ჭდე: მაკო გომური

მაკო გომური შსს-ს სასამართლოში უჩივის

მაკო გომური შსს-ს სასამართლოში უჩივის

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, მაკო გომურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შსს-ს წინააღმდეგ სარჩელი წარადგინა. იგი სამინისტროსაგან ჯანმრთელობისათვის მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურებასა ...