ჭდე: თენგიზ შარმანაშვილი

ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსს ახალი თავი ემატება

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით, დაჩქარებული წესით, „ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში" ცვლილება განიხილა. პროექტის თანახმად, ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსს ემატება ახალი თავი, ...