რამდენი მარიამია რეგისტრირებული საქართველოში

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, 2023 წლის 1 იანვრიდან დღემდე  საქართველოში 658 მარიამი დაიბადა. ქვეყანაში სულ რეგისტრირებულია 118 453 მარიამი. ...