალისება, მსგავსი ბიოსაწვავის წარმოების უზრუნველსაყოფად, ასევე, აღნიშნული ბიოსაწვავის მოხმარების სტიმულირებაც, როგორ საჯარო დაწესებულებების, ისე მოსახლეობის მიერ მსგავსი სათბობი საშუალებების შესაძენად.

ვგულისხმობთ, აღნიშნული სათბობის დადებითი მხარეების პოპულარიზაციის, შესაბამისი თბოეფექტური ღუმელების თუ სხვა ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის (ფასი, მიწოდება) გაზრდას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს“, _  ამბობს დავით დარსაველიძე.
 ახალი ამბები
  • "დედა ჩემს შიშველ გადაღებებს ესწრებოდა!" _ ექსკლუზიური ინტერვიუ სექსუალურ ტრეფიკინგში ჩართულ არასრულწლოვნათანდედა მაფრთხილებდა, რომ იმის შესახებ, თუ როგორ მიღებდნენ, არავისთვის მეთქვა, _ ამბობს გოგონა, რომელსაც, ბებიის თქმით, დედის ძალიან ... ...
  • „შემოქმედობა“ _ ორმოციოდე შემოქმედელით და ოთხჯერ მეტი სტუმრით20 სექტემბერს, სოფელ შემოქმედში „შემოქმედობის“ ტრადიციული დღესასწაულის აღნიშვნა ოზურგეთს მუნიციპალიტეტის მერიამ დაგეგმა. ტრადიციული დღესასწაული, როგორც აქ, ისე სხვა სოფლებშიც იმართება და არასდროს აკლია ხალმრავლობა, ხალისი და საინტერესო წიაღსვლები. თუმცა, ამჯერად, როგორც ეს ყველამ იხილა, უჩვეულოდ მცირერიცხოვნობით გამორჩეული „შემოქმედობა“, ძირითადად, მოსული სტუმრების ხარჯზე წარიმართა _ ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ორმოციოდე შემოქმედელი დაგვეთვალა, რასაც, დაახლოებით, ოთხჯერ სჭარბობდა სტუმარი (ძირითადად, შემოქმედებითი ანსამბლების წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და კონცერტში მონაწილე ბავშვთა მშობლები). ღონისძიების დასაწყისში სპორტული აქტივობები შედგა:  გაიმართა შეჯიბრი ნარდში, მკლავჭიდსა და მაგიდის ჩოგბურთში, რომლის  მონაწილეები მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებიც  იყვნენ. აღსანისნავია, რომ უხლოეს პერიოდში გამართულ ღონისძიებებზე ისინი ნარდის თამაშში აქტივობით გამოირჩევიან. „ერთი, მენახა ვინმე, ჭადრაკი ეთამაშა, რა მაგრად ყვარებიათ გურულებსაც ეს კამათლების კოტრიალი და ყირამალა. რა შავდება მაგით, მარა არც არაფერი კეთდება. როგორც ჩვენ ვერაფერი გავაკეთეთ დღეს. დავიძარით ქუთაისიდან, ისეთი რეკლამა იყო ფეისბუკზე, გვეგონა, ცოტას  ვივაჭრებდით, მაგრამ ორი ჭიქა ბატიბუტი ვერ გავყიდეთ, _ ასე გაღარიბდა აქ ხალხი? იქითაც კია გაჭირვება, მარა... რა ვიცი, ასე ხელცარიელი არსად დავრჩენილვართ ამ ბოლო დროს,  _  ღიმილიანი სახით გვითხრა გვითხრა ქუთაისიდან ჩამოსულმა ინდმეწარმე გიორგი ლაცაბიძემ. „რა გინდა? შემოქმედლებს ითვლი? მიდი იქ და ნახე, „პოლონელი შემოქმედელები“ ცეკვავენ, _ ხუმრობა მოგვადევნა რამდენიმე შემოქმედელმა და მიგვითითა სკვერში  მოწყობილი სცენისკენ, სადაც მართლაც სადღესააწაულოდ ცეკვავდა პოლონელი ახალგაზრდების ხალხური ცეკვის ანსამლი, თუმცა, ვერავინ გვითხრა, კონკრეტულად რომელი ქალაქიდან იყვნენ ისინი. „რაა ეს, ახლაც არჩევნები ხომ არაა, ძალით მოყვანა რომ არ უნდათ, კი გააფრთხილეს ხალხი, მაგრამ სამ საათზე იყო დანიშნული და ალბათ, აწი მოვლენ. ისე, შარაშენიძის ამომრჩეველი მაინც მოსულიყო,  _  მცირე  პოლიტიკაც გაურია მცირერიცხოვანი მაყურებლის ყოფნას ღონსძიებაზე რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა. შემოქმედელებმა _ მედიკო ხვინგიმ და თამუნა აშუბამ, გვითხრეს, რომ დღეს აქ მათი შვილები ცეკვით გამოდიან და იმის სანახავად მოვიდნენ. _ ხალხი? რა ვიცი, რატომ არის ასე ცოტა, ალბათ, ვერ მოიცალეს. ისე, სოფელში კი იცოდნენ და ყველას გააგბინეს,  _ გვითხრეს მათ. „უი, უი, უი, რამ წამომიყვანა, ჩემი  სათამაშო „კეკელობანი“ მაქვს,  წამოვიღე. პატარა სათამაშო ბიზნესია, ერთი ლარი არ ამიღია. არავინ მოსულა. ასე ცოტა ხალხი არც ერთ ღონისძიებაზე არ მხვდება. ინტერნეტში ვეცნობი ასეთ ამბებს და მერე ჩავდივარ ყველგან. ისეთი რეკლამა იყო, ავიბარგე ამ დიაბეტიანმა პენსიონერმა  კაცმა და  წამოვედი. პენსია არ მყოფნის, ვიფიქრე, ორიოდე ლარს ვიშოვი,-მეთქი და დავითარსე.  „პოლიაკები“  კი ჩამოუყვანიათ საცეკვაოდ, მარა გამომცეკვებელია ცოტა... ღმერთმა მისცეთ საქმე საცეკვაოდ, მარა მე მაგი საქმე არ მეხერხება და რაც მეხერხება, ტყუილა ჩამოვათრიე“, _ ბათუმელმა ავთო მეგრელაძემაც ხუმრობა ამჯობინა „შემოქმედობის“ შეფასებისას და იმედი გამოთქვა, მომავალ წელს  ბევრად მეტი ხალხი დახვდება, გურულები ასე ცოტა სანადიროდაც არ დადიან და დღეს რა დაემართათო, _ გვითხრა მეგრელაძემ. მცირერიცხოვანი მაყურებლის წინაშე მოეწყო ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების: ,,გურიას,’’ "აისის," "იადონის," "ვახტანგურის," "ალილუიას," სტუდენტური-ფოლკლორული ჯგუფი ,,იედლინოკის’’ (პოლონეთი)  კონცერტი.  სოლო შემსრულებლის,  რეზიკო ხომერიკის გამოსვლისას მიკროფონი გამოირთო და ჩართვის მომლოდინე მომღერალს  მაყურებლმა თანაგრძნობის ნიშნად ტაში დაუკრა. ღონისძიების დასასრულს, შემოქმედელებს, რომელთა რაოდენობას სულ ცოტა ოთხჯერ სჭარბობდნენ სტუმრები, მიესალმა გურიის გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია და თქვა, რომ კულმინაცია ღონისძიებისა  არის დაჯილდოება _  „საპატიო შემოქმედელის“ წოდების მინიჭება.    „საპატიო შემოქმედელის“ წოდება მიანიჭეს „გზამენი 18“-ის დირექტორს, შემოქმედის მკვიდრს,  თემურ ჯახვას და  ამჟამად პენსიონერ ოთარ გეგიაძეს. მათ ჯილდოები ზურაბ ნასარაიამ და კოტე შარაშენიძემ გადასცეს. ოზურგეთის მუნიციპალიეტის მერმა კოტე შარაშენიძემ თავისი გამოსვლის დასაწყისშივე მიანიშნა მოსული ხალხის მცირერიცხოვნობაზე, რითაც, როგორც ეტყობა, თავადაც არ დარჩა კმაყოფილი: _ მთლიანობაში ვერ ვხედავ სოფლის აქტივობას, მაგრამ კარგია, რომ მოვიდნენ ახალგაზრდები, მომავალშიც მრავალჯერ აღვნიშნავთ „შემოქმედობას“, რომელიც უკვე ტრადიციად არის ქცეული, ასევე, მომავალშიც კვლავ დავაჯილდოებთ საპატიო შემოქმედელებს, _ თქვა მან. თემურ ჯახვამ მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც სოფლისთვის მისი ღვაწლი შეაფასა და იმ პროექტების შესახებ ისაუბრა, რომელიც უახლოეს დროში უნდა გახორციელდეს შემოქმედში. _ 50 წელია,  საგზაო სისტემაში ვმუშაობ. ბევრი სიკეთე გამიკეთებია ჩემი სოფლისთვის, თუმცა, უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა. დიდ მადლობას ვუხდი ყველას დაფასებისთვის. ახლა გეტყვით, რომ დაპროექტებულია და მალე დაიწყება შემოქმედთან მოსასვლელი გზის კეთება, რომელსაც მარჯვენა მხარეს ექნება ტროტუარი, კედელი და რა თქმა უნდა, გაკეთდება გარე განათება. ასევე, კეთდება გომისმთის გზის პროექტი და მომავალ წელს უკვე მშენებლობა დაიწყება, რის დასრულების შემდეგ უკვე ნახევარ საათში იქნება შესაძლებელი გომისმთაზე ასვლა. გზის მთელ მონაკვეთზე გაკეთდება სამი გადასახედი მოედანი. ასევე, აშენდება ეკლესია, რომლის საძირკველიც გომისმთაზე ჩაყრილია, _ თქვა თემურ ჯახვამ, რასაც გულწრფელი ოვაცია და ტაში ... ...
  • ოზურგეთში იურიდიული მომსახურების ცენტრი გაიხსნა19 სექტემბერს, ოზურგეთში იურიდიული დახმარების ცენტრი გაიხსნა. ლენტი საზეიმოდ გაჭრეს ოზურგეთის მუნიციპალიტტის მერმა კოტე შარაშენიძემ და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა რაჟდენ კუპრაშვილმა.   რაჟდენ კუპრაშვილმა  დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და წარუდგინა ოზურგეთის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი იამზე მემარნიშვილი. კუპრაშვილმა განმარტა, რომ ამიერიდან გურიის მცხოვრებლები აქ  უფასო იურიდიულ მომსახურებას  მიიღებენ. _ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი თქვენგანისთვის ხელმისაწვდომი გახდება უფასო სამართლებრივი დახმარების სერვისი და ბიუროს სპეციალისტები დახმარებას და იურიდიულ კონსულტაციას გაგიწევენ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, საადვოკატო მომსახურებაში. ყველა სპეცილისტი, ვინც მოგემსახურებათ, აუცილებლად იქნება მაღალკვალიფიციური, _ თქვა მან. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. გახსნის ცერემონიის შემდეგ, სახელმწიფო ქორეოგრაფილუმა ანსამბლმა „გურიამ“,  სახელმწიფო ფოლკლორულმა ანსამბლებმა _ „შვიდკაცამ“ და „ რეხეულმა“ თავიანთი შემოქმედებით მიულოცეს  ყველას  ეს მნიშვნელოვანი დღე. ცნობისთვის, საქართველოში დღეისთვის ათი საკონსულტაციო ცენტრი და ცამეტი იურიდიული დახმარების ბიურო ... ...
  • ლისაბონში ვებპროგრამირების სამიტზე ორი ოზურგეთელი მიემგზავრება“გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, ყოველწლიურ ვებპროგრამირების სამიტზე, რომელიც ყოველწლიურად ლისაბონში ტარდება, წელს ოზურგეთიდან ორი ქალი თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი მიეგზავრება. წელს, აპრილსა და მაისში სოციალური მედიისა და ვებპროგრამირების ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის ეგიდით მიერ ჩატარდა და ემსახურებოდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოში. პროექტი ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში 5 რეგიონში, მათ შორის გურიაში, კონკრეტულად ოზურგეთში და ლანჩხუთში. კონკურსში მონაწილეობდა 11 ადამიანი, აქედან ოთხი იყო ოზურგეთელი _ იაკო თავდიშვილი, თამო ონიანი, სოფო კალანდაძე, მერი ეძიეშვილი. საბოლოო ჯამში, გამოვლინდა ოთხი გამარჯვებული, რომელიც ლისაბონში მიემგზარება ყოველწლიურ ტექნოლოგიების ვებსამიტზე. თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი პირველად არიან მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე. “ეს არის ძალიან პრესტიჟული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიტი. სასიხარულოა, რომ სამიტზე პირველად გურიიდან ორი ქალი მიეგზავრება. საქართველოდან სამიტზე წლებია ესწრებიან ქალები", _ გვითხრა პროექტის ერთ-ერთმა ტრენერმა ხათუნა ... ...
  • ოზურგეთელი მონიკა ახვლედიანი უკრაინაში საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას28 ოქტომბერს, საქველმოქმედო ასოციციას “გურიას“ ბენეფიციარი მონიკა ახვლედიანი საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე მიეგზავრება. მონიკას უკვე დაწყებული აქვს მზადება და ფესტივალზე სპეციალურად მომზადებულ სიმღერებს შეასრულებს. უკრაინში ჩასატარებელ კონკურსამდე ქუთაისში ჩატარდა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი “ივერია ბრილიანტი“ (შესარჩევი ტური) და “გურიას“ ბენეფიციარებმა სხვადასხვა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. პირველი ადგილი მონიკა ახვლედიანს ერგო და აქედან გამომდინარე, მიიღო მოწვევა უკრაინიდან.  “ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ამაღელვებელი და სასიხარულოა, რომ უკრაინაში უნდა წარვადგინო ჩემი ქვეყანა, საქართველო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან შშმ პირები და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო და კარგი ფესტივალი ჩატარდა”, _ გვითხრა მონიკა ... ...

არქივი

ზაფრანი

საკვები, რომელიც ხანგრძლივი სიცოცხლის საწინდარია

ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია კვებასთან....

მუდმივად დაამატეთ სოდა თქვენს ყავას

სოდას უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია....

სიმართლე სანთლების შესახებ

ზოგიერთი სურნელოვანი სანთელი ორგანიზმისთვის მავნებელი...

სანამდე მივყავართ უძილობას

გარკვეული მიზეზების გამო, ხშირად გიწევთ...

როგორ უნდა მოხიბლოთ ქალი

ვერძი – ქალი ვერძების დიდ...

ქალები, რომელთა შეყვარებასაც მწარედ ინანებთ

ვერძი - მამაკაცური პლანეტა მარსი,...
კარმიდამო ჩემი

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...

როგორ ვუმკურნალოთ კბილებს

ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სასიკეთო...

ჭარბი ტენიანობის მიზეზებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ

თხილის კულტურის სიდამპლის და სოკოვანი...

როგორ მოვიქცეთ ჭექა-ქუხილის დროს?

წელიწადის დროებსა და თვეებს შორის,...

სეზონის შესაფერი სამუშაოებისთვის მზადყოფნა აუცილებელია

ზოგს თოხნა და სარეველებისგან ბოსტნის...

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...