რატომ კბენენ კოღოები ადამიანებს?

კოღოების ზოგიერთი სახეობა კონკრეტულად ადამიანებს არჩევს მსხვერპლად. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არსებობს გარკვეული მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც იგი ადამიანისა და ცხოველის სუნს ...