ჭდე: მასწავლებლების ანაზღაურება

რატომ იზრდება მერების ხელფასი და რამდენია ის დღეს _ 1 800, 2 000, 3 700 თუ 4 500?

მასწავლებლების ანაზღაურება აკადემიური ხარისხების მიხედვით – რამდენი იქნება თქვენი ხელფასი

მასწავლებლების ანაზღაურება აკადემიური ხარისხების მიხედვით განსხვავებულია. მაგალითად, თუ პირს დოქტორის ხარისხი აქვს, ამავე სპეციალობით სკოლაში დასაქმების შემთხვევაში პირდაპირ უფროსის სტატუსი ...