აპრობირებული ფორთოხლის ჯიშების გაშენება _  საუკეთესო ნაბიჯი ქართულ მეციტრუსეობაში

აპრობირებული ფორთოხლის ჯიშების გაშენება _ საუკეთესო ნაბიჯი ქართულ მეციტრუსეობაში

მსოფლიოს სუბტროპიკულ ქვეყნებში ფართოდ არის გავრცელებული ციტრუსოვანთა სხვადასხვა სახეობები: მანდარინი, ლიმონი, ფორთოხალი. ფორთოხლის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ჯიშია ვაშინგტონ-ნაველი, ჭიპიანი ნაყოფით, ...