ხიდმაღალას მოსახლეობა, წლებია, უგზოობას უჩივის

 "პრობლემების მეტი რა გვაქვს სოფელში _ უმუშევრობა და სიღარიბეა ჩვენი მთავარი გასაჭირი და კიდევ საბჭოთა დროინდელი გზა. რაც ჩვენს გზას ...