რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ შეშის მოხმარების შესამცირებლად

საზოგადოება

რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ შეშის მოხმარების შესამცირებლად

2018 მარ 1 17:16:27

სოფლებში გაზიფიცირების პროცესი 2009 წლიდან მიმდინარეობს. ბუნებრივი აირით ქვეყნის მთელი ტერიტორიის უზრუნველყოფა კვლავ აქტუალურ თემად რჩება, თუმცა, სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივ აირზე ხელი მიუწვდება,  საშეშე მერქანს,  როგორც სათბობ საშუალებას, დიდი რაოდენობით მოიხმარენ.

რა არის საშეშე მერქნის დიდი რაოდენობით მოხმარების მიზეზი, შეშის და გაზის  გარდა, კიდევ რა საშუალებების გამოყენება შეუძლია მოსახლეობას გასათბობად, ალტერნატიული გასათბობი საშუალებების მოხმარება როგორ აისახება ეკონომიკაზე,  რა უნდა გაკეთდეს დღეს არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად _ ამ საკითხებზე „გურია ნიუსს“ ეკონომიკის დოქტორი, გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარი, დავით დარსაველიძე ესაუბრა.

როგორც დარსაველიძე აღნიშნავს, შეშის დიდი რაოდენობით მოხმარების უმთავრესი მიზეზები საცხოვრებელი სახლების არათბოეფექტურობა, გასათბობად საჭირო გაზის ფასის სიძვირე და ხშირად არასათანდო ხარისხია.

სოფლად შინამეურნეობების საცხოვრისი სახლების უმეტესობა არათბოეფექტურია  და საჭიროებს ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას (თბოიზოლატორების გამოყენება და დათბუნების საშუალებების გამოყენება, ორმაგი მინის თბოეფექტური ფანჯრების მონტაჟი, სხვა).   გარდა ამისა, გაზის სათბობად გამოსაყენებლად ფასი საკმაოდ ძვირია, ან რიგ შემთხვევაში, სოფლად გაზის მიწოდებაც არ არის სათანადო ხარისხის, ზოგჯერ ძნელია მისი საშუალებით ღუმელების ამუშავებაც კი.

რაც შეეხება შეშას, ის დღემდე, ფასის თვალსაზრისით, ყველაზე ხელმისაწვდომ ალტერნატივად ითვლება. მერქნის შეშად, როგორც ბუნებრივი რესურსით სარგებლობისთვის მოსაკრებელი მცირეა, სოციალური ჭრისთვის ბილეთის მიღება საკმაოდ ადვილია და თუ თავად ჭრის და ამზადებს შეშას, ის კიდევ უფრო იაფი, უკონკურენტო ალტერნატივად იქცევა.

საკმაოდ იაფია არაფორმალურ ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი შეშის ფასიც. სხვადასხვა რეგიონში მერყეობს, თუმცა, როგორც წესი, 1 კუბური მეტრი 100 ლარს არ სცდება“, _ ამბობს დავით დარსაველიძე.

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარი „გურია ნიუსთან საუბარისას აღნიშნავს, რომ შეშამ სოციალური ფუნქცია უნდა დაკარგოს, რადგან მერქნული რესურსის გამოყენება უკვე იწვევს ტყეების დეგრადაციას.

„შეშამ თანდათან უნდა დაკარგოს სოციალური ფუნქცია, მას უნდა დაედოს რეალური ფასი, 1 კუბური მეტრი შეშისთვის 3-ლარიანი მოსაკრებელი ძალიან მცირეა.

ჩატარდა მთელი რიგი კვლევები, რითაც გამოიკვეთა, რომ 1კუბური მეტრი ფიცრის ყველაზე დაბალი ხარისხისა და იაფი მერქნის ღირებულება  200 ლარზე ნაკლებს არ შეადგენს.  მაშინ, როცა, უმაღლესი ხარისხის წიფლისგან დამზადებული ფიცარი 400 აშშ დოლარსაც კი აღწევს. აქ არ გვაქვს საუბარი იშვიათ და ძვირადღირებულ მერქნულ რესურსებზე. შეშად გამოყენებ მერქნული რესურსის უმეტესი წილი კი სწორედ წიფელაზე მოდის. შესაბამისად, მერქნულ რესურსს თუ არ დავწვავთ ღუმელში  და უმეტეს ნაწილს ალტერნატიული გზით გამოვიყენებთ (მაგ.: ფიცრის წარმოება), ბევრად მეტ სარგებელს მივიღებთ. თუმცა, ფაქტია, ამ ოდენობით მერქნული რესურსის გამოყენება უკვე იწვევს ტყეების დეგრადაციას და მისი მოხმარების შემცირებაზე უნდა ვიფიქროთ და არა სხვა ფორმით გამოყენებაზე“, _  ამბობს დარსაველიძე.

დავით დარსაველიძე მიიჩნევს, რომ შეშის არაფორმალური გაყიდვის აკრძალვა და სარეალიზაციო ფასის გაძვირება ერთ-ერთი გზაა, რომ მოსახლეობამ გაზი გასათბობ საშუალებად გამოიყენოს, სხვა შემთხვევაში კი შინამეურნეობების შემოსავლის დონემ უნდა მოიმატოს, რადგან ტყეების არარაციონალური მოხმარება მის გაქრობას გამოიწვევს.

„ვფიქრობ, მას შემდეგ, რაც მერქნულ რესურსს, როგორც ძვირადღირებულ ბუნებრივ რესურსს, თუნდაც შეშად გამოყენების დროს დაედება რეალური ფასი (ბუნებრივი მოსაკრებლის ზრდა), აიკრძალება შეშის არაფორმალური გაყიდვა და, შესაბამისად, გაიზრდება მისი სარეალიზაციო ფასი, შესაძლებელი იქნება შინამეურნეობების მიერ გაზის სათბობ რესურსად გამოყენება. სხვა შემთხვევაში,  შინამეურნეობების შემოსავლის დონემ უნდა მოიმატოს და გარკვეულ ნიშნულს მიაღწიოს, რაც გაზის, როგორც უფრო კომფორტული გათბობის საშუალების გამოყენების შესაძლებლობას მისცემს.

ან, თუ ამ ფორმით გაგრძელდა ტყეების არარაციონალური მოხმარება, ტყე აღარ დარჩება და მაშინ შინამეურნეობებს მოუხდება ალტერნატიული სათბობი რესურსის მოხმარება ფასისა თუ კომფორტის მიუხედავად“, _ ამბობს ბატონი დავითი.

მისი თქმით, შეშის მოხმარების შემცირება ენერგოეფექტური ღუმელების და გამომშრალი შეშის  გამოყენებითაც შეიძლება.

„სამწუხაროდ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჯერაც არაენერგოეფექტურ  თუნუქის ღუმელებს იყენებს, რაც, დაახლოებით, ორჯერ მეტი რაოდენობის შეშის მოხმარებას მოითხოვს. საკმარისია აღნიშნული ღუმელები ჩანაცვლდეს ენერგოეფექტური ღუმელებით და რიგ შემთხვევაში, შეშის მოხმარება განახევრდება. ამასთან, ღუმელში მოხვედრილი შეშის უდიდესი ნაწილი ნედლია, რაც ნიშნავს, რომ გათბობისთვის უფრო მეტი შეშა უნდა დაიწვას. თუ შეშა გამომშრალი იქნება, შეშის მოხმარება სულ მცირე მესამედით შემცირდება.

მარტივად შეიძლება დავასკვნათ, რომ თუ შეშის ღუმელს სათანადოს შევარჩევთ (მაგ.: სვანური ღუმელი), ხმელ შეშას გამოვიყენებთ და სახლის დათბუნებას მოვახდენთ, შეშის მოხმარების მეოთხედზე  დაყვანა თუ არა, განახევრება მაინც შესაძლებელი იქნება“, _ ამბობს დავით დარსაველიძე.

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მკვლევარის თქმით, შეშის ჩანაცვლების საკმაოდ ბევრი ეფექტური ალტერნატივა არსებობს, მცა მათი წარმოება და გამოყენება იშვიათად ხდება.

„შეშის ალტერნატივები არაერთია, მაგალითად, ბიონარჩენები (ბრიკეტები, პელეტები, ნახშირი (ქვანახშირი), თხილის ნაჭუჭი, „ჩიფსები“, ნახერხი და სხვა), რომელთა გამოყენება ნაწილობრივ ხდება, თუმცა, არა იმ მასშტაბით, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაშია შესაძლებელი.

სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ბიონარჩენების გამოყენება არასისტემურ, არასაკმარის ხასიათს ატარებს. შინამეურნეობები/მოსახლეობა თითქმის არ იყენებს და საჯარო დაწესებულებების მხოლოდ მცირედი ნაწილია მომხმარებელი. რასაც სხვადასხვა ობიექტური მიზეზი აქვს: ბიოსაწვავის დადებით თვისებებზე დაბალი ცნობადობა, მაღალი ფასები, არასაკმარისი მიწოდება და სხვა. 

ამასთან, ძალზედ მცირეა ბრიკეტებისა თუ პელეტების წარმოება, მაშინ, როცა ნედლეული, რაც გამოიყენება მათ საწარმოებლად, ნარჩენებად იქცევა ხოლმე და გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს (მდინარეებში მოხვედრილი ნახერხი; ხის მოჭრის შედეგად ტყეში დაყრილი ნაფოტები, ანასხლავები, ტოტები, სხვა; მინდვრებში მოსავლის აღების შემდეგ ნამჯის გადაწვის პრაქტიკა; და ა.შ.). აღნიშნული საკითხის ნაწილობრივ დასარეგულირებლად ახლახან გაუმჯობესდა მარეგულირებელი ჩარჩოს რამდენიმე მიმართულება  და მისი სათანადო აღსრულების შემთხვევაში, ვფიქრობთ, აღნიშნული პროცესი ნაწილობრივ დაიძვრება ადგილიდან. გარდა ამისა, აუცილებელია, როგორც ბიზნესის წახალისება, მსგავსი ბიოსაწვავის წარმოების უზრუნველსაყოფად, ასევე, აღნიშნული ბიოსაწვავის მოხმარების სტიმულირებაც, როგორ საჯარო დაწესებულებების, ისე მოსახლეობის მიერ მსგავსი სათბობი საშუალებების შესაძენად.

ვგულისხმობთ, აღნიშნული სათბობის დადებითი მხარეების პოპულარიზაციის, შესაბამისი თბოეფექტური ღუმელების თუ სხვა ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის (ფასი, მიწოდება) გაზრდას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს“, _  ამბობს დავით დარსაველიძე.
 ახალი ამბები
  • "ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა" _ არჩილ თალაკვაძეარ ვაპირებთ არავისზე პასუხისმგებლობის გადაბრალებას. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, როგორც ხელისუფლების - ამის შესახებ საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა. თალაკვაძე არ გამორიცხავს, რომ პროვოკაციულ ქმედებას ქონდეს ადგილი და რუს დეპუტატს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი თვითნებურად დაეკავებინა.  „მას შემდეგ, რაც რუსმა დეპუტატმა თანაწამყვანის პოზიცია დაიკავა სხდომათა დარბაზში, ჩვენი რეაქცია და პოზიცია იყო ძალიან ცალსახა და ჩვენი ემოცია იყო იგივე, რაც მთელი საზოგადოების. ვიდრე ოკუპაცია გრძელდება, საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატების ადგილი არ არის. რუსმა დეპუტატებმა უნდა დატოვონ საქართველო. ჩემი ინფორმაციით, იყო შეთანხმება, რომ ბერძენი კოლეგა უნდა გაძღოლოდა სესიას და როდესაც სესია გაიხსნა, რუსმა დეპუტატმა დაიკავა თანათავმჯდომარის პოზიცია. ჩვენ არ ვაპირებთ არავისზე პასუხისმგებლობის გადაბრალებას. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, როგორც ხელისუფლების. მომავალში შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული, რომ ასეთი რამე აღარ განმეორდეს“, – განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თქმით, პარლამენტის თავმჯდომარისთვის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება არასერიოზულია.  „თუ ვინმე თავისი ქვეყნის საქმეებს პასუხისმგებლობით ეკიდება, ერთ-ერთი უპირველესი პარლამენტში არის ირაკლი კობახიძე, ამიტომ ამ კონკრეტული სცენარის გამო, როდესაც შეთანხმებულზე, რომ ბერძენ დეპუტატს წაეყვანა სხდომა, რუსმა დეპუტატმა დაიკავა თანათავმჯდომარის ადგილი, უბრალოდ არასერიოზულია პარლამენტის თავმჯდომარისთვის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება“, - განაცხადა არჩილ ... ...
  • „სირცხვილია“ _აქცია ბათუმშიამ წუთებში აქცია სახელწოდებით „სირცხვილია“ ბათუმში, ერას მოედანზეც იწყება. როგორც აქციის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ ტექსტშია ნათქვამი, რუსი დეპუტატი გავრილოვი და კიდევ რამდენიმე ფიგურა რუსული პოლიტიკიდან, რომლებიც  როგორც ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები, არ უნდა იმყოფებოდნენ არათუ პარლამენტში, არამედ ქვეყნის ტერიტორიაზეც კი. ნებისმიერი პატრიოტი მოქალაქის ვალია, დღეს ევროპის (ერას) მოედანზე შემოუერთდეს მშვიდობიან აქციას რუსული ღია თუ ფარული ოკუპაციის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ რუსი დეპუტატები დღეს თბილისში, პარლამენტში მართლმადიდებელი საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის რიგით 26-ე სესიაზე დასასწრებად მივიდნენ და სხდომის წაყვანა დაიწყეს, რასაც პროტესტი მოჰყვა.   ... ...
  • პარლამენტის სასესიო დარბაზი ბლოკირებულია - ოპოზიციამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღოპარლამენტის სასესიო დარბაზი ბლოკირებულია - ოპოზიციამ და სამოქალაქო აქტივისტებმა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღეს. მას შემდეგ, რაც რუსი დეპუტატები პარლამენტში მივიდნენ და სერგეი გავრილოვმა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაიკავა, ოპოზიცია სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად პარლამენტში დემარშით შევიდა. ისინი ირაკლი კობახიძის გადადგომას ითხოვენ და ამბობენ, რომ სხდომათა დარბაზს არ დატოვებენ, ვიდრე კობახიძე თანამდებონიდან არ წავა. სხდომათა დარბაზში იმყოფება ნიკა მელია, სხვა დეპუტატებს კი პარლამენტის შესასვლელიდან სასესიო დარბაზისკენ გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ. საკანონმდებლო ორგანოს შენობა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებს ალყაში აქვთ მოქცეული.  "ჩვენ თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავით, რომ სერგეი გავრილოვი ჩამოსულიყო და მონაწილეობა მიეღო ამ ღონისძიებაში, ვინაიდან ის არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ აქტიური მებრძოლი, ის არის ადამიანი, რომელმაც ბევრი გააკეთა და, რომელიც მხარს უჭერს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობას. ე.წ. დამოუკიდებლობას, რომელიც დგას ეთნიკურ წმენდაზე და ადამიანების ხოცვაზე. ამიტომ მისი ჩამოსვლის წინააღმდეგი ვიყავით თავიდანვე, მაგრამ რაც დღეს მოხდა, სცილდება ყველა ფარგლებს, რადგან ყველაფერს გააჩნია საკუთარი სიმბოლიკა. ის, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამს იკავებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მებრძოლი, ის, რომ ოკუპანტი სახელმწიფო დღეს არის საქართველოს პარლამენტში და საქართველოს პარლამენტის სხდომა მიყავს ოკუპანტი ქვეყნის პარლამენტის წარმომადგენელს, იმ ადამიანს, რომელმაც ხმა მისცა რუსეთის დუმაში საქართველოს რღვევას, ვინც ხმა მისცა რუსეთის დუმაში და მხარი დაუჭირა აფხაზეთისა და ცხინვალის ე.წ. დამოუკიდებლოებას, ეს სიმბოლო უკვე სცილდება ყველანაირ პოლიტიკურ ფარგლებს", - აღნიშნა ... ...
  • სუს-ი: რუსულმა ვერტმფრენმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას გადაუფრინარუსული ვერტმფრენი საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაზე არ გადმოფრენილა. სუსში აცხადებენ, რომ ოკუპანტი სახელმწიფოს ვერტმფრენმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იფრინა.  „ნებისმიერი ასეთი ქმედება არღვევს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და საკითხი მწვავედ დგება როგორც IPRM-ის, ისე ჟენევის ფორმატებში“ - აცხადებენ სუს-ში. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რუსულმა ვერტმფრენმა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის საჰაერო სივრცე ... ...
  • საოჯახო ტიპის სასტუმროებისათვის სასმელი წყლის ახალი ტარიფის მოდელი 2020 წლის 1-ლი იანვრიდან ამოქმედდება (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ  (სემეკ) საოჯახო სასტუმროებისათვის სასმელი წყლის ახალი ტარიფის მოდელი დაამტკიცა. 20 ივნისის საჯარო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება არ შეეხება ბინებს, რომლებიც ქირავდება გარკვეული პერიოდულობით, მათ შორის სხვადასხვა საიტების საშუალებით  (AirBnB, booking.com და სხვა ) აქედან გამომდინარე, პირები, რომლებიც აქირავებენ ბინებს, როგორც დღიურად ასევე გრძელვადიან პერიოდში, ისევ გადაიხდიან სასმელი წყლის საყოფაცხოვრებო ტარიფს. კომისიის საჯარო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც 2020 წლის 1-ლი იანვრიდან შევა ძალაში, შეეხება მხოლოდ საოჯახო ტიპის სასტუმროსათვის სასმელი წყლის ტარიფის მოდელის განსაზღვრას. გადაწყვეტილების შესაბამისად, საოჯახო სასტუმროს მფლობელ მომხმარებლად მიიჩნევა ფიზიკური პირი, რომელიც სასმელ წყალს ყიდულობს ერთდროულად, როგორც საკუთარი საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის, ასევე მის საცხოვრებელ ადგილზე ტურისტთა განსათავსებლად, მათი სისტემატური და ორგანიზებული მომსახურებისთვის. რაც შეეხება ტარიფის მოდელს, კომისიის მიერ დამტკიცებულია ორი ტიპის მოდელი და  მომხმარებელი (საოჯახო სასტუმროს მფლობელი) უფლებამოსილია მოითხოვოს მათგან ერთ-ერთი.  პირველი მოდელის შესაბამისად, საოჯახო სასტუმროს მფლობელის მთელ ობიექტზე სასმელი წყლის მოხმარება აღირიცხება ერთობლივად, რა შემთხვევაშიც არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი დაერიცხება მოხმარებული სასმელი წყლის მხოლოდ იმ ოდენობას, რაც აღემატება თვის განმავლობაში 25მ3-ს. მეორე მოდელის მიხედვით,  სასმელი წყლის მოხმარება ობიექტის იმ ნაწილზე, სადაც ხორციელდება ტურისტების მომსახურება, აღირიცხება განცალკევებულად. ანუ, მხოლოდ იმ ნაწილზე, სადაც ხორციელდება ტურისტების სისტემატური და ორგანიზებული მომსახურება, სასმელი წყლის საფასური დაირიცხება არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით. ამ მოდელის გამოყენების შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროს მფლობელი ისარგებლებს ორი მრიცხველით. მათგან ერთი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო (საკუთარი) მოხმარების აღსარიცხავად, რა შემთხვევაშიც მომხმარებელი ისარგებლებს სასმელი წყლის  საყოფაცხოვრებო ტარიფით, ხოლო მეორე მრიცხველი დამონტაჟდება უძრავი ქონების იმ ნაწილზე, სადაც ხდება ტურისტების მომსახურება. სწორედ აღნიშნული მომსახურების შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროს მფლობელი გადაიხდის მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურს არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით.  სემეკმა აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო ხანგრძლივი განხილვებისა და დისკუსიების შედეგად. განხილვებში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე. მათ შორის, საოჯახო სასტუმროს მფლობელები, ბინის გამქირავებლები, ტურიზმის  სექტორის წარმომადგენლები და ... ...

არქივი

ზაფრანი

ეს დიეტა 99% - იან შედეგს იძლევა

ამ დიეტის დროს ერთ კვირაში...

ჩინური მედიცინის რჩევები

ძველი ჩინური მედიცინის მეცნიერულ შესწავლას,...

იაპონური სილამაზის საიდუმლო

გაიკეთეთ სახის და ტანის ნიღაბი,...

5 აკრძალული საკვები

იდეალური ფიგურა და ბრტყელი მუცელი...

10 პროდუქტი დაღლილობის წინააღმდეგ

შვრია _ შვრია შეიცავს მაგნიუმს,...

როგორ ვებრძოლოთ ღამით ჭამას

ეგრეთ წოდებული, "ღამის დიეტის" ავტორი...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...